VRT en VTM zwichten voor MSM-lobby

VRT en VMMa zullen in de toekomst hun persberichten enkel nog sturen naar de mainstream media (MSM) en naar websites waar een beroepsjournalist fungeert als verantwoordelijke uitgever. Dat gebeurt onder druk van "RTV-pers", een vereniging van beroepsjournalisten gespecialiseerd in verslaggeving over radio en televisie. De persberichten waar het om gaat, gaan uit van de omroepen, en belichten tv- of radioprogramma's, speciale acties of beleidsopties van de omroepbedrijven. De term "beroepsjournalist" valt hier te interpreteren in strikte zin: journalist in hoofdberoep, met een perskaart die de handtekening draagt van de minister van binnenlandse zaken. "Beroepsjournalist" is een wettelijk beschermde titel, "journalist" niet. Beroepsjournalisten zijn meestal lid van een beroepsvereniging zoals de VVJ of de VJPP. Leden van de VJV, die mensen verenigt die in bijberoep of als hobby aan journalistiek doen, worden uitgesloten door een charter van RTV-pers. Tien websites die medianieuws brengen kregen donderdag een e-mail van RTV-pers met het verzoek dit charter te ondertekenen. Wie het door RTV-Pers opgestelde charter niet ondertekent, zal geen persmededelingen meer ontvangen van VRT en VMMa, en ook niet meer uitgenodigd worden op hun persconferenties. De kleinere omroepen doen niet mee aan de RTV-boycot tegen de mediawebsites.


RTV-pers verantwoordt het opdringen van hun "charter" als volgt:
Dit charter kwam tot stand na overleg tussen de persdiensten van de Vlaamse radio- en televisiezenders en de Vereniging van de Vlaamse professionele Radio- en Televisiepers (RTV-pers). Dat overleg bleek noodzakelijk nadat de afgelopen jaren tientallen websites zich (volledig of gedeeltelijk) richtten op mediaberichtgeving. Spijts de goede bedoelingen van sommigen, namen anderen ongeoorloofd berichten, in al dan niet bewerkte vorm, over van andere media (kranten, weekbladen, websites, persagentschappen, enzovoort) die hiervoor zware investeringen gedaan hebben. Om die situatie niet langer te laten bestaan, werden een aantal spelregels opgesteld waarvan iedereen geacht wordt er zich in de toekomst aan te houden. Alle online publicaties die van de persdiensten persberichten en uitnodigingen voor persconferenties ontvangen, worden geacht dit charter te ondertekenen.

De volledige tekst van het charter is te vinden op de website van de VJV, die de gedupeerde websites steunt. Naast de reeds vermelde vereiste om een beroepsjournalist als verantwoordelijke uitgever te hebben, valt ook artikel 4 van het charter op. Dit komt erop neer dat niet VRT en VMMa, maar de drukkingsgroep "RTV-pers", die zichzelf de rol van "controle-orgaan" toeëigent, eigenmachtig beslist wie de persmededelingen van VRT en VMMa ontvangt en wie niet.

Drie mediawebsites (Radiovisie, ShowbizzSite en MusicItems) veroordelen in een gezamenlijke mededeling deze démarche van RTV-pers.

Mijn mening? Dat een drukkingsgroep ("RTV-pers") van beroepsjournalisten, die hoofdzakelijk voor de geschreven pers werken, met lede ogen moet aanzien dat websites hen steeds meer in snelheid nemen, valt te begrijpen. Dat zo'n drukkingsgroep protectionistische en corporatistische pogingen onderneemt om exclusiviteit te verkrijgen op de persberichten van de radio- en tv-omroepen, is hun goed recht. Maar dat VRT en VTM daaraan toegeven, dat is niet alleen hoogst bedenkelijk, het is een anachronisme in het internettijdperk. En dat aspect mis ik toch wel in de gezamenlijke tekst van de drie websites: zij wijzen in hun titel alleen RTV-pers met de vinger. Het zijn echter VRT en VMMa die, door toe te geven aan de eisen (of moet ik schrijven: "de chantage"?) van RTV-pers, de klok terugdraaien, de vrije nieuwsgaring in het gedrang brengen, en de verslaggeving over radio en televisie beperken tot een onderonsje met bevriende beroepsjournalisten. Een privé-bedrijf als VMMa doet voor mijn part wat het wil (maar welk privé-bedrijf wil er géén maximale verspreiding voor zijn persberichten?), maar een openbare omroep als de VRT mag niet discrimineren tussen enerzijds beroepsjournalisten en anderzijds journalisten in bijberoep en amateurjournalisten. Hopelijk roept mediaminister Geert Bourgeois de openbare omroep tot de orde, zodat de VRT-persdienst een zo ruim mogelijke verspreiding blijft geven aan al haar persmededelingen.

