De Kerk, de Staat en de moord op Joe

Een juwelier als Wouter Tyberghien die een inbreker op heterdaad betrapt en neerknalt, wordt als een crimineel beschouwd. Hem wordt, bovenop de psychische trauma's die het voorval hem oplevert, nog een juridische lijdensweg aangedaan die zijn leven verwoest en hem uiteindelijk een ander beroep doet kiezen. En de politici zeggen: héla, we zijn hier niet in de Far West hé, de overheid moet het geweldmonopolie hebben! Maar als er in het Centraal Station een roofmoord wordt gepleegd op een jongeman, dan zijn wij plots allemaal, en de voorbijgangers in het bijzonder, de schuldigen. Want wij zijn onverschillig, we hadden moeten tussenbeide komen. Dat zeggen Kardinaal Danneels (letterlijk: "Honderden hebben het gezien hoe hij vermoord werd. Niemand deed iets") en Guy Verhofstadt (letterlijk: "de onverschilligheid die er heerste op het moment van de gruwelijke feiten"). Ik ben het uiteraard volmondig met hen oneens. Net zoals ik het oneens ben met professor Lode Walgrave, die vrijdagavond op het één-journaal doodleuk kwam vertellen dat de daders "kansarme jongeren" waren, lees: dat wij er begrip moeten voor hebben, en dat wij de ware schuldigen zijn.

Danneels, door Jean-Marie Dedecker een "Pontius Pilatus in kardinaalspij" genoemd, is goed op weg om met zijn dwaze gemeenplaatsen de meest irritante burger van het land te worden. Als Deense cartoonisten op volkomen geweldloze wijze de agressieve aspecten van de radicale islam aan de kaak stellen, dan vindt de kerkvader dat niet goed, wat zeg ik, heel slecht. Dan hebben ze nodeloos geprovoceerd. Maar als een bende gewapende allochtonen een jongere besteelt en vermoordt, ho maar, dan zijn wij allemaal in de fout gegaan volgens de kardinaal, want we hadden moeten tussenbeide komen. Ja, we hadden onze vuisten in beweging moeten zetten, we hadden uppercuts moeten toedienen, we hadden messen uit handen moeten slaan. Van een geweldmonopolie voor de Staat is plots geen sprake meer. De Far West lijkt plots een oase van veiligheid. "Ha ja, de politie kan toch niet overal tegelijk zijn", horen we nu.


Wat denken die mensen wel die vinden dat de omstaanders en de voorbijgangers hadden moeten tussenbeide komen, en die ons onverschilligheid verwijten? De ene seconde is zo'n strubbeling nog een onschuldige woordenwisseling, één seconde later zit er al een mes in een borstkas. Kom je één seconde te vroeg tussenbeide, vraag je aan de allochtonen "hé, wat doen jullie, laat die jongen gerust", dan ben je een vuile racist die uitgaat van de veronderstelling dat die blanke jongen die MP3-speler zeker niet gestolen kan hebben van die allochtonen, maar dat de allochtonen de MP3-speler willen stelen van de blanke. Je bent dan een bevooroordeelde die uitgaat van het cliché dat een bruin vel en kroeshaar indicatoren zijn voor crimineel gedrag. Je riskeert een klacht van het CGKR aan je broek te krijgen en veroordeeld te worden. Kom je één seconde later tussenbeide, dan is het onheil al gebeurd en riskeer je zelf ook een dolk in je ribbenkast te krijgen.

Ik ga dus in tegen figuren als Danneels, Walgrave en Verhofstadt die de burger willen culpabiliseren. Integendeel: niet de burger, maar de Staat is hier mede schuldig. Dat de voorbijgangers niet ingrepen, komt ten dele doordat de Staat ons al decennia lang inpepert dat hij, en hij alleen, het monopolie op de uitoefening van geweld heeft, en dat burgers het recht niet in eigen handen mogen nemen. Een tweede element is de sfeer van onzekerheid die gecreëerd werd en wordt door de hedendaagse inquisitie, het CGKR. U weet wel, die instelling die naar mijn bescheiden mening sterk bijdraagt tot de verhoging van de graad van wantrouwen en verzuring in de maatschappij.

Mijn kritiek op de manier waarop het CGKR racisme en discriminatie probeert te bestrijden is eenvoudig: zij komen niet op voor gelijke behandeling, zij willen een gelijkmakende behandeling. Het verschil tussen gelijke behandeling en gelijkmakende behandeling kwam onder meer tot uiting toen Raymond van het Groenewoud in zijn song "Weg met Amerika" gekscherend opriep om Amerikanen een gloeiende pook in hun gat te steken, en alle Engelstaligen beledigde omdat ze een lelijke, knauwende taal spreken. Wat mochten we dan vernemen van de politiek correcten? Dat daar niets mis mee was, omdat de Amerikanen (en Britten, en Nederlanders) nu eenmaal rijk en machtig zijn, maar dat je iets gelijkaardigs niet over Marokkanen mag zeggen (zoals gekscherend een liedje of een monopoliespel over Marokkanen maken), omdat dat nu eenmaal de verdrukte marginalen van onze maatschappij zijn. "De machtspositie van de twee groepen is nu eenmaal niet gelijk", en dat zou dan de twee maten en de twee gewichten verantwoorden. Zij die deze stelling verdedigden, tonen meteen de kern aan van wat er mis is met de hedendaagse discriminatiebestrijding. De bestrijders ijveren er niet voor dat iedereen op een gelijke manier tegen discriminatie en racisme wordt verdedigd. Nee, zij vinden dat de staatsdwang moet gebruikt worden om de machtigen minder machtig te maken, en de machtelozen machtiger te maken. Dat is geen discriminatiebestrijding, dat is niet ijveren voor gelijke behandeling, dat is ijveren voor gelijkmaking. Gelijke behandeling, op zijn minst door de overheid, is een basisprincipe dat in de grondwet zit verankerd: alle Belgen zijn gelijk voor de Wet. Over gelijkmaking daarentegen bestaat geen maatschappelijke consensus, en staat er niets in de Grondwet; het is het credo van één van de ideologische stromingen in onze maatschappij, met name de links-collectivistische. Het is deze uitbreiding van anti-discriminatie van gelijke behandeling naar gelijkmakende behandeling, die ertoe leidt dat blanken a priori schuldig geacht worden, en allochtonen a priori onschuldig geacht worden aan discriminatie en racisme. Het leidt ertoe dat politie en burgers op hun tellen passen: elke daad, zoals het uitspreken van een vermaning tegenover een agressieve allochtoon, of het simpele stellen van een suggestieve vraag, kan opgevat worden als een racistische belediging. Deze door de CGKR-inquisitie tot stand gebrachte mentaliteit draagt bij tot de verdere verrotting van de situatie.

En tenslotte: de Staat is hier, in de persoon van Guy Verhofstadt, weer eens overmoedig geweest en heeft wellicht zijn hand overspeeld door te verklaren dat "deze misdaad niet ongestraft zal blijven". Dat is pure blufpoker. Niets of niemand kan immers garanderen dat de daders gevat kunnen en zullen worden. Dergelijke uitspraken wekken verwachtingen die, wanneer blijkt dat ze niet ingelost worden, tot verdere frustratie bij de burgers leiden én tot gezichtsverlies voor de overheid. Dat hebben we onlangs ook gezien in de zaak-Remmery: ook toen zouden "de daders zeker worden gevat".

Reacties

#19171

Cogito

 

Duidelijk geformuleerd voor iedereen. Geef Luc een column in een krant.

#19172

Francis

 

Hear, hear!

#19173

koen

 

tja, idd geen woord over de algemeenheid en de aanvaardheid van criminaliteit en geweld onder de Marokkaanse jongeren,
geen woord over de nefaste 'uitverkorene' mentaliteit van de islam,
t kan zo in de krant ...

