Blokwatch, kampioen van het "eigen volk eerst"

De website van Blokwatch gedraagt zich eigenaardig naar niet-Nederlandstaligen toe. De kaping van de domeinnaam van Nova Civitas werpt een interessant licht op de werkelijke doelstellingen van Blokwatch: het draait niet om de bestrijding van racisme en xenofobie, op zich een nobel doel, maar wel om de bestendiging van een centrumlinkse regeringsmeerderheid. Daarom is Blokwatch zo gebeten op Nova Civitas en op haar voorzitter, Boudewijn Bouckaert.


'This content is not available in your selected language'
Telkens als ik de website van Blokwatch bezoek, krijg ik een bericht dat hun informatie 'niet beschikbaar is in mijn taal'. Ik moet expliciet doorklikken op hun link naar "Nederlands" om enige nuttige informatie te kunnen lezen.Daarmee huldigt Blokwatch het principe van het "eigen volk eerst": Nederlandstaligen krijgen meteen de inhoud van de website te zien, maar wie in zijn browser het Engels (of een andere taal) als voorkeur heeft ingesteld, moet zelf maar ontdekken hoe hij tot bij de nuttige informatie op de Blokwatch-website kan geraken. Het zit zo: naargelang de taalvoorkeur in je browser, kom je op de Nederlandstalige, Engelstalige of Franstalige Blokwatch-site terecht. Kom je op het verkeerde gedeelte terecht en kies je daarna via één van de links "NL - FR - EN" een andere taal, dan wordt die manuele taalkeuze via een cookie onthouden voor de volgende keer, uiteraard op voorwaarde dat je cookies van Blokwatch wil aanvaarden. Het is dus wel zo dat alle niet-Nederlandstaligen (of Nederlandstaligen in hun browser een andere taal hebben ingesteld) die voor de eerste keer op de Blokwatch-site terechtkomen, de boodschap krijgen dat de inhoud niet beschikbaar is in hun taal. Blokwatch gebruikt Mambo als content management systeem. Die software ondersteunt meertalige websites, maar de configuratie is blijkbaar niet zo evident. Zo'n meertalige configuratie zou nuttig kunnen zijn indien sommige artikels in meerdere talen beschikbaar zijn. Bij Blokwatch is dat niet het geval. Wat meer is, wie voor de Engelstalige of voor de Franstalige versie kiest, krijgt sommige artikels toch nog in het Nederlands te zien. Maar goed, genoeg gevit. De concrete aanleiding voor dit artikel over Blokwatch is van een andere aard: een domeinkaping, die een interessant licht werpt op de werkelijke doelstellingen van Blokwatch.

Blokwatch kaapt domeinnaam NovaCivitas.be
Marc Spruyt, de drijvende kracht achter Blokwatch, heeft op 14 juli de domeinnaam novacivitas.be geregistreerd. De klassiek-liberale denktank maakt normaal gebruik van de domeinnaam NovaCivitas.org, maar de kaping van de .be naam kan voor verwarring zorgen en stelt Blokwatch in staat om het publiek te misleiden.Blijkbaar heeft het pleidooi (PDF) van Nova Civitas-voorzitter Boudewijn Bouckaert voor een centrumrechtse frontvorming, waaraan ook Vlaams Belang zou kunnen deelnemen, de toorn van Blokwatch opgewekt. Dat was al te merken aan de interventies van Blokwatch-militant Bart Hollevoet op LVB.net. Nadat ik hier geschreven had dat Bouckaerts idee van een centrumrechtse frontvorming wel wenselijk is, maar op korte termijn onrealistisch, deed Hollevoet of hij dat niet gelezen had, en beval hij mij om mij duidelijk uit te spreken over Bouckaert's idee voor "de opslorping van de VLD door Vlaams Belang", want "daar komt die oproep eigenlijk op neer", aldus Hollevoet. De illegale domeinkaping (Spruyt kan geen legitiem belang op de naam doen gelden, en heeft het oogmerk om te schaden) van novacivitas.be wordt binnenkort door een Antwerpse rechtbank in kortgeding behandeld, zo meldt Jan Heuvelmans op www.politics.be. Hugo Coveliers treedt daarbij op als raadsman van Nova Civitas. "Het verbinden van de vzw Nova Civitas, die een ernstige denkclub is, met een webstek die banaal, marginaal en bijzonder oppervlakkig oogt, creëert uiteraard een bijzondere schade voor verzoekster", aldus Coveliers, die namens Nova Civitas een schadevergoeding van 25.000 euro vordert.

Slapende honden wakker maken
In december vorig jaar werd Blokwatch-militant Stefaan Verdonckt aan de deur gezet bij Blokwatch. Verdonckts berichten in nieuwsgroep be.politics zouden "slapende honden kunnen wakker maken", zo kreeg hij van Spruyt te horen. Dat Blokwatch, dat naar eigen zeggen het 'racistische en ondemocratische' Vlaams Belang wil bestrijden, nu een niet-racistische en democratische liberale denktank als Nova Civitas viseert en met illegale acties dwarsboomt, zal zeker hier en daar enkele slapende honden gewekt hebben.

Het draait niet om racisme en xenofobie...
De kaping van de domeinnaam op zich mag dan al een faits-divers zijn, ze werpt wel een interessant licht op de ware bedoelingen van Blokwatch. Indien de strijd tegen racisme en xenofobie het werkelijke doel van Blokwatch zou zijn, dan zouden ze op mijn steun kunnen rekenen. Bouckaert's voorstel tot centrumrechtse frontvorming heeft echter niets met racisme en xenofobie te maken. Sterker nog: Nova Civitas staat op bepaalde vlakken poistiever tegenover immigratie dan Blokwatch en zijn broodheren. Nova Civitas is als klassiek-liberale denktank een groter voorstander van een versoepelde legale immigrate van arbeidskrachten (naar het voorbeeld van het Amerikaanse green card systeem), dan het ABVV dat Blokwatch financiert. Zoals bekend zijn de grote vakbonden in België tegen de invoer van arbeidskrachten (dat zou immers een neerwaartse druk op de lonen veroorzaken), maar voorstander van de invoer van kansarmoede (wat de basis van hun welzijnsindustrie-filialen verbreedt).

... maar wel om de bestendiging van een links beleid
Nee, het is Blokwatch uiteraard om iets heel anders te doen: de bestendiging van een centrum-linkse regeringsmeerderheid. Het cordon sanitaire is het belangrijkste middel om die meerderheid naar de toekomst toe te waarborgen. Het dwarsbomen van Nova Civitas door het kapen van een domeinnaam past in deze strategie. Nova Civitas, dat inzake xenofobie een smettelozer palmares heeft dan Blokwatch en zijn broodheren, vormt een bedreiging voor dat cordon sanitaire. Een centrumrechtse frontvorming zou uiteraard het Vlaams Belang meetrekken in een fatsoenlijke centrumrechtse beweging. In Italië hebben we van de neofascist Gianfranco Fini of van de rechtse nationalist Umberto Bossi geen racistische, fascistische of xenofobe uitspraken meer gehoord sinds hun partijen deel uitmaken van Berlusconi's Forza Italia.

Dewinter en Spruyt, één strijd
Twee weken geleden hoorde ik N-VA voorzitter Bart Dewever zeggen dat het cordon sanitaire een deur is die van twee kanten op slot is. Aan de ene kant de voorstanders van het cordon sanitaire, aan de andere kant de hardliners binnen het VB die het cordon als electorale levensverzekering zien. In dat opzicht zijn Blokwatch en Filip Dewinter objectieve bondgenoten, en werkt Marc Spruyt actief mee aan de bestendiging van de racistische en xenofobe accenten in het VB-gedachtengoed. Dit alles uiteraard ten bate van de bestendiging van de regeringsdeelname van links. Kortom: eigen links volk eerst.


[Dit artikel verscheen ook op:
Weblog Nova Civitas
The Brussels Journal
In Flanders Fields
]

Reacties

#12420

dof

 

Bof. Een simpelere verklaring is gewoon dat Spruyt een infantiel iemand is die beschikt over een budget waarvoor hij geen verantwoording moet afleggen. Als de verveling dan toeslaat doet hij gewoon het eerste wat in zijn kop komt. En als BB juist op dat moment iets zegt dat Spruyt niet leuk vindt...

Enfin, als hij 25K mag afdokken zal Spruyt toch iets geleerd hebben. Dat "Het Apparaat" "repressief" is, maar ook dat hij soms beter eens nadenkt vooraleer een goed idee in de praktijk te brengen.

#12421

Stijn

 

"In Italië hebben we van de neofascist Fini of van de rechtse nationalist Bossi geen racistische, fascistische of xenofobe uitspraken meer gehoord sinds hun partijen deel uitmaken van Berlusconi's Forza Italia."

Ja maar ondertussen werken ze daar mee aan de ondergraving van de rechtsstaat en andere democratische beginselen in Italië. Berlucsoni misbruikt zijn macht om uit de klauwen van de Italiaanse justitie te blijven.

Jouw complottheorie is gemakkelijk om te keren: Dewinter en Nova Civitas één strijd. Het is hen helemaal niet te doen om het terugdringen van haat en racisme. Nova Civitas wil enkel met het VB in zee gaan omdat het de snelste en gemakkelijkste manier is de linkse regeringsdeelname te breken.

Ik vraag mij persoonlijk af hoe je zo'n partij 'braaf en fatsoenlijk' kan houden. Het VB is niet geinteresseerd in democratie. Ze wil de absolute macht en de illusie die sommige mensen koesteren dat zij het VB wel in bedwang gaan kunnen houden bij een eventuele regeringsdeelname vind ik gevaarlijk. Het VB geeft keer op keer aan dat ze niet veranderd zijn na hun veroordeling en lanceren op geregelde tijdstippen (verdekte) racistische aanvallen. Een pyromaan geef je toch ook geen lucifers om mee te spelen?

Ik versta tenslotte niet echt wat er discriminerend is aan het 'cordon sanitaire'. Als iemand wil deelnemen aan een spel moet hij de regels aanvaarden. In een democratie is dat onder meer het respecteren van de mensenrechten. Het VB aanvaardt de spelregels van de democratie niet en zet zichzelf dus buiten de wedstrijd.

#12422

LVB

 

@Stijn, je schrijft: <<Jouw complottheorie is gemakkelijk om te keren: Dewinter en Nova Civitas één strijd. Het is hen helemaal niet te doen om het terugdringen van haat en racisme.>>

Maar Nova Civitas beweert toch helemaal niet dat het haar bedoeling is om haat en racisme terug te dringen? Ik verwijs naar Fini en Bossi, waarbij hun koerswijziging in de richting van fatsoenlijke partijen een onbedoeld neveneffect is van regeringsdeelname, en niet de doelstelling. Intenties en resultaten zijn iets verschillends.

Natuurlijk is het niet de doelstelling van Nova Civitas om het racisme weg te bannen uit het VB. Natuurlijk is het wél één van de doelstellingen van Nova Civitas om een centrumrechts beleid aan de macht te brengen. So what?

Verder heb ik nooit beweerd dat het cordon sanitaire "discriminerend" of "ondemocratisch" zou zijn. Ik stel wel vast dat het cordon contraproductief werkt, en dat de ware bedoeling ervan niet het bestrijden van racisme en xenofobie is, maar het bestendigen van een centrumlinkse meerderheid. Jij noemt dat een complottheorie, maar het is een analyse die meer en meer aanvaard wordt (en door Nova Civitas al in 2000 werd gepubliceerd, zie http://60gp.ovh.n... ), en die door de domeinkaping bevestigd wordt.

#12423

Govaert Jan

 

Zoals bekend zijn de grote vakbonden in België tegen de invoer van arbeidskrachten (dat zou immers een neerwaartse druk op de lonen veroorzaken), maar voorstander van de invoer van kansarmoede (wat de basis van hun welzijnsindustrie-filialen verbreedt).

--------------------------------

Zoals de kerk eeuwen heeft geleefd van de armoede

zo leeft het socialisme nu de laatste 150 jaar

ook van de armoede onder het adagium

'Oh Heer, laat de armen tot mij komen en IK

zal er beter van worden'.

