Europese Commissie vraagt opheldering van België over VRT-financiering

Na bestudering van klachten van verschillende klagers, neemt de Commissie het voorlopige standpunt in dat het huidige systeem van financiering niet langer in overeenstemming is met de EG-Verdragsregels op het gebied van staatssteun. Op grond van deze regels mogen lidstaten geen subsidies verstrekken die leiden tot een verstoring van de mededinging. [...]

De staatssteun ten behoeve van de VRT wordt al verstrekt sinds de inwerkingtreding van het EEG-verdrag en moet derhalve worden gekwalificeerd als bestaande steun. De Commissie ageert niet tegen de steun die in het verleden is uitbetaald en moet worden teruggevorderd van de begunstigden, maar zij stelt als doel – in samenwerking met de betrokken lidstaat – het systeem van financiering voor de toekomst in lijn te brengen met de staatssteunregels.

Persmededeling van de Europese Commissie, 20 juli 2006

Reacties

#23367

dof

 

"Doe eens terugbetalen" zouden de Hollanders zeggen.

#23407

Koen Godderis

 

Toen Europa een onderzoek instelde naar de Nederlandse Publieke Omroep (PO) verklaarden vooraanstaande figuren van de PO dat ze er gerust in waren, want dat ze zich van geen kwaad bewust waren en op beide oren konden slapen.

En zoals dat wel vaker gaat met instanties en mensen die zich van geen kwaad bewust zijn maar telkens gigantisch over de schreef gaan, liepen ze begin dit jaar tegen de Europese lamp. Een veroordeling van 80 miljoen euro.

http://www.telegraaf.nl/bin...
En dat is niet zomaar eventjes dat de regering die 80 miljoen euro zal betalen in de plaats van de PO. Nee, de PO moet dat terugbetalen aan de Overheid. Waar en hoe ze dat geld vandaan moet halen zal de EC een zorg wezen! En een hogere dotatie vanwege de overheid om dat geld terug te betalen zou nu net voor nog een zwaardere boete zorgen.

Dit is wat de VRT ook te wachten staat. Maar ik vrees dat het veel meer wordt dan 80 miljoen. Ik denk eerder in de richting van 200 miljoen. Die markvervalsers van de VRT die sinds jaar en dag de Vlaamse private mediasector naar de haaien helpen, verdienen niet beter dan eens een ferme tik te krijgen.

Ze moesten die VRT helemaal lam beboeten! Die krijgen dan een koekje van eigen deeg, want sinds het onstaan van de VRT hebben ze nog niets anders gedaan dan de private spelers hun middelen afnemen.

#23410

LVB

 

Koen, er staat toch letterlijk in die tweede alinea dat er niets zal moeten terugbetaald worden, en dat het alleen maar om wijzigingen naar de toekomst toe gaat?

#23411

Nicolas Raemdonck

 

De commissie is realistisch. Als je al het geld terug vordert dan is de VRT failliet en alhoewel velen dat misschien willen zal de overheid deze keer daar een stokje voor steken met belastinggeld.

#23414

LVB

 

De reden waarom de VRT geen geld zal moeten terugbetalen, is dat het systeem van de VRT-dotaties al bestaat van voor dat de EU-regels terzake al bestonden. Ook dat staat letterlijk in die tweede alinea. Wat in Nederland blijkbaar anders was. Het is dus geen kwestie van realisme vanwege de Commissie, maar van de toepassing van principes.

#23417

Nicolas Raemdonck

 

Luc, dat maakt niet uit. Staatssteun is Staatsteun. Ik ken mijn EG verdrag maar al te goed. Als je de tweede alinea leest , spreken ze over "bestaande steun" wat verwijst naar art 88 EG-verdrag lid 1 geloof ik (met losse pols) waar het verdrag stipuleert dat de commissie elke bestaande steun aan een voortdurend onderzoek zal onderwerpen.

Nieuwe steun is steun die gegeven wordt voor het eerst aan een bedrijf dat voorheen voor die activiteiten geen steun kreeg. Dus als de commissie het wilde konden ze al het geld terugvorderen dat de VRT had ontvangen vanaf het EG-verdrag, dus vanaf 1957, tenzij iemand me op een juridische belemmering kan wijzen? (en wees maar zeker dat de commissie zonder pardon geld terugvordert van bedrijven die onrechtmatig is uitgekeerd, zelfs als ze daardoor overkop gaan)

#23418

Nicolas Raemdonck

 

Bovendien is dit een merkwaardige zin die niet klopt:

De Commissie ageert niet tegen de steun die in het verleden is uitbetaald en moet worden teruggevorderd van de begunstigden,

Ze ageert niet maar moet wel worden teruggevorderd. Normaal moet de lidstaat die terugvorderen, dacht ik? Dus de Belgische overheid.

#23422

LVB

 

@Nicolas: ik las eerst de Engelse tekst, dan pas de Nederlandse versie. Ik citeer even de Engelse versie van die tweede alinea:

The measures in favour of the VRT are being granted since before the entry into force of the EC Treaty and therefore qualify as existing aid. In such cases, the Commission does not act against the aid already granted, which need not be paid back by the beneficiaries, but – in cooperation with the Member State concerned – aims at bringing the funding system in line with state aid rules for the future.

#23423

LVB

 

De Nederlandse versie had dus moeten luiden:

De Commissie ageert niet tegen de steun die in het verleden is uitbetaald, en die bijgevolg niet moet worden teruggevorderd van de begunstigden, ...

Maar het gaat dus om een officiële Nederlandse vertaling door de EU zelf.

#23617

Peter Fleming

 

Na de Hollanders, is het de beurt aan de Vlamingen

het zat er aan te komen

ik ben eens benieuwd