CGKR berispt Le Soir

Het CGKR heeft de Franstalige krant Le Soir terechtgewezen wegens het versterken van vooroordelen tegen een bevolkingsgroep. En nee, het ging niet over Vlamingen. De gewraakte passage stond in de wekelijkse glossy bijlage van de krant, "Le Soir Magazine". Op 30 augustus verscheen daar een artikel van redacteur Bernard Meeus met als titel "Zoute, ma chère!", een ode aan het Vlaamse kustgehucht Knokke-Zoute. Het ging onder meer over de bloeiende vastgoedmarkt. En wat lezen we daar (vertaald)?

Wie koopt er zoal? Duitsers, Vlamingen, meer bepaald rijke Antwerpenaren die er elk weekend toestromen, en ook de Joden, die traditioneel gehecht zijn aan Het Zoute.

Iemand voelde zich blijkbaar gestigmatiseerd door deze woorden, schreef een lezersbrief en diende blijkbaar ook klacht in bij het CGKR. Le Soir Magazine publiceerde gisteren volgende verklaring (vertaald):
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding wenst onze aandacht te vestigen op een ongelukkige formulering in het artikel van onze medewerker Bernard Meeus. Ziehier de reactie van het CGKR:
Wij vinden inderdaad dat de vermelding "Joden" tot verwarring kan leiden. Enerzijds omwille van de context van het artikel die kan doen geloven dat alle Joden rijk zijn, hetgeen een klassiek vooroordeel is. Anderzijds omdat de aanduiding van Joden als specifieke groep tot de conclusie zou kunnen leiden dat deze personen geen Duitsers, Vlamingen of Antwerpenaars kunnen zijn.

Noot van de redactie: wij hadden absoluut niet de bedoeling om welke gemeenschap dan ook te stigmatiseren. Met onze excuses voor wie dit als dusdanig zou begrepen hebben.


Mijn bedenking: mensen, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Met dergelijke klachten en met dergelijke terechtwijzingen van het CGKR aan het adres van de media wordt de verzuring alleen maar verder in de hand gewerkt. Ik beschouw mezelf als een medestander van Israël en van de Joden. Maar in deze zaak sta ik aan de zijde van Le Soir. Overigens vind ik Knokke-Zoute een geslaagde multiculturele omgeving, waar Vlamingen, Franstaligen, Arabische oliesjeiks, andere buitenlanders en ook Joden - euh sorry, ik bedoel Joodse Vlamingen, Joodse Franstaligen, Joodse Brusselaars, Joodse Belgen, Joodse buitenlanders en andere Joodse mensen, zonder enig probleem coëxisteren.

Leve Israël, leve Israëlische producten, leve de Joden, ja zelfs leve het Zionisme, maar op één punt ben ik het niet eens met sommigen van onze Joodse vrienden: hun invloed op de wettelijke beperking van de vrije meningsuiting, zoals bijvoorbeeld de negationisme-wetgeving. Hoog tijd voor een petitie-actie "Zionisten voor Verbeke", waarbij de ondertekenaars zichzelf met trots het etiket "zionist" of "proud friend of Israel" aanmeten, waarbij ze zich tevens uitdrukkelijk distanciëren van het verwerpelijke en verfoeilijke gedachtengoed van de negationist Siegfried Verbeke, maar waarin ze zich tegelijk uitspreken tegen de bestraffing en de gevangenzetting van iemand, louter omdat hij verwerpelijke meningen heeft geuit. Met alle begrip voor de pijn die het groteske negationisme veroorzaakt bij de nabestaanden van de slachtoffers van de Holocaust, maar de remedie is erger dan de kwaal. Ter attentie van het CGKR: ik weet dat jullie overgevoelig zijn aan beeldspraak waarin dieren voorkomen, maar de nu volgende zin gaat over ideeën, niet over mensen noch bevolkingsgroepen. Zonlicht is het beste ontsmettingsmiddel, en in de donkere achterkamertjes van de clandestiniteit gedijt het ongedierte.