#12424

Stijn

 

@Luc: Ik vind het gewoon jammer dat een vereniging als Nova Civitas zijn principes overboord smijt en het VB in de armen sluit omdat ze een gemeenschappelijke linkse vijand hebben. Ik dacht dat er in Nova Civitas verwoede voorvechters zaten van de meest fundamentele mensenrechten. Het VB respecteert die grondrechten niet.

Het cordon werkt wel. Het zorgt er voor dat enkel diegenen aan de macht deelnemen die de spelregels van de democratie aanvaarden. Een partij zoals het VB die de meest fundamentele mensenrechten niet respecteert heeft geen plaats aan de tafel.

De ware bedoeling van de analyse, dat het cordon niet zou werken, die ondermeer door Nova Civitas ontwikkeld is, is links de schuld geven voor de opgang van extreem rechts en het verval van democratisch rechts. Alsof democratisch rechts daar niet mede verantwoordelijk voor is.

#12425

LVB

 

@Stijn: Ik vind het taalgebruik van jullie Blokwatchers altijd erg grappig. Ook nu weer: "het VB in de armen sluiten". Je kan de oproep van Bouckaert op verschillende manieren interpreteren, hetzij als een oproep voor coalitievorming, hetzij als een oproep voor de vorming van een nieuwe politieke formatie. Laten we even de vergelijking maken met de huidige situatie: heeft de VLD de SP.A "in de armen gesloten" door er een coalitie mee te vormen"? Hebben VLD, SP.A en N-VA de Volksunie "in de armen gesloten" door massaal Volksunie-politici in hun rangen op te nemen? Heeft de VLD als liberale partij "zijn principes overboord gegooid" door een coalitie te vormen met de collectivisten van de SP.A?

Ja, links draagt de grootste schuld voor de opgang van extreem-rechts. Dat blijkt duidelijk uit de initiële opgang van het Vlaams Blok, die parallel verliep aan de neergang van de SP. Democratisch rechts draagt mede schuld aan de opgang van extreem-rechts, ten eerste door mee te doen aan de verbale demonisering van de term "rechts" ("nee hoor, wij zijn niet rechts!"), ten tweede door zich niet assertief genoeg op te stellen tegen links (de VLD liet zich het migrantenstemrecht door de strot rammen door Stevaert en Di Rupo, en daarmee is de neergang van de VLD begonnen).

#12426

VH

 

Stefaan Verdonckt is inderdaad wat te loslippig geweest op news:be.politics. Het volledige bericht luidde "slapende honden wakkermaken, zoals Hugo Maes". Het probleem voor de kleinlinkse struisvogelzandbakspelers, vooral in nepfora als news:be.politics met zijn veranderende schuilnamen en anonymizers, is natuurlijk dat sommige mensen, zoals VH, er helemaal geen probleem in zien om niet-anoniem te zijn.

De site http://www.geocit... moet wel degelijk hout hebben gesneden, maar daar kan Stefaan (waarvoor trouwens alle respect) niks aan doen. Spruyt voelde zich blijkbaar wel in zijn kleinlinks kruis getrapt, maar bij een rand-sociopaat doe ik dat (zij het met mijn neus dicht) met enig demonisch plezier (op voorwaarde dat het niet teveel tijd vergt, en zeker met latex-schoenen aan).

Blokwatch is een randpsychopaten-site voor en door rand-psychopaten zonder enig politiek impact. Dat ze een ex Vlaams-extremistische, PVDA-aanhanger, en voor slagen en verwondingen veroordeelde nitwit als Hugo Van Minnebruggen (alias The Piano) (http://forumzot.s...) in hun armen gesloten hebben zegt genoeg. The Piano heeft me vroeger professioneel gestalkt, en ooit krijgt die verwaaide Antwerpse halfgek (ja ik ken hem IRL) dat weer op zijn brood. Wel niet op (s)linkse wijze, maar recht voor zijn raap en legaal.

Blokwatch is één brok penisnijd van een groepje kleinlinkse kringmasturbeerders en Indymedia-weirdo's die maar wat nijdig zijn om het miljoen stemmen van het VB, - terwijl ze er zelf, ondanks hun onprofessioneel en infantiel domeinkapen en would-be net-terrorisme met moeite 5 bij mekaar krijgen. Democraten? Laat me smakelijk glimlachen. Eigenlijk de moeite niet waard. Maar altijd leuk voor een klein berichtje.

By Jingo ;-)

#12427

VH

 

@Luc: "Heeft de VLD als liberale partij "zijn principes overboord gegooid" door een coalitie te vormen met de collectivisten van de SP.A?"

Ja. ;-)

Bij nader toezicht, neen. Je moet altijd naar de alternatieven kijken. Het alternatief was een coalitie die *weeral* de CVP zou bevatten. Paars op Vlaams niveau had heel wat kunnen doen, maar startte al onder een slecht gesternte via het "geheim" cadeau aan het Waals Onderwijs van 4 miljard BEF. De stijl was toen al gezet. De SPA heeft drommels goed politiek personeel zoals FVDB en JVDL. Het probleem ligt bij de Walen en hun PS die nog steeds in de tijd van de overheids-werkgelegenheidspolitiek leven en de particratie. Hierbij ruim gesubsidieerd door een jaarlijkse Vlaamse transfer van 15 miljard Euro om hun bomen in de hemel te laten blijven groeien.

Het punt is niet of Paars werkzaam is of niet. Geen enkel ernstig politiek conflicht de jongste 6 jaar heeft zich op Vlaams niveau afgespeeld. Het probleem is de Belgische Unie, en zolang die niet wordt opgeblazen zal het huilen met de pet op blijven.

#12428

VH

 

@Stijn: "Het VB respecteert die grondrechten niet."

Heb je hier objectieve aanwijzingen voor of praat je kleinlinks na? Eén van de grondrechten is vrijheid van meningsuiting. Ik ben van oordeel dat de Islam een godsdienst is die tegen de "grondrechten" ingaat, zoals daar zijn vrouwen- en homorechten. En ook het nogal eens geuitte streven om de Sharia als fundament van de rechtspraak in te voeren. Om die reden vind ik dat de Islam zijn statuut van erkende godsdienst in Belge moet worden ontnomen, en met de sectes gelijkgesteld. Punt. Vrije meningsuiting, nietwaar?

Of bedoel je met grondrechten iets anders? Zoals "democratie" in de DDR ook een "andere" (verbeterde?) betekenis had.

De radicale Islamieten en hun kleinlinkse slippendragers in onze Lage Landen blazen warm en koud tegelijk. Aan de ene kant ontkennen ze _ons_ het recht op onze dominante cultuur _hier_ en eisen non-discriminatie krachtens onze Westerse (toegegeven) "grondrechten". Aan de kant beroepen ze zich op de absolute waarheid in de Koran en _hun_ eigenheid om die "grondrechten" aan _ons_ te ontzeggen. You can't have the cake and eat it.

#12429

ivanhoe

 

Zo goed als met eens behalve:

"Zoals bekend zijn de grote vakbonden in België tegen de invoer van arbeidskrachten (dat zou immers een neerwaartse druk op de lonen veroorzaken), maar voorstander van de invoer van kansarmoede (wat de basis van hun welzijnsindustrie-filialen verbreedt). "

Sinds wanneer zijn de vakbonden voorstander van de invoer van kansarmoede?

Bovendien moet er eens iemand zo vriendelijk zijn mij te vertellen wat zo leuk zou moeten zijn aan een neerwaartse druk op de lonen hier? Wie gaat er dan nog alle geproduceerde luxegoederen kopen? De Chinese arbeiders die werken voor een kommeken rijst?

Is het niet goed voor de economie dat de lonen zo hoog mogelijk zijn (op macro-vlak bekeken)?

Loonkost naar beneden, volledig me eens, maar netto-lonen...zie daar het nut nie van in. Alsof aannemers hun kranen massaal gaan vervangen door arbeiders wanneer de lonen zouden halveren (ik zeg maar wat).

#12431

Daan

 

"Het draait niet om racisme en xenofobie... maar wel om de bestendiging van een links beleid."

Dat vind ik een nogal tendentieuze bewering. Er is geen enkele reden om er aan te twijfelen dat het Blokwatch wel degelijk om de bestrijding van racisme en xenofobie te doen is. Blokwatch gaat volledig uit de bocht wanneer het een domeinnaam "kaapt" waarop het geen enkele legitieme claim kan leggen, vanuit de motivatie om "een links beleid te bestendigen," maar ook met dat laatste is op zich niks mis. Je kan het er mee oneens zijn, maar het is een vorm van politiek activisme als een ander. In het beste geval kan je hier spreken van een dubbele motivatie bij Blokwatch, waarbij het ene misschien "toegedekt" wordt door het andere (en het is goed dat dat bij deze onderstreept is), maar wat jij doet, Luc, is de zaken gewoon omkeren.

Wat betreft dat "taalprobleem" ben je wellicht een beetje paranoïde. Zowel Vlaams Belang als Blokwatch zijn (alleen/voornamelijk) actief in Vlaanderen, en in Vlaanderen is de voertaal het Nederlands. Je website daarop afstemmen is niet meer dan normaal denk ik.

#12432

Stijn

 

@Luc: De voorbeelden die jij aanhaalt, zijn allemaal democratische partijen. Een coalitie aangaan met het VB of een front vormen met het VB, is een totaal andere zaak. Pleidooien zoals dat van Nova Civitas zorgen ervoor dat het VB als een democratische partij behandeld wordt. Die partij is dat niet. Het VB en de mensen die daar de lijnen uitzetten aanvaarden de basisregels van de democratie niet.

Trouwens ik ben geen lid van blokwatch, noch lees ik hun site. Ik vind die domeinkaping kinderachtig. Ik ben gewoon iemand die geen VB-regeringsdeelname wil. Grappig taalgebruik is iemand die jou tegenspreekt een extreem-links etiket opplakken, want dat bedoel je met 'jullie Blokwatchers'.

@VH: Er zijn veel bewijzen. Ik geef er hier wegens tijdsgebrek maar enkele: Het 70 punten plan dat ze nog altijd in ere houden. Hun banden met organisaties als het NSV, het VMO.

De vrijheid van meningsuiting betekent niet dat alle meningen zomaar vrij verkondigd mogen worden. De meningen moeten niet noodzakelijk gerespecteerd worden, de personen die de meningen verkondigen wel. Doodsbedreigingen of het aanzetten tot haat en racisme kunnen niet want daardoor komt de persoonlijke integriteit van de andersdenkenden in het gevaar.

Een fundamentalistische interpretatie van de Islam of van de Katholieke geloofsleer kan tot dezelfde resultaten leiden: het niet respecteren van de fundamentele mensenrechten. Een dergelijke interpretatie is namelijk niet democratisch. Monotheistische godsdiensten hanteren absolute waarden, geen cultuur van andersdenkenden of recht op vrije meningsuiting. De katholieke kerk gaat eveneens in tegen vrouwen- en homorechten. De Katholieke Kerk heeft die rechten maar met mondjesmaat en schoorvoetend deels aanvaard door politieke druk en druk van de publieke opinie.

#12433

Koen Robeys

 

Luc: Over de demonizering van de term "rechts". De reden lijkt me iets waar je zelf ook vaak op wijst. De term omvat een heel ruime waaier aan betekenisdimensies, waarvan sommige ook bij mij veel minder pruimbaar zijn dan andere.

Dus als we het hebben over economische ontwikkeling en vrije markten en de vraag of het Westen rijk is omdat het de rest heeft geplunderd, dan wel omgekeerd, wel, dan ben ik rechts, en er bepaald nog trots op ook.

En als we het hebben over "ideeën" als raszuiverheid, superioriteit van Westerse en/of blanke beschavingen, "abortus is moord"-toestanden of "we moeten de evolutiecontroverse doceren op school", dan begrijp ik heel goed de "verbale demonizering", om de eenvoudige reden dat we het hebben over een obscurantiscme dat de vergelijking met de andere relgieuze fundamentalismen kan doorstaan.

Let wel, gegeven hoe gemakkelijk het is die "ideeën" onderuit te halen ben ik het er meteen mee eens dat ze op nog veel betere wijze kunnen aangepakt worden, maar het punt hier is dat ikzelf die "demonizering" niet altijd zo negatief zie.

