Koning Albert doet een Godwin

In zijn kersttoespraak deed Albert II, Koning der Belgen, een opmerkelijke uitspraak;

In de verwarde tijden die we nu meemaken moeten we waakzaam blijven, en de populistische betoogtrant helder doorzien. Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen, ook bij ons. De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratieën heeft betekend.

Dat een staatshoofd in algemene bewoordingen waarschuwt tegen populisme, daar is op zich niets mis mee.  Door echter het populisme concreet en eenzijdig te verbinden met de communautaire tegenstellingen, begeeft hij zich op uiterst glad ijs.  De vorst zwijgt over het populisme van vakbonden en linkse partijen, die de schuld voor de financiële crisis eenzijdig en ongenuanceerd leggen bij banken, holdings, speculanten, "rijken", renteniers en ondernemers.  De vorst zwijgt over het groene populisme, dat ons wil doen geloven dat we op korte termijn zonder kernenergie en zonder CO2-uitstoot onze welvaart kunnen handhaven met zonne-energie en windenergie. Maar de vorst vermeldt wel concreet het populisme dat gericht is tegen "landgenoten in een ander landsdeel".  We mogen veronderstellen dat hij daarmee niet doelt op faits-divers zoals de opiniestukken van Béatrice Delvaux in Le Soir of de uitspraken van communautaire stokebrand Olivier Maingain, maar op de gestage electorale opgang van de N-VA in Vlaanderen.

In een eerste reactie liet historicus Mark Van den Wijngaert het volgende horen in het VRT-journaal van 24 december, 19 uur:

Hier komt er nu voor het eerst een verwijzing naar één partij of naar een manier van denken, namelijk dat alle schuld bij de Walen of bij de Franstaligen worden gegeven. (...) Dat dan verbinden met populisme en met de jaren 30, dat is toch wel een heel grote snede. (...)
Ik vind het veel te vergaand. Ik vind dat dit hoe dan ook averechts werkt, als men op die manier simplistisch redeneert, zou men bijna kunnen zeggen dat men zelf populisme bedrijft. (...) En als iemand kritiek heeft op de tekst van de koning, dan zal Di Rupo in het parlement moeten verdedigen waarom die tekst uiteindelijk de regeringsgoedkeuring heeft gekregen.
In normale omstandigheden valt er wel iets te zeggen voor een rol van het koningshuis in een toekomstig confederalistisch Vlaanderen.  Confederalisme, tussen haakjes, is het staatsmodel dat in de partijprogramma's van CD&V, Open Vld en N-VA staat ingeschreven, maar dat vandaag in de praktijk enkel nog door N-VA wordt verdedigd. De Belgische monarchie bestaat en heeft een rijke geschiedenis, kan als bindmiddel voor de confederatie fungeren, en zou door zijn frequente en diverse contacten met alle geledingen van het maatschappelijk weefsel goed moeten aanvoelen wat er bij de bevolking leeft.  Politieke partijen die naar confederalisme streven, hebben in normale omstandigheden wel wat beters te doen dan deze instelling af te schaffen, namelijk: de verantwoordelijkheid van de deelgebieden versterken, de transparantie en de wederkerigheid in alle relaties tussen de deelgebieden vergroten, en de wettelijke hefbomen creëren om dit mogelijk te maken.

 

De monarchie zou, in normale omstandigheden, als bindmiddel van alle inwoners van een toekomstig confederaal België kunnen en moeten fungeren.  Zij zou kunnen ingezet worden om delen van de maatschappij die dreigen te vervreemden van de samenlevng en van het staatsmodel, te integreren met de hoofdstroom van de maatschappij, of om het met een opportunistischer woord uit te drukken: te recupereren.  Na de Eerste Wereldoorlog is Koning Albert I er bijvoorbeeld wonderwel in geslaagd om het socialisme, dat toen een potentieel staatsondermijnende beweging was, volledig te recupereren voor België.  Vandaag daarentegen moeten we vaststellen dat het koningshuis niet in staat is om de Belgen te verenigen en zich bij alle politieke stromingen in België te laten aanvaarden. Integendeel, de acties en de uitspraken van de leden van de monarchie vergroten de interne tegenstellingen in België.

De regering Di Rupo I beschikt niet over een meerderheid in Vlaanderen. In normale omstandigheden zou men dan ook kunnen verwachten dat de regering op eieren zou lopen om de publieke opinie in Vlaanderen niet te bruuskeren en om zich toch minstens een imago van legitimiteit aan te meten. Het tegendeel is waar: men zoekt openlijk de confrontatie met de grootste politieke stroming in Vlaanderen, men beledigt ze door ze als een bedreiging voor de democratie voor te stellen, en men associeert ze met het nazi-regime.  De koning heeft een Reductio ad Hitlerum gemaakt, of om het in internet-termen te zeggen: hij deed een Godwin. In normale discussies doet men zoiets af als onzindelijke retoriek, een drogredenering of een logische dwaling. De ministers van CD&V, Open Vld en SP.a spelen met vuur door deze koninklijke toespraak te dekken. 

Door haar koppig en partijdig verzet tegen de grootste politieke partij in Vlaanderen, is de Belgische monarchie haar eigen graf aan het delven. Op 24 december 2012 werd hiertoe een belangrijke mijlpaal overschreden. De kans dat een confederaal België als staatshoofd een president zal hebben, of dat België zal verdwijnen, is door deze toespraak groter geworden.  Deze toespraak zal niet alleen het voorwerp vormen van krantencommentaren en parlementaire vragen, maar zal ook in geschiedkundige werken worden vermeld. Als voetnoot of als inleiding van een afzonderlijk hoofdstuk, dat valt nog te bezien.

Reacties

#118445

Bram Christiaens

 

De koning bewijst andermaal dat hij niets begrijpt van de realiteit. Ook al is de tekst hem voorgelegd door zijn ps adviseurs hij spreek hem wel uit zonder tegenwerping. Onze koning is vijand van vlaanderen en zal de geschiedenis ingaan als de keizer zonder kleren. Albert de 14e wordt hopelijk zijn geschiedkundige connotatie.