De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft overigens uitdrukkelijk gesteld dat de titel van beroepsjournalist geen enkel monopolie of voorrecht mag inhouden, en geen afbreuk doet aan eenieders recht om in een krant te schrijven. Het koppelen van een monopolie of voorrecht aan de titel van beroepsjournalist zou indruisen tegen artikel 10 van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. "Hij die af en toe in een dagblad schrijft moet even goed beschermd worden als een beroepsjournalist", aldus nog de Raad van State.

Ondergetekende ontving tot nu toe regelmatig persberichten van VRT en VMMa, onder meer door zijn medewerking aan websites als iRadio en iTeevee. Daardoor kon LVB.net soms uitpakken met primeurs, zoals hier en hier . We zullen zien wat er in de toekomst voor VRT en VMMa primeert: ofwel hun persmededelingen bij het publiek doen geraken ongeacht het medium waarlangs dit gebeurt, ofwel naar de pijpen blijven dansen van een kliekje van beroepsjournalisten.

Update 04-03-2005 04:15:
Blogger Rik Boey:
Ik had eerst zelf een uitleg geschreven over dit 'heet hangijzer'. Maar ik wil misschien ooit wel aan de slag als mediajournalist. En dan durft een subjectief blogbericht uit het verleden zich wel eens tegen je te keren.

Mediawatcher Luc van Balberghe:
De ‘officiële’ radio- en televisiepers beseft niet welke krachten ze hier als een debuterende tovenaarsleerling ontketent! [...] Radio- en televisiezenders moeten zich niet voor de kar laten spanen van een vereniging. [...] Het wordt hoog tijd dat de wet van 1963 na meer dan 40 jaar eens herbekeken wordt. Het tijdperk van het communisme is voorbij. Welke democratische politicus zet zich hier achter? Welke gewone burger roffelt de trom om politici uit zijn buurt wakker te schudden? Misschien moeten we de erkenning van beroepsjournalisten maar gewoon afschaffen.


Update 04-03-2006 12:45:
Radiovisie maakt de lijst bekend van de tien mediawebsite die door RTV-pers geviseerd worden:
RadioVisie
TV-Visie
Showbizzsite
musicItems
Gaylive
Startplanet
Gaybelgium
Zangtalent
Newsplanet
TV Programmatie

Frank Neyrinck, hoofdredacteur Stadsomroep Brugge:
Stadsomroep Brugge en haar medewerkers willen niet erkend zijn door een overheid. Wel door onze gebruikers. Een kaart van beroepsjournalist, die wordt uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, is een document dat onderwerping aan een regime aantoont. Alleen in België, het Groot-Hertogdom Luxemburg en in enkele totalitaire regimes in Aziatische en Afrikaanse republieken bestaat een dergelijk systeem. En dat systeem wordt vandaag door de RTV-pers misbruikt, als verpakking om een mediaboycot van de kleine onafhankelijke media goed te praten. Nazi-propagandaminister Joseph Goebbels had het niet beter kunnen bedenken.


Update 07-03-2006 00:30:
De Standaard: Media-oorlog op het internet

Reacties

#18292

Benny Marcelo

 

Terug naar de middeleeuwen zeker, met beroepsgilden waarin de privileges overgaan van vader op zoon of tegen flinke betalingen.
Of hebben ze liever de DDR-openheid, waar alles eerst gecontroleerd wordt door het regime alvorens iets mag gepubliceerd worden.
Er zijn nogal wat journalisten die de mond vol hebben over de kloof tussen de burger en de politiek. Wat die beroepsjournalisten nog niet door hebben is dat ze gewoon op één hoop worden gesmeten met de politiekers. De één doet valse beloften en de ander liegt er maar op los. Na de communistische landen hebben ook wij nu een regimepers.

