Fries is geen taal, maar een dialect

Ik heb niets tegen het Fries, als iedereen maar snapt dat het als taal net zo'n sprookje is als de Efteling in het Brabantse Kaatsheuvel. (...) Fries is heel gewoon Nederlands, fonetisch opgeschreven, en met wat dialect uitspraak zoals die in heel
Oost en Noord Nederland bestaat (bijvoorbeeld vaak een ie voor een ij). Dan heb je nog wat leenwoorden uit andere talen, die alle kinderen van vijf jaar in heel Nederland fout spellen, zoals het moeilijke Franse woord etalage, dat spellen ze dan etalaazje, maar dan gaan ze naar school en leren dat die spelling fout is, en in Friesland leren ze dat het Fries is. (...) Als je Haags fonetisch opschrijft, en de meeste gemaakte taalfouten (hij heb, hij ken) in regels vastlegt, dan heb je precies zo'n taal als het Fries.

Huidig Nederlands minister van onderwijs Ronald Plasterk in Buitenhof, 11 juni 2000

Reacties

#35924

Eric Jans

 

Hij vergeet er wel bij te zeggen dat het Fries ouder is dan het Nederlands. Het Fries, het Gaelic en het Bretoens zijn de meest oorspronkelijke talen van Europa, als ik me de les Nederlands van weleer goed herinner.

#35928

ivanhoe

 

Hij zal dr zich niet mee populair maken bij de Friezen, maar hij heeft wel gelijk.
Als je de situatie in de 21e eeuw bekijkt hebben sommige Vlaamse dialecten meer aanspraak op de term "dialect" dan het Fries.
"het is ouder" vind ik niet echt een argument. Vrouwen ineenslaan bestaat ook al veeeeeeeeeeeeeeeel langer dan vrouwen gelijke rechten geven, maar dat legitimeert het ineenslaan van vrouwen in de 21e eeuw nog niet.

#35930

Olav

 

Waarmee weeral eens bewezen is dat je als politieker gerust totaal zonder kennis van zaken over één of ander onderwerp kunt spreken en later het zelfs tot minister van onderwijs kunt schoppen...

#35937

Cogito

 

Wordt hij nu niet door het CGB vervolgd?
O neen natuurlijk niet, want Friezen zijn geen moslims, stom van mij.

#35941

Eric Jans

 

@ Ivanhoe:

Bedoel je daarmee dat ik nu ook pleit voor het ineenslaan van vrouwen? Haahahahaaa!
Linkse jongen die je bent: even een vuile associatie leggen naar de geschiedenis en de argumentatie is weer rond, hé?!
Alleen: met jouw argumentatie zou je het Nederlands in Nederland natuurlijk ook kunnen ontkennen. Het is niet omdat het 1000 jaar geleden bestond dat het nu ook nog noodzakelijk moet bestaan. Hilarisch is dat!
Overigens: ik heb nog nooit een vrouw geslaan maar blijf toch bij m'n standpunt, als je't goed vindt. En als je't niet goed vindt ook, natuurlijk.

#35942

Cogito

 

En weeral staat er hier een rechtse zich te excuseren dat hij geen geweld pleegt.

#35944

raf

 

Ik volgde Ronald Plasterk als columnist in Buitenhof, en durf nu al aanvaringen te voorspellen tussen deze atheïst en de twee christelijke regeringspartijen.

#35946

ivanhoe

 

@ Eric Jans:

"Bedoel je daarmee dat ik nu ook pleit voor het ineenslaan van vrouwen? Haahahahaaa!
Linkse jongen die je bent: even een vuile associatie leggen naar de geschiedenis en de argumentatie is weer rond, hé?!"

Vraag stellen, niet wachten op een antwoord, maar direct schieten...grappig dat je het dan nog doet om kritiek te geven op een ander zijn argumentatie/discussieerstijl. Iets met een splinter en een balk, je weet het wel....

inhoudelijk (dr vanuit gaande dat je een beleefde vraag stelde en geen nutteloze slag onder de gordel gaf):

Neen, ik bedoelde niet dat je pleit voor het ineenslaan van vrouwen. Ik bedoelde gewoon dat ik vind dat het argument dat iets al lang(er) bestaat geen verantwoording is voor een hedendaagse en/of toekomstige situatie. Uiteraard zou je het Nederlands van nu kunnen ontkennen, alleen is het Nederlands wel "afgesproken" en staat het nu in wetten gebeiteld. Dat geldt ook voor het Fries neem ik aan, dus staan ze voor mij op dat vlak op gelijke hoogte.

