De VRT, sociale cohesie en objectiviteit

Tien dagen geleden pleitte kamervoorzitter Herman De Croo voor de privatisering van de VRT of van delen ervan. De Croo deed zijn uitspraak in het politieke discussieprogramma "Polspoel en Desmet" op VTM. De geschreven pers besteedde uitgebreid aandacht aan de uitspraak van De Croo. Niet zo de VRT: die zweeg het dood. Niks in het radionieuws, niets in het tv-journaal, niets op teletekst. Hugo Camps in De Morgen van 14 januari:

Is De Croo een backbencher? Neen, hij is de eerste burger van het land. Is de mening van De Croo representatief? In ieder geval representatiever dan die van Anke Van dermeersch. Is De Croo een hemelfietser? Ja, maar hij houdt al dertig jaar stand in de politiek. En niet als piccolo. Stel dat De Croo in Polspoel & Desmet, quasi zinsverbijsterd, had gekraaid dat het koningshuis op de schop moet. Zou de VRT die dag het journaal hebben geopend met een zeeplawine in Zimbabwe? Of met de staking in een distributiebedrijf?

Het is niet prettig om, par personne interposée, in eigen vlees te snijden, maar je bent openbaar of je bent het niet. De dag dat de Kamervoorzitter zich als bomauto op de Reyerslaan meldt, hoor je daar als openbare omroep een klein berichtje aan te besteden. Desnoods tussen neus en lippen door, maar niet vertraagd door krukken.

De VRT selecteert naar beginsel en profijt en gedraagt zich daarmee als een geprivatiseerde zender. Mijn kind, mooiste kind. Handen af! Objectiviteit alla, maar niet als zelfbeschadiging. Publieke miezerigheid dus.

Ja, we weten wel dat Camps wat kribbig is op de VRT sinds hij geschrapt werd uit de begeleidingscommissie van "De Grootste Belg", maar hij slaat hier wel spijkers met koppen. Als openbare omroep is de VRT statutair en decretaal verplicht om nieuws te brengen op een neutrale en objective manier.


Mark Grammens schrijft vandaag naar aanleiding van deze zaak in Journaal:
Toen men destijds toeliet dat de VRT het nieuws manipuleerde ten nadele van het Vlaams Blok/Belang, wist men kennelijk niet welk een gevaarlijk precedent men toen invoerde. Het kwam erop neer dat de VRT eigenmachtig mocht beslissen wat wel en wat niet over of in verband met het Vlaams Belang mocht worden uitgezonden en dat hierbij andere dan objectieve criteria mochten gelden. Sindsdien past de VRT deze regel op het gehele nieuws toe, waardoor die zender een hoge mate aan onbetrouwbaarheid heeft gekregen.

Drijft Grammens hier de zaken op de spits? Wellicht. Ook zonder de Heilige Kruistocht tegen Vlaams Belang die tegenwoordig het politieke centrum van de Melkweg lijkt te zijn, zou de VRT vermoedelijk de uitspraak van De Croo hebben doodgezwegen. Het heeft mijns inziens méér te maken met de sluipende commercialisering van de VRT, sinds het beleid er bepaald wordt door gladde en minder gladde marketingboys als Aimé Van Hecke en Tony Mary.

Maar sinds de VRT "het stimuleren van de sociale dynamiek en cohesie" uitdrukkelijk als één van haar essentiële opdrachten beschouwt, heb ik geen vetrouwen meer in de neutraliteit en de objectiviteit van de VRT. Bij elk bericht in het VRT-nieuws kan je je nu afvragen of het geselecteerd werd op zijn nieuwswaarde of op zijn nut om de maatschappelijke cohesie te bevorderen. De VRT heeft nu bovendien zwart op wit de wapens in handen om het socialisme, dat als ideologische stroming meer de nadruk legt op een sterk maatschappelijk weefsel, in zijn berichtgeving te bevoordelen boven het liberalisme, dat de kracht van het individu beklemtoont. "Ah ja meneer, wij moeten nu eenmaal de sociale cohesie bevorderen, nietwaar!" Ingeschreven als middel in de strijd tegen "extreem-rechts", maar in de praktijk even goed bruikbaar tegen liberale stromingen. Een politicus pleit voor de privatisering van de sociale zekerheid? Oei, slecht voor de maatschappelijke cohesie, dus beter doodzwijgen.