#18293

Ine Dehandschutter

 

Het wordt een zoeken naar, en kijken hoe de media verschuift en hoe iedereen nog betaald kan worden (al dan niet via alternatieve wegen)

De beslissing is zeker in schril contrast met wat de evolutie in petto heeft.

http://mastuvu.typepad.com/...

#18294

Taalknobbel

 

... met wat de media in petto hebben... media is een meervoudsvorm.

#18296

Neverbeendead Religion

 

In de toekomst zal alle beroepsmedia zijn inkomsten uit de reclame halen. Dat maakt de verspreiding vrij van elke vorm van protectionisme omdat het produkt gratis en snel ter beschikking staat van iedereen. Maar hoe behouden de onafhankelijken dan hun onafhankelijkheid? Door zelf te bepalen wie in aanmerking komt voor advertenties en wie niet. Voor de onafhankelijken verschuift de markt van het grote aantal kopers naar de markt van de adverteerders. Alle media gemaakt via reclame inkomsten en moge de adverteerders dan zelf beslissen wie de beste media zijn. Maar alle adverteerders geraken niet in de vluchtige yesterday's news already beste media zodat ze ook wel naar de mindere moeten toestappen die ook een groot deel van het veld beslaat. De onafhankelijken hebben dus zowiezo altijd adverteerders voor hun niet kleine publiek en moeten dan verder hun onafhankelijkheid maar bewijzen in hun medium zelf. Dan blijft er dus nog de inhoud van de media zelf over die er maar voor moet zorgen dat het publiek hen als de beste beschouwt die de meeste free downloads verdient.

Het leukste hierbij is de stelling dat een krant of een magazine niet kan leven van reclame inkomsten in het nieuwe tijdperk waarin het maken van een online krant maar 1 verschil met de burgerwebsitejes van de 'arme' jeugd van tegenwoorig heeft: Het taalgebruik is beter, de fotos ernstiger en klank en beeld van de zelfgedraaide videos zijn ook ernstiger. Dan moeten ze die ernst maar ééns toepassen ook als ze niet opzij willen gezet worden.

#18300

Taalknobbel

 

aan DeadReligion:
"In de toekomst zal alle beroepsmedia..."

moet zijn:

"In de toekomst ZULLEN alle beroepsmedia..."; het woordje 'media' is een meervoudsvorm.

#18301

Eric Jans

 

Ziehier het Belgicistische scenario voor de media, vanaf nu tot aan de verkiezingen wordt volgend scenario uitgewerkt om alle Vlaamse autonomie de kop in te drukken (laatste legalistische stuiptrekking?):

Het individuele initiatief moet van vanalles en nog wat verstoken geraken. Alleen de échte (lees niet-anachronistisch 'Vlaamse') journalisten zullen zich een kwaliteitslabeltje aankleven, de kleine partijen (5%-drempel) zijn al weggezuiverd, en sossen/Liberaal-achtigen en christen-democraten verdelen onder elkaar tv en kranten-tijd -& ruimte.
VB loopt een veroordeling op wegens fobieën en gaat die verkiezingen in zónder die zendtijd en publicatieruimte.

Daarom moet nu eerst die zendtijd en publi-ruimte er komen om kort daarnà het VB daaraan te kunnen onttrekken.

Stel je voor: Noël Slangen is nog steeds communicatie-adviseur bij het kruin van deze staat.

Tot zover mijn voorspelling zonder glazen bol.
Ik hoop dat ik me vergis. Of misschien hoef ik dat niet te hopen: het maakt het VB nóg rijker, waarschijnlijk.

Het Belgische kalf is dus eigenlijk sowieso verdronken.
Ze zijn te laat met hun truukjes. Te laat.