Alleen hoor ik nu in de 21e eeuw als niet-kenner evenveel verschillen tussen pakweg het Oost-Vlaams en het Fries. En dan lijken beide me evenveel recht te hebben op het statuut van "taal." Of even weinig. En in een geglobaliseerde wereld...doe mij maar dan even weinig. Zo weinig mogelijk regels en barrières tussen mensen dank u. Als dit inhoudt dat er een "taal" verdwijnt volgens een of andere universiteitsdefinitie: pech. Het latijn is ook niet blijven bestaan, evolutie kan je niet tegenhouden, waarom zou je het kunstmatig in stand houden met wetten?

"Linkse jongen die je bent: even een vuile associatie leggen "

Normaal reageer ik niet op zulke beledigingen, en laat ik me zeker niet verleiden tot evenlage ad hominem aanvallen, maar omdat het de 2e keer is dat je je zo gedraagt:

1)Voor iemand die zich uitgeeft als een gelovig mens, heb je maar weinig manieren/respect voor je medemens en diens mening.

2)Het zijn door mensen als jij die mensen van het "eigen volk" zo gratuit uitschelden, dat er nooit sprake is geweest van een Vlaams front. Schaam op jou!

#35950

Leo Norekens

 

Hear hear Olav!

De kritiek van deze excellentie is natuurlijk volkomen irrelevant: het feit dat er fonetisch gespeld wordt is geen essentieel kenmerk van het Fries, en heeft niks te maken met de erkenning als taal. De eigenheid van het Fries komt veeleer voort uit zijn eigen woordenschat en zijn grammaticale "andersheid" (jaja, staat in Van Dale).
Maar de officiële erkenning als aparte taal is hoe dan ook eerder een politieke dan een linguistische kwestie!

Mag ik in dat verband eens platweg kopiëren en plakken uit Wikipedia? http://nl.wikipedia.org/wik...

"Sommige verschillen tussen West-Vlaams en Standaardnederlands zijn groter dan die tussen Afrikaans en het Nederlands, maar Afrikaans wordt wel en West-Vlaams niet als een aparte taal beschouwd. De voornaamste reden voor het erkennen van het Afrikaans ligt, behalve in de geografische afstand, enerzijds in de grammaticale verschillen: daarin komt het West-Vlaams weer veel meer met het Standaardnederlands overeen. Anderzijds zijn politieke redenen ook zeer belangrijk (het Afrikaner-nationalisme van de de jaren twintig). Het Fries, dat anders dan het West-Vlaams bijna uitsluitend Noordzeegermaanse kenmerken vertoont, wordt erkend als een aparte taal.

In Nederland werden pogingen ondernomen om het Zeeuws (zustertaal van het West-Vlaams) te laten erkennen als regionale taal in het kader van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, naast het Limburgs en Nedersaksisch. Op negatief advies van de Nederlandse Taalunie ging dat niet door.

In België geniet het West-Vlaams geen enkele officiële erkenning. België heeft het desbetreffende Handvest niet geratificeerd om 's lands huidige complexe taalsituatie niet nog ingewikkelder te maken.

De enige erkenning kreeg het van Frankrijk, waar het op de lijst staat van langues régionales de France. In plaats van het Handvest te ondertekenen stelde het land deze lijst op. Op die talen zijn dan bepaalde passages uit het Handvest van toepassing. In de praktijk stelt deze semi-officiële erkenning echter niet veel voor, ook al omdat het aantal sprekers van het West-Vlaams er met de dag slinkt."

#35951

Eric Jans

 

Best Ivanhoe:
Over tunt 2 hierboven:
Spreek je ondubbelzinnig uit vóór Vlaamse onafhankelijkheid en ik zal graag mijn verontschuldigingen aanbieden.
Over punt 1:
Ik geloof in 'Christus' - weet je nog wel - en die gebruikte termen als 'witgekalkte graven' en 'adderengebroed'... heb je dat liever dan 'linkse jongen'?

