Spionage, privacy en transparantie

De NSA de les lezen is makkelijk, maar ironisch genoeg lijken de VS nu transparanter dan Europa over hoe ze precies buitenlandse inlichtingen verzamelen.

Mathias Vermeulen, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en aan het European University Institute in Firenze, in een opiniestuk in De Standaard, 8 mei 2014

 

Het Comité I verwijt ons dat we de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten zomaar beschouwen als geallieerden. Maar het is een feit dat ze dat zijn. Alleen voor de bescherming van ons wetenschappelijk en economisch potentieel zijn ze dat niet. In die sector bestaan geen vrienden. (...) Allicht zullen sommigen niet graag horen wat ik nu ga zeggen. Maar stel dat de NSA ons info geeft over een nakende aanslag. Moet ik, als baas van de Staatsveiligheid, dan zeggen: 'Sorry, dat is een ernstige inbreuk op de privacy. Ik ga deze info negeren'? Denkt u dat de politiek en de publieke opinie de dag nadien gaan zeggen: 'Bravo, Winants! Goed gedaan'?

Alain Winants, voormalig administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid, geïnterviewd door Mark Eeckhaut in De Standaard, 10 mei 2014

Reacties

#119257

Marc Huybrechts

 

Mijn eerste vraag is wat men onder "transparantie" zou moeten verstaan? Als het zou betekenen dat het grote publiek of de media precies zouden moeten/mogen weten hoe de overheid informatie verzamelt omtrent 'het buitenland', dan is "transparantie" duidelijk geen goede zaak. Alle landen doen aan 'spionage', en alle landen hebben ook behoefte aan spionage, hoofdzakelijk om gevaren op tijd te kunnen zien aankomen en ook om rechtmatige staatsbelangen beter te kunnen behartigen. De hoepla in Europa over "de NSA", en vooral dan vandaag in Duitsland, is pure hypocrisie en/of destructieve naiviteit.

In deze context moet "transparantie" betekenen dat het gepaste democratische spel tussen de Uitvoerende, de Wetgevende, en de Rechterlijke Machten behoorlijk functioneert. De eerste voert uit, de tweede controleert effectief de eerste, en de derde spreekt zich uit over geschillen.

#119258

Marc Huybrechts

 

Mijn tweede vraag is wie-of-wat is "het Comite I"?

Het is natuurlijk spijtig dat Winants de lezers van De Standaard er moet aan herinneren dat de VS en het VK geallieerden zijn. Maar, dat zal wel hard nodig zijn vermits er bij DS enorm veel anti-Amerikanisme werd aangekweekt over de laatste kwarteeuw. Mia Doornaert was een grote uitzondering in dat opzicht onder vermeende geopolitieke experten in die krant.

De bezorgdheid om "privacy" is tegenwoordig grotendeels een overbodige en gevaarlijke luxe geworden in de Westerse maatschappij. Individuen zijn primair zelfverantwoordelijk voor de bescherming van hun eigen privacy, en moeten hun gedrag daartoe aanpassen (wat een zekere discipline vereist). Het probleem is niet zozeer dat de staatsveiligheidsdiensten sommige of bepaalde 'private' informatie kunnen bekomen, maar wel wat ze met die informatie mogen doen of waartoe ze die kunnen/mogen/moeten aanwenden.

#119259

OutlawMike

 

Mr Huybrechts, Mia Doornaert is de excuustruus van DS. En u mag er donder op zeggen dat als zij haar zeg gedaan heeft de dag erna een of andere bietekwiet uit het entertainment- of multicultikwartier haar betoog komt ontkrachten.

Maar wat ik deze week las vond ik zelfs nog straffer. Daarin bestond het iemand van DS zelf, Steven De Foer, een man als Theodore Dalrymple als 'obscuur' te bestempelen. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen. Arme Dalrymple! Mag ie dan eens om de zes maanden zijn ding komen doen, om de fictie van een objectieve DS in stand te houden, BLIJFT ie als rechtse toch maar 'obscuur'.

#119260

Marc Huybrechts

 

@Outlaw

Het is onwaarschnlijk dat multicul-bietekwieten een typisch betoog van Doornaert zouden kunnen "ontkrachten", t.t.z. de kracht van haar argumentatie weerleggen. Waarschijnlijk bedoelde je te zeggen dat DS steeds tegensprekers van Doornaert zal opvoeren om de minder-snuggere onder haar lezers emotioneel een beetje te verwarren.

Obscurantisme is natuurlijk een relatief begrip. Voor mij is het De Foer die een "obscure" figuur is. Dat zal wel zijn omdat ik De Standaard al ettelijke dekaden 'links' laat liggen, waar het ook behoort, om mijn bloeddruk binnen redelijke perken te kunnen houden en om overdreven mentale pollutie en sentimentalisme te voorkomen.

#119263

LVB

 

Ha, Steven De Foer. Dat is de man die bij het overlijden van Alexander Haig het nodig vond om het nogal oneerbiedige woord "sabelsleper" te gebruiken.  http://www.standaard.be/cnt/4t2mi611

#119261

OutlawMike

 

@Marc Huybrechts

Ja, dat is natuurlijk wat ik bedoelde. Elke keer als la Doornaert een balonnetje 'netjes mag doorprikken', geeft De Stavda de dag erop een of andere politiek-correcte lul een forum om te trachten haar betoog weer te neutraliseren.