#18302

Neverbeendead Religion

 

Een taalknobbel is ook maar een slechtaardig gezwel. De enige vraag is hoelang men daar al mee rondloopt. Hoelang heb je de massa -waar geen meervoud van aanwezig is- daar al attent op gemaakt?
Het is zoals de volledige schuifkalender. De oude met verticale strook en nummers van de maand waarop je elke dag de markeerder een dag naar beneden schoof. De volledige bevat alle nog te komen dagen of de oneindigheid van de tijd die nooit stil staat en dus ook niet in nog te komen 24 uur perioden. Dan kan je elke dag een oneindigheid verschuiven door hier de markeerder te laten staan en de strook te verschuiven. Tot hier kan een taalknobbel nog volgen. Men kijkt opwaarts om vast te stellen dat men niet tot aan het einde geraakt van de verticale strook want ze is een oneindigheid terwijl men ze elke dag in zijn geheel 24 uur of 10 cm neerwaarts schuift zodat elke periode 10 cm gedaald is. Wanneer men dan elke dag een oneindigheid begrenst of ze op haar eindige karakter wijst, weet men weeral iets meer over de relatie tussen enkel en meervoud en mannelijk en vrouwelijk waar taalknobbel voor de verandering eens tweemaal over nadenkt vooraleer deze tekst naar zijn verbetering te sturen. Een taalknobbbel is ook maar een slechtaardig gezwel.

#18303

VHfc

 

Vrijvanzegel is wel een autoriteit, ook als (ex?) beroepsjournalist, en niet de minste. Ach, wat de VRT uitbraakt zal wel niet zo belangrijk zijn, en er is nog altijd het citaatrecht.

In de marge heeft LVB (die andere dus, van Vrijvanzegel) toch wel iets interessants laten vallen:
"Daarom duurde het meer dan 30 jaar, tot niet-erkende journalisten het verhaal van een buitenechtelijke koninklijke dochter uitbrachten. Nu nog het verhaal van de buitenechtelijke zoon…"

De jacht is open. Wie vindt hem het eerst?

#18317

Max Havelaar

 

@Eric Jans:
Het belgicistische establishment probeert de VRT zeker te sturen.
Op politiek en economisch vlak werkt het anderzijds bijzonder verhelderend wanneer je bepaalde beslissingen naast het ledenlijstje van enkele francofone Brusselse clubjes legt (met ook selecte Vlaamse leden). Achter de overname van Telindus door Belgacom zit wellicht de hand van Di Rupo. Of neem als recentste voorbeeld het gokschandaal in het Vlaamse en Waalse voetbal. Toen het gevaar op Vlaams-Waalse tegenstellingen levensgroot werd, nam het federale parket de zaak in handen. Dossier werd te groot, luidde het stoïcijns.

Kortom, er is nood aan een tegenoffensief. Om te beginnen moet de positie van het Nederlands in Europa enkele plaatsen opschuiven. De taal van de streek krijgt bijvoorbeeld een eersterangspositie binnen het Vaticaan en de hele rooms-katholieke kerk. Waarom niet in de Vlaamse stad Brussel? Brussel en Den Haag waren in het verleden bovendien concurrent-hofsteden. Indien een aantal Europese instellingen of administraties naar Nederland (Den Haag) werden overgeheveld, zou dat een goede zaak zijn voor Brussel (druk wegnemen), Den Haag én uiteraard het Nederlands. Is dit dan een heet hangijzer in Nederland? Nog niet, maar dat hierover flinke onderhuidse frustatie bestaat werd o.m. glashelder in een debat met minister Van Brempt op de Nederlandse televisie. Ze kreeg het verwijt dat ons land makkelijk praten heeft, want wij zijn geen netto-betalers (zoals Nederland al jaren) en daarbovenop hebben we nog alle voordelen van de Europese hoofdstad. Terechte kritiek die ze arrogant van tafel veegde. Niets nieuws onder de zon. De website van het Huis van Oranje (http://www.koninklijkhuis.nl) schrijft: "De opvolger van Karel V als Heer der Nederlanden, Koning Philips II van Spanje, benoemt Willem in 1559 tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Daarna verslechtert de verhouding tussen beiden al snel. Daarnaast heeft hij moeite met de Brusselse centralisatiepolitiek."

