114 slagzinnen: de winnaar

Wat voorafging: "Win een gepersonaliseerde iPod Shuffle", "114 kandidaat-slagzinnen", "144 slagzinnen: de prijs van het publiek".

Jazeker, wij hebben een winnaar voor de gepersonaliseerde iPod Shuffle. Met 72 uur vertraging, om de spanning er even in te houden. Om te weten welke slogan en welke winnaar, moet u wel even tot helemaal op het einde van onderstaande tekst scrollen. Wie het hele keuzeproces wil nalezen, kan beginnen aan de lectuur van onderstaande tekst. Sterkte!


GEEN VAANDELGEZWAAI

Vooreerst: alle vendelgezwaai schrappen. En met vendelgezwaai bedoel ik: het zwaaien met ideologieën of gezindheden.

1) U mag mij gerust liberaal noemen, of rechts-liberaal, of libertair, of blauw, maar ik vermijd om mij zelf zo te noemen, of althans ostentatief met de banier te gaan zwaaien. In het Vlaanderen van 2006 liggen er voortdurend ideologische scherpslijpers op de loer die, zodra je jezelf "liberaal" durft noemen, afkomen met "jamaar, je bent geen echte liberaal, want je bent te links, of te rechts, of eigenlijk een libertariër, of eigenlijk een sociaaldemocraat". Verwijten die we af en toe tussen pot en pint vanuit Nova Civitas-kringen aan het adres van Liberales-leden hoorden, en vice versa. Ook Guy Verhofstadt, Jean-Marie Dedecker en LVB zijn er soms het lijdend voorwerp van, vanuit verschillende kanten van het politieke spectrum. Ook bij de libertariërs in de VS is dat schering en inslag: zo krijgt de libertarische talk radio host Neal Boortz, daar zowat de enige libertarische stem in de mainstream media, regelmatig de kritiek te horen dat hij eigenlijk geen libertariër is, maar een Republikein. Twintig jaar geleden leek dergelijk getwist het monopolie te zijn van klein-links, waar trotskisten, maoïsten, stalinisten en leninisten zich uitputten in eindeloze discussies over "de ware leer", vandaag is het een kwaal die het liberalisme intern heeft aangetast. Dus: ik ben voor de vrije markt, voor de vrije meningsuiting, voor het vrije initiatief, voor de zelfredzaamheid, voor het zelfbeschikkingsrecht van de mens. Ik ben een vooruitgangsoptimist, waaronder ik versta dat vooruitgang optimaal verloopt als je mensen vrij laat, vanuit een optimistisch mensbeeld. Van mij mag iedereen die dat wil zichzelf liberaal noemen, maar ik ga zelf niet meer met de banier zwaaien, want ik heb daar al meer nadelen dan voordelen van ondervonden. Ik ga mezelf ook geen ideologische etiketten opplakken, omdat iedereen blijkbaar zijn eigen interpretatie heeft van termen als "links", "rechts", "conservatief", "progressief". Ik ben lid van de VLD, maar als u mij om die reden "liberaal" wil noemen, dan doet u dat op eigen risico. Voor het overige verwijs ik naar deze tweedimensionale situering van mijn positie.

Vanuit al deze overwegingen schrappen we onmiddellijk:

LVB - libertair. vrijdenkend. beginselvast.
LVB.net kleurt de wereld blauw
LVB.net, de wereld door een blauwe bril


