Als Singapore een belastingparadijs is, is België dan een sterfparadijs?

Een gastcolumn van Nick Roskams

Een belastingparadijs, wat is dat? Het woord heeft me altijd al vreemd in de oren geklonken. Sommige landen heffen beduidend minder belasting dan anderen en daarom moeten ze blijkbaar gestigmatiseerd worden. Dat is het gedrag van kleine kinderen op de speelplaats: "jouw rapport is beter dan het onze en daarom pesten we u". De eigen problemen worden weggemoffeld want alles is toch de schuld van de andere. België zit met gigantische problemen inzake inkomsten én uitgaven maar dat is allemaal de schuld van belastingontduikers en belastingontwijkers (u bent spaarzaam? schaam u, de staat heeft het geld nodig!). 

Verdienen alle landen met lage belastingen op een zwarte lijst te komen? Omdat ze afwijken van de algemene norm om uw burgers uit te persen? Omdat men liever niet naar de eigen structurele problemen kijkt? 

België heeft euthanasie en het homohuwelijk goedgekeurd. Het is geen politiestaat als het op drankgebruik aankomt. We hebben hier een redelijk vrije pers. Maar globaal gezien zijn die dingen niet de norm. Wat als andere landen België zouden bestempelen als een "sterfparadijs", "homoparadijs", "drankparadijs" en "roddelpersparadijs" en eisen dat België daarmee stopt?

Nick Roskams

Reacties

#118822

Maarten Schenk

 

Of is ons land gewoon een "belastinghel"? :-)

#118823

Mike

 

Wat zeker zal steken is dat die zogenaamde belastingsparadijzen, net door deze tactiek, hun geld verdienen met dat buitenlands geld. Ben geen kenner, maar ik neem aan dat die belastingsparadijzen niet belastingsvrij zijn, maar gewoon zeer lage belastingen kennen. 

Als het geld dan massaal toestroomt vanuit het buitenland, men daar winst op maakt, dan is dat eigenlijk winst maken op de rug van arbeid en winst uit andere landen.

Dit neemt niet weg natuurlijk, dat men in Europa dringend eens moet nadenken waarom iedereen zo hard probeert geld te "plaatsen"...

#118824

Marc Huybrechts

 

Nee, belastingsparadijzen maken geen winst "op de rug van arbeid...uit andere landen". Evenmin als dat Honda winst zou maken op die "rug" door Honda autos te exporteren naar andere landen.

Wat belastingsparadijzen wel doen dat is diensten leveren (of verkopen) aan kapitaalbezitters uit andere landen. Zij kunnen dat doen omdat er een vraag naar die diensten bestaat in vele landen. Door die diensten te verkopen worden er inkomens geschapen in belastingparadijzen, en die inkomens zullen weer grotendeels uit gegeven worden om goederen en diensten uit non-paradijzen te kopen (wat dus de arbeid in die andere landen ten goede komt). Handel en kapitaalstransacties tussen landen onderling zijn steeds een...two-way street; op termijn beneficieren zij alle participanten.

Belastingsparadijzen leveren niet alleen diensten aan kapitaalbezitters uit andere landen, maar zij zijn zelfs nuttig voor de niet-kapitaalbezitters in andere landen. Waarom? Omdat hun bestaan een zekere druk en discipline uitoefent op de overheden van die andere landen. Het dwingt die overheden van een redelijk fiskaal beleid te voeren (i.e. van overheidsuitgaven te beperken en van geen overdreven hoge belastingdruk na te streven).

Strikt genomen gaat het ook niet om "geld"-stromen, maar wel om financiele kapitaal-stromen (of vorderingen op derden).

#118829

Karl (ni)

 

En daaruit stel ik dan de vraag welke mate van combinatie vrije-markt / democratie we eigenlijk nog hebben?

Nemen we de overheid als een bij benadering totalitair democratisch bestel (klinkt tegenstrijdig maar zo ver zijn we). Nemen we de wereld als een vrijhandelszone waar de wetten van de vrije markt spelen. Als burgers door het bestrijden van belastingsparadijzen, geen keuzemogelijkheid meer hebben in de plaats en dus het terief waartegen zij belast worden, is dat dan geen onderdeel/voorbode van een soort van wereldwijd communisme, of noem het een wereld-overheid?

