Hoe betrouwbaar is De Stemmenkampioen?

Frank Thevissen
Vier spelers beheersen de markt van de politieke peilingen in België. Er zijn de drie klassiekers: ten eerste de peiling La Libre Belgique, RTL-TVI, VTM en De Morgen; ten tweede die van Le Soir en de RTBF; ten derde die van de VRT en De Standaard. En dan is er het buitenbeentje, De Stemmenkampioen van Het Laatste Nieuws, uitgevoerd door het POEMA-team van VUB-professor Frank Thevissen. POEMA staat voor "centrum voor POlitieke en Electorale MarketingAnalyse". Thevissen was woensdagavond te gast bij het Liberaal Vlaams Verbond in het Brusselse Crowne Plaza-hotel. Met een knipoog gaf hij zijn uiteenzetting de titel mee "De Stemmenkampioen 2 - Temptation Island onder de peilingen?" Een allusie op het slechte en lichtzinnige imago dat De Stemmenkampioen bij nogal wat politici, journalisten en intellectuelen heeft. Thevissen: "Voor sommigen is het blijkbaar ondenkbaar dat er in een krant als Het Laatste Nieuws iets kan staan dat ernstig wetenschappelijk onderbouwd is. Maar de krant publiceert slechts het topje van de ijsberg, de meest spectaculaire conclusies van ons onderzoek. De rest, 96% van de resultaten, haalt nooit de krant. De redactie houdt er niet van om veel cijfermateriaal in de krant te plaatsen. Maar je kan dat materiaal wel terugvinden in ons boek dat binnenkort verschijnt".


KRITISCHE COMMENTAREN
Vooral toen in de loop van vorig jaar Jean-Marie Dedecker als de populairste politicus van Vlaanderen naar boven kwam drijven, kreeg De Stemmenkampioen tegenwind. Karel De Gucht verklaarde in De Morgen: "Ik neem die peiling in Het Laatste Nieuws weliswaar niet ernstig. Ik begrijp overigens niet dat een academicus zich daartoe leent". Bart Eeckhout, in dezelfde krant: "De Stemmenkampioen is een spelletje. En het is een gevaarlijk spelletje". Noël Slangen had het over "kleuterwiskunde" bedreven door "operetteprofessoren". Thevissen heeft overigens zelf een uitgesproken mening over Noël Slangen. Filip Van Laenen schreef in The Brussels Journal over "Onwetenschappelijke Opiniepeilingen". Thevissen verzamelde gretig de negatieve kritiek en vatte ze samen op één slide. "We hebben trouwens een Google-programma lopen dat alles wat over ons verschijnt op het internet, o.a. op weblogs, nauwgezet opvolgt".MEER AANDACHT VOOR DE TWIJFELAARS
De Stemmenkampioen bestaat uit drie delen: een maandelijkse peiling naar de partijvoorkeur (SwitchPoll), een maandelijkse populariteitspoll (Imagoscan90), en een wekelijkse actualiteitsvraag.

De peiling naar de partijvoorkeur spitst zich vooral toe op de relatieve bewegingen van kiezers tussen partijen. "We merken dat er nogal wat verschillen zijn in de trouw van kiezers aan hun partij: van de extreem trouwe VB-kiezer (88,7%) naar de ontrouwe VLD-kiezer (slechts 54,3% van het VLD-electoraat is trouw). Om de drie maanden peilen we ook naar de coalitievoorkeur". Terwijl klassieke peilingen zich toespitsen op het stabiele deel van de politieke markt, en de rest als "onbeslist" beschouwen, peilt De Stemmenkampioen vooral naar het dynamische gedeelte van het kiezerskorps, en naar de motieven voor de veranderende keuze. "Eigenlijk is onze in/out analyse per partij, waarin we nagaan van waar de kiezers komen en waar ze naartoe gaan, stukken interessanter dan de voorspelling van de verkiezingsuitslag. We willen niet zozeer voorspellen, maar verklaren: wie, wat, wanneer en waarom. De voorspelling van de verkiezingsuitslag is slechts een nevenproduct van ons onderzoek. De nadruk ligt op het ontdekken van korte- en langetermijn-tendenzen en op het ontdekken van switch-momenten".