Reacties

#27379

Francis

 

Helemaal akkoord Luc. Het middel is erger dan de kwaal. Hoeveel keer gaat dat centrum nog uit de bocht vliegen alvorens iets ondernomen wordt ?

#27380

Peter Fleming

 

Idd, waarmee zijn ze bezig?

Bovendien zou het toch duidelijk moeten zijn dat Le Soir niets kwaad in de zin had tegen de Joden

tegen de Vlamingen daarentegen...
maar daar zegt het CGKR dan weer niets over, zoals Luc fijntjes opmerkt

de wereld op zijn kop!

#27382

pepperjack

 

Wat een ziekelijke maatschappij waarin een overheidsinstelling zo een dwaze opmerkingen maakt, en dus blijkbaar een geschrift niet meer gewoon, menselijk, taalkundig en logisch kan interpreteren. Die CGKR mensen zijn gewoon *gestoord* - excusez le mot, maar ik bedoel het in de meest letterlijk betekenis van het woord.

Het artikel van Le Soir is geheel terecht. Zowel Antwerpenaren als Joden ZIJN hoog vertegenwoordigd in Knokke, wellicht owv hetgeen er aangenaam is, owv kuddedrang, en zeker ook door de snelle verbinding. Dat ziet iedereen, en als het niet zo IS (in absolute cijfers), dan LIJKT het toch zeer zeker zo.

Dat die groepen eruit gelicht worden is dus volkomen terecht, en gewoon duidend, ZONDER MEER. Net zoals men in een tekst het label "dokters" kan gebruiken voor mensen met een medisch opleiding tussen de woorden "Vlamingen" of "vrije beroepers", zonder dat zelfs een fröbel denkt dat daarom dokters geen Vlaming noch vrij beroeper zouden zijn.

Hoe DOM moet je zijn om bij dat Centrum te mogen werken? Zijn dat mensen die een middelbare schoolopleiding hebben gehad??? Het tart werkelijk elke norm naar de laagste laagheid toe!

Ik sta echt versteld. Ik ken mensen van alle rassen, rangen en standen (en opleidingen!), maar ik kan er geen 5 aanduiden die zo systematisch "loemp" kunnen doen. Zoveel herhaalde, achterlijke, absurde, onlogische dwaasheden die uitgaan van 1 en dezelfde dienst..daar moet echt moeite voor gedaan worden om mensen te selecteren in de recrutering die dat kunnen.

Is dit nog menselijk aanvaarbaar?

#27383

Kastelke

 

Ik sluit me volledig aan bij de voorgaande reacties hier. Het CGKR zal Joden aanzien als een zwakke groep in de samenleving (net zoals mensen van Marokko en Turkije). Datzelfde CGKR aanziet Amerikanen niet als zwakker of achtergesteld (cfr de commotie die er ontstond naar aanleiding van het liedje van Raymond van het Groenewoud. Ook al hebben er toen minstens 12 mensen een klacht ingediend, daar werd door het CGKR geen gevolg aan gegeven.

#27387

Kurt

 

Over het negationisme gesproken, hoelang zou een website in de lucht blijven die bagatalliseert hoeveel joodse slachtoffers er zijn gevallen onder het regime van Stalin?

#27388

Rick

 

Volledig akkoord met Luc.

Ik draag, als Vlaming, Le Soir geen goed hart toe en ben een "vriend van Israël".
Het artikel van Le Soir had niets kwaadaardigs in zich.

Blijkbaar zullen in de toekomst alle teksten voor publicatie dienen gescreend door het CGKR.
Behalve de berichtgeving van de VRT, die boven elke verdenking staat, vooral daar waar het gaat over Israël.

#27390

Rick

 

@ Kastelke:

Het CGKR aanvaard enkel 'discriminatie' als ze gericht is tegen een minderheidsgroep...
Quote van LDW, die indertijd liever had dat je geen fruit meer at dat Palestijnen in Israël kweekten...