#118446

Elveebee

 

Bij de koninklijke toespraak kan ik vier bedenkingen maken: de stijl is zelf van de walgelijkste soort 'populisme', zoals ik het nog nooit gehoord heb bij VB of bij NVA. De inhoud herinnert me aan de brulpreken van wijlen Kop Van Eynde, minder passioneel gebracht weliswaar. Twee: hij refereert aan de rampzalige gevolgen van populisme in de jaren '30. Dat klopt. Het populisme van de jaren '30 had bijzonder rampzalige gevolgen. De jaren '30 van de 19de eeuw, wel te verstaan. Drie: zonder het uit te spreken sleurt hij er nog eens de collaboratie bij. Hij vergeet daarbij zijn eigen vader te vermelden. Vier: Zalig Kerstfeest, Majesteit, geniet van deze dag vol vrede voor alle mensen van goede wil, en laat je omringen door je liefhebbende kinderen. Alle vier.

 

#118447

Benny Marcelo

 

Aan de reacties in de kranten te lezen wordt de toespraak van de dikst betaalde werkloze van België alles behalve warm onthaald. Het ziet er slecht uit voor de regimepartyen, of zouden ze nog steeds vinden dat ze goe bezig zijn? Ik vind die toespraak schitterend; ze brengt ons weer wat dichter bij het einde van deze onstaat.

#118448

jvn1k

 

Ja, Berken is bang dat er aan dat belachelijk monarchietje een eind kan komen, en springt daarvoor op de kar van anderen (zoals ik) die iets andere bedenkingen hebben over de opruk van de NVA.

Ik geef Weverke voorlopig het voordeel van de twijfel,  en hij mag van mij zelfs het land besturen, maar dan verwacht ik wel wat concreet nuttigs, zoals : herziening van het sociaal profitariaat, inperking van de macht van de vakbonden , verbeteren van de veiligheid, invoeren van verschillende nultoleranties (lawaaioverlast, milieuovertredingen, criminaliteit, hangjongeren, overtreden rookverbod,...),  ongepaste immigratie blokkeren en corrigeren, en zelfs de afschaffing van het koningshuis.  Maar hij (en vooral zijn soldaten) moet(en) goed in de gaten worden gehouden want voor je het weet zitten wij misschien ook in een vlaamsche Guidogezelle monocultuur, wat weliswaar minder erg is nu in tijden van internet en goede mobiliteit, zodat wanneer Laura Lynn en Gary Hagger de norm worden op de radio ik rap elders mijn gading vind.

#118449

Benny Marcelo

 

Groot gelijk hoor Joe, maar dat is nu net wat Bebert 2 populisme noemt.

#118450

Marc Huybrechts

 

"...Guidogezelle monocultuur"....

Wat in godsnaam zou dat kunnen betekenen? Hetzelfde als Lamartine monocultuur, of Heine monocultuur, of Frost monocultuur...?

Het Vlaamse boerenvolkje van de 19de eeuw, na eeuwenlange dominantie door vreemde heersers in pre-democratische tijden, brengt 1 grote dichter voort...en den Joe associeert dat met iets slecht. Wat een incapaciteit om de dingen in een gepaste context te kunnen plaatsen.

Het gevaar vandaag zit niet in archaisch (Vlaamsche) taalgebruik, noch in te veel heimatliefde, maar wel in de arrogantie van een 'rootless' internationalisme dat zich verheven voelt (zoals Albert) boven de particularismen van het 'gewone volk', en dat absurd moreel relativisme predikt achter een rookgordijn van wishful thinking omtrent mondialisme.

Die collaborerende jezuieten in Aalst, die hebben gefaald.....omdat ze de eerste morele wet niet hebben kunnen doorgeven aan de volgende generaties, i.e. die van zelfliefde, wat zelfkennis vereist en wat niet hetzelfde is als uw ondoordachte goestingen krijgen of kunnen doen.

#118462

Neverbeendead Religion

 

De kortzichtigheid van bdw en co gaat veel verder dan laura lynn en gary hagger jay jay.

http://youtu.be/QjX3CM1YoaE

#118451

fullator

 

Als het woord "democratie" wordt uitgesproken door iemand die zelf nooit verkozen is geweest, in een speech, opgesteld door iemand waar geen enkele Vlaming een stem kon voor uitbrengen, dan moet je toch geen cynicus zijn om hier vragen bij te stellen of te huiveren

Dat het walgelijkste populisme dan uitgaat van degenen die zogezegd het populisme aanvallen, is een Umwertung aller Werte, ver voorbij alle grenzen van de newspeak. Het kleine beetje saldo dat het keuninkske nog had bij kwezels en gehersenspoelde fanaten is nu weggesmolten als een sneeuwman in een stikhete zomer. Hiermee is hij verworden tot een schertsfiguur van de Commedia dell'Arte, de beklagenswaardige Pantalone, een door en door corrupte schurk, maar stinkend rijk en met zoetgevooisde woorden.

Ach, vroeger gebruikte men arsenicum om de syfilis te bedwingen. Als de syfilis niet won, dan deed het middel het wel.

#118452

Philip VI

 

Vandaag heb ik deze weblog ontdekt via Google: "toespraak Koning Albert NVA jaren dertig". Wat een knappe  analyse wordt in deze blog gemaakt!  De hele dag reeds loop ik te kniezen over de toespraak van de Koning en dit verwoordt wat ik denk op een wijze die ik zelf niet kan verwoorden.

Proficiat en deze weblog heb ik aan mijn favorieten toegevoegd.

Prettige eindejaarsfeesten toegewenst!

#118453

Rick (NI)

 

En ondertussen wordt de hele heisa lekker doodgezwegen in het avondjoernaal van de VRT...