Je vindt als Nederlandstalige dat het Fries maar beter kan verdwijnen, ook al heeft het (nochtans) historische rechten.
Waar moei je je eigenlijk mee? Waar haal jij het sacrosante recht vandaan om een andermans cultuur zijn bestaansrecht te betwisten en te ontzeggen?
Jij bent een gelovige multiculturalist? Ik zie hier nu wat je daarmee bedoelt: cultuurimperialisme van de soort waar ik als Vlaming in België tegen vecht.

Het zijn mensen als jij die andere culturen vernietigen niet door hen uit te schelden maar door hun bestaansrecht te ontkennen(!) die de multicultuur doen kennen als een levensbedreigende ideologie. Met een Bijbels woord: wolven in schaapsvacht.

#35957

Johan B

 

@Eric Jans
"Waar haal jij het sacrosante recht vandaan om een andermans cultuur zijn bestaansrecht te betwisten en te ontzeggen?"

Het recht op vrije meningsuiting?

Ik vind overigens dat je Ivanhoe's opmerking over vrouwen slaan volledig verkeerd interpreteert. Ivanhoe slaat de bal dan weer helemaal mis als hij denkt dat gelovigen een superieure ethiek hebben.

#35960

Eric Jans

 

@ Johan B

Vrije meningsuiting? Prima; je hebt gelijk. En op basis van diezelfde vrije meningsuiting spreek ik dat dus tegen. Want waar gaat het om? Het gaat om het zelfbeschikkingsrecht van een taalgroep.
'Wij Nederlandstaligen' (en vanuit die optiek spreek ik Ivanhoe aan!) staan als een meerderheidsgroep tegenover 'de taal en cultuur van de Friesen'.
Het gaat niet op dat in de politieke praktijk niet te respecteren. Maar natuurlijk mag Ivanhoe dat anders 'beweren'. Zoals een FDFer ook de vrijheid moet hebben om te stellen dat 'les Flamands sont un peuple à obeir'.
Ik beroep me op datzelfde recht om die bewering tegen te spreken. Met jouw heb ik dus al geen probleem meer. Tussen ons is alles duidelijk. Wij zijn vrij om te denken en te spreken.

Noteer alvast dat de bewering of de redenering over 'ethiek' alvast niet van mij kwam.

#35965

ivanhoe

 

@ Eric Jans:

"Spreek je ondubbelzinnig uit vóór Vlaamse onafhankelijkheid en ik zal graag mijn verontschuldigingen aanbieden."

Waarom laat je het aanbieden van verontschuldigingen voor je onvriendelijk taalgebruik (een vormelijk iets) afhangen van mijn mening over Vlaamse onafhankelijkheid (een inhoudelijk iets)? Ik zie met de beste wil van de wereld geen onlosmakelijk verband...ga jij me uit een of andere lijst van "Leden Van Het Vlaamse Volk" schrappen als ik me hier niet ondubbelzinnig voor Vlaamse onafhankelijkheid uitspreek?

Over dat Adderengebroed...Jezus zei ook "bemin je naaste zoals jezelf" en vandaag herhaald in de (RK)-kerk "hebt uw vijanden lief." Op het vlak van liefde voor "Belgicisten" heb je nog wat werk denk ik...
Niet dat ik zonder zonde ben uiteraard (verre van). Maar ik probeer wel hoffelijk te blijven tijdens het uitwisselen van meningen. Heeft niets dan voordelen, probeer het uit zou ik zeggen.

Je mag me die passage over multicultuur en cultuurimperialisme eens uitleggen trouwens...mijns inziens zijn beide tegenovergesteld. Cultuurimperialisme leidt tot minder (=mono ipv multi)-cultuur. of niet soms?

Ik denk trouwens dat de grootste "killer" van het Fries, niet het ontkennen van het bestaansrecht is door wie dan ook. Het Fries zal verdwijnen, net zoals onze dialecten, door de vrije markt van taalgebruik. Het vastklampen aan wetten die dat statuut willen behouden is enkel als een aspirine voor een veroordeelde in de gevangenis van Che Guevara destijds. Misschien een heel klein beetje sympathiek, maar echt geen uitstel van executie.