Het valt me trouwens af en toe op, hier, dank zij dit weblog, dat tussen beide versies van "rechts" af en toe lijnrechte onvernigbaarheid bestaat. Als je je "rechtse" partners ziet pleiten voor Thomas van Aquino als model voor de "superieure" Westerse beschaving, of onze achttiende eeuwse Verlichting herqualificeren als een "Verduistering" - ik zeg het van de ene vrije markter aan de andere - dan mag je je vast houden aan je bretellen van kan niet meer.

Wie met de duivel wil dineren moet een lange lepel hebben,

Koen

#12434

LVB

 

@Daan: "Wat betreft dat "taalprobleem" ben je wellicht een beetje paranoïde. Zowel Vlaams Belang als Blokwatch zijn (alleen/voornamelijk) actief in Vlaanderen, en in Vlaanderen is de voertaal het Nederlands. Je website daarop afstemmen is niet meer dan normaal denk ik".

Blijkbaar heb je mijn punt niet begrepen, en met het gebruik van het woord "paranoide" aan mijn adres maak je dan ook maar alleen jezelf belachelijk. Het is inderdaad volledig normaal dat Blokwatch zijn website 100% afstemt op Nederlandstaligen. Als ze dat echt zouden doen, dan zou NIEMAND de boodschap krijgen "sorry, this content is not available".

Mijn punt is dat ik als Nederlandstalige bij het opvragen van de website van Blokwatch, zonder dat ik iets speciaals doe, de boodschap krijg "Sorry this content is not available in your selected language. You can select another language at the top of the page". En ik heb *niet* op de taalkeuze "Engels" geklikt op hun website.

#12435

LVB

 

@Koen: ik heb de indruk dat je "rechts" verwart met "extreem-rechts". Dat er naast links ook extreem-links bestaat, heeft de SP.A niet tegengehouden om zichzelf links te blijven noemen.

#12436

ivanhoe

 

bwa, ik denk dat ze liever het etiket "progressief" of "sociaal vooruitstrevend" gebruiken.

Vooral dat "sociaal vooruistrevend" klinkt heel goed, geef toe

#12437

Koen Robeys

 

Luc: dat van die "verwarring", daar zal wel iets van waar zijn. Maar eigenlijk, als ik sommige bondgenootschappen beschouw die ik zie totstandkomen, dan heb ik wel eens de indruk dat ik niet de enige ben. En als het de prijs is die je moet betalen om jezelf niet van het ene moment op het andere in hetzelfde bed terug te vinden als "extreem-rechts"; wel, dan denk ik niet dat ik zo gehecht ben aan de term "rechts" om dat te duur te vinden.

Trouwens, ben je zo veel "extremer rechts" als je pleit voor "teach the controversy" (en protectionistische maatregelen voor het staal, de katoen en de landbouw) dan wanneer je pleit voor kritisch-rationalisme en vrije markten?

Ach, ik weet dat allemaal ook niet, ik hou me gewoon af en toe stevig vast aan mijn bretellen...

:-)

Koen

#12438

Briggs

 

Dat van die taalinstelling is een oud zeer; niets nieuw.

Blokwatch als bestendiging van een links korset...is ook niets nieuw. Blokwatch & VB objectieve bondgenoten is een sprong te ver...zoals 'de bestendiging van de racistische en xenofobe accenten in het VB-gedachtengoed' ook een sprong te ver is.

Dat BW de NovaCivitas.be domein inpalmt was te verwachten...dat BW opkomt tegen 'xenofobie & racisme' is enkel een "front/façade" om poen te kunnen krijgen.

Voor de rest lig ik niet meteen wakker van de 'last boyscout' Spruyt & zijn compagnons.

Nu zennek weg een dutje gaan doen na 11km Lesse af te varen in ne kajak dat te klein was.

#12440

J-P Portalis

 

Nova Civitas omarmt het VB helemaal niet. De uitspraken van Boudewijn Bouckaert waren in persoonlijke naam en daarnaast stelde hij enkel een rechts frontvorming voor. Geen opslorping door VB. Stel je voor.

Nova Civitas wil gewoon kritisch het cordon sanitaire in vraag stellen dat inderdaad alleen in leven wordt gehouden omdat een kleine linkse elite ons land naar de verdoemnis wil helpen.

Ik discussier niet meer met mensen zoals die van Blokwatch. Ze willen niet luisteren naar argumenten maar maken u in echte sovjetstijl al onmiddellijk uit voor racist als je maar één iets zegt over het VB.

(wie niet gelooft in een officieuze linkse elite moet er eens de prijs voor de democratie op napleuzen. Elk jaar wordt die zogezegde objectieve prijs gegeven aan iemand van het linkse etablishement)

#12441

waarnemer

 

luc: uit uw reactie 12422 leid ik af dat het VB in uw op-

vatting rasistisch zou zijn. als u de(zéér omstreden) veroordeling van het

Vlaams Blok( of liever de vzw's) door het gentse hof als

maatstaf neemt dan pas ik.Zoniet, wil u dan uw insinuaties

eens verduidelijken? Dat het cordon in stand gehouden wordt

om "links" aan te macht te houden klopt ten dele. Dé reden

echter ligt vooral om belgié en alles wat daarmee te maken

heeft in leven te houden. "Rasisme" is zoals u zelf en stijn(?) (reactie 12432)ook wel weten de stok om de hond te slaan.

#12442

Johan B

 

@VH: je vindt Frank Vandenbroucke "drommels goed personeel".

In het verkopen van zijn eigen collectivistische onzin is hij inderdaad drommels goed. Jos Verhulst toonde dat onlangs heel mooi aan in The Brussels Journal toen hij erop wees dat FVdb beweert dat de dienstencheque-werkers "bijdragen tot de sociale zekerheid", terwijl in werkelijkheid de overheid betaalt voor hun sociale bijdragen. Drommels goed personeel. Als het op bedriegen aankomt alvast wel.

En de VLD stond erbij en keek ernaar. Maar volgens jou hebben ze hun principes niet overboord gegooid omdat er op Vlaams niveau bij Paars de laatste 6 jaar "geen enkel ernstig politiek confict" is geweest. Dat lijkt mij nu juist een aanwijzing dat de VLD WEL haar principes overboord heeft gegooid.

Neem bv. de sociale huisvesting, een Vlaamse bevoegdheid. Deze vorm van socialistische herverdeling met de staat als bouwheer heeft rampzalige gevolgen. De privé-aanbieders van huisvesting haken af wegens oneerlijke concurrentie, de vragers kijken wegens lager aanbod aan tegen almaar stijgende prijzen en de belastingbetaler mag bloeden voor dit wanbeleid. En wie is DE protagonist van deze collectivistische politiek? Juist, Marino Keulen (VLD).

#12443

Tanguy Veys

 

Ik zou me niet zo druk maken met dat Blokwatch-gedoe. Ik moet vaak lachen met hun verkrampte en verzuurde reacties, hun hersenspinsels met stromanargumenten, hun uit hun context gerukte feiten, hun fantasieverhaaltjes en hun zogenaamde ooggetuigen...

We mogen blij zijn dat die linkse pipo's zich geroepen voelen om de lulkoek van Blokwatch warm te houden en regelmatig aan te dikken. Stel je voor dat die nuttige idioten zich met ernstig politiek werk zouden bezig houden.

Tot slot moet ik als VB'er nog de eerste persoon tegenkomen die zegt dat hij na lezing van een artikel van Spruyt in Humo of De Morgen zijn stem aan het VB schrapt.

#12444

Eric Jans

 

En zo derdient ieder z'n eigen cordon sanitair: het Belang, De vroegere hoofdredacteurs der Vlaamse kranten, Hugo Coveliers, de verdacht stille JMDD, Ward Beysen en nu valt ook Nova Civitas in de prijzen.

Komt ervan als je tegen Flaminganten begint aan te schurken. Want dát, en dát alléén!, is al die jaren de ware inzet van de strijd. Links of rechts zijn kan die van La(e)ken op zich geen barst schelen. Maar Vlaams rechts zorgt wel voor barsten... en dat is het probleem.

Alsof de achteroverkleinzoon van Leopold II - nog nagenietend van de berg Congomiljarden waarop hij zit na te genieten - ook al maar één enkele seconde reëel heeft wakker gelegen van 'racisme' of 'xenofobie'.

Die gedachte doet me wel een héél klein beetje gniffelen, als u me niet kwalijk neemt.

Wat zou La(e)ken eigenlijk tegenhouden om eens - naar Duits voorbeeld - wat 'herstelbetalingen' beginnen te betalen?!

Racisme en xenofobie... HAAAAAAAHAAAHAAHAHAHAHAHAAAAA!!!!

#12445

Massimo Farsi

 

Mijnheer Van Braekel. Ik zie dat u Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen bent. Dus veronderstel ik dat u geen tutorial nodig heeft om te leren hoe u de standaardtaal van uw browser moet instellen? Uiteindelijk gaat Blokwatch uit van een logische keuze: Nederlandstalige mensen hanteren een Nederlandstalige browser of stellen tenminste als standaard weergegeven taal het Nederlands in...

Voor al de anderen: hier volgt een korte uitleg hoe u dat doet bij de meest voorname consumentenbrowsers:

1) Internet Explorer:

http://www.medic....

2) Mozilla Firefox:

http://www.medic....

3) Netscape:

http://www.costad...

Uiteraard dient u de voorbeeldtalen te vervangen door Nederlands (België) / nl-be

4) Opera:

Menu -> Bestand -> Voorkeuren -> Talen -> Toevoegen -> Selecteer Nederlands (België) en klik OK. Verschuif vervolgens de gekozen taal naargelang de prioriteit die u er aan hecht.

Ik hoop dat dit een leerrijke ervaring was. Case closed.

#12446

LVB

 

@Farsi: ik weet hoe ik de voorkeurtaal van mijn browser moet instellen. En ik maak de bewuste keuze om daar het Engels te kiezen. Punt, case closed. Mijn punt is dat als Blokwatch geen Engelstalige informatie aan te bieden heeft, ze dan beter dat hele Engelstalige luik sluiten, en mensen die in hun browser een voorkeur voor het Engels hebben aangegeven, doorsluizen naar de pagina waar hun eigenlijke inhoud staat, en dat is de Nederlandstalige homepage. In plaats van zoals nu een lege Engelstalige homepage aan te bieden met alleen maar foutenboodschappen.

#12447

VH

 

@Tanguy Veys: "Tot slot moet ik als VB'er nog de eerste persoon tegenkomen die zegt dat hij na lezing van een artikel van Spruyt in Humo of De Morgen zijn stem aan het VB schrapt."

Integendeel. Om het in Marxistische termen te zeggen, hun kinderachtigheden hebben eerder het omgekeerde "objectieve" effect. Wat hun politieke relevantie betreft, die is inderdaad minimaal. Reden om er ook geen energie in te steken.

@Stijn: "Ik geef er hier wegens tijdsgebrek maar enkele: Het 70 punten plan dat ze nog altijd in ere houden. Hun banden met organisaties als het NSV, het VMO."

Volgens mijn info was het 70-punten plan verlaten. Dat plan is trouwens op het Net onvindbaar. Ik heb op een blauwe maandag eens het _huidige_ VB-programma gelezen (om ergens op een forum de stelling te weerleggen dat het VB tegen de vakbonden is), en ik heb er alleszinds niks stuitends kunnen in terugvinden. Misschien jij wel. Kortom, dat _tegen_ de vakbonden en _tegen_ de Marokkanen is een hoax, een meme. Ik heb in dat geval altijd de hebbelijkheid naar de bronnen te gaan kijken ;-) [tot mijn verbazing is het sociaal-economisch programma van het VB zelfs vrij sociaal-democratisch - op dat punt is het VB zeker niet "rechts"].

"De vrijheid van meningsuiting betekent niet dat alle meningen zomaar vrij verkondigd mogen worden."

Aha, interessant. Alleen de jou welgevallige wellicht? 'De meningen zijn vrij, maar sommige meningen zijn wat vrijer dan andere' ;-) Uiteraard zijn er grenzen aan de vrije meningsuiting, en dat zijn laster, eerroof en scheiding van de privacy.

"De meningen moeten niet noodzakelijk gerespecteerd worden, de personen die de meningen verkondigen wel."