Mag ik bij deze suggereren om in de volgende beheersovereenkomst tussen Vlaamse overheid en VRT naast "het stimuleren van de sociale dynamiek en cohesie" ook "het bevorderen van de vrijheid en van de ontplooiïngskansen van het individu" als een essentiële opdracht in te schrijven? Dat zal alvast helpen om de liberalen wat minder argwanend te maken tegenover het rode huis van wantrouwen. Of, nog beter: zorg ervoor dat de omschrijving van de opdracht politiek en ideologisch volledig neutraal is.

Reacties

#17312

ivan

 

Op zich lijkt het geen slecht idee om de VRT een opdracht te geven inzake de vrijheid van het individu, als tegenwicht voor de collectivitisch geïnspireerde opdrachten die ze nu heeft. Aan de andere kant lijkt het vanuit liberaal oogpunt ook niet verdedigbaar dat de ontplooiingskansen van dat invididu afhankelijk is van een overheidsinstelling.

#17313

frédéric

 

Een zeldzaam standpunt waar we het roerend over eens zijn. (Het heeft mij trouwens altijd verbaasd dat de vertegenwoordiging van het Vlaams Belang in de Raad van Bestuur van de VRT nooit meer geageerd heeft tegen die boycot.)
Er ergert mij trouwens wel meer aan de beheerovereenkomst. Uit de losse pols: het monopolie op de radiofrequenties (van mij mag SBS Donna meteen hebben), de dubbelzinnige financiering (als één met hits als 'Thuis' en 'FC De Kampioenen' op de massa speelt én zich daarvoor mag laten sponsoren, is het dan zoveel gevraagd om één zelfbedruipend te laten fucntionneren?), de maatschappelijke relevantie van de 'Uitzendingen door Derden', etc..
Een minister van media met een visie die verder reikt dan "we zouden wat meer aandacht moeten hebben voor het Vlaamse lied," het zou welgekomen zijn.

#17316

Yptucide

 

Een kleine bemerking/slash, enerzijds terzijde, anderzijds gerelateerd: is Siegfried Bracke daadwerkelijk nonkel Siegfried voor Freya VDB, zoals <a href="http://nl.wikipedia.org/wik...">dit</a> Wikipedia-artikeltje beweert?

#17320

LVB

 

@Yptucide: Citaatje: "Soms krijg ik de indruk dat een vis in een aquarium meer recht op privacy heeft dan een politicus". (Lieve Bracke, °1947, in Humo 13 augustus 1992). Lieve Bracke was op dat ongeblik de echtgenote van Luc Van den Bossche, en zij is de moeder van Freya. Volgens sommigen is zij de zus van Siegfried Bracke, maar daar vond ik geen bewijzen van.

#17321

Willem

 

Het probleem is dat de VRT een staatsbedrijf is, en dat het bestaan ervan dus niet aan de liberalen te danken is.

Het is m.i. dan ook niet redelijk om van dit bedrijf een politiek neutrale en objectieve verslaggeving te verwachten. Die overheidsjournalisten zijn immers ook maar mensen die niet tegen hun werkgevers schenen willen stampen...

De enige oplossing voor de VRT is dus de privatisering.

Uw tussenoplossing is voor mij best aanvaardbaar. Ze is m.i. echter praktischerwijs niet realiseerbaar.

#17334

Sponzen Ridder

 

Kom, kom. Dit ruikt toch wel sterk naar selectieve verontwaardiging.

Een nieuwsdienst is toch vrij om te kiezen welke van de tientallen onnozele luchtbellen (per dag) eventueel nieuwswaarde heeft. Kan je het hen kwalijk nemen dat ze wachten tot ze het bericht kunnen kaderen?
http://www.vrtnieuws.net/ni...

De demarche van De Croo leek mij alvast meer op een afleidingsmaneuver (van alweer een rommelig VLD weekje) dan op een nieuwsfeit.