#118458

LVB

 

Bart Brinckman in DeStandaard vindt dat de koning de jaren 30 er beter niet had bij betrokken, maar noemt de kritiek "voorspelbare maar overspannen reacties" 

In De Morgen valt te lezen dat politicoloog Carl Devos ook vindt dat het koningshuis op deze manier zichzelf kapot maakt.

#118459

jvn1k

 

En Camps in DM geeft een rake aanvulling van LVBs commentaar ("de koning zwijgt over links en groen populisme"), als hij het heeft over het popuisme van het koningshuis zelf : "juist koningshuizen zijn de ultieme maquette van populisme" , "populisme is de smeerolie voor monarchieën".  De royale zieligaards zijn de grootste populisten om hun absurde verworvenheden in stand te houden.  Ik kots mijn schoot vol als ik ze hun acte de presences zie geven, zowel in hun eigen koten als onder de massa, of bij buitenlandse reizen.    En kijk bijvb naar die Engelse koninklijke klojo's, ze komen ook o zo graag voortdurend in de picture, leten geen gelegenheid hiervoor voorbij gaan.  Zie hoe ze de Olympics uitgebuit hebben.  Maar weinigen van het klootjesvolk beseffen dat ze geen enkele moer om hen geven.  En kijk: wee die fotografe die Middleton haar tetten fotografeert of die arme verpleegster die die australische "grappenmakers" uitleg geeft over Kate's misselijkheid.  

#118454

bruno

 

Dit is een bewuste strategie om te demoniseren, een opstapje naar meer. Een mijlpaal? Ik denk het niet, die zal pas na 2014 geheid worden. Als democratisch verkozen parlementsleden 'populistisch' zullen aangepakt worden, opgezweept door vorst en vaderland(se media).
Read my lips, want de jaren 30 zijn uitgemond in de jaren '40 en 'la Belgique' wist toen wel van wanten.

#118461

madeleine meersman

 

Ondertussen hebben we allen weer wat bijgeleerd:

Paola's vader was Fulco Ruffo di Calabria, LID van Mussolini's fascistische Senaat.
Op 19 november 1940 ontmoette Leopold, Albert's vader, op eigen vraag Hitler in Berchtesgaden.
Leopold gebruikte het bezoek van zijn zus Marie-José, de echtgenote van de kroonprins van Italië, Duitslands bondgenoot, om de Führer opnieuw te benaderen.
Tot aan zijn dood, bleven zowel Fabiola als Boudewijn kind aan huis bij Franco.

Dus als je op een Vlaamse partij stemt, dan krijg je een stijf rechterampje, groeien er zwarte laarzen aan je beentjes en verandert je hoofdje in een grote zwarte helm.

En die van Laeken kunnen het weten!

#118463

Marc Huybrechts

 

U levert interessante en nuttige informatie omtrent specifieke details uit het verleden. Zij helpen met het blootleggen van de hypocrisie van Albert en van de MSM-gevangenschap van den Joe. Zowel Albert als den Joe stigmatiseren graag het Vlaams nationalisme door het eenzijdig (buiten een gepaste context) te verbinden met het Europese fascisme van de 1930's.   

We moeten echter voorzichtig zijn met het beoordelen van dergelijke gebeurtenissen uit het verleden en moeten proberen van die in een gepaste context te plaatsen.  En we mogen zeker niet vervallen in hetzelfde stompzinnige stigmatiseringsproces als Albert en den Joe doen.    Albert en Paola zijn niet verantwoordelijk voor de gedragingen van hun respectieve vaders, ongeacht of men een netto positief of negatief oordeel over die vaders zou vormen.  Albert en Paola moeten beoordeeld worden op basis van hun eigen gedragingen, en deze speech van Albert is daar een onderdeel van. 

Het zou ook duidelijk moeten zijn dat de eerste bekommernis van Albert is de preservatie van de Belgische monarchie, en vandaar zijn 'alliantie' met de naief-linkse tijdsgeest in het algemeen en met de linkse traditionele partijen in het bijzonder.  Die bekommernis is incompatibel met Vlaamse zelfdeterminatie, en is dus in strijd met de beste belangen van het Vlaamse volk.       

#118464

jvn1k

 

"Het zou ook duidelijk moeten zijn dat de eerste bekommernis van Albert is de preservatie van de Belgische monarchie, en vandaar zijn 'alliantie' met ...."

Ja, dat zegt onze hitsige stier die enkel zoekt naar rode lappen en  aldus volgende paragraaf van mij (geschreven op 25/12/12 om 14:05 ) niet gelezen heeft:

"Ja, Berken is bang dat er aan dat belachelijk monarchietje een eind kan komen, en springt daarvoor op de kar van anderen (zoals ik) die iets andere bedenkingen hebben over de opruk van de NVA."

Of is onze Markie Mark gewoon een eerste klas parroteerder (parroteur?  parrotist?... ?)

 

En wat Madame Madeleine ons vertelt wisten we al langer dan gisteren hoor, en als ik me niet vergis vind je het ook terug in de "MSM".

#118466

Marc Huybrechts

 

In logica zijt ge nooit sterk geweest, Joe. Ik was wel degelijk op de hoogte van je anti-monarchisme en was er zelfs een beetje door verrast en verheugd.

Maar....ik heb dan ook nergens beweert dat jij een Albert-meeloper of naloper zou zijn. Ik heb er wel op gewezen dat zowel gij als Albert zich bezondigen aan het eenzijdig (buiten gepaste context) stigmatiseren/demoniseren van het Vlaams nationalisme. In het geval van Albert is dat hypocriet, en in uw geval een indicatie van MSM "gevangenschap" (maar niet hypocriet).

Dat maakt van mij geen "parroteerder", maar wel een observateur (en hopelijk een goede observateur). Gij weet toch dat ik regelmatig de belangrijkheid beklemtoon van zich allereerst te verlaten op empirische observaties (in tegenstelling met abstracte ideologische goestingen). Gij daarentegen komt hier af met een irrelevantie, i.e. met een repliek die zich niet richtte op mijn gepresenteerde stelling. En vandaar mijn bewering dat logica niet je 'forte' is.

