Wouter Beke en de financiële crisis

Als Wouter Beke spreekt, klapperen de engelen in de hemel met hun vleugels. Maar zo gevleugeld als zijn uitspraken zijn, zo wankel is het feitenmateriaal waarop ze gebaseerd zijn. Neem nu het interview van Marnix Peeters met Beke, dat afgelopen weekend in De Morgen verscheen.  Daarin heeft de CD&V-voorzitter een sluitende verklaring voor de financiële crisis. Leest u even mee:

Kijk, mijnheer: in 2008 ging de telefoon bij George Bush, toen Lehman Brothers moest worden gered. Bush heeft toen niet opgenomen. Hij had de verkiezingen verloren, en hij zei: 'Laat de volgende het maar oplossen.' Had hij wel geantwoord, dan zouden we allicht niet op zo'n manier in zo'n crisis zijn terechtgekomen. In ons land zijn er die wél hebben opgenomen. En die nu nog steeds worden nagewezen, maar van wie achteraf zal blijken, zoals ook met Fortis, dat ze de enig juiste beslissingen hebben genomen.

Wat kan het toch allemaal eenvoudig zijn: de financiële crisis is de schuld van Bush, die immers weigerde om Lehman te redden. Maar in België, dààr wonen de echte staatslieden, die banken gered hebben door er staatsgeld en staatswaarborgen over uit te strooien.  Bij Fortis plaatst Beke het woordje "ook", omdat de vraag eigenlijk ging over Dexia.  Knoop het dus in uw oren en kap het in marmer zodat het over duizend jaar nog geweten is: Dexia en Fortis zijn door onze staatslieden gered met de énig juiste beslissingen.

Een klein probleem voor de stelling van Beke is dat Lehman Brothers failliet ging op 15 september 2008, en dat de Republikeinen de verkiezingen verloren op 4 november 2008. Tussen beide feiten liggen precies 50 dagen. Lehman ging dus voor de verkiezingen failliet. Dat Bush Lehman niet redde komt dus niet doordat hij de verkiezingen had verloren. Volgens sommigen verloor hij zelfs de verkiezingen omdat hij Lehman niet had gered.

Bovendien had niet Bush de verkiezingen verloren (een derde ambtstermijn is onmogelijk sinds het Tweeëntwintigste Amendement op de Amerikaanse Grondwet), maar zijn partijgenoot John McCain.

En tenslotte kan men zich afvragen of de vergelijking tussen het faillissement van een zakenbank als Lehman, waar gewone spaarders geen rekeningen hadden, wel te vergelijken valt (ook inzake de noodzaak tot overheidsingrijpen) als een faillissement van consumentenbanken als Dexia en Fortis.

Voor de rest zijn in dit interview de vragen interessanter dan de antwoorden, om een idee te krijgen van de sfeer in de Vlaamse media anno 2012. Een bloemlezing uit de vragen van Marnix Peeters - de antwoorden zijn minder belangrijk:

Het neoliberalisme is overal binnengesijpeld, we staan tot aan de heupen in de egocentrische, materialistische smurrie. En vooral: onze hele samenleving is er intussen op geënt, van onderwijs en gezondheidszorg tot economie in de breedste zin.

De bijbel van de linkse Vlaamse wetstraatjournalist, van De Morgen tot Terzake: "Het neoliberalisme" van Jaap Kruithof als het Oude Testament, "De utopie van de vrije markt" van Hans Achterhuis als het Nieuwe Testament, en "De neoliberale waarzin" van Paul Verhaege als de Apocalyps.  Volgende vraag!

U hebt het voortdurend over de mensen - ik ga ervan uit dat u op dat vlak gelijk hebt. Natuurlijk doen die hun best. Maar de structuren zijn vervuild, de meritocratie woekert.

Een paar decennia geleden kon je nog in een krant als De Financieel-Economische Tijd lezen dat Vlaanderen welvarender is dan Wallonië omdat Vlaanderen een meritocratie is.  Vandaag durft De Tijd dat al lang niet meer schrijven, maar in De Morgen wordt het begrip meritocratie als iets negatiefs afgeschilderd.

Toch zegt Beke in hetzelfde interview iets waar ik hem wel een pluim wil voor geven:

Wij hebben nooit, zoals de sp.a, een mythisch vijandsbeeld opgehangen van het kapitaal als grote boosdoener, om vervolgens te moeten vaststellen dat de helft van het partijbureau in een of andere patrimoniumvennootschap zit of anderszins van de notionele interestaftrek geniet, terwijl de eigen mensen in het parlement staan te roepen dat die moet worden afgeschaft. Dát zorgt pas voor een geloofwaardigheidsprobleem.

Take that, Luc Van den Bossche!  Dat CD&V'er Jean-Luc Dehaene miljoenen incasseert bij Dexia is dus geen probleem, want de CD&V is immers niet tegen het kapitalisme. Aldus sprak Wouter Beke, amper twee dagen na Rerum Novarum.

