Een boodschap voor de Belgische regering

Hierna volgt een Nederlandse vertaling van een artikel van Stanley Kurtz dat gisteren verscheen op de website van National Review, een politiek magazine dat om de twee weken verschijnt in de Verenigde Staten. Naast de links die in het artikel aanwezig waren, heb ik zelf nog enkele bijkomende links ter verduidelijking toegevoegd.


BOODSCHAP AAN DE BELGISCHE REGERING

Stanley Kurtz
Stanley Kurtz
Een aantal onder ons hier in de Verenigde Staten hebben met groeiende bezorgdheid de berichten gevolgd over hoe de Belgische regering de weblog "The Brussels Journal" lastig valt. Wij beschouwen The Brussels Journal als een onschatbare bron van informatie en opinie over Europese zaken. Wij hoeven het allesbehalve eens te zijn met alles wat in The Brussels Journal verschijnt. Noch zijn wij allemaal traditionele christenen. Niettemin erkennen Amerikanen The Brussels Journal als één van de weinige webgebaseerde bronnen van Europees nieuws en opinie vanuit een conservatief en christelijk standpunt, en we beschouwen het als essentieel dat alle kanten van politieke en culturele kwesties een plaats krijgen in het publieke debat.

Velen van ons zijn bezorgd over het antwoord dat ministerieel adviseur Geert Criel van de Belgische Ambassade in de VS gaf op de vraag van professor Kenneth Anderson, in het bijzonder over de impliciete dreiging dat The Brussels Journal gestraft zou kunnen worden wegens "uitingen van racisme". Wij zijn ons niet bewust van dergelijk racisme bij The Brussels Journal. Tevens geloven wij dat de beste remedie tegen dergelijke uitingen een publieke veroordeling zou zijn, eerder dan een "straf". Bovenal verzetten wij ons tegen het sluiten van deze website en/of tegen het lastigvallen, het intimideren, het beboeten of het opsluiten van zijn uitgever, Paul Belien, en/of ieder van zijn medewerkers.

Wij zijn ook bezorgd door de voorzieningen voor anonieme beschuldigingen, zoals die beschikbaar zijn op uw Cyberhate-website. Wij geloven in het recht van de beschuldigde om geconfronteerd te worden met zijn aanklagers. Als iemand er een zaak van wil maken dat The Brussels Journal een racistische website is, laat hij het dan publiekelijk doen. Laat daarna het publiek oordelen. Wij zijn bereid om uitingen van racisme publiek te veroordelen. Maar we willen ook voor onszelf beslissen of we The Brussels Journal bezoeken, en in welke mate we geloof hechten aan wat we daar lezen.

De Belgische regering moet begrijpen dat een aantal mensen hier in de Verenigde Staten nu nauwgezet het resultaat van deze zaak in de gaten houden. Als de overheid The Brussels Journal blijft lastig vallen, als Paul Belien en/of één van zijn medewerkers op om het even welke wijze zou gestraft worden door de Belgische overheid wegens het publiek uiten van zijn opinies, en bovenal, als The Brussels Journal zou stilgelegd worden, dan moet de regering van België weten dat deze zaak niet eenvoudigweg zal verdwijnen. Integendeel, zij zal een stuk meer op de voorgrond treden, en zij zal zeker de houding van het Amerikaanse volk tegenover de regering van België en tegenover de bevolking van Europa aantasten.

Stanley Kurtz, 14 augustus 2006, 9:45 AM EDT


Reacties

#24981

Nicolas Raemdonck

 

Men moet het niet overdrijven in die laatste alinea maar voor de rest sluit ik me volmondig bij dit artikel aan.

#24987

Michel Vuijlsteke

 

Pff, stormen in glazen water... dat meneer Beliën eens iets minder aan pick'n'mix-Belg-zijn doet en beseft dat alle wetten voor iedereen gelden. Dat hij niet zomaar mag kiezen wat voor hem geldt en wat niet.

#24988

Tom Potoms

 

Ik sluit mij helemaal aan bij deze uitspraak van The National Review, nu zien wij, Vlaamse conservatieven waar onze steun tegen België vandaan moet komen, namelijk van het Amerikaans Conservatisme, gelukkig zijn de republikeinen nu aan de macht, dan kunnnen ze ook ons kamp kiezen, en ons beschermen tegen dat linkse regime in Brussel

#25002

Peter Fleming

 

@Vuijlsteke: dan moet ge mij eens vertellen welke wetten Beliën dan wel overtreden heeft. Geen enkele!

#25004

Michel Vuijlsteke

 

@Fleming: wat is dan zijn probleem? Als ik recht in mijn schoenen sta, dan spreek ik gewoon met de politie als die aan mijn deur klopt.

#25008

dof

 

"Als ik recht in mijn schoenen sta, dan spreek ik gewoon met de politie als die aan mijn deur klopt."

Dat doe je één keer. Maar als de politie blijft opduiken, telkens met een andere reden, dan ben je het slachtoffer van een campagne, en zeg je ze vriendelijk om terug te keren met een bevelschrift.

#25013

chris demeyere

 

Het CGKR en de politiek correct lobby begint de grootste bedreiging voor de vrijheid van de burger te worden die Vlaanderen ooit gekend heeft.

Beliën heeft het recht op zijn mening. Basta.

Niet akkoord? Goed, dat is ook uw recht.

Het is een schande dat men iemand hiervoor zelfs maar kàn aanklagen.

#25021

Bart

 

ja, chris, vind ik ook. Wat heeft Beliën eigenlijk misdaan? Louis De Geyter mocht toch ook zijn arbeidersrevolutie prediken? Die mocht vlaggen tonen met hamer en sikkel, en onder die vlag stierven op datzelfde ogenblik mensen vreselijke doden.Zelfs toen het plein van de Hemelse Vrede een bloedige slag tussen burgers en gewapende overheid kende, mocht Louis nog altijd zeggen wat hij wou. Ik geef toe dat ik het daar toen (ik was nog veel jonger) moeilijk mee had, maar nu vind ik dat ongelofelijk goed.
Maar waarom moeten we dan nu Paul Beliën muilkorven? Ik ken die mens niet persoonlijk maar ik ben er toch vrijwel zeker van dat die nog nooit een vlieg kwaad deed?
En als zijn teksten opruiend zouden zijn, argumenteer dan toch... Jongens, waar zijn we toch mee bezig?