Waarom? Je kan meningen _en_ personen gerust afstotelijk vinden. Je mag dat ook gerust (liefst beargumenteerd) zeggen, maar je moet die scoundrels fysiek gerust laten uiteraard. Zie:

"Doodsbedreigingen of het aanzetten tot haat en racisme kunnen niet want daardoor komt de persoonlijke integriteit van de andersdenkenden in het gevaar."

Bij mijn weten heeft het VB nog niemand met de dood bedreigd. Of bedoel je Mohammed B. en Van Gogh? Of de bommenleggers van Elms Street? Of de nr.2 van AQ? En als het op politiek geweld in Belgie aankomt, wat vind je het ergst? De (afkeurenswaardige!) klap van Verreycken aan Kris Merckx of de moord op André Cools?

En wat betekent "aanzetten tot haat en racisme"? Als ik constateer dat het Marokkaans boefje uit Schaarbeek 120 uur gemeenschapsdienst krijgt voor de moord op Patrick Mombaerts (en dan nog na 4 jaar beroep), terwijl de "dikke" uit Merksem binnenkort weer op vrije voeten loopt, ben ik dan racist? Of volg je de eerste wet van Bart Croughs in deze?

"Een fundamentalistische interpretatie van de Islam of van de Katholieke geloofsleer kan tot dezelfde resultaten leiden: het niet respecteren van de fundamentele mensenrechten."

Dat klopt als een bus en ik heb dat ook herhaaldelijk geschreven op mijn blog(s). De Katholieke brandstapels, kruistochten en heksenjachten waren niet van de poes. En in de Filippijnen bvb. gaat het nog steeds in mineure toon verder. Alleen... we hebben het over de re-eel existerende Islam _nu_ en _hier_. Misschien wordt de Islam binnen 50 jaar ook wel een mak lammetje dat zich ver van de politiek houdt, als de ont-moskee-isering dezelde graad heeft bereikt als de ontkerkelijking nu. Tot nader order is dat nog niet het geval en wens ik dat de Islam in Belgie tot secte wordt gedegradeerd. Met alle respect uiteraard voor de belijders van deze godsdienst, voorzover ze dat thuis doen en in de Moskee.

Jouw redenering omdraaiende kan ik alleen maar constateren dat niet het VB maar de Islam in de Lage Landen aan "aanzetten tot haat en racisme" doet. Hony soit qui mal y pense.

#12448

dof

 

He, Maximale Pers, ben jij aan het discrimineren of zo?

Waarom zeg jij niet hoe ik mijn taal moet instellen in Safari? Heb jij soms iets tegen Apple cultisten?

#12449

VH

 

@Johan B. Met azijn vangt men geen vliegen. FVDB en VDL steken qua competentie IMHO inderdaad met kop en nek uit boven VLD-ers als mislukte wijnboer Daems (die zich handig geparkeerd heeft als voorzitter van een mistig Belgisch investeringsfonds in China) en de Witte Ridder (om van showman De Croo maar te zwijgen). Dat is misschien politiek Malthusianisme. De rechtse staart van de VLD bell-curve curve zit waarschijnlijk in de "privee" geld te verdienen, terwijl die bij de sossen geen kant uitkan en dan maar de politiek in gaat.

#12450

J-P Portalis

 

Dat FVDB en VDL er qua compententie zouden bovensteken is nonsens. Het is gewoon een feit dat jaren op de openbare omroep gezeverd is geweest hoe slim FVDB wel is en zoverder... Na een tijdje beginnen velen mensen het ook nog te geloven.

FVDB is niet slimmer dan de rest maar sommige pers hemelen nogal graag de sossen op en hebben geen goed woord over, voor de VLD.

#12451

Fustigator

 

Het blijven demoniseren van andersdenkenden blijft helaas een teken van de achterlijkheid van onze politieke en parapolitieke wereld. Wanneer gaat men enkel de ideeën van de andere strekkingen bestrijden zonder meteen laster over de opponenten te gaan verspreiden?

#12455

Johan B

 

@VH. Ik vind het flauw dat je met een stroman mijn argumenten probeert te omzeilen. Als je twee SPa politici als "drommels goed personeel" catalogeert is het verwijzen naar nog slechtere politici niet echt een goed argument.

O ja, was Johan Vande Lanotte niet de uitvinder van het Zilverfonds, die lege doos die bodemloos bovenop de schuldenput staat (zoals Cogito het zo mooi samenvatte)? Wat is er eigenlijk IJHO zo "drommels goed" aan FVdb en JVdL? Het zijn eerste klas bedriegers, maar dat bedoelde je IMHO niet met "drommels goed", toch?

Verder snap ik geen snars van je uitsmijter: "De rechtse staart van de VLD bell-curve curve zit waarschijnlijk in de "privee" geld te verdienen, terwijl die bij de sossen geen kant uitkan en dan maar de politiek in gaat."

Waarom kan die staart bij de sossen geen kant uit?

#12456

Bema

 

Ik vind geen site-meter bij de blokkwatchers!!!

#12466

New Statesman

 

Ik krijg nog steeds ernstige oprispingen van de uitdrukking "alle democratische partijen". Het Vlaams Belang is dus impliciet geen democratische partij. Zijn ze niet democratisch verkozen? Zijn er dan geen vrije verkiezingen gehouden?

En waarom is een partij met een aanzienlijk aantal veroordeelde functionarissen zoals de PS/SP.A dan wel een "democratische" partij.

Doet me altijd denken aan de manier waarop die ouwe azijnfles Jos Geysels het woord "democratie" verkracht, met zo een zuur pruimenmondje en een compleet onverdraagzaam dedain over zich.

#12476

waarnemer

 

new statesman:

u bent zeker niet de enige die "ernstige oprispingen" krijgt!

wedden dat alle democraten van om het even welke "democra-

tische partij, "zéér ernstige oprispingen" krijgen, kiezing na kiezing?

#12482

Koen Robeys

 

Johan B. We moeten ook niet overdrijven. Het Zilverfonds is in die zin een lege doos, dat er niets anders gebeurt dan de terugbetaling van staatsschulden. Dat terugbetalen wordt voorgesteld alsof de staat obligaties "koopt", en dus beleggingen heeft gedaan ("fonds"). Maar als de staat obligaties koopt die ze zelf heeft uitgegeven (en zo is het ook, zo verzekert men ons), dan gebeurt er natuurlijk netto niets anders dan dat die obligatie nu niet meer hoeft terugbetaald te worden, omdat dat door de aankoop ervan al gebeurd is.

Kortom, VDL is bezig staatsschulden terug te betalen, en ikzelf ben niet geleerd genoeg om te begrijpen waarom hij dat niet gewoon zegt, maar het "fonds" noemt. Misschien een allergie van socialisten tegen het terugbetalen van schulden aan kapitalisten? Ik weet het niet.

Hoe dan ook, op zich lijkt me die terugbetaling wel een goede zaak, en als VDL goed is in het terugbetalen van staatsschulden, so be it, ik heb de man niet graag, maar we moeten natuurlijk niet doen alsof hij niets goed doet.

Beste groeten, Koen

#12533

PICA

 

WAT DE SLIMME F VAN DEN BROUCKE BETREFT. WAS DA MANNEKE IN DE 1 STE KAN GENEESKUNDE ( vooral fysika en chemie ) NIET GEFLEST ?? NIETTEGENSTAANDE ZIJN PAKE PROF WAS ?? OF IS MIJN INFO VERKEERD??? SLIM IN DE LULLOLOGIE, DAT IS MOGELIJK. JAJA.

#12536

Norbert

 

Picatje (ik ga niet in uppercase roepen zoals jij), in wat ben jij eigenlijk geslaagd? In laat opblijven?

#12539

Briggs

 

Oe waauw 'geflest' in eerste kan geneeskunde, het ultieme bewijs van achterlijkheid.

Zeg mij nu eens hoeveel mensen een universitair diploma hebben in Belgique ? Hoeveel daarvan zijn ooit 'geflest' geweest ? Ja,juist.

Trouwens in welke omstandigheden ?

Ik ben zwaar ziek geweest en ik zen ook mijn eerste kandidatuur 'geflest' dat maakt mij nog altijd niet achterlijk zenne.

#12547

Hugo

 

Ik ben nu wel geen Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen, maar ik krijg met IE, FF, NS en Opera toch steeds de nederlandse versie uit, ook al zijn het engelstalige versies browserversies.

Wat een geouwehoer hier, komkommertijd?

#12553

LVB

 

Ter attentie van de lezers van deze blog: bovenstaande reactie, afkomstig van een zekere "Hugo" die het e-mail adres van Hugo Coveliers gebruikt, is vermoedelijk nep. De bezoeker in kwestie kwam hier terecht via een pagina op http://www.forum.... die enkel toegankelijk is voor geregistreerde leden van antifa.net.

En ja, niet alleen domeinkaping is strafbaar, ook valse naamdracht met het oogmerk om te misleiden.

#12561

Filip P.

 

Dit artikel en de reacties daarop zijn deze blog onwaardig.

-U schrijft zeer duidelijk: 'Blokwatch kaapt domeinnaam NovaCivitas.be', goed wetende dat de feiten aangeven dat Marc Spruyt de website geregistreerd heeft, en niet Blokwatch. Marc Spruyt maakt deel uit van Blokwatch (althans, volgens de website), maar hij is niet de enige. Mijn punt: U vergeet dat het liberalisme van het individu vertrekt. Als Spruyt de website echt geregistreerd heeft, zegt dat evenveel over Blokwatch als U posts iets zeggen over de VLD. Het trekken van conclusies als dat het Blokwatch te doen zou zijn om de bestendiging van een centrum-linkse regeringsmeerderheid is al helemaal belachelijk.

-De kwestie van de taalinstellingen is technisch van aard. Is dat werkelijk zo interessant?

-Met Uw reactie hierboven die de URL aangaf vanwaar de surfer in kwestie kwam, bent U echt te ver gegaan. Door het ingeven van een fake e-mailadres (de site coveliers.net bestaat niet eens) geeft een surfer te kennen dat hij liever niet heeft dat andere surfers iets over hem te weten komen. Wat geeft U het recht daar afbreuk aan te doen?

Ik hoop in ieder geval dat deze blog de draad terug opneemt en weer kwaliteitsvolle, gefundeerde artikels post, die niet onder de gordel trappen.

#12564

LVB

 

@Filip P.: het gebruik van het e-mail adres [email protected] is misleidend. Niet iedereen beschikt over de kennis om na te gaan dat het DOMEIN coveliers.net niet geregistreerd is. Het is niet omdat de SITE http://www.coveli... niet bestaat, dat het domein niet geregistreerd is. Enkel een whois-opzoeking kan uitsluitsel bieden. U verwacht dus dat elke bezoeker van deze weblog een whois-opzoeking doet om aldus vast te stellen dat [email protected] fake is, daaruit concludeert u dat er geen sprake kan zijn van verwarring of misleiding. Iemand wie het alleen te doen is om zijn identiteit te verbergen, kiest een fictieve naam, niet de naam van een bestaande en bekende persoon. Met mijn reactie hierboven heb ik ervoor gezorgd dat de argeloze lezers van deze weblog niet misleid werden. Op die manier heb ik geprobeerd de misleiding te beperken, zonder de bewijzen van de illegale actie (valse naamdracht) uit te wissen.

Inderdaad, het is Marc Spruyt die het domein geregistreerd heeft, en niet Blokwatch. Omdat Blokwacht geen rechtspersoonlijkheid heeft (VZW Blokwatch bestaat niet), omdat Marc Spruyt duidelijk de trekker is van Blokwatch, en omdat de domeinnaam novacivitas.be een tijdlang doorverwees naar http://www.blokwa..., is er toch wel een verband.

Bovendien staat zelfs de domeinnaam blokwatch.be op naam van Marc Spruyt persoonlijk! De grens tussen de feitelijke vereniging Blokwatch en de natuurlijke persoon Marc Spruyt is dus niet altijd duidelijk. Maar inderdaad, "Marc Spruyt registreert novacivitas.be" was correcter geweest als subtitel.

#12565

Briggs

 

Marc Spruyt is het übersymbool van Blokwatch, beiden worden als een éénheid aanzien. Spruyt is Blokwatch en Blokwatch is Spruyt. Wat moet Spruyt met de registratie van NovaCivitas.be?

Gaat hij ineens van politiek dogma wisselen of tracht hij Nova Civitas te fnuiken door alternatieve domeinnamen te laten registreren?

