The land of the free ... lunch

Steve Stevaert
Vrijdag verscheen in de Wall Street Journal Europe een opinie-artikel van Johan Van Overtveldt, chief economist van het Vlaamse zakentijdschrift Trends. Het was een voorbespiegeling op de Belgische verkiezingen die intussen achter de rug zijn. In het licht van de verkiezingsuitslag, waarbij SPa-Spirit de grootste vooruitgang boekte, en waarbij Steve Stevaert de grote overwinnaar is, lijkt het me interessant om volgend stukje uit dat artikel te citeren: "What Steve Stevaert, the successful pub-manager, has understood better than any other Belgian politician is the basic lesson of the late American economist, Mancur Olson: Redistribution of income and assets is a driver in political life because it pays for politicians, electorally, to do it. It pays because redistribution means taking from the many and giving to the few. Those who enjoy the benefits of "free" services will not forget "Mr. Steve" when they stand in the election booth, as the opinion polls clearly show. Those who pay for Mr. Stevaert's policy follies -- essentially the majority who is employed -- are often not even aware that it is in fact through their tax payments that he can be continuously on the campaign trail. If Mr. Stevaert and politicians of his stripe are, as expected, winners this weekend, Belgians at large will be losers. Those who have realized that this is political perversity pushed to its democratic limits are too few to be powerful enough to act".

Reacties

#131

Marc Neels

 

Hoewel ik niet de politieke voorkeur heb voor Steve ben ik het niet eens met "giving to the few". Mijns inziens genieten zeer velen van de geneugten van Steve. Anders zouden er ook niet zo talrijk voor hem kiezen. Volgens mij komt het vooral aan om de kunst onder de knie te hebben om je boodschap over te brengen en het weze gezegd, die beheerst Steve als geen ander. Hoe denk jij trouwens over de overstap van Dewael naar het federale parlement?

#132

LVB

 

@Marc: Iedereen heeft uiteraard de stemmen behaald die hij/zij verdiende, en de mensen krijgen de leiders die ze verdienen. Natuurlijk zijn de bescheidenheid, de humor en de communicatietalenten van Steve een verademing in vergelijking met de arrogante bluf die sommige anderen zo kenmerkt. Het gevaar is evenwel dat deze prachtige communicatie ons de risico's van het "gratis-verhaal", het handelsmerk van Steve, doet vergeten. There is no such thing as a free lunch. Als elk Vlaams huisgezin vandaag een beperkte hoeveelheid gratis elektriciteit ontvangt, dan wordt die wél door iemand betaald, en dan wordt bovendien de perceptie tussen het genot van een dienst en de reële kostprijs ervan vertekend, wat in feite aanzet tot verspilling. Bovendien komt het gratis-verhaal neer op meer herverdeling, wat uiteindelijk neerkomt op meer nog belastingen voor bedrijven, ondernemers, kaderleden en tweeverdieners. Ook het verhaal van "belastingsverlaging in centen, niet in procenten", doet ons bijna vergeten dat alle belastingsverhogingen in het verleden wél in procenten, en niet in centen, doorgevoerd werden.

Wat de overstap van Dewael betreft: die valt wellicht te situeren binnen de Europese carrièreplanning van de premier vanaf de zomer van 2004. Maar ik richt mijn aandacht meer op concrete beleidsvisies en beleidsmaatregelen, eerder dan op het carrièrematig reilen en zeilen van de politieke vedetten.

#136

Hugo Maes

 

Voorafgaande opmerking: a government that robs Paul in favour of Mark, can always count on the support of Mark (het exact citaat zit ergens op mijn sites).

Wat het gratis verhaal van Steve betreft wil ik wel ff advokaat van de duivel spelen. Het is niet zo dat Steve *alles* gratis wil maken.

Het afschaffen van de TV-taks is een vrij liberale maatregel, in die zin dat we al "betalen" voor de distributie van het TV-signaal en via de ergerlijke reclame-spots die commerciële stations in leven houden. De VRT vormt hier een apart verhaal. Volgens mij biedt de VRT geen publieke meerwaarde meer, en moet ze gewoon worden gecommercialiseerd.

Het gratis-bus verhaal (lokaal verkeer dus) (let op, Steve vraagt geen gratis treinen en gratis luchtvervoer) is verdedigbaar. In de zin dat het een meerwaarde kan leveren bij de decongestie van steden en het versterken van het sociaal weefsel.