Ik zie de netten altijd maar verder dichtgaan.

#118830

Marc Huybrechts

 

Nee, een "wereld overheid" blijft een pure fantasie. De Chinezen, de Russen, de Arabieren, enz...zullen nooit de directieven van een dergelijke overheid aanvaarden en zeker niet toepassen. Wat zij zeggen en stemmen in de VN is niet wat zij toepassen thuis. Alleen sommige naieve Westerse overheden 'geloven' in wat zij (en anderen) 'doen' in de VN. Een wereld overheid is onmogelijk omdat er teveel totalitairen zijn die absoluut baas willen zijn in eigen huis. En totalitarisme vereist absolute controle 'thuis'.

Burgers in relatief-vrije landen hebben een "keuze mogelijkheid" m.b.t. hun belastingstarief, namelijk via regelmatige verkiezingen. Maar, van zodra ze partijen HERverkiezen die het vrijemeningsuitingsrecht aantasten, dan worden die verkiezingen meer en meer onvrij en hebben we te doen met een kiespubliek dat dommer en slechter (eenzijdig) geinformeerd wordt. Het fundamentele probleem zit dus niet per se in het bestaan van overheden, maar wel in een verloedering van de cultuur (en dus van het kiespubliek).

De netten zullen misschien verder dicht gaan, zowel voor u als voor mij. Maar het zullen steeds lokale netten zijn, en niet van een imaginaire wereldoverheid.

#118831

Karl (ni)

 

Ik zie een world government ook niet meteen als compleet allesomvattend. Uw opmerking over al die (wat ik noem) speldeprikregimes is terecht, maar meer dan dat zijn ze niet voormij. Ik zie wel de oligopolie-achtige kenmerken die groepen overheden beginnen te vertonen. Dat is logisch met een fenomeen zoals de EU, maar het feit dat er gebruik wordt gemaakt van belastingsparadijzen duidt aan dat er iets verkeerd zit: een redelijke belasting wordt immers door de band met minder morren betaald.  De netten gaan inderdaad lokaal, maar georchestreerd, toe.

De verkiezingen worden meer en meer een schertsvertoning. Meer dan details veranderen er niet, ook niet met een politiek-ideologische wissel. Je moet al ergens een kleine revolutie veroorzaken om het op en neer deinen van het totaal aan overheidsbeslag te kunnen beïnvloeden. 

Je moet ook eens denken hoe het komt dat de cultuur verloederd wordt. Aan de staatsgebonden universiteit werd mij Keynes geïnstrueerd, de Oostenrijkers kwamen in 1 paragraaf aan bod. Case closed.

Ach ,het ongecensureerde internet is het beste wat de mensheid kon overkomen. Het vertegenwoordigt de gedachte van de volledige en vrije informatie. Maar het blijft opletten, want er groeit veel onkruid.

#118832

Marc Huybrechts

 

China, Rusland, Iran,....zijn geen "speldeprikregimes", en beschikken daarenboven over 'surrogates' (zowel in de vorm van andere staten als van non-state actors) in de geopolitiek.

Verkiezingen worden inderdaad een "schertsvertoning" wanneer het vrijemeningsuitingsrecht niet meer sacrosanct is. Dit geldt enkel voor het Westen, want daar buiten heeft er nooit zulk een recht bestaan. Verkiezingen in Belgique vandaag kunnen geen echte politiek-ideologische "wissel" teweegbrengen, enkel een verandering in naief-links politiek personeel, want de heersende culturele orthodoxie beschermt zich daar met ondemocratische methodes. Alleen het VB representeert een ideologisch alternatief daar, en zou onwettig gemaakt worden als ze verkiezingen zou kunnen winnen. Maar, de verkiezingen van Thatcher en Reagan (30 jaren geleden) in het VK en de VS vertegenwoordigden wel een echte "politiek-ideologische wissel". Het is waar dat Thatcher en Reagan uiteindelijk niet de omvang van de overheid hebben kunnen terugdringen, maar ze hebben wel op dramatische wijze de rol van de vrije markt in de economie kunnen herstellen en aldus de competitiviteit en economische groei tijdelijk kunnen herstellen. Zelfs vandaag nog, een keuze tussen bijvoorbeeld Obama en Romney representeert een echte "politiek-ideologische wissel".