Is LVB werkelijk te ver gegaan? Ik zie niet waar hij te ver is gegaan. Hij heeft het recht om na te gaan vanwaar mensen toestromen tot zijn Blog, hij heeft ook het recht dat kenbaar te maken. Stoort u dat? LVB is toch ook een individu met rechten.

LVB meld slechts dat iemand met een fake e-mail adres met de naam Hugo Coveliers hanteert komende van een Antifa forum. Daar is niets verkeerd mee & vormt helemaal geen afbreuk.

Is uw verontwaardiging gericht tegen het artikel of tegen het ogenschijnlijke feit dat iemand van antifa tegen de lamp is gelopen ?

#12566

Briggs

 

Dat sluit natuurlijk niet uit dat er meer dan 1 kameraad vertoeft in de tuftufclub van Blokwatch

#12570

Koen Robeys

 

Filip: Telkens ik mensen zie beweren dat iemand die doorgaans toch zeer goed uit de hoek komt, deze keer - en uitgerekend op een domein dat hen hoog zit - zwaar door de bocht is gegaan, vraag ik me af: Komen ze zelfs niet op het *idee* dat er een tweede mogelijke hypothese is, of *willen* ze niet op dat idee komen?

:-)

Koen

#12574

Filip

 

@Luc kan je me eens uit de doeken doen wat je verstaat onder een 'nep' bericht? Zijn dat berichten die niet in je kraam passen, berichten van bezoekers die websites bezoeken die je niet aanstaan of een combinatie van bijde?

Inhoudelijk kan ik alleen maar zeggen: gefeliciteerd met je potje slijk gooien. Als de internetpolitie geen gepaste vacature voor je heeft zou ik zeker eens proberen bij de afdeling propaganda van het VB.

Oh ja, kan je eens nakijken vanop welke site ik hier terecht ben gekomen? Kan je alvast je bezoekers waarschuwen!

#12577

LVB

 

Een reactie is nep wanneer de auteur ervan op misleidende wijze voorwendt te zijn wie hij niet is. Een anonieme reactie of een reactie met een normaal, niet-misleidend pseudoniem is niet nep. Een reactie onder de naam van "George Bush", "Steve Stevaert" of "Hugo Coveliers" die niet van deze persoon afkomstig is, is wel 'nep'. De auteur misleidt de lezers aangaande zijn identiteit.

#12578

VH

 

@Filip: het punt was valse naamdracht en domeinkaping. Niemand neemt aanstoot aan het bericht op zich van "Hugo", wel aan het feit dat hij zich voordoet als Hugo Coveliers. Om de authenticiteit na te gaan zou ik persoonlijk ook een lookup doen op het IP-nummer. Zo heb ik een aantal dagen geleden de identeit ontdekt van "Geekmaster", een hit-and-run troll die op be.politics foutieve en lasterlijke informatie postte over een vriend van mij. Het is altijd interessant om de bron van zoiets te weten.

Wat Marc Spruyt betreft, die heeft inderdaad aan domeinkaping gedaan. Novacivitas is namelijk een erkende VZW. Tot zover geen echt probleem, maar door te redirecten naar Blokwatch heeft hij wel schade berokkend. Niemand heeft er een probleem mee dat Spruyt Blokwatch leidt en opkomt voor zijn ideeen. Maar dan liefst met open vizier. Ik vraag me af wat hij zou zeggen als iemand marcspruyt.be marcspruyt.com marcspruyt.net en marcspruyt.org zou registeren (ja hoor, die zijn nog vrij op het moment) en dan doorlinken naar een of andere "grappige" extreem-rechtse site. Fair play is anders.

#12579

LVB

 

Ter attentie van alle Blokwatch-fans. "VH" heeft op deze pagina zijn reactie http://lvb.net/it... besloten met de slogan "By Jingo". Om de precieze betekenis daarvan te achterhalen, leze men aandachtig http://www.brusse...

#12581

VH

 

@Johan B: laat ik het zo stellen om je te plezieren: "in het land der blinden is eenoog koning".

Overigens had ik graag van jou vernomen wie je dan _wel_ competente politici vindt.

Mijn persoonlijk oordeel over competentie van politici is niet gestoeld op mijn politieke voorkeur, eerder op hun track-record.

#12582

LVB

 

Ter verduidelijking: ik heb hier vermeld dat die "Hugo" hier via de Antifa-site terechtkwam, enkel en alleen omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat de echte Hugo Coveliers een geregistreerd lid is van Antifa.net

De referrer-informatie was in dit geval dus wel zeer relevant, omdat deze informatie het verschil kon maken tussen een echt bericht en een nep-bericht.

#12584

Filip

 

@VH "het punt was valse naamdracht en domeinkaping"

Daar gaat het hem net om. Waarom moet dat dan verpakt worden in een oeverloze brei van onzin?

Uit een (mij onbekend en irrelevant) technisch aspect van blokwatch concluderen dat ze het "Eigen volk eerst" principe hanteren (met bijhorende connotatie) is pure demogogie.

Het verhaal van Stefaan Verdonk is ook zo oud als de straat en heeft eveneens geen enkele nieuwswaarde: in elke organisatie wordt wel eens iemand de deur uit gezet. Uitspraken van een zekere "Bart Hollevoet" worden verkocht als ware het blokwatch standpunten, maar in de colofon van Blokwatch zie zijn naam toch nergens staan.

En dat alles, ik vergeet de (is het wel zo?) domeinkaping niet, moet dan leiden tot de conclusie dat het blokwatch niet om de bestrijding van racisme en xenofobie te doen is maar om de bestendiging van het links (?) beleid. Het zal allicht aan mij liggen, maar ik denk spontaan aan de woorden laster en riooljournalistiek.

"Fair play" is een vreemde zinsnede om van jou te horen. Of valt een potje schelden daar ook onder?

Was jij het niet die hierboven schreef "Blokwatch is één brok penisnijd van een groepje kleinlinkse kringmasturbeerders en Indymedia-weirdo's..." Als ik naar de pagina 'beschermcomité' kijk krijg ik toch een andere indruk

#12593

LVB

 

Als het Blokwatch louter om de bestrijding van racisme en xenofobie te doen is, waarom "kaapt" (exacte juridische term: wederrechtelijke registratie) Marc Spruyt dan de domeinnaam van de liberale denktank Nova Civitas? En dit "toevallig" enkele dagen nadat de voorzitter van Nova Civitas pleitte voor centrumrechtse frontvorming als middel voor de beëindiging van een centrumlinks beleid dat al 17 jaar aan de macht is?

#12595

dof

 

RE: kringrukkers

VH wist al een paar onaardige woorden over HVM te zeggen. Ik meende hetzelfde te doen voor Mark Saey, "filosoof", maar bij nader inzien laat ik hem beter zelf aan het woord, en de lezer mag zelf oordelen over zijn nitwit-gehalte:

quote:

Wat mij in de strijd tegen het Blok op korte termijn nodig lijkt is iets bijzonder concreet, meteen zichtbaar, wervend, actiegericht en mediageniek. Ik had daarvoor volgend simpel idee: Vlaams Blok Vrije Straat. Als eretitel voor iedere straat die het presteert geen Blokkiezers te tellen ; op te maken uit een enquête of schriftelijke rondvraag met bijhorende folder, rondgedragen of gebust door een of meerdere actieve bewoners, verdeeld door uw collectief eventueel ism. met andere, centraal geregistreerd en aan de pers kenbaar gemaakt, met een of ander straat- of huissymbool bekroond, als concreet na te streven resultaat van alle lokale actie en debat uitgaande van het zgn. middenveld, zoals u het voorstaat en onderneemt.

http://driejuli.s...

#12605

Filip

 

@Dof

graag bij de kwestie blijven. Ik vind het idee van Saey in elk geval minder zielig dan trouwfeesten als propaganda middel aan te wenden : http://vlaamsbela...

#12617

VH

 

@Filip: de Blokwatch-site is inderdaad inhoudelijk sterk verbeterd sinds ik hem laatst bezocht. Neem me mijn flamboyante beeldspraak daarom niet al te kwalijk. Stefaan is buitengegooid na zijn fiere en gedreven propaganda op allerlei fora voor een zgn. "Vlaams Burgeriniatief" dat eigenlijk een dekmantel was voor kleinlinks en in strijd met de wetgeving op de databanken. Zie http://www.geocit... Ouwe koek? U zegt maar. Of was dat ook een potje slijkgooien?

Wat het "beschermcomité" (http://www.blokwa...) van Blokwatch betreft, sta me even toe te glimlachen. Er lopen zowat 5,000 professoren rond in Vlaanderen, en allicht worden er enkele gevonden om hun naam onder Blokwatch te zetten. Andere professoren die publiek iets andere stellingen aanhangen (http://koenraadel...) worden dan weer bedreigd met broodroof. Oosterlinck heeft zijn baronstitel blijkbaar niet alleen verdiend door Philippe De Taaye (http://jantjedebe...) een ere-doctoraat te gunnen.

Blokwatch is een valabele site, en valt sowieso onder de vrije meningsuiting. Maar dat maakt ze niet immuun voor kritiek, persiflage, en _andere_ vormen van vrije meningsuiting, zoals Luc's bericht. Niet vergeten dat de Blokwatch site, ook qua vormgeving, een persiflage is op de VB-site.

Ik zie niet in waarom precies Blokwatch een ongerept eiland van opinievorming zou moeten zijn waar geen kritiek mag worden op geleverd. Misschien dat Blokwatch tot de nomenclatura van de Belgische politiek-correcte newsspeak behoort, maar zoland de Grondwet niet wordt opgeheven staat het eenieder vrij er over te berichten zoals hij/zij wenst.

Domeinkaping is een ander geval. Marcspruyt.be is nog altijd vrij, en een muisklik, de prijs van 2 pakjes sigaretten, en één javascript jump weg van Vlaamsblok.org. En dan? Ik apprecieer je discussiestijl erg en ik vermoed dat je zoiets ook (terecht!) kinderachtig zou vinden.

#12620

VH

 

@Filip: (http://vlaamsbela...). Het verband tussen een trouwfeest en een publieke stigmatisatie van VB-kiezers ("Als eretitel voor iedere straat die het presteert geen Blokkiezers te tellen; op te maken uit een enquête of schriftelijke rondvraag met bijhorende folder, rondgedragen of gebust door een of meerdere actieve bewoners, ... ") ontgaat me.

Wat dacht je dan? Als ik een dergelijke petitie onder mijn neus gedrukt krijg door "actieve bewoners" (hoe "actief"? komen ze mijn ruiten ingooien als ik niet teken?) signeer ik uiteraard enthousiast "ja!". Wedden dat je op die manier alle straten in Vlaanderen blok-vrij krijgt? Vermoedelijk wonen die 1M VB-stemmers op ongeregistreerde veldwegen.

Soms vraag ik me af of al die anti-VB'ers gewoon stom zijn, ofwel een superieure graad van Monty Python-humor hanteren.

"graag bij de kwestie blijven" ;-)

#12621

VH

 

@Filip (nogmaals): "Het zal allicht aan mij liggen, maar ik denk spontaan aan de woorden laster en riooljournalistiek." Bedoelde je dit? : http://www.politi...

#12639

fonske uit leuven

 

Waarom is er steeds een discussie over de financiering van de politieke partijen ?

Het probleem is toch snel op te lossen:

- Geen subsidies meer voor de partijen.

- Daaraan gekoppeld een streng beleid op gebied van favoritisme door politici.

- Ook een koppeling van verbod op partijfinanciering door de verkozenen zelf (buiten een maximum percentage), want dit is ook een verkapte vorm van subsidie: hun loon wordt immers ook betaald door de belastingbetaler.

- Verder ook een verbod op het gebruiken van medewerkers om te werken voor het partijbureau buiten verkiezingstijd. Zij worden niet betaald door de staat om te werken voor de partij maar voor te werken voor de verkozene. Zelf tijdens verkiezingstijd vind ik dit al een hekel punt

Pas dan zullen partijen weer moeite moeten doen. Pas dan zullen partijen weer "contact" zoeken met de burger. Pas dan zal er wer actief naar militanten gezocht worden. Pas dan zal de politieker weer zelf op straat gaan, zonder dat er camera's nodig zijn. Pas dan zal er creatief worden omgesprongen met weinig geld.