2) Sommigen verwerken de woorden "Vlaams" of "Vlaanderen" in hun slagzin. Er wordt mij toegeschreven dat ik "Vlaamsgezind" zou zijn. Toch even twee keer nadenken, mensen. Zo ben ik pas over het manifest "In de Warande" gaan schrijven, nàdat Herman De Bode onder druk van kleinzielige en intolerante Franstalige klanten tot ontslag gedwongen werd bij McKinsey. Elders verweet ik de Belgische staat dat zij er niet in slaagt om de radicale Vlaamse beweging te incorporeren in haar establishment, te compromitteren en te neutraliseren. Ik bewonder de manier waarop de Belgische staat er destijds in geslaagd is om de staatsgevaarlijke socialisten in het begin van de twintigste eeuw aan zich te binden en de bedreiging die ervan uitging weg te nemen. Mijn kritiek op België slaat dus op haar onvermogen om haar interne vijanden behendig in te pakken, in plaats van ze, zoals nu, met onvrijheid te bestrijden. Lezer Eric Jans had het goed begrepen toen hij gisteren schreef:
Je hebt je nooit al té Vlaams opgesteld. Ja... ik dénk dat je - ondanks alle pijnlijke dingen die je over België zegt - toch nog nét niet te flamingant bent om (...)

Ja, ik schrijf af en toe pijnlijke dingen over België. Dat ik daardoor meteen door sommigen tot het kamp van de "flaminganten" gerekend word, zegt meer over de taboes in het publieke debat anno 2006, dan over mijn eventuele Vlaamsgezindheid. In het buitenland zeg ik altijd dat ik Belg ben, in België voel ik me niet speciaal "Vlaams", en schaam ik me enigszins over mijn mede-Vlamingen die volhouden dat zij "Vlaams" spreken of die niet in staat zijn hun cultuurtaal of standaardtaal te hanteren.

Om een lang verhaal kort te maken vind ik elke vermelding van 'Vlaams' of 'Vlaanderen' (en uiteraard ook 'België' of 'Europa') in de slagzin ongepast. Geen ideologisch gevendelzwaai, laat staan geografisch of etnisch vendelgezwaai. Daarom schrappen we meteen:

LVB.net, voor Volk, Vrijheid en Vaderland
Voorkennis van Vlaanderen
LVB le comme chez soi for Flemish freedom
LVB.net, Vlaams & Liberaal in hart en nieren, ook online


Wie zichzelf wat dan ook "in hart en nieren" noemt is niet goed wijs, denk ik soms. En om volk en vaderland geef ik niet zoveel, want die begrippen worden vaker gebruikt om te beknotten dan om vrij te maken.

3) Hetzelfde geldt voor alles waar "rechts" in voorkomt. Ik ben rechts op economisch vlak (hetgeen voor mij betekent: tegen staatsinmenging in de economie, en voor maximaal vrij initiatief), maar op ethisch vlak progressief, zoals ook bleek uit deze politieke test. En op het vlak van immigratie ben ik, in tegenstelling tot de "linkse" socialisten, voorstander van economische immigratie die niet strikt beperkt blijft tot een lijstje van "knelpuntberoepen". Meteen schrappen we volgende slogans:

(ave)rechts door zee
... er wordt al genoeg geknuffeld ...
De vrees van alle linkiewinkies.
LVB - het rechte eind van weblogland
LVB - het rechtse eind van weblogland
LVB - rechts inhalen toegelaten
LVB.NET Recht(s) voor de raap
lvb.net. The right part of the internet
voorrang van rechts


STANDAARDTAAL ASJEBLIEFT

Als we onze slagzin in het Nederlands schrijven, dan liefst in een soort Nederlands dat zowel boven als onder de Moerdijk begrepen wordt, en niet overkomt als gewesttaal.

LVB.net wat u niet vindt op een ander


"Op een ander"? Een ander wàt? Kijk, ik ben opgegroeid met het West-Vlaamse dialect, en de cultuur- of standaardtaal kregen wij op school onder meer aangeleerd via de boekjes van de Nederlandse professor P.C. Paardekooper. Het voordeel daarvan is dat ik pas in mijn studententijd besmet raakte met Brabantse idiomen, en dat ik ze als dusdanig kan herkennen. "Slagen" in plaats van "slaan" is er zo één, en rare zegswijzen als "op een ander". Als Carmen Waterslagers in de tv-serie "FC De Kampioenen" zegt dat haar man Xavier haar verlaten heeft en "op een ander" gegaan is, dan stel ik mij het woordje "op" ook letterlijk voor, als een voorzetsel dat een plaats aanduidt. Bovenop een ander, dus. "Op een ander", nee, zo'n Brabants taalmisbaksel komt er bij mij niet in.

