Gent omstreeks 1840Bron: "Gezichten in Holland en België, naar teekeningen op de plaats zelve vervaardigd, door W.H. Bartlett, met historische en plaatselijke beschrijving van N.G. van Kampen", Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, circa 1840.

De auteur van de stadsbeschrijvingen in dit boekje, de Nederlandse professor van Kampen, zag het als zijn vaderlandse plicht om de teksten te schrijven, want (ik zet even om naar modern Nederlands):

Ik werd door de heer Beijerinck gevraagd om de beschrijvingen te leveren. Hoewel ik veel ander werk heb, meende ik dat ik dit niet mocht weigeren, omdat de opdracht anders wel eens naar een Belg zou kunnen gaan, en die zou zou onze natie niet bespaard hebben van de grofste lasteringen en onwaarheden.
Meer stadsgezichten uit dit boek zijn te vinden bij AntiekBoekjes.nl

Reacties

#37881

Peter Van de Ven

 

"Eenen Belg", ook een Gentenaar dus. Dat er ook orangisten in Gent waren, spreekt niemand tegen.

En deze schrijver beschouwde zichzelf dus ook niet als "Belg", maar als Nederlander waarschijnlijk, als tegenstelling.

#118579

Anonymous

 

dees    is  stom

#37883

LVB

 

Over die schrijver, Nicolaas Godfried van Kampen: http://www.dbnl.org/tekst/b...

#37884

Eric Jans

 

@ Peter:

Dat begrip 'Belg' werd - en ik zei het eerder al maar je wil het kennelijk niet horen - door de staat België gerecupereerd.
Strikt taalkundig (en vóór 1830) was die tekenaar ook een Belgische mens. Hij was immers 'Nederlander', noord of zuid, maakte voor het begrip geen verschil.
Vanaf 1830 werd het als substantief gebruikt en misbruikt voor francofone bedoelingen.
De man doelt met 'Belg' op 'een aanhanger van België'.
In 1839 was Koning Willem trouwens ook tot toegevingen gedwongen geweest.

Wat hij zegt over 'lasteringen en onwaarheden'... ge meugt gerust zèn, Pierre! De huizen van de Orangisten waren al veelvuldig in de fik gegaan bij de talloze Franco-Belgicistische staatsgrepen. En enthousiast dat ze waren, daar in Gent! Op 21 juli staken de Gentenaars van pure vreugde hun eigen huis in de fik. Als vreugdevuur! Zó dankbaar waren ze, Pierre!

1840: Vlaanderen stond op instorten, het stond voor de grootste hongersnood uit zijn geschiedenis.
Hoor ik je 'Vive la belgique!' roepen, Pierre?

Overigens: ik dacht dat dit beeldend kunstwerk eerst een andere titel had gekregen: "De invoering van het Waalse Wegenvignet te Gent, 1840"

#37894

Peter Van de Ven

 

Die Godfried van Kampen was dus een Nederlander die in 1840 Gent nog als behorende tot "zijn land" beschouwde (!) en duidelijk sprak over de Belgen als "die uit het Zuiden van het land", net zoals Willem I sprak over "de opstandige Belgische provincies".

Napoleon noemde de Zuidelijke Nederlanden die hij veel langer controleerde dan de Noordelijke, ook "Belgique". de "Leo Belgicus" waren de Zuidelijke Nederlanden met wat Noordelijke gebieden erbij, maar dat is dan 300 jaar vroeger.

Merk op hoe neerbuigend deze Godfried van Kampen spreekt over "de Belgen".

#37895

LVB

 

@Peter VdV: Het boek behandelt alle belangrijke Nederlandse en Belgische steden. Van Kampen zegt dat hij de opdracht aanvaardde omdat de opdracht anders wel eens naar een Belg had kunnen gaan, die leugens over Nederland zou verspreiden. Ik concludeer daar niet uit dat van Kampen Gent beschouwde als een onderdeel van Nederland. Een Belgische schrijver zou ruim de gelegenheid gehad hebben om leugens te verspreiden bij het schrijven over de Nederlandse steden ("onze natie"), en misschien ook bij het schrijven over de geschiedenis van de Belgische steden onder het Nederlandse regime, en de rol van Nederland ("onze natie") daarin.

#37898

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
Wat je schrijft is niet onmogelijk, maar waarom maakt een Nederlander een boek over Nederlandse én Belgische steden, in het kader van een studie over "zijn land"? Het lijkt me logischer te stellen dat hij "de afscheiding" nog niet aanvaard had en Gent als een Nederlandse stad beschouwde. Tenslotte heeft Willem I ook pas laat België erkend onder internationale druk, en ferm tegen zijn zin.

#37902

Leo Norekens

 

@PvdV :
1.
"de "Leo Belgicus" waren de Zuidelijke Nederlanden met wat Noordelijke gebieden erbij"

??? Toch maar even verifiëren op de afbeelding. 't Pallieterke is zo vriendelijk deze op z'n site (pardon: webstek :-)) te plaatsen : http://www.pallieterke.info/

2.
"Tenslotte heeft Willem I ook pas laat België erkend onder internationale druk, en ferm tegen zijn zin."
Volgens Belien pas toen Leopolds nichtje Victoria 'Queen of England' geworden was. Toen besefte Willem ook dat hij het nu wel kon vergeten...