#27392

LVB

 

@kastelke: Voor de volledigheid wil ik toch vermelden dat het CGKR als reactie op de klachten over het Raymond-lied, aan Raymond gevraagd heeft om publiek wat toelichting te geven bij het lied, wat hij dan ook gedaan heeft. Dat neemt niet weg dat het een twee-maten-en-twee-gewichten aanpak is, maar ik wou toch even aangeven dat er wel "een gevolg aan gegeven" is.

Voor alle duidelijkheid, ik heb toen zelf geen klacht ingediend, omdat Raymond voor mij ook recht op vrijheid van meningsuiting heeft, hoe verwerpelijk ik de inhoud van zijn lied ook vond.

#27393

Willy

 

Er zijn er blijkbaar nog altijd die kritiek durven uitoefenen op de diensten van onze eerste-minister. Want dat bewuste centrum hangt rechtstreeks af van hem, en dient tengevolge de richtlijnen vanuit de kanselarij onverwijld en zonder tegenpruttelen uit te voeren. Die mensen doen gewoon wat hen is opgedragen. Trouwens, in deze periode van hoogspanning, is elk individu en iedere groep die uit de staatskas trekt (loon, steun, subsidie, werkingskosten, enz), verplicht om zonder morren de opgegeven richtlijnen te volgen. Want anders... Vervolg in de media.

#27394

LVB

 

Achteraf gezien draait alles wellicht rond het gebruik van het woordje "les".

"Les Juifs aussi". Ze hadden misschien beter geschreven "Des Juifs aussi".

Maar zover zijn we dus gekomen, dat overheidsdiensten zich bezig houden met het afwegen van zulke semantische vragen...

#27400

Lawrence

 

Maar allee seg, waar gaat dat nu toch naartoe???

Dit is er dus echt over. Ik vind geen enkele grond om over te klagen!

#27402

Steven Tijpels

 

Ach ja, er bestaat reeds officieus een CGKR II. Dit moet dringens volledig in staatshanden genomen worden. Ik heb het over een CGSS, het Centrum voor Gepast Schrijven en Spellen. Onverantwoorde burgers kan je toch niet zomaar vrij laten om zich uit te drukken zoals ze dat zelf willen. De nieuwe spellingsregels verdienen, excuseer, vereisen respect.

#27403

stefke

 

De perfiditeit van het CGKR treedt op geen betere wijze aan het licht dan door dergelijke klachten. Het CGKR overstelpen met klachten is een vsn de middelen om het CGKR naar de geschiedenisles te verwijzen. Hoe belachelijker de klacht hoe meer de zin het CGKR zal aangetwijfeld worden. Het benutten van het CGKR door zijn tegenstanders is paradoxaal, lijkt hypocriet, maar is te overwegen. Welke andere middelen zouden op korte termijn meer baten, om het licht te laten schijnen ?

#27404

Paul Belien

 

Alle joden zijn rijk.

Voilà, het staat er. Ik ben benieuwd of het Centrum nu een aangetekende brief naar mij gaat sturen. En als ze het niet doen, en wél bij Le Soir, waarom dan niet bij mij? Is dat dan geen discriminatie? Hey, ik eis een klacht!

#27405

Paul Belien

 

PS Luc, gij moogt die commentaar van mij niet laten staan, want dan zijt ge medeplichtig.

#27407

Rudy

 

Misschien toch een paar puntjes op de i's zetten, en dat paar zijn er eigenlijk honderden maar wegens tijdsgebrek zal ik me beperken.
- Het is niet de eerste keer dat B. Meeus en le Soir Magazine uit de bocht gaan op dat gebied! Indien hij zoals Luc schreef het had over rijke Antwerpenaren, waaronder ook Joodse antwerpenaren, dan had het een gans andere klank dan het NIET ONOPZETTELIJK STIGMATIZEREN. Want het stoort natuurlijk Le Soir dat er zelfs Antwerpse Joden voor het VB zouden durven stemmen, en dat zat ook in hun achterhoofd!
- Le Soir en Le Soir Magazine zijn anti-joodse kranten geworden. De enige Joden die daar aan bod komen zijn zij die tegen Israël opkomen, een kleine marxistische minderheid en wanneer ze toch verplicht zijn een pro-israelische brief te publiceren dan worden onmiddellijk die mensen opgetrommeld om tegenwind te geven.