Dat citaat van Marc Grammens gaat m.i. toch wel over iets zwaarwichtigers. Of u gelooft toch niet ernstig dat onze "eerste burger" dat écht meende, van die privatisering?!

#17337

koen

 

Decroo genegeerd !? schande ;-) ze moesten het idd gebracht hebben

een paar maand geleden was het hetzelfde ivm de fictie serie 'lost' die een prijs won, toen werd verzwegen dat ze op dat eigenste ogenblik te zien was op VT4 ... er werd toen ook al gewezen op de objectieve informatieplicht (had jij dat toen ook al niet opgenomen, luc ?)

nog zoiets ter illustratie : teletext, een ietwat verouderd medium, ik gebruik het nog sporadisch (als ik geen tv programma's bij de hand heb en te tam ben om de pc op te zetten)als ik dan een overzicht wil van de meeste Vlaamse zenders, dan vind ik dat bij de teletext van 5TV ('wijf tv') ... maar dus niet bij de openbaren omroep, terwijl dat misschien toch ook zou kunnen vallen onder de objectieve informatieplicht (om nog maar te zwijgen over de strategische dommigheid van de VRT om mij hiervoor aan mijn lot en aan de concurrentie over te laten)

#17338

ivanhoe

 

idd..net als Koen bekijjk ik de 101-pagina van VT4 om te weten wat er op de andere zenders te zien is...een dienst die je eerder van de objectieve staatsomroep zou verwachten.

En @ Luc:
ik heb nix tegen die "sociale dynamiek en cohesie." Want gegeven dat sociale dynamiek en cohesie nastrevenswaardige dingen zijn, wat is het alternatief voor sociale cohesie die steunt op initiatief van de burgers (eventueel geïnspireerd/aangemoedigd door de VRT...juist ja. Socialisme opgelegd door de staat.

Neemt niet weg dat ik er evenmin iets zou op tegen hebben indien die vrijheid en ontplooingskansen van het individu erin zouden komen.

#17341

Francis

 

Mij is ook nog verteld dat Bracke zijn nichtje in het politieke firmament heeft gelanceerd.
Ik kan mij voorstellen dat hij "Et alors?" antwoordt als hem de vraag zou gesteld worden.
Originaliteit is namelijk niet zijn sterkste kant.

#17342

Sul

 

@ Francis

Ah, ja, want hare pa heeft niet genoeg invloed om dat zelf te doen.

#17343

Sul

 

@ Luc

En u zal dan bepalen wat politiek neutraal is?

#17345

ivan

 

Nee Sul, dat moeten de parlementsleden doen.

#17351

Eric Jans

 

@ Luc: Marc Grammens heeft het over 'het precedent' en haar uitwassen. VB was dus het precedent. De liberalen lijden onder de uitwassen.

Wat die bepalingen in de beleidsovereenkomst betreft: waarom zou daar niets in mogen geformuleerd staan over culturele eigenheid... over 'wat maakt Vlaanderen tot 'Vlaanderen'?
In plaats van 'iedereen is Sam'; 'iedereen wordt Vlam'?!

En je weet... zo'n 'Vlam' heet vanouds (en staat ervoor bekend) 'een (n)ijveraar' te zijn. Als vanzelf zit er in die Vlamingen een Belforten-mentaliteit. Je weet toch dat de new-Yorkers zélf beweren hier in de Lage Landen hun kaas te zijn komen halen. 'Vrijheid' en 'ondernemingszin' genoeg?

Of is het niet multicultureel genoeg om daar gewoon voor uit te komen? Vlamingen staan (en dromen/streven) vanouds op (over/naar) hun ongebondenheid; hun stadsrechten, hun ontvoogdingsstrijd, hun... enz. Ging dat misschien niet over 'vrijheid'?
Mag dat geen thema zijn? Geen uitgangspunt?
'Ontvoogdingsstrijd'... de 'voogd' ziet zo'n woord niet graag in de statuten van de openbare omroep staan, natuurlijk. Of wat had je gedacht?!
Tot nader order zullen we verder moeten staren naar B-H/V-berichtgeving in maximaal mineur gebracht.