#35966

Eric Jans

 

@ Ivanhoe:

<<Waarom laat je het aanbieden van verontschuldigingen voor je onvriendelijk taalgebruik (een vormelijk iets) afhangen van mijn mening over Vlaamse onafhankelijkheid (een inhoudelijk iets)?>>

Antwoord: omdat jij het 'uitschelden'(een vormelijk iets) laat afhangen van de mate waarin je bereid bent een Vlaams fronts te vormen (een inhoudelijk iets).

Bovendien vond ik je niet echt beleefder dan mezelf. Een uitdrukking als bvb 'mensen als jij' (puntje 2) of woordgebruik als 'heb je maar weinig manieren/respect...' is toch niet van aard om het respect te bevorderen, wel?

Wat Jezus betreft: het is niet omdat je iemand uitscheldt dat het niet met liefde zou kunnen gebeuren. Hij had zijn vijand lief maar liet geen misverstand bestaan over de vijandschap. Taalkundig perfect in orde.

Wat je vraag naar uitleg betreft: multicultuur is de linkse etalage, cultuurimperialisme is de linkse ware aard.

Wat het Fries betreft: het is niet verdwenen en het ziet er ook niet naar uit dat het aan het verdwijnen is. Onzin: de friezen spreken en schrijven Fries. En dat is goed zo.

Ik geloof niet dat de vrije markt culturen kapot zou maken. Dat lijkt me een pessimististische linkse visie.
Vlamingen gaan niet minder Vlaams spreken of zijn omdat ze Coca Cola zuipen. Dat geldt ook voor Friezen.

Maar als de staat anti-Vlaamse of anti-Friese maatregelen neemt; dan kan dat cultuurbedreigend zijn.
Te veel staatsbetutteling is maar zelden gunstig en zéker niet voor een cultuur of een taal.

#35967

Spartacus

 

Twee feiten worden hier aangehaald :
1/ verschillen tussen Nederlands en Fries zijn even groot/klein als tussen de Nederlandse dialecten
2/ Fries zou veel ouder zijn dan het Nederlands

Logische gevolgtrekking :
De Friezen spreken geen Nederlands dialect, néé, wij spreken allemaal een Fries dialect, wij zijn allemaal Friezen !

Lange leve Fryslân !

#35971

Leo Norekens

 

Even terug naar het citaat van de heer Plasterk.

Bekrompenheid en arrogantie gaan meestal hand in hand.
Ik ben niet vertrouwd met de achtergrond van de minister, maar zijn uitspraak getuigt van stuitende bekrompenheid. Bewuste keuze om de Friezen te bruuskeren of het onvermijdelijke gevolg van intellectuele beperktheid, het doet er niet toe, beide zijn even ergerlijk.

Dat hij de grammaticale eigenaardigheden van bepaalde dialecten "taalfouten" noemt is op zich al een tergende provocatie. Taalfouten kunnen het pas zijn als ze in het AN binnensluipen, waarvan de conventies uiteraard ook slechts "in regels vastgelegde taalfouten" zijn. Of gaat dat te snel voor de excellentie?

Het zal mijnheer Plasterk misschien wel interesseren dat "een ie voor een ij" historisch origineel is, en een rechtstreeks overblijfsel uit het Middelnederlands. Pas in de late Middeleeuwen zouden de Brabantse dialecten de lange "ie" gaan diftongeren tot "ij" (om in sommige Vlaamse varianten opnieuw te "monotongeren" tot een afschuwelijk "èè", wèè zèèn blèè, gruwel!)

Overigens is het behoud van de ie-éénklank niet zo typisch Fries. Veel typischer zijn de Ingveoonse klankverschuivingen http://nl.wikipedia.org/wik... .

"Als je Haags fonetisch opschrijft (...), dan heb je precies zo'n taal als het Fries". Als dat geen ontdekking is van de heer Plasterk. Hij heeft misschien nog wel een beetje gelijk ook. De verklaring is eenvoudig: Aan het begin van de Middeleeuwen strekte Friesland zich uit van het Zwin (bij de Belgische grens), aan de kust, tot aan de rivier Wezer in Duitsland (http://nl.wikipedia.org/wik... ). Langs de hele Nederlandse kust worden Kustgermaanse dialecten gesproken waarin (beperkte) sporen van de Ingveoonse klankverschuivingen te vinden zijn, en die dus, in mindere of meerdere mate, verwant zijn aan het Fries. Het Haagse dialect is er één van.

