Genografie (4): de resultaten

De resultaten van mijn Genographic-test (zie de eerdere artikels 1, 2 en 3) zijn binnen. Ik behoor tot haplogroep R1b, wat me net als plusminus 25 procent van de West-Europeanen een rechtstreekse afstammeling (in mannelijke lijn) maakt van de Cro-Magnon, de eerste moderne mensen die 35.000 jaar geleden Europa koloniseerden.
Mijn Y-chromosoom werd onderzocht op twaalf markers. Die markers zijn makkelijk herkenbare herhaalpatronen, STRs genaamd of Short Tandem Repeats. Rechts op de figuur hierboven staan de twaalf STRs afgebeeld, met daarnaast het aantal keren dat het herhaalpatroon bij mij voorkomt. Zo is DYS19 een repeterende groep van TAGA (thymine, adenine, guanine, adenine), en bij mij wordt dat patroon 14 keer na elkaar herhaald.

Die STRs hebben betrekking op delen van het DNA die geen enkele nuttige functie vervullen. De genen, de delen die wel functies vervullen die tot uiting komen in fysieke eigenschappen, werden niet onderzocht en staan ter informatie links op de figuur aangeduid.Op basis van de resultaten van het onderzoek van mijn Y-chromosoom ben ik een lid van haplogroep R1b, een afstamming gedefinieerd door een genetische marker M343. Deze haplogroep is de eindbestemming van een genetische reis die ongeveer 60.000 jaar geleden begon in Afrika met een oude Y-chromosoom marker die M168 wordt genoemd.

De wijd verspreide marker M168 kan teruggebracht worden naar één enkel individu, de Euraziatische Adam. Deze Afrikaanse man leefde rond 31.000 à 79.000 jaar geleden en is de gemeenschappelijke voorvader van elke niet-Afrikaanse persoon die vandaag leeft. Zijn nakomelingen verlieten Afrika en werden de enige afstammingslijn die deze reis uit het thuiscontinent van de mensheid overleefde. De bevolkingsgroei tijdens de Oude Steentijd kan ervoor gezorgd hebben dat de M168-lijn nieuwe jachtgronden opzocht die cruciaal waren voor zijn overleving. Een periode met een vochtig en gunstig klimaat had de woongebieden van vlaktedieren uitgebreid, zodat deze nomadische volkeren wellicht eenvoudigweg hun voedingsbron zijn gevolgd. Verbeterde werktuigen en rudimentaire kunst dook tijdens hetzelfde tijdperk op, wat wijst op veranderingen in denkpatronen en gedrag. Deze verschuivingen kunnen versneld zijn door een genetische mutatie die de nakomelingen van de Euraziatische Adam een cognitief voordeel gaven over andere menselijke afstammingslijnen die toen leefden, maar nu zijn uitgestorven.

Zo'n 90 tot 95 percent van alle niet-Afrikanen zijn afstammelingen van een afsplitsing van deze migratie uit Afrika, die gedefinieerd wordt door marker M89.

M89 verscheen 45.000 jaar gelden voor het eerst in Noord-Afrika of het Midden-Oosten. Het ontsprong uit de oorspronkelijke M168 afstammingslijn van de Euraziatische Adam, en definieert een grote inlandse migratie van jagers die de uitdijende grasland en het wild volgden naar het Midden-Oosten.

Veel mensen van deze afstammingslijn bleven in het Midden-Oosten, maar anderen gingen verder en volgden de grasvlakten via Iran naar de uitgestrekte steppen van Centraal-Azië. Kudden van buffels, antilopen, mammoeten en ander wild zetten hen er vermoedelijk toe aan om nieuwe grasvlakten te verkennen.

Omdat een deel van het water op aarde bevroren was in massieve ijsvlakten, strekten de steppes zich uit van oostelijk Frankrijk tot aan Korea. De grasland-jagers van de M89-afstammingslijn reisden zowel naar het westen als naar het oosten over deze steppe-supersnelweg en bevolkten uiteindelijk een groot deel van het Euraziatische continent.