Er is ook het nieuwe Europese onderzoeksinstituut waarvoor nog geen vestigingsplaats werd bepaald. Welnu, in de regio Eindhoven heb je het belangrijkste cluster van technologische onderzoeksinstellingen (waarvan één samen met het Leuvense Imec, zelf het belangrijkste lab inzake nanotechnologie).

Waarom zou Nederland geen vragende partij zijn? Een opiniebijdrage voor een of andere belangrijke Nederlandse krant kan soms wonderen doen...

#18329

Willy

 

Voor mij vormt zo een lobby geen gevaar. Een journalist moet altijd eerlijk zijn, ook tegenover zichzelf. Heeft hij of zij dat Droogje, en vooral : Dat Natje, dat bij omzeggens alle persconferenties gegeven wordt, echt nodig ? Kan hij die dingen niet zelf betalen ? Het antwoord hierop moet positief zijn. Het is niet omdat iets of iemand de pers gratis trakteert, dat er het gevraagde gevolg moet aan gegeven worden. Eerlijkheid en objectiviteit, altijd en overal, ook bij snoepreisjes en dito fuiven. Ik herinner mij de nu nog steeds legendarische fuiven, ingericht door "Het Rijk der Vrouw" van destijds. Tegen de ochtend moest men opletten voor uitglijden op je weet wel. Wat was het uiteindelijke resultaat ?
Mocht ikzelf verbonden zijn, of iets te zien hebben, met media die VRT of MMMa nodig hebben, ik bracht hun berichten op identiek dezelfde manier als zij nu hun duidingnieuws brengen : subjectief, onjuist, pure desinformatie. Onderlijnen van alles wat er negatief is aan die media : politieke propaganda voor steeds dezelfden op de VRT bvb. Of (verboden) propaganda voor roken en zuipen in Big Brother van de VMMa. In de boekhouding zal je geen facturen vinden te betalen door de tabakverdelers, of brouwerijen. Maar wedstrijden, steeds bijgewoond door een resem genodigden, vinden meestal plaats in exotische oorden, en kosten veel geld, terplaatse vereffend. Watchers kunnen hierover dagelijks nieuws bloggen. Gelijk hebben ze altijd, vermits ze toch geen rechtstreeks nieuws doorgespeeld krijgen.
Bij mijn weten geeft het aan banden leggen van de Pers, steeds een averechts effekt. Zoals de mensen, het volk, de burger, meestal NIET doet wat van hogerhand bevolen of "sterk aangeraden" wordt.

#18338

Eric Jans

 

Wanneer het integrale EU-parlement naar Den Haag zou verhuizen, zou ik dat niet noodzakelijk zien als een verlies.

Vergeet niet, beste Netto-betaler, dat ik voor o.a. die EU-bedoening als Vlaming ook nog met iets betaal waar jullie anders ook behoorlijk arrogant zijn heen gestapt, da voorbije 50 jaar: de stad Brussel, hoofdstad van Vlaanderen!

Hebben jullie Netto-betalers al meegemaakt hoe het voelt aan stuk grondgebied te moeten loslaten?
Stel je maar eens Amsterdam voor dat in een voor jou vreemde taal bestuurd wordt, of Den Haag van waaruit bestuurd wordt maar dat hoe langer hoe meer in het buitenland komt te liggen.

Maar goed... dat instituut mag wat mij betreft naar je geliefde Eindhoven, als dat je grootste probleem is.
Ik hoop alleen dat je interesse voor Vlaanderen en de Vlaamse strijd (die in wezen een Nederlandse strijd is en zou moeten zijn) iets verder reikt dan de vraag 'wat je hier uit kunt halen?' voor Nederland.
Dat soort regime hebben we met Wallonië nu ook al. Zou de Nederlandse politiek voor Vlaanderen iets meer te bieden hebben dan de platte roofbouw die België nu al 175 jaar op Vlaanderen pleegt?

'Max Havelaar' genoot alvast unieke Belgische vrijheden (met uitzondering voor Vlamingen) om populair te worden.