#19174

Michel Vuijlsteke

 

Staatsdwang gebruiken om de machtigen minder machtig te maken en de machtelozen machtiger, dat lijkt me een goede manier om een maatschappij te runnen.

Het negatieve aspect hoeft er niet altijd bij te zijn, natuurlijk: de armen rijker maken implicieert niet noodzakelijk dat iedereen die niet arm is, armer moet worden. En de mensen met een slecht opleiding helpen, wil niet zeggen dat universitairen plots hun diploma moeten afgeven. :)

#19175

marcel schenk

 

Het feit dat Verhofstadt heeft beloofd dat de daders zullen worden gevat, moet voor hen een hele geruststelling zijn. Wanneer heeft onze premier nog eens een beloft gehouden?

#19176

LVB

 

@Michel: "Staatsdwang gebruiken om de machtigen minder machtig te maken en de machtelozen machtiger, dat lijkt me een goede manier om een maatschappij te runnen."

Het is uiteraard jouw volste recht om dat te vinden; je bent zeker niet de enige die dat vindt (20 à 40 procent van de bevolking vindt dat, en 70 à 80 procent van de journalisten, volgens een studie van prof. Els de Bens over het stemgedrag van deze laatsten), en er zijn al heel wat wetten die op die manier werken, zoals bijvoorbeeld de progressieve inkomstenbelasting. Ook positieve discriminatie gaat uit van dat principe.

Maar tot nader order is dat geen basisprincipe van onze maatschappij. Het staat niet in de grondwet, er bestaat niet echt een maatschappelijke consensus om dat uit te breiden naar alle aspecten van de samenleving. Wat mij betreft: gelukkig maar.

Maar de tweede alinea van je reactie komt erop neer dat je de machtelozen wat meer macht wil geven, zonder dat je noodzakelijkerwijze de machtigen minder macht wil geven. Dat komt dan eigenlijk niet meer neer op positieve discriminatie, dat is gewoon wat men een 'emanciperend beleid' noemt. Daar heb ik weinig op tegen, als het zich beperkt tot de culturele of de socio-economische sfeer. De toepassing van het recht, de ordehandhaving of de burgerrechten daarentegen, moeten mijns inziens zonder aanziens des persoons en dus ook zonder aanziens der machtspositie des persoons gebeuren.

#19177

bonna

 

Mooi artikel!
De nagel op de kop.
Alhoewel het geen typisch Belgische ziekte meer is, ik kijk dan ook naar Europa, hebben we wel last van een epidemie.

#19178

VHfc

 

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/EZ..."></param><embed src="https://www.youtube.com/v/EZ..." type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="350"></embed></object>

of als dat niet lukt:

https://www.youtube.com/watc...

#19179

Leo Norekens

 

Twee criminologen lopen over straat en vinden een oud vrouwtje dat bloedend op de stoep ligt. Haar kleren zijn gescheurd. Uit haar van bloed gulpende keelgat klinkt nog een vage reutel.
Zegt de ene criminoloog tegen de andere: Wie dìt gedaan heeft, heeft dringend hulp nodig.

Dit even terzijde.
Goed artikel.

#19181

Neverbeendead Religion

 

Tja, je weet hoe liberalen de wereld regeren.
Zolang je wettelijk in orde bent moet je je vrijheid van meningsuiting maar toepassen om zeer rijk te worden.
Hier zien we daar een nieuw voorbeeld van:
Op patriots&kapitalism.com, gevestigd in texas, kan je online een weddenschap plaatsen ivm het aantal gestorven amerikaanse soldaten in het buitenland volgens systemen die vergelijkbaar zijn met de online sport goksites.
De televisiestations verwachten dat ze reportages moeten maken over gokverslaving op deze site met onderzoekers en experts die maatregelen zoals tijdige uitsluiting en begeleiding voorstellen.
Een mooi voorbeeld van een wettelijke site die enkel maar een mening geeft over het vaststaande beleid van regeringen in de vorm van de eigen meest realistische voorspelling die men wat liberaal laat concurreren met andere.

#19183

gonzo.jr

 

@luc:

<snip> De toepassing van het recht, de ordehandhaving of de burgerrechten daarentegen, moeten mijns inziens zonder aanziens des persoons en dus ook zonder aanziens der machtspositie des persoons gebeuren. <snip>

Klopt als een bus, maar in de praktijk... Als je Piet Van Eeckhout of Jef Vermassen e.a. kan betalen is de uitkomst of het "recht" niet altijd even "recht".

#19185

Clopin

 

Het feit dat staatshoofden en andere zogenoemde vooraanstaanden niet consequent zijn in hun uitspraken neemt voor mij niet weg dat wij daarom onze burgerlijke en sociale plicht niet moeten uitoefenen. Ik wijs niemand met de vinger want ik ga niet zeggen dat ik de held had uitgehangen. Maar het is wel een wake-up call voor mij geweest.

#19186

publius

 

Heel juist artikel. Als ik naar het Brusselse moet neem ik nogal veel de trein/metro indien mogelijk. De laatste keren heb ik 1) gezien hoe drie noordafrikanen hun kans afwachtten tot een trein ons drukke perron aan het zicht onttrok om een oude man te beroven, 2) in mijn coupé is tussen centraal en Zuid een man beroofd van zijn portefeuille. Dagelijkse kost volgens de controlleur en sommige medereizigers: "weinig zin om het aan te geven".Nergen politie te zien trouwens. Dat is de realiteit waar Daneels en Verhofstadt heel ver vandaan staan.
Ik leef zeker mee met die Joe en zijn familie, maar het is een wonder dat zoiets niet eerder gebeurd is. Het kon uw of mijn kind geweest zijn. (wees gerust noord afrikanen, jullie jeugd kiest wel ander volk eerst, jullie lopen geen gevaar).
Hoeveel mensen kunnen dat op die plaats en tijd duidelijk gezien hebben ? Maximaal 10 ? Ik ben zeker dat voor Joe en zijn makker goed en wel beseften wat er aan het gebeuren was, Joe al dodelijk gewond was en de daders gaan lopen.
Vinden zullen ze die daders niet want moslims (die zij vermoedelijk zijn, statistisch gezien)houden elkaar de hand boven het hoofd. Zie je Belgen massaal op straat komen en moskees platbranden ? Gelukkig niet. minstens 25% kiezers (met gezond verstand) schreeuwen al lang dat het evenwicht zoek is en "doe er wat aan". We hebben de respons van het establishment gezien: "wij zijn onverschillig, het is ons fout". minstens 25% van de kiezers is helemaal niet onverschillig, de verkiezingsresultaten bewijzen het!!! Dat zijn geen racisten maar realisten. "Verzuurd ?" misschien, jawel, maar met recht en reden.

#19187

spectator

 

@LUC

Wat meer van die degelijke commentaren.Ik laat die trouwens lezen dr vrienden,kennissen en familie.Het wordt tijd dat de brave burger in dit land weet hoe de zakens er in dit apenland er werkelijk voor staan

#19192

Briggs

 

Hear,Hear...hoe lang zal LVB nog bij de VLD kunnen blijven?
Voor de rest...zelfde reactie als bij de citaten (hieronder).

Daneels is hypocriet bezig. Zou hij zelf ingegrepen hebben?
Als hij Ja zegt dan kent hij niets van het wildlife.