Een groep van de M89-nakomelingen trok vanuit het Midden-Oosten naar het noorden, naar Anatolië en de Balkan, en ruilden hun vertrouwde grasvlakte voor bossen en heuvels. Hun aantallen waren vermoedelijk erg klein, maar de genetische sporen zijn vandaag nog terug te vinden.

Zowat 40.000 jaar geleden werd er in Iran of zuidelijk Centraal-Azië een man geboren met een unieke genetische marker, bekend als M9, die ontsprong vanuit de M89-groep. Zijn nakomelingen zouden de volgende 30.000 jaar een groot deel van de planeet gaan bevolken. De meeste bewoners van het noordelijk halfrond kunnen hun wortels terugbrengen naar dit ene individu. Zowat alle Noord-Amerikanen en Oost-Aziaten hebben de M9-marker, net als de meeste Europeanen en veel Indiërs. De haplogroep die door de M9-marker gedefinieerd wordt, K, is bekend als de Euraziatische Clan.

Deze grote afstammingslijn verspreidde zich gradueel. Seizoensjagers volgden de kuddes oostwaarts langs de uitgestrekte gorder van Euraziatische steppes, tot de massieve gebergten van zuidelijk Centraal-Azië hun weg blokkeerden.

De Hindu Kush, de Tian San, en de Himalaya, die tijdens die ijstijd nog groter waren, splitsten de oostelijke migratie. Deze migraties doorheen de streek van de "Pamir-knoop" zouden later duidelijk blijken uit bijkomende genetische markers.

Marker M45 verscheen 35.000 jaar geleden voor het eerst in een man die de gemeenschappelijke voorouder van de meeste Europeanen en bijna alle Amerikaanse Indianen zou worden. Dit unieke individu maakte deel uit van de M9-afstammingslijn, die ten noorden van de Hindu Kush in de steppes van Kazakhstan, Uzbekistan en zuidelijk Siberië aan het reizen was.

De M45-afstammingslijn overleefde op deze noordelijke steppes zelfs het ijskoude ijstijdklimaat. Groot wild was er in overvloed, maar de jagers moesten zich aanpassen aan een omgeving die steeds vijandiger werd. Ze bouwden schuilplaatsen van dierenhuiden en maakten waterdichte kleren. Ze verfijnden ook de stenen pijlpunten die ze als wapens gebruikten.

De intelligentie die deze groep in staat stelde om te overleven in barre omstandigheden was van essentieel belang om te overleven in een streek waar geen enkele andere mensensoort heeft overleefd.

Leden van haplogroep R zijn afstammelingen van de eerste mensen die Europa op grootschalige wijze koloniseerden. Hun afstammingslijn wordt gedefinieerd door marker M173, afkomstig van M45-voerende centraal-aziatische steppejagers die naar het westen trokken.

De nakomelingen van M173 kwamen zo'n 35.000 jaar geleden in Europa aan en begonnen onmiddellijk hun dramatische sporen achter te laten. Beroemde grotschilderijen zoals die van Lascaux en Chauvet wijzen op de plotse komst van mensen met artistieke gaven. Er zijn geen andere artistieke precedenten of voorlopers voor hun aankomst.

Kort na de aankomst van M173 in Europa stierf de Neanderthaler uit. Genetisch materiaal bewijst dat de Neanderthaler geen voorouder was van de huidige mensen, maar een evolutionair dood spoor. De slimmere mensen van M173 overtroffen wellicht de Neanderthalers in de zoektocht naar schaars voedsel, en leidden zo tot het uitsterven van deze laatsten.

De lange reis van deze afstammingslijn werd verder vormgegeven door de aanwezigheid van ijskappen tijdens de ijstijd. Mensen werden gedwongen om te vluchten naar Spanje, Italië en de Balkan. Jaren later, toen het ijs zich terugtrok, trokken ze terug naar het noorden en verspreidden een duurzaam spoor van M173-markers op hun reis.

Vandaag komt de M173-marker nog steeds in hoge concentraties voor in Noord-Frankrijk en de Britse eilanden. Het werd daar gebracht door M173-nakomelingen die de ijstijd in Spanje hadden doorgebracht.