Het Internet is al lang niet meer "ongecensureerd" in het gros van de wereld. Niet alleen omwille van directe ingrepen door talrijke overheden in de vorm van 'censuurmuren', maar ook omwille van druk en chantage op Internet-bedrijven gelijk Google, Microsoft, enz... door wat u verkeerdelijk "speldeprikregimes" noemde.

#118834

Karl (ni)

 

"China, Rusland, Iran,....zijn geen "speldeprikregimes", en beschikken daarenboven over 'surrogates' (zowel in de vorm van andere staten als van non-state actors) in de geopolitiek."

China en Rusland zijn dan ook niet de landen waar ik op doelde. Het is waar dat zij goed gekeken hebben naar het na-oorlogse Duitsland hoe economische macht een meer efficiënte pletwals is dan een oorlogsmachine. Maar alles is verbonden is. Als de VS en de EU hun produktie verhuizen naar die landen, zelfs als de eigendomstitels naar daar verhuizen, zal er wisselwerking blijven. Dat de huidige politieke stromingen door een te extensief verhuisbeleid de welvaart van hun kudde onderdanen hypothekeren zal hun worst wezen. Erop afgerekend zullen ze toch nooit worden. Ik zie daaromtrent trouwens niet zoveel ideologisch verschil tussen links en rechts, want ze zitten allebei met een even veel schulddragende staat. Veel ruimte is er niet.

#118835

Marc Huybrechts

 

1) Even de chronologie nakijken. Ik introduceerde "China, Rusland, Iran...", u reageerde met "die speldeprikregimes", en nu komt u beweren dat u op andere landen "doelde"? Sorry, maar een discussie vereist een voorveronderstelling van logica (en eerlijkheid) bij de gesprekspartner. Trouwens wat zou de relevantie kunnen zijn van echte "speldeprikregimes" ( i.e. die andere landen van u) in de context van deze discussie die begonnen is over uw redelijke angst voor een..."wereld regering"?

2) Economische macht is NIET een meer efficiente pletwals dan een oorlogsmachine. De voorbeelden zijn legio. Japan is de 3rde economische macht in de wereld, maar het is het veel armere Rusland dat nog steeds de Japanse noordelijke Koerillen eilanden bezet. De USA is een echte economische macht, maar gedraagt zich niet gelijk een "pletwals" in onverdedigd Canada. Roeanda is een economische dwerg in centraal Afrika, maar kan tot op zekere hoogte delen van oost-Zaire platwalsen. Duitsland is een grote economische macht, maar het zijn kleinere economische machten gelijk Griekenland en Cyprus (met een hoger gemiddeld netto gezinsvermogen dan in D) die 'tributen' (of transfers) kunnen afdwingen van Duitsland, enz... Uw stelling was dus te simplistisch en ongenuanceerd. Het is de natuur van politieke regimes en van culturen die gaat bepalen of economische macht gelijk een platwals gaat functioneren of niet. Maar, we zullen wel akkoord gaan dat in een langdurige OPEN of verklaarde oorlog tussen 'machten', economische macht finaal de doorslag gaat geven, i.e. zich zal transformeren in efficiente oorlogsmachine (zoals gebeurde in WO2).

3) Het is waar dat er altijd "wisselwerking" zal blijven tussen crediteurlanden en debiteurlanden, en dat die in een zekere zin steeds de gevangenen van elkaar zullen blijven. In deze context denk ik dat het belangrijke aspect is dat de politieke klasse in grote debiteurlanden eigenlijk een inter generatie transfer afdwingen ten nadele van toekomstige generaties om vandaag aan de macht te kunnen blijven. Maar, het is niet waar dat er in dit opzicht geen verschillen zouden zijn tussen "links en rechts" in Westerse landen vandaag. Dat is een empirische kwestie, dus een kwestie van feitelijke observaties maken omtrent talrijke verschillende landen.