Zeg nee tegen de algemene staking

De drie grote vakbonden pakken volgende week vrijdag uit met een algemene staking. Alleen de treinen zullen blijven rijden, zodat de vakbondsmilitanten naar Brussel kunnen sporen waar een grote betoging is gepland. Maar niet iedereen is gelukkig met deze acties. Een overzicht:

 • Een Gents advocatenkantoor pakt uit met een originele stunt. Voor en tijdens de stakingsactie bieden De Schrijver, Van de Gehuchte en Partners een 48-urenpermanentie aan. Werkgevers die een kortgeding willen aanspannen tegen stakingspiketten die werkwilligen hinderen, kunnen dag en nacht beroep doen op het kantoor, van donderdagochtend tot vrijdagavond. "De nodige voorzieningen werden getroffen om eventuele procedures zonder tijdsverlies te kunnen inleiden, en met een netwerk van deurwaarders zijn afspraken gemaakt in verband met hun beschikbaarheid zowel overdag als 's nachts op 27 en 28 oktober", aldus de nieuwsbrief van deze Gentse advocatenassociatie. Pittig detail: één van de vennoten van het kantoor, Dirk Van de Gehuchte, was enkele decennia geleden geassocieerd met de huidige premier in het advocatenkantoor Verhofstadt & Van de Gehuchte.


 • De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka - Vlaams Economisch Verbond, die de staking als economisch terrorisme bestempelt, heeft intussen een juridisch draaiboek van 13 pagina's verspreid onder zijn leden. Voka verwijst daarbij naar een uniek juridisch precedent dat zich twee weken geleden in Haasrode voordeed, toen een stakingspiket aan werkwilligen de toegang tot een industrieterrein ontzegde. Een Leuvense rechter legde daarop een dwangsom van 1000 euro per uur op aan wie de toegang tot het terrein belette. Een uittreksel uit het vonnis:
  1. Wordt gezegd voor recht dat eenieder verboden wordt om op welke wijze dan ook de vrije toegang tot de gebouwen en terreinen van verzoeksters nl. fysiek te belemmeren, te verhinderen of onmogelijk te maken, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, op straffe van een dwangsom van 1000,00 EUR per uur per persoon die de vrije toegang fysiek belemmert, verhindert of onmogelijk maakt na de betekening van de tussen te komen beschikking en dit vanaf de betekening van deze beschikking.
  2. De door verzoeksters te kiezen gerechtsdeurwaarder voor de uitvoering van deze beschikking wordt gemachtigd:
   • om de identiteit te eisen van elke persoon aan wie hij de beschikking zou wensen te betekenen en van elke persoon die zich zou gedragen in strijd met de tussen te komen beschikking;
   • om beroep te doen op bijstand van de openbare macht om de identiteitsbewijzen te vorderen van elke persoon aan wie hij de beschikking zou wensen te betekenen en van elke persoon die zich zou gedragen in strijd met de tussen te komen beschikking, op straffe van een dwangsom van 1000,00 EUR per persoon die zou weigeren zijn identiteit bekend te maken na de betekening van de tussen te komen beschikking

  Het Voka-draaiboek bevat flowcharts, typebrieven en gedetailleerde informatie over de rol van burgemeester, politie en justitie bij het vrijwaren van de rechten van de werkwilligen.
 • Volksvertegenwoordiger Rik Daems heeft intussen een wetsvoorstel ingediend dat de rechten van de werkwilligen bij stakingen beter moet beschermen. Niet alleen het recht om te gaan werken, maar ook het recht om zich vrij te verplaatsen wordt in het wetsvoorstel beschermd. LVB.net lanceert binnenkort in samenwerking met het Brusselse Institut Hayek een internetpetitie om het wetsvoorstel van Daems een duwtje in de rug te geven.

Reacties

#15170

bema

 

En toch denk ik dat ik de eerste keer in mijn leven ga staken; al was het maar om verhofstadt de poten van onder zijne stoel te zagen. Ik ben die vent zodanig kotsbeu dat ik zelfs Dehaene al ne goeie begin te vinden.

#15171

bema

 

En toch denk ik dat ik de eerste keer in mijn leven ga staken; al was het maar om verhofstadt de poten van onder zijne stoel te zagen. Ik ben die vent zodanig kotsbeu dat ik zelfs Dehaene al ne goeie begin te vinden.

#15175

Mike Reys

 

ik kan verstaan dat sommige beroepssectoren niet echt tevreden zijn met het laatste voorstel en eventueel gaan staken.
Maar om anderen te beletten om naar het werk te gaan? Laat maar komen die petitie!

#15180

ivanhoe

 

idd, werkwilligen blokkeren is al even triestig als autobanden plat zetten.

#15186

ivan

 

we kunnen misschien de autobanden van de vakbondsleiders plat zetten...