#25028

Cogito

 

Well said Stanley. nu nog een dezer zinswendingen in een speech van Bush krijgen (ik geloof dat dat mogelijk moet zijn) om de Parisan Poodle zindelijkheid te leren.

#25029

dries

 

Bah. Stanley zou zich beter bezig houden met zijn eigen regering in plaats van de Belgische.

"Wij geloven in het recht van de beschuldigde om geconfronteerd te worden met zijn aanklagers."

Dikke zever! Dat hij dan eens een kijkje gaat nemen in Guantanamo!

#25030

Peter Fleming

 

niet van onderwerp veranderen aub!

#25032

alain

 

wanneer wordt "de inquisitie" aangeklaagd?

#25034

bart

 

Zou dat hele cgkr verhaal niet naar straatsburg kunnen worden gebracht? Hoewel, cgkr is maar een symbool van ons probleem. Een symptoom, niet het probleem zelf. Probleem is dat de bedoeling bestaat om de vrije meningsuiting aan banden te leggen.
Mogen wij dezelfde fouten maken? Net zoals zij het probleem zien in het belang, is ook "het belang" maar het symptoom van een maatschappelijk probleem, wat je niet oplost door "het belang" aan te klagen. Heeft het dan zin om naar Straatsburg te gaan? Stel dat cgkr verboden wordt. Wie belet Noël Slangen dan om een ander vehikel op poten te zetten, waarvan de doelstellingen anders geformuleerd worden, maar de uitwerking dezelfde zal zijn?

#25037

Thomas Leys

 

Misschien dat de bezorgde Amerikanen zich wat beter zouden informeren over ons rechtssysteem? De strafrechtelijke procedure wegens overtreding van de wet op het racisme bevat alle mogelijke garanties zoals die ook op een gelijkwaardige manier in het recht van de VS zijn terug te vinden. Het feit dat een klacht wordt overwogen, kan toch geen reden voor bezorgdheid zijn indien de betrokkene onschuldig zou zijn. Dat conservatieven het recht van de overheid om misdrijven te vervolgen in vraag durft te stellen, is toch wel opmerkelijk. Ik vind het bijvoorbeeld ook straf dat de auteur zegt zelf geen racisme te merken op Brussels Journal en dat dan ook maar voor waar aanneemt. Ik dacht dat wij daar, net zoals in de VS, rechtbanken voor hadden, om de juridische waarheid vast te stellen.

Het is trouwens enkel de CGKR die het parket kan verzoeken vervolging in te stellen. Dat is al een eerste garantie dat niet zomaar willekeurige klachten worden ingediend. Het feit dat meldingen anoniem kunnen worden ingediend, is niet relevant. Politiediensten en parket kunnen voortgaan op iedere informatie die ze krijgen. Indien ik een moordzaak de dader aanwijs in een anonieme brief aan de politie, en het parket voert een onderzoek waarbij de dader ook effectief wordt aangehouden, dan gaat de beschuldigde niet vrijuit omdat de brief anoniem was. In ieder geciviliseerd rechtssysteem is immers het openbaar ministerie de aanklager in strafzaken, en zal deze de schuld moeten bewijzen. Het is gelukkig niet het slachtoffer die het proces tegen de dader moet voeren, zoals de auteur suggereert, omdat dit middeleeuwse toestanden zijn.

Wat Straatsburg betreft, wacht ik al lang tot iemand het aandurft onze racismewet te testen bij het EHRM. Het is nu eenmaal zo dat onze rechtsleer en rechtsspraak quasi-unaniem van oordeel is dat deze wetgeving perfect in het kader past van het EVRM. Het is geen toeval dat het VB niet naar Straatsburg is gegaan, omdat men zeer goed wist dat men daar nul op het rekest ging krijgen, terwijl men nu kan blijven schreeuwen dat het een ondemocratisch proces was dat tegen de mensenrechten inging. Als dus de auteurs van Brussels Journal zouden worden veroordeeld in laatste aanleg in België, dan ben ik altijd bereid mee te betalen om een proces in Straatsburg aan te vatten, als dat kan helpen om jullie ongelijk aan te tonen.

#25041

bart

 

@thomas "Ik vind het bijvoorbeeld ook straf dat de auteur zegt zelf geen racisme te merken op Brussels Journal en dat dan ook maar voor waar aanneemt."

Als dit door rechtbanken moet worden getoetst, waarom moeten we het dan voor onwaar aannemen? Of is iedereen schuldig tot het tegendeel wordt bewezen?
Trouwens, als het EHRM of EVRM (ben even niet mee) inderdaad vindt dat het hier bij ons allemaal geweldig geregeld is, waarom is er dan geen europees cgkr?
Is in België de democratie zo erg in gevaar dat België meer nood en recht op een cgkr heeft dan Europa?
Neen, dat lijkt me niet. Het is tenslotte in onze buurlanden dat ze auto's in brand steken en auteurs neerknallen op straat en dan moskees in brand gaan steken. Het is in onze buurlanden dat de luchthavens geviseerd worden.

En tenslotte: Inderdaad, het belang vertikt het om naar Straatsburg te gaan omdat ze dan hun slachtofferrol in geval van overwinning verliezen en in geval van verlies....ook.
Dus het belang gaat niet naar Straatsburg om de confortabele positie niet kwijt te spelen.
Schandalig hé?
Of was het misschien toch meer schandalig om een franstalige rechter in Gent uitspraak te laten doen?
Kijk, niemand hier wil een herhaling van '40-'45. Net daarom dat we dus allemaal vies zijn van boekverbranding en partijen monddood maken. Want zo is het toen wel begonnen.... broodroof, burgerrechten afnemen, mediatrukjes. Politics by marketing werd niet door Verhofstadt uitgevonden, maar door totalitaire gekken die in parades rondlopen met perfect georkestreerde symmetrische militaire erehagen. En ik bedoel niet het gesukkel in Brussel op den 21 juli. Ik bedoel de megalomane opvoeringen van Breznev, van Stalin, van Hitler. Dat was politics by marketing avant la lettre.

#25044

dof

 

"Het is trouwens enkel de CGKR die het parket kan verzoeken vervolging in te stellen."

Waarom zou iemand anders geen klacht kunnen indienen?

"Dat is al een eerste garantie dat niet zomaar willekeurige klachten worden ingediend."

Waarom zou dat een garantie zijn? Omdat mensen, eenmaal aangeworven als ambtenaar, een halo krijgen?