Het is waar dat de informatie van Madeleine hier en daar als losse details in de MSM is verschenen, maar dat belet die media niet van het Vlaams nationalisme eenzijdig met het fascisme te verbinden. Blijkbaar zijn die absurdelijk selectief in hun demoniseringen, terwijl ik duidelijk stelde dat Albert niet verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn vader. Als die jezuieten een betere job hadden gedaan met den jonge Joe, dan zou jij in staat geweest zijn om morele principes op uniforme wijze te kunnen toepassen (en dus ook m.b.t. De Wever). As things stand today, you are clearly not capable to do that.

#118467

jvn1k

 

dear chap, king of the logic, hero of Shenandoah, het gaat hier toevallig niet over mij en mijn gevoelens tegenover Albert, maar over jou die zomaar klakkeloos mijn originele kwote komt parrotaroreren.  Nothing more, nothing less.

nu, verder is het uitstekend voor mij dat je wederom de jezuïeten vernoemt, ik heb nl met hen een deal afgesloten en elke keer dat hun naam hier valt krijg ik een Panini-prentje van Jezus.  Noem ze nog eens 12 keren (dat zal wel vlug gaan want ik moet zelfs geen voorzet geven bij jou) en mijn album is vol.  Tenzij ik geen dubbels heb uiteraard.

#118468

Rick (NI)

 

En de haan kraaide driewerf.

#118469

jvn1k

 

nog zo eentje die denkt dat hij de evangelies kent.....

#118470

Fred

 

"dat belet die media niet van het Vlaams nationalisme eenzijdig met het fascisme te verbinden."

Met alle respect voor uw "empirische observaties", maar dit is gewoon niet waar: behalve af en toe in opiniestukken wordt die eenzijdige link tussen Vlaams-Nationalisme en fascisme zelden of nooit gemaakt in de Vlaamse pers.

Tenzij u het hebt over het Vlaams Belang, maar dat IS gewoon een fascistische partij, en dat staat los van hun Vlaams-nationalistisch programma (met dat deel van hun partprogramma is immers niets mis). Ik heb een tijdje geleden nog een aantal walgelijke cartoons gepost die rechtsreeks van hun website kwamen en waarvan u ook toegaf dat ze plat racistisch waren.

#118471

Marc Huybrechts

 

1) U bevestigt mijn stelling. Er verschijnen regelmatig "opiniestukken" in de MSM die het Vlaams nationalisme eenzijdig verbinden met fascisme. U doet trouwens hetzelfde, evenals den Joe, door op het VB een fascistisch etiket te plakken. Ziet u ooit opiniestukken in de MSM die het Belgicisme of de francofonie eenzijdig en simplistisch verbinden met het fascisme? Natuurlijk niet, en nochtans is daar evenzeer historische evidentie voor aan te brengen. Daarenboven zijn die historische verwijzingen grotendeels irrelevant. Vlaamse zelfdeterminatie is een waarde op zich, die niet afhangt van historische gegevens omtrent relatieve graden van collaboratie met het fascisme in het verleden. Ik zou ook zeggen dat de contemporele collaboratie van linkse partijen met contemporele totalitarismen, zoals het islamisme en het communisme, oneindig meer relevant is dan echte of vermeende collaboratie van Vlaamse nationalisten in de eerste heeft van de vorige eeuw.

2) U affirmeert gewoon dat het VB een fascistische partij is, maar u heeft geen moreel recht om zonder staving een dergelijk zwaar etiket te plakken op anderen die u niet lust. Ik kijk regelmatig naar het VB webstek en ik zie daar geen enkele indicatie van fascisme. In feite, de meest markante indicaties van fascisme op het Belgische politieke toneel in recente tijden, dat zijn de wettelijke aanslagen tegen het vrijemeningsuitingsrecht en de pogingen tot partijverbiedingen evenals de samenvloeing van belastingsgelden met partijkassen en vakbondskassen. En waar zou de oorzaak van die indicaties liggen? Ja, die ligt bij de vermeend-democratische traditionele partijen die allemaal cultureel links zijn.

3) Doe toch eens een poging om wat evenwichtiger te zijn in uw observaties, t.t.z. minder eenzijdig of selectief. U zou geen Cartoons gezien hebben die "walgelijk" zijn tegenover Amerikanen, Christenen, Joden, Republikeinen, GWBush, etc....? Mon Dieu!

#118472

Fred

 

1) Ik bevestig uw stelling helemaal niet. Opiniestukken zijn voor rekening van de auteur en verschijnen in alle richtingen. Ter informatie: Bart de Wever moet zowat de enige politicus zijn met een reeds jarenlang lopende wekelijkse column in de "MSM" (de Standaard en kort de Morgen). 

2) Ik heb uiteraard het "morele recht' om een mening te uiten op basis van het discours en het programma van die partij. Kijk maar eens naar alle "communistische" koosnaampjes die u Obama geeft, is er iemand die u komt zeggen dat u daar geen "moreel recht" toe hebt? O, ja, u gaat zeggen dat u die gevolgtrekkingen haalt na een "empirische observatie". Wel, u bent niet de enige die empirische observaties kan maken en conclusies kan trekken. En een partij die dit soort bagger (zie onderaan) op haar website zet, hoeft bij mij niet op sympathie te rekenen. Als je 'allochtoon' automatisch gelijkstelt met moslimextremisten met bebloede kromzwaarden, ben je een racist. Ik vind het moreel heel verwerpelijk dat een deel van de Vlaamse rechterzijde sympathiseert met deze partij vanuit een ondoordachte 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend' redenering. Het Vlaams Belang is helemaal niet voor liberale mensenrechten, ze zijn gewoon net als Sharia for Belgium tegen de huidige Belgische staat.