#37903

LVB

 

@PvdV: Het boek verscheen oorspronkelijk in het Engels met de prenten van Bartlett. Uitgever Beijerinck verwief de rechten voor een Nederlandstalige editie, en zocht een Nederlandstalige schrijver om de prenten aan te vullen met tekst.

Het kan gerust zijn dat het idee voor een dergelijk boek al in Engeland ontstond voor 1830, en dat het concept behouden bleef na de Belgische onafhankelijkheid, waarbij alleen de concept-titel werd aangepast naar "Nederland en België". Dit is uiteraard pure speculatie van mijnentwege. Maar zelfs in het andere geval: het lijkt mij niet zo vreemd dat iemand een boek uitbrengt over "Nederland en België", net zo weinig vreemd als iemand een boek zou uitbrengen over "Noorwegen en Zweden".

#37905

Peter Van de Ven

 

@ Luc: Dat zou kunnen, maar daarom is het nog niet zo, hé. Op zijn minst toont dit citaat enige vorm van anti-Belgisch orangisme.

@ Leo:
Verschillende jaren voor "Waterloo" lobbiede Willem I al om de Zuiderlijke Nederlanden, wat Napoleon "Belgique" noemde dus, in te lijven bij Nederland. Vergeet niet dat Nederland op dat ogenblik een imperialistische koloniale staat was.

De "Leo Belgicus" is gegroeid uit het Graafschap Vlaanderen, onder impuls van de Bourgondische Hertogen.

En Caesar schreef dat de Belgen de dapperste waren, het woord "Vlamingen" komt in zijn tekst niet voor. De territoria van de Belgische stammen liepen van Noord naar Zuid, niet van Oost naar West.

Hoe dan ook: België bestaat, en veranderingen aan de structuur ervan dienen te gebeuren volgens hedendaagse democratische normen, niet door manipulatie of machtsaanspraken van een kleine minderheid.

#37906

LVB

 

@Peter VdV: "Op zijn minst toont dit citaat enige vorm van anti-Belgisch orangisme."

Natuurlijk, dat is onbetwistbaar. Heb ik dat ooit ontkend? De auteur was een Nederlander. Waarom zou hij inzake de Belgisch-Nederlandse kwestie het standpunt van België verdedigen of het standpunt van zijn eigen land aanvallen?

#37907

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
Misschien uit respect voor België en zijn inwoners? Alle Nederlanders zijn toch geen orangisten? Wil jij de herovering van Congo?

Ik mik er (zelfs) op dat orangisme in het huidige Nederland een zeer kleine minderheidsstroming is. Maar die komen hier wel "stoken" natuurlijk.

#37908

LVB

 

Ik denk dat de term "orangisme" in Nederland een heel andere betekenis heeft dan in België. Betekent "orangisme" in Nederland niet gewoon dat men een fan is van het koningshuis, het huis van Oranje? Jij bedoelt met "orangisme" uiteraard de betekenis die deze term in België heeft, namelijk voorstander van de hereniging van België of Vlaanderen met Nederland.
En ik denk dus dat het in 1840 (of 1838) heel gewoon was dat een Nederlander zich openlijk uitsprak tegen het onafhankelijke België. Dat lijkt me, vanuit de toenmalige tijdsgeest, een patriottische houding voor een Nederlander.

#37909

LVB

 

Overigens, als ik toegeef dat deze tekst "orangistische" trekjes vertoont, dan bedoel ik met "orangistisch" gewoon: Nederlands-patriottisch. Je kunt er niet uit opmaken dat de auteur wenst dat België opnieuw verenigd wordt met Nederland, je kunt er wél uit opmaken dat de auteur de objectiviteit van de Belgen in twijfel trekt wanneer ze schrijven over Nederland.

#37910

Cogito

 

Wellicht is dit "orangisme" in Nederland - waarmee we in deze thread dan even bedoelen de strekking in Nederland die Vlaanderen onafhankelijk wil zien of bij Nederland aansluiten - niet erg actief (dat zijn inderdaad maar een handvol Nederlanders), maar een o-v-e-r-w-e-l-d-i-g-e-n-d-e meerderheid van de Nederlanders is de idee van een onafhankelijk Vlaanderen of een Vlaanderen dat bij Nederland aansluit zéér genegen.

#37911

Leo Norekens

 

@PvdV: Zei er iemand "Caesar"? Ik dacht dat je het over de Leo Belgicus had. Die heeft met Caesar evenveel te maken als met Willem.
Nog een prentje? >>
http://nl.wikipedia.org/wik...
http://dutchrevolt.leidenun...

Ik reageerde alleen op jouw loze bewering als zou de Leo Belgicus overeengekomen hebben met "de Zuidelijke Nederlanden met wat Noordelijke gebieden".

#37913

LVB

 

@Leo Norekens: Over die Leo Belgicus, wel grappig dat de kop van de leeuw zich op het ene plaatje in Groningen bevindt, en op het andere plaatje in Frans-Vlaanderen ;-)

Over landen en dieren gesproken, ik zag onlangs een gelijkaardige tekening die