Sippenhaft

[...] De reacties vanwege de georganiseerde publieke opinie op de misdrijven van de laatste weken wijzen op een terugval in de moraal van de Sippenhaft. De lont werd aangestoken door een akelig artikel van Paul Beliën, nochtans een verdediger van de christelijke traditie. De Ipod-moorden waren op conto te schrijven van de Marokkaanse cultuur, waarin op jonge leeftijd werd aangeleerd zoogdieren te kelen. Door het kelen van dierlijke zoogdieren werd de drempel verlaagd om ook menselijke zoogdieren te kelen, wat de Ipod-moorden zou verklaren. De gehele Marokkaanse gemeenschap was derhalve cultureel belast. Wie daartoe behoorde had de messentrekkerij quasi met de moedermelk ingezogen. Niet alleen de messentrekker was schuldig maar de gehele gemeenschap die de messentrekkerij als een eerbare activiteit cultiveerde.

Toen het nieuws van de schietpartij in Antwerpen bekend werd volgde een orgie van Sippenhaft waarbij Beliëns stukje in het niet zou verzinken. Het linkse journaille en het politieke correctendom hapte naar adem zolang de Ipod-moorden aan ‘Noord-Afrikanen’ werden toegeschreven. Bijna niemand protesteerde toen het Brusselse parket dit signalement uitzond. Pas toen bekend werd dat het om Polen ging barstte de kritiek los op het Brusselse parket en iedereen die de Marokkaanse gemeenschap had gestigmatiseerd . Deze natrapperij, zeker naar het Brusselse parket, dat tenslotte zijn werk had gedaan, was ten gronde intellectueel oneerlijk. De stigmatisering pas veroordelen wanneer bekend wordt dat de dader niet tot de gestigmatiseerde groep behoort, is nogal flauw. Wie intellectueel consequent is, veroordeelt de stigmatisering, ook wanneer het waarschijnlijk is dat de dader tot de groep behoort.

Maar het beste moest voor het linkse journaille en politieke correctendom nog komen. Een adolescent met een tante als Vlaams Belang-mandataris schiet twee vreemdelingen en een peuter neer en verklaart, half verdoofd door pijnstillers, dat hij vreemdelingen wou doden. Een dader, amper drie graden in bloedverwantschap verwijderd van een Vlaams Belanger! Gefundenes Fressen!Vergeten de kritiek op de stigmatisering. Nu deze kon gebruikt worden tegen de aartsvijand, kreeg stigmatisering het statuut van topsport en werd de Sippenhaft volop heringevoerd. [...]

In een column in De Standaard van zaterdag 20 mei grijpen een aantal leden van de intellectuele elite de moordpartij met beide handen aan om hun islamo-links maatschappijbeeld als de enige remedie voor de verziekte racistische samenleving, die Vlaanderen is, naar voor te schuiven. Omdat de gehele Vlaamse samenleving racistisch is eisen onze Islamo-socialisten een grondige heropvoeding van dit verdorven Vlaamse ras. Het is nog te redden, maar dan wel ten koste van vele inspanningen. Zo bijvoorbeeld het afsturen van massa’s leerkrachten op de jeugd om (hun visie op) de multi-culturele maatschappij erin te rammen. [...]

Het moet gezegd worden dat niet alle politici meehuilen in deze Sippenhaft. Johan Vandelanotte, Bart Dewever en Herman Van Rompaey bijvoorbeeld hielden de twee dimensies, particuliere feiten enerzijds en maatschappelijke problemen anderzijds, netjes uiteen en surften niet mee op de Sippenhaft-rage van het politieke correctendom en het linkse journaille. Vandelanotte heeft gelijk dat men vooreerst de uitslag van het gerechtelijk onderzoek moet afwachten. Hij is bovendien schrander genoeg om te weten dat morgen de kogels in een andere richting kunnen vliegen en de Sippenhaft zich in omgekeerde zin zal vertalen, niet in hatelijke krantenartikels, maar wel in de stembus. [...]

