Antwoordplicht bij sollicitaties

Vier kamerleden van het Vlaams Belang hebben een wetsvoorstel [PDF] ingediend om bedrijven te verplichten schriftelijk te antwoorden op elke sollicitatie. En dit binnen de 21 dagen, op straffe van 3000 euro boete en/of een maand celstraf.

Beseffen de indieners van dit voorstel wel dat ook bedrijven die geen vacatures hebben en geen jobadvertenties gepubliceerd hebben, voortdurend spontane sollicitaties ontvangen? En dat het beantwoorden van dergelijke sollicitaties tijd en dus geld kost?  Tijd en geld die een peulschil vormen voor bedrijven met een eigen personeelsdienst, of voor bedrijven die hun recrutering uitbesteden aan een professioneel bureau. Maar de zelfstandige ambachtsman, de freelancer, de eenmanszaak en de eenmansvennootschap, die staan ook allemaal ingeschreven in de ondernemingsdatabank, die zijn terug te vinden in de Gouden Gids, en die krijgen dus ook regelmatig spontane sollicitaties, zelfs al werken ze zonder personeel en zoeken ze geen personeel.

Bedrijven moeten al het hoofd bieden aan enorme administratieve verplichtingen.  Relatief gezien vormen deze een grotere overhead voor kleine bedrijfjes dan voor grote bedrijven. Een verplichting tot het beantwoorden van sollicitatiebrieven, ook ongevraagde spontane sollicitaties bij bedrijven zonder vacatures, zou een zoveelste bijkomende administratieve verplichting vormen.

Overigens, hoe zit het in dat systeem met de bewijslast? Gaan alle solliciaties voortaan per aangetekende brief verstuurd worden, of volstaat het dat iemand beweert "ik heb een solliciatiebrief verstuurd maar nooit antwoord gekregen"? In dat laatste geval wordt het zeer makkelijk om elke ondernemer een maand lang in de cel te krijgen. Dat de wet in de praktijk niet zo streng zal toegepast worden, dat is geen argument: elke wet moet beoordeeld worden alsof hij strikt en stipt zal worden toegepast en afgedwongen.

En dan te bedenken dat sommige linkse professionele bestrijders van Vlaams Blok/Belang, zoals Hugo Gijsels en Marc Spruyt, jaren besteed hebben aan het argumenteren dat die partij eigenlijk "neoliberale" of "ultraliberale" economische standpunten vertolkt. Ocharme!

Wie vacatures publiceert, moet tegenwoordig enorm op zijn tellen passen. Eén vermeldinkje "m/v" per ongeluk vergeten, en je kan al voor de inquisitie geroepen worden, schuldig geacht (aan discriminatie) tot bewijs van het tegendeel. Daarom schakelen steeds meer KMO's, die geen professioneel recruteringsbureau kunnen inhuren om op al die kleinigheden te letten, gewoon over op een alternatieve manier van recrutering: even rondhoren bij vrienden en familie of ze niemand kennen die werk zoekt en betrouwbaar, bekwaam en plichtsbewust is. Maar uitgerekend het VB komt nu met een voorstel dat KMO's nog meer vogelvrij verklaart. Een eenmanszaak waarvan de zaakvoerder een maand vakantie neemt en zijn binnenkomende post niet in de gaten houdt, één spontane, ongevraagde solliciatiebrief vergeet te beantwoorden binnen de 21 dagen en hop, een maand de bak in. Eigenlijk komt het erop neer dat elk bedrijf, zelfs de kleinste eenmanszaak die van plan is om nooit personeel aan te werven, een personeelsmanager of een recruteringsbureau moet inhuren om het beantwoorden van spontane sollicitaties te verzorgen.

Reacties

#118220

Karl (ni)

 

Een goede stelregel zou moeten zijn dat als een overheid een administratieve verplichting oplegt, zij daar zelf de middelen moet voor verstrekken. We kunnen nog discuteren als het gaat over verplichtingen louter van administratieve aard of indien het gaat over het verkrijgen van voordelen, bv. subsidies.

Ik denk dat een zekere De Grauwe aan het infiltreren is bij het VB met zijn irrationele ideeën van de diensteneconomie. Je kunt zo heel veel jobs bijmaken als je nog zo een beetje onzin uitvindt.

 

#118221

Gonzo.jr

 

Ik lees in het wetsvoorstel bij de definities "indienstneming voor een bepaalde arbeidsplaats". Dit veronderstelt dat het dan gaat over concrete arbeidsplaatsen zoals aangeduid in een vacature. Dus spontane sollicitaties vallen niet onder dit wetsvoorstel want: geen arbeidsplaats. (Wat ik trouwens evenzeer flauwekul vind, maar om andere redenen).