#25045

Thomas Leys

 

@bart: Iedereen is onschuldig, tot het tegendeel bewezen is. De auteur laat de mogelijkheid van het tegendeel weg en zegt: iedereen is onschuldig, omdat ik het zeg.

Er is geen Europees CGKR omdat de strafrechtelijke vervolging van racismemisdrijven een nationale bevoegdheid is. Dat neemt niet weg dat veel van onze antidiscriminatiewetgeving het gevolg is van Europese en internationale verdragen, waarvan sommigen al meer dan veertig jaar oud zijn (en dus bezwaarlijk een politieke zet kunnen zijn tegen het opkomen van extreemrechts). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) garandeert evenwel dat er een zelfde standaard is in de landen van de Raad van Europa. En gezien het EVRM altijd boven onze wetgeving gaat, moeten zowel onze rechters als instellingen als het CGKR het EVRM eerbiedigen. Er is dus geen nood aan een Europees CGKR, zolang het EHRM goed functioneert.

Indien de Gentse rechter Franstalig zou zijn geweest, dan het VB zijn beroep bij cassatie op één been gewonnen hebben of zou België de zwaarste veroordeling uit haar geschiedenis hebben opgelopen. Dat dit niet is gebeurd, zou dus wijzen op de ongelofelijke incompententie van de VB-top en hun advocaten, of gewoon aantonen dat die stelling op roddels en onwaarheden berust. Wat de rest uw vergelijkingen met dictatoriale regimes betreft, kan u enkel aanraden op nuttigere manieren gebruik te maken van uw recht op vrije meningsuiting, en misschien eens een paar boeken te lezen over hoe principes als deze van de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens ons net hebben behoed voor dat soort toestanden.

#25046

Bart

 

@thomas u kan toch niet ontkennen dat de politiek die hier ten lande gevoerd heeft niet veel meer weg heeft van een doordacht strategisch langetermijnbeleid, maar dat het integendeel gebaseerd is op een massa (ja, zo is nu eenmaal de democratie) die door middel van massacommunicatie wordt 'gevormd', geduid zoals men op de VRT zou zeggen.
Dat de duiders op zich wel lovenswaardige intenties zouden kunnen hebben, dat ontken ik niet. Maar dat de technologie van dewelke zij zich bedienen evengoed voor gevaarlijke praktijken kan worden ingezet, dat weet ik ook.
En dat noem ik politics by marketing. Gek dat dit alleen wordt opgemerkt als Bush er zich van bedient in één van zijn oorlogen. CNN mag dan wel een angelsaksisch fenomeen zijn, het is enkel omdat de taalgroep hier niet zo groot is dat wij niet hetzelfde fenomeen hebben. En dat leidt op den duur naar Orwelliaanse toestanden, nu we het toch over boeken hebben. En ik vind dat griezelig.
Of iedereen onschuldig is tot de onschuld is bewezen moet je maar eens vragen aan Ferryn...
Trouwens, de rechter in Gent was lid van een francofone organisatie. Dat mag, natuurlijk, maar het moet je niet verbazen dat 'het belang' daar politieke munt weet uit te slaan, en het is een misser van jewelste in de politics by marketing.
En by the way: ik ben geen die hard belanger. Ik ben wél flamingant en ik begrijp de hetze tegen het 'Belang' niet, als er geen hetze was tegen de KP, en als er geen hetze is tegen de PS in Charleroi en Mons.
Misschien kan u me dat nog eens uitleggen en dan buig ik -overigens gemeend- mijn hoofd voor uw wijsheid. Ik respecteer in uw betogen dat u ze wél degelijk onderbouwt.

#25047

Thomas Leys

 

@dof: Niet iedereen heeft belang bij het inzetten van vervolging voor dergelijke feiten. Als Marc Dutroux wordt aangehouden, kan ik mij ook niet burgerlijke partij stellen omdat ik niets met die zaak heb te maken. Het is net omdat er bij racisme niet altijd individuele slachtoffers zijn, dat het goed is dat er instanties zijn die namens de hele samenleving kunnen opkomen. Het is een garantie voor de burger dat niet iedereen zomaar 'namens het algemeen belang' kan opkomen en om vervolging kan verzoeken wegens overtreding van de racismewet.

Het CGKR is inderdaad een openbare instantie, maar onafhankelijk in zijn functioneren. Wie dat niet gelooft, moet dat maar opwerpen voor de rechtbank. Ik zie in die zin bijvoorbeeld ook niet het verschil met milieumisdrijven (bv. ruimtelijke ordening,...). Daar zijn het ook overheidsinstanties met beëdigde ambtenaren, die onafhankelijk van een politieke mandataris, het parket om vervolging kunnen verzoeken. Ik vind het maar een goede zaak dat niet de eerste beste kwibus naar de rechtbank kan gaan voor een milieumisdrijf, maar dat zoiets voorbehouden is voor belanghebbenden en officiële instanties. Hetzelfde principe geldt ook voor de antiracismewet.

#25052

Thomas Leys

 

@bart: Over 'politics by marketing' wil ik gerust elders nog een boompje opzetten, maar het lijkt me weinig verwant te zijn met de zaak hierboven.

Ik kan gerust begrijpen dat er in de perceptie van sommigen een 'hetze' tegen het VB zou zijn gevoerd, maar dan moet men het wel correct spelen. Er zijn elders op de wereld gevallen van echte politieke vervolging waarbij bewegingen zeer ver moeten gaan om via allerlei procedures hun democratische rechten af te dwingen. Dan vind ik het eigenlijk schandalig dat het VB zich daarmee durft vergelijken, terwijl het zelf allerlei mogelijkheden om effectief de zogezegd ondemocratische gang van zaken aan te tonen, links laat liggen. Uiteindelijk is dat een laffe houding.

#25055

dof

 

"Het CGKR is inderdaad een openbare instantie, maar onafhankelijk in zijn functioneren. Wie dat niet gelooft, moet dat maar opwerpen voor de rechtbank"

Maar je zegt zelf dat ik dat niet kan.

Als er racisme is zonder "individuele slachtoffers" (wat dat ook moge zijn) dat het CGKR door de vingers ziet, dan mag ik mij van jou niet in de plaats van het CGKR stellen.

#25059

Thomas Leys

 

@dof: Wie betrokken is in een geding met het CGKR kan dat opwerpen. Wie niet betrokken is, heeft er geen belang bij om dat aan te tonen.