Ik weet dat ik in het Brusselse niet moet ingrijpen als allochtonen (Maghrebijnen) een ander lastig vallen of aanvallen. Waarom? Juist omdat ze uitermate agressief zijn, in groep werken. Een messteek is het een werkelijk gevaar, maar groepsovermacht is een tweede reden. Je weet ook dat andere omstaanders niet gaan ingrijpen, juist omwille van dezelfde redenen of uit angst. Het is enkel wanneer een groep zich vormt om in te grijpen dat men zal durven in te grijpen. Is er geen spontane groepsvorming; dan zal men als burger niet ingrijpen.

Zinloos geweld, deze keer ontstaat er een 'hetze' aangezet door mediatisering. Zulk zinloos geweld is wekelijkse kost in het Brusselse. Ik ken er nog zo eentje waar een man blind geslagen werd... dat is ook de hypocrisie van de media en de Ahidar's van de maatschappij. Bij al de rest zwijgen ze.

Dedecker zegt maar wat, politiek zullen mensen toch eerder voor Vlaams Belang gaan dan JMDD. Waarom? JMDD zit vast in de VLD die met Dewael zijn geloofwaardigheid inzake veiligheid buiten zwierde; diegene die klaar zijn voor de overstap zullen de overstap maken.

Verder:
Meer Blauw op straat? Op een bepaalt kan je niet meer blauw op straat brengen, de administratie kan trouwens niet volgen. Sociale controle? Bestaat blijkbaar niet.
Dan is er volgens mij slechts één mogelijkheid meer: vangen; straffen & buiten pieren. End of Story.

#19193

Philippe Borremans

 

Toch is het weer opvallend dat deze criminele daad (blanke Belg, overvallen door Noord Afrikanen) veel meer dan de "gewone" dosis media aandacht krijgt hé...

Het is helaas zo dat er in Brussel en andere grootsteden elke dag slachtoffers vallen. Wat hun origine ook mag zijn, doet er niet toe, het is een macaber "sign of the times".

Verantwoordelijkheid ? Laten we eerst eens bij onszelf beginnen, dan ons genoeg (en zo goed mogelijk objectief) informeren, en dan gaan stemmen...

#19194

Briggs

 

Oh maar vergis u niet. De daders van dat andere geval van zinloos geweld dat ik ken...waren ook van 'allochtone' origine.

#19196

Briggs

 

Er is nog zo'n geval, een historisch geval...hoe was ook al de naam weer...Mombaerts? Minderjarige smeet met ijzeren staaf op Vlaming; Vlaming krijgt het ding op de schedel.
RIP. Patrick Mombaerts.

#19197

Thos

 

Bravo, Luc!

#19201

confucius

 

Kan het niet zijn dat de kardinaal bedoelde dat de burger zich moet bewapenen en het krapuul overhoop schieten als ze een beroving zien ?

#19202

Briggs

 

Dat is een andere mogelijke verklaring...die ik aanvankelijk ook dacht te lezen...maar dat lijkt mij niet 'geestelijk' genoeg.

#19207

René

 

En dan zullen de politiek correcte partijen niet begrijpen waarom het Vlaams Belang stemmen wint.Maar ja, degenen die stemmen voor het VB zijn in hun ogen toch maar krapuul.

#19211

Thos

 

Doorheen al de hypocrisie en schijnheilige wegstekerij van de linkse partijen (hun nieuwe Übermensch - de vreemdeling - is dan precies toch niet zo braaf als ze hem voorstellen in hun propaganda à la sitcom "Thuis") nog even volgende opmerking: wie is nu in het voordeel bij (a) het verbod in België op pepperspray en tasers (b) het inleveren van wapens - de Joe's of de criminele vreemdelingen?

#19212

Huug

 

"Niets of niemand kan immers garanderen dat de daders gevat kunnen en zullen worden."
Precies, we zijn al een week verder maar niet één meter. De daders zijn naar mijn gevoel allang het land uit: ondertussen kennen ze in Noord-Afrika allemaal het repertoire van Will Tura uit het hoofd. Waar die culturele mp3 uitwisselingen allemaal goed voor zijn!

#19213

Briggs

 

Ze zullen nog in het land zitten. Ik hoop enkel dat de telefonie een handig hulpmiddel zal blijken.

#19218

Jöe

 

Ik denk niet dat hun allochtone buren/kennissen/familieleden de politie zullen tippen. Hun eigen jong beschermen is wellicht sterker dan hun rechtvaardigheidsgevoel, hun Koran ten spijt. Ik hoop dat ik ongelijk krijg.

#19219

Frans Lavaert

 

Het gaat er hier weer niet echt hoopvol aan toe, op deze webstek van de rechtse kerk.
Hoe jammer dat "lvb.net" er nog niet was toen de Bende Van Nijvel toesloeg. Blanken toch? En hoe hoog liep de buit op? Waar zijn de daders?
Even pedagogisch bekeken nu.
Zeer spijtig is dat de dienstplicht is afgeschaft.
En erg ook is dat men in de wereld van het schoolonderwijs nog altijd geen weet heeft van de nieuwe inzichten over het vroegtijdig herkennen en behandelen van toekomstig crimineel gedrag. Kan al bij kleuters.

#19220

VHfc

 

@FL: "En erg ook is dat men in de wereld van het schoolonderwijs nog altijd geen weet heeft van de nieuwe inzichten over het vroegtijdig herkennen en behandelen van toekomstig crimineel gedrag. Kan al bij kleuters."

Hoeft niet. Dit soort van social engineering zou trouwens te duur zijn. Het volstaat om tijdens de schooluren in Brussel de A.Maxlaan af te wandelen en een paar keer op de Metro te springen. Of in Brussel Zuid/Noord. Dan zie je ze direct, de hang"jongeren".

Hint: ze zijn minstens met 3 want de lafbekjes zijn bang alleen. Kom jij ook nog eens buiten?

#19221

VHfc

 

@Joë: "Ik denk niet dat hun allochtone buren/kennissen/familieleden de politie zullen tippen. Hun eigen jong beschermen is wellicht sterker dan hun rechtvaardigheidsgevoel, hun Koran ten spijt."

Dan ken je weinig van de HH. Qura'n. De HH. Qura'n huldigt een dubbele moraal. Je moet je (moslima) vrouw trouw zijn, je mag niet doden, je mag niet stelen, als het om geloofsbroeders gaat. Wat infidels betreft, daar mag je alles. Liegen, bedriegen, moorden (ook kinderen). Dat is geen propaganda, dat is gewoon de basis van de HH. Qura'n. Muhammad zèlf heeft het voorbeeld gegeven.

Natuurlijk zijn de derde generatie kut-marokkaantjes de Qura'n ontgroeid, ze zijn ontspoord. Maar de culturele dédain t.o.v. de infidels hebben ze wel met de moedermelk ingezogen. Hun gedrag is dus niet zo verbazingwekkend, het is zelfs voorspelbaar. Muhammad himself zei dat roven bij de infidels Allah goedgunstig stemde. Dat beroven van blanke autochtonen wordt dus helemaal niet als een misdaad gezien.

Daarom is de publicatie van de foto's ten enen male zinloos. De Islamitische gemeenschap sluit gewoon de rijen. Intern zullen ze de "stommiteit" wel afkeuren, maar naar buiten uit worden de plooien gladgestreken. Allahu Akbar.