3) Als een politieke partij op haar website dergelijke walgelijke cartoons zou zetten tegenover Amerikanen, Chistenen, Joden etc, dan zou ik het een verwerpelijke partij vinden. U zei vorige keer dat u er zeker was dat er vergelijkbare bagger bij de Amerikaanse Democraten te vinden zou zijn, maar u hebt toen geen enkel concreet voorbeeld kunnen vinden. Voor alle duidelijkheid: onderstaande cartoon komt van de algemene website van het Vlaams Belang, niet van één of ander duister sympathiserend clubje uit Bommerskonten.

#118473

Marc Huybrechts

 

1) Men kan altijd met losse observaties afkomen om eender welke stelling te staven.  Waar het op aan komt is van een eerlijke evaluatie te maken van een 'big picture'.  Mijn stelling is dat het CONTEMPORELE Vlaams nationalisme regelmatig in de MSM absurdelijk wordt verbonden met fascisme.  Als u dat zou willen ontkennen dan staat dat op uw rekening.  Mijn verdere stelling is dat de relevante tegenstanders van het Vlaams nationalisme, i.e. het Belgicisme en/of de francofonie, zelden of nooit worden verbonden in de MSM met fascisme, ook al bestaat daar een gelijkaardige historische evidentie voor. Als u dat ook zou willen ontkennen dan staat dat evenzeer op uw rekening, en zijt u hopeloos MSM-gevangen (gelijk den Joe) en kan ik daar niets aan doen.  Men kan een 'paard' naar het water brengen, maar men kan het niet dwingen van te drinken.  

1-bis) Uw verwijzing naar een column van De Wever is dus niet veel waard.   Het zou me trouwens verbazen als BDW in die column dergelijke etiketten (van fascisme) op zijn tegenstanders zou plakken.  Het is nu eenmaal een typisch menselijk maatschappelijk fenomeen dat zij die zich het meest-schandelijk gedragen dikwijls het gemakkelijkst hun goesting kunnen doordrijven.  Dat verklaart waarom de doodsdreigementen die regelmatig van de islam uitgaan er in slagen van de islam meer en meer buiten kritiek te stellen, terwijl zij die geen doodsdreigementen uiten niet op een dergelijk 'begrip' kunnen rekenen.   De pogingen van de naief-linkse orthodoxie in Belgique om Vlaams-nationalisme te verbinden met fascisme zie ik als een voorbeeld van gelijkaardig "schandelijk" (outrageous) gedrag.  Wannneer racisten anderen van 'racisme' beschuldigen, dan doet men er best aan van het 'compliment' terug te sturen in plaats van het zonder nadenken te 'accepteren'.

2) Natuurlijk heeft u het moreel recht om een mening te uiten, maar niet om een zwaar etiket te plakken zonder staving.  Afkomen met een losse cartoon is geen staving van de stelling dat Vlaams nationalisme zou samenvallen met fascisme, en ook niet een ganse politieke partij.  U negeert gewoon mijn opmerking dat men gelijkaardige cartoons overal kan vinden, alleen gaat het dan om andere geviseerde 'slachtoffers' (targets).   U zijt selectief in uw verontwaardiging ten overstaan van slecht gedrag.  En uw verontwaardiging ten overstaan van enkele losse onnozele cartoons is volkomen MISPLAATST in de CONTEXT van een politiek bestel dat meningen arbitrair criminaliseert.  Het is 'unconscionable' dat u, gelijk de rest van de meute in Belgique vandaag, het slachtoffer van partijverbiedingen en meningencriminalisering fascisme komt verwijten.  Dat is precies wat de nazis deden tegenover de joden in de 1930's.  

2-b)  Ik geef Obama geen communistische "koosnaampjes".  Hijzelf gebruikt nooit de woorden communist, noch socialist, omdat hij weet dat die niet populair zijn.  Maar hij werd wel opgevoed door marxistische professoren en heeft zich omringd in zijn vroege volwassenheid met zelfverklaarde communisten.  Hij is ook expliciet in zijn doelstelling van radikale transformatie van de VS maatschappij, en heeft in zijn eerste ambtsperiode regelmatig illegale acties ondernomen.  Dit zijn allemaal beschuldigingen die kunnen gestaafd worden.   Ik heb Obama wel expliciet een "racist" genoemd, en die beschuldiging berust (a) op zijn permanente balkaniserende pogingen om Amerikanen te verdelen in 'klassen' en ethnische groepen en (b) mijn definitie van racisme die ik hier niet nogmaals ga herhalen.   

  

#118475

Fred

 

1) Het 'contemporele Vlaams Nationalisme' wordt heel zelden in verband gebracht met fascisme (en als het gebeurt is dat in opiniestukken en heb je minstens evenveel opiniestukken die het tegendeel beweren). Er zijn wel beschuldigingen van fascisme t.o.v. de partij Vlaams Belang, maar dan niet omwille van haar Vlaams-Nationalistusche standpunten, maar omwille van haar racististische standpunten tegenover 'allochtonen' (die veel verder gaan dan de legitieme Islamkritiek van bijvoorbeeld Geert Wilders - zie opnieuw naar bijvoorbeeld die cartoons)

2a)Ik zeg nergens dat Vlaams-Nationalisme an sich samenvalt met fascisme, ik heb het enkel over de partij Vlaams Belang (en dan niet eens wat betreft haar Vlaams-Nationalistische standpunten...). Verdraai aub mijn woorden niet (of wees iets aandachtiger in uw 'empirische observaties' van wat ik zeg).

2b) Geef eens een voorbeeld van een gelijkaardige haatcartoon op de potaalwebsite van een politieke partij. 

2c) Het Vlaams Belang is veel minder 'slachtoffer' van de Belgische 'repressie' dan dat gecalimero doet uitschijnen. Ze zijn één keer veroordeeld in 2004, hebben toen een gigantische verkiezingsoverwinning geboekt, zijn van naam veranderd en hebben sinsdien gewoon verdergedaan. Er is niemand uit zijn politieke rechten ontzet, niemand in de gevangenis beland, niemand uit het parlement gezet en uiteraard niemand vergast. Uw vergelijkingen met het nazi-regime zijn misplaatst en missen elke zin voor proportie.