Wat voor vele Vlaams Belang-kiezers een moment van twijfel, van bezinning had kunnen worden,wat voor de meest beschaafden in het Vlaams Belang een aanknopingspunt had kunnen vormen om de koers van de partij bij te sturen, is nu verworden tot een vulgair politiek steekspelletje, waarin bovendien de vertegenwoordigers van centrum-rechts zich lenen voor associatie met extremisten zoals de Islamo-socialistische brigade en gekken zoals Aboe Jahjah. Het moge een les zijn, zowel voor Beliën aan de ene kant, als voor Somers, Degucht en Decroo aan de andere kant. Laten we bij zulke gelegenheden een moratorium van stilte in acht nemen. Laten we stoppen met aan particuliere feiten onmiddellijk zware collectieve dimensies vast te knopen. [...]

Boudewijn Bouckaert op de weblog van Nova Civitas, 23 mei 2006

Reacties

#20874

Leo Norekens

 

Ook ik heb hier Vande Lanottes reactie in Ter Zake toegejuicht. Maar blijkbaar waren niet àlle reacties zo positief, en werd zijn terughoudendheid in eigen kring verkeerd begrepen. In elk geval vond hij het nodig (in Het Belang van Limburg) een voetnoot te plaatsen waarin hij de slechte voorbeelden van Somers en Vandeurzen nog overtrof, en waar zijn gereserveerde houding op het conto van zijn staatsmanschap geschreven werd. http://hoegin.blogspot.com/... ("Mocht het mijn kind zijn, ik ging onmiddellijk een paar Blokkers te lijf. Zeker weten. Dat is een emotionele reactie. Maar de rechtsstaat dient juist om emoties ordentelijk te kanaliseren. Dat zijn principes die ik als politiek verantwoordelijke hoog moet houden.")

#20875

Lutz Kückhoven

 

Graag een definitie van 'sippenhaft'. Lijkt me voor een keer geen invoer vanuit het Frans (taal van de verlichting) of het Engels (taal van de trendies). Lijkt veeleer uit het Oosten te komen. Dat mag natuurlijk niet voor de goegemeente. Heb vaag een vermoeden van de betekenis, maar zou het graag precies weten, als precisie tegenwoordig in de pers nog toegestaan is.

#20876

Leo Norekens

 

@Lutz: uithet bewuste artikel : "Meer dan duizend jaar geleden, toen er nog geen sprake was van een geordend overheidsgezag en van een 'rule of law' en toen het Christendom de primitieve Germaanse oerinstincten nog niet had getemd, gold in ook in onze streken de Sippenhaft. Wanneer een lid van de uitgebreide Euraziatische familie (vaders,moeders, zonen,dochters, kleinkinderen, ooms, nonkels, tantes,nichten, achternichten,achterkozijnen, enz) een zwaar misdrijf beging tegen een lid van een andere bredere familie, dan mocht van al de leden van de brede familie van de dader schadevergoeding geëist worden. De Sippe was aansprakelijkheid in solidum, als geheel."

#20879

LVB

 

http://nl.wikipedia.org/wik...

De Sippenhaftung (Duits; ook verkeerdelijk: Sippenhaft) is een bestraffing van mensen zoals verwanten en echtgenot(en)(es) voor een misdaad die een familielid heeft begaan. Het is een Oud-Germaansrechtelijke traditie, en betekent in feite familie- of groepswraak.

In de Germaanse stammen was Sippenhaftung volkomen normaal. Men mocht wraak nemen op familieleden, echtgenoten of stamleden van de dader. Het idee erachter was dat de stamleden elkaar in de gaten zouden houden om te voorkomen dat één van hen ontoelaatbaar gedrag zou vertonen. Het leidde echter vaak tot stamvetes die letterlijk hele volksstammen konden uitroeien. Met de toename van het centraal gezag zag men in dat dit inefficiënt was, en werd Sippenhaftung verboden.

#20880

Eric Jans

 

Zojuist de berichtgevoing op de Vlaams gefinancierde Belgicistische regimezender 'radio 1' gehoord: te laat, de stille mars is - geheel ten onrechte! - gerecupereerd tot een anti-Vlaams Belang-manifestatie.
Aan het Vlaams Belang: dit soort van VRT-plattitudes neemt voor mij dat laatste beetje twijfel weg omtrent jullie partij: jullie kunnen weer geheel rekenen op mijn stem.