In een interview citeerde Steve een toename van 3x ziekenhuisbezoek in Hasselt na het invoeren van de gratis-bus. Dit leidt tot een afname van de verzuring en het sociaal isolement. Naast een toename van het Bruto Nationaal Geluk (meegenomen) kan dit op termijn leiden tot een afname van de criminaliteit en de onveiligheid - fenomenen waarvan de bestrijding wel eens veel meer zouden kunnen kosten - direct en indirect.

Het verhaal van Steve gaat veel verder dan de gratis lunch, er zit een visie achter.

#137

Flemish guy

 

" ... en de mensen krijgen de leiders die ze verdienen.": dat is er eentje die ik kan pruimen - alhoewel ik het ook een beetje angstaanjagend vindt. Pas die regel maar is toe op de stijgende punten van het Vlaams Blok: bescherm een volk voor zichzelf?

Hugo: allemaal leuk, die spin-offs, zoals "minder verzuring" en nog verregaander: "bestrijding van de criminaliteit", het zijn belangrijke elementen maar ze zijn zeer abstract en de impact van een gratis busticket er op is moeilijk meetbaar.

Ik heb de idee dat Stevaert wel degelijk een visie had op het gebied van verkeer - die hij als de wiedeweerga aan een ander overliet - maar punt is en blijft dat er moet uitgekeken worden als er met kadootjes gegooid wordt die klaar zijn om gemediatiseerd worden.

Waar ik me persoonlijk meer zorgen over maak zijn de problemen op internationaal vlak: we hebben leiders nodig die een "pagan ethos" aanhangen, en daar zijn de Teletubbies nog lang niet aan toe.

#138

Hugo Maes

 

Steve steekt zijn nek uit, op zich al een verdienste.

1 - Zijn theorie over het verband tussen gratis stedelijk openbaar vervoer en minder verzuring/atomisatie/criminaliteit is een interessant experiment. Zoals elk experiment moet het meetbare resultaten opleveren - na een voldoende lange inloopperiode. M.a.w. dekt de bonus in de criminaliteitsbestrijding en sociale interventies ook daadwerkelijk de meerkost van de gratis bussen?

2 - Qua verkeer is de afweging nog duidelijker. Weegt de kost van het installeren van een grotere pakkans (o.a. via flitspalen) van overtredigingen met een kleiner aantal ongevallen, inderdaad op tegen lagere ziekte- en invaliditeitsuitgaven, en lagere verzekeringspremies.

Wat het internationaal luik van je bericht betreft, dit is andere koek. Ik vermoed dat je doelt op de anti-atlantische opstelling. Hier heb ik idd sterke twijfels bij, ik vrees dat het verlies aan Amerikaanse markten en goodwill niet opweegt tegen de winst bij de Arabische landen.

#147

Verbal Jam

 

Ik ben als Nederlander niet zo goed ingevoerd in de Belgische politiek, maar in z'n algemeenheid kan ik zo al zien dat de opinie van meneer Van Overtveldt getuigt van nogal wat onbenul. Hij heeft duidelijk niet in de gaten wat het doel van belastingen nu eigenlijk is: gezamenlijk naar draagkracht bijdragen aan de voorzieningen van een land. Kennelijk heeft hij liever dat het belastinggeld van de burger wordt besteed aan een gratis ontbijt én lunch én copieuze diners voor 'the happy few'. Ongelooflijk dat die meneer ruimte krijgt om dergelijke kreupele retoriek te ventileren, want zijn opinies -zoals ik die uit het citaat lees- zijn op niets gebaseerd. "Redistribution of income and assets is a driver in political life because it pays for politicians, electorally, to do it." Deze tendentieuze aanname is in zijn optiek natuurlijk alleen van toepassing op [i]linkse[/i] politici als Steveart. Als zoiets dan zo lekker scoort bij verkiezingen, waarom doen rechtse politici dan niet hetzelfde?

Nee, meneer Van Overtveldt valt hier nogal opzichtig door de mand: het is duidelijk dat hij de lezers van zijn zakenkrantje naar de mond praat. En dát zijn uiteraard degenen die liever hun exorbitante salarissen naar belastingparadijzen sluizen in plaats van in eigen land belasting te betalen voor gratis openbaar vervoer ten dienste van het plebs. Zonde van het geld toch? Zij gaan immers nóóit met de bus, maar verplaatsen zich per Ferrari.