#18340

Eric Jans

 

@ Max Havelaar:

Wanneer het integrale EU-parlement naar Den Haag zou verhuizen, zou ik dat niet noodzakelijk zien als een verlies.

Vergeet niet, beste Netto-betaler, dat ik voor o.a. die EU-bedoening als Vlaming ook nog met iets betaal waar jullie anders ook behoorlijk arrogant zijn heen gestapt, da voorbije 50 jaar: de stad Brussel, hoofdstad van Vlaanderen!

Hebben jullie Netto-betalers al meegemaakt hoe het voelt aan stuk grondgebied te moeten loslaten?
Stel je maar eens Amsterdam voor dat in een voor jou vreemde taal bestuurd wordt, of Den Haag van waaruit bestuurd wordt maar dat hoe langer hoe meer in het buitenland komt te liggen.

Maar goed... dat instituut mag wat mij betreft naar je geliefde Eindhoven, als dat je grootste probleem is.
Ik hoop alleen dat je interesse voor Vlaanderen en de Vlaamse strijd (die in wezen een Nederlandse strijd is en zou moeten zijn) iets verder reikt dan de vraag 'wat je hier uit kunt halen?' voor Nederland.
Dat soort regime hebben we met Wallonië nu ook al. Zou de Nederlandse politiek voor Vlaanderen iets meer te bieden hebben dan de platte roofbouw die België nu al 175 jaar op Vlaanderen pleegt?

'Max Havelaar' genoot alvast unieke Belgische vrijheden (met uitzondering voor Vlamingen) om populair te worden.

#18360

Pietel

 

Ik ben al druk bezig met het zoeken van een Peter/Meter. Dat peterschap is op zich al een geweldige grap.

Hoe moeilijk is het voor deze sites om aan de voorwaarden te voldoen? Gewoon op in spelen en je niet laten kisten.

En gepriviligeerde relaties aangaan met bepaalde personen/organisaties. Vroeg of laat hebben ze je toch nodig.

#18379

Huug

 

Ach, het jeukt. De 'vierde macht' voelt dat aan haar pijlers wordt geknabbelt. Gedaan met gezapig de berichten van Belga over te nemen en te berichten over de maandstonden van Coralien van Manoco. (Want die berichten kan je nu overal op weblogs lezen...) Door het internet moeten ze weer de baan op, en hun beroep terug ter harte nemen. Een goede evolutie me dunkt.

#18472

dieter verhofstadt

 

Ik heb erg veel zin, maar helaas te weinig tijd en discipline, om alle taalfouten, spelfouten en feitelijke fouten, die tegenwoordig de Standaard en de Morgen ontsieren, bij te houden en te publiceren. Alleen al op de sportbladzijden maak ik me sterk dat er geen dag voorbij gaat zonder fout in de teksten.

In hun drang om het gokschandaal op de voet te volgen - meer mediageniek dan écht belangrijk - staat de pers overigens bol van de voorwaardelijke wijs. "Gaone zou", "volgens hardnekkige geruchten", "insiders beweren" ... Dit alles staat vér van de journalisitieke deontologie.

Misschien is dat niet de kern van onderhavig dispuut, maar als professionals op hun strepen staan, verwacht ik tenminste een vlekeloze berichtgeving.

#18473

dieter verhofstadt

 

Hierbij alvast een staaltje "zou-journalistiek" van de Standaard, stilaan de standaard in voorwaardelijke feiten.

------------

BERLIJN - Een speler van de Duitse nationale ploeg zou betrokken zijn bij het nieuwe omkoopschandaal dat in het Duitse voetbal dreigt los te barsten. Dat meldt de Duitse openbare zender ARD. Ook verschillende spelers uit de Duitse eerste klasse zouden boter op het hoofd hebben.

Volgens de redactie van het programma Plusminus zou een Duits international, van wie de naam niet is vrijgegeven, ,,hebben samengewerkt met de gokmaffia, net als meerdere voetballers uit de hoogste afdeling''. (...)

