Obama is een neomarxist

WW: "U vindt ook dat Barack Obama een neomarxist is."

LDW: "Dat vind ik niet, dat ís zo. Kijk naar zijn jeugd, zijn vriendschappen, zijn ideeën over de herverdeling van de welvaart. Obama is een heel erg linkse jongen. Dat vind ik best. Maar ik vind ook dat je er gewoon duidelijk over moet zijn. Hij heeft een enorme weg afgelegd. Om dat te doen, moet je briljant zijn. Maar hij is niet de president voor wie ik zou kiezen. Het marxisme is een weinig succesvolle ideologie die leidt tot goelags, repressie, censuur en armoede."

WW: "Leidt Obama's Affordable Care Act tot goelags?"

LDW: "Nee. Het is niet omdat hij een marxist is dat hij van de Verenigde Staten een marxistische arbeidersheilstaat wil maken. Dat laat het Amerikaanse systeem niet toe. De overtuiging van de president wordt daar altijd afgezwakt door andere krachten in de samenleving, daar hebben de founding fathers goed over nagedacht. Ik vind die nationale gezondheidszorg trouwens heel zinnig. Maar ik ben er wel tegen dat ze centraal wordt opgelegd. De centrale macht wordt veel te groot in de VS, net als in Europa."

De Nederlandse auteur Leon de Winter, geïnterviewd door Wouter Woussen in De Standaard Weekblad, 2 mei 2015.

Reacties

#119424

QuestingBeast

 

Deze tendens tot het scheppen van centralistische mega-staten is reeds lang bezig en breidt zich als een olievlek verder uit over gans de planeet. M.i. is het een onafwendbaar gevolg van een proces dat reeds zeer lang bezig is. Eerst in het Westen via het christendom langsheen de Franse revolutie naar het marxisme/socialisme en daarna een verdere besmetting van andere culturen: mob rule.

#119427

Marc Huybrechts

 

Het is goed dat Leon de Winter hier wordt opgevoerd, een onorthodoxe en contraire stem in de contemporele woestijn van naief-linkse platitudes en sentimentaliteit. En dan nog wel iemand met Hollywood-connecties die van gezond verstand getuigt. Zijn recente roman, "Geronimo", bevat nuttige informatie voor den Joe, over 'grote' onderwerpen gelijk vrijheid en liefde. Enkele jaren terug werd daar hier nog over gedebateerd, naar aanleiding van de codenaam Geronimo voor de Bin Laden likwidatie.

Wat de essentie betreft heeft de Winter gelijk. Obama is een neomarxist, en de "centrale macht" is veel te groot geworden zowel in de VS als in Europa. Maar, wat de details betreft, wil ik wel een andere klemtoon leggen.

Obama is niet zozeer een marxist omdat hij voor "herverdeling" ageert - dat doen bijna alle Westerse politiekers vandaag - maar wel omdat hij politieke machtsconcentratie beoogt. Het is zijn flagrant disrespect voor federalisme en voor de VS Constitutie (met haar beperkingen op de Executieve Macht) en zijn destructief geloof in de leidinggevende rol voor een ideologische elite, die het ondemocratisch en populistisch karakter van deze vermeende-Democraat bloot leggen.

Iedereen is in principe voor moedermelk en voor gezondheidszorg, en Leo de Winter dus ook. Maar, dat is niet hetzelfde als voor een "nationale gezondheidszorg" zijn. Er zit een contradictie in zijn bewering dat een nationale gezondheidszorg "heel zinnig" zou zijn (in een continent-groot land gelijk de VS?!) en zijn verzet tegen "centrale oplegging" ervan. Het ene gaat niet zonder het andere. Beter de gordiaanse knoop doorhakken, en erkennen dat gezondheidszorg thuis hoort op het niveau van de staten, en geen federale bevoegdheid zou mogen zijn.

#119432

OutlawMike

 

Leon De Winter heeft me anders wel verrast met die nieuwe roman van hem waarin hij warempel OBL een menselijk gelaat geeft, en twijfel zaait over de Amerikaanse versie van de uitschakeling van dat hondsvot. Het is niet dat terroristen geen menselijke trekjes kunnen hebben, en het is ook niet zo dat we voetstoots officiele versies moeten aannemen, maar ik kan Dewinter's boek psychologisch gewoon niet plaatsen.

#119433

Marc Huybrechts

 

@ Outlaw

Gij hebt blijkbaar het voordeel van het boek te bezitten, terwijl ik maar een excerpt van een tiental bladzijden heb gelezen en moet voortgaan op secundaire bronnen.

OBL is een mens en vertoont dus menselijke trekjes. Mijn indruk is dat het eerder gaat over 'slechte' trekjes dan 'goede'. Ik had dan ook eerder moeten schrijven dat den Joe zou kunnen leren over onvrijheid en onmenselijkheid i.p.v. over vrijheid. Het excerpt dat ik heb gelezen bevat een prachtvoorbeeld van het 'onmenselijk' (immoreel) gedrag van OBL, althans naar Judeo-Christelijke normen.

De Winter getuigt alleszins weer van over een enorm verbeeldingsvermogen te beschikken. Maar hij is en blijft een novelist/romancier en men doet er best aan van zijn werk niet als objectieve waarheid of realiteit te zien in al haar details.

In welke zin zou hij de "officiele versie" verwerpen? Ik denk dat er verschillende "Amerikaanse versies" bestaan, en dat de verschillen vooral details betreffen, zoals bijvoorbeeld de rol van enhanced interrogation bij het uitstippelen van de 'trail', of de graad van 'understanding' met bepaalde Pakistaanse authoriteiten, enz...

#119439

OutlawMike

 

Hallo Mr Huybrechts, nee, toch niet. Ik heb het boek niet gelezen, enkel een interview met LDW.

#119440

Marc Huybrechts

 

Geen nood. Ook den Joe zal het boek wel niet gelezen hebben. Hij kan dus verder leven in de illusie dat zijn radikaal-linkse afgod Obama een grote overwinning zou geboekt hebben met de Osama likwidatie. De neomarxist had wel het bevel gegeven tot die likwidatie, van zodra dat technisch-militair mogelijk werd, omdat dat zijn tanende populariteit wat kon aanwakkeren. Ondertussen vergeten den Joe en consoorten gemakzuchtig dat diezelfde Westerse Marxist het islamtisch jihadisme heeft aangewakkerd met (1) zijn absurde 'apology tours' rond de wereld en in internationale fora (die Moslems enkel kunnen versterken in 'het grote gelijk' van hun religieus imperialisme) en met (2) zijn nog absurdere moreel-relativisme vervat in allerlei irrelevante verwijzingen naar kruistochten en andere vermeende 'imperfecties' in het verre verleden. Putin en andere 'oosterse Marxisten' zijn niet zo naief als Obama en zijn Westerse koorknapen.

#119441

LVB

 

Terzijde, ik heb gemerkt dat het boek van Leon De Winter enkel in papieren vorm te bestellen is. Via bol.com ook vanuit de VS.

Het nieuwe boek van Houellebecq daarentegen, "Onderworpen", is via bol.com ook in e-book formaat te verkrijgen.