Leden van haplogroep R1b, gedefinieerd door marker M343, zijn de rechtstreekse afstammelingen van Europa's eerste moderne mensen, bekend als de Cro-Magnon. Cro-Magnons kwamen 35.000 jaar geleden in Europa aan. Ze gebruikten geavanceerde werktuigen van steen, been en ivoor. Juwelen, inkervingen en kleurrijke rotsschilderijen wijzen op hun verrassend vergevorderde cultuur tijdens de laatste ijstijd. Toen het ijs zich terugtrok herkoloniseerden ze het noorden, waar ze vandaag nog steeds leven. Zeventig procent van alle mannen in Zuid-Engeland zijn R1b; in delen van Spanje en Ierland is dat zelfs meer dan 90%.

R1b heeft meerdere sublijnen die nog moeten worden bepaald. Het Genographic project hoopt om in de toekomst meer duidelijkheid te brengen in de onderverdeling van deze duidelijk Europese lijn.


Wie deelgenomen heeft aan het Genographic-onderzoek, kan zijn resultaten ook inbrengen in de databank van FamilyTreeDNA. Daarmee kan je dan mensen zoeken die niet alleen in dezelfde haplogroep zitten, maar ook precies dezelfde waarden hebben voor de 12 STRs. In mijn geval zitten er 14 personen in met exact dezelfde waarden als ik. Met uitzondering van 1 Pool en 1 Duitser zijn die allen afkomstig uit de Britse eilanden (Engeland, Schotland, Ierland). Van de 56 Belgen in de databank zijn er 5 die twee mutaties van mij verwijderd zijn. Van de 265 Nederlanders zijn er 7 die één mutatie van mij verwijderd zijn en 19 die twee mutaties van mij verwijderd zijn.

Als twee personen identieke waarden hebben voor de 12 STRs, wat kan men daaruit afleiden over gemeenschappelijke voorouders? Dat wordt weergegeven in deze tabel:Er zou dus 95% kans dat ik met die 14 personen een gemeenschappelijke voorouder deel die ten hoogste 29 generaties geleden leefde. Genetici gebruiken 20 jaar als duur van een generatie, 29 generaties is dus 580 jaar. Dergelijke beschouwingen zijn vooral interessant voor personen met dezelfde familienaam, die willen nagaan of ze met elkaar verwant zijn. Twaalf jaar geleden heb ik mijn stamboom in vaderlijke lijn kunnen reconstrueren tot 450 jaar terug, en die voorvaders woonden allemaal in de regio tussen Schelde en Leie.In Baskenland loopt het percentage aan R1b op tot meer dan 50 procent, en ook in Ierland ligt het relatief hoog. Dat is te verklaren door de migratiebewegingen naar het noorden bij het einde van de recentste ijstijd. Bij Scandinaven (Vikings) en Saksen overheerst dan weer haplogroep I, hetgeen hen tot afstammelingen (in mannelijke lijn) maakt van de eerste landbouwers die Europa 22.000 jaar geleden binnenkwamen vanuit het Midden-Oosten en Anatoli&etrema;. In Rusland vind je dan weer meer R1a, die de afstammelingen (in mannelijke lijn) zouden zijn van het Kurgan-volk, de eerste paardrijders.De test was anoniem, maar via de webinterface kon ik toch een certificaat genereren met mijn naam erop.

Zie ook: andere bloggers die hun Genographics-resultaten bespreken.

Reacties

#15746

Rick

 

@ LVB

Die 5 Belgen die 2 mutaties van jou verwijderd zijn, zullen wel Waalse socialisten zijn...

Een haplogroep apart...
:)

#15750

Joe

 

Binnenkort in de Boccaccio:

Zij: Ik vind je wel nen toffen... euhh... your place or mine?
Hij: mmmm... tot welke haplogroep behoor je?
Zij: wacht, effekes in mijne paspoor kijken... (zoekt in haar sacoche)... eeeuh den R1b!
Hij: O, en welke marker?
Zij: eeeu... den M341 staat er hier.
Hij: dzjuu, ik ook....! Miljaar! Mmmm... tja, dus liever niet.
Zij: Maar allee jong, ik heb bij mij thuis nen bokal vol condooms...
Hij: OK, let's go!

