The Washington Times over 'Belgische stoverij'

Hierna volgt een Nederlandse vertaling van een editoriaal dat op 17 augustus in The Washington Times verscheen. Zoals wel vaker het geval is, staat er geen naam vermeld onder het artikel, omdat het in naam van de hele redactie werd gepubliceerd.Belgische stoverij (Belgian Beef)

De vrije meningsuiting wordt bedreigd in België. De voorbije vijf maanden werden The Brussels Journal, een conservatieve blog, en zijn redacteur, journalist Paul Belien, valselijk beschuldigd van het publiceren van racistische commentaren. Hierop volgden afkeurende reacties vanwege politici en oproepen tot vervolging. Klachten werden anoniem ingediend bij de waakhond tegen internetracisme van de Belgische regering, hetgeen leidde tot een officieel onderzoek, inclusief bezoeken van de politie aan Beliens woning.

In de nasleep van de racistisch geïnspireerde schietpartijen met twee doden tot gevolg, die in mei jongstleden plaatsvonden, werd The Brussels Journal beschuldigd van het aanzetten tot rassenhaat. Welke artikels hebben de woede van de overheid opgewekt? Het wekt geen verbazing dat het antwoord te zoeken valt in de strenge kijk op de problemen veroorzaakt door grote groepen niet-geassimileerde moslims, en in de aanvallen van Belien op de politieke correcte mentaliteit die het mogelijk maakte dat Europa in zijn huidig moeras is geraakt.

De pogingen om de heer Belien de schuld te geven van raciale spanningen tonen aan hoe onwillig de Belgische overheden zijn in het aanpakken van de echte problemen die gecreëerd werden door groepen niet-geassimileerde moslims - en dan zwijgen we nog over de dreiging van binnenlandse islamitische terreurgroepen, die eerder deze maand de kop opstak in Groot-Brittannië.

De heer Belien bood een waardevol perspectief op de rellen in Parijs en de opgeklopte verontwaardiging over de Mohammed-cartoons, en hij heeft zichzelf geprofileerd als een journalist die bereid is om stof te doen opwaaien met onderwerpen die de traditionele media over het hoofd zien. Een opiniestuk in The Wall Street Journal dat kritiek uitbracht op de Belgische pers omdat zij zweeg over het verzet van de Belgische koning tegen de legalisering van abortus dat pas door beide wetgevende kamers was goedgekeurd, kostte hem zijn baan bij een krant in 1990.

Racisme heeft geen plaats in de broodnodige discussie over het groeiende aantal moslim-immigranten in Europa. Maar evenmin is er plaats voor hypergevoeligheid of politiek gemotiveerde beschuldigingen van racisme - beiden zijn tactieken die het debat smoren voordat het kan beginnen. En voor censuur is geen plaats in een vrije maatschappij.

Op basis van wat wij gezien hebben van de Engelstalige versie van The Brussels Journal, zijn de beschuldigingen van racisme compleet ongegrond. De heer Belien is alleen schuldig aan het krachtig uiten van zijn mening, en in veel gevallen zou het België - en Europa in zijn geheel - deugd doen om het advies van The Brussels Journal aandachtig te lezen in plaats van het te criminaliseren.

The Washington Times, 17 augustus 2006Reacties

#25161

Spartacus

 

Eens benieuwd hoeveel meldingen we van dit editoriaal zullen te zien krijgen in Vlaamse kranten en televisiejournaals...

#25164

Matthias

 

"Op basis van wat wij gezien hebben van de Engelstalige versie van The Brussels Journal, zijn de beschuldigingen van racisme compleet ongegrond."

Gaat het dan ook niet gewoon om de <em>Nederlandstalige</em> versie van de heer Beliëns blog? Meer bepaald een artikel waar hij moslims "roofdieren" noemde (of iets in dien aard), dat nu op mysterieuze wijze verdwenen is van zijn site? Ik weet het allemaal niet meer zo goed, ik ben dan ook maar een dwaze sloeber. Het ware natuurlijk stukken handiger moesten de Washington Times effectief weten waarover ze praat.

Voor de rest is de bezorgdheid van onze Amerikaanse vrinden natuurlijk charmant. Maar misschien moeten ze toch eens wachten tot het Belgisch gerecht haar werk gedaan heeft. Kweenie.