Reacties

#117343

ivan janssens

 

"En vooral: onze hele samenleving is er intussen op geënt, van onderwijs en gezondheidszorg tot economie in de breedste zin."

Was het maar waar!

#117344

Cogito

 

Begrijp ik het dan goed dat Wouter Beke bedoelt dat alles tussen "vervolgens" en "terwijl" even geldig is voor CD&V als de "nooit" in de aanhef van die laatste zin?

#117348

Karl (ni)

 

In de goede katholieke traditie durf ik te beamen. Ik dacht eerst te schrijven: 'in eer en geweten'.

#117359

OutlawMike

 

Wouter Beke is vleesgeworden braaksel.

#117370

Jan zonder Vrees

 

Ik heb eigenlijk nooit de Morgen gelezen omdat ik niet begreep waarom men die krant een kwaliteitslabel toedichte. Afgaande op bovenstaande stukje blijkbaar terecht, want dergelijke suggestieve journalistiek is een (objectieve) krant onwaardig. ... Alleen vraagt een mens zich dan af waar het in de Standaard naar toe gaat. Sommige stukjes van Joël De Ceulaer, of Marc Reynebeau, als hij zich weer eens buiten de door hem beheerste paden van de geschiedenis waagt, kunnen gerust rivaliseren met de bovenstaande onzin. Jammer genoeg moet ik met ouder te worden vaststellen dat je ook de pers moet beginnen wantrouwen, weeral een zekerheid aan diggelen.

#117908

EricJans

 

@ OutlawMike:

Vleesgeworden braaksel? Jij gebruikt straffe taal, Mike. 
Maar euh... wie is Wouter Beke ook weer?

#117912

jvn1k

 

Daarvoor moet hij eerst nog wat rijpen.  Zoals komkommers op azijn.

#117954

john stufflebeam

 

Bush deed niet mee aan de verkiezingen van 2008. De republikeinse kandidaat was toen John McCain.

 

#117955

Marc Huybrechts

 

Ja, maar de voorzitter van de vroeger-grootste partij van den Belgique wist dat blijkbaar niet, en dat belette hem ook niet van nonsens commentaar te leveren.  Stel u voor dat Bush himself, of Romney, etc...een gelijkaardige verklaring zouden afleggen (bijvoorbeeld, een verklaring die impliceert dat hij niet zou weten dat Hollande tegen Sarkozy had gewonnen), de VRT en de rest van het media slavenkoor zouden een 'field day' hebben en het (misbegrepen) verwijt van 'cowboys' zou niet uit de lucht zijn.

P.S. Het woord "Republikein" en het bijvoeglijk naamwoord "Republikeinse" worden beter met een hoofdletter geschreven, omdat ze naar de naam van een specifieke partij verwijzen en niet naar een geestesgesteldheid.   Een extra reden is om duidelijk te kunnen maken dat de huidige presidentskandidaat van de (zogenoemde) Democratische partij, i.e de Democratische kandidaat, geen echte 'democraat' is.     

#117966

BartVanhauwaert

 

Ik ben denk ik even de weg kwijt. Waar haal jij vandaan dat Beke denkt dat Bush ipv McCain van Obama heeft verloren in 2008?

#117967

LVB

 

Beke, over het najaar van 2008: "Bush heeft toen niet opgenomen. Hij had de verkiezingen verloren (...)"

#117971

BartVanhauwaert

 

Bedankt. Ik was even de weg kwijt inderdaad.

#117956

LVB

 

Uit mijn artikel, waarop John Stufflebeam reageert: "Bovendien had niet Bush de verkiezingen verloren (een derde ambtstermijn is onmogelijk sinds het Tweeëntwintigste Amendement op de Amerikaanse Grondwet), maar zijn partijgenoot John McCain."

John Stufflebeam had mijn artikel dus niet aandachtig gelezen, of achtte het nodig om nog eens te herhalen wat ik al schreef.

#117957

jvn1k

 

maar voor onze MH was stufflebeam's onnodig kakje toch weer gefundenes Fressen voor allerlei afleidingen die in zijn kraampje van 2 producten passen. 

#117959

Marc Huybrechts

 

Mijn "kraampje" is een beetje breder/ruimer dan dat, Joe. Als ge dat niet hebt opgemerkt, dan scheelt er iets aan je observatievermogen. Het zou ook kunnen te wijten zijn aan bewuste stromannenproductie van uwentwege.

#117961

jvn1k

 

"be-wus-te stro-man-nen-pro-duc-tie van u-went-we-ge"...  leg me dat eens nader uit, Markie Huey Lewis!

#117962

Marc Huybrechts

 

Het is niet mijn taak om de tekortkomingen van het naief-links onderwijs weg te werken. Daarvoor zouden in principe de hoge Belgische belastingen moeten aangewend worden. Het is wel mijn (zelfgekozen) taak om die tekortkomingen bloot te leggen.