Het is immers een goede zaak dat onze antiracismewet niet zomaar toelaat dat particulieren en a fortiori anonieme personen zomaar processen zouden aanspannen wegens het verspreiden van rassenhaat. Om een heksenjacht te vermijden is het beter die taak over te laten aan een daartoe gemachtigde instantie die namens de maatschappij kan optreden.

#25061

dof

 

Je spreekt jezelf tegen.

Je zegt dat er nood is aan een CGKR omdat sommige vormen van racisme geen individuele slachtoffers maken.

En dan vraag ik: wat als het CGKR sommige vormen van dat racisme zonder individuele slachtoffers door de vingers ziet?

Bijvoorbeeld, wat als het CGKR enkel oog zou hebben van racisme gepleegd door witten op okerlingen, maar niet van okerlingen op witten?

#25062

pepperjack

 

@Dries over Guantanamo: het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat het juist Amerikaanse rechtbanken zijn die (in een langzame, maar duidelijk vooruitgaande) weg keer na keer de Amerikaanse overheid terugfluit over deze manier van doen. En niet de Europese leiders, die Verhofstadsgewijs wel eens een pro-forma mededeling doen over deze afschuwelijke gevangenzetting, en daarna vlug over koersfietsen beginnen met Bush, maar ook niet de socialistische genre Prodi en Zapatero-zie-hoe-ik-de-paus-durf confroteren. Als je de rechtspraak van 'conservative' gelabelde rechters wat zou analyseren (=dus NIET conservatief in onze Belgische betekenis), zou je er zeer versteld van staan hoe ze sterk onderbouwd en individueel-vrijheidslievend oordelen.

Die 'gemeenplaatsen' en generaliseringen over Amerika die ik hier lees zijn soms angstwekkend eng. Amerikanen zijn zeer zelfkritisch, en, itt tot Europeanen, durven ze doordrijven.

Ik heb er geen probleem mee om toe te geven dat hun rechtssyteem te archaïsch is, en zeker ook traagwerkend.

En plus durven de rechtsproffen er de discussie aan, in alle kleuren, en met verkenning van alle uithoeken van het recht. Hoe zat dat bij ons na de gecontesteerde VB processen? Je had Matthias Storme met een keiharde en vlijmscherpe analyse, en hier en daar hoor je Eva Brems, die echter zelf partij was in het proces tegen het VB.

#25063

pepperjack

 

@Dries over Guantanamo: het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat het juist Amerikaanse rechtbanken zijn die (in een langzame, maar duidelijk vooruitgaande) weg keer na keer de Amerikaanse overheid terugfluit over deze manier van doen. En niet de Europese leiders, die Verhofstadsgewijs wel eens een pro-forma mededeling doen over deze afschuwelijke gevangenzetting, en daarna vlug over koersfietsen beginnen met Bush, maar ook niet de socialistische genre Prodi en Zapatero-zie-hoe-ik-de-paus-durf confroteren. Als je de rechtspraak van 'conservative' gelabelde rechters wat zou analyseren (=dus NIET conservatief in onze Belgische betekenis), zou je er zeer versteld van staan hoe ze sterk onderbouwd en individueel-vrijheidslievend oordelen.

Die 'gemeenplaatsen' en generaliseringen over Amerika die ik hier lees zijn soms angstwekkend eng. Amerikanen zijn zeer zelfkritisch, en, itt tot Europeanen, durven ze doordrijven.

Ik heb er geen probleem mee om toe te geven dat hun rechtssyteem te archaïsch is, en zeker ook traagwerkend.

En plus durven de rechtsproffen er de discussie aan, in alle kleuren, en met verkenning van alle uithoeken van het recht. Hoe zat dat bij ons na de gecontesteerde VB processen? Je had Matthias Storme met een keiharde en vlijmscherpe analyse, en hier en daar hoor je Eva Brems, die echter zelf partij was in het proces tegen het VB.

#25067

pepperjack

 

en aan Thomas, die er hier ook lustig op loskwakt: verberg je e-mail adres, want je doet de jongerenbeweging van je gesubsidieerde hobbyclub geen eer aan. Volgens mij ken je nauwelijks iets van de werking van het recht, noch van de wet, maar het belet je niet om hier één en ander te debiteren als waarheid. Dat gaat dan zowel over burgerlijke partijstelling, als over de noties algemeen belang, staatsbelang, de draagwijdte van het EVRM en de Belgische (anti) racismewetgeving, werking van burgerlijke partijstelling enz.
Ik haal er slechts 2 verder aan:
- wat in godsnaam zou het Hof van Cassatie er erg aan vinden dat de rechter voorzitter was van een franstalige service-club in Gent? Wat heeft dat met de inhoud van het proces te maken? Of geef je impliciet toe dat franstaligen bevooroordeeld (en dus onrechtvaardig) zijn tov van het VB? Hoe rijmt zich dat dan met de opstelling van uw politieke beweging in de Kamer?
- je zegt dat in België de regel geldt dat schuld bewezen moet worden, en onschuld vermoedt wordt. Weet je dan niet men inzake racisme deze enorm belangrijke regel willen omkeren?
Gelukkig voel je dus toch nog ergens op je kousevoeten aan dat hier stront aan de knikker is.

Je volgt dus blijkbaar niet veel politiek, en bovendien ken je blijkbaar ook niet veel van de wetsgeschiedenis. Je zou toch moeten weten dat het de Franstaligen zijn - uitegrekend met de steun van uw 'democratisch' partijtje - die vele keren de (anti)racismewetgeving zo gedraaid hebben met enkel en alleen als doel het VB veroordeeld te krijgen, met als top of the bill de eis tot ontrekking van rechtspraak aan volksjury's, om de zaak voor (helaas maar waar) politiek benoemde rechters te kunnen brengen?

Gezien je leeftijd kan ik nog voor een en ander begrip opbrengen, maar als would-be politicus zou je toch wat meer dossier mogen kennen voor je je uitspreekt over zulke juridisch en maatschappelijk gevoelige items. Sedert de 2e wereldoorlog heeft onze maatschappij nog nooit zo op het scherp van de afbraak van de rechtsstaat gestaan, en dan kom je zo effe wat erop los kletsen, en ik ken jouw fellows in mijn gemeente goed, ze zijn krek hetzelfde.

