Pleidooi voor de vlaktaks

Ideeën als een vlaktaks (één tarief) of een faire taks (enkele tarieven) staan sinds kort in het VLD-programma. Hét argument om ze af te wijzen ligt klaar: het is onbillijk, want de rijken verdienen er meer aan dan de armen. Dat is best mogelijk, maar is dat ook nu al niet zo? Hoe kunnen we weten dat zo'n systeem oneerlijker zal zijn? We weten maar bij benadering hoe unfair het huidige wel is.

Kunnen we ons eigenlijk wel permitteren om deze aanpak op grond van een taboe onder de mat te vegen? Als de landen die met ons vechten om het geld dat in Europa investeringsprojecten zoekt erover nadenken of ermee experimenteren, kunnen wij dan achterblijven?

Billijkheid is een belangrijke vereiste voor de legitimiteit van een belastingsysteem. Wie het breed heeft, moet verhoudingsgewijs meer bijdragen aan de gemeenschap. Maar efficiëntie en doorzichtigheid zijn even onontbeerlijk. Anders is billijkheid trouwens een illusie. Het allerbelangrijkste is dat belastingen niet hoger zijn dan noodzakelijk en zeker niet zo hoog dat ze de creatie van welvaart verhinderen.

Daarom is de kernvraag of onze samenleving de volgende discussie aankan: stel dat we een radicale vereenvoudiging van de belastingen doorvoeren die de echte armen niet armer, maar sommige rijken wel wat rijker maakt. Is dat dan beter of slechter dan wat we nu hebben? Kunnen we minstens onderzoeken of er op die manier meer welvaart kan worden gecreëerd zonder elkaar met dooddoeners plat te slaan?

Bart Sturtewagen in De Standaard van 16 september 2005

Reacties

#13905

Eric Jans

 

Dooddoeners die Bart Sturtewagen jarenlang naar de mond gepraat heeft en waar hij zijn carrière mede door waar gemaakt heeft?

Bartje heeft als groot licht opgemerkt dat de Duitse CDU goede kans maakt de verkiezingen te winnen met o.a. en niet in het minst het thema 'vlaktaks' (of toch een variant daarop).

En zie... hij denkt bij zichezelf: als ik binnen 2 of 3 jaar nog in mijn comfortabel redacteursstoeltje wil zitten, dan zal ik vandaag maar eens een voorzichtig ballonnetje oplaten.

En zo geschiede: met dit stukje.
Niemand kan zeggen dat Bartje er niets over gezegd heeft. Niemand kan anderzijds ook zeggen dat Bartje duidelijk stelling heeft genomen.
Maar Bartje kan altijd wel zeggen dat hij er 'iets' over gezegd heeft.
Ik zeg dat Bartje geen journalist is maar een héél klein onbetekenend broodschrijvertje.
Hij kan eigenlijk beter slogans gaan bedenken voor reclamespots van Dasch en Ariël.
Daar is niets oneerbaars aan. En hij kan er ook z'n kost mee verdienen. Bartje is één van de redenen waarom ik o.a. De Standaard NIET lees. Wat Bartje daar zegt, kan ik namelijk zélf ook bedenken. Daarvoor heb je namelijk geen krant nodig.

Ik kan zulke dingen ook bedenken: 'regen is nat', 'wind waait soms en gaat soms liggen', 'wie zeer lange tijd niet eet of drinkt gaat dood'.

Allemaal zéééér interessant. U leest het in 'De Standaard'!

#13913

dof

 

Het is net alsof Bart zich met zowel een ijzeren staaf in zijn pollen als isolerende rubberen laarzen lang de weg naar Damascus heeft gezet.

Hoe gaat dat aflopen?

#13925

John Fleming

 

Vlak, vlakker, oppervlakkigst....

Wat ben je met een vlaktaks als die alleen de administratie vereenvoudigt maar uiteindelijk fundamenteel niets verandert.
Vlaktaks introduceer je na een 'tabula rasa' op economisch en
politiek vlak. Er werkt niets meer, het overheidsapparaat loopt vast, de pensioenen en andere uitkeringen worden niet meer betaald... Dan, en pas dan kan in het oude Europa een fundamenteel andere economie ontstaan, want dan is't van de moetes. En of dat dan vlaktaks, simpeltaks, smarttaks of minimumtaks heet, doet er niet toe. Het moet duidelijk zijn
en er mag niet meer verbrast worden.

Ik heb wat cijfermateriaal opgezocht op Ministerie van Economie (of eerdere Depressiebeleid)

http://www.ecodata.mineco.f...