#12641

Briggs

 

Ging de discussie dan over het financieren van politieke partijen ?

Ik dacht eerder aan een pissing-contest tussen de Rechtse Kazakken & de Linkse Meute.

#12655

Govaert Jan

 

In zijn posting van 5/8 nr 12444 komt de heer Eric Jans

m.i. dicht bij de kern van de zaak.

Het fenomeen? Blockwatch dankt zijn bestaansreden vooral

aan het vonnis tegen de Vlaams Blok vzw's.

Vonnis die indertijd zoals bekend, werd uitgesproken door een Gentse

rechter genaamd Smetryns in een ietwat fonetische stijl.

(a la koning Albert zeggen sommigen)

Deze neo 'Ganshof van der Meersch' (als hij er al geen familie van is)

werd toen opgetrommeld of is het opgevorderd om de klus te klaren.

Wie nu een beetje in Gent geboren en getogen is weet dat deze

Franskiljons genre Smetryns, Moreels, Lefèvre en consoorten

vroeger in de jaren 50/60 in de Gentse volksmond

de "Ziekelaiken" werden genoemd.

Deze Smetryns was gezien zijn afkomst geen knijt

geïnteresseerd in de standpunten van het Vlaams Blok

over de migranten, maar alleen en in niets anders

dan in het woord 'Vlaams' in hun partijnaam.

Dat is volgens mij dichter bij de waarheid.

In het licht van deze opvatting moet men dan ook de recente

druk achter de schermen op prof. Boudewijn Bouckaert en in een

vroeger stadium op prof. Matthias Storme zien.

In feite zou men dit vonnis als Vlaming gewoon kunnen

naast zich neerleggen en van nul en generlei waarde beschouwen.

Men zou dus evengoed een rechter komende van de planeet Mars

dit vonnis hebben kunnen laten uitspreken.

Verder nu kan men de capriolen van de Blockwatch-site stilletjesaan

onderbrengen bij het soort van 'piss on Bush' wansmakelijkheden.

En i.v.m. dit laatste, stel u voor dat men bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen

een soort, ik zeg maar 'piss on Beke' stickers in de Gentse openbare toiletten

zou aanbrengen. Wat zou men daar van denken?

Of nog zoals de muzikant Jean Blaute, onlangs stelde in een dagbladartikel

dat hij tegenwoordig 'nachten wakker ligt van de verrechtsing in Vlaanderen'.

Ik zou daar kunnen op repliceren, dat ik al 50 jaar wakker lig

van de verlinksing in Vlaanderen.

Mensche, mensche waar moet dit naartoe met zulke zever.

Over al de balderdash die men tegenwoordig over het Vlaams Blok spuit

kan ik alleen maar zeggen, dat ik deze partij gewoon als eender welke

andere partij zie die al dan niet voldoet aan de smaak van de kiezer.

En nog dit, jaren geleden zag ik op de Duitse zender ARD een debat aan de

vooravond van de verkiezingen van de bondskanselier.

Aan dit debat werkte naast professoren en geleerden allerlei, ook de latere

Nobelprijswinnaar en schrijver Günter Grass mee.

Toen men deze laatste op de man af vroeg voor wie hij ging stemmen

antwoordde hij voor de 'SPD', gevolgd door de verklaring dat alhoewel

hij maar voor 30 procent achter het programma van deze partij stond

hij nog voor minder procent achter de programma's van de andere partijen stond.

Ik meen, alhoewel ik geen Vlaams Blok kiezer ben

dat, als zo'n een geleerde man zoiets publiekelijk mag verklaren

ikzelf als gewone burger evengoed zou mogen zeggen dat ik ook voor

30 procent achter het programma sta van het Vlaams Blok

maar achter de programma's van de andere partijen nog voor minder procent.

Wat zou daar verkeerd aan zijn en wie zou mij

zoiets kunnen verbieden vraag ik mij af?

#12672

Independent YoriZ

 

Beste Luc,

Ten eerste wil ik graag benadrukken dat de internetoorlog met als wapen het kapen van elkanders domeinnamen tussen het Blokwatchkamp en het Anti-Blokwatchkamp al langer gaande is.

Misschien moet u maar eens even kijken dat waar http://www.blokwa... naar verwijst... (dat was wellicht een reactie op het kapen van http://www.vlaams...).

Zelf vind ik het een beetje een kinderachtige bedoening maar ja, het houdt de mensen van de straat. De kaping van http://www.novaci... past wellicht in dat rijtje.

Uw samenvatting van het relaas van Nova Civitas over deze feiten is ook van eenzelfde kinderachtigheid.

Ik citeer:

"Het verbinden van de vzw Nova Civitas, die een ernstige denkclub is, met een webstek die banaal, marginaal en bijzonder oppervlakkig oogt, creëert uiteraard een bijzondere schade voor verzoekster", aldus Coveliers, die namens Nova Civitas een schadevergoeding van 25.000 euro vordert.

Hoewel ik liever als onafhankelijk buitenstaander beschouw vind ik het een beetje kort door de bocht om de vzw Nova Civitas als 'ernstige' denkclub te bestempelen en om Blokwatch als een banaal, marginaal en bijzonder oppervlakkig ogende webstek te omschrijven.

De inhoud van Nova Civitas is gewoon te categoriseren onder het neoconservatisme (misschien zelfs het neotribalisme). Hoever dat ernstig te nemen is, vraag ik me af. Het is minstens even 'ziek' als de maatschappij waarvan het die ze ziek noemt. Ze zijn het gevolg van een postmoderne reflexieve maatschappij en dusdanig daar ook onderdeel van (lees voor meer informatie over het onstaan van zulke denktanks - zowel rechts als links - het boek van Lash en Urry 'Economies of signs and space'). Hun roep naar een culturele canon (hun peilers: koppeling vrijheid en verantwoordelijkheid, gezin als steunpunt van de samenleving, de defeodalisering van de samenleving, de herwaardering van de rechtstaat en op zoek naar een 'Vlaams Burgerschap') sluit evenzoveel andere verworvenheden van onze samenleving uit. Een denkclub is Nova Civitas zeker, maar 'ernstig'? Als ze denken het stedelijke cosmopolitisme tegen te kunnen gaan, let them try!

De Blokwatch webstek als banaal, marginaal en bijzonder oppervlakkig ogend omschrijven is een open deur, beste Luc. Want is het webformat (datgene wat oogt) niet hetzlefde als de Vlaams Belang webstek?

Ik kan me voorstellen dat bepaalde krachten erg onrustig worden van de artikelen die verzameld zijn in de Blokwatch-site. Sommige artikelen zijn ook banaal, marginaal en oppervlakkig (zie het onderdeel [satire]) andere teksten halen academisch schrijf en denkniveau. Men hoeft het niet eens te zijn met alles wat Blokwatch publiceert, maar dat geldt ook voor de teksten van Nova Civitas.

Verder in het verhaal (citaat van: http://www.politi...)

Op de griffie van de rechtbankvoorzitter kon nog geen datum worden meegedeeld waarop het kort geding behandeld wordt. Mogelijk is de zaak dan al 'zonder voorwerp' gevallen, want Mark Spruyt heeft zijn site inmiddels gesloten, zo blijkt. "Maar er blijft de toegebrachte schade en het risico dat hij herbegint", zo nog Coveliers.

De site is inderdaad gesloten, maar helaas voor de tegenstanders blijft die eigendom van ... Marc Spruyt.

De juiste achtergrond van de 'kaping' van Nova Civitas domeinnaam ken ik niet, maar uw redenering dat het niet draait om racisme en xenofobie ... maar wel om de bestendiging van een links beleid, die stinkt.

U schrijft:

Het dwarsbomen van Nova Civitas door het kapen van een domeinnaam past in deze strategie. Nova Civitas, dat inzake xenofobie een smettelozer palmares heeft dan Blokwatch en zijn broodheren, vormt een bedreiging voor dat cordon sanitaire. Een centrumrechtse frontvorming zou uiteraard het Vlaams Belang meetrekken in een fatsoenlijke centrumrechtse beweging. In Italië hebben we van de neofascist Gianfranco Fini of van de rechtse nationalist Umberto Bossi geen racistische, fascistische of xenofobe uitspraken meer gehoord sinds hun partijen deel uitmaken van Berlusconi's Forza Italia.

Hoera, het Italië van Berlusconi, daar willen we heen (op vakantie misschien wel, maar politiek?). Voor diegenen die het niet weten, Berlusconi is de mediamagnaat die zijn politieke onschendbaarheid afgedwongen heeft zodat zijn malafiede zaken niet onderzocht mogen worden. (http://www.nrc.nl...)

Een zeer interessant voorbeeld om aan te tonen waar het u echt om draait?

Inderdaad, Dewinter en Spruyt zijn als Zwart en Wit, ze bestaan niet zonder elkander.

Met vriendelijke groet

#12675

LVB

 

@Yoriz: "De Blokwatch webstek als banaal, marginaal en bijzonder oppervlakkig ogend omschrijven is een open deur, beste Luc."

Ik schreef dat niet, ik citeerde Hugo Coveliers. Het is intellectueel oneerlijk van u om mij deze woorden in de mond te leggen, terwijl het in het artikel hierboven duidelijk een citaat was. Dat u daar nog "beste Luc" laat op volgen benadrukt het feit dat u insinueert dat dit geen citaat was.

Verdere discussie met u is dan ook zinloos, als u de elementaire regels van een discussie niet respecteert.

Dat Blokwatch al meer domeinkapingen heeft uitgevoerd, vind ik niet relevant. Dat waren namelijk domeinkapingen ten nadele van Vlaams Belang. Zolang de Blokwatch-mensen in hun eigen zandbak blijven spelen, m.a.w. Vlaams Belang bestrijden, hoef ik mij daar niets van aan te trekken. Vlaams Belang vindt dat zelfs amusant, te oordelen naar de reactie van Tanguy Veys hierboven. Dat ze echter Nova Civitas mee betrekken in hun strijd tegen Vlaams Belang, leek me tegelijk een brug te ver en tegelijk zeer relevant.

Ik herhaal de vraag waarop ik nog geen antwoord kreeg: als het Blokwatch enkel te doen is om de strijd tegen racisme en xenofobie, waarom kapen ze dan een domeinnaam van Nova Civitas, toevallig enkele dagen nadat de voorzitter van Nova Civitas een oproep deed voor centrumrechtse frontvorming?

#12680

Koen Robeys

 

Uim, Luc, ik denk echt dat je Yoriz alleen maar betrapt op een opinie ("open deur") over een uitspraak ("banaal" etcetera), zonder te specifiëren van wie die uitspraak nu eigenlijk precies kwam. Waarschijnlijk, zelfs, specifiëerde hij dat niet omdat dat hem onbelangrijk leek, en niet omdat hij er iets mee bedoelde. Zo lees ik deze kleine wrijving althans, gebaseerd op mijn eigen achtergrond met veel onnodige soortgelijke wrijvingen op usenet.

Ik heb gewoon geen idee of je met je blog een beleid voert waarbij je "afwijkende meningen" liever ziet komen, dan wel juist liever zou wegwerken. Ik heb de indruk dat het eerder het eerste is: verrijking van de debatten, aansscherpen van de standpunten, etcetera. In dat geval zou ik de kandidaten het voordeel van de twijfel gunnen. Natuurlijk formuleer ik hier slechts een eigen opinie, zonder dat het in me opkomt me te willen bemoeien met welk beleid je ook maar zou willen voeren.

Beste groeten, Koen

#12681

Filip

 

@VH

Hoewel het volledig naast de kwestie is wens ik graag een paar waanindeeën, die je nu al maandenlang te pas en vooral te onpas zoals in deze debiteert de wereld uit helpen. Ik neem aan dat de waarheid u ook na aan het hart ligt.

- Het Vlaams Burgerinitiatief was een actie van Blokwatch. Beweren dat dit een 'dekmantel voor klein links' was kan op zijn minst speculatie genoemd worden. BW wilde bewerstelligen dat er eindelijk werk werd gemaakt van de uitvoeringsbesluiten van een wet uit '99 die zegt dat partijen die racisme en onverdraagzaamheid verkondigen geen overheidsdotaties kunnen krijgen. Met succes kan wel gezegd worden, want de uitvoeringsbesluiten kwamen er, weliswaar met de clausule dat deze niet retroactief kunnen werken.