Ik las in bovengaande topics ergens de woorden "juridische waarheid". Ik weet niet of het van jouw kwam. Het is waarschijnlijk zo niet bedoeld, maar eigenlijk is dit een afschuwelijke term als je nadenkt hoe de hedendaagse Belgisistische elite de dag van vandaag aan het manipuleren is.

Denk jij wel eens na of jij en je grote politike boegbeeld (ik bedoel niet het omvangrijke, maar het tranendal) de wereld niet een pak SLECHTER aan het maken zijn ipv beter???

#25068

Thomas Leys

 

@dof: Het CGKR kan als onafhankelijke instantie een eigen beleid uitstippelen om te bepalen aan wat voor soort meldingen ze prioriteit geeft, net zoals het parket dit ook doet bij zijn vervolgingen. Het is niet omdat de overheid dit jaar extra streng optreedt tegen illegaal gebouwde tuinhuisjes en de zwembaden ongemoeid laat, dat daarom de eigenaars van de tuinhuisjes zich kunnen verweren met het argument dat de overheid willekeurig optreedt. Het lijkt me evenwel sterk dat de CGKR zich zou laten leiden door de afkomst van de daders of slachtoffers voor het beoordelen van klachten, omdat dit lijnrecht zou ingaan tegen zijn missie. Bovendien blijkt dat in de feiten ook niet zo te zijn. Op die manier is het CGKR ook niet zomaar een doorgeefluik voor allerlei ongegronde klachten tussen particulieren, maar kan het CGKR optreden in die zaken waar het algemeen belang ook echt geschaad wordt. Het pleit in het voordeel van de CGKR dat het selectief en zorgvuldig te werk gaat, omdat zo de vrijheid van meningsuiting het beste gevrijwaard blijft.

#25072

Thomas Leys

 

@pepperjack: En zo wordt het recht op vrije meningsuiting weer eens gebruikt voor een potje schelden. Toch spijtig.

Maar goed, to the point:
- Ik heb het punt van de "Franstalige rechter" niet aangehaald. Anderen hebben dat beweerd en beweren dat nog altijd. Ik heb slechts geantwoord dat een Franstalige, dus iemand wiens eerste voertaal niet het Nederlands is, niet kan zetelen in het Hof van Beroep van Gent. Insinuaties over wat die rechter allemaal doet in zijn vrije tijd, laat ik voor anderen, maar ik vind het alvast heel laakbaar dat er zonder feitelijke grond wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid van magistraten.
- Wat de omkering van de schuldlast betreft, heeft dit niets van doen met het verspreiden van meningen via internet of activiteiten van een politieke partij. Je stelling is hier dus totaal niet relevant.

De aanpassingen van de antiracismewetgeving zijn met democratische meerderheden door het parlement gestemd. De grondwetsherziening zelfs met een tweederde, met een meerderheid in beide taalgroepen. Dat kan geen louter Franstalige maneuver zijn dus. Die nieuwe wetten zijn bovendien getoetst door het Arbitragehof en dienen nog altijd het EVRM te respecteren. Indien daar nog wordt getwijfeld, maar dan het VB maar naar Straatsburg moeten trekken. Dat niet doen, maar wel blijven zeggen dat de veroordeling 'ondemocratisch' was, is gewoon politiek laf.

Maar OK, ik lees graag uw referenties naar rechtsspraak van het EHRM of andere hoven die uw versie van het recht zouden ondersteunen. Want nu zet je gewoon een grote bek op zonder verwijzing naar bronnen.

#25076

pepperjack

 

Kijk, kijk "misbruik van recht op vrije meningsuiting" "schelden"...(bedoel je wetsovertredingen? beledigingen?) Het enige wat ik effectief misdeed is de veralgemening ivm de waarneming en waardering van uw mede-clubleden in mijn gemeente. Waarvoor mogelijk mijn excuus, al moet ik er nog eens over denken.
Als je mijn reactie nu nog neerbuigend had genoemd...Maar jij bent dat ook diegene die hier stellingen poneert als waarheid, en vormelijk was mijn antwoord niet meer dan een koekje van eigen deeg. OK, welwetende dat dit een weinig overtuigende manier van discussiëren is en dat ik je wellicht niet overtuigde van meer liefde voor nuance.
Whatever: Sorry dat ik uw opm ivm het "Franstalige" van de rechter niet begreep in uw bericht 25045 ivm de "Franstalige rechter". Als je bedoelde dat een rechter die GEEN NEDERLANDS ZOU KUNNEN niet kan zetelen in Gent, God, dan heb je echt een punt hoor. En ja, dat was echt wel de discussie: kon die rechter wel Nederlands? Hallo, op welke planeet zat jij laatst? Was dàt de opmerking? Hoe interpreteer jij Nederlands? Just curious :-)
De omkering van de bewijslast kwam laatst concreet tot uiting bij de (under-cover-)aanwervingsprocedures, maar wordt evengoed in ruimere context vermeld, als ik me niet vergis ook bij monde van Onkelinckx. Vermits jij over rechtsprincipes discussieert (if not doctrines PONEERT) vond ik het best relevant om dit aan te halen, vermits, zoals je wel zult gelezen hebben, mijn pointe is dat er op de rand van het recht bewogen wordt.
In kort nog: heb ik gediscussieerd of gezaagd over parlementaire meerderheden? Ik kan ermee leven, en het stond los van de discussie, maar als je het echt wil weten, is mijn democratische meerderheid enkel de volksmeerderheid, ev. rechterlijk gecorrigeerd, en geen "zgn" representatieve, die me in alle objectiviteit heus niet zo representatief lijkt. Toch niet als representatie van de volksmening. Maar los van deze boeiden discussie, was het niet bij de laatste stap om een procedure in te leiden of op te zetten om de dotaties van het VB af te pakken dat spirit - een partij die niet zelfstandig verkozen raakt (just kidding - ik kan ermee leven) - de nodige meerderheid leverde? Ik weet het niet meer, en sta open voor correctie, ik claim ook niet zulke waarheid te poneren. Maar ik dacht wel dat het zo was...
De boeiende rechtspraak van het EHRM ivm de vrijheid van meningsuiting - die trouwens al vele kanten opgedraaid is - mag je heus zelf gaan ontdekken. In elke doorsne cursus mensenrechten en wellicht ook via dit medium kan je er genoeg over vinden. Ik herhaal trouwens dat de consideransen mij meer boeien dan de besluiten, en dat daar de grote tegenstelling met uw betogen zit.
Over de laatste hervorming van de racismewet is er een fijn en leesbaar document - een arrest van het Arbitragehof, vrij raadpleegbaar en zeker via internet - waar ik uit de overwegingen opmaak dat ook deze racismewet veel (serieuze) blutsen en builen kent, en het AH heeft ingegrepen en de wet deels discriminatoir werd bevonden - of niet? Jaja, uw partij had dus meegewerkt om een discriminerende wet! Quo vadis???
Gelukkig deed Spirit het nog niet herhaaldelijk en systematisch.