2d) Pakweg Sharia for Belgium is op dezelfde manier 'slachtoffer' van de Belgische antidiscrimantiewetten. Moet ik daar volgens u ook sympathie voor hebben? Kan je dan niet pleiten voor vrijheid van meningsuiting zonder sympathie te hebben voor meningen die worden 'vervolgd'?

#118476

traveller

 

Fred, kunt u me eens duidelijk in detail vertellen wat er zo schandalig verschrikkelijk is aan die cartoon. De film van Wilders over de islam gezien? De islamitische exrtremisten bezig gezien in Libië en Syrië, Afghanistan, Irak, Saudi Arabië, Yemen, Nigeria enz. enz.? 

De intelligente moslims hebben hun buik vol van hun eigen extremisten, maar dan gaat het over ongeveer 15 %, de MEERDERHEID van de primitieve bevolking zijn blinde volgelingen van de extremisten of heb je de Moslim Brotherhood verkiezingen niet opgemerkt en hun sharia grondwet gemist???

Of dacht je dat de Berbers hier zulke hoog opgeleide universitairen waren? Of hadden die "geen kansen" gehad hier???

Wilders heeft zo juist herinnerd aan het feit dat 60 % van de Marokkaanse jeugd in Nederland met de politie te maken had. 60 % is dus inclusief een gedeelte van die scouts jongens in die cartoon.

Fred, uw discussie met Marc is gewoon ongefundeerde onzin

U bent vrij het VB uit te maken voor rotte vis maar probeer het een beetje eerlijk te houden met echte argumenten.

#118477

traveller

 

"1) Het 'contemporele Vlaams Nationalisme' wordt heel zelden in verband gebracht met fascisme (en als het gebeurt is dat in opiniestukken en heb je minstens evenveel opiniestukken die het tegendeel beweren)"

 

Het was nu echt de moment om dat punt te verzwijgen!!!

De koning niet gehoord?

#118479

Fred

 

@ Traveller & Marc Huybrechts

Ik heb echt betere dingen te doen dan de koning te gaan verdedigen, maar 1) de koning is volgens mij niet hetzelfde als 'de mainstream media' en 2) het woord Vlaams-Nationalisme, laat staan N-VA, komt uiteraard nergens voor in die speech. Het zijn om de één of andere reden de N-VA'ers die zich herkennen in de zinsnede "Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. " Waarom de N-VA'ers zich hierin herkennen is me eerlijk gezegd een raadsel, aangezien ik die partij nog nooit heb kunnen betrappen op racisme.

En wat er mis is met die cartoon? Lees de titel erboven en vergelijk met de tekening. Er staat niet 'Pascal Smet pleit voor een taliban-jeugdbeweging'. Er staat: 'Pascal Smet wil ALLOCHTONE jeugdbeweging'. En wat doet het Vlaams Belang? De grote en diverse groep van 'allochtonen' vereenzelvigen met de allerextreemste moslims. Dit soort veralgemeningen noemen we in een beschaafde westerse maatschappij racisme. Dit soort cartoons hoeft men wat mij betreft niet te verboeden, maar wie hiermee sympathiseert omdat anderen het willen verbieden moet toch even nadenken over zijn morele prioriteiten...

#118480

LVB

 

"wie hiermee sympathiseert omdat anderen het willen verbieden moet toch even nadenken over zijn morele prioriteiten..."

Indien die cartoon zou vervolgd worden, zal ik de auteur en de uitgever verdedigen en ermee "sympathiseren", ja. Mijn morele prioriteit is immers: ik verdedig het spreekrecht, ongeacht de boodschap, ongeacht de vorm, ongeacht de bron.  Het onrecht van vervolging van opinies is ontieglijk groter dan het onrecht dat door een vermeend racistische publicatie wordt veroorzaakt.  Het gaat inderdaad om "morele prioriteiten", Fred.

Vermits (de auteur van) deze concrete cartoon op dit moment niet concreet vervolgd wordt, hoef ik er momenteel niet mee te sympathiseren.

#118481

Fred

 

@ LVB

Ik heb het gevoel dat u met 'sympathiseert' bedoelt 'zijn recht op vrije meningsuiting verdedigen', en niet dat u het gedachtegoed van pakweg Sharia for Belgium en MO-magazine sympathiek bent beginnen vinden.

#118482

LVB

 

Dat klopt, Fred. Van het oud-Grieks συμπαθής, meevoelen met. Sympathie heeft niet de betekenis van "akkoord gaan met" noch van "zich aansluiten bij".

#118483

BC

 

"Het zijn om de één of andere reden de N-VA'ers die zich herkennen in de zinsnede "Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. " Waarom de N-VA'ers zich hierin herkennen is me eerlijk gezegd een raadsel, aangezien ik die partij nog nooit heb kunnen betrappen op racisme."

De N-VA'ers herkennen zich hierin omdat dat de exacte woorden, zinsneden en verwijten zijn die ze dag in dag uit van de andere partijen hebben mogen aanhoren sinds lange tijd. Ze herkennen zich erin, in die zin dat ze weten dat de kritiek aan hen gericht is. Ze herkennen zich er niet in, in die zin dat ze de kritiek onterecht en hyperbolisch vinden.

Op 24 december, kort na de kerstboodschap en lang voor het losbarsten van de heisa, verscheen op de website van De Standaard een artikel met de titel 'Koning viseert opnieuw de N-VA'. "Koning Albert heeft in zijn kerstboodschap de arbeiders van Ford Genk een hart onder de riem gestoken. Hij waarschuwde ook voor de gevaren van populisme en hij viseert daarbij heel duidelijk de N-VA. De koning verwijst zelfs naar de opkomst van het fascisme, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog." Ook voor de journalisten van De Standaard was het dus van meet af aan 'heel duidelijk'. Het werd allemaal plots weer heel on-duidelijk, toen bleek dat de N-VA door de aanval weer eens sympathie en stemmen zou kunnen gaan krijgen.


