Christendemocraten tegen vrije markt in zorgsector

Tot slot mag een rechts front geen afbreuk doen aan de welvaarts- en verzorgingsstaat die de voorbije eeuw moeizaam is opgebouwd. Het klopt dat onze verzorgingsstaat gebreken vertoont. Dat de overheid zowat alle verantwoordelijkheid voor de sociale en financiële zorg voor de zwakkeren naar zich toetrok, leidde tot een doorgeslagen regelzucht en een forse daling van de individuele verantwoordelijkheid. Dat alles doet evenwel geen afbreuk aan de bescherming van individuen en gezinnen die in een precaire situatie vertoeven. Bouckaerts voorstel daarentegen, om via een stelsel van gradaties de stijging van de kosten voor medische zorg tegen te gaan, zou in de praktijk wel eens tot een klassegeneeskunde kunnen leiden. Ook het economisch programma van het Vlaams Belang – hoe summier ook – lijkt sterk de ultraliberale toer op te gaan.

Een en ander wijst erop dat het spoor van een rechtse heroriëntatie nog lang niet duidelijk is. Want zoveel is zeker: als het reveil van rechts met een revanche van de vrije markt in de zorgsector gepaard gaat, zal dat zonder de christen-democraten zijn.

Bert Claerthout in Tertio, 29 juni 2005Reacties

#10577

Cogito

 

Bertje Claerhout moet zich geen zorgen maken, of juist veel meer: geenszins spreekt Bouckaert erover van een centrumrechtse groepering te maken met de CD&V, maar met de RECHTERVLEUGEL van de CD&V. Het ander vleugeltje wordt immers helemaal niet verwacht van mee te willen doen.

#10583

Eric Jans

 

Toch wil ik even opmeken dat we in ons land een uitstekende gezondheidszorg hebben die ik niet zomaar wil prijsgeven. Enige sociale ingesteldheid t.a.v. echte zieken en zorgbehoevenden mogen én kunnen we ons als vrije markters gerust permitteren.

Ook ik heb geen zin om nu weer van 'rechts zijn' een dogma te maken.

Links heeft best een aantal knappe dingen (mét voorsprong op de States!) gerealiseerd. Eén van die (vanouds meer christelijke dan linkse) dingen is onze gezondheidszorg.

Een zorgzame, verantwoordelijke samenleving maakt mij daarom niet minder rechts of méér links.

In zoverre kan ik Bert Claerthout volgen.

@ Cogito: ik denk dat je verbaasd zou zijn hoeveel ethisch conservatieve Vlamingen (ethisch rechtsen dus) behoorlijk links zijn als het om de gezondheidszorg gaat.

Het raakt aan de zenuw van hun christelijke denken en... daar zijn de Vlamingen dus erg gevoelig voor. Réken maar!

#10588

Cogito

 

Ja Eric, ik ben akkoord over die laatste zin.

Hoewel ook ik vind dat onze gezondheidszorg zéér goed is, en dit reeds zelf heb mogen ondervinden tot mijn dankbaarheid, toch een opmerking:

In de States (als schoolvoorbeeld voor een "rechtse" gezondheidszorg) haalt men andere resultaten. Minder belangrijke zorgen, als je dat zo mag noemen, zoals bvb tandheelkunde en heel wat behandelingen van "triviale" kwalen staan op een lager nivo dan bij ons. Echter wanneer het gaat om levensbedreigende kwalen zoals borstkanker, scoort men in de States beter qua overlevingscijfers. Dat komt door de aard van allocatie van middelen in een vrije markt. Mensen zullen onachtzamer omspringen met triviale kwaaltjes (wat wellicht zeer onwijs is), maar wanneer ze écht wat mankeren speelt geld geen rol en gaan ze tot het uiterste, wat de vrije markt de gelegenheid biedt om topprestaties te leveren. Wat is het beste? Ik denk dat we van elkaar kunnen leren.

Overigens zal de aard van het beoogde *centrum*rechtse project zeker inhouden dat niet te snel en zeker niet onbezonnen wordt geraakt aan verworvenheden zoals gezondheidszorg. Die mag dan nog links-inefficient gebeuren, het is nog altijd beter om veel te veel te betalen voor topkwaliteit dan goedkoop af te zijn met ontoereikende diensten.

#10595

A Flemish

 

... om maar te zeggen dat het inderdaad met die RECHTERVLEUGEL van de cd&v waarschijnlijk ook niet zó'n vaart zal lopen, citeer ik je woorden:

"Overigens zal de aard van het beoogde *centrum*rechtse project zeker inhouden dat niet te snel en zeker niet onbezonnen wordt geraakt aan verworvenheden zoals gezondheidszorg."

Jouw woorden even vergelijken met die van Claerhout...

"Want zoveel is zeker: als het reveil van rechts met een revanche van de vrije markt in de zorgsector gepaard gaat, zal dat zonder de christen-democraten zijn."

... leert ons dat Vlamingen niet klaar zijn en ook niet bereid zijn voor ultra-liberalisme in de gezondheidszorg.

Overigens: tandheelkunde zou ik zomaar niet triviaal noemen.

Maar, Cogito, ik denk dat we het er roerend eens over zullen kunnen zijn dat er vanuit centrum-rechtse opvatting héél wat betere dossiers zijn waar wél het (ultra?) liberale mes in kan: de VRT-BV's die zich met progressistisch elan komen aandienen en tegelijk op hard-commerciële wijze de ultra-liberaal uithangen van zodra het hun eigen portefeuille aangaat. Het mes erin! Ontneem dat gemeenschapsgeld aan dit soort doelstellingen, dan mag een 'zgn. linkse' gezondheidszorg met gemak een percentje meer kosten.

Wat niet betekent dat daarin niet vanuit een geloofsovertuiging gewerkt mag kunnen worden, vind ik.

Een ziekenhuis moet abortus en euthanasie kunnen weigeren, een arts om persoonlijke redenen zéker.