#15222

Eric Jans

 

Hopelijk gaat Verhofstadt op z'n bek. Maar liefst niet door een algemene staking. Dat zou de indruk wekken dat hij een liberaal is.
Endat zou jammer zijn voor het liberalisme.

Indien een grote meerderheid van de bevolking achter zo'n staking staat, kan je met kortgedingen alleen maar nieuwe stakingen uitlokken.
Indien niet... maak je een kans.

Dit is België... het land zonder principes waar het recht van het getal telt zolang het geen Vlaamse meerderheid is.

Jullie zijn toch vóór dit sympathieke land, Liberalen... zit dan nu ook maar wat op de blaren.

In een onafh-ankelijk Vlaanderen zou ik je actie zeker steunen!

#15228

sam Vandenberghe

 

Wel, wel, wel, een advocatenkantoor gaat 48 uur paraat staan om ons recht op werkwilligheid te garanderen. Die filantropen die zich met hart en ziel en natuurlijk volkomen belangenloos inzetten voor het welzijn van onze economie verdienen een nobelprijs, zondermeer. Als dat niet kan, dan toch op zijn minst een standbeeld met als onderschrift 'de redders van de belgische economie', maar goed dit is België en zoals we allemaal weten is dit een apenlandje dat in de vernieling gereden wordt door Verhofstadt en zijn linkse vriendjes. Daarom stel ik voor ze een extra fiscale amnestie te geven voor hun zwart geld.

#15234

bema

 

Hoe je het ook draait of keert Eric; dat alles draait om brugpensioen is een leugen. De meesten zijn verhofstadt en zijn apenkuren beu. Er zit meer in mijn loonzakje? Sorry, nog niks van gemerkt. Er verdwijnt meer loon in mijn naftbak! enzv enzv! Verzuurd? Ook zo een links mopke. Gisteren zijn naar gewoonte mijn kinderen met kleinkinderen hier geweest: feest voor allemaal.
Neemt niet weg dat ik wel weet wat er in dit land fout gaat: leen op de kosten van je kinderen; wordt socialist!!!

#15235

Steerse

 

Je werkgever pesten en de economie naar de kloten helpen omdat de eerste minister je niet aanstaat?!?!

#15239

bema

 

Wel steerse, ik zal niemand pesten. Ik zal stemmen; tegen degene die hier alles naar de kloten helpt.

#15241

Eric Jans

 

En ik ga vrijdag werken met een Vlaams Leeuwtje opgespeld. Vóór het stakingsrecht, maar niet in Belgische context. Weg daarmee. Weg met die beginselloze schijndemocratie België.
Weg ermee.

#15250

Egidius

 

Poll op http://www.vrtnieuws.net:

Mogen stakersposten bedrijventerreinen afzetten?

aantal stemmen: 3667

Ja : 503 (14%)
Ja, maar ze moeten werkwilligen doorlaten : 1449 (40%)
Nee : 1715 (47%)

#15355

Aquila

 

Laten we het als volgt stellen: De vakbonden willen staken en betogen om de regering te treffen, maar wie straffen ze ? Juist, de werkgevers en werknemers,... particulieren en bedrijven die in de eerste plaats onze economie draaiende willen houden, want meer dan ooit zal een sterke
economische onze sociale toekomst bepalen, welke koers het politieke landschap de komende jaren ook neemt. In het algemeen kan dus gesteld worden dat 'de staat' getroffen wordt, en niet 'de regering', dat is niet hetzelfde, ook al zouden sommige naïevelingen dat graag beweren. De 'regering', dat zijn mensen, mensen,... , en net zoals iedereen zijn ze in de eerste plaats om zichzelf, hun eigen positie, hun eigen carriëre bekommerd. Om de regering, de mensen die daar zitten te treffen dienen dus andere middelen te worden aangewend,.... Bewijs aldus dat ze ongelijk hebben !! Stel hun beslissingen in vraag, bekritiseer, geef argumenten voor alternatieven,... en doe dit op een publieke manier via openlijke debatten, scherpe artikels (ook in de f*ck tijdschriften, Story en zo) , ... kortom zet de regering onder druk en schaar de publieke opinie achter je ... Wanneer het aantal stemmen bij de volgende verkiezingen in het gedrang komt draait de regering snel bij. De vakbonden zouden al hun intellectuelen (als die er zijn, wellicht wringt daar de schoen) erop los moeten laten. Acties als vandaag versterken voor de regering de publieke sympathie, omdat ze in een martelaar-positie worden gedwongen door die agressieve, baldadige vakbonden, die wellicht vandaag de dag vooral hun eigen onzekere positie aanvoelen aangezien slechts weinig intellectuelen zich bij hun zullen aansluiten. Vermoedelijk zijn de syndicaten louter vluchthuizen geworden voor marginalen, profiteurs en losers voor wie het ontslag permanent, als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt, ... uiteindelijk werkt de dierenbescherming ook zo.