#15752

Outlaw Mike

 

<I>Er zou dus 95% kans dat ik met die 14 personen een gemeenschappelijke voorouder deel die ten hoogste 29 generaties geleden leefde. Genetici gebruiken 20 jaar als duur van een generatie, 29 generaties is dus 580 jaar.</I>

Het is duidelijk. Gij moet in Engelse telefonboeken op zoek naar Frombrekels.

#15756

Matamoros

 

"zijn die allen afkomstig uit de Britse eilanden (Engeland, Schotland, Ierland)"

Wat hebben de Welshmen misdaan om zo over het hoofd gezien te worden?

#15757

LVB

 

@Joe: vermits haplogroups per definitie enkel door de vader (y-chromosoom) of door de moeder (mitochondrisch DNA) doorgegeven worden, en dit dus de enige delen zijn van het DNA waarbij er geen combinatie gebeurt van het DNA van vader en moeder, is jouw fictieve sketch wel heel slecht gekozen. We spreken hier namelijk juist over die (weinige) delen van het DNA die doorgegeven worden aan toekomstige generaties, ongeacht de partner die men kiest.

#15758

Joe

 

Luc: natuurlijk, maar denk jij dat alle hippe bezoekers van de Boccaccio helemaal vertrouwd zijn met dit fenomeen?

Om geen misverstanden te vermijden had ik misschien beter geschreven "Blonde Kimberley" ipv "Zij" en "Coole Kevin" ipv "Hij"...

#15762

dof

 

@LVB "een man geboren met een unieke genetische marker, bekend als M9"

Het kon natuurlijk ook een tweeling zijn.

#15772

tino vanco

 

Ja, dit lijkt in grote lijnen te kloppen, verwonderlijk toch.
Morgen toch nog eens het desbetreffende standaardwerk "Ex Profundis" doornemen. Ik voel aan mijn water(peil) dat er incoëfficiënties aangaande doorsluimeren. Haal ik bakzeil, dan hak ik hout en haal ik water (Zen). Daarna tapisseren.

#15775

Nick

 

De route vanuit Afrika tot hier die je beschrijft, specifiek voor uw dna, in hoever verschilt die van alle mensen hier in west-europa?
Want zo een gepersonaliseerd onderzoek is wel fijn maar wat is het voordeel tegenover een algemeen DNA onderzoek? Ik verwacht toch dat zowat iedereen hier van zowat dezelfde evolutie afkomstig moet zijn.

#15779

Rick

 

'k Heb ook de testkit besteld en zal jullie op de hoogte houden.

Ongeacht de resultaten, zal het me geenszins weerhouden m'n DNA kwistig rond te strooien...
Men zegge het voort...

#15790

VH

 

Er zitten in je verhaal IMHO chronologische inconsequenties. De M168-Adam zat 31,000 jaar geleden in Oost-Afrika maar de M89-afstammeling was er 45,000 jaar geleden al.

Ik heb altijd geleerd dat significante genetische mutaties zich niet kunnen voordoen in een tijdsspanne van pakweg 30,000 jaar. Nochthans worden hier periodes van 20,000 jaar gesuggereerd waarin de mens intelligenter en kunstzinniger werd o.i.v. klimaatsfactoren.

De huidige Afrikaanse mens heeft dus nooit Afrika verlaten, en is dommer, levenslustiger en meer bon-vivant gebleven dan de blanken die wel creatiever moesten zijn om te overleven in de ijstijd?
Het doet me denken aan de uitleg die een oud-onderwijzer en cynische ex-koloniaal gaf voor de penibele economische (en culturele) toestand van het Afrikaans continent: "negers zijn gewoon dommer omdat de maniok er in de warmte voor niks groeit terwijl wij eeuwenlang moesten leren plannen, zaaien, oogsten, bewaren, en ons tegen de kou beschermen". Had de "racist" avant la lettre dan toch gelijk?