In een glazen bol kijken kun je als burger nooit. Je maakt dus een afweging. Een antwoord op twee simpele vragen brengen me tot het besluit om nu zéker op jullie te stemmen:

1. Is VB aantoonbaar 'moreel' verantwoordelijk voor 'schietpartij(en). Heeft de partij zulks ooit gepromoot of gepropageerd?

Antwoord: Neen, driewerf neen! Bewijs: dan zouden we hier al jaren in een burgeroorlog leven. Zoals in Corsica of in Baskenland.

2. Was de Antwerpse 'stille mars' ook 'stil'? M.a.w.: werd de manifestatie partijpolitiek gerecupereerd?

Antwoord: Ja! Driewerf ja!!!
De manifestanten betoogden tégen het VB. Ik vind dat - bij gebrek aan bewijsmateriaal - een grove, ongepaste belediging aan het adres van die partij.

Ik - in géén geval racist! (en als ik het zou zijn zou die thematiek mijn stemgedrag niet eens bepalen!) - stem bijgevolg zónder fout op het Vlaams Belang.
Of... 'de Flamse Blang', zoals een betoger minzaam klonk.

En Jan De Cleir: we weten intussen wel dat de Vlaamse theatercultuur 'links' georiënteerd is.
Toon Hermans schreef die tekst niet om 'm links te laten recuperen. Maar Toon is dood en nu kan jij... , hé?
Ik was trouwens nooit een grote fan van je intellectualische grootdoenerij. Maar troost je... je bent niet de enige in het 'Vlaamse Theaterwezen'.

#20881

Eric Jans

 

Merk op: intellectualische en niet 'intellectualistische'.

Wat de tekst van Paul Beliën betreft: Met dat soort argumenten werden hier deztijds de 'hanengevechten' verboden: het zou de drempel tot gewelddadig handelen verlagen. Niets voor een beschaafde beschaving, dus.

Wél geloof ik - en ik betreur dat Paul dáár niet eens op in gaat - dat de islamitische rechtspraak die drempel wél velaagd.

Het oude, en meer verfijnde Babylonische rechtsdenken 'een oog voor een oog, een tand voor een tand', werd er vervangen door 'een hand af voor een diefstal'.
Zoals wij dit gezonde basisbeginsel voor het eerlijk streven naar juridisch evenwicht tussen straf en daad, vervangen hebben door '120 uren werkstraf voor een meedogenloze moord'.

Niet erg... de VRT was toen niet geïnteresseerd. Zouden die nabestaanden ook mee opgestapt zijn, vandaag?
Een net zo legitieme vraag.
Sorry, mijn piëteit is wat weggeval door al dat lawaai op die 'stille mars'.

#20882

Thos

 

Vergeet niet dat de Sippenhaft (de correcte Nederlandse vertaling gebruikt in de literatuur is "bloedwraak") ook afgekocht kon worden. Daarnaast was er een reddingsmechanisme voor de familie van een overtreder; het "zwarte schaap" kon worden uitgestoten. Bloedwraak kwam dus alleen voor tussen 2 familie die sowieso iets te bevechten hadden. Het was geen traditie maar gewoon de toengeldende moraal.

#20885

Leo Norekens

 

Terzijde: het Nederlandse woord "sibbe" (Germaanse clan) is de correcte vertaling voor het Duits "die Sippe".
En "Haftung" is gewoon "aansprakelijkheid" (zoals in GmbH).

#20886

Lutz Kückhoven

 

Oh het gaat dus om tribaal of clandenken zoals dat opnieuw bij ons geïmporteerd wordt door immigranten uit regio's die de invloed van de Franse en de industriële revolutie nooit gekend hebben, toch?