LVB.net; werelds toch ?


Hetzelfde geldt natuurlijk voor het Hollandse idioom dat onze taal af en toe komt opleuken. Werelds, daar zeggen ze in Vlaanderen "wijs" tegen (niet in de betekenis van "verstandig"), en de Waregemse jeugd zou er zelfs "beire" tegen zeggen. Toen we jong waren zeiden we "fak". Laten we het universeel houden in tijd en ruimte, mensen.

Het taalgebruik moet dus ook een béétje eigentijds klinken.

Lvb.net: vrij denken. vrank spreken.
Lvb.net: vrij gedacht, vrank gesproken.


De Franken waren vijftienhonderd jaar geleden erg vrank, maar vandaag is dat woord wat in onbruik geraakt. Bij iemand die vandaag zegt dat hij "vrank en vrij" is, stel ik me een korte broek, bretellen en een leeuwenvlag voor, en misschien ook een goedendag.

Ook als we Engels schrijven, moet het wel een beetje kloppen.

lvb.net: A clear vision broads your mind!


"broadens your mind", zal je bedoelen. Los van de taalfout, vind ik die slogan nogal snoeverig. Te oordelen aan de reacties op mijn blog, heb ik soms de indruk dat mijn visie niet altijd zo helder overkomt, laat staan dat het de geest van de lezer verruimt.


GEEN OPSCHEPPERIJ, RECLAMESLOGANS NOCH RIJM

lvb.net. Gezond verstand en technologie
LVB.net: glashelder, kraakvers
LVB.net; op kwaliteit gebrand
Voorkennis van Vlaanderen


O wat hebben we hier toch veel gezond verstand, o wat zijn onze visies helder, o hoeveel kwaliteit stroomt er niet uit deze weblog, en kijk eens hoeveel voorkennis we hebben van wat er straks te gebeuren staat. Nee, we hebben geen nood aan opschepperij of grootspraak. Het is al moeilijk genoeg om bescheiden te blijven.

We zochten een slagzin, een tagline, een baseline om onder het logo te plaatsen. We zochten geen reclameslogan.

lvb.net: de weblog met visie!
LVB: een betere website, een beter leven
Wat u elders net niet leest, leest u op lvb.net wel


Als je rijm verwerkt in een slagzin, dan gaat het al snel op een reclameslogan lijken die je in de hoofden van de mensen wil rammen.

Door lvb.net:: nooit op tijd in bed!
Een klare kijk op de actualiteit, is lvb zijn specialiteit!
Geloof je niet in schone schijn? Bij lvb.net moet je dan zijn!
Hou je niet van schone schijn? Bij lvb.net moet je zijn!
Is al wat men leest wel waar? Lees lvb zijn commentaar!
Lees lvb.net, en je bent steeds aan zet!
lvb.net makes you up-to-date...Never too late!
lvb.net: de website met visie. Beter nog dan televisie!
LVB.net: een slimme & juiste zet!
LVB.net: the best you can get!
lvb.net: waar de ware toedr8 je toel8 :-) !
lvb.net: waar de ware toedracht je toelacht !
Politiek: schone schijn? Bij lvb.net moet je zijn!
Werp een blik op lvb.net, en je ziet waar je anders niet op let!
You ain't seen nothing yet at LVB.net ...
Always up-to-date with lvb.net.
go to "my favorites" click "LVB.net" and...enjoy blogging!!!
LVB.net, spannende verhalen voor in je bed
Cultuur, wetenschap of politiek: lvb.net geeft de juiste kritiek!