Overigens kan men bij de erkenning van het Fries als bestuurstaal ook deze kanttekening maken: als een centrale overheid bepaalde rechten of (beperkte) autonomie verleent aan een regio, dan is dat nooit uit vrijgevigheid, maar om de eenheid juist te bewaren. Of beter gezegd: te redden wat er te redden valt. Dat gold in de jaren 1980 voor de Belgische staatshervormingen, dat gold in 1814 ook voor Friesland (dat onder het nieuwe koninkrijk zijn relatieve autonomie beknot zag, maar het Fries als bestuurstaal mocht behouden - geven en nemen, zeg maar).

Als een centrale overheid dan (bij monde van de minister van onderwijs) een aanval lanceert op die verworvenheden, dan is dat geen fait divers. Dan is dat, zoals Eric Jans zegt, cultuurbedreigend.

TOEVOEGING: de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik de link naar het artikel van Plasterk (uit juni 2000!!) niet aangeklikt had. Nu ik dat wel gedaan heb, zie ik er best vermakelijke lectuur in, bewust provocerend verwoorde overdenksels, zelfs niet geheel van grond ontbloot. Ja, ook ik had wel kunnen leven met "West-Vlaams" als keuzevak i.p.v. bvb. scheikunde of biologie...
A propos, blogmeester, van provocatie gesproken, ... beetje boosaardig geciteerd, vind ik.
:-)

#36079

ivanhoe

 

@ Eric Jans:

"omdat jij het 'uitschelden'(een vormelijk iets) laat afhangen van de mate waarin je bereid bent een Vlaams fronts te vormen (een inhoudelijk iets)."

Leuke oneliner hoor...en vooral een knappe redenering. De afperser (=jij) verwijt de afgeperste dat ie voor afpersing is omdat hij weigert in te gaan op de eisen van de afperser. Logica?

"Bovendien vond ik je niet echt beleefder dan mezelf. Een uitdrukking als bvb 'mensen als jij' (puntje 2) of woordgebruik als 'heb je maar weinig manieren/respect...' is toch niet van aard om het respect te bevorderen, wel? "

Dit was inderdaad niet beleefd van mij. Als je mijn eerste reactiepost op jou goed leest zal je echter begrijpen dat ik het niet deed omdat het in mijn aard ligt, ik deed het enkel omdat het de 2e keer was dat je zo agressief op de man speelde ipv de bal. Vuur met vuur bestrijden dus...ik sta niet boven persoonlijke aanvallen, de eerste keer enkele weken terug wel nog, deze keer niet. Ik moet niet blijven beledigingen slikken hé. Ik hoop dat je uit deze discussie de conclusie trekt dat niemand wint bij aanvallen ad hominem. Dan is mijn opzet geslaagd.

"Ik geloof niet dat de vrije markt culturen kapot zou maken. Dat lijkt me een pessimististische linkse visie.
Vlamingen gaan niet minder Vlaams spreken of zijn omdat ze Coca Cola zuipen. Dat geldt ook voor Friezen."

Coca Cola heeft dus geen invloed op het Vlaams zijn hé? Wie heeft ervoor gezorgd dat die kl*te kerstman die de laatste decennia blijkbaar een Vlaamse traditie is geworden hier een rood pak draagt denk je?
Noem die visie links of neokoloniaal rechts, dat is mij eender. Het Fries heeft gewoon te weinig massamedia om zijn taalcultuur door te geven/in stand te houden. Friese "kids" kijken ook naar "idols," kwelen mee met Marco Borsato, lezen de Fanny, en gaan op kot naar andere steden. Daar gaat een regionale TV-zendertje en (dito?) krantje niet veel aan verhelpen. Friesland is gewoon te klein, telt te weinig inwoners om stand te houden tegen een hele dichte buur die veel meer macht heeft. De vrije hand zal het Fries genadeloos de nek omwringen, en enkel een Noord-Koreaans beleid (we sluiten ons radicaal af van de rest van de wereld en de standaardnederlandse taal) kan het Fries redden op middellange termijn.