Enkele voorbeelden:

bevolking 10.396.421 (2004)
Niet-werkende werkzoekenden 628.000 (08/2005)
Oudere vrijgestelden 124.931 (06/2005)
vrijgesteld om soc. en fam. reden 6.536 (07/2005)
conventionele brugpensioen 109.207 (07/2005)
loopbaanonderbreking 107.782 (06/2005)
gepensioneerden 1.754.600
kinderen van 0 tot 19jr 2.407.368

Door de staat geïnde sociale premies in 2004 40.6 mia euro
door de staat betaalde soc. uitkeringen 2004 66.7 mia euro

En die onevenredigheid in inkomsten en uitgaven bestaat al van voor 1970 en wordt met het jaar groter.
En met politici die dit legislatuur na legislatuur voor zich uitschuiven zou men vlaktaks willen invoeren! Wat en waar gaan we afvlakken, wanneer alle mogelijke en onmogelijke directe en indirecte belastingen worden aangewend om alle mogelijke en onmogelijke gaten te stoppen.
Als ik boekhouder van België was vroeg ik onmiddellijk 'Chapter 11' (gerechtelijk akkoord bij faillisementsaanvraag)aan bij het IMF.
Of schuldkwijtschelding voor de 'armen...van geest'.
Als we dan opnieuw beginnen zullen behalve de belastingen dringend nog wat andere dingen afgevlakt moeten worden!

#13928

John Fleming

 

@Luc: En ik had de cijfertjes nog wel zo mooi onder mekaar gezet in het reactiekadertje. Maar ze komen er helemaal anders uit in de definitieve tekst. Luc, gij zijt toch ook nie van de regering zeker!

#13942

Nickonomics

 

Aan John Fleming: inderdaad. Een vlaktaks moet om succesvol te zijn zeker en vast gekoppeld worden aan een sanering van de overheid. Nutteloze uitgaven moeten gestopt worden.

Het idee van de VLD om de indirecte belastingen te verhogen is mijn inziens absurd. De CDU wil hetzelfde doen. Indirecte belastingen zullen toch weer uitdraaien op directe belastingen.

#14033

NoName.

 

Deze morgen op 7°dag - discussie met JM De Decker over het wegenvignet. Zeer terecht merkt hij op dat het eigenlijk niet meer gaat over een faire belasting (ook de buitenlanders laten betalen) maar vreest hij dat het uiteindelijk zal resulteren in een extra belasting.

En dat is ook de grond van de zaak in de discussie over de vlaktaks. Als de overheid (politiek) altijd maar meer wil uitgeven heeft het geen zin zo een onderwerp in haar programma op te nemen.

Anderzijds als je minder staat hebt, maar de vrijgekomen ruimte ingepakt wordt door "gestuurde" bedrijven die die ruimte dubbel en dik inpakken dan heeft de burger daar geen boodschap aan. Dan is men zelfs nog minder vrij.

De laatste vraag in het citaat is mi wel echt relevant (en toont aan dat de discussie zes maand geleden op dit forum bijdragen aan het "vrije denken") :

"Daarom is de kernvraag of onze samenleving de volgende discussie aankan: stel dat we een radicale vereenvoudiging van de belastingen doorvoeren die de echte armen niet armer, maar sommige rijken wel wat rijker maakt. Is dat dan beter of slechter dan wat we nu hebben? Kunnen we minstens onderzoeken of er op die manier meer welvaart kan worden gecreëerd zonder elkaar met dooddoeners plat te slaan?"

#14060

Cogito

 

Noname, uiteraard is dat dan beter. Die rijken gaan meer ondernemen, meer jobs creeëren, en daar is de armere weer goed mee.
Met een "gestuurd" bedrijf bedoel je naar ik meen een privé-bedrijf. Waarom moet voorkomen worden dat die 'de ruimte dubbel en dik inpakt' en waarom heeft de burger daar dan niets aan? Er is absoluut niet te weinig ruimte in Vlaanderen hoor, ook dat wordt ons wijsgemaakt. Een privébedrijf zal ook enkel ruimte innemen als dat ook economisch rendeert, en dan varen we er weer allemaal wel bij.
Het is toch en logica die ik niet volg. De conclusie, 'dat men dan nog minder vrij is' mis ik al helemaal, of je moet bedoelen dat we dan minder plaats hebben om vrij rond te lopen.
Een beetje uitleg zou mij blij maken.

#14094

Joe

 

Angela "Mèèèè" Merkel is toch al aan't bijdraaien met haar vlaktaks, niet? Nu dat haar professortje afhaakt....

#14105

Freak

 

@Cogito

als je ervan uitgaat dat een 'gestuurd' bedrijf eentje is met inmening van vadertje staat ipv wat jij ervan maakt dan klopt de redenering en is jouw pleidooi overbodig

#21775

Tom Potoms

 

Zoals ik al op andere pro- vlaktaks sites heb geschreven, is de vlaktaks het beste en meest efficiënte belastingssysteem dat er bestaat, zoals de voorbeelden van Ierland en Slowakije hebben aangetoond