#19222

zoalshetis

 

mooi geschreven, en dat compliment van een hollander.

het is schandalig wat er gebeurd is. geen woorden voor. maar eigenlijk ook te verwachten, gezien het criminele stigma. dat overigens terecht is en een zeer herkenbare m.o. heeft, wat we inmiddels overal in europa herkennen lately.

ik denk dat het een goed voorbeeld zou geven om een referendum te openen met de vraag of criminele allochtonen, die echt numpa toevoegen aan de maatschappij weg zouden moeten uit jullie of ons land. inclusief de familie die blijkbaar nooit moeite heeft genomen om die jongens thuis te houden. Indien ze niet in staat waren dan verwacht ik een betere rol voor de vrouw des huizes. heel snel.

die gasten moeten gewoon heel snel gaan denken aan een toekomst hier, want anders is het echt te laat. naar school, thuis komen, thee of iets fris drinken, aan je huiswerk, gezellig eten, misschien nog wat huiswerk, lekker tv kijken of internetten en om tien uur het licht uit...

denk zelf dat daar iets meer toekomst in zit. jammer dat het zo scheef gegroeid is en we blijkbaar moeten leren leven met schorem van de eerste klasse.

ter uwer info: niks mis met moslims, want dan zou ik ook iets tegen andere gelovigen hebben. het is het schorem dat het verpest voor de eerlijke en gewone moslim omdat we bad motherfuckers nog steeds zien als moslims, maar dat zijn ze helemaal niet. het is gewoon het laagste tuig van de richel.

en dan wilde ik bij deze zeggen dat ik heel erg trots ben op de vader van joe, zijn manier van praten heeft veel mensen rustiger gemaakt.

en dan wilde ik ook nog even zeggen dat de naffer die geïnterviewd werd en de boel nogal bagatelliseerde, eens moet nadenken wat er gebeurt als een jongen van zijn groep door een diefstal doodgaat omdat de politie hem per ongeluk doodschiet als hij crimineel bezig is in een mc donalds. ben blij dat ael en hun knokploegen hebben laten zien hoe krom sommige bevolkingsgroepen denken.

gelukkig zijn er nog mensen die nadenken.

#19228

Peter Fleming

 

Joe: allez man, waarom zo pessimistisch, ze gaan ze toch pakken, verhofstadt heeft het gezegd

FL: je gaat hier niemand van de "rechtse kerk" vinden die de bende van nijvel minder erg zou vinden omdat het toch blanken waren

zoalshetis: "ter uwer info: niks mis met moslims, want dan zou ik ook iets tegen andere gelovigen hebben. het is het schorem dat het verpest voor de eerlijke en gewone moslim omdat we bad motherfuckers nog steeds zien als moslims, maar dat zijn ze helemaal niet. het is gewoon het laagste tuig van de richel."
zoals vhfc al zei: ze zijn de koran misschien ontgroeid, maar het culturele dédain hebben ze met de paplepel binengekregen, dus ik zou moslims en andere gelovigen niet zomaar over één kam scheren, al is het maar omdat je anders eric jans op je dak krijgt

#19230

Jöe

 

Met uitsluitsel van wat hij zegt over roken (maar ja, hij is een junkie) heeft JP Van Rossem deze week in Humo zinnige dingen gezegd over onze maatschappij, waaronder een paar redenen waarom het met vele jongeren (waaronder inderdaad allochtonen) de verkeerde kant opgaat.

#19236

Wetstraatwatcher

 

Het is geweten dat Marokkaanse zonen als echte prinsen worden opgevoed die alles krijgen wat ze willen. Verwende nesten die nooit een "neen" gekregen hebben en daar niet mee kunnen omgaan.
De rustige "neen" van Joe zal dan ook van aard geweest zijn om de persoon in kwestie in een blinde woede te doen ontsteken denk ik. Een situatie waar hij niet mee kon omgaan.

#19240

Cogito

 

huh rechtse kerk? Links is een kerk, rechts niet. Links wil haar moraal juridiseren en de mensen dwingen links te denken en te leven en gedraagt zich daarmee als een moreel platform, zoals kerken en sommige andere politieke ideologieen dat ook zijn.
Daarbij wil zij ter verspreiding van haar moraal gebruik maken van de dwingende macht van politie, leger en het juridisch apparaat. Dat doet zij door zich voor te stellen als politieke ideologie en misbruik te maken van een op een interpretatie van democratie gebaseerde legitimiteit.
Vandaar de term `linkse kerk`.
Rechts wil mensen juist vrij laten in hun denken en hen de vrijheid laten hun eigen moreel platform te kiezen. Zij stellen zich daarom op als vrijwaarders van de scheiding van kerk en staat, of politiek en moraal, of recht en fatsoen, wat 3 koppels van woorden zijn die synonieme begrippen uitdrukken. Tenminste, als we als links alle vormen van collectivisme beschouwen en als rechts het tegenovergestelde daarvan.

#19242

Karl

 

Het lijkt op een ver middeleeuws verleden: toen hadden we de erfzonde om het gepeupel onder de knoet te houden.

Nu hebben we de discriminerende blanke mens.

#19243

spectator

 

@JOE
Van Rossum zinnigedingen gezegd???Haha zoals bvb dat hij met charismatische figuren ,zoals Luc Alloo,Phara de Aguirra of Brusselmans in een nieuwe partij,400000 kiezers van het Vlams Belang kan afsnoepen.
Charimatische figuren???Een echte grap.Met dergelijke linkse figuren op de lijst zou tenhoogste de SPA (wat)stemmenverlies lijden.
Joe,wie neemt er die oplichter trouwens nog au serieux?,
Wat me ook opvalt, dat er in de nationale pers weinig reactie komt op het schandalig vonnis van het Brusselse hof van beroep inzake het FN kopstuk Frenet.Die man ligt me niet maar, indien men weet dat de moordenaar van Mombaerts slechts 120 uur werkstraf kreeg en Frenet met het dubbele wordt bedacht voor het uiten van bepaalde meningen die door een groot gedeelte van de bevolking wordt gedeeld,dan is er slechts een besluit mogelijk :een justitie de rois des nègres zoals het al vroeger was

#19245

paul

 

Prachtig artikel - ook voor het paragraaf over de dubbele standaard van het CGKR.

Heeft er iemand ooit aan gedacht het Centrum aan te klagen wegens racisme? Het zou nog leuk kunnen worden.

#19259

Lucske

 

Bravo Luc! Nog van die artikels!!

#19266

Publius

 

@VHfc ivm dat het tonen van het fotomateriaal onzin zou zijn.

Wat het resultaat betreft heb je misschien gelijk, maar ik wacht echt met veel spanning af 1) of men de daders zal identificeren 2) of men ze zal kunnen vatten.
(het eerste hoop ik en verwacht ik, het tweede betwijfel ik)

Er moeten zeker "kringen" zijn waar me nu reeds weet over wie het gaat. Ik kan mij trouwens niet voorstellen dat er geen duidelijkere foto's bestaan met de huidige technieken. Volgens mij gaan de politiek correcten ons binnenkort trachten wijs te maken dat de foto's te onduidelijk zijn en daardoor de daders niet identificeerbaar zijn. Onzin natuurlijk. Indien één van die personen met die beeldkwaliteit iemand uit mijn sociale of beroepskring was dan zou ik die met een redelijke graad van zekerheid herkennen, toch voldoende om verder te onderzoeken.

Als blijkt dat met het vrijgegeven materiaal de daders niet geïdentificeerd kunnen worden dan kan ik maar één conclusie trekken: bepaalde allochtone kringen nemen ze in bescherming. Zo'n beetje de gedachte van "eigen krapuul eerst".
Ik hoop dat ik mis ben, of misschien worden ze toch gesnapt door politie werk ondanks de gesloten rangen van bepaalde allochtone kringen. Ik geloof wel dat politiediensten hun uiterste best daarvoor doen, of toch die opdracht gekregen hebben van BiZ. Daarvoor is dit voorval politiek veel te heet en paars kan zich niet veroorloven nogmaals op de bek te gaan. Die witte mars is al een eerste afleidingsmaneuver om de emoties te kanaliseren (lees manipuleren).

Ik ben echt benieuwd. Het identificeren zal een goede test zijn voor de echte bereidheid van de allochtone gemeenschap, een heel objectieve test trouwens waar gezever van politici praat voor de vaak zal zijn.