#25168

Cogito

 

"Geef ons wapens" is in internationale context een doodbraaf artikeltje zonder lelijke woorden en met zeer voorzichtig gekozen metaforen over een onderwerp waarover elders dagelijks geschreven wordt (vrij bezit van verdedigingswapens in een omgeving waar de overheid aan haar kerntaak om de burgers te beschermen verzaakt of daarin faalt). "Geef ons wapens" strafbaar achten staat gelijk aan het criminaliseren van de helft van de Amerikaanse media en de helft van de Amerikanen.

Wat vind je van een land waarin roofdieren zeggen tegen Moslims of gelijk wie strafbaar is? Wat vind je van een land waarin dat enkel strafbaar is als je het van Moslims zegt, maar niet als je het van Joden of politieke partijen zegt? Wat vind je ervan dat wanneer iemand dat niet doet er toch gezegd wordt dat hij het wel doet, zoals in Beliëns geval?

Hoe komt het dat je denkt dat de verdwijning van dat artikel 'mysterieus' zou zijn, terwijl er in de plaats van dat artikel een ruime uitleg staat waarom het er niet meer staat en het artikel zelf makkelijk terug te vinden is op tal van andere sites en zoekmotor-caches?
De kweenie aan het eind van je post is dus zeer passend Matthias.

Het is goed om weten dat in het buitenland een oogje in het zeil wordt gehouden, hoewel de sovjets het zullen ontkennen bij hoog en bij laag, heeft dat wel degelijk invloed.

#25172

Kastelke

 

Het 'politiek correct' denken in België maakt inderdaad dat je de ogen moet sluiten voor heel wat pertinente problemen die niet op te lossen zijn door te doen alsof ze er niet zijn.

#25173

Jean

 

Los van de inhoud van dit opinie-artikel en het gewraakte artikel van P Belien, vind ik dit zeer interessant om te zien hoe onze Belgische media hiermee gaan omgaan.
Zeker verder opvolgen.

#25174

Benny Marcelo

 

Het artikel heb ik niet kunnen lezen maar ik dacht niet dat Beliën de moslims roofdieren noemde. Als ik me niet vergis ging het over die twee die Joe Van Holsbeek vermoord hebben. Beliën beschrijft hoe op de video te zien is hoe die twee als roofdieren naar hun slachtoffer uitkijken.
Dat is wat ik er van gehoord heb, gelezen heb ik het dus niet. Mocht er iemand de tekst nog in zijn bezit hebben zou ik het waarderen die in mijn mailbox te krijgen (die tekst natuurlijk)
Het wordt voor velen dan eindelijk duidelijk dat het CGKR een ware schande is.

#25178

dof

 

@Matthias

Er was ook een Engelse versie.

@Benny

http://www.flwi.ugent.be/ci...

#25181

Outlaw Mike

 

"dat nu op mysterieuze wijze verdwenen is van zijn site?"

Op mysterieuze wijze... nounou. Trek je hoofd eens uit je gat Matthias. Verplicht eraf gehaald zul je bedoelen. Ondertussen staan de cartoons waar het AEL de moord van 6 miljoen joden ridiculiseert nog steeds op hun site.

Benny, hier is de tekst (plus ook de cartoons). Weliswaar in het Engels: http://downeastblog.blogspo...

#25182

alain

 

Zeer goed, deze flagrante schending van het recht op vrije meningsuiting kan niet genoeg aangeklaagd worden.
Moeten wij ons gewoon als schapen laten afslachten misschien.

#25185

John Fleming

 

"Moeten wij ons gewoon als schapen laten afslachten misschien."
Als ge het niet gewoon wilt, kunnen we het ook ritueel!

#25186

alain

 

Tks John (?) Juist het antwoord welke ik wilde uitlokken

#25191

RP

 

In hoeverre moeten we lessen in vrije meningsuiting krijgen van een krant die opgericht en gesubsidieerd is door de Moon-sekte (1,7 miljard dollar tussen 1982 en 2002)? Restons sérieux.

http://en.wikipedia.org/wik...