In verband met je laatste bericht aan dof voor je mij diende, verwijs ik je nog graag naar het laatste intervieuw met CGKR voorzitter Dewitte (in DS?), die blijkbaar toch wel andere beweringen dan jij heeft neergezet. Ik dacht dat LVB zo vriendelijk was dit aan te raken op zijn site, en als ik me goed herinner kan je een repliek vinden van de - deze keer verstaanbare en grappige - pen van Matthias Storme. Zoek maar wat op de links op deze site). Mss toch nog ff coördineren? De linkse waarheid dreigt anders nogal ambigue te worden.

#25079

dof

 

"Het lijkt me evenwel sterk dat de CGKR zich zou laten leiden door de afkomst van de daders of slachtoffers voor het beoordelen van klachten, omdat dit lijnrecht zou ingaan tegen zijn missie."

Met dezelfde "logica" hoef je je ook geen zorgen te maken dat politieagenten de wet zouden overtreden, dat gaat namelijk ook tegen hun missie in.

Het comité P is dan, volgens jouw redenering, overboding.

#25080

Thomas (niet leys)

 

@Thomas Leys

De bezorgde amerikanen doen geen uitspraak over de vraag of het CGKR binnen haar wettelijk vastgelegde grenzen opereert. Zij betwijfelen ook niet dat het CGKR opgericht is via democratische weg. De antiracismewet zal inderdaad ook alle beproevingen bij het EHRM doorstaan.

Stanley's stelling is basically : hoe is het mogelijk dat jullie dergelijke wet hebben gemaakt ?
Uw stelling is : het CGKR en de antiracismewet zijn er democratisch gekomen, leef ermee.

Wat je doet is dus niet je opinie geven, je vertelt wat er is. Hier is niets mis mee, maar je zegt daar eigenlijk niets mee. De vraag is : wat vind je van het feit dat Paul Beliën, of meer algemeen, gelijk wie, kan aangeklaagd worden voor het verkondigen van zijn/haar mening ? Hoe komt het dat zo'n onding kan goedgekeurd worden in een democratie, wat de juridische details er ook van zijn ?

De antiracismewet is er helemaal niet gekomen omdat hier vraag naar was bij de bevolking; hier is nooit campagne rond gevoerd en hier was eigenlijk buiten politieke kringen (zoals steeds) relatief weinig commotie rond, zelfs toen ie gestemd werd (een beetje vergelijkbaar met de europese grondwet, en het meeste parlementair werk, waar de meeste niet-politici helemaal geen mening over of nood aan hebben, het interesseert ze geen moer).

Dit is een puur politiek onder-onsje in het parlement geweest, waar geen kiezer over heeft geoordeeld. En wat verwacht je dat 80% van de establishment politici van een land voor wet maken, als de andere 20% (and growing like hell), hen hun job wil ontnemen door het land te splitsen ? Wat verwacht je bovendien dat het belgische gerecht en de belgische overheid zullen denken over het VB, dat ook hun jobzekerheid in het gedrang brengt ?

Je moet niet naïef zijn : uiteraard is de grens tussen gerecht en politiek uiterst wazig, en is deze wet er gekomen met als enige doel de opmars van het VB te stoppen.

Daarenboven kan je je de belangrijker vraag stellen of, los van het feit of het tegen het VB gericht is of niet, de overheid zich uberhaupt met gedachtencontrole moet inlaten. HET probleem van europa is een te logge overheid en overregulering in alle aspecten van het leven, dit verergert de boel alleen maar.

Terzijde : Het is helemaal niet "laf" om je politieke tegenstanders NIET aan te klagen. Waarom zou het VB ook maar 1 eurocent verspillen aan een proces dat van tevoren verloren is ? Het is precies de bedoeling van al die pesterijen om deze reactie uit te lokken. Een geketend VB, dat niet meer de stoere vlaming is die van de socialisten af wil, maar de zagepiet die zich niet kan verdedigen tegen de partijen die zijzelf als zwak bestempelen. De strategie van het VB is geniaal : telkens wachten op het stemhokje, elke keer een stapje verder, nooit een zwakke kant tonen. Hun tegenstanders doen juist het tegenovergestelde : wetten stemmen en vervolgens het gerecht inschakelen om het VB te nekken, of nog, toegeven dat ze het niet kunnen halen via het normale politieke spel. Wie houdt het het langste vol...

#25081

Thomas Leys

 

@pepperjack: Ik zou hier gerust mijn juridische of academische credentials op tafel kunnen gooien om dan tot in het oneindige te discussiëren over allerlei randdiscusies. Punt voor mij is dat ik dat eigenlijk liever niet doe, maar dat anderen blijkbaar de discussie altijd willen dwingen naar wegen die niet de kern van de zaak raken: de "Franstalige rechter", de wetsaanpassingen en wie die heeft voorgesteld, het 'ondemocratische' Belgische regime dat de mensenrechten niet zou respecteren, partijpolitieke strategieën van allerlei slag of soort, enzovoort. Kortom, zaken die eigenlijk vrij eenvoudig zijn neer te halen, maar waarmee we nog altijd geen antwoord hebben op de vraag: hoe ver kan vrije meningsuiting reiken? Het lijkt me persoonlijk veel constructiever om daar een consensus rond te zoeken, dan om met politiek-juridisch gezever te trachten elkaar de loef af te steken.