Nog iets: in negatieve zin wordt men verweten racist te zijn als je een omlijnde groep allochtonen met de vinger wijst die je associeert met een verhoogde voorbeschiktheid tot misdaad, doordat je veralgemeent. Dat is heel foei! Wat doen de media en paars ? Ze voeren een paar goedmenende (spontaan of ge-ensceneerd) allochtonen op die bvb brood uitdelen of bloemen leggen en verwachten van de bevolking dat die kritiekloos het voorgekouwde veralgemeent. twee maten..., juist.

#19267

VHfc

 

@Publius: de statische foto's zijn heel onscherp en door de compressie heb je heel wat jpg artefacten rond de randen en ook in het gezicht. Waarschijnlijk komt dat door de losy stockage van de beelden. Misschien wat investeren in een paar schijfjes meer?
Ik heb zelf geprobeerd om wat te verscherpen met het USM filter (zie https://www.youtube.com/watc...) maar het probleem is dat alle verscherpers edge-detectoren zijn en de edges van de artefacten worden het meest verscherpt. Je kan de edge treshold vergroten maar dan krijg je eerder defogging dan verscherping.

Het was heel zinvol om ook bewegende beelden vrij te nemen. Ons visueel systeem is namelijk ook gebouwd voor herkenning op basis van biological motion (bvb. http://www.inma.ucl.ac.be/~...). De manier van voortbewegen van iemand - zelfs zonder duidelijk gezicht - kan heel veel helpen bij de herkenning als je de persoon goed kent.

Als de daders in België wonen moeten ze zeker door hun familie zijn herkend - op voorwaarde dat die familie naar de autochtone TV kijkt. Nu ben ik ooit eens een keertje bij een "kansarm" Marokkaans gezin thuis geweest en die hadden in al die jaren hier nog *nooit* VRT of VTM gezien. Waarom denk je dat Borgerhout vol schotelantennes staat? Als er een "intellectueel" in huis is wordt het al eens Al Jazeerah, anders is het constant TV Maroq.

Een tweede punt is dat in de Marokkaanse cultuur (en eigenlijk de Islam in het algemeen) het tegennatuurlijk is als je je eigen volk aangeeft aan de infidels, en aan de Belgische politie die algemeen als "vijand" wordt beschouwd. Het verbaast me dat alle geleerde analysten en -ogen deze twee simpele feiten niet eens schijnen te weten. De vlotte en geïntegreerde Marokkanen die Terzake komen volzwetsen hebben met die volkslaag ook helemaal geen contact meer.

#19271

Koenraad

 

Goed artikel Luc ! Ikzelf sprong een halve meter bij wijze van spreken, toen de avond op de feiten de journalist in kwestie zei dat "de mensen in het station hun verantwoordelijkheid niet opnamen" (!?). Later nog eens herhaald door de Kardinaal en de Premier.
Gezien de reacties op uw artikel ben ik niet de enige die zich hieraan stoort.
Wat moesten de mensen verdomme doen ? en ik zou me ook afzijdig gehouden hebben van een groepje jonge mensen die wat stonden te roepen tegen elkaar, want dat had het waarschijnlijk wel geweest in het begin.
De mensen namen hun verantwoordelijkheid WEL op : en dat is na hun dagtaak naar huis gaan en voor hun gezin zorgen. Of is dat vanaf nu ook een misdaad ?

#19275

Leo Norekens

 

Voor al die prekers die vinden dat de "onverschillige" voorbijgangers lamzakken waren, maakt Marc Vanfraechem http://victacausa.blogspot.... de terechte opmerking: "dat er twee overvallers waren lijkt voor alle journalisten wel vast te staan, maar ik geloof dat niet. Er waren er wellicht vier... zoals elke Brusselse politieman weet."
(Met verwijzing naar een vorig artikel http://victacausa.blogspot.... , waarin uitgelegd wordt "hoe zo'n overval in zijn werk gaat: twee kereltjes van net geen achttien doen het vechtwerk, en twee ouderen staan op de uitkijk, en komen enkel tussen als het hoogstnodig is")

#19293

ivanhoe

 

@lvb

(over uw eerste paragrafen) Er is nog een verschil tussen tussenbeide komen en iemand neerknallen he...

En ook al is het "niets doen" van omstaanders natuurlijk begrijpelijk, iemand in nood geen hulp bieden is bezwaarlijk lovenswaardig te noemen. Toch "normaal" dat een moraalridder (niet negatief bedoeld) zoals Danneels daar op wijst? Dat de moord op zich slecht was weet iedereen, daarvoor hoef je niet naar de kerk. Ik zou vermoedelijk ook bang wegkruipen in een hoekje, maar gewoon uit zelfbehoud/lafheid. Het excuus dat de Staat ons inpepert dat wij het recht niet in eigen handen mogen nemen (alhoewel hulp verlenen in nood net verplicht wordt in ons recht) vind ik dan maar persoonlijk ronduit flauw.

Om een verrassend citaat van phara gisteren te herhalen: Ook zonder subsidies [staat] kan [moet] je veel doen. Daar mag Danneels toch op wijzen wanneer het in de Kerk gaat over iemand die Zijn eigen leven heeft gegeven voor anderen? En over Christenen die geacht worden te waken (apostels toen op de olijfberg, christenen nu in het station/de maatschappij)?

Indien de mensen zich uit zichzelf deels(!) verantwoordelijk zouden voelen voor het welzijn van de medemens dan zouden socialisten overbodig zijn en hadden we allang een rechts beleid.

#19294

ivanhoe

 

En onze premiers, zouden beter wat harder bluffen, dan zouden de daders zich heel misschien uit eigen beweging aangeven uit hoop op strafvermindering...

#19310

Eric Jans

 

Ergens voel ik me een beetje ongemakkelijk bij dat voorval. Het Vlaams Belang houdt een veiligheidscongres, plakt het hele land vol affiches over 'veiligheid, onze prioriteit' en luttele dagen later gebeurt zo'n moord op één van de meest publieke plaatsen van het land, in het hartje van dat land, op een Franstalige Brusselaar door een Noord-Afrikaan voor dan nog zoiets onnozels als een mp3-speler.

Bekijk het eens - los van alle emoties - als een toneelvoorstelling: de timing (midden in de veiligheidscampagne), de onnozele doelstelling (hype mp3-speler) en de 'rollen' (slachtoffer/dader) zijn bijna 'te 'mooi' (of moet ik zeggen 'te lelijk'?) om waar te zijn.

Alle onveiligheid ten spijt (ik ben de laatste om die te ontkennen, maar... Het is nu niet dat er elke week zo'n jongen van 17 consequent vakkundig wordt 'afgemaakt', neergestoken door 5 snelle, efficiënte messteken.

Ik suggereer misschien te veel door wat ik zeg(en dat wil ik eigenlijk niet) - en ik geef toe van nature enige achterdocht t.a.v. publieke gebeurtenissen te hebben ontwikkeld, maar het plaatje is me gewoon te perfect.

Ik mag dan VB-kiezer zijn... ik word hier gewoon op één of andere manier 'een beetje ambetant' van.

Niet van de moord an sich. Moorden gebeuren, punt uit. Wél van de timing, het rollenpatroon, de locatie, de efficiëntie tegenover de doelstelling (mp3)...

Ik wou gewoon even lucht geven aan dat 'gevoel' waarmee ik toch ook rondloop...

#19311

Eric Jans

 

Voorts... de slecht werkende camera's, de foto's die niet meteen vrijgegeven worden, ...

Het is al bij al een raar geval, als 'case', bedoel ik.