De Stemmenkampioen concentreert zich dus vooral op de dynamiek van het kiezerskorps. Thevissen: "In het voorjaar van 2005, toen er interne moeilijkheden waren bij de VLD, zagen we een dynamiek van 25%. Tijdens de verkiezingscampagne van 2004 was dat slechts 3%. En in de deining na de moorden in Brussel en Antwerpen steeg de dynamiek weer naar 22%. We stellen vast dat ongeveer 60% van het kiezerskorps uit vaste kiezers bestaat. 25% zijn schijnwisselaars: tussen de verkiezingen in veranderen ze van partij, maar in het stemhokje stemmen ze toch trouw voor hun thuispartij. 10% zijn echte wisselaars, 2,5% zijn totaal onbeslist en 2,5% zijn kiezers die voor de eerste keer gaan stemmen. In de weken voor de verkiezingen is de dynamiek meestal heel laag. De miljoenen die de partijen dan uitgeven aan hun campagnes, dienen om de cijfers na de komma binnen te halen."

De Pop-poll is een Flash-applicatie waarin 90 politici getoetst worden in 12 dimensies, zoals de bekwaamheid of de activiteitsgraad van de politicus. Het viel me op dat de foto's van heel wat politici blijkbaar van enkele jaren geleden dateren, toen ze er een stuk jonger uitzagen. Elke politicus blijft ook over alle pop-polls heen getoond worden op dezelfde positie op het scherm, wat gezien het grote aantal vakjes en het feit dat het oog bepaalde zones van het scherm verkiest boven andere zones, voor een vertekening zou kunnen zorgen.

Tenslotte zijn er de actualiteitsvragen. Recent peilde De Stemmenkampioen bijvoorbeeld naar de mening van kiezers en partijleden over de objectiviteit van de VRT-berichtgeving. Omdat er wekelijks een nieuwe actualiteitsvraag wordt gesteld, kan De Stemmenkampioen hier zeer snel inspelen op de actualiteit.

KRITIEK WEERLEGD
Frank Thevissen weerlegt vervolgens punt voor punt de kritiek op de werkwijze van De Stemmenkampioen.
Kritiek: Aan De Stemmenkampioen doen alleen politiek geïnteresseerden mee.
Thevisssen: Nee, drie vierde van de deelnemers zegt juist dat ze niet of matig in politiek geïnteresseerd zijn. We geven trouwens prijzen weg om de deelnemers te motiveren.
Kritiek: De Stemmenkampioen is manipuleerbaar. Het panel is geïnfiltreerd door VB-militanten. Je kan de uitslag naar je hand zetten.
Thevissen: Probeer het maar eens! Ik weet dat er in de Melsensstraat een cel zit die probeert in te beuken op de Stemmenkampioen. Wij hebben dat onmiddellijk door. Er zitten 23 statistische sleutels in onze algoritmes, die manipulaties ontdekken en uitschakelen. We hebben ook weet van brieven van politici die hun militanten oproepen om mee te doen aan ons panel. Allemaal verloren moeite, want onze methode schakelt manipulatief gebruik uit.
Kritiek: Aan De Stemmenkampioen doen alleen lezers van Het Laatste Nieuws mee.
Thevissen: Nee, slechts één vierde van ons panel leest Het Laatste Nieuws. De HLN-lezer is eigenlijk zelfs statistisch ondervertegenwoordigd.
Kritiek: De deelnemers aan De Stemmenkampioen beslissen zelf om mee te doen. Als er zelfselectie meespeelt, kan je geen representatieve steekproef maken.
Thevissen: Ook bij klassieke peilingen selecteert de deelnemer zichzelf in zekere mate door te beslissen of hij meedoet of liever geen antwoord geeft. Onze steekproef is inderdaad niet representatief. Daar staat tegenover dat we een veel grotere steekproef hebben: we hebben 22.000 mensen in ons panel zitten, dat is 20 keer meer dan bij klassieke peilingen. We willen in de toekomst zelfs naar 50.000 gaan. Bovendien passen we correcties toe op de scheeftrekkingen, en we gaan de consistentie van de antwoorden van de deelnemers na. Een bijkomend voordeel van onze manier van werken is de anonimiteit, die je bij face-to-face of telefonische peilingen niet hebt.
Kritiek: De Stemmenkampioen is niet betrouwbaar.
Thevissen: Het verleden bewijst dat peilingen er over het algemeen vaak naast zitten. Maar De Stemmenkampioen deed het tot nu toe niet slecht. Bij de verkiezingen van 13 juni 2004 hadden wij de kleinste afwijking ten opzichte van de werkelijke uitslag: 8,6%. Vergelijk dat met de andere spelers: La Libre Belgique had een afwijking van 10,6%, Le Soir 12,8% en de VRT en De Standaard zaten er 16,8% naast.

