Religieus extremisme en achterafgoderij

De bochten waarin sommige commentatoren zich wringen om andere motieven te vinden dan religieuze waanzin, zijn soms verbluffend. Het gevaar is dat zo'n illusie leidt tot een verkeerde inschatting van de situatie, en een verkeerde diagnose.

Wie bijvoorbeeld denkt dat we met rust zullen worden gelaten als we ons niet langer met het Midden-Oosten bemoeien, dwaalt. De Canadese journalist Graeme Wood heeft in The Atlantic overtuigend aangetoond dat veel van wat IS doet compleet onbegrijpelijk is, behalve in het licht van een geloof in een nakende eindtijd en het hiernamaals. Pas wanneer we dat inzien, kunnen we een juiste strategie uittekenen om IS te bekampen. (...)

Maar liberale gelovigen doen alsof hun progressieve lezing [van religieuze teksten] er altijd is geweest. Moderne christenen vinden het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat het scheppingsverhaal niet letterlijk is bedoeld, terwijl die visie tot voor kort de norm was. 'Achterafgoderij' maakt gelovigen blind voor de voor de hand liggende lezing van hun heilige teksten en voor de kracht van religieuze overtuiging.

Maarten Boudry, geïnterviewd door Dieter De Cleene naar aanleiding van zijn boek "Illusies voor gevorderden. Of waarom de waarheid altijd beter is.", in Eos, januari 2016

Reacties

#119737

Likoed Nederland

 

Misschien moeten die naievelingen toch eens gaan luisteren naar islamitische leiders zelf:

http://likud.nl/2015/12/de-islamitische-cultuur-is-doordrenkt-van-geweld-en-haat/

#119738

traveller

 

Sorry, maar die visie die tot voor kort de norm was heb ik nooit als norm gehoord.
Elke katholieke onderwijzer in mijn katholieke lagere school vertelde ons 65 jaar terug dat dit gewoon beeldspraak was om het verhaal een beetje eenvoudig te maken, en dat was inclusief de broeders en de priesters die ons onderwezen.
Waarom heb ik steeds het gevoel dat ik mijn jeugd op een andere planeet heb doorgebracht dan onze nieuwlichters???

 

#119740

Marc Huybrechts

 

Ik ben geneigd van Traveller gedeeltelijk bij te treden, althans wat het middelbaar en hoger onderwijs betreft 65 Jaren geleden, minder wat het lager onderwijs betreft. Pre-teeners zijn normaal wel geneigd van veel letterlijk op te nemen, en zelfs vele 'volwassenen' hebben moeite met abstracte redeneringen en verkiezen beeldspraak of fysiek-menselijke voorstellingen.

Vertalingen zijn dikwijls moeilijk omdat dezelfde woorden verschillende connotaties kunnen hebben in verschillende politiek-culturele bestellen.
De termen "liberale gelovigen" en "progressieve lezing" kunnen gemakkelijk verschillend geinterpreteerd worden in Europa versus Noord-Amerika. De term "liberal" heeft in recente dekaden negatieve connotaties gekregen in de VS, zodat vele linksen vandaag zich liever "progressive" noemen in plaats van "liberal".

Naar mijn mening is het duidelijker van een onderscheid te maken tussen een "letterlijke interpretatie" (van oude religieuse teksten) en een "filosofische interpretatie", waarbij deze laatste de nadruk legt op een kritisch onderzoek naar achterliggende ideeen (in de specifieke zin van waarden) die uiteraard abstract zijn en het geestelijke aspect van de mens betreffen. De uitdrukking "progressieve lezing" is verwarrend en onduidelijk in deze context.

Een "traditionele" (eventueel ook "conservatieve") lezing ziet bijbelteksten als morele leidraden voor de relatie tussen het individu en God (als zingever voor de natuur van de mens). Een "progressieve" lezing, daarentegen, zit vandaag typisch gevangen in ideologie, t.t.z. Westerse progressieven vandaag proberen de bijbel voor hun kar te spannen om maatschappelijke/politieke punten te scoren. Een progressieve lezing substitueert politieke ideologie voor moraalfilosofie.

Men zou een letterlijke interpretatie ook primitief, of simplistisch, of infantilistisch kunnen noemen. En dat is zeker toepasselijk op het radikale islamisme. Maar, het tegenovergestelde is niet progressieve interpretatie. Het tegenovergestelde van letterlijk is filosofisch, en in de context van religie gaat het ofwel over godsdienstfilosofie en/of moraalfilosofie.

#119741

LVB

 

Over het scheppingsverhaal bestaat tegenwoordig een consensus (bij katholieken, niet bij evangelische christenen) over een symbolische of allegorische interpretatie. Over de verrijzenis van Christus daarentegen verschillen de meningen. Wij hadden op school een godsdienstleraar die zei dat als de verrijzenis van Christus niet waar gebeurd zou zijn, hij zijn priesterschap en zijn katholiek geloof zou opgeven. Anderen zeggen dan weer dat ook de verrijzenis symbolisch moet begrepen worden, zijn woord leefde verder en dies meer.

Vraag is ook wat Boudry bedoelde met "tot voor kort". Vergeleken met de levensduur van het christendom is 200 jaar geleden ook nog "tot voor kort".

#119744

fcal

 

Het artikel "What ISIS Really Wants" van de Canadese journalist Graeme Wood in The Atlantic van maart 2015 is buitengewoon goed gestoffeerd en was me reeds bekend. Het staat ver van het politiek correcte geleuter van "dit of dat heeft niets met de Islam te maken" en toont duidelijk aan dat er nog mensen zijn, die in de letterlijkheid van de fundamentele teksten van de islam geloven en ernaar handelen (zie Parijs en San Bernardino). 

De Nederlandse Inlichtings- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft recentelijk een publicatie uitgebracht over  islamitische paradijsmythe van dit kalifaat. De titel luidt "Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld". Hierbij is er ten minste geen islam-ontkenning. 

https://www.aivd.nl/binaries/aivd_nl/documenten/publicaties/2016/01/12/aivd-publicatie-leven-bij-isis-de-mythe-ontrafeld/leven-bij-isis-de-mythe-ontrafeld-20160112.pdf

#119795

fcal

 

In het verlengde van de bovenstaande discussie en de recente gebeurtenissen in Brussel, is het misschien ook interessant zich te bezinnen op de toestand warin Europa nu verkeert als gevolg van de moslim-immigratie. In de Observer verscheen hierover een beklijvende bijdrage:

http://observer.com/2016/03/eu...

#119857

fcal

 

Overgave is de boodschap van de linkse intelligentsia. Dit wordt nogmaals duidelijk gemaakt door dit vraaggesprek met de leider van de band, die op die fatale avond optrad in het Parijse Bataclan. 

http://takimag.com/article/surrendering_to_death_gavin_mcinnes/print#axzz48gKLoV

#119982

fcal

 

El Hayat is een Duitse 'pro-Islam'-genootschap, dat veelal een gefundeerde blik werpt in hoe de Islam is ontstaan en wat de essentiële regels zijn. Ditmaal komen de uitdrukkingen van 'De Islam' en deze gebeurtenis heeft met 'De Islam' te doen. 

In eenvoudig langzaam gesproken Duits:

https://youtu.be/VtfwA4OkJV4