Over naar Koen Robeys.

#15815

Rick

 

@ LVB

"De kit was al betaald met een kredietkaart, maar er was nog 22,46 euro aan UPS te betalen, bestaande uit 8,96 euro BTW en 13,50 euro invoerrechten."

Vandaag mijn kit ontvangen en ¤ 48,86 mogen betalen: ¤ 35,36 BTW en ¤ 13,50 invoerrechten...
Vanwaar dit verschil toch???

#16023

KDG

 

@VH: Het kan soms sneller gaan dan je denkt. Bij het verschil tussen bijvoorbeeld een teckel en een wolf kun je toch spreken van significante fenotypische verschillen, niet? Nochtans schijnen die verschillen gekweekt te zijn in minder dan de pakweg 10.000 jaar van domesticatie.

Een generatie wolven of teckels heeft wel minder tijd nodig dan een generatie mensen, maar toch...

(Met dank aan prof. Decuypere die gisteren voor de 'Lessen voor de XXIste eeuw' een bijzonder geslaagde les gaf over dit onderwerp.)

#16024

LVB

 

@VH: die vermeende chronologische inconsequentie is er geen.

Het is niet omdat een aantal individuen van een bepaalde haplogroep 45.000 jaar geleden Afrika verlieten, dat er 31.000 jaar geleden geen leden van die haplogroup nog in Afrika zouden kunnen geleefd hebben.

#16225

jesus_

 

Mmm. Ziet er een ongelooflijk interessant project uit, ik ga het eens van dichterbij bekijken.

#16966

jos

 

Luc,

ik heb je artikels over genografie met belangstelling gelezen weliswaar met enkele maanden vertraging. Ik heb rond kerstmis mijn eigen kit besteld en gisteren aangekregen. Het is misschien nuttig te noteren voor mensen die nu nog willen inschrijven, dat de extra kosten tegenwoordig al oplopen tot 55 EURO.
Ik ben dus vandaag ijverig aan het schrapen.
Ik verwacht ongveer dezelfde resultaten als jij, tenzij de Schelde in de oude tijden een echte barriere was: mijn mannelijke lijn tot 1490 is beperkt tot een cirkel met straal 7 km rond Wommelgem (z.o. van Antwerpen). Ik dacht echter dat Prims ergens vermeldde dat de Schelde vroeger in Westelijke richting liep (van Mechelen naar Gent) en dat de doorbraak naar het Noorden via Antwerpen slechts vanuit historische tijden dateert.
Ik heb een paar vragen bij uw resultaten.
Als men het Y-chromosoom onderzocht heeft is het toch éénduidig dat je een afstammeling bent van zeg maar "Adam" via één bepaalde lijn. Hoe komt men dan tot percentages van mogelijke verwantschap met andere Europeanen. Is die afstamming dan niet éénduidig?
Zijn de Cro-Magnon-mensen op een bepaald ogenblik terug naar het Oosten getrokken om later als Kelten en/of Franken terug naar het Westen te komen.
Ken je de Oxford-concurrenten van "Geographic" (Prof. Sykes), die zijn officieel wel duurder, maar wellicht ontsnap je aan de "invoerrechten".
Jos

#16975

LVB

 

@jos: uw afstamming tot 1490 is helemaal geen garantie op dezelfde resultaten als die van mij. De haplogroepen waarover we hier spreken werden niet in de voorbije paar honderd jaar gevormd, maar zijn het gevolg van mutaties die enkele duizenden jaren oud zijn.

Specifiek voor West-Europa is mijn haplogroep R1b de meest voorkomende. Maar ook haplogroep I, verwijzend naar de migratie van de eerste landbouwers (de Cro-Magnons daarentegen waren jagers-verzamelaars) komt veel voor in Europa, hoewel frequenter in Skandinavië dan in West-Europa.

Tot welke haplogroep je behoort, wordt bepaald door jouw voorouders in mannelijke lijn van enkele duizenden jaren geleden, niet enkele honderden jaren.