VRAGEN UIT HET PUBLIEK
rechts: Jef Valkeniers
Jef Valkeniers merkt op dat er maandag op het VLD-partijbestuur, waarvan hij deel uitmaakt, nogal wat discussie was over de recente peilingen waarin de partij verder naar beneden zakt. Valkeniers: "Sommigen vroegen zich af wie de verantwoordelijkheid moet dragen voor deze achteruitgang. Kunt u ons antwoord geven op de vraag waarom de kiezers ons verlaten hebben?" (algemene hilariteit in de zaal)

Frank Thevissen: "De Stemmenkampioen is eigenlijk gemaakt als boordinstrument voor politieke partijen, en niet zozeer voor de media. Maar geen enkele partij was geïnteresseerd in ons systeem. Vandaag lagen de nieuwste cijfers op mijn bureau, en ik kan alvast verklappen dat de VLD nog verder daalt."

Clair Ysebaert
Clair Ysebaert, voorzitter van het LVV: "U beweert dat campagne voeren niets uithaalt. Moeten we dan de partijfinanciering afschaffen, aangezien het toch allemaal weggegooid geld is?"

Thevissen: Ik doe al vijftien jaar onderzoek naar de kosteneffectiviteit van verkiezingscampagnes van politieke partijen. Ik heb nog nooit één indicatie gevonden van een positieve impact van een kiescampagne. Natuurlijk, als je het breder ziet, met de totale media-exposure van een partij over een langere periode, dan is er natuurlijk wel een impact. Een bovengrens op de verkiezingsuitgaven is volgens mij noodzakelijk, maar de sperperiode is te smal, en volgens mij moet de campagne in àlle media kunnen gevoerd worden.

Ysebaert: Kunnen peilingen de verkiezingsuitslag beïnvloeden? Le succès apporte le succès... Eigenlijk zou de VLD u geld moeten geven om te stoppen met uw onderzoek, want de slechte peilingresultaten stralen negatief af op de partij.

Thevissen: De impact van peilingen op de verkiezingen wordt overschat. Maar ik weet dat er politieke druk is op de redactie van Het Laatste Nieuws om te stoppen met De Stemmenkampioen.

Reacties

#22044

Tanguy Veys

 

Interessante voordracht !
Ik volg De Stemmenkampioen van nabij en vind het een nuttig instrument.
Spijtig dat het vaak zo lang duurt voor de resulaten die eerst in Het Laatste Nieuws verschijnen, ook on line verschijnen.

#22045

blauwvoet

 

Zoals alles in België politiek is, is het waarschijnlijk zo dat de Stemmenkampioen niet populair is bij d politiekers. Hoe graag zou het Belgisch polieticaprofitariaat alles achter de couillissen afhandelen.

#22048

Stef

 

Sinds enkele weken werkt die Pop-poll niet meer goed bij mij. De foto's van de politici verschijnen niet meer. Er staan alleen gekleurde rechthoekjes op het scherm. Als je met de muis over zo'n rechthoekje gaat, zie je wel de naam van de politicus verschijnen, maar een foto zie je niet.
Als ik me vergist heb, die politicus weer terug naar z'n hokje slepen lukt me ook niet (maar dat lukte vroeger ook nooit).

Zijn hier nog mensen die sinds kort geen foto's meer zien in de Pop-Poll?

#22049

Ray

 

Ja, ik heb ook problemen met de foto van Freya VdB en haar naamgenoot Danny VdB staat er niet bij. Is die soms te lelijk ?

#22052

Briggs

 

Geen problemen gehad met de foto's. Eenmaal de foto gesleept en losgelaten op een positie kan je die niet ontdoen.

#22056

VHfc

 

@Stef: ja. Ik zie ze niet. Flash-bugje misschien.

