Herschikking op het Paleis

Het Paleis werkt vanaf oktober met een nieuwe rollenverdeling, dat maakte de persdienst van koning Albert II eind maart al bekend. Het weekblad Knack analyseert nu de nieuwe rolverdeling en concludeert dat Jacques Van Ypersele de Strihou als kabinetschef flink aan macht inboet. In plaats van vier 'Huizen' komen er departementen.

Zo krijgt Van Ypersele voortaan zes gelijken naast zich, in het nieuwe 'Directiecomité van het Paleis'. Dat zijn divisieadmiraal Pierre Warnauts (departement Protocol), Ghislain D'hoop (Buitenlandse Betrekkingen), Chantal Cooreman (Verzoekschriften), luitenant-generaal Jef Van den Put (hoofd van het Militair Huis), luitenant-generaal Vincent Pardoen (Intendant van de Civiele Lijst) en vooral Marc Mullie (hoofd van het Economisch, Sociaal en Cultureel Departement). Die laatste wordt meteen ook hoofd van de coördinatie binnen het paleis en secretaris van het directiecomité. Mullie is nu nog consul-generaal in Sjanghai, en heeft als voormalig adjunct-kabinetschef van Annemie Neyts (VLD) een liberale stempel. Het lijkt er dus op alsof Van Ypersele, die als voormalig kabinetschef van premier Wilfried Martens (CD&V) en devoot gelovige een stevige christen-democratische stempel heeft, zachtjes opzijgeschoven wordt.

,,Die interpretatie laat ik aan u. Er is veeleer sprake van een modernisering. De leden van het directiecomité zijn allezeven gelijk, Marc Mullie coördineert ze'', reageert woordvoerder Michel Malherbe. Een regeringsbron ontkent het verhaal: ,,Het gaat om een gerucht dat al lang circuleert. De herschikking klopt, maar dat Van Ypersele nu plots gekortwiekt zou zijn, helemaal niet. De relatie tussen de kabinetschef en de Wetstraat 16 is nooit gespannen geweest, men ziet hier net iets te veel de hand van de politiek in.''

De Standaard, 12 juli 2006

Reacties

#22877

Leo Norekens

 

Is er ergens méér toelichting te vinden over de achtergrond van de zes nieuwelingen?
Neen, ik heb het niet over hun diploma's, maar over wat hen aanvaardbaar maakt om de koning te dienen. (Bvb. Was geen van hen ooit op een cantus van het NSV? Heeft geen van hen een tante die ooit op een kieslijst stond voor een partij die tegen België is en ons land wil kapotmaken?...)

#22889

koen

 

voor zo ver ik mij herinner is er geen enkele familie van mij, dat zou al een kwaliteitskenmerk kunnen zijn ;-)

#23013

Eric Jans

 

Aan 'Hét Hof' (wat een term!) zijn ze blijkbaar tot de conclusie gekomen dat er naar de Vlamingen toe anders gecommuniceerd gaat moeten worden.

Tiens... hoe zou dát toch zo ineens komen?!