PS: ik ben tegen iedere vorm van censuur en / of beperking van de vrije meningsuiting. Ik had dan ook graag gezien dat de heer Beliën het "roofdieren"-item op brusselsjournal had laten staan, zodat het debat ten gronde gevoerd kan worden, eventueel voor de rechtbank (waarbij ik natuurlijk gemakkelijk spreken heb, want ik word niet gedagvaard, maar de heer Beliën)

#25195

BVLG

 

Beste Spartacus en Jean,

Waarom zouden de Belgische media aandacht besteden aan een editoriaal in de Washington Times ? Is het de taak van de Belgische media om te reageren op editorialen in buitenlandse publicaties ? Op zichzelf heeft het anonieme editoriaal in de Washington Times immers geen enkele nieuwswaarde. Het enige dat eventueel vermeldingswaardig is, is het eventueel het feit dat een buitenlandse krant het nodig vindt onze instellingen aan te vallen. Het is niet aan een buitenlandse krant om de plaats in te nemen van de Belgische rechtbanken.

#25197

Nicolas Raemdonck

 

Beste RP, leer lezen: de Washington Post is niet opgericht door de Moonsekte en investeringen zijn geen subsidies.

Daarnaast maakt het van mij geen part uit of de WP opgericht is door de Moonsekte of van mijn part door aliens of erger Polspoel en Desmedt. Zolang de vrije meningsuiting maar gerespecteerd wordt, zoals jij ook duidelijk ook stelt. We mogen dus kritiek hebben op de Moonsekte, op Beliën, op de Morgen en op het CGKR.

#25200

Cogito

 

@ BVLG. Ik herinner mij nog de kritiek die hier in het westen werd geuit op het communisme in het oostblok. Dat U er toen niet was om onze kritikasters erop te wijzen dat het niet aan onze kranten was om de plaats in te nemen van de buitenlandse rechtbanken.

#25202

LVB

 

@Nicolas: Het is de Washington Times, niet de Washington Post.

@RP: De Waalse krant "Vers l'Avenir" werd tot voor kort gefinancierd door het bisdom Namen, "De Morgen" vele jaren geleden door de socialistische partij, en "De Tijd" tot voor kort door het Vlaams Economisch Verbond. Stuk voor stuk niet-neutrale ideologisch gekleurde drukkingsgroepen. Of dat een bedreiging is voor de "vrije meningsuiting"? Ik denk het niet. Ik las trouwens in die Wikipedia-entry dat Moon tegen de oorlog in Irak was, maar de Washington Times ervoor, en dat lijkt me alvast een teken dat de hond niet noodzakelijk gelijk blaft met het baasje.

@BVLG: Als een Amerikaanse krant iets positiefs of negatiefs schrijft over Belgische toestanden, dan heeft dat, zo leert de ervaring in onze mediatraditie, meestal enige nieuws- of amusementswaarde (het omgekeerde meestal niet). Maar wat mij betreft hoeven ze er niet per se over te schrijven, hoor.

Als dat editoriaal werkelijk "een aanval" zou zijn op de Belgische instellingen en als die krant al "de plaats wil innemen" van Belgische rechtbanken (het lijkt wel een vorm van heiligschennis als ik je zo lees), dan kan ik dagelijks in onze kranten lezen hoe zij "een aanval" plegen op de Amerikaanse instellingen, en blijkbaar de plaats willen innemen van de Amerikaanse president of van zijn regering. Net zoals de Vlaamse kranten het volste recht hebben om hun mening te uiten over buitenlandse toestanden, zo mogen Amerikaanse kranten dat ook doen.

#25205

Nicolas Raemdonck

 

Vooraleer RP het zegt: ik moet leren lezen!

Dat is met al die verwarring van Beliën en zijn stuk in de WP.

#25206

LVB

 

@Nicolas: Heeft Belien ooit een stuk in de Washington Post geschreven? Niet dat ik weet hoor. Verwar je niet met de Weekly Standard? Of The Wall Street Journal?

#25207

Nicolas Raemdonck

 

Jongens toch, het is wat vandaag met me. Het zal het late uur zijn waarschijnlijk zeker.

Dit is ook de mooiste passage:

Racisme heeft geen plaats in de broodnodige discussie over het groeiende aantal moslim-immigranten in Europa. Maar evenmin is er plaats voor hypergevoeligheid of politiek gemotiveerde beschuldigingen van racisme - beiden zijn tactieken die het debat smoren voordat het kan beginnen. En voor censuur is geen plaats in een vrije maatschappij.

#25209

Ayatola Hombre

 

Ach, de Washington Times...
Voor de niet ingewijden: een extreem rechts pamflet met krant alures dat door niemand gelezen wordt. Niet om druk over te maken...

#25214

Jöe

 

Exactement, en dan nemen ze zo'n naam die de onwetenden onder ons misleidt en laat denken dat het om een serieuze krant gaat.