#36088

Leo Norekens

 

Ik vrees dat je gelijk hebt, Ivanhoe. (Althans over het Fries en "de vrije hand" -- over het partijtje armworstelen met Eric Jans spreek ik mij niet uit)

"Het Fries zal verdwijnen, net zoals onze dialecten, door de vrije markt van taalgebruik."
Helaas wel, en het Fries heeft op onze dialecten voor dat het als administratieve taal erkend is. Maar het Fries van de gewone taalgebruiker is (net als onze dialecten) in volle evolutie. Neerwaarts. Het is niet anders.

#46237

Michiel Driessen

 

Over het Fries valt het volgende te zeggen.

Het Oud-Fries zoals dat in de 13e, 14e en 15e eeuwse rechtsteksten geschreven staat, is wel degelijk een andere taal. De oudste teksten geven een taalstadium weer dat in die tijd waarschijnlijk al archaisch was. Oud-Fries werd waarschijnlijk eerder in de 10e en 11e daadwerkelijk zo gesproken.

Dit Fries wijkt dermate sterk van het Oud-Nederlands af, dat de twee onderling onverstaanbaar moeten zijn geweest.

Vervolgens begon er een vervalproces in te treden. In de 17e en 18e eeuw, zag het Middel-Fries er weliswaar nog aardig uit, maar het Nederlands begon al sterk op te rukken. De bovenlaag in Friesland stapte op het Nederlands als kultuurtaal over en in de grotere steden werd het Fries in die tijd reeds door het Nederlands verdrongen. Men moet één ding goed weten. Fries wordt in Friesland alleen op het platteland gesproken. De "Friese" dialecten zoals in de steden gesproken, worden Stadsfries genoemd en dit zijn Nederlandse dialecten met een paar Friesisismen erin.

Dit was voor het Fries het begin van het einde.

Na de opheffing van de Republiek verliest Friesland zijn status als onafhankelijke deelstaat. Nederlands is nu de enige optie. Het Fries vervalt in rap tempo tot louter gesproken dialekten, waarin je alleen over de boerderij en de beesten in het weiland kunt converseren.

Al het andere wordt uit het Nederlands ontleend en ook grammaticaal passen de dialekten zich aan het Nederlands aan.

Omstreeks 1900 start er een Friese beweging die het Fries, als het ware, in ere wil herstellen. Wat doet die stroming nu precies?

Die stroming kiest uit alle friese dialekten BEWUST die eigenschappen die het meest van het Nederlands afwijken.

Het principe is dus dat als 10 dialekten bijv. paard (gewoon om maar eens wat te noemen) zeggen en 2 dialekten hynder, dat is het Friese woord voor paar DUS hynder.

Zo worden ook de meest afwijkende grammaticale element bewust uitgekozen en in de standaardtaal overgenomen.

En hopla, men had een standaardtaal die heel aardig van het Nederlands afweek.

Alleen jammer dat ie toch nog steeds sterk op een soort maf Nederlands leek wegens de schier eindeloze hoeveelheid leenwoorden uit het Nederlands (wie over de filosofische verschillen tussen "das Sein, das Dasein und das Dabeisein" wil discussieren, kan dat beter meteen in het Nederlands doen).

Goed, die woorden haal je niet weg, maar met de spelling kun je een heel aardig effect creeeren. De hoeveelheid leenwoorden uit het Nederlands werd natuurlijk anders gespeld. Het is triest, maar het voorbeeld "etalage" > "etalaazje" is wel typerend voor het Fries.

Wat hebben we nu anno 2007?

Aan de ene kant hebben we talloze dialekten die alleen op het platteland gesproken worden met op zijn best 150.00 sprekers die zowel het Fries als het Nederlands beheersen (geen wonder, dat het Fries langzaam in Nederlands verandert). Deze dialekten worden niet geschreven. Slechts een klein percentage Friesen kan Fries schrijven, omdat je daar de kunstmatige standaardtaal voor geleerd moet hebben. Men schrijft gewoon in het Nederlands.

Deze gesproken dialekten lijken vaak sterk op het Nederlands.