Trouwens, verbetering vereist primair bewustwording en, secundair, een inwendige geestesgesteldheid die verbetering wenst. Dat betekent eigenlijk dat externe interventie, via die belastingen, onderwijzersvakbonden en dies meer, waarschijnlijk ook maar weinig zoden aan de dijk zullen kunnen brengen. Een mens zou er nog pessimistisch kunnen bij worden.

#117963

jvn1k

 

allez, hoeveel geld wil je dan voor je uitleg?  we zullen met onze klak eens rondgaan.

#117964

Rick (NI)

 

Den Joe gaat weer de socialistische toer op. Als 't geld kost zullen WE met ONZE klak rondgaan.

Ga maar rond met JOUW klak, Joe. 'k Heb nog een ouwe knoop in m'n jas steken.

#117965

jvn1k

 

één woordje, ergens verloren in een zin, hebben ze nodig en ze zijn vertrokken.

#117968

Benny Marcelo

 

Wat doe je dan zelf Joe?

#117969

Rick (NI)

 

De inhoud van de klak(ken) op zak steken, tiens!

#117970

jvn1k

 

De Humo lezen zeker?  dat zeg je toch altijd, nee?

#117972

jvn1k

 

Doe ik eens een altruistische geste voor den MH die niet gratis wil uitleggen waarom ik stromannen produceer en Filiberke en Filemongske komen uit hun schelp op hun onnavolgbare, zij het hoogstvoorspelbare manier.   Toch een leuk speelplaatsje hier.

#117973

Marc Huybrechts

 

@ Joe

Ik heb nergens gezegd dat ik iets niet "GRATIS wil uitleggen", wel dat ik iets niet wilde uitleggen in dit geval.  De onuitgesproken reden was dat het antwoord voor de hand zou moeten liggen.  In uw geval is dat blijkbaar(?) niet het geval.

De idee van geld kwam van u en van niemand anders, maar ge hebt eens te meer een nieuwe (valse) stroman/stropop geschapen met je bewering dat ik "niet gratis" zou willen uitleggen.   

Dat is wat ik bedoel met uw stromannenproductie, of ze nu bewust of onbewust zou gebeuren.   Gaat ge nu echt blijven doorgaan met nieuwe stromannen te produceren tot zelfs producten/slachtoffers van het naief-links onderwijs het gaan kunnen begrijpen?     

#117974

jvn1k

 

maar ik dacht aan die simpele gastjes die in opdracht van een anonieme kandidaat-koper een transactie verrichten......  ik zei allez wat bedoelt onze kwaaie brompot nu weer....   maar je bedoelde dus dat ik stropopredeneringen produceer, right?   maar ik denk dat je daarvoor bij mitt romney en dezijnen moet zijn.

#117975

Marc Huybrechts

 

Née hoor! Van stropopredeneringen is er bij u geen sprake, wel van stropopBeweringen of affirmaties. Gelijk die bewering dat mijn kraampje maar twee producten zou hebben, of die andere stropop dat ik geen gratische uitleg zou willen geen. Ik doe bijna niets anders, verdorie, dan gratis uitleggen.

En ja, Mitt Romney is heel capable van een redenering op te bouwen. Dat heeft hij eergisteren nog eens goed bewezen. Dat is nog wat anders dan het class warfare populisme van uwe afgod.

#117976

jvn1k

 

aaah, nu valt mijne zloty! en dat laatste woordeke van jou hierboven is dat nu toevallig geen "stroman"?  en blijf het toch maar gratis doen hoor, we missen allemaal toch ergens steve stevaert een beetje.

#117978

Marc Huybrechts

 

Nee, Joe, die "afgod" is geen stroman, maar een opinie omtrent uw (volkomen onkritisch) gedrag ten aanzien van de big O.   Het is een opinie die berust op talloze observaties van uw schrijfsels (en dus ook van de Belgische media natuurlijk).

Bij contrast, dat ik maar twee producten in mijn kraampje zou hebben, is natuurlijk ook een opinie (van u dan), maar het is een opinie die zo manifest onwaar is dat ze geen weerlegging behoeft.   En gij weet dat ook natuurlijk - zo dom zijt ge echt niet - en het is daarom dat ik sprak van "bewuste stromannenproducent".   Ik had eigenlijk beter geschreven "intentionele stromannenproducent", of nog beter "opzettelijke stromannenproducent", maar het echte Nederlandse woord "opzettelijke" kon ik me toen niet herinneren, vandaar die "bewuste".   Alzheimers may be around the corner, Joe.  You will have to make allowances as time progresses.  

#117979

jvn1k

 

ik weet het van die Alzheimer, MH.  Weet je, ik heb deze morgen mijn vrouw water gegeven en mijn geraniums een goeie beurt.