En wat moeten we denken van:

LVB: leesbaar, zonder misbaar en bijna onmisbaar


"Zonder misbaar"? Heb je hier ooit al eens de commentaren van de lezers bekeken? Man man man...

where reality becomes news


Wat moeten we daarvan denken? Nieuws wordt soms realiteit. Als de realiteit het nieuws wordt, holt het nieuws dan niet de feiten achterna?


MAAK HET NIET TE MOEILIJK

Sommige slogans vind ik goed gevonden, maar niet geschikt wegens te moeilijk, té veel een doordenkertje. Bijvoorbeeld:

Kijk. Een andere.


Hoezo? Ah ja, Kijk eens, een andere kijk. Maar die slagzin is al bezet.

Sommige had ik pas door nadat ik aan de bedenker bijkomende uitleg had gevraagd.

google search outcast


Dat betekent, aldus de bedenker: "Nadat alle Belgische krantenartikels uit de Google-index zijn gehaald, sta jij toch nog in Google om alle berichtgeving uit te voeren". Ah, dàt betekent het dus. Nu begrijp ik het ... nog altijd niet, want dan zijn de kranten toch de Google outcasts?

LVB.net, u leest het op maandag


De bezoekersstatistieken tonen iets anders aan, kerel.

En ook nogal vergezocht vind ik:

LVB.net: Voor al wie interesse geen vreemd woord vindt
LVB.net: bekijk het eens van onze site


Twee slogans spelen met mijn initialen:

LVB.net - Laat Vlaanderen Barsten!
LVB.net : Laat niets Verborgen Blijven


Allebei goed gevonden. De eerste zou beter bij één of andere parodie passen. De tweede is niet slecht, maar die "niets" staat toch een beetje te niksen in die afkorting.

LVB... gebeten om te lezen


Dat geldt misschien voor mijn lezers (die zijn erop gebeten om deze blog te lezen), maar zelf zou ik gebeten om te schrijven moeten zijn. Begreep deze inzender wel ten volle wat de slogan van De Morgen, "gebeten om te weten", precies betekent?

lvb.net. Geef me vrijheid.


Da's dan twee euro dertig. Moet ik het inpakken of is 't om hier op te eten?

En dan hebben we alle woordspelingen met "net". Nét een beetje beter. Net wat u dacht.

LVB.net een beetje anders
LVB.net een beetje origineler
LVB.net een beetje scherper
LVB.net een beetje vrijer
LVB.net een beetje vrijpostiger
LVB.net wat nodig is
LVB.net wat u zocht
LVB.net wat we nodig hadden


Die halve seconde die de bezoeker nodig heeft om het te begrijpen, kan beter besteed worden aan het lezen van de artikels. Of liever: doordenkertjes moeten om semantiek draaien, niet om syntaxis. "Don't make me think", basisbegrip van de gebruiksvriendelijkheid.

De botsing van ideeën is het lang leven van een blog


Die "botsing van ideeën" geeft een stukje van de essentie van deze weblog goed weer, maar is niet erg origineel. Dat lang leven vind ik er wel te veel aan.

lvb.net. American values in a European world.


Deze slagzin past mijns inziens beter bij The Brussels Journal dan bij LVB.net. En de "Society for American Values in Europe" (SAVE) was/is een idee van Paul Belien.

lvb.net. Via de media van morgen, over de mainstream van vandaag


Het internet is het medium van vandaag. Kranten, radio en televisie zijn de media van gisteren. De media van morgen zijn de videoblog, de peer-to-peer televisie, de doelgroepenradio, het gepersonaliseerde nieuwskanaal. En hier schrijven we vaak over zaken die vandaag niet mainstream zijn, althans dat hoop ik toch.

Wat is, was of had kunnen zijn...


Bij "wat had kunnen zijn" staan we best niet te lang stil. Bij wat nog komen kan, des te meer.

INTELLECTUEEL CORRECT!


Goeie woordspeling op "politiek correct", vermoed ik. Maar intellectualisme wordt hier af en toe toch afgewisseld met vertier ende vermaeck.