Anderzijds is er de test om te zien of twee personen een gemeenschappelijke voorouder hebben in de recentste 200, 300, 400, 500 jaar. Om dat na te gaan, kijkt men niet naar de haplogroup, maar naar de exacte waarden van (liefst zoveel mogelijk) allelen, genposities dus. Omdat de mutaties met een min of meer vaste "klokfrequentie" plaatsvinden, kan men aan de hand van het aantal verschillende en/of gemeenschappelijke allelen nagaan hoe ver of hoe dicht twee individuen met elkaar verwant zijn (maar dit louter in rechte mannelijke lijn), uiteraard steeds in statistisch opzicht (wat betekent dat er quasi nooit 100% zekerheid is).

Als je over de Kelten spreekt, moeten we wel onderscheid maken tussen genetische migraties en culturele migraties. Dat er in Ierland of in Bretagne nog Keltisch gesproken wordt, hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat de mensen daar de genetische afstammelingen zijn van de Halstatt-Kelten. Vergelijk het met de Mexicanen die Spaans spreken, maar genetisch grotendeels indianen zijn (dus genetisch van Aziatische afkomst). Dat is het verschil tussen genetica en memetica. 'Spaans' is een meme, een cultureel element. Zo is ook 'Keltisch' naar mijn mening eerder een culturele factor dan een genetische.

Wat de afstamming betreft: vrijwel alle niet-Afrikanen stammen af van een paar tientallen individuen die uit Afrika getrokken zijn, en we zijn dus allemaal "verwant" via die gemeenschappelijke voorouders. Dan spreken we over een tijdschaal van enkele tienduizenden jaren. De toets met kanspercentages over verwantschap gaat over een paar honderd jaar. Als X en Y 500 jaar geleden een gemeenschappelijke voorouder in mannelijke lijn hadden, zijn ze duidelijk veel dichter "verwant" dan als hun gemeenschappelijke voorouder 5000 jaar (of 50000 jaar) geleden leefde. Die test is vooral van belang voor mensen met dezelfde achternaam die willen nagaan of ze verwant zijn, m.a.w. een gemeenschappelijke voorouder hebben in de periode dat er reeds achternamen bestonden (in Vlaanderen al vrij vroeg, vanaf de 12e à 13e eeuw).

#16976

LVB

 

@Nick: "De route vanuit Afrika tot hier die je beschrijft, specifiek voor uw dna, in hoever verschilt die van alle mensen hier in west-europa? "

Zie mijn antwoord aan Jos. In plaats van een afstammeling in mannelijke lijn van de Cro-Magnon, had ik ook een afstammeling kunnen zijn van de eerste landbouwers, die pas enkele tienduizenden jaren later West-Europa vanuit het Midden-Oosten binnentrokken. En er zijn natuurlijk nog veel andere mogelijkheden. Meer informatie op https://www3.nationalgeogra...

"Ik verwacht toch dat zowat iedereen hier van zowat dezelfde evolutie afkomstig moet zijn." Nee, het groepje mensen dat enkele tienduizenden jaren geleden uit Afrika vertrok, is gedurende de tienduizenden jaren die sindsdien verlopen zijn, niet steeds bij elkaar gebleven. Ze hebben zich geografisch verspreid, ze werden afgezonderd van hun 'verwanten', en ze hebben dus ook verschillende mutaties ondergaan. Mutaties die niet noodzakelijk tot uiting komen in zichtbare verschillen, maar die wel meetbaar zijn door DNA-onderzoek.

Het is niet omdat de eerste homo sapiens sapiens die in West-Europa leefde een Cro-Magnon was, dat iedereen die hier vandaag leeft ook van die Cro-Magnons afstamt. In de loop van de geschiedenis zijn er nog migratiegolven geweest. Denken we maar aan de migratie van de eerste landbouwsers, of aan de joodse diaspora.

#17374

Pieter Donche

 

Luc,

Een tijd geleden (juni 2005) heb ik een Genographic Kit besteld en laten uitvoeren (lever- en verwerkingstijd duurde toen flink wat langer dan wat ik uit de recentere verslaggeving kan lezen). Opvallend is het aantal exacte matches tot nu toe: 79 voor 12-marker DNA matches. Overwegend Britse eilanden (49), enkele Spaanstalige, amper 2 Franse (?), 1 Belg (-- jij bent het niet (?) --), 1 verdwaalde Litouwer, 2 Nederlanders. Hopelijk wordt dit in
de komende jaren nog verfijnder uitgewerkt.