Het is maar de vraag waar de ècht interessante cijfers van Thevissen te vinden zijn. De transitie-matrix van partij naar partij moet razend interessant zijn. Waar gaan de VLD-kiezers bvb. naartoe? Vanwaar komen de "nieuwe" VB-kiezers?

Begrijpelijk dat Thevissen zijn methode niet wil publiceren, maar het interesseert me toch wel hoe hij precies manipulatie uitsluit.

Een vraag die ik wellicht gemist heb is deze: zou u gaan stemmen indien de stemming niet verplicht was? Er wordt van diverse zijden geopperd dat VB-kiezers "foert"-stemmers zijn die thuis gaan blijven in het geval van optioneel stemmen. Is dat ook zo?

#22057

Rick

 

"Thevissen:...Ik weet dat er in de Melsensstraat een cel zit die probeert in te beuken op de Stemmenkampioen."

Kijk es aan. De democratische VLD...

#22058

Benny Marcelo

 

Die kritek op de stemmenkampioen vind ik nogal raar. Al bijna 20 jaar worden er peilingen gepubliceerd die de achteruitgang van het VB voorspellen. Vanuit politieke hoek kwam daar nauwelijks commentaar op.
Het probleem nu is denk ik dat uitgerekend in een liberaal gezinde krant de gepubliceerde peilingen voor de liberalen er zeer somber uitzien.
Politci zien niet graag die peilingen, tenzij je in een opwaartse trend zit natuurlijk. Op zich is dat menselijk. Peilingen zijn volgens mij wel intressant voor de kiezers zelf. Ze tonen aan hoever je eigen inzichten stroken met anderen of beter gezegd: met het algemeen.
In feite zou er eens een peiling moeten komen naar het effect van peilingen op de lezers ervan. Een peiling over de peilingen!

#22063

Steerse

 

Ik vind het jammer dat ik er niet bij was om zelf een paar vragen te stellen. Ik blijf die peiling toch wat raar vinden... Het verslagje van Luc beantwoordt lang niet alle bedenkingen.

Als het interessantste wat uit de peilingen blijkt, het hoe en waarom van de verschuivingen is, waarom publiceert men dat niet? Het lijkt mij wel straf dat een krant zoveel geld investeert in een peiling om dan alleen de minst interessante conclusies te publiceren.

Ik geloof niet in een algoritme dat manipulaties eruit haalt. Een partijhoofdkwartier zal toch niet zo dom zijn om 1000 militanten in dezelfde week te laten registreren? Als de ene politicus nu en dan op een receptie zijn militanten aanraadt om mee te doen, terwijl de andere dat niet doet...

Als dhr. Thevissen zeker is van pogingen tot manipulaties vanuit headquarters vanuit een bepaalde partij, waarom maakt hij dat dan niet publiek? In pruimentijd zou dat toch een mooie krantenkop zijn voor HLN.

De representativiteit van het panel blijft toch ook betwistbaar. Feit is dat het alleen uit internetgebruikers bestaat, die voldoende tijd hebben om recreatief te surfen. Niet alleen is het gedeelte van de bevolking dat geen internet heeft (toch nog steeds 60% dacht ik?) niet vertegenwoordigd, ook kan ik mij bv. moeilijk voorstellen dat er veel panelleden meespelen die een veeleisende full-time-job hebben.

Omtrent de invloed van peilingen: ik denk dat politici buiten verkiezingstijd graag in de lift zitten; vlak voor de verkiezingen is een uitermate gunstige peiling geen goed nieuws; indien de Vlaming denkt dat zijn voorkeurpartij gegarandeerd gaat winnen, durft hij wel eens te stemmen op zijn favoriete coalitiepartner ipv op zijn voorkeurpartij

#22067

bonna

 

Een sluitend algoritme om manipulaties tegen te gaan is onmogelijk, maar je kan toch 95% verhelpen met simpele technieken bvb.:

- Ze hechten waarschijnlijk wel een soort van waardecijfer aan een stem van iemand die al lang is ingeschreven of iemand die zich juist heeft ingeschreven.
- een overdreven groot aantal stemmen op een optie rond een bepaald tijdstip, eventueel afkomstig van een bepaalde IP adres range. (in het geval van niet particuliere IP adressen dan)
- Dan heb je waarschijnlijk nog een hele reeks van statistische formulekes waarop je kan steunen...