GOED, MAAR NET NIET GOED GENOEG

Zo, en daarmee heb ik er toch al een hele hoop geëlimineerd. Wat overblijft is kwaliteit. Eerst bekijken we die slagzinnen die net dat tikkeltje schwung, dat verrassende element missen om tot de winnaarscategorie te behoren.

denk vrij
Een helder web dat troebele gedachten zeeft.
Een mening die er écht toe doet
Een weblog die niet door de mazen van het net valt
LVB - lees. vertel. begrijp.
LVB - u moest eens weten
lvb net- mijn mening in het middelpunt, een verfrissende invalshoek
LVB.net - Gewoon, rechtdoor!
LVB.net je leest nog eens wat
lvb.net - kunt U beter ?
lvb.net - niet tegendraads maar van een andere kant gezien.
LVB.net - scherpe analyses met liefde voor de blog-
LVB.net - uw sleutel tot het vrije woord
LVB.net - Waar de enkeling triomfeert
LVB.net weten is meten, gissen is missen
LVB.net : : Net wat u zocht
LVB.net- Laat de technologie heersen!!
LVB.net wat u niet elders leest
LVB.net, mijn digitale vrijheid
LVB.net, uw venster op mijn wereld
lvb.net. Vrijheid, technologie en samenleving
lvb.net. Weblog over vrijheid en technologie.
LVB.net: Antwoorden op vragen die nog komen
Lvb.net: globaal en lokaal.
Lvb.net: meet de puls van politiek, technologie en media
Lvb.net: vinger aan de pols van media, technologie en politiek
Lvb.net: vrij gedacht, luidop gesproken.
LVB.net; uw dagelijkse blik op van alles
LVB.net; dé wereld op een weblog
Media en Technologie Verlicht
mediafacts, over dat wat je elders niet leest
Nieuws en Opinie, Onafhankelijk en Vrijheidslievend
Omdat nu eenmaal niets zwart-wit is.
Scherp als het moet, mild als het kan


TOPKLASSE!

De volgende slogans vind ik goede kandidaat-winnaars, en de bedenkers hebben duidelijk copywriter-kwaliteiten.

omdat u het 'geweten' zou hebben (Gerrit Six)
LVB.net: Wie hier komt heeft het zelf gezocht (Raf)
Lvb.net: vrijplaats voor ideeën (Pascal Van Hecke)
Lvb.net: vrij denken. luidop spreken (Pascal Van Hecke)
Wie voor is, komt op bezoek, wie tegen is, ook (Raf)
Lvb.net: onafhankelijk en eigenzinnig (Pascal Van Hecke)
Lvb.net: kritisch analytisch (Pascal Van Hecke)


Wie van deze zeven slagzinnen kaapt de prijs weg? Met welke slagzin zal LVB.net het minstens de komende 2 jaar moeten doen? De vier slogans van Pascal Van Hecke geven mijns inziens merkwaardig goed de essentie van deze blog weer, althans wat ik als de essentie ervan zie. Ofwel leest Pascal mijn blog al zeer lang en zeer aandachtig, ofwel heeft hij een zeer goed inlevingsvermogen, ofwel kan hij goed kernachtig dingen samenvatten. Het zal wel een combinatie van deze drie factoren zijn, vermoed ik. De slogan van Gerrit Six (een niet onbekende publicist die onlangs zijn eigen blog opstartte) klinkt wel goed, maar ik heb niet de behoefte noch het morele superioriteitsgevoel om mensen een 'geweten' te schoppen, noch wil ik wat ik schrijf opdringen opdat iedereen het per se zou weten. Wie wil weten wat ik schrijf moet het hier zelf komen zoeken. De slogans van Raf zorgen voor een schokeffectje, beklemtonen het controversiële karakter en de botsing van ideeën, hebben een rebels anti-establishment tintje. Misschien toch een tikkeltje meer geschikt voor Jürgen Verstrepen dan voor mij, zou ik denken.