#25217

Peter Fleming

 

Allez, 't is weer van: "Laat ons schieten op de boodschapper. Dan moeten we geen echte argumenten gebruiken (want die hebben we namelijk niet)."

#25220

Bart

 

ach, en dus allemaal omdat er daar in een amerikaanse gazet een artikel stond, waarvan één of andere rozijnenteller vindt dat het racisistisch was. Ze moeten nochtans niet zo ver zoeken om racisme te vinden, ook in eigen land.
Kijk, Maingain wil Leterme aanklagen omdat die het beu is dat geen enkele franstalige nederlands wil leren, het hof incluis. En dus zegt Maingain dat Leterme een racist is.

Dàt is exact dezelfde logica. Moord en brand schreeuwen en de woorden racisme, fascime, extreemrechts in de mond nemen en ondertussen luidop vergeten wat het eigenlijke probleem was, namelijk de onvoldoende bereidheid om nederlands te leren.
En het meest idiote is, dat volgens de logica hier ten 'apenlande' Maingain gelijk moet krijgen.
En als je dat, zoals ik, niet meer kan pruimen, dan ben je, jawel, een zuurpruim. Een zagevent zoals Thomas Leys in een ander artikel schreef.

#25228

Cogito

 

De Washington Times heeft een oplage van 100.000 en dat is bij mijn weten meer dan De Morgen, De Standaard of De Tijd.
Niet slecht voor een krant in een stad met 500.000 inwoners.
ahah! ik heb gevonden hoe je berichten kan aanpassen. Eindelijk.

#25245

Karl

 

Waarom krijg is steeds het gevoel dat het communisme nog steeds alive and kicking is: een weeldige topklasse, onderhouden door de noeste arbeid van een legertje mondloze werkdarren?

Maar ze doen het beter als in de USSR, ze indoctrineren door middel van een langzaam proces, zodat we het zelf gaan geloven. Het is de symboliek van 'The Matrix'.

Macht over de massa, compleet het tegenovergestelde de 'invisible hand' gedachte van een Schots econoom.

Het wordt ons drupje per drupje, als met een infuus, aangebracht. Totdag we plooien.

#25248

Jöe

 

@ Cogito: "Niet slecht voor een krant in een stad met 500.000 inwoners."

En de Washington POST heeft een dagelijkse oplage van 750.000. Laat mij toe op mijn beurt niets zoiets onnozels te zeggen als jij hierboven. Weet je, in de US worden belangrijke kranten met de naam van een stad ook (ver) buiten die stad gelezen hoor.

Anyhow, ik vind het wel grappig dat LVB bij een citaat uit de Wash Times er niet bijzegt dat dit de Moonsekte-krant is, afschrikwekkend religieus en conservatief, en zeker niet te verwarren met de kwaliteitskrant Wash Post.
In elk ander artikel op deze blog staat bij haast elke term een link naar verduidelijking, maar hier niets niemendal. Maar dat is Luc zijn goed recht natuurlijk :-)

#25253

Rick

 

Ach, zelfs Leterme heeft een klacht aan z'n broek wegens "racisme", i.v.m. z'n recente uitspraken.

Een van de indieners v.e. klacht is iemand (cfr. avondnieuws op RTBF) uit de "periferie". Blijkt dat deze kwast in Hoeilaart woont...

#25254

Rick

 

Ach, zelfs Leterme heeft een klacht aan z'n broek wegens "racisme", i.v.m. z'n recente uitspraken.

Een van de indieners v.e. klacht is iemand (cfr. avondnieuws op RTBF) uit de "periferie". Blijkt dat deze kwast in Hoeilaart woont...

#25255

Rick

 

Ach, zelfs Leterme heeft een klacht aan z'n broek wegens "racisme", i.v.m. z'n recente uitspraken.

Een van de indieners v.e. klacht is iemand (cfr. avondnieuws op RTBF) uit de "periferie". Blijkt dat deze kwast in Hoeilaart woont...

#25258

BVLG

 

@Luc

Ik heb niet gezegd (of geïmpliceerd) dat de WT aan heiligschennis deed. Er lopen blijkbaar een aantal klachten tegen Paul Belien die door de bevoegde Belgische instanties onderzocht worden. Zolang hij niet veroordeeld wordt, blijft hij onschuldig. Uitspraken zoals "de vrije meningsuiting wordt bedreigd in België" lijken mij dan ook misplaatst te zijn. Laat ons maar vertrouwen hebben in de Belgische instellingen.