- Deze petitie is in geen geval strijdig met Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het is nl evident dat wanneer een persoon intekent op een petitie deze exact weet waarvoor deze gegevens aangewend zullen worden. Er is maw sprake van uitdrukkelijke toestemming. Zolang deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, wat me het geval lijkt, is er dus geen enkel probleem.

- Uiteraard staat het iedereen vrij kritiek te leveren op blokwatch. Ik kan alleen maar vaststellen dat dat in dit geval op een manier gebeurt die de term internet-journalistiek onwaardig is. Als leugens en speculatie onder de vrije meningsuiting vallen, mij goed, maar verkoop het dan niet als harde feiten en kom vooral achteraf niet met het flauwe argument van persiflage of satire.

- Er is wel degelijk een verband tussen het VB dat touwfeesten aanwendt om propaganda (vlaggen, blocknotes en balpennen) te komen uitdelen op trouwfeesten en het voorstel van Saey. Ze spelen zich namelijk beide af in de persoonlijke levensfeer waar geen politiek thuishoort. In het eerste geval gaat het over een flagrant misbruik, en het tweede geval om een aktie die op kleinschalig niveau verdraagzaamheid bewerkstelligt. De vreemde interpretatie die jij eraan toeschrijft spreekt voor zich: u voelt zich naar eigen zeggen dus gestigmatiseerd wanneer u buurman openlijk verkondigt tolerant te zijn.

- Het Rob Klop verhaal heeft twee aspecten: een juridisch en een humaan. In de valkuil of het rechtsysteem in belgie al dan niet goed werkt trap ik niet. Tegenstaande de juridische nederlaag van DM in haar berichtgeving over de affaire lijkt het mij geen mens waardig zijn vrouw in de prak te kloppen onder welke omstandigheden dan ook. Chapeau voor Rob Klob dat hij juridisch zijn gelijk heeft gehaald, maar de feiten liegen er niet om, hij is gewoon een on-mens.

#12682

LVB

 

@Koen: die Yoriz schreef: "Uw samenvatting van het relaas van Nova Civitas over deze feiten is ook van eenzelfde kinderachtigheid."

Dus niet het relaas van Nova Civitas was kinderachtig, maar de samenvatting die LVB ervan maakte. Hij specificeerde dus wel duidelijk op wie hij zijn pijlen richtte. Idem voor het citaat van Hugo Coveliers.

#12684

Koen Robeys

 

Maar hij nam met zijn citeren toch ook de uitdrukking "aldus Coveliers" mee over, zodat je toch kon zien dat die de uiteindelijke zender van die uitspraak was? En let wel, ik had dat zelfs eerst niet eens zien staan, ik ben snel nog eens gaan kijken. Dus je kan het uitvlooien, maar de practijk suggereeert dat praktisch niemand dat doet, en ik heb ook nog steeds niet het gevoel dat hij je dingen in de mond wilde leggen.

Ik zie nog steeds alleen maar iemand die de uitdrukking "ik vindt" vervangt door "is", en dus hetzelfde doet als ongeveer iedereen, aan beide kanten van ongeveer elke discussie.

Nu ja, soit, ik had het zelf niet eens goed gelezen, ik *vind* (grijns) het niet de moeite om er zwaar aan te tillen, I don't really care.

Ciaoooo, Koen

#12689

dof

 

Filip zei: "... een aktie die op kleinschalig niveau verdraagzaamheid bewerkstelligt."

Je moet maar durven, om die onnozelheden van Saey te verdedigen. Vreemd dat hier dan net NIET de parallel met de jaren dertig wordt getrokken.

http://www.amazon...

#12691

VH

 

@Filip: "wens ik graag een paar waanindeeën, die je nu al maandenlang te pas en vooral te onpas zoals in deze debiteert de wereld uit helpen"

Beste Filip. Mijn "waanindeeën" zijn zoveel waard als de jouwe. Met dat verschil dat jouw "waanindeeën" (wat ik nooit heb beweerd) vervlogen zijn in het stof van inferieur staats-cement, Berlijn 1989, - en stralend uiteengespat in de hemel bezuiden Kiev in 1986. Geen goed begin voor een discussie. IMHO is er met jouw tussenkomst niks uit de wereld geholpen, behalve de "waanindeeën" van kleinlinks, die politiek nog slechts submarginaal zijn. Maar kom.

"Ik neem aan dat de waarheid u ook na aan het hart ligt."

Uiteraard. Althans de feiten waar ieder zijn eigen "waarheid" uit afleidt.

"Het Vlaams Burgerinitiatief was een actie van Blokwatch. Beweren dat dit een 'dekmantel voor klein links' was kan op zijn minst speculatie genoemd worden."

De site was aantoonbaar gehost op antifa. Die organisatie kan je moeilijk grootrechts noemen. Maar kom.

"BW wilde bewerstelligen dat er eindelijk werk werd gemaakt van de uitvoeringsbesluiten van een wet uit '99 die zegt dat partijen die racisme en onverdraagzaamheid verkondigen geen overheidsdotaties kunnen krijgen. Met succes kan wel gezegd worden, want de uitvoeringsbesluiten kwamen er, weliswaar met de clausule dat deze niet retroactief kunnen werken."

Het causale verband tussen de uitvoeringsbesluiten en de site kan ernstig worden betwijfeld. Als het de initiatiefnemers zich lekker laat voelen des te beter (vandaar mijn eerdere beschrijving als "kringrukkers"). Ik heb persoonlijk de site voorzien van een 200-tal fictieve namen via een scriptje, en daarbij verbaasd geconstateerd dat niet eens het IP-nummer werd nagegaan. Zelfs geen cookies gezet. Wat ik kan, kan iemand anders ook. Of de webmasters. Kortom, de site was ongecontroleerd en zo lek als een zeef.

Een pikante bijzonderheid daarbij is dat nadat ik deze bevinding online bracht mijn firewall werd bedolven onder attacks. Die plots ophielden na modempje resetten en nieuwe DHCP-lease. Grappig alleszins, die "professionele" geekmasters van Blokwatch. ;-) Maar kom.

"Deze petitie is in geen geval strijdig met Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens."

Jawel, flagrant.

"Het is nl evident dat wanneer een persoon intekent op een petitie deze exact weet waarvoor deze gegevens aangewend zullen worden. Er is maw sprake van uitdrukkelijke toestemming."

Onwaar. De wet gaat over het bijhouden en registeren van persoonsgegevens, en de toestemming van de ondertekenaars heeft daar niets mee te maken. De databank moet worden geregistreerd. Punt. Op de site was geen enkele verwijzing naar die registratie. Noch een privacy-statement.

"Zolang deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, wat me het geval lijkt, is er dus geen enkel probleem."

Voor jou niet, maar de databank was onwettelijk. Hoe het dan wel moest, wel, zoek het zelf uit ;-). Maar kom.

"Uiteraard staat het iedereen vrij kritiek te leveren op blokwatch. Ik kan alleen maar vaststellen dat dat in dit geval op een manier gebeurt die de term internet-journalistiek onwaardig is."

Verrmoedelijk bedoel je Luc's bericht. Persoonlijk heb ik daar niks inhoudelijks gelezen. Als je het aankaarten van klaarblijkelijk domeinkaping en doorlinken "onwaardig" vindt laat ik dat voor jouw rekening.

"Als leugens en speculatie onder de vrije meningsuiting vallen, mij goed, maar verkoop het dan niet als harde feiten en kom vooral achteraf niet met het flauwe argument van persiflage of satire."

Blokwatch zelf teert op satire, om te beginnen nog maar qua vormgeving. Wat bedoel je met "leugens"? De domeinkaping kan je nagaan met een simple whois, de doorlinking is ondertussen verdwenen. Laat het me wat flamboyanter formuleren in jouw stijl (leugens, waanideeen): de amateurs van Blokwatch zijn gewoon in hun gat gebeten dat niet iedereen hun apestreken slikt. Maar kom.

"Er is wel degelijk een verband tussen het VB dat touwfeesten aanwendt om propaganda (vlaggen, blocknotes en balpennen) te komen uitdelen op trouwfeesten en het voorstel van Saey. Ze spelen zich namelijk beide af in de persoonlijke levensfeer waar geen politiek thuishoort."

OK, ik begrijp je redenering nu. Point taken. Blijft het feit dat ik me niet bedreigd voel door een weirdo die een straat verder balpennen uitdeelt op zijn trouwfeest, maar wel door een Volkscomitee onder leiding van een inquisitieve volkscommissar die aanbelt en met gefronste Stalin-wenkbrauwen mijn "solidaire" en "tolerante" handtekening opeist.

"In het eerste geval gaat het over een flagrant misbruik"

Welk misbruik? Wie betaalde de vlaggen, de blocknotes, de balpennen? De belastingsbetaler? Zo ja heb je een uitstekend punt. Zo nee bemoei je je met persoonlijke zaken die je niet aangaan (hoewel ze je wel tegen de borst kunnen stuiten). Maar kom.

En kom a.u.b. niet af met de drogreden dat de balpennen uit de partijsubsidies van het VB werden betaald (de BW site). De partijsubsidies zijn evenredig met het aantal kiezers van het VB, dus het gaat om het geld van de VB-kiezers zèlf. Vandaar mijn "penisnijd". Kleinlinks is gewoon pisnijdig dat ze maar 8 stemmen halen en dus geen partijsubsidies. Golfjes produceren he, en geen Lada's, dan verkoop je ook zoals Volkswagen. Maar kom.

"en het tweede geval om een aktie die op kleinschalig niveau verdraagzaamheid bewerkstelligt."

En nu zijn we beland op het terrein van de surrealistische kleinlinkse newsspeak. Mag ik even in je stijl verder gaan? Een volkscommissar met Stalin-snor en "democratische" secondanten belt bij me aan en eist vriendelijk (nog net de baksteen achter zijn rug wegmoffelend) doch dringend of ik de "democratische" petitie wil tekenen. Zijn flikkerend-dreigende oogjes laten vermoeden wat er me allemaal te wachten staat als ik "onverdraagzaam" en "kleinschalig" weiger. Uiteraard teken ik enthousiast ja!, Orwell onder mijn arm geklemd, en stem volgende keer VB.

Pas op, iets anders is als ik een briefje in mijn bus krijg met antwoord-formulier en terugzend-omslag. Dan ligt de zaak totaal anders.

"De vreemde interpretatie die jij eraan toeschrijft spreekt voor zich: u voelt zich naar eigen zeggen dus gestigmatiseerd wanneer u buurman openlijk verkondigt tolerant te zijn."

Dit zinnetje is een semantisch kluwen. Wat is "tolerant"? FYI, ik heb een allochtone partner, dus zo "onverdraagzaam" zal ik persoonlijk wel niet zijn. Maar kom. Ik heb zo het gevoel dat je VB-stemmen "intolerant" vindt. De enige intolerantie die ik heden ten dage in de politiek ervaar situeert zich wel bij andere partijen, groupuscules, en vooral bij sommige uitingen van de inheemse (EU) Islam die zich extreem intolerant opstelt t.o.v. vrouwen en homo's. Tolerantie: VB en Islam: splinter en balk. Maar kom.

"Het Rob Klop verhaal heeft twee aspecten: een juridisch en een humaan. In de valkuil of het rechtsysteem in belgie al dan niet goed werkt trap ik niet."

Als ik het goed begrijp trap je niet in de valkuil van het juridisch systeem als DM veroordeeld wordt voor laster aan RobKlop, maar wel als RobKlop veroordeeld wordt voor slagen aan Kris Merckx. Goed zo. Kies je valkuilen met zorg. Maar kom.

"Tegenstaande de juridische nederlaag van DM in haar berichtgeving over de affaire lijkt het mij geen mens waardig zijn vrouw in de prak te kloppen onder welke omstandigheden dan ook."

Het is niet aan jou en aan mij om deze zaak uit te vlooien. Het verhaal van Verreycken klinkt heel anders: een hysterische vrouw onder psychiatrische behandeling zonder hoederecht op haar kinderen, die hem kwam stalken. De rechtbank heeft al die factoren gewogen en met kennis van zaken uitspraak gedaan. En die rechtbank heeft toch altijd gelijk, want ze heeft het Blok toch veroordeeld voor racisme en RobKlop voor slagen aan Merckx?