Een anonieme bron vertelde de ARD nochtans behoorlijk verdachte feiten. ,,Ik was er persoonlijk bij toen een speler uit de Bundesliga tijdens een onderhoud verklaarde dat hij ’s anderendaags zou verliezen. Hij zei ook dat hij 10.000 euro had ingezet tegen zijn eigen ploeg.'' Volgens het magazine Stern zou de spilfiguur een in Maleisië geboren Chinees zijn. Die zou werken in dienst van een internationale misdaadorganisatie met vertakkingen tot in China en Vietnam. (...) Het schandaal zou, enkele maanden voor de start van het WK in Duitsland (09/06-09/07), bovendien erg schadelijk kunnen zijn voor het imago van het Duitse voetbal. (...)

#18911

Monique Verboven

 

mijn reactie gaat over het aangekondigde nieuwe Big Brother programma.

Waar gaat het met de media, zeker televisie naar toe?
Momenteel kan men praktisch geen enkel goed programma meer bekijken. Is het werkelijk de bedoeling dat de kinderen een "smerige wereld" te zien krijgen.(deze wordt al genoeg uitgesmeerd op onze T.V. beelden, of niet?)Hoe bloediger hoe beter.
Dat ze moeten leren hoe ze best pesten, mensen vervelen enz.? Moet dat voor hen de toekomst worden?

Zelf ben ik moeder van drie volwassen zonen en heb vijf kleinkinderen. Wel als ik bedenk dat dit het is wat ze in de toekomst te zien zullen krijgen, dan kan ik alleen maar zeer blij zijn dan mijn kinderen zo verstandig zijn, hun kinderen zo weinig mogelijk televisie te laten kijken.

Hoe wil men op deze manier, enige verbetering brengen in de relaties tussen mensen onderling. Ben je de "grote aap" als je erin slaagt iedereen weg te jagen? Ik hoop dat de redactie wel zal begrijpen wat ik met de grote aap bedoel. Hij is diegene die de leiding heeft, het voor het zeggen heeft.

Proficiat dames en heren die met dit programma te maken hebben. Jullie moeten wel een zeer laag niveau hebben om niets anders of beters te kunnen te brengen dan een "big brother".

Maar wat kunnen we eigenlijk verwachten als er alleen maar gespeeld wordt op kijkcijfers? Goede programma's (en sorry zo oud ben ik nog niet) zijn er gewoon niet meer. Je moet er echt naar zoeken.

#18913

Jöe

 

Beste Monique Verboven, ik treed je standpunt volledig bij. Tegenwoordig moet je als ouder je kinderen meer controleren en bijsturen in deze maatschappij waar verderf omnipresent is door de betere toegankelijkheid door steeds vorderende technologie, gekoppeld aan de platte cynische macht van de commercie, ontdaan van enig normbesef. Als kinderen geen "tegengif" krijgen of enige controle nemen ze klakkeloos aan wat de maatschappij hen inlepelt. Op de commerciële TV stations zien ze geen documentaire over de oude stad Kyoto, het Hermitagemuseum, de tweede wereldoorlog, Picasso, Cartier-Bresson, de Griekse tempels in Sicilië, etc, nee ze krijgen die domme smoel van die zelfvoldane papzak Grootaers in een voyeurprogramma, de verpersoonlijking van platte commercie aka de Pfaffs, dit alles gelardeerd met commercials voor ringtones. Voor de meeste kinderen is dit het enige wat ze op TV zien. Ik ben bang voor deze opgroeiende generatie kinderen wiens ouders geen tijd hebben om enige controle en duiding te verschaffen.

In Rusland is het op dit vlak tegenwoordig verschrikkelijk, en onlangs in DM las ik een treffend citaat van Maria Tarantino over Italië:

"Italië is een land dat node verandert.
Het is een land waar de meeste kinderen gedwee in de voetsporen van hun ouders treden. Daarachter schuilt een gebrek aan vertrouwen, een gebrek aan kansen, een zekere angst. En dat doet me denken aan de recentste film van Moretti, Il Caimano. De kans bestaat dat Berlusconi de verkiezingen niet wint, zegt hij daarin. Maar dat is niet belangrijk, want hij is nu al gewonnen. Hij heeft het culturele niveau van Italië weggeveegd en zo een maatschappij zonder idealen en waarden gecreëerd."