#19312

Eric Jans

 

Iedere staat wéét toch dat haar allereerste functie 'veiligheid' is. Daarop - en eigenlijk daarop alléén - heeft de democratische staat een legitiem monopolie.
Hoe kán die staat dan zó reageren met 'een schoolvoorbeeld van hoe het NIET moet?!'

Dat gaat m'n petje te boven!
Normaal voert een staat op zo'n moment een ferm gezicht op; een onderzoeksrechter, een commissaris die aan de publieke opinie laat weten dat dat varkentje gewassen zal worden.
Iemand met een uitstraling van: 'ten aanval tegen die dader'.

Wie is in dit verhaal 'dat gezicht'?
Ik zou 't niet weten. Bizar.

Het lijkt zelfs nú nog zo te zijn dat die staat daar allemaal niet erg om bekommerd is.
Ik begrijp dat niet: Paars... dé specialisten van de snelle efficiënte communicatie.
Vreemd.

#19317

Peter Fleming

 

Eric, straks spreek je nog van een complot tussen de Belgische Staat en het VB

#19318

B.Libbrecht

 

Ik weet nog zo niet of Luc wel goed bezig is. Nog niet zo lang geleden, toen hij naar die uitdagende 'Bush was right' videoclip linkte (overigens keigoeie want funny en relativerende clip tegenover heel die horde Bush-bashers), vond ik het toch al vreemd dat hij 'some more shock therapy' aankondigde. Sedertdien vertoont zijn blog hier en daar behoorlijk wat tekenen van irrationalisme. Is dit de invloed van Dedecker? Ik weet het niet maar ik wantrouw dit nogal.

De kritiek op Danneels daar kan ik inkomen. Het wijzen op de links-collectivistische trend: akkoord. De onderscheiding tussen 'gelijkmaking' en 'gelijke behandeling' is wat FA Hayek onderscheid als 'taxis' (geplande orde) versus 'cosmos' (spontane orde) en wat Thomas Sowell 'cosmic justice' versus '(real) justice' noemt in zijn boek 'The quest for Cosmic Justice' - een boek dat zondermeer tot de standaard literatuur zou moeten behoren op elke school in elk democratisch land.

Maar er is een verschil tussen de taal van pakweg deze T.Sowell, en F.A. Hayek enerzijds, en de meer radikaliserende taal van pakweg een Robert Spencer en dergelijke auteurs. Diens boek 'The Politically Incorrect Guide to Islam' wil ik niet op mijn schouw hebben liggen als een gewone moslem uit de straat binnen zou wippen, en zelfs niet als de (blanke) loodgieter zou langs komen. Niet omdat in dat boek geen waarheden zouden staan - verre van. Maar omdat dit soort boeken al in hun titel aangeven waar ze op uit zijn. En dat is zeker niet verzoening. En verzoening, dat is nu net een thema dat - hoewel waarschijnlijk veel moeilijker te begrijpen voor een liberaal dan voor een christen - meer dan nodig is. Verzoenende taal kan wonden helen die anders alleen maar verder worden opengereten.

Let wel: daarmee verdedig ik Danneels zijn 'dwaze gemeenplaatsen' helemaal niet. Maar je moet dit soort 'gemeenplaatsen' nu ook weer niet 'uitzuigen' - alles eruithalen wat erin zit om het brandje zo hoog mogelijk op te laten flakkeren. Enkele niet-zo-verstandige uitspraken van Danneels zullen, als ze maar van dit allooi zijn, bijlange niet zoveel kwaad doen. Wanneer de EU echter 'stresserende taal' meent te moeten bannen (het artikel van Mia Doornaert in Luc's citaten-log, 21/04) - DAN zitten we pas echt op het spoor van de links-collectivistische gelijkmaking.

JM Dedecker - zie Luc zijn citaten-log, 19/04 - praat in termen van 'kutallochtoon' en klaagt tegelijk over 'een steeds driester wordende spiraal van geweld'. Men moet echter niet deze 'steeds driester wordende spiraal van minachtend taalgebruik' straal negeren - die stookt ook mee aan het vuurtje. Zijn taal maakt hem zwak, en dat geldt voor nogal wat van de nieuwe liberalen. Ik vind dat enigzins bedroevend. Het is irrationeel om met de tendens mee te doen alle moslems op 1 hoop te gooien. Hoe erg de toestand door de radicalistische islamisten ook is, men diene niet het hoofd te verliezen.

#19319

LVB

 

B.Libbrecht: wat precies is er in mijn bovenstaand artikel "irrationeel"? Veeg ik alle moslims op één hoop? Het woord moslims komt er zelfs niet in voor, en naar de (radicale) islam verwijs ik slechts in het kader van de cartoons. Over "de allochtonen" zeg ik hierboven in feite niets. Ik heb hierboven de Kerk (Danneels) en de Staat (het CGKR) bekritiseerd, en zeker niet "de allochtonen". Graag een citaat van één of meer zinnen uit mijn artikel die je "irrationeel" vindt.

#19325

LVB

 

Dit artikel werd ook gepubliceerd op http://www.express.be, directe URL: http://www.zi-biz.be/zint/d...

Eén van de reacties onder dat stuk wil ik jullie niet onthouden:

"Door enkele citaten uit hun verband te rukken, ze te ontdoen van hun context en er persoonlijke conclusies aan te verbinden die de respectievelijke sprekers duidelijk niet maken blijft uw stukje dat van een gefrustreerde would-be journalist die in het gewone circuit niet (meer) aan de bak komt vanwege zijn te geringe kwaliteiten. En die dan maar wat bijeensprokkeld in een onsamenhangend episteltje waar een kat haar jongen niet meer in terugvindt. U had er ook nog de flitspalen, de bende van Nijvel, de verboden chocoladen cigaretjes en de omkoopchinees bij kunnen betrekken. Volgende keer beter ?"

Altijd lachen geblazen met dergelijke reacties. Let ook op de dt-fout.

#19327

Bebber

 

<snip><snip> De toepassing van het recht, de ordehandhaving of de burgerrechten daarentegen, moeten mijns inziens zonder aanziens des persoons en dus ook zonder aanziens der machtspositie des persoons gebeuren. <snip>

Klopt als een bus, maar in de praktijk... Als je Piet Van Eeckhout of Jef Vermassen e.a. kan betalen is de uitkomst of het "recht" niet altijd even "recht".<snip>

Het zou eigenlijk net omgekeerd moeten zijn. Want als ik voor iets een boete zou krijgen van 200 Euro, dan ga ik een magere maand hebben. Maar iemand die zo rijk is als een Bill Gates voelt dat niet eens. Twee mogelijkheden. Ofwel past men boete's aan aan de inkomsten van de beboette, ofwel (en hier ben ik voorstander van) schaft men geldboete's af en vervangt men ze door gevangenisstraffen. Een maandje cel is voor Bill Gates even zwaar als voor mij.

#19333

Benny Marcelo

 

De meest zinnige dingen over de moord die ik tot hiertoe gelezen heb komt niet van de gevestigde media, maar van de bloggers, zoals LVB en Hoegin.
Vooral bij de vrt hebben ze het steeds maar over ''het sereen debat'' dat moet gevoerd worden. Dat de vrienden van Joe hopen op een dialoog met de daders kan ik nog begrijpen. Zij zijn nog jong en naïef.
Een sereen debat na een roofmoord is neigt ook naar misdadigheid. Na zulke feiten moet keihard de waarheid verteld worden en dienen de medeverantwoordelijken bij naam genoemd te worden.
Al de rest is een dekmantel voor de steeds meer falende multiculturele chaos.

#19338

B.Libbrecht

 

Beste Luc,

Het irrationele zie ik niet in het al dan niet gebruiken van bepaald correct of oncorrect taalgebruik, maar in het algemene beeld zoals dat geschetst wordt.