#20892

Eric Jans

 

't Is een Duits woord, dus moet het wel iets verschriikelijks zijn!
Dit helpt misschien:

Sippe: geslacht
Sippe: stam
Sippe: volksstam

Haft: aanhouding
Haft: arrest
Haft: arrestatie
Haft: hechtenis

haften: borg staan voor
haften: garanderen
haften: sponsoren
haften: waarborgen

verhaften: aanhouden
verhaften: arresteren
verhaften: inrekenen
verhaften: in verzekerde bewaring nemen

Haftung: Geen vertaling gevonden

habhaft werden: buit maken
habhaft werden: behalen
habhaft werden: verkrijgen
habhaft werden: verwerven

#20895

Benny Marcelo

 

Wat Lutz Kückhoven daar zegt was ook mijn eerste bedenking na de commentaren gehoord te hebben van de stille mars.

Patrick Mombaerts en Christel De Jonghe werden vermoord door allochtonen terwijl geen van beiden ook maar iets verkeerd deed. Niks geen rellen achteraf, geen gehuil in de media zels een geminimaliseer.

Tijdens een overval op een fastfoodrestaurant, dat is toch iets illegaals dacht ik zo, wordt een dader-allochtoon neergeschoten door de politie. Gevolg: rellen, plunderingen, vernielingen, gewelddadigheden. Zelfs een mededader van de overval wordt opgepakt tijdens de rellen. Voor de gepleegde feiten zelf weinig aandacht. Wel weer een hele cursus multicultureel samenleven met opgestoken vingertje naar de autochtonen, terwijl die helemaal niks misdaan hebben.

Zeg nu zelf, van wie gaat dat wij-zij-gevoel uit.

Na afloop van de stille mars waren er enkele toespraken en werden politieke uitspraken zorgvuldig vermeden, totdat er een marrokaanse aan het woord kwam, familie van die marokkaanse jongen die verdronken werd teruggevonden. Uiteraard moest zij fulmineren tegen het VB. Het kwam mij zo een beetje over als iemand die net betrapt is op te snel rijden en dan alle politiemannen en -vrouwen rotzakken vind.

Men weet nog helemaal niks over de omstandigheden dat die jongen verdronken is maar voor de linkse kerk staat het al vast dat het om een rascistische daad gaat.
Ik zou eerder gokken op een afrekening in het drugsmilieu!

#20900

Leo Norekens

 

Eric, Haftung = aansprakelijkheid
Zoals in GmbH (Bvba) "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"

Dus familie-aansprakelijkheid, clan-aansprakelijkheid...

En Lutz, neen, het gaat dus niet om het tribale denken waarover U het heeft. Het gaat gewoon om een oud-Germaans vergeldingsprincipe dat dateert van vóór de moderne rechtsstaat... maar dat plots weer "in" is, en beschaafd, nu de clan "Vlaams Belang" heet.

#20901

Eric Jans

 

'Racistische' moorden. Blijft het feit dat het meest 'emotionele' slachtoffertje - het 2-jarige kindje - een 'zgn. blank' slachtoffer is.

Ik voel geen behoefte om die dader te verdedigen maar ik neem er toch droogweg akte van dat zijn advocaat na een eerste gesprek met dat gevaarlijk sujet toch bleek te ontkennen dat het om een louter 'racistische' aanslag ging.
Akkoord... advocaten kennen de truuken van de foor, natuurlijk.
Dat naar VS-normen 'kandidaat electrische stoel' zou anderzijds inderdaad racistische motieven hebben opgegeven, zowel kort vóór (tegenover vrienden) als kort ná (tegenover het gerecht) de feiten.
Toch denk ik dat er nog wat feiten ontbreken, dat we het fijne er niet van weten.

@ Bema: komt daar nog het volgende bij Waals groepsdenken tegenover Vlamingen al te vaak wordt uitgelegd als 'solidariteit', terwijl Vlaams groepsdenken gelijkgesteld wordt met 'fascisme'.
Erg motiverend is dat allemaal niet, hé.

#20909

Benny Marcelo

 

Inderdaad Eric, en dat laatste onder kundige leiding van de BRT.

#20918

Briggs

 

Op conto van de Marrokaanse cultuur?