Of zijn er voor jou twee soorten rechtspraak? Maar kom.

"Chapeau voor Rob Klob dat hij juridisch zijn gelijk heeft gehaald, maar de feiten liegen er niet om, hij is gewoon een on-mens."

Bedankt voor je evaluatie, waarschijnlijk gestoeld op een doorgedreven psychologisch onderzoek van Verreycken's psyche, een grondige studie van de stukken, en het oordeel van deskundigen (op de antifa-site?). ;-)

Ik ken RobKlop niet persoonlijk, dus het is me niet gegeven om dergelijke onfeilbare uitspraak te doen.

Maar ik ken wel een drietal mensen die RV persoonlijk kennen, en die zeggen net hetzelfde ;-) Dus daar heb je waarschijnlijk wel gelijk. So what? Domeinkaping, crosslinken. Marcspruyt.be is trouwens nog altijd vrij :-p

Sans rancune.

#12692

VH

 

Mijn resumé:

- Een VB-mandataris die op zijn privé trouwfeest balpennen en Leeuwevlagjes uitdeelt is "onverdraagzaam".

- Alle straten in Vlaanderen Blokvrij via vorsende "democratische" wijkcomités onder leiding van een comissar die huis na huis aanbelt en je "kleinschalig" en "tolerant" befehlt om een akte van VB-Verlaetinghe te ondertekenen. Bij aarzeling wordt je PC proletarisch staatseigendom en uitgevlooid op gifjes van Hitler en jeepegjes van Annemans. Bij de volgende verkiezingen haalt het VB 1,5M stemmen. Die wonen dan wel niet in Blokvrije straten maar in kartonnen dozen onder de bruggen van de vaart Mechelen-Willebroek.

- Robklop is een on-mens. De namen van de rechters die De Morgen hebben veroordeeld voor laster "staan voor eeuwig in het geheugen" van kleinlinks gegrift.

- Het VB is intolerant, want het komt o.m. op voor het terugschroeven van de 15 miljard Euro jaarlijkse brandschatting naar Wallonie. De Islam becritiseren omdat hij tegen de mensenrechten is (vrouwen, homo's) daarenten is "racistisch". Mag niet, mag niet.

- Domeinkaping en doorlinken is een gewettigde proletarische en ludieke actietechniek, hoewel alleen op voorwaarde dat MarcSpruyt hem gebruikt. Het vermelden hiervan is riool-joernalistiek. Marcspruyt.be doorlinken naar http://www.rotten... daarentegen is laf, racistisch en ondemocratisch.

- De databank van de ondertekenaars van het "Vlaams Burgeriniatief" was wettig want scriptjes met fake namen hebben ook vrije meningsuiting.

Zo, nu zijn we rond. Welcome to the Matrix.

#12694

Bema

 

Spijtig dat ze daar geen site-meter hebben. Ik denk dat ze sinds de posting hier van LVB eindelijk eens wat volk over de vloer krijgen. Precies ramptoeristen!!!

#12697

Briggs

 

Tiens, heeft LVB een site-meter ?

#12698

LVB

 

@Briggs: in de rechterkolom onderaan staan er twee sitemeters (Nedstat en Sitemeter.com), op de Engelstalige pagina's nog een derde die alleen het Engelstalige gedeelte meet.

http://www.nedsta...

http://www.siteme...

http://www.siteme...

#12700

Briggs

 

Hmm, had ik nog niet opgemerkt ! Bedankt voor de info.

#12705

waarnemer

 

VH:toppunt van verdraagzaamheid: verdragen dat marc spruyt om minder dan 5O meter in uw buurt komt!

#12730

SteveO

 

't Is volgens mij gewoon een verkapte smeekbede om een Bart H. gastoptreden. Waar is de tijd?

F5'en om dan weer een 1 megabyte lange pagina te krijgen. Prutsen met die ankertjes en de find functie van je browser.

#12739

waarnemer

 

filip: rob-klop is volgens u gewoon een onmens!

zou er niet iets meer aan de hand geweest zijn met

"mevrouw rob" als wat er in uw relaas van de feiten te

lezen staat? waarom zou dm een rechtzetting hebben moeten

plaatsen denkt u ?of is u dat ontgaan?

u trapt niet in de valkuil of het gerecht al dan niet goed

heeft gewerkt in het geval rob-klop.

heeft u er weet van of het gerecht in het geval "vlaams

blok een rasistische partij" goed heeft gewerkt! ik vermoed van wel!

#12787

mondige marginaal

 

Ik wens Nova Civitas-voorzitter Boudewijn Bouckaert en zijn raadsman Hugo Coveliers veel succes. Met de precedenten inzake domeinkaping en aanverwante in België volstaan subjectieve argumenten als 'een ernstige denkclub' en 'banaal, marginaal en erg oppervlakkig' niet om een zaak te maken. 25.000 Euro krijg je niet voor niks.

#12877

Independent YoriZ

 

@mondige marginaal,

Eindelijk iemand die het snapt ;-)

#13012

Willem

 

@LVB

Vergeet in dezelfde context ook de strijd van Blokwatch tegen onder meer het VNJ en Voorpost niet te vermelden, verenigingen die mogelijks veel Blok-sympathisanten hebben, maar het Vlaams Belang NIET zijn. Ik schreef Blokwatcher Spruyt al geregeld via e-mail omtrent deze kwesties. Ik krijg steeds pagina's vol geschiedenis en kwalijke reputaties (zijnde banden met VB) van deze verenigingen terug. Maar desondanks is VNJ vandaag nog steeds VNJ. En niet VB.

De man denkt dus zoals het een linkse moraalridder betaamt: in hokjes. Ongetwijfeld zijn VLD, LVSV, Nova Civitas, LVV en Liberales in zijn ogen één en dezelfde vereniging (aan linkse zijde klopt zo'n veronderstelling dankzij de verzuiling immers wel).

In diezelfde context wil ik trouwens ook nog herinneren aan - en dat ligt liberalen nauwer aan het hart dan Voorpost of het VNJ - het bezoek van Hans-Hermann Hoppe aan VB. Blokwatch schreeuwde moord en brand over deze anarcho-kapitalist. Hij scheen immers anti-democraat te zijn. Blokwatch ontdekte het anarchisme...
Mocht Spruyt het Blok en/of het anarcho-kapitalisme echter iets beter kennen, zou hij weten dat het Blok-programma haaks op het anarcho-kapitalisme staat.
Maar zoals uw artikel bewijst: al wie het Vlaams Belang aanraakt - en omgekeerd, maar dat zou net dezelfde zinsconstructie opleveren... ;-) - wordt door Blokwatch verguisd.

#13014

Cogito

 

Het Vlaams Belang heeft HH Hoppe uitgenodigd om zijn ideeën ivm de uitstekende levensvatbaarheid van kleine staten.

Hij staat inderdaad bekend als een anti-democraat, maar net om de OMGEKEERDE reden als Spruyt zou willen, wat deze in zijn tirade tegen Hoppe op zijn Blokkwatsj website opzettelijk omdraait.

Hoppe bespeurt niet onterecht een neiging tot dictatuur ( de dictatuur van de meerderheid) in de democratie, die hij als inherent beschouwt hieraan. Daarbij identificeert hij de democratie als een uitstekend vehikel om het collectivisme aan te zwengelen tot communistische niveaus.

Waarom is Spruyt giftig tegen antidemocraten? Omdat hij denkt dat het enige alternatief voor democratie de dictatuur is. Het is nochtans simpel om beter te weten. Maar om oa volgende reden wil hij niet beter weten:

Herinneren wij ons nog de uitkomst van mei68 in Parijs?
één der voornaamste conclusies was: het is mogelijk om via democratie het kapitalisme af te schaffen.
Inderdaad misbruikt de linkerkant der politiek het democratisch beslissingsproces als collectivistisch toeëigeningsproces (iets is van jou tenzij de meerderheid beslist dat je het moet afgeven, 2 wolven en een schaap beslissen samen wat ze vanavond gaan eten).

Zeker de stemmen die ook hier in België hier en daar opgaan over het "democratiseren" van grote bedrijven en het verhogen van de lonen om de crisis op te lossen (winst van bedrijven - die uitbuiting wordt genoemd - niet naar rechtmatige kapitaalbezitters maar naar personeel die het direct in de economie pompen. Dit lijkt een vleugje Keynes te hebben maar komt van Marx en wordt nu voorgesteld door links in Duitsland) doen zeer sterk denken aan de aanpak van Salvador Allende in 1972, de enige communistische dictator die via democratie aan de macht is gekomen. Op anderhalf jaar tijd slaagde hij erin om met precies deze 2 maatregelen Chili op de rand van hongersnood te brengen.

Het is tegen zulk misbruik van democratie dat Hoppe waarschuwt. Hij wordt hiervoor vervolgd trouwens.
http://www.hanshoppe.com/
HOPPE UNDER ATTACK BY FREE SPEECH OPPONENTS

Hans Herman Hoppe ziet de oplossing in Vorstendommen. De Vorst die 'eigenaar' is van het land zal er goed zorg voor dragen.
Ikzelf zie de oplossing voor dergelijk misbruik in de directe democratie zoals die in Zwitserland bestaat.
Tot enige tijd geleden was links daar fervent voorstander van. Tot ze met behulp van Di Rupo ondemocratisch de plak konden zwaaien, dan draaide het kazakske.

De manier waarop Spruyt Hoppe zwartmaakt op zijn blokkwatsj siteke is een schitterend voorbeeld van platte manipulatieve verdraaïng van de waarheid voor eigen gebruik.

#13034

Briggs

 

Hmm Anarcho-Kapitalist...wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Iemand die zo goedkoop mogelijk petrol koopt voor een cocktail molotov ? ;p
HHH wil ik wel eens horen, wanneer komt ie naar Brussel ?

Volgens zijn website enkel in Belgique den 25ste mei 2005.
Ik ga wel eens zijn Myth of National Defense & A Theory of Socialism and Capitalism. Wel cool dat de boeken volledig downloadbaar zijn.
Liever hoppe int bier dan een spruyt...

#13037

Cogito

 

anarcho-kapitalisme is verwant met, maar niet hetzelfde, als libertarisme. Libertarisme is het oorspronkelijk liberalisme, maar aangezien de term liberalisme naderhand ook werd gebruikt door proto-socialisten, continentaal-liberalen, amerikaanse socialisten en progressieven, en ontplooiingsliberalen, werd de begripsverwarring zo groot dat klassiek-liberalen of Old Whigs een andere benaming gezocht hebben. Geslaagd of niet, het is libertarisme geworden.
Anarcho - kapitalisme gaat uit van de soevereiniteit van het individu, het zelfbeschikkingsrecht van het individu en eigendom als een deel van of verlenging van het individu en daarom onvervreemdbaar, samen met het juridisch principe dat je geen geweld mag initiëren.
Het kapitalisme volgt uit het feit dat een anarcho-kapitalist aan individuen het recht toekent om ieder soort vrijwillige afspraak onder elkaar te maken die ze maar willen. Daarom is een anarcho-kapitalist een voorstander van "vrijheid" inzover dat betekent vrij van dwang. De regels in een anarcho-kapitalistische maatschappij worden niet bepaald door de staat (die niet bestaat), maar door alle onderlinge afspraken die mensen op vrijwillige basis maken. Het is dus niet zo dat een dergelijke maatschappij "geen regels" heeft en dat iedereen maar "doet wat hij wil".
Dit is een goeie introductie Briggs, volgens wat ik in jou posts heb gelezen ga je ervan smullen.
http://www.meervrijheid.be/...
Nog beter:
http://www.libertarian.nl/l...

Persoonlijk denk ik dat anarcho-kapitalisme net zoals anarcho-communisme utopisch is.
De minarchie, of met andere woorden de 'nachtwakersstaat', of minimale staat, is echter wel realistisch en het doel van de meeste echte liberalen, of moet ik zeggen libertariërs?

#13054

Willem

 

Ook interessant is de "visuele rondleiding" op Capitalism.org:

http://capitalism.org/tour/...

Vriendelijke groeten
Willem

#13055

Cogito

 

Heel mooi Willem.
Mooie website heb je ook.