Liberaal of Vlaams... waar doen we eigenlijk moeilijk over? Dat is goeddeels hetzelfde, als je't mij vraagt: wég van de 'bevoogding'. De sam-betutteling dus. Zij vertrekt van de nefaste analyse dat Vlamingen niet solidair en samenhorig genoeg zouden zijn.
Een foute analyse: wij zijn véél té solidair, véél té samenhorig... maar niet in ons eigen belang. Juist: bevoording dus. Je voelt zó de adem roofbouwer 'La Belgique', toch?

#17352

Eric Jans

 

error: bevooGding

#17355

koen

 

nog VRT objectiviteit :

Onder vrienden

FREYA TERZAKE

Als de communicatiemachine eenmaal begint te sputteren, komt het blijkbaar niet snel goed. Freya Van den Bossche, het communicatiewonder van de sp.a, krijgt het intussen Spaans benauwd als het woord stookoliekorting nog maar valt. Op parlementaire vragen antwoorden is één ding, Phara de Aguirre trotseren nog iets helemaal anders. Geheel tegen de Terzake-traditie in werden er twee versies van het interview van dinsdag opgenomen.

Over de reden lopen de versies uiteen. Volgens de ene bron verzeilden Phara en Freya ongewild in een Babylonische spraakverwarring, volgens een andere ging Freya helemaal de mist in toen Phara begon door te vragen.

Het resultaat was in beide gevallen onbegrijpbare televisie. Een uurtje en een pak telefoontjes later werd er dan maar een tweede versie opgenomen.

Dat er politieke druk werd uitgeoefend wordt formeel ontkend, maar in wandelgangen valt wel te horen dat het zowel voor de reputatie van de VRT als die van de veelgeplaagde minister een pijnlijke zaak is.

(uit De Morgen van vandaag)

benieuwd naar het staartje

#17357

Peter Fleming

 

pijnlijk, dat is het minste wat je kan zeggen

#17364

Sponzen Ridder

 

Ouch, inderdaad.

#17403

Willem

 

@Eric: ik volg uw visie omtrent de samenhang tussen liberalisme en flamingantisme, althans zoals je het hier voorstelt, want zelf combineer ik de twee ook op die manier. De Vlaamse strijd om onafhankelijkheid kan op verschillende manieren worden ingevuld, maar dus ook op liberale wijze (aangezien het doel de middelen voor mij niét heiligt, krijgt dus niet elke onafhankelijkheidsstrijder van mij gelijk), nl. in de zin van ontvoogding. Maar hoedanook: het ene impliceert niet noodzakelijk het andere (hoewel liberalisme in mijn visie wél Vlaamse onafhankelijkheid en uiteindelijk volledige vrijheid - ook van Vlaanderen - impliceert).

Ik weet verder niet of je kunt beweren dat mensen té solidair kunnen zijn. Solidariteit is steeds vrijwillig (dus transfers, sociale zekerheid e.d.m. zijn geen solidariteit, da's gewoon diefstal), en ik vind het bovendien een mooie eigenschap die veel mensen bezitten. Hetzelfde geldt overigens voor tolerantie tegenover andere culturen.

Maar ik zou nooit pleiten voor een verbod op racisme of egoïsme (hoewel ik de twee afkeur, voor alle duidelijkheid). Je zult zien dat dingen die niet verboden zijn, plots veel minder aantrekkelijk zullen worden voor velen.

Bon, nu ben ik iets té off-topic aan 't gaan, me dunkt...

#17563

w.maes

 

Alle Vlamingen helpen mee betalen aan de kiescampagnes van de socialisten georganiseerd door de VRT.
De nieuwsberichten worden schaamteloos gemanipuleerd en in de duiding is er zelfs geen poging meer om enige objectiviteit aan de dag te leggen.

Er is maar 1 uitweg uit het moeras van het VRT bedrog : de enige taal die de arrogante en hautaine kaste die er de plak zwaait verstaat is de taal van het geld : het overheidsgeld afpakken en de hele winkel verkopen aan de prive.