#22075

Briggs

 

Afhankelijk van hun populatie, hanteren ze maximale input of halen ze er een representatieve populatie uit?

#22103

Peter Van de Ven

 

Ik vind de stemmenkampioen niet meer of minder dan propaganda, HLN-propaganda.

Bij de discussie rond koopzondagen leek het wel of het om voorafbestelde resultaten ging, en van Quickenborne sprak daarover als ware het een referendum.

Ik vind het niet-kunnen dat de stemmenkampioen alleen voor geregistreerden toegankelijk is, en dat deze vragen moeten beantwoorden zonder voorafgaand "debat"

#22106

Koen Godderis

 

@peter van de ven

Registraties zijn nodig om misbruik uit te sluiten. Je zou wat meemaken! De VLD en SPa zouden er nogal wat geld tegen aan gooien moesten ze de cijfers kunnen manipuleren.

Nu kunnen ze dat niet, dus vragen ze om er mee te stoppen. Zo zien we het "democratische" gehalte van deze zelfverklaarde linkse democraten.

En wie de VLD nog steeds rechts vindt, moet dringend eens zijn mening gaan herzien. De VLD is al even links als de SPa.

#22107

Peter Van de Ven

 

En wie zegt dat het niet in de eerste plaats het VB, andere Vlaamsgezinden, of "rechts" in het algmeen is, dat, ongeorganiseerd waarschijnlijk, registreert?

De registratie maakt niet alleen het stemmen mogelijk, maar ook om informatie over de werking te hebben, moet je registreren.

De Stemmenkampioen geeft de mening van een betreffende doelgroep, niet van de bevolking. Waarom mensen overvallen met vragen waar ze nog niet hebben over nagedacht (ze moeten antwoorden), en die mening later normatief verklaren?

Dat noem ik dus propaganda.

#22109

Briggs

 

Dan is elke peiling, zelfs de verkiezingsuitslag enkel propaganda want de verkiezingsuitslag geeft enkel de mening van een doelgroep weer en niet van alle burgers (niet-stemmers & blanco's).

Geen enkele peiling is feilloos, de ene is beter dan de andere. Een peiling is enkel een PEILING, niet de absolute en enige weergave van de realiteit. Liever de Stemmenkampioen geloven dan de peilingen die de nog meer naast zitten. Het louter indicatief.

#22110

Peter Van de Ven

 

Ik zie twee grote problemen:
1. De Stemmenkampioen wordt normatief aangewend, niet indicatief; de vermeende "wetenschappelijkheid" (VUB-samenwerking) geeft die peiling een aspect van pseudo-referendum.
2. De vragen worden gesteld zonder voorafgaand publiek debat, en de geregistreerden zijn verplicht een antwoord te geven.

Aan verkiezingen gaat, normaal gezien, een debat vooraf, en (jammer genoeg) hebben wij de opkomstplicht, zodat de verkiezingen steeds de volledige bevolking tot doelgroep hebben, niet een specifieke deelgroep, in dit geval HLN-lezers.

#22112

Rick

 

@ Peter Van de Ven:

Het logische gevolg van je berichten 22107 (waarin je suggereert dat het in de eerste plaats VB, vlaamsgezinden of "rechts" registreert) en 22110 (waarin je stelt dat De Stemmenkampioen zich richt tot enkel HLN-lezers) is dus dat HLN-lezers VB, vlaamsgezinden of in 't algemeen "rechtsen" zijn?

Het weze ook duidelijk dat een "voorafgaand publiek debat" niet nodig is om met kennis van zaken en in eer en geweten z'n stem uit te brengen. Pro memorie: de VB-thema's worden onttrokken aan elk publiek debat.

Dat DeStemmenkampioen "HLN-propaganda" is, kan misschien wel het geval zijn.
Tot nu toe is het echter de VLD die er van verdacht wordt dit te infiltreren (zie supra: "Kritiek: De Stemmenkampioen is manipuleerbaar. Het panel is geïnfiltreerd door VB-militanten. Je kan de uitslag naar je hand zetten.
Thevissen: Probeer het maar eens! Ik weet dat er in de Melsensstraat een cel zit die probeert in te beuken op de Stemmenkampioen. )

#22113

Peter Van de Ven

 

Een publiek debat maakt het mogelijk een duidelijker beeld te krijgen op "het dossier", van beter bewust te zijn van de opties. Het is dus wel degelijk een noodzakelijke voorwaarde.