Is dat geen stigmatisering van de Marrokaanse gemeenschap?
Ik dacht dat het kelen van zoogdieren onderdeel was van de Islamitische cultuur & niet uitsluitend van de Marrokaanse cultuur. Overigens begreep ik dat Beliën sprak over de daders en hun 'socio-culturele' achtergrond op basis van de beschrijving gegeven door het Parket.

Sippenhaft, bloedwraak. Uiteindelijk ontstond een rechtsysteem om de bloedwraak onder controle te brengen & geld te innen voor de 'Staatskas'.

BTW gisteren Terzake gezien?

#20925

Benny Marcelo

 

Die sippenhaft heeft hier toch nog tot een eind in de middeleeuwen bestaan, althans toch onder de adel. Zelfs in tijden van oorlog keken die wel uit dat ze mekaar niet teveel pijn deden. Het was veel intressanter om de tegenstander gevangen te nemen, kwestie van losgeld te kunnen vragen.
Een ridder die gedood werd bracht een bloedwraak teweeg.
Dat maakt de guldensporenslag uniek. Daar werden de ridders zonder onderscheid een kopje kleiner gemaakt of beter gezegd: geklopt.
Het plots verdwijnen van zoveel elite is Frankrijk zuur opgebroken.

#20936

Edward

 

Bouckaerts analyse lijkt me vrij correct...

Heb me ook blauw geërgerd aan de verslaggeving
over de 'brt mars'. Er werd gewag gemaakt van
tienduizenden deelnemers, bleken er twee minuten
later nog 18.000 geweest te zijn... gelukkig werd er
gewacht tot de mohameddanen hun gebedsuurtje uit was...

omgekeerde wereld... we leven in revolutionaire tijden,
mijne heren !

Edward

#20949

Leo Norekens

 

Vaststelling 1:
Vande Lanotte zegt: "Mocht het mijn kind zijn, ik ging onmiddellijk een paar Blokkers te lijf. Zeker weten."

Vaststelling 2:
Er zijn geen Blokkers meer, alleen Vlaams Belangers.

Vaststelling 3:
Vorige week: brandstichting in de speelgoedafdeling van "Blokker" te Lokeren.

Vaststelling 4:
Vrijdagnacht: brandstichting in "Blokker" te Hengelo, Nederland.

En kom nu niet vertellen dat er geen verband is...

#20957

Benny Marcelo

 

Zeg Leo, denkt gij dat Vandela Blokkers in de fik steekt?

#20964

Leo Norekens

 

Kijk Bema, een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Maar hetzelfde kan gezegd worden van een SLECHTE verstaander. ;-)

*Klaarblijkelijk* heeft iemand de uitspraak van Vandela verstaan als een aanzetting tot geweld tegen Blokkers, maar bij gebrek aan Vlaams Blokkers (die nu Belangers heten) heeft hij zijn agressie op de winkelketen gericht. Ah jaaa.

Mijn vraag:
- Is Vandela nu medeplichtig?
- Heeft Vandela de sfeer gecreëerd waarin zoiets mogelijk is?
- Zijn àlle SPa-sympathisanten potentiële brandstichters?
- Kan men nog vrijblijvend voor deze partij stemmen?

#20966

Briggs

 

Blokkers gingen al in de fik voor die uitspraak...dacht ik.
Wel zei men in de media (brt) dat het mogelijk iets te maken had met de 'rechtse' standpunten van de Blokker-eigenaar & antifa...maar vooral niet verder over spreken want dat past niet in de duideling en de gehanteerde 'frames'

#20967

Philip Flam

 

@ Briggs: heb de link naar ene general the manager rwina gevonden op je blog - heb alvast klacht neergelegd bij de gedachtenpolitie - niet dat ik tegen vrije meningsuiting ben - verre van maar bij de gedachtenpolitie meten ze met twee maten twee gewichten (http://www.antiracisme.be/n...)

#20989

Benny Marcelo

 

Ik zou zeggen Leo: begin met hun dotatie af te pakken!

#21016

Briggs

 

RWINA stond voorheen op de website van Jürgen Verstrepen. Ik weet niet of het soms geen misplaatste grap is.

#21017

Briggs

 

gelinkt op de website van JV