Ik heb nog een andere vraag (maar eerder iets voor prive mail ?) Het gaat om het genealogisch hs van Erasmus de Bracle, heer van Varembeke (uit 1565-1569) in SAG, meer specifiek over de naamlijsten vooraan ...

#22541

lodevanreeth

 

De tabel die U weergeeft waarbij U zegt max 29 generaties gelegen een gemeenschappelijke voorouder zou hebben geldt alleen als U thans ook een zelfde achternaam ( of gelijkaardige) als deze mensen zou dragen . Ik maakte bij eerste lezing op family tree dezelfde fout nochtans wordt die bijkomende conditie erbij vermeld

#22551

LVB

 

@lodevanreeth: Bovenstaand artikel dateert van november 2005. Op dat moment maakte FamilyTree nog niet het onderscheid. In mijn Engelstalige blogpost op http://lvb.net/item/2123 , daterend van februari, heb ik het onderscheid wel gemaakt en laat ik de twee tabellen zien, voor mensen met dezelfde achternaam en voor mensen "waarvan het vaststaat dat ze in de laatste x generaties geen gemeenschappelijke voorouder kunnen gehad hebben", bijvoorbeeld omdat hun achternaam verschillend is.

#24953

henk

 

Ik, een I (m170) vond een Deen met 12 precies dezelfde Str's, dus zo'n 1000= jaar gelden hadden we eenzelfde voorvader, nu is het interessant om te weten of 'hij' van hier kwam of 'ik' van daar. Dus moeten er meer personen te vinden zijn die dezelfde dna profielen hebben. Die van mij leefden volgens mij in het oude. besloten Drente, Drente was duizenden jaren omsloten door uitgestrekte moerassen en veel immigratie was er niet. mag ik daaruit besluiten dat 'mijn soort' uniek is in Drenthe en dat daar dus veel sootgenoten rondlopen? De volgende, interessante vraag is natuurlijk; hoe lang woont deze soort al in Drente en daarom lijkt het mij van belang dat zoveel mogelijk mensen de test doen. Wie weet is er ooit nog een link te vinden met de hunnebedbouwers. Mijn familienaam komt vanaf de eerste vastlegging van namen voor in Drente, plm 1460 had het klooster van Kampen veel bezittingen in Drente, helaas kan ik niet bewijzen dat er een rechtstreekse lijn is, er is een missing link rond 1700, maar de locatie van de woonhuizen is dezelfde vanaf de 12de eeuw blijkens een gevonden waterput.

#54061

Pullo

 

Toch enige kritiek op dergelijk onderzoek;
http://www.biopolitiek.nl/p...

#70276

Bert Schreuders

 

Beste Luc,

Ik heb mijn Y-chromosoom eveneens laten ontrafelen en krijg de volgende codes retour:

Samplecode 208BCP66
DYS19 16
DYS389I 13
DYS389II 29
DYS390 24
DYS391 10
DYS392 13
DYS393 12
DYS385 11,14
DYS438 12
DYS439 13
DYS437 15
DYS448 19
DYS456 15
DYS458 17
DYS635 23
GATA_H4 13
Haplogroep R1b3
In welke database ik deze reesk ook invoer, ik krijg overal 0 matches.
Ik merk dat jij al wat langer ingevoerd bent in deze materie. Kun jij mij wellicht helpen met het teruglezen van bovenstaande DNA-informatie?
met vriendelijke groet,

Bert Schreuders

#70286

LVB

 

Beste Bert,

1) R1b3 is een achterhaalde nomenclatuur. Later werd deze hernoemd naar R1b1c9, en de huidige naam is R1b1b2a1. U bent lid van de zogenaamde "Friese" haplogroep die vaak voorkomt in Nederland en Noord-Duitsland. Uw haplogroep wordt soms ook geassocieerd met het verzonken "Doggerland". Zelf ben ik R1b1c10 of R1b1b2a2g, de "Keltische" of "La Tène" haplogroep, die hoge concentraties telt in Zwitserland en Zuid-Duitsland.