- Le Soir staat volledig onder controle van Di Rupo en c° en hangt voor hen af voor subsidies. het is bijna even erg als de Pravda. Er stond een paar jaar een zuiver antisemitische brief van Simon-Pierre Nothomb (de broer van...) en alleen in privékringen gaven ze toe dat die publicatie een "fout" was.
Di Rupo heeft een paar jaar trouwens gezegd "les Juifs ne sont plus nos amis" en in Israël was hij verwonderd "je ne savais pas qu'il y avait des Juifs pauvres". Neen het is geen toeval meer dat Le Soir dit schreef! Ik begrijp wel de reacties van de meesten hier, maar ze hebben niet de kennis van de franstalige pers!

- Dergelijke lezersbrief zoals op de site krijgt normaal maar een beleefd antwoorde en de zaak wordt in de doofpot gestopt. Dat het CGKR ingrijpt in dot geval is zeer goed, want in vele andere gevallen zijn ze niet tussengekomen (De Witte was zelf schuldig aan het stigmatiseren van Joden in zijn 11.11.11 functie).

Er zal binnenkort een ander klacht tegen Le Soir Magazine worden geuit en dan ofwel bij de hoge raad voor de journalistiek of bij het gerecht. En weer gaat het over haatzaaien tegenover Israel en natuurlijk indirect tegen de Joden. Wordt vervolgd!

Zo weet ik nu ook dat Le Soir opzettelijk Reutersgate en de andere manipulaties verzwegen heeft aan haar lezers. Ook de onthoofding van Mohammed Taha, hoofdredacteur van Al Wafiq in Soedan is hen "ontglipt" als informatie...

Tot 10 jaar geleden was Le Soir nog een min of meer respectabele krant. Nu is het een vod geworden in dienst van de leiders van de PS. Idem voor RTBF en Le Vif.

Gaan jullie maar eens zien op
http://courrierdeslecteurs....
welke informatie NIET in de kranten mag komen.

#27410

Rudy

 

@Paul,
ik denk dat je nu wat onnozel doet. Sorry hoor!
Het CGKR zal wel geen aangetekende brifeeverstuurd hebben naar Le Soir Magazine en ze zullen jou daarvoor niet aanklagen want ook Di Rupo (zie hierboven" werd niet aangeklaagd.

#27412

Benny Marcelo

 

Allé Rudy: onnozel doen? Het heeft veel moeite gekost maar het CGKR wordt zo stilletjesaan ontmaskerd. Wordt het geen tijd om dat pseudo intelectueel crapuul eens op zijn plaats te zetten. Laffe Jef op kop.
Stefke heeft mischien gelijk: hoe meer klachten, hoe belachelijker het CGKR.

#27418

Rudy

 

@Benny,
Ik hoop dat je GOED gelezen hebt wat ik hierboven schreef (1ste reactie) en dan zul je wel begrijpen dat "Jef" niet meer alleen is!

En "Jef" zal niet gelachen hebben met deze twee artikels waarin ZIJN 11.11.11. vermeld werden:
http://lezersbrieven.wordpr...
http://courrierdeslecteurs....

Sommigen vinden dat het de laatste maanden al genoeg geweest is en als het CGKR kan ingeschakeld worden zullen we dat ook doen.

En waar de linksen ook zullen over zwijgen is deze:
http://www.antisemitisme.be...

StopUSA werd verplicht het van hun site te halen!

#27422

Huug

 

Hey, afgelopen weekend lag ik op de Albertplage te 'bakken en te braden' en wie lag er naast mij? Duitsers, Vlamingen, meer bepaald rijke Antwerpenaren die er elk weekend toestromen, en ook Joden. Krijg ik nu een klacht aan mijn zwembroek? Trr..