#25259

Peter Fleming

 

juist omwille het feit dat er sowieso al klachten lopen tegen Beliën, vind ik dergelijke uitspraken helemaal niet misplaatst

#25261

Cogito

 

Wie nu nog vertrouwen heeft in de belgische instellingen kan je werkelijk àlles wijsmaken.

#25262

v.

 

"Laat ons maar vertrouwen hebben in de Belgische instellingen."

Schitterend sarcasme of grenzeloze naïviteit? Deze "verzuurde" burger weet het niet meer :(

#25284

Alexander.Colen

 

Wat nut is een Blog waarvan de deelnemers zich verschuilen achter pseudoniemen?
Ik vind dat iedereen de moed moest hebben openlijk onder eigen naam op te komen. Wat nut heeft een Blog anders?
Hoe kan men een vrije discutie aangaan als de correspondenten zich vermommen?
Wel dat is typisch Belgisch.
Als je een Belg aanspreekt en een politiek discour houdt dan knijpt hij (of zij) (haar) zijn rollende ogen zo half dicht samen, aarsknijpend om er zo vlug mogelijk van onder uit te muizen en geen mogelijk mening te moeten uiten.
Maar zoiets mag niemand verwonderen die de echte Belgen kent en in de ziel kan kijken.
Een volk dat er van overtuigd is dat en mengsel van suiker en vet de beste chocolade ter wereld is, zal nooit er van te overtuigen zijn dat het eigen gelijk niet het juiste is.
Wat men ook doet, wat men ook tracht; de typische Belg valt steeds op de eigen driekleurige kippenpootjes terug en denkt: ”in België is het beter”.
Nu is het een feit dat de foundingfathers of de Belgische staat speciaal het recht op volledige persvrijheid ingeschreven hebben in de grondwet.
Een persmisdrijf, dus wat men in druk doet verschijnen, kan alleen berecht worden voor een rechtbank met een volksjury. Democratischer kan het niet.
Het is een voorbeeld voor de beschaafde wereld.
Vrije meningsuiting is heilig in een echte democratie.
Niet voor de Belgen natuurlijk die wringen en wringen tot zij het delict ’racisme’ (wat is dat?) uit de grondwet gelicht hebben en het voor een gewone rechtbank laten veroordelen zodat de rechter de zaal kan manipuleren en mensen te veroordelen die geen enkele actieve racistische daad gesteld hebben noch iemand aangevallen of vermoord, zelfs niet aangeraakt hebben.
Op zich zelf is dat al verwerpelijk om een misdrijf apart en op een andere wijze voor een rechtbank te behandelen gewoon onwettelijk en oneerlijk.
Maar dat deert een typische Belg niet hij heeft toch de beste chocolade.
En als het chocolade niet is dan zijn de frieten best en is zijn het de frieten niet dan is het bier.
Wat de wereld er over denkt lapt ie aan zijn Belgische laars.
Wat komen die yankees hier vertellen!
Zelfs Nederlands leren wordt in België een racistisch daad en ook ernstig genomen door het Belgisch gerecht ( -het beste van de wereld zoals in de goed oude tijd van de gruwelijke repressie-) , en schrik niet, vele Belgen denken ook zo want zij spreken Vloms astembleif en geen Hollands zoals dat van de vroegere Hollandse bezetter!.
De uiting van Amerikaanse afkeer van het Belgisch bestel maakt de zaak hier nog erger
In betwijfel of dat de juiste Amerikaanse tactiek is om The Brussels Journal te helpen.
De echte Belgen gaan nu op zijn Belgisch samenscholen tegen de Amerikaanse inmenging, anoniem natuurlijk dat is een Belgisch grondwettelijk recht verleend door het Belgisch Centrum der Belgisch verklikking.
Leve Belgie.
Alexander.Colen
Al 87 jaar Belg.
Amaai!

#26130

ph

 

Nee, natuurlijk was er niks aan de hand met het stukje van Paul Beliën. Zeggen dat het nu eenmaal in de aard zit van moslims om mensen kapot te maken, da's toch logisch? Ahja, want ze zijn gewoon om schapen te kelen tijdens het offerfeest. En zeg nu zelf: of je je mes in een schaap of in een mens ploft, da's toch geen verschil? Wie zou zo'n uitspraak nu racistisch noemen?