#118484

Fred

 

Het zou dus evengoed kunnen dat de 'mainstream media' een wollige en multi-interpreteerbare quote uit de kerstspeech van de koning polemisch hebben geïnterpreteerd om wat sensatie te creëren tijdens de komkommertijd rond de eindejaarsfeesten...

#118485

LVB

 

En al die professoren, namelijk Mark Van den Wijngaert ("koning gaat veel te ver"), Carl Devos ("koningshuis maakt zichzelf kapot") en Hendrik Vuye ("de koning heeft de wet overtreden") speelden volgens jou gewillig mee in een door de media opzettelijk opgezet sensatie-scenario?

#118486

Fred

 

Ik ben niet zo'n believer van samenzweringstheorieën, dus ik zou het niet omschrijven als 'een spel meespelen'. Maar ik kan me wel inbeelden dat eens zo'n steekvlam gelanceerd is, mensen nogal snel geneigd zijn zich te laten meeslepen. (ik denk ook niet dat de media de rel bewust hebben geënsceneerd, maar tijdens de komkomertijd kan ik me wel inbeelden dat een journalist van de Standaard een 'spanndende kop' boven een artikel zet en dat het spel dan aan het rollen slaat).

Zolang we geen notulen te zien krijgen van hoe die speech tot stand is gekomen, blijft het speculeren naar het waarom van die zin. Mijn mening blijft dat ik niet spontaan aan de N-VA denk als ik hem lees. 

#118491

traveller

 

Dus zonder de "notulen" hoe een speech tot stand kwam kun je geen speech beoordelen???

Ik blijf er bij dat ons onderwijs waardeloos geworden is.

#118499

Fred

 

@ traveller

Als de interpretaties zo ver uiteen lopen, dan is het nuttig om te gaan kijken of de achterliggende bedoeling van de speechschrijver ergens expliciet wordt gemaakt bijvoorbeeld in de voorbereiding).

En uw arrogante opmerking over het onderwijs komt bij mij heel grappig over, komende van iemand die in andere discussies wetenschappelijke nonses ivm creationisme rondspuit. Ik vraag me af in welke school u dat allemaal hebt geleerd :(

#118501

traveller

 

Ik ben geen creationist omdat ik zeg dat ik geen antwoord heb van de evolutieleer. En zo lang ik geen sluitend antwoord heb blijf ik bij een Schepper waar ik me ook niets bij kan voorstellen buiten diegene die het startschot aan verschillende programma's gaf.

Een tekst moet naar zijn inhoud bekeken worden, zonder de boom te kennen waar het papier van gemaakt werd.

#118488

Leo Norekens

 

"De grote en diverse groep van 'allochtonen' vereenzelvigen met de allerextreemste moslims."

Ik zie bij Fré 1 scoutsleider met een bebloed kromzwaard en drie braaf kwelende jongetjes (die "allo" door "allah" vervangen hebben). Eén op vier van deze moslims is dus van de allerextreemste soort. Ik heb daar geen statistieken van, maar het zou wel eens een redelijk correcte weerspiegeling van de diversiteit van "onze" allochtone gemeenschap kunnen zijn. Dacht ik zo.

Overigens, zegt de term "satire" u iets?

 

#118489

Fred

 

Dus van alle allochtonen (dat is dus inclusief alle Polen, Congolezen, Brazilianen...) is een kwart een moslimextremist met een bebloed kromzwaard? Benieuwd op welke website jij jouw statistieken haalt...

Het Vlaams Belang is een politieke partij, geen satirisch weekblad. Als ze stelselmatig zulke cartoons produceren, en steeds in één richting, dan is dat gewoon racisme.

#118490

Leo Norekens

 

Zullen we nog maar eens de evolutie van het begrip allochtoon beschrijven, of mogen we volstaan met de evidente vaststelling dat deze term vandaag de dag systematisch verwijst naar Noord-Afrikaanse immigranten en hun nageslacht, bijna 100% islamitisch? (Reden waarom De Morgen het woord uit zijn vocabulaire geschrapt heeft: deze bevolkingsgroep mag men niet onder 1 term vangen, of die term wordt meteen een scheldwoord.)

Een kromzwaard heb ik nog niet gezien in het straatbeeld, maar in een cartoon symboliseert het Arabische gewelddadigheid (de "piepkleine minderheid"®). Het heeft dezelfde waarde als de bolhoed en paraplu van de Brit, de alpinomuts en baguette van de Fransman, of als je het iets exotischer (dus racistisch!) wilt, de dikke lippen en luipaardmotiefjes van de Congolees. 

Wat de statistiek betreft: in ons land worden daar geen enquêtes over gehouden, maar in Groot-Brittannië bleek 1 op 4 moslims te sympathiseren (daar is die term weer!) met de motieven van de 7/7 terroristen. Slechts 1 op 4 beschouwde zichzelf als Brit, en 30% wilde de sharia in GB ingevoerd zien. Racistische cijfers, hé? Dood aan de enquêteurs!
/sarc

http://tinyurl.com/4wng5w
http://www.webcitation.org/5xkMGAEvY

 

#118478

Marc Huybrechts

 

1) Ons 'big picture' oordeel omtrent de MSM verschilt. .... "Heel zelden"...."evenveel"....?  Verder, u weet heel goed dat ik racisme afkeur, maar ik zie geen racisme in het VB immigratiestandpunt, wel in sommige verwoordingen ervan door sommige individuen.  Ik zie ook racisme evenzeer in talloze andere verwoordingen door nonVBers.  Tenslotte, ik zie racisme als een minder kwaad dan, bijvoorbeeld, het criminaliseren van opinies.  Echte democratie vereist geen afwezigheid van "racisme", i.e. individuele beoordelingen op basis van fysieke eigenschappen in plaats van culturele (gedrags) eigenschappen.  Echte democratie vereist wel tolerantie van andersdenkenden en is dus incompatibel met het criminaliseren van opinies.    