In de memorie is ook sprake van functie-eisen wat ook doelt op een concrete vacature. 

#118234

LVB

 

@Gonzo.jr: Dat is een interpretatie. Bij een rechtszaak kan de sollicitant aanvoeren: ik solliciteerde voor een arbeidsplaats waarvan ik dacht dat ze bestond, dus een "bepaalde" arbeidsplaats.  In het wetsvoorstel staat niet "een sollicitatie in reactie op een vacature". Ook niets over "een arbeidsplaats die vacant wordt verklaard". Bij betwisting zal de ondernemer zijn interpretatie van de wet moeten verdedigen tegenover de interpretatie van de sollicitant. 

#118238

Marc Huybrechts

 

Twee soorten van belangrijke vragen.

1) Heeft dit wetsvoorstel het officiele imprimatur van de VB partij? Of gaat het eerder om 4 individuen die niet kunnen doordenken omtrent de negatieve economische konsekwenties van hun voorstellen?  Of is dit de zoveelste poging van VBers om toch enigzins voeling te behouden met de naief-linkse culturele orthodoxie die in B heerst.    

2) Met het huidige onderwijs- en mediaklimaat in B, zou een neoliberale (laat staan Ultraliberale) partij in B enige levenskans kunnen hebben?  Ik denk van niet.  De situatie zal nog sterk moeten verslechteren alvorens voldoende ogen zullen kunnen open gaan.  

#118248

Karl (ni)

 

Ik vind het te gek voor woorden dat de toch als dysfunctionele rechtbanken zich met dergelijke prullaria zouden moeten bezig houden. 

Wat je ook niet hoort, dat is het gekwaak van de psychologen die het bij misdadigers hebben over re-integratie en andere academische onzin wat zich vertaalt in een veel te laks bestraffingsbeleid van criminele activiteiten.

 

#118251

jvn1k

 

als de VBers een steek laten vallen waar zelfs den Huybrechts niet mee akkoord kan gaan dat is het van "Of is dit de zoveelste poging van VBers om toch enigzins voeling te behouden met de naief-linkse culturele orthodoxie die in B heerst"

rofl!!!

#118252

Marc Huybrechts

 

Denk jij dat dat een onredelijke suppositie zou zijn, Joe? Denk jij dat INDIVIDUELE parlementairen wetsvoorstellen indienen die ze als onpopulair zouden inschatten, en waarmee ze in de volgende verkiezingen om het hoofd mee geslagen kunnen worden?

In de VS worden onpopulaire dingen er dikwijls doorgedrukt als onderdeel van een big package deal tussen parlementairen van beide partijen die favors verhandelen. In Europa worden onpopulaire dingen er dikwijls doorgedrukt door de heersende partijen als een 'onvermijdelijk' compromis.

Dus ja, ik denk dat die 4 'linkse' VBers denken dat hun voorstel populair kan zijn, zowel bij het publiek als bij de andere parlementairen, en dus in overeenstemming is met de culturele tijdsgeest. Het voorstel zal echter afgewezen worden omdat het van VBers komt, wat een indicatie is van middeleeuwse stigmatisatie. Vooruitgang in de geesten? Forget it!,

#118253

jvn1k

 

Dus allez zoals die INDIVIDUELE Aalsterse sossen die voor een postje in zee zijn gegaan met ex-ubersturmbannfuhrer Karim Van Overmeire en zijn NVA?   maar die aalsterse sossen hebben in hun kinderjaren wel school gevolgd in het links-naiëve atheneum...  hoe gaan we dat dan uitleggen?  Of zijn dat dan recente bekeerlingen naar de rationeel-rechtse culturele ortodoxie (ik probeer in je vocabulaire wat te blijven zodat je me enigszins begrijpt) ?

#118254

Marc Huybrechts

 

Ge antwoordt niet op mijn vragen, Joe, en je contra-voorbeeld kan ik niet beoordelen want ik heb geen benul wie Karim Van Overmeire is.   Ik weet dus niet welke DUIDELIJKE stelling jij hier wil verdedigen.  

Vergeet ook niet het oude gezegde 'uitzonderingen bevestigen de regel'.  Ik kan je contra-voorbeeld niet beoordelen, maar als jij de validiteit/nonvaliditeit ervan (als een uitzondering op de regel) zou kunnen verduidelijken dan gaat dat (A) zeker geapprecieerd kunnen worden door serieuse lezers en/of (B) tegengesproken kunnen worden door zij die Van Overmeire beter kennen.  Wat er ook van weze, ik heb mijn stelling (omtrent de heersende culturele orthoxie) proberen duidelijk te verwoorden. 

Een andere stelling van mij is (C) dat er vandaag zeker rationele rechtsen zijn, maar ook (D) dat die geen 'orthodoxie' representeren.  Het beste bewijs daarvan is de linksheid van de quasi-totaliteit van de MSM media vandaag en de universaliteit van de parrotages uit die media door onelinerproducenten.     

 

#118255

Karl (ni)

 

Ik denk dat Joe wil zeggen dat het postjesneukers zijn. 

Korte reactie maar vol betekenis.

#118256

Hassan Sherif Omar

 

Is dat geen conditio sine qua non voor elkeen die zich verkiesbaar stelt voor een Sossenpartij?

#118257

jvn1k

 

Aiai, ze halen er 1 woord uit en ze zijn vertrokken. 

#118263

Karl (ni)

 

De woorden 'postjesneukende politieker' zijn een pleonasme En je mag het zowel letterlijk als figuurlijk nemen. 

#118259

OutlawMike

 

Die 'individuele aalsterse sossen' zijn tot spijt van wie het benijdt wel de enige sossen met iets op hun romp geschroefd dat lijkt op een hoofd met hersens en ogen niet aan weerszijden van de gatspleet gemonteerd meneer Joe.

Gij daarentegen.... Moeten we hier niet in tranen uitbarsten? Eén maand geleden zwierden Dylan Casaer en Dirk De Pauw, van SP.a Aalst, de dochter, Fatmagul Bilge, van de imam van de Aalsterse moskee omdat ze in hoofddoek op de posters en in de gemeenteraad wou EN omdat ze voorstander was van sharia. De rechtse zot Outlaw Mike zegt: geef die De Pauw en Casaer een sigaar.

Als het van Bruno Tobback had afgehangen echter, zat Fatmagul Bilge, pro doodstraf voor apostaten, pro het van flatgebouwen gooien van homoseksuelen, en pro discriminatie van haar eigen kunne, nu allicht in wat in Aalst doorgaat voor 't schoon verdiep (in de oppositie dan, maar alla).

Wanneer echter een ex-VB'er als Karim van Overmeire schepen van Vlaamse Zaken te worden in datzelfde Aalst.... CONSTERNATIE!!!! Kan niet voor de SP.a top!!!! Bruno Tobback zal in hoogsteigen persoon de SP.a afdeling in Aalst nauwlettend in de gaten houden!!!!

Jongens toch jongens toch! Doet me denken vaan Dirk Fucking Van Der Maelen, voorstander van gesprekken met de taliban maar nog nooit betrapt op een deftig gesprek met de babymoordenaars van het VB.

Nog eens, een DIKKE PLUIM voor de SP.a Aalst, en als het uit een onverdachte bron als den Outlaw komt kan dat wel tellen zeker?

En Tobback, Bruno? Mocht dat sekreet ballen hebben ik zou ze met plezier ergens tussen zijn dikke darm en zijn blaas schoppen. Echter...

#118261

jvn1k

 

zeg Mikey Mike, de zaken niet verdraaien hee jongen.  Karim Abdullah Van Overmorgen mag natuurlijk Aalsters schepen worden van de sossentop, maar de sossentop wil niet dat hun sossen daar met hem meebesturen.   of  was dat niet door je gekleurde bril en oorsmeerproppen gekomen?  

maar dat is allemaal naast de kwestie van mijn aalsters voorbeeld aan den Huybrechts, onze zelfparroterende huisprediker tegen de links-naiëve culturele etcetera etcetera in den Belgique (hij doet me nog het meest denken aan die unidentified exorcist in het 5de nummer op de elpee My Life In The Bush Of Ghosts van Brian Eno en David Byrne) . Maar niemand heeft dat hier door blijkbaar.   Maar als den Outlaw dit nu wil aangrijpen om zijn frustratie en woede op de sossen te koelen (en hoe!  gaat den Huybrechts - aka el griton selectivo - nu ook beginnen zagen over laag niveau en moreel verval en blinde agressie?) hij doet maar van mij hee, en het siert hem trouwens.

#118267

OutlawMike

 

Mij maak je niks wijs. De sossentop - ik bedoel de Uebersossentop - zou geen probleem hebben met een wijf, Fatmagul Bilge dus, dat de sharia onderschrijft.

Maar o wee als Van Overmeire (die ik overigens een kazakkendraaier vind) schepen wordt! Als het niet zo in-tragisch was zou een mens er smakelijk om lachen.

En de enige hier met een gekleurde bril en oorsmeerproppen ben jij. Ziek in hetzelfde bedje als BT.

#118260

OutlawMike

 

ubersturmbannfuhrer heeft nooit bestaan. Wel: Obersturmbannfuehrer, een rang die overeenkomt met luitenant-kolonel. Dit is een rang ergens tussen majoor en kolonel. De kerel wiens eenheid verantwoordelijk was voor de slachting in Malmedy, Jochen Peiper, was een Obersturmbannfuehrer.

#118258

OutlawMike

 

Irrationeel, en hoogst verwonderlijk. Ik kan het niet plaatsen. Dat zoiets uit de koker zou komen van sossen of groenen zou ik normaal vinden. Maar van VB'ers?

Enfin, ik ben een VB'er en het is een wetsvoorstel mijn partij onwaardig. Ik distantieer me er dan ook van.

Filip De Man is VB-sterkhouder in het Vilvoordse en voor zover ik van hieruit kan nagaan profileert ie zich hoofdzakelijk als anti-islam. Rita De Bont ken ik enkel van naam. Van Barbara Pas, die een redelijk foutloos parcours reed als VBJ-voorzitter, begrijp ik het totaal niet. En van Guy D'haeseleer uit Ninove, die evenveel ideoloog is als Showbizz Bart kernfysicus, kan ik me nog het best voorstellen dat hij met zo'n gedrocht in het gevlei probeert te komen van linkse kiezers.

Zo kort volgend op onze dramatische verkiezingsuitslag is de beste verklaring misschien inderdaad wel dat het een zwakke en ongeinspireerde poging is links op eigen terrein te verslaan.

#118262

Marc Huybrechts

 

@ Outlaw

Wij zijn dus akkoord dat de "beste verklaring misschien" (uw woorden) ligt in de hypothese van een..."poging van VBers om toch enigzins voeling te behouden met de naief-linkse culturele orthodoxie die in B heerst" (mijn woorden in # 118838).  Den Joe gaat blijkbaar akkoord dat het om een slecht wetsvoorstel gaat, hij noemt het "een steek (laten) vallen" (in # 118251), maar presenteert natuurlijk geen verklaring ervoor die boven of buiten zijn gebruikelijk bevooroordeeld/reflexief schelden geraakt.

Weet gij of dit wetsvoorstel grote steun heeft in het VB bestuur?  Of, is het niet gebruikelijk in B dat partijbesturen zich zouden uitspreken over wetsvoorstellen van individuele parlementairen?   Ik lees ook regelmatig over de steun die NVA vertegenwoordigers in het Europese parlement verlenen aan allerlei links-geinspireerde voorstellen.  In tegenstelling met de twee 'grote tenten' van het Amerikaanse tweepartijensysteem, zijn Europese partijen doorgaans in grotere mate meer-sectaire belangenvertegenwoordigers.  Het feit dat zogezegde 'rechtse' Vlaamse partijen of tenminste sommige van hun vertegenwoordigers , gelijk VB en NVA, allerlei linkse ideeen blijken te promoveren, dat zie ik als een verdere bevestiging dat de heersende culturele orthodoxie in den Belgique naief-links is.          

#118268

OutlawMike

 

Marc Huybrechts, nee, ik heb er geen idee van of dit voorstel steun geniet binnen de VB-top.

#118264

traveller

 

Dit is gewoon paniekvoetbal van een paar, allez 4, idioten die het Noorden kwijt zijn.

De reden is simpel om de arbeiders klasse mee te krijgen maar op zo'n vakbonden manier lukt dat niet.

Dat antwoord op een sollicitatie moet dienen als bewijs dat een dopper ook werkelijk gesolliciteerd heeft en als zodanig een schone lei heeft bij de VDAB.

Kafka Belgisch maar het Vb zou ernstiger moeten omgaan met hun wetsvoorstellen.

#118375

Karl (ni)

 

Dus volgens deze heren moeten om dit praktisch uit te werken alle sollicitaties aangetekend verstuurd worden plus aangetekende antwoorden - dure aangelegenheid, nog niet in het minst voor de jonge werkzoekende aan den dop. Dit zal toch wel het aantal sollicitatiepogingen verlagen, dus is het marktverstorend. Als de VDAB haar horde werklozen wil mennen moet ze dat niet doen op de kap van die horde én de werkgevers, marxisme voluit.

#119112

jo Claus

 

Ik ken selectiekantoren die geen enkel antwoord bieden op sollicitaties waarvoor ze zelf vacatures hebben uitgeschreven in naam van hun klanten. Eens ze de goede kandidaat gevonden hebben gaan ze met die persoon verder en moet de rest maar na een maand of twee besluiten dat ze niet in aanmerking kwamen...

Een goede regel zou zijn dat men als bedrijf verplicht is om op elke sollicitatie te reageren, wanneer het bedrijf zelf advertenties geplaats heeft (en daarmee aantonen dat men uitdrukkelijk op zoek is naar personeel). Bij spontane sollicitaties is men voor mijn part niet verplicht te reageren.

#119113

Karl (ni)

 

Waarom niet gewoon op de advertentie op de website vermelden: deze vacature is ingevuld. Administratief eenvoudig en je bereikt er iedereen mee.