Wel, ik in elk geval. Of vindt de heer Beliën dat ook Vlaemsche, volkseigen slagers sneller tot moord overgaan dan andere burgers? In dat geval ben ik bereid om mijn mening te herzien...

#26164

Leo Norekens

 

@ph : Stond het vak "begrijpend lezen" bij U op het programma van de lagere school? En was U daar goed in? (Mag ik eens raden?)

Voor een antwoord op uw vragen verwijs ik naar een vroegere reactie van mezelf (ijdeltuit die ik ben) http://lvb.net/item/2815#20532 :
".... Dat inderdaad alle (mannelijke) moslims geleerd hebben hoe je een schaap moet kelen, betekent nog niet dat Belien (of wie dan ook) ALLE moslims als potentiële moordenaars beschouwt. Hij stelt alleen vast dat zij de nodige kennis hebben.

Als morgen een beenhouwer/chirurg/visfileerder (maak uw keuze) zijn vrouw vakkundig in reepjes snijdt, en een wakkere speurder merkt hierbij op dat de beenhouwer/chirurg/visfileerder beroepshalve over de nodige instrumenten én vakkennis beschikte, moeten ALLE beenhouwers/chirurgen/visfileerders zich dan geviseerd voelen? En zullen hun beroepsverenigingen dan excuses eisen? Heeft de speurder zich bezondigd aan "veralgemening" (alweer een nieuw misdrijf)?"

#26182

Leo Norekens

 

@ph: Excuus, ik ging er hierboven voetstoots van uit dat U de tekst van Belien daadwerkelijk gelezen had, wat uiteraard helemaal niet vaststaat. Het weze U vergeven, iemand heeft die tekst laten verdwijnen zodat het moeilijk oordelen is.
Mogelijk laat U zich bij uw oordeel leiden door de deskundige journalisten, die objectief verslag uitbrachten over de onuitsprekelijke dingen die Belien mispeuterd had, sommigen ongetwijfeld eveneens zonder de bron geraadpleegd te hebben (maar wie doet daar moeilijk over?). In dat geval verzoek ik U mijn bovenstaande belediging aan uw adres niet zo ernstig te nemen. U bent dan gewoon misleid, niets méér.

#26261

ph

 

@leo norekens: Ik HEB dat artikel gelezen, ja. En ik had altijd goeie punten voor begrijpend lezen. Laat ik voor de aardigheid een stukje uit dat artikel citeren:

"Van kleinsaf hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk als we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend. Wij mogen niet eens een pepperspray op zak hebben. zij hebben knip- en slagersmessen en ze weten hoe ze die moeten gebruiken."

't Spijt me, maar ik vind dat
1) een weinig fraai staaltje van wij/zij-denken
2) een directe link leggen tussen moslim zijn en er geen probleem mee hebben om mensen te kelen.

En voor de rest heb ik geen journalisten nodig om daar zelf over na te denken. Maar excuseert u me vooral dat ik de mening van die journalisten deel, en dat ze niet met de uwe strookt. Ik zal het nooit meer doen

#26282

Leo Norekens

 

@ph: Ook voor de aardigheid, het paragraafje dat eraan voorafgaat:
"Op de videobeelden zie je ze als roofdieren langs de muur van het Centraal Station staan, nauwlettend spiedend om in de passerende kudde pendelaars een gemakkelijke prooi te vinden die ze vervolgens kunnen afmaken. ..."

Dat lijkt me heel nadrukkelijk over de 2 (twee) moordenaars van Joe Van Holsbeek te gaan, niet over DE moslims. Ik heb "de moslimgemeenschap" niet langs de muur zien staan (tenzij de scène uit een minimalistisch toneelstuk zou komen).

Overigens dateert het gewraakte artikel uit de eerste dagen na de moord, toen iedereen, de instanties incluis, overtuigd was dat de daders Noord-Afrikanen waren (en DUS moslims, al is dat volgens het CGKR een zware fout: het verband leggen tussen nationaliteit en godsdienst is een niet-toelaatbare veralgemening, zoals blijkt uit de CGKR-argumentering tegen het artikel).

En tot besluit: U spelt het woord "Vlaams" als "Vlaemsch". Ik zou daar een uitgebreide commentaar aan kunnen wijden, maar het zou ons véél te ver leiden. In elk geval geeft U veel van uzelf bloot in die overwogen spelfout.