2) 12 of 16 STRs of DYS-waarden zeggen niet zoveel. Ik zit intussen aan 67 geteste STRs, zie http://www.ysearch.org/last...

3) Het testen van STRs (short tandem repeats) is intussen wat achterhaald. Veel interessanter is het tegenwoordig om SNPs (single nucleotide polymorphisms) te testen, bijvoorbeeld via 23andme.com of decodeme.com. In dat domein worden er vrijwel elke maand nieuwe SNPs ontdekt die de geschiedenis van uw Y-configuratie in de voorbije paar duizend jaren steeds nauwkeuriger kunnen situeren. Ik ben getest door 23andme.com maar moet daar nog een (uitvoerig) blogartikel over schrijven.

4) In afwachting dat ik hier een blogartikel over schrijf, kunt u al eens het schema bekijken op http://dna-forums.org/index... en de discussies volgen op http://dna-forums.org/index...

#72923

Willum

 

Hallo Luc,
mooi onderzoeksresultaat, heb echter een opmerking over de gestelde generatieduur van 20 jaar die door genetici wordt gehanteerd, dit geld m.i. voor de prehistorische berekeningen.
Voor de laatste 5 eeuwen is drie generaties per eeuw beter gekozen en de middeleeuwen kunnen mogelijk 4 generaties per eeuw opgeleverd hebben zodat 29 generaties al gauw in de 12e of zomogelijk nog vroeger in elkaar grijpen.

#80063

ilbjorno.web-log.nl

 

Zoeken in de Y database van SMGF.org loont altijd de moeite.

Zoekfunctie op 85% zetten dan komen er altijd resultaten.

Bij mij 3 in Schotland.

#84625

Zjon

 

Ook die Y-chromosoom van mij is door de Universiteit van Leuven ontrafeld en bepaald op R1b. Ik heb er echt weinig kaas van gegeten maar zie toch wel wat afwijkingen ten opzichte van andere R1b uitslagen. Het klopt toch wel?

DYS393 13 DYS459A 9 GATA-H4.1 21
DYS390 24 DYS459B 10 YCAIIA 19
DYS19 14 DYS455 11 YCAIIB 23
DYS391 11 DYS454 11 DYS456 17
DYS385A 11 DYS447 25 DYS607 20
DYS385B 16 DYS437 15 DYS576 19
DYS426 12 DYS448 19 DYS570 18
DYS388 12 DYS449 29 DYS724A 35
DYS439 12 DYS464A 15 DYS724B 38
DYS389-1 14 DYS464B 15 DYS442 17
DYS392 13 DYS464C 17 DYS438 12
DYS389-2 30 DYS464D 17
DYS458 16 DYS460 11

#84670

LVB

 

@Zjon: Ja, die afwijkingen zijn normaal. Misschien zou je aan de hand van die afwijkingen ook kunnen afleiden tot welke subgroep je hoort. Advies: breng je resultaten over naar ysearch.org en ga na tot welke subgroep je beste "matches" behoren.

De modernere vorm van DNA-analyse gebeurt aan de hand van SNP's en niet, zoals bij mij in bovenstaand artikel en bij jou hierboven, op basis van STR's (short tandem repeats). Met SNP's is het veel makkelijker om aan subclading te doen.

Op basis van een SNP-analyse door 23andme (waarover ik nog niet geblogd heb) weet ik dat mijn Y-DNA tot haplogroup R1b1c10 behoort, met hoge concentraties in Zwitserland, Zuid-Duitsland en Noord-Italië. Vermoedelijk terug te brengen tot de "La Tène"-expansie.

#91685

Robin

 

Ik heb R1b-U198/S29 of R1b1c9b (subgroep van U106, R1b1c9)
Komt meer bij de (zuid)Engelsen en ook wat bij de Noord-Duitsers voor.(slechts kleine percentages)