Daarom verwondert het me bijvoorbeeld waarom niet meer mensen het zo vermaledijde VB-arrest hebben aangegrepen om effectief in te zien dat er een groot verschil is tussen onversneden racisme en politiek debat. Nu doet men immers alsof iedereen die nog maar iets negatiefs zegt over allochtonen in aanraking kan komen met het gerecht. Men kan in de overwegingen van dat arrest echter zeer duidelijk lezen dat ons recht op vrije meningsuiting eigenlijk heel uitgebreid is en dat er dus niets te vrezen valt voor onze democratie. Bijvoorbeeld:
- Mag ik de multiculturele samenleving in vraag stellen? JA!
- Mag ik kritisch zijn over andere culturen? JA!
- Mag ik zeggen dat de integratie mislukt is? JA!
- Mag ik pleiten voor een waterdichte migratiestop en een beperkte interpretatie van het asielrecht? JA!
- Mag ik lachen met allochtonen? JA!
- Mag ik kleurrijke taal gebruiken om maatschappelijke problemen aan te kaarten? JA!
Stuk voor stuk heeft het Hof van Beroep bevestigd dat die zaken kunnen. In sommige passages kunnen we zelfs bedenkingen lezen over het feit dat het mogelijk moet zijn en zelfs nuttig is om het zogenaamd politiek correcte denken over de multiculturele samenleving te verlaten. Eigenlijk leest het arrest haast als een ode op de vrije meningsuiting. Het Hof heeft echter wel grenzen gesteld aan het op systematische wijze aanzetten tot haat tegenover vreemdelingen. Ik kan me voorstellen dat veel mensen inzien dat zoiets wel problematisch is.

Misschien ben ik dus een uitzondering, maar hoe komt het dat ik wel een verschil zie tussen heel wat teksten die vlijmscherp zijn over de multiculturele samenleving en die misschien totaal haaks staan op wat algemeen gangbaar is, en teksten die er enkel op gericht zijn om te passen in een uitgekiende strategie om andere mensen te kwetsen? Dat heeft dan dus niets te maken met al eens de mogelijkheid van een uitschuiver of bepaalde woorden die niet meer zouden mogen worden gebruikt. De enige vraag die ik me stel of we ons in het politiek debat nog vragen mogen stellen bij de manier waarop we ons opstellen. Zelf ben ik wel gecharmeerd door het Amerikaanse idee van de 'marketplace of ideas' waarbij vulgaire taal zich automatisch zal wegfilteren omdat er nu eenmaal niemand is geïnteresseerd. Ik stel echter vast dat zeer weinigen zich geroepen voelen om effectief te trachten het kaf van het koren te scheiden, door een onderscheid te maken tussen taal die gerust fel en kleurrijk mag zijn, en de taal van het racisme, dat niets meer van doen heeft met een discussie tussen mensen.

De vraag is dus wat voor democratie we willen: één waar de hardstroependen voor het zeggen krijgen of één waarbij we het belangrijk vinden om elkaar te kunnen aanspreken op elkaars woorden omdat dit de echte basis vormt voor het debat op het publieke forum. Daarom hebben racisten ook geen plaats op het publieke forum, omdat hun woorden niet dienen om op aangesproken te worden, in tegenstelling tot vele anderen die wel op een kritische manier kunnen spreken over zaken als multiculturalisme en dergelijke meer.

#25083

Cogito

 

En dat allemaal om België heel te houden, want het CGKR is er toch om secessionisten de mond te snoeren, niet racisten?

#25084

pepperjack

 

Bon, hoewel de discussie nu even vertroebeld is als het nachtelijk uur, for the sake of the argument: je suggereert niet te houden van een democratie van hardste roepers, maar je bent wel lid van prego, en dus spirit (of staan jullie los?), een partij die NB overleeft dankzij de enkele gratie van 1 roeper bij uitstek?! Sorry voor deze classificatie van je opperhoofd - ik heb gehoord dat hij als mens al voor zijn politiek bestaan oprecht sociaal bewogen was en twijfel niet aan een zeker oprechtheid - maar het is een politieke roeper met weinig gelijken. Dit is geen discussie-truukje of politiek spelletje, dit is de kern van uw partij, vriend.
Zoals zelf gezegd was mijn methode van reageren idd niet-constructief in de zin van opbouwend - sorry, moet dat? - maar wel +/- correct en niet in het minst gericht tegen je ongenuanceerdheid, je doctrinale toon met heel eigenzinnige juridische kijken. Nu kom je met juridische en academische credits af, wat mij de wenkbrouwen doet fronsen (van het eerste kijk ik oprecht op, het tweede heeft voor mij iets van 'bof', mogelijk ben je dan toch oud itt tot wat je prego adres laat vermoeden, en het geheel, nl suggereren dat je zulke credits hebt, vind ik al weird op zich).
Zoals ik zei ging ik ervan uit dat je een jonge leeftijd hebt, waar ongenuanceerdheid niet vreemd is, maar je juridische veralgemeningen en eenzijdigheid stoorden me, en je (eerst juridische, maar daarna ook taalkundige) interpretatie in het 'franstalige rechterdebat' vind ik gewoon maft. OK, een randdiscussie, maar je redeneerstijl vind ik ... zeer half.
Daarnaast ging het ook niet om het VB arrest of de zaak van het VB, maar als je echt wil, ook daar lees jij in het arrest blijkbaar alleen maar de oppervlakte. Het arrest leest niet als een ode, maar gewoon aan een rechter die zich juridisch op zeer zeer glad ijs gaat begeven, en vooral veel feitelijke en nodeloos lange overwegingen maakt om zz inhoudelijk enerzijds te temperen en zijn oordeel zo evenwichtiger te doen overkomen, en anderzijds om vooral de kwantiteit van tenlastenleggingen te laten doorwegen. Ik kan er matig aan tillen (aan dat arrest) maar dit was verre van de juridische kern, net zoals jij speelt dat hof enkel op 'het eerste niveau'. Daarenboven waren er nog de consequenties die Matthias Storme in de teksten zelf zag (zeer knap - en dus angstwekkend), en los daarnaast de maatschappelijke discussie: de ongekende precedentwaarde (tot daar aan toe maar vreselijk) in combinatie met de 2-maten 2-gewichten ideologie die LVB hier vaak aanhaalt.
Hetgeen op het proces (door de tegenstanders)over het VB werd aangehaald en ter oordeel van de rechtbank werd voorgebracht, was inderdaad ongemeen owelvoegelijk, best wel "sickening": 20-jaar VB propaganda werd door de aantijgers gebald en geknipt naar voor gebracht, maar zelfs ge-de-contextualiseerd was het een brok om effe van te slikken. En hoewel belangrijk, is dit item absoluut niet het belangrijkste aan de zaak: er werd godverdomme een politiek-ideologisch proces gevoerd en dit nadat politici (van het 2-maten 2-gewichten niveau) de wet hadden aangepast, en terwijl de democratische middelen om dat te doen NIET onbereikbaar waren/zijn, meer nog, ze werden uitgeschakeld.
En hey, en jij staat hier zelfs niet bij stil???
OK, het was geen politieke partij die de zaak had aangespannen, en de poging om de volksjury te omzeilen was verdienstelijk, maar de stinkende politieke asem, de hypocrisie en de maatschappelijke ontwrichting in en om dit proces is nauwelijks te vatten.
En jij draaft daar lustig in mee met m.i. bijzonder weinig kritische zin. En en passant beschuldig je me ook nog van misbruik van vrije meningsuiting en schelden. Fraai.
Enfin, ik heb mijn punt voor de 3de maal gemaakt, en ik heb niet het minste persoonlijke probleem tov jou. Maar wat ik bij jou, en vooral je collega pregoters en animosen zo vaak tegenkom, is die enorme halfheid in redeneringen waar jullie dogma's uit durven destilleren.
Het verwondert mij. Ik zal niet meer reageren, maar ga gerust uw gang.