Het woord allochtonen gebruikte ik zelf niet (behalve in het citaat van Dedecker) want het soort 'toon' vind ik minder belangrijk, het gaat over de cultuurclash en daar werden ook op deze blog al vele (ook goede) commentaren aan gespendeerd. Maar in je artikel komt veel spraakgebruik voor zoals "Maar als een bende gewapende allochtonen een jongere besteelt en vermoordt, ho maar, dan zijn wij allemaal in de fout gegaan volgens de kardinaal". Die kardinaal staat daar verder maar tussen als 1 van vele die zo spreken - en ik denk dat dat soort spreken soms dwaas kan zijn en soms ook helemaal niet - afhankelijk van moment en intensie. Ik zag het interview met Danneels slechts bij toeval en ik vond het nogal flauwtjes, maar dat neemt niet weg dat het toch al veel vaker gezegd is geweest (maar niet altijd in het kader van een moord) dat de mensen, in de typisch 'vervreemde' westerse maatschappijen, niet erg geneigd zijn om anderen te hulp te schieten.

De oorzaak wordt, op grond van diverse studies, algemeen toegeschreven aan bepaalde faktoren natuurlijk - welke precies dat doet er nu zelfs even niet toe, het gaat me om de treurigheid van dit fenomeen als zodanig. En wat mij opvalt is de vinnigheid waarmee men deze vingerwijzing afwijst, al dan niet met gebruikmaking van het (mogelijks ergerlijke) persoontje van Danneels. Er werden verhoudingsgewijze vrij veel woorden besteed aan het ridiculiseren van Danneels en anderen, en dat zou er weleens op kunnen wijzen dat wij ons ook wel een beetje 'geprikt' voelden door dit wijzen op het gebrek aan samenhang in onze samenleving.

In culturen waar samenlevingen (familie in de breedste zin, alsook 'naasten' in de breedste zin) nog een heel concreet en levendig aspect van die samenleving zijn, zou de vrees voor 'een mes in een borstkas' als verklarend argument zondermeer weggehoond worden als lafheid of verraad aan je naaste. Nu mag net nog honderd keer waar zijn dat in dit geval het wellicht allemaal veel te snel ging - dat neemt echter absoluut niet de algemene en vaak geconstateerde vaststelling weg DAT mensen (en ik sluit mezelf hierbij in) zich vaak 'laf' gedragen tegenover anderen in nood. Dat hoeft men niet eens zeer persoonlijk te nemen, want het is onmiskenbaar verbonden met ons 'westers zijn'. Dat mag wat mij betreft best grondig op de korrel worden genomen. Of zijn we misschien bang dat we tot de vaststelling zouden komen dat het met onze hoeveelheid 'cultuur' in Europa weleens heel erg mee zou kunnen vallen? Wij verdedigen 'onze cultuur' altijd, maar weten we wel wat we verdedigen? Kennen we ook de zwakheden ervan? Dit niet meer in vraag te durven stellen noem ik in zekere zin 'irrationeel', ja. Overgeproportioneerde reacties tegen zaken die nochtans logischerwijze echt wel in vraag gesteld blijken te kunnen worden, dat vind ik enigzins irrationeel, ja.

Uw kritiek op het CGKR daarentegen leek me al veel beter geproportioneerd. Daar heb ik niks op aan te merken.

#19339

LVB

 

@B.Libbrecht: dank voor de verduidelijking.

Wat het in vraag stellen van de eigen cultuur betreft: ik meen dat geen enkele cultuur zoveel zelfkritiek aan de dag legt als de westerse cultuur. Geen enkele cultuur zet in interne debatten haar eigen zwakheden (reële en/of vermeende) zo in de verf als de westerse.

Die zelfkritiek is zeker een constructieve kracht, omdat ze aan de basis ligt van wetenschappelijke vooruitgang (om de natuur te doorgronden moet je alles in vraag durven stellen). Maar die zelfkritiek kan ook leiden naar nodeloze zelf-culpabilisering ("het westen is de oorzaak van de armoede in de wereld") en een gebrek aan culturele assertiviteit (het dhimmi-fenomeen).

#19340

Koen Robeys

 

Luc: Ik had het niet beter kunnen zeggen. Eén vraagje: wat is "het dhimmi-fenomeen"? Maar voor de rest: Precies. Helemaal. Absoluut.

:-)

Koen

#19344

LVB

 

@Koen: met "dhimmi-fenomeen" bedoel ik het zich vrijwillig in de rol van dhimmi laten steken. Voor de betekenis van "dhimmi", zie http://nl.wikipedia.org/wik... . Het komt erop neer dat westerlingen zich in landen met een significante moslim-minderheid soms de neiging hebben om zichzelf vrijwillig als een minderheid te gedragen. Een overdreven aanpassen van de meerderheid aan de minderheid.

Er bestaat zelfs een blog dat dit fenomeen opvolgt: DhimmiWatch: http://jihadwatch.org/dhimm...

#19353

Jöe

 

@ Luc: maar dhimmi's zijn toch niet-moslims in een islamitisch land? Dus heb je het eigenlijk over het "omgekeerde" dhimmi fenomeen, of zit ik er naast?

#19362

VHfc

 

@Koen: het dhimmi-fenomeen is een speciaal geval van het Stockholm-syndroom (http://en.wikipedia.org/wik...). Het sociaal equivalent van masochisme op individueel vlak.

#19372

Neverbeendead Religion

 

Een zeer rijke westerling zet al zijn geld op een bankrekening die enkel voor een noodgeval dient.
Dan gaat hij naar een arm land buiten de westerse wereld om eens een arme niet westerling te worden om na te gaan hoelang het zal duren vooraleer hij van dat westerse geld gebruik gaat maken om te kunnen verder leven.
Maar dat kan hij niet want hij weet dat de westerse wereld niet verantwoordelijk is voor de armoede buiten de westerse wereld.
De westerse man die de waarheid kent als geen ander en ook wanneer hij zich in een arm land zet als arme schuldige met wetenschap van de reine rijke westerse wereld.
Weet je hoe het met die reine rijke westerling afgelopen is?

#19374

Neverbeendead Religion

 

De reine rijke westerling beschikte over meer wetenschap dan de wetenschap waarover hij beschikte.
Zijn enige wetenschap of zijn enige waarheid dat de rijke westerse wereld geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de arme niet westerse landen.
Dat kom je niet vaak tegen dat een mens over meer wetenschap beschikt dan dat hij beschikt.

#19439

Frans Lavaert

 

Het is hier echt stil vandaag.

#19445

dof

 

@Frans:

I guess...

you've gotta make your own kind of music
sing your own special song,
make your own kind of music even if nobody
else sing along.

So if you cannot take my hand,
and if you must be goin',
I will understand.

You're gonna be knowing
the loneliest kind of lonely.
It may be rough goin',
just to do your thing's
the hardest thing to do.

But you've gotta make your own kind of music
sing your own special song,
make your own kind of music even if nobody
else sings along.

#19457

Cogito

 

Stil hier?
Wat wil je, als Neverbeendeadreligion hier met een redenering komt die iedereen met verstomming slaat. Stupefaciens. Like Manwell says: "K????????????"
Hoewel ik altijd wel heb geweten dat ik meer wist dan ik dacht te weten, dat dacht ik al die tijd al te weten.

#19611

Dieter Verhofstadt

 

Sinds bekend is dat de daders Polen zijn, is het hier inderdaad stil. En nochtans zit er nog altijd evenveel waarheid in het artikel van Luc. Dat Verhofstadt blufpoker speelde bijvoorbeeld. Dat wij, de omstanders en niet-omstanders ten onrechte worden geculpabiliseerd omdat in onze christen-democratische maatschappij inderdaad diep ingebakken zit dat we het recht niet in eigen handen mogen nemen. De laffe dubbele moraal die Tyberghein al te gemakkelijk veroordeelt.