"HLN-lezers zijn overwegend rechts". Is er iets mis met die stelling?

De Stemmenkampioen geeft (enkel) de mening van die "spontane" doelgroep.

Er is geen aanwijzing dat het om representatief staal zou gaan, als was het maar door de verplichting tot antwoorden: bij andere ënquêtes doe je de deur dicht als je niet wil.

#22114

Fullator

 

@ Peter Van de Ven
Sinds wanneer is "kennis van het dossier" een flagrant criterium om een (meestal emotioneel geladen) oordeel over een situatie uit te spreken? Meen je oprecht dat alle kiezers goed geïnformeerd en met kennis van zaken naar de stembus trekken? Denk je niet dat ze eerder de gevoelens van het moment laten spreken?

Sterker nog, informeer eens bij onze bewindslieden naar hun dossierkennis, stielkennis of gefundeerde politieke inzichten. Ik kan je een koude kermis garanderen. Wat je al zeker niet mag doen is proberen enige consequentie in de gedachtengang te ontdekken, want opportuniteiten verschuiven al eens en als je wil meerijden spring je beter op een draaiende paardemolen dan op een stilstaande.

Het politiek metier krijgt een zeer kwalijke naam. Voorzichtig gezegd: het riekt al. En daarvoor zijn alleen de heren en dames politici verantwoordelijk, niet de kiezer.

#22127

Lesj

 

Ik doe ook mee met de stemmenkampioen.
Ik stem telkens voor extreem ........links!

Ik hoop dat er zo nog sussen zijn dan wordt het extra veel plezier in oktober.

#22153

Eric Jans

 

'Temptation Island onder de peilingen'

Je vóelt de nijd er zó van afdruipen. De 'grroooote specialisten' kunnen niet meer zo naar hartelust 'peilen'. Hun peilingen zijn dan ook noodgedwongen een stuk in de richting van die Stemmenkampioen moeten opschuiven.

5 Jaar geleden 'verloor' het VB nog altijd in de peilingen. Nu staan ze op 'lichte winst' voor het VB. Tandengeknars alom, natuurlijk. Of wat dacht je.

De 'klanten' kunnen met de uitslagen niet langer tevreden worden gehouden.
Do they shoot the pianist, maybe?

#22181

Koen

 

in de stemmenkampioen regionaal

verscheen vanmorgen (26-6) in de editie antwerpen

een foto van een zwarte jongeling met naam patrick janssens
oftewel bij patrick janssens een foto van een zwarte jongere

ben echter niet zo handig dat ik daar ook een screenshot van heb kunnen maken, misschien lukt het een van jullie wel ...

#22185

Willy

 

Ik ben al meer dan 60 jaren betalend lezer van HLN. Ik kan over die krant een boek schrijven. HLN heeft al zodanig veel gedaanteverwisselingen meegemaakt dat je ze nog moeilijk als echt liberaal mag bestempelen. Trouwens, 1 miljoen lezers... De VLD zou wel glunderen mochten die nog maar voor een vierde op haar stemmen. Ik verklap hier geen geheimen als ik u mededeel dat dhr Karel Van Miert deel uitmaakt van de raad van bestuur. De rest moet u er maar zelf bij denken. Volgens mij benadert De Stemmenkampioen heel dicht de huidige tendensen in Vlaanderen.

#22374

len

 

je kan op het internet geen peiling maken die representatief is voor de hele bevolking omdat de hele bevolking niet op het internet zit. Dus laat je er bepaalde bevolkingsgroepen uit.

Ook voor de internetbevolking zelf kan het niet representatief zijn omdat deze bestaat uit meer activiteits- groepen dan stemmenkampioen.

Het kan zijn dat je dat met allerhande mathematische modellen de eerste al ingewikkelder dan de andere probeert te verduisteren, maar dit is een waarheid waar je gewoon niet om kunt.

Je mag stellen dat van alle personen die op de stemmenkampioen hebben gestemd zoveel percent dat deden, maar dat heeft niet meer belang dan hetzij welke andere online poll. Indien de media het op deze manier zouden behandelen zou een groot probleem al opgelost zijn.