Eventjes dacht ik er vandaag aan om toch maar zelf een eigen slogan buiten categorie te gebruiken. In dat geval zou de iPod naar de winnaar van de publieksprijs gaan. Na een venijnig ad hominem commentaartje van een intolerante 'linkse kwezel' vond ik dat "honi soit qui mal y pense" ("schande over wie hier slechte bedoelingen achter zoekt", koning Edward III, 14e eeuw, stichting van de Orde van de Kouseband) een steengoede slagzin zou zijn voor deze blog. Bovendien: internationaal begrijpbaar en toch geen Engels. Copyright al eeuwen vervallen, dus publiek domein. Misschien moet ik die slogan voorbehouden voor de Engelstalige sectie, of voor mijn citatenblog.

"Onafhankelijk en eigenzinnig", "kritisch analytisch", zou ik eerder boven mijn CV zetten in plaats van bovenaan mijn blog. "Vrijplaats" zal ik maar elimineren - het roept beelden op van peeskamertjes en orgieën. Dan blijft er nog één slagzin over: "Vrij denken. Luidop spreken". Hé, toevallig ook de keuze van de bezoekers. OK Pascal, jij wint de iPod Shuffle.

Reacties

#33709

Tom

 

Slagzin 115 buiten categorie en "over datum" :
WWWork Some Sweat at LVB.net

Graptje.
Maar daarvoor zou je een workout corner moeten maken natuurlijk, met het soort "interactiviteit" dat Web2.0 belooft :-)

Een tijdje geleden was ik op zoek naar een soort "Max Headroom" site op het internet.
Miss Dewey kwam het dichtst in de buurt, en ook aangenaam verrast dat Verstrepen daar mee uitpakte.

Iedereen loopt voortdurend te roepen dat Vlaanderen zo klein is voor een bepaalde markt, maar hoe zit het met het bloggerswereldje... Ik frequenteer nu en dan maar een handvol van de sites, maar ik kan me inbeelden dat er een aantal van de gemaakte voorstellen wel geraapt kunnen worden van blogs die al bestaan, hetzij varianten ervan.

#33711

mreys

 

Veel geluk met de nieuwe slagzin! Ik ga zeker je keuze niet betwisten, maar toch eventjes verdedigen waarom ik "LVB.net: voorrang van rechts" had gekozen.
Maar al te vaak wordt rechts geassocieerd met alle zonden Israel's, links wordt zo'n beetje als "de norm", "het goede" beschouwd in dit kleine landje. Net daarom dacht ik dat het misschien niet zo slecht zou zijn om rechts in de slagzin op te nemen, ethisch progressief botst IMHO helemaal niet met rechts! (Ik ben het hier eens met de weliswaar zeer late beslissing van de VLD, dat SPa en Groen! geen alleenrecht hebben over het woordje progressief.
Tot daar de verdediging van mijn inzending en het woordje rechts in een slagzin. Dit alles neemt niet weg dat Pascal de verdiende winnaar is. Een mooie slagzin, erg representatief voor de blog en zelfs politiek neutraal! En de keuze van zowel bezoeker als schrijver!

#33714

Leo Norekens

 

Juiste keuze. Ik liet mij eerder nogal negatief uit over de hele lijst, maar de winnaar was inderdaad één van de weinige "kandidaten" die ook van mij ogenblikkelijk een "VOOR"-stem kreeg.
Knap van Pascal Van Hecke. En van Raf. Mijn complimenten.

@Luc:
Je overwegingen onder "Geen Vendelgezwaai" punt 1, de semantische discussies binnen het liberale kamp... Dat is iets waar ik een beetje verbluft naar sta te kijken, en waar ik mij al vele malen aan geërgerd heb op deze blog. Je kritiek is zeer terecht, maar verwondert mij een beetje: ik meende dat ik jou ook al wel eens in het midden van de discussie gezien had...