Helaas bestaat LvB zijn fanclub hoofdzakelijk uit racisten die vanalles lezen dat er niet staat, namelijk dat we het recht hébben om Marokkanen op voorhand uit te schakelen (pre-emptive strike) omdat het toch altijd Marokkanen zijn die ons op straat beroven. En dan blijken het geen Marokkanen te zijn maar Poolse zigeuners. En op zigeuners schelden, tja dat is toch wat uit de tijd ...

Ik vraag me af hoeveel leden van de fanclub lezen wat LvB schrijft, in plaats van zijn recht-door-zee denktrant te verwarren met de eigen misvormde denkbeelden.

Dus inderdaad, goed artikel Luc: er is geen brede basis voor gelijkmakende behandeling en de dubbele moraal van Danneels en co is schadelijk. Maar de obsessie voor de afkomst van de misdadigers in de pers (ook die 80% die links zouden zijn: onlangs nog bij de steekpartij in Antwerpen "de daders waren vermoedelijk van Turkse afkomst - what the hell) en bij het publiek, is misselijkmakend en al even nefast voor een helder debat.

#19613

dof

 

"Helaas bestaat LvB zijn fanclub hoofdzakelijk uit racisten die vanalles lezen dat er niet staat"

"Ik vraag me af hoeveel leden van de fanclub lezen wat LvB schrijft,"

Wat is het nu Kameraad, weet ge het of weet ge het niet?

#19615

Dieter Verhofstadt

 

Het was een rhetorische vraag. Ik zal zorgen dat er volgende keer geen stijlfiguur meer instaat, dan kunt ge u misschien met de kern van de zaak bezig houden.

#19616

dof

 

De kern van de zaak is, hoe weet een lid van de fanclub nu of ie in jouw ogen een racist is en zijn contractuele relaties met T. beter kan stopzetten, want niemand betaalt graag om beledigd te worden door een oen, die service verwacht men tegenwoordig in onze egoistische maatschappij geheel gratis.

#19617

LVB

 

@Dieter Verhofstadt: Dank je voor de steun en voor je correcte analyse. Ik heb inderdaad nergens de allochtone gemeenschap met de vinger gewezen, maar WEL het CGKR dat door zijn optredens een sfeer creëert die precies een gelijke behandeling (op het vlak van sociale controle bijvoorbeeld) bemoeilijkt omdat het bij burgers een angst veroorzaakt om als racist te worden gebrandmerkt of veroordeeld. Het netto resultaat is dat de brave burger wel nog zijn autochtone medeburgers durft te berispen of te bekritiseren, maar niet zijn allochtone medeburgers.

Achteraf bekeken: ik had niet verwacht dat de daders zo snel zouden worden gevat. De enige die zich mijns inziens met reden een beetje onheus behandeld zou mogen voelen door mijn commentaarstukje, zijn de politiediensten, omdat ik, vanuit wat ik dacht een realistisch scepticisme te zijn, schreef dat er geen enkele garantie was dat de daders zouden worden gevat. Die "garantie" was er ook niet, maar ze zijn toch snel gevat. Bravo dus voor de Belgische en Poolse politie voor dit snelle en efficiënte optreden.

Ja, Verhofstadt speelde blufpoker, maar hij heeft geluk gehad, hij heeft een juiste voorspelling gemaakt. En laten we eerlijk zijn: het is goed dat leidersfiguren een zekere graad van voluntarisme en optimisme aan de dag leggen, en dat ze hoop opwekken; maar overdaad schaadt op dat vlak.

#19623

Jöe

 

@Dieter V: ik ben het volledig met je eens. de LvB fanclub is voor 75% scary.

#19627

Nicolas Raemdonck

 

Waar ik me echter plat aan erger (over het feit dat sommige plotseling Poolse Arabieren zien verschijnen, ben ik afgevoerd omwille van een lach-kramp) is dat sommige linkse intellectuele het nu plotseling leuk vinden om veralgemeningen en racistische praat te gaan vertellen over het Poolse volk. Zo kreeg de extreem-linkse Catherine een tribune in DE MORGEN om zowat het hele Poolse volk te bombarderen tot reactionairen.

Zo stelde hij dat de Polen geen enkele grote naam hebben teweeg gebracht.

Wel dan denk ik aan:
-Chopin
Copernicus: de man die mee aan de grondslag lag van de moderne wetenschap. (lees het artikel van Catherine: volgens hem zijn de Polen reactionair en achterlijk)
-Paus Johannes Paulus II, die zijn would be moordenaar openlijk vergaf
-De Franse Marie Curie was ook van Poolse afkomst
-Het ontstaan van Solidarnosc, de strijd tegen de uitbuiting van de arbeider door de communistische partij.

Dus Catherine is een racist. Hij verkondigt even stomme praat als die aan het andere spectrum.

#19628

LVB

 

@Nicolas Raemdonck: die paragraaf van Lucas Catherine over de Polen was naar het schijnt satirisch bedoeld.

#19632

Nicolas Raemdonck

 

Ja, ik weet het. Maar dan nog. Het is typisch aan bepaalde extreem-linkse personen om satire met feiten te mengen. Als iedereen het door heeft en geschokt reageert, dan is het satire. Als niemand het door heeft, dan zijn het feiten. Die man heeft al reeds zo een zever verkondigd tegen de Joodse gemeenschap. Hij is een fervent voorvechter voor de Palestijnse zaak en ik gun hem dat, maar veralgemeningen zijn voor mij uit den boze.

Ik zie morgen Dewinter al zeggen: "weet ge jongens, alles wat ik zei, twas maar voor te lachen, hé."

#19637

Jöe

 

@Nicolas: "Paus Johannes Paulus II, die zijn would be moordenaar openlijk vergaf"

Hahaha, dat is een goeie. Zo zal ie altijd onthouden worden hee. Niet als de handelsreiziger in gifgas voor de concentratiekampen. Of als de hypocriet die de zwartjes afraadde condooms te gebruiken, zo kon AIDS het probleem van de derdewereldlanden zelf uitroeien. Die de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika bevocht ten voordele van de rijke kerken die banden hadden met doodseskaders.
1 goed punt: hij zette zich af tegen de Irak-oorlog. Ik vraag me nog steeds af wat daar achter zat. Puur om Bush te kloten, bang zijnde voor de Amerikaanse protestants-christelijke sekten die over Latijns-Amerika uitzwermden?

Verder heb je toch een aantal belangrijke Polen vergeten:

Leo Gerstenzang, uitvinder van de Q-Tips
Antoni Patek, createur van de horloge dat ik later aan mijn zoon geef
Johnny Rzeznik, zanger van de Goo Goo Dolls
Daniel Libeskind, architect
D'Arcy Wretzky, bassiste van de Smashing Pumpkins
Andrzej Wajda, Alan J. Pakula, filmregisseurs
Magdalena Wrobel, model van Victoria Secret
Charles Bukowski, Arthur Rubinstein, Roman Polanski, Billy Wilder: wie die niet kent moet naar de dag-allemaal website gaan
de halve ploeg van Lokeren destijds (Lato, Lubanski,...)
and last but not least : Jeffrey "the Dude" Lebowski!

#19639

dof

 

"de handelsreiziger in gifgas voor de concentratiekampen"

Is dat geen indianenverhaal voor indymedioten?

Of ben je ook op de satirische toer?

#19645

Nicolas Raemdonck

 

Hoogstwaarschijnlijk Dof. Het klinkt typisch indymedia.