#27431

Questing Beast

 

Ik vind dat alles geen reden tot verbazing. Geef gelijke welke tak van het staatsapparaat een vinger en je bent spoedig je hele arm kwijt. Zo'n gedachtenpolitie begint allemaal met de beste bedoelingen en eindigt met boekverbrandingen en executies, als je de evolutie maar genoeg tijd geeft. Misschien kunnen diegenen die nog steeds vinden dat vrijheid van meningsuiting niet absoluut kan zijn het bovenstaande nog eens grondig bekijken...

#27434

Eric Jans

 

Beste Rudy,

Ik deel je mening over Le Soir en de manier waarop vnl. de Franstalige politici en pers Israël systematisch benadelen.

Maar excuus: een CGKR inspannen om dat aan te klagen? Sorry: daarmee speel je hen tactisch volledig in de kaart. Fout. Helemaal fout, Rudy!

Ik geloof niet dat de meerderheid van de joodse gemeenschap gelukkig is met zo'n aanpak. Net zo min als de Vlaamse gemeenschap of de Waalse of...

Je maakt een scherpe analyse over de staatsgreep op de media die wij overigens sinds begin jaren '90 lijdzaam ondergaan maar die sind de zaak Dutroux onwaarschijnlijk groteske vormen is beginnen aannemen.

Het CGKR echter is één van de grijptangen waarmeee het verdwijnende Belgische regime de media in haar greep tracht te houden.
En wat doe jij, Rudy? Je gaat van zo'n tang gebruik maken waardoor je 'het bestaan en het gebruik' van zo'n illegaal, anti-democratisch instrument als dat cgkr legitimeert.

@ Paul: bedankt. We hebben gekken nodig die dat willen doen.

#27435

Björn Roose

 

Luc, maak van "zionisten voor Verbeke" "zionisten voor het recht op revisionisme" en je mag me lid maken :-)

(Voor de duidelijkheid: ik word door een aantal mensen omschreven als zionist - al ben ik dat eigenlijk niet - en ik vind dat iedereen - wat voor onzin hij ook verkoopt of hoe onnuttig het verkondigen van z'n mening ook is - recht heeft op de absolute vrije meningsuiting. Alleen al het erkennen van dat recht, zónder beperkingen, zou veel discussies terugbrengen naar de essentie, me dunkt.)

#27446

Rudy

 

@eric,
Tactisch geen fout! Het CGKR is hiermee voor de tweede keer tegen haar eigen apparaat ingegaan: de wurggreep van de PS op de media en dan nog tegen Le Soir die de spreekbuis van Di Rupo geworden is. De eerste keer was het tegen Journal du Mardi die als enig weekblad in België gesubsideerd wordt door de Franse gemeenschap, dus ook de PS.

Als de gesubsideerde kranten over de schreef gaan en tegen de wil van de PS worden aangeklaagd en zich daarna WEL verplicht worden te verontschuldigen wat ze anders nooit zouden gedaan hebben werpt dat een grote schaduw op die kranten en hun sponsors. De PS zal nu zien dat ze indirect slaag krijgen met hun eigen stok. En dat is juist tactisch gezien zeer goed.

Zo ook heeft STOPUSA er ook van langs gekregen. Het mes moet niet altijd langs dezelfde kant snijden.
In hun kaart spelen? Hen daardoor meer legitimeren? Niet zo zeker! Want wie denkt dat er daar maar 1 kaart is?

#27460

Elveebee

 

Waar blijft de petitie, desnoods de volksopstand, om deze neonazistische organisatie af te schaffen? Wie organiseert een collectieve schriftelijke vraag met geëist antwoord-voor-de-verkiezingen aan alle politici: bent u voor vrije meningsuiting en zo ja wat gaat u doen om het Centrum af te schaffen? Op welke termijn zien we dat gebeuren? Antwoorden voor Nieuwjaar. Dan hebben we nog enkele maanden de tijd om te zien of het gebeurt en ons federaal stemgedraag daar op af te stemmen. Wie niet antwoordt, verdient geen stem. Wie rond de pot draait of diplomatisch speelt, evenmin. Wie duidelijk 'ja' zegt, zal het moeten bewijzen.
En als we 't zo niet aanpakken, gebeurt er niks. Of erger: dan vervolgt het linkse fascisme in de lage landen zijn opmars!