LVB, na enkele uren mag deze nacht-niveau discussie weggevaagd worden. Ik veronderstel dat persoonlijke polemieken en zielsroerselen hier niet op hun plaats zijn. ;-) Tx.

#25091

Johan B

 

@Thomas Leys: "De vraag is dus wat voor democratie we willen: één waar de hardstroependen voor het zeggen krijgen of één waarbij we het belangrijk vinden om elkaar te kunnen aanspreken op elkaars woorden omdat dit de echte basis vormt voor het debat op het publieke forum."

Als we die "hardstroependen" zien als degenen die er, met de steun van de media, in geslaagd zijn om de UVRM vol te proppen met subjectivistische rechten op behoeftebevrediging, en bovendien die UVRM voorrang hebben weten te geven op de grondwet, dan kan je inderdaad besluiten dat zij het voor het zeggen gekregen hebben.
Maar dan behoor jij wel tot de hardstroependen die minachtend hun neus ophalen voor "het debat op het publieke forum". Wat jij wil is niet "elkaar aanspreken op elkaars woorden" maar met geweld (politie, rechtbank, gevangenis) jouw opponenten de mond snoeren.

Het klopt dat al onze breidelwetten en het CGKR op een "democratische" manier tot stand zijn gekomen, maar daarop is Alexis de Tocqueville's uitspraak van toepassing: "Men moet de vrijheden mateloos liefhebben, de democratie slechts met mate." Onze politici zijn ons via de UVRM aan het beroven van onze natuurlijke rechten. Het wordt hoog tijd dat deze evolutie een halt toegeroepen wordt.

#25169

bart

 

@thomas
was een tijdje niet aanwezig.
Ik las nog dat u het schandalig vond dat het belang zich durft te vergelijken met vervolgden in het buitenland.
Wel, ik heb drie vragen aan u:
1) u schreef eerder dat ik mijn recht van vrije meningsuiting beter moest gebruiken.
mijn vraag: wie gaat de kwaliteit of de toestemming geven? U? het CGKR? de politiek correcte media?
Het is net het oogmerk van vrije meningsuiting dàt er geen toestemming voor hoeft te worden gegeven. Dàt er geen waardeoordeel moet worden aan gegeven, maar dat ze ter kennis moet worden genomen en met degelijk onderbouwde argumenten becommentarieerd. Hoewel je betogen anders vrij logisch en goed onderbouwd zijn, ga je hier toch de verkeerde kant op.
tweede vraag: indien het zo is dat de belangers zich schuldig maken aan een overtrokken slachtofferrol, wat dan te denken van de franstalige pers die het eerder deze week aandurfde om woorden als Rwanda en Ex-Joegoeslavië in de mond te nemen omdat Yves Leterme (overigens zelf van waalse afkomst) zijn beklag deed over de onwil of de onkunde van de francofone bevolking in Brussel om nederlands te leren.
derde vraag:wat denkt u van het artikel van de washington Post dat hier ook reeds te lezen valt? Ook allemaal mensen die hun recht van vrije meningsuiting 'beter' moeten leren gebruiken of zit er misschien toch een grond van waarheid in. Of is de term 'racisme' in de US onbegrepen? Integendeel heeft dat contint wel degelijk evenveel ervaring met racisme en het indijken ervan, als wij hebben.
Per slot van rekening zegt u wel dat het CGKR perfect gedoogd wordt door Europa, maar wij hebben het en Europa niet. En het 'land of the free' vindt het dus maar niks. Waar ik mij volmondig mee aansluit.
Zolang het niet verboden is om een gedacht te hebben en het te uiten. En mócht het ooit verboden worden, verander ik mijn nationaliteit.

#25170

bart

 

@ Thomas: maar dat anderen blijkbaar de discussie altijd willen dwingen naar wegen die niet de kern van de zaak raken: de "Franstalige rechter",

Wel thomas, misschien ben je advocaat, of rechter of heb je twintig diploma's die je gelijk staven, maar je gaat ook hier de mist in.
Diploma's zijn belangrijk, maar een natuurlijk rechtvaardigheidsgevoel is dat ook.
Als je een vlaamsnationale partij, die de splitsing van België in het vaandel draagt laat veroordelen door een rechter die een francophone beweging aanhangt, dan mag je misschien wel perfect binnen de perken van het juridisch toelaatbare gebleven zijn, maar de 'zagepiet' die je eerder vermelde, begrijpt dan dat er met zijn vlaamse voeten wordt gerammeld.
Trouwens, het hele proces deed niet terzake.
Het proces komt er slechts omdat de politieke argumenten het belang niet de mond kunnen snoeren.
En daar heb je geen diploma's voor nodig. Dat heet gewoon trots op je volksaard, weigeren die te verloochenenen, kortom dat zijn waarden die ik als kleine jongen nog heb meegekregen.
Ik heb grootouders gehad (god hebbe hun ziel) die geléden hebben voor het feit dat u nu in het vlaams kan schrijven!!
Uw grootouders allicht niet, maar de mijne wél.
Maar inderdaad, de waarden staan in geen enkel wetboek.
Ach ... wat baten kaars en bril....

#25312

alexander.colen

 

je zegt dat in België de regel geldt dat schuld bewezen moet worden, en onschuld vermoedt wordt. Weet je dan niet men inzake racisme deze enorm belangrijke regel willen omkeren?
Gelukkig voel je dus toch nog ergens op je kousevoeten aan dat hier stront aan de knikker is.