Het lijkt veel op het probleem van wikipedia waarbij wikipedia verward wordt met een encyclopedie. Dit is niet het geval. Een Encyclopedie is wetenschappelijk meer verantwoord, maar daarom niet altijd juist.

En komt een foutenmarge van 8% op verkiezingen waar 3% verschuiving een revolutie zijn is volgens mij nog altijd irrelevant, zelfs mathematisch. Zelfs als anderen nog slechter doen.

Vlaams Blok of niet. Stemmenkampioen helpt waarschijnlijk de onderbuik rechtsen van hun positie te verstevigen door hun aantal te bevestigen, wat het moeilijk maakt in verkiezingen om mensen met hun hoofd en hun hart te doen stemmen, niet met de 'populaire' onderbuik.

Dat HLN deze sfeer in gang houdt, ook met haar misdaadartikels en haar brieven van onderbuiklezers is een liberale krant onwaardig.
Gelukkig sussen ze hun geheugen door De Morgen te blijven redden, al verliest die ook steeds meer kleur.

#22547

Filip

 

Waar ik mij wel aan erger bij De Stemmenkampioen zijn hun vraagjes over de "meest/minst sympathieke", best/slechtst communicerende, etc.". Het zal mij worst wezen als een politicus 'sympathiek' overkomt, als hij maar goed bestuurt.
En wat bedoelen ze met meest/minst aktief? Iemand die nog maar eens een nieuwe wettendiarree op de bevolking loslaat zou de meest aktieve moeten zijn?
Dus, als er iemand van De Stemmenkampioen meeleest, haal dit infantiel onderdeel er aub vantussenuit.

#22550

Nicolas Raemdonck

 

Aan Filip: volledig mee akkoord. Dit is echt het infantielste deel. Misschien zou men dit beter vervangen door iets zoals "het ideale kabinet" of dergelijk.

#23688

Wim

 

>>Dat HLN deze sfeer in gang houdt, ook met haar
>>misdaadartikels en haar brieven van onderbuiklezers is een
>>liberale krant onwaardig.

Dus draaien we de klok maar 100 jaar terug en gaan we maar weer sensureren zoals in die 'socialistische paradijzen' van 70 jaar terug in de voormalige DDR en Sovjetunie?

Iedereen die een andere mening heeft die niet in hun bekrompen plaatje past naar een heropvoedingskamp. Dat is dus de "verdraagzaamheid" die sommige hier willen invoeren?

Als de Berlijnse muur toch diende om het kapitalisme buiten te houden, waarom stonden de machinegeweren dan naar binnen gericht, en niet naar het decadente westen??

Waarom horen we deze kant van de geschiedenis nooit iets als ze weer eens naar 40..50 jaar terug verwijzen?? Nochthans heeft het communisme meer doden op haar geweten dan heel de 2e wereldoorlog. Past zeker niet in het plaatje??

Hierop zullen weer wat leuke woordjes vallen, maar een echt ANTWOORD --zoals in een volwassen discusie, weet je wel-- moet ik wel niet verwachten zekers??

#29004

buddy

 

Volledig eens met de kritiek van Thevissen op Slangen. De geschiedenis en de waarheid heeft haar rechten. Slangen is een adept van SP-Hasselt, waar hij Ernest Bujok en Steve Stevaert via de publicatie WeSP over Hasselt hielp om onder de vleugels van boegbeeld Willy Claes uit te geraken. Als vriendendienst, weinigen weten hoe, wat en wie, is Slangen aan zijn reclamebureau geraakt en in het wereldje "gerold". Als hij naast een goed buikgevoel één kwaliteit heeft, is het HEEL VEEL lef. Hij bezit een natuurlijke arrogantie die de VLD-top ligt. Dat dit geleid heeft tot de opdracht bij de VLD heeft mij nooit echt verwonderd. Maar dat diezelfde VLD-top nooit heeft doorgehad dat ze zich daarmee ook ontzettend verzwakten tov hun natuurlijke vijand SPa vind ik ontstellend naief. Vandaag zitten ze op de blaren; en geraken ze niet uit de put die ze met Slangen zelf gegraven hebben. Verwittigd zijn ze alvast vaak en veelvuldig. Maar luisteren is nu niet bepaald de kwaliteit die hun het meest siert...