#27471

krantenlezer

 

Maar de zaak is toch duidelijk?
Kiesreclame van de VLD

#27474

Salvador

 

@ Elveebee

Hoe langer hoe meer ik van die historische blunders lees die door het CGKR in het leven worden geroepen, hoe langer hoe meer het CGKR volgens mijn visie zich zélf bezondigd tegen de wet op het racisme. Volgens mij kan een organisatie als CGKR als "aanzet tot haat" worden geklasseerd. Dit is een onomstotelijk menselijke reactie die volgt op het vingerwijzend gedrag van het CGKR.

#27489

Govaert Jan

 

Het CGKR werd opgericht door de regering en het parlement.
Het werd daardoor een institutie.
Maar vanaf het ogenblik dat men een instituut opricht
ter controle van de vrije meningsuiting getoetst aan een al dan niet
opgelegde moraal, vanaf dat moment
creëert men terzelfdertijd een boemerang.
Maar het is geen natuurlijke boemerang zoals we die kennen
van de Aboriginals uit Australië.
Wanneer de boemerang op zijn terugweg is naar het CGKR
wijkt deze laatste steeds verder terug achter haar rechtsgronden
zodat de boemerang uiteindelijk zonder adem valt en in het zand
neerstuikt ver voor de voeten van dit instituut.
Het is zoiets als een gewone burger die de voorzitter van een
rechtbank waarvoor hij moet verschijnen wil wraken alleen
maar omdat hij rechter is. Dus een domein waar een burger niets over te vertellen heeft.

#27537

Eric Jans

 

@ Rudy:

Jawel, je maakt tactisch een gigantische denkfout in mijn ogen. Die fout bestaat erin dat je geloof hecht aan de show die ze opvoeren.

CGKR tikt Le Soir op de vingers op grond van absurd racistische redenen. Maar wat zien we? Le Soir (regimegestuurde pers!) LÁÁT zich op de vingers tikken om een bagatel die zelfs niet een een bagatel ís!

Resultaat? Er bestaat vanaf nu een 'precedent' en wel aan 'onverdacht' Franstalige kant.
In Vlaanderen gniffelt men een beetje over boemerangs die in het gezicht van het cgkr vliegen en patatie en patata...

Maar dat precedent laat het cgkr straks wel toe om 'onverdacht' vooraf welbepaalde personen en 'groepen' (Fewael sprak daar al over!) te raken.
Voel je ze op hun sokken aankomen?

Straks - wanneer dat VB de verkiezingen te glansrijk mocht winnen - gaan ze iets 'juridisch' moeten ondernemen om die club nog meer te muilkorven, te broodroven of in extremis zelfs te 'verbieden'.

Wanneer het er dan om gaat zich tegenover de bevolking en nog méér tegenover de buitenlandse waarnemers te verantwoorden... dan zijn deze (systematisch georchestreerde 'onverdachte want 'Franstalige') precedenten zéér zéér welkom voor de verkapte vorm van staatsgreep die ze in het achterhoofd houden.

Tactisch zit j'er dus formidabel náást vanwege de precedentwaarde. Het is niet alleen fout, het is bovendien uiterst gevaarlijk!
Wie zegt dat Le Soir de comédie Française niet meespeelt? Opgeley dus!

#27548

Rudy

 

@eric,
niet akkoord met je analyse. En je weet nog niet wat Le Soir Magazine te wachten staat en NIET langs het CGKR maar de raad van de journalistiek of het gerecht! Een paar relaties zijn er met bezig en het zal zwaar aankomen!

#27652

Eric Jans

 

@ Rudy:

Ik hoop dat ik geen gelijk heb en dat jij het 100% bij het rechte eind hebt. Ik hoop het echt.