Aan de andere kant hebben we een kunstmatige standaardtaal, Algemeen Beschaafd Fries, die louter door cursisten beheerst wordt en wel door de pakweg 30.000 to 40.000 Friesen die ooit een cursus gevolgd hebben. Deze standaardtaal wordt doorgaans slecht tot zeer slecht gesproken, aangezien de kwaliteit van spreker tot spreker verschilt (deze taal is niet vanaf geboorte aangeleerd, maar wordt op volwassen leeftijd in een klaslokaaltje aangeleerd). De één heeft opgelet op de cursus, de ander had helaas minder zin. Bovendien betaat een deel uit verveelde ongemotiveerde import-gemeenteambtenaren, die doorgaans geen enkele motivatie vertonen en die "onzin" plichtmatig bezoeken, omdat je zo nu en dan toch moet kunnen doen alsof je een beetje met "de inboorlingen" in hun "eigen debiele taaltje kunt meelullen".

De zuiverste variant ervan vind je alleen onder de vaak onsympathiek fanatieke aanhangers van de Friese zaak. Zeg maar de groep die persé tweetalige plaatsnaambordjes wil (alsof de per definitie tweetalige Fries anders niet weet waar hij zich bevindt....) en Fryslan-stickers op hun auto´s plakt (want als Fries heb je wel een streepje boven op een Limburger of, nog erger, zo´n vieze Hollander).

Deze groep heeft doorgaans groot belang bij de propagering van het Fries en is vooral op de Fryske Akademy te vinden. Deze mensen leven van de staatssubsidies en zijn dus sowieso fanatiek aanhanger. Deze groep organiseert ook de AFUK-cursussen Algemeen Beschaafd Fries.

De vraag is nu: wat moeten we hier mee?

Het Fries is op sterven na dood. Het is nu al een soort half Nederlands. Er zijn Limburgse en Vlaamse dialekten die veel moeilijker te verstaan zijn dan een Fries Dialekt. Over 75 jaar zal het wegens een schrijnend gebrek aan nuttigheid (kennis van het Fries levert je binnen Nederland domweg geen zak op) uitgestorven zijn.

Er zullen geen gesproken dialekten meer zijn (die passen zich steeds meer aan het Nederlands aan). Kortom er is dan geen echt gesproken Fries meer, maar er zal dan alleen nog een klein groepje zeurende die-hards op de Fryske Akademy zijn, die hun kunstmatige taal aandragen.

Mijn antwoord is: Gewoon ophouden met die zinloze subsidies en opdoeken dat Fries. Alles is reeds uitvoerig gedocumenteerd en beschreven dus mag het nu rustig uitsterven.

Die subsidies kan de staat wat mij betreft gewoon aan Michiel Driessen geven (echt een heel fijn doel om een eens flink wat aan te besteden) en die zeurende Friesen zou de staat gewoon naar huis moeten sturen onder het motto "Ga jij nou eens wat nuttigs leren, zoals de rest van Nederland ook doet".

#46250

ivanhoe

 

"amen" to Michiel

#57600

urshurak

 

Leuk voorbeeld; het 'nederlandse' woord etalage. Útstalling of útstalkast in het Fries.

#118746

Taalexpert

 

Fries is niet een taal, wat Friezen ook zeggen. De zinsbouw is volledig hetzelfde als het Nederlands. Ook de woordenschat komt grotendeels overeen, uitgezonderd de Ingweoonse woorden die overeenkomen met Engelse woorden. Fries is hoogstens sociaal en politiek een woord. Taalkundig is het een dialect van het Nederlands. Dat het ouder dan het NL is waar, maar dat geldt voor alle NL dialecten. Nederlands is een sociolect dat gesproken wordt door degenen die zich aanpassen aan de standaardtaal.  Eric, het Bretoens en het Gaelic zijn veel ouder en oorspronkelijker, omdat ze minder karakteristieken van de overheersende taal hebben overgenomen. Fries is een dialect. Omroep Friesland zou verbannen moeten worden van de nationale tv. Dankzij de Friese voorvechters heeft het Fries een positie. Het Fries is er door de romantiek in de 19e eeuw en Friese 2e Kamerleden. Moeilijk te verstaan? Nee hoor, toen ik pas in Friesland was, verstond ik de Friestaligen op Omroep Friesland grotendeels. Het Limburgs is meestal lastiger te verstaan.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.