"Standaardtaal alsjeblieft"
P.C. Paardekooper was ook voor deze West-Vlaming "de standaard". Eigenaardig toch dat de Grote Goeroe zelf niet helemaal losraakte van zijn eigen dialect, en tot zijn dood halsstarrig bleef vasthouden aan "groter ALS" in plaats van "groter DAN".

#33715

LVB

 

@Leo Norekens: Als je vorige discussies en artikels goed gelezen hebt, dan zal je merken dat ik vind dat we wel degelijk vragen mogen stellen bij de inhoud van het VLD-programma, de VLD-verwezenlijkingen, het nieuwe burgermanifest enz. Ik ben echter altijd de mening toegedaan geweest dat men zeer ruim en gul moet zijn bij het toekennen van het etiket "liberaal". Ik ben het dus niet eens met diegenen die schrijven dat Verhofstadt "geen liberaal meer is", maar ook niet met diegenen die vinden dat Jean-Marie Dedecker geen liberaal meer is of het nooit geweest is. Om maar enkele voorbeelden te nemen.

#33716

LVB

 

@Leo Norekens: bij Paardekooper stond dat het ofwel "alstublieft", ofwel "asjeblieft" is. Niet "alsjeblieft". Of vergis ik me? ;-)

Ja, Paardekooper gaf de voorkeur aan "groter als". Maar rekende hij "groter dan" echt als fout aan?

#33717

Leo Norekens

 

Asjeblieft zeg... :-)
Ik dacht van wel. Maar ik vergis me soms (!). Van Dale vermeldt beide (asje/alsje), zonder voorkeur, en beperkt zich telkens tot een verwijzing naar de beleefdere vorm "alstublieft".

Wat de liberale scherpslijperij betreft: Het gaat mij niet om (gelegitimeerde) vragen bij de inhoud van het programma e.d.
Wat mij een beetje irriteert is de strijd om de etiketten, en bvb. de juiste interpretatie van "liberaal", "libertarisch"... Vooral als de ondertoon --naar kleutertaal vertaald-- dan is: "Ik ben een ECHTE, en jij niet".
Juist daarom vond ik jouw bedenkingen zo verfrissend (o.m. de vergelijking met de volstrekt onvruchtbare semantische discussies binnen klein-links in de jaren 70-80).

#33718

Briggs

 

Gebeten om te weten is een DM slogan, so what? Toch ironisch moest LVB dat hanteren om DM te counteren. Bij mijn weten heeft DM niet het alleenrecht op 'gebeten om te weten'...verbonden met exacte wetenschappen (zoals bij de KUL http://www.biw.kuleuven.be/...)
Of leer je ons niets bij? LVB niet de 'leermeester'? Het duistere 'intellectuele' internetcafé waar vrijheden heersen? Soit.

#33719

Rick

 

Ja zeg...

En diene Pascal Van Hecke heeft al een schuif vol met gepersonaliseerde iPod Shuffles!

Zal wel familie zijn...

Waarom geen prijs voor de slechtste verliezer? Briggs is kandidaat!

#33720

Willy

 

Goed gekozen. Het vrij uiten van zijn mening zou voor niemand gevaar mogen inhouden. Ik ben daar een groot voorstander van, dus ook van uw "ondertitel". Alleen... je moet uw mening ook durvan zeggen. Ikzelf durf niet alles neerpennen, ik voel dan dat rode puntje op mijn lijf, en vrees dat er een schot gaat volgen. Edoch, we doen voort. De karavaan trekt verder.

#33725

raf

 

Tijdens het tikken zie ik de iPod shuffle provocerend in een blauwe advertentie verschijnen. Weg zoete droom. Mijn felicitaties, Pascal Van Hecke.
Ik wil Luc bedanken voor de originaliteit, de spanning en de brede motivering bij zijn keuze. Nooit heeft een jury zich zo uitgesloofd. Uiteraard had ik graag gewonnen, maar dat rebels ant-establishment tintje, dat ik inderdaad koester, valt alles wel beschouwd niet helemaal samen met LVB.net. Toch blijf ik met de pas verkregen copywriter-kwalificatie (leuk voor de familie) in de buurt. Verstrepen mag blijven wachten, vrees ik.