2c) Een (1) partijverbieding is te veel! En dat bedoelde ik zeker niet met die nazivergelijking.   Wat ik wel bedoelde is het stigmatiseren van de werkelijke juridisch-vervolgde 'slachtoffers'.  In Belgie werd de grondwet overtreden door de 'traditionele partijen', en (nog) niet door het VB.  Ik noem Belgie voorlopig nog een quasi-democratie of een illiberale democratie, maar zeker geen naziregime.  Het is uw reactie die "alle proportie" miste.  Ik schreef dat de nazis hun slachtoffers stigmatiseerden, en dat doet men in Belgique vandaag ook.  De nazis deden nog veel andere dingen die ik NIET aan het contemporele regime in Belgie verwijt.  

2d)  Nee, u moet geen sympathie hebben voor Sharia for Belgium, maar u MAG ook GEEN sympathie hebben voor het feit dat ze zouden kunnen slachtoffer worden van Belgische antidiscriminatiewetten.  Uw laatste rethorische vraag is absurd en zet de wereld op zijn kop.  Men kan NIET "voor vrijemeningsuiting pleiten" en TEGELIJKERTIJD vrijemeningsuiting ontzeggen aan (in uw en mijn ogen) ONSYMPATHIEKE mensen.    Het vrijemeningsuitingsrecht is reeel, of het is fictief, en van zodra we accepteren dat het alleen zou gelden voor mensen die wij (of een temporele meerderheid) sympathiek zouden vinden, dan is het niet meer reeel.      

#118455

Rudi Dierick

 

Het stokoude belgische establishment beseft blijkbaar niet hoeveel vlamingen lachen met doe royale klucht, hoevelen het onverschillig maat, maar ook hoevelen meer en meer overstappen naar het republikeinse kamp, en hoevele 'monarchisten' zioch generen voor een koning met zo'n racistische opinies!

#118457

Marc Huybrechts

 

Dat establishment beseft dat heel goed, maar ze moeten daar niet al te ongerust om zijn zolang een grote meerderheid van Vlamingen blijft stemmen voor de 'collaborerende' linkse 'traditionele' partijen, en zolang zelfs de vermeende Vlaamsnationalisten van NVA dom genoeg zijn om te participeren in Belgicistisch-geinspireerde 'cordons'.

Trouwens, welke politieke partijen in B zouden een Republikeinse doelstelling formeel in hun programma hebben (buiten het VB)?

#118460

traveller

 

De heisa rond die idiote haatspeech zal vlug uitgewerkt zijn, de Vlaamse schapen zullen het wel weer vergeten.

Het enige wat Vlaanderen en zijn lethargische inwoners zal wakker schudden is de economische crisis.

#118492

traveller

 

Ik heb stilletjes mijn buik vol van die speech en die commentaren.
Ofwel heb ik het niet goed begrepen ofwel heeft de koning en Di Rupo hier gewoon gelogen.
Ik heb gehoord dat de koning zei dat de "populisten" de crisis aan buitenlanders of leden van het andere landsgedeelte weten.
Als ik zo vrij mag zijn, niettegenstaande mijn dagelijks leesvoer van diverse MSM, belgische en andere, en van sporadisch kijken naar de regime TV's en het lezen van alternatieve pers en blogs heb ik alleen maar gehoord en gelezen dat iedereen, maar absoluut iedereen de schuld van de crisis correct op de rug van de bankiers en de politieke caste schuift. De echte of vermeende populisten hebben daar geen woord over gezegd. NIEMAND heeft de schuld van de crisis op "de buitenlanders of het andere landsgedeelte" geschoven. IEDEREEN heeft het correct op de bankiers en politiekers geschoven.
Dus meneer de sire, wat is die onzin feitelijk? Een beetje nationalistische en andere Vlamingen pesten? Wat leugens verkopen met Kerstmis?
Goed bezig jongen. 
A propos meneer de sire wat gaat u vertellen aan Lippens, Davignon en hun bende? Gaat u hen feliciteren voor de crisis waarvan ZIJ één van de oorzaken zijn?

#118531

Anonymous

 

Een andere, correctere mening is hier zeker niet toegestaan, behalve akkoord te gaan met bovenstaand populisme en haatzaaierij ?

#118534

traveller

 

Anonymous,

 

Graag een concreet staal van het populisme hier boven en ik zou zeer graag jouw correctere stellingen in dit verband lezen.

#118535

Marc Huybrechts

 

Dat gaat lang wachten worden, Traveller. Schampere oneliner producenten munten doorgaans niet uit in helderheid van denken, noch in duidelijkheid van uitdrukking of verwoording.

Die onwetende Anonymous die dacht naievelijk van al OP VOORHAND te weten dat zijn lege/onuitgedrukte mening hier niet zou "toegestaan" worden. Waarschijnlijk dacht hij dat hij op de website van DM of DS zat. Daar worden zelfs zinvolle - maar onorthodoxe - opinies niet toegestaan.

Gelukkig nieuwjaar aan u en de uwen in the age of Obama, Putin, Hollande en Di Rupo/Albert.

#118536

traveller

 

Mijn zeer gemeende wederkerige wensen Marc.

Mijn allerbeste wensen aan iedereen hier.

#118537

jvn1k

 

waarom zet je er "zeer gemeende" bij, traveller?  denk je dat den MH anders weer een MHtje gaat doen en denken dat je het niet meent, en gaat beginnen kaffferen ? :-)

(beste wensen ook! en graag als het kan dit jaar meer van je interessante uiteenzettingen uit eigen ervaring)

#118538

traveller

 

Joe, 

 

Om de één of andere onverklaarbare reden kan ik niet anders dan je sympathiek vinden, alhoewel ik het alleen maar kan vergelijken met mijn meest onhandelbare kleinkinderen die ik ook het sympathiekst vind, ook onverklaarbaar.

In elk geval mijn beste wederkerige wensen voor 2013 voor jou en jouw familie.