#33727

Briggs

 

Rick: M'euh, KMA. Gebeten om te lezen...brengt blogger & lezer bijeen, zegt iets waarom de lezer naar hier komt...om LVB te lezen. Parodie op 'gebeten om te weten'...slaat op kennis (bij mij toch). In conclusie: Lezer komt hier kennis opdoen, iets bijleren, een andere visie kennen. Soit, don't care zo'n ipod is toch maar gevaarlijk om mee rond te lopen in Brussel.

#33736

Cogito

 

"Wat overblijft is kwaliteit", staat een paar regels te laag...
Ja flauw grapje ok ok ...

#33741

Koen Robeys

 

Heel mooi geschreven stuk. Los van de inhoud, een parel, gewoon door de manier waarop. De "Da's dan twee euro dertig" is mijn favoriet, maar er zijn er veel meer.

:-)

Koen

#33756

Rick

 

@ Briggs:

Juist, ja. :-)

#33757

Eric Jans

 

Goede keuze en... proficiat Pascal! Een terechte winnaar.

@ Pascal en Luc: mag er nog aan gewerkt worden? Hier een voorstel dat er een beetje op voortborduurt:

<<VRIJ GEDACHT EN UITGESPROKEN>>

Met het woord 'uitgesproken' geef je ook nog aan dat het om sucjectieve visies gaat en dat dat nuttig is.
Maar... "Vrij denken. Luidop spreken" verdient aanbeveling. Zéker in Vlaanderen.

#33778

gerrit six

 

Beste Luk,

Ik moet je felicteren met je keuze-dedcutie. Dat ik in even in de topklasse vertoef streelt mijn ego en je opmerking over dat geweten is terecht. De winaar kent je site beter en hij verdient de prijs. Ik wil je ook feliciteren voor de manier waarop je je site montioort en de reacties opvangt, pondereert en in hun contect zet. Ik had even schrik dat ik not at the right party was. Maar ik besef dat je een site voert waar wel eens mensen komen die hun verwerpelijke of eerder onmondige commentaar posten alsof en je felciteren aslof jij dat gezegd hebt. Ik heb respect voor overtuigingen die van de mijne afwijken maar ik a hell of respect voor de manier waarop je mensen terechtwijst en bevestigt. Grote meneer die LVB. Dat zeg ik Luk in alle eerlijkheid want voor het zelfde geld was a less talented man zijn eigen site kwijt geweest aan zij die zelf geen eerlijk forum hebben. Genoeg gepaaid , prettige feesten en vooral een groet aan al je trouwe bloggers wiens getuigenissen, ergernissen, ups and downs, fulminaties en schouderkloppen recht uit het hart en de geest komen.

Gerrit

#33816

raf

 

@Gerrit:

De uit jouw eigen blog geplukte zin "Mensen met wie je te schroomvol omgaat, mensen zijn die je niet graag ziet" voor ogen houdende, probeer ik zonder schroom te zeggen dat ik na het lezen van je tekst de indruk heb dat voor jou de feesten al volop bezig zijn.

#33825

gerrit six

 

@raf:
hopleijk is dat positief, maar toegegeven het zelfde verruimende ego-effect dat jij ervaren hebt op je blog is mij een beetje naar het hoofd gestegen. In die mate dat in mij hersenpan alle deurtjes op vrolijk openstaan. Ik hoop dat het aanstekelijk is.

#33830

gerrit six

 

@raf: wat groen en je aversie daarvoor betreft, lees de column : The truth about Vera and Frieda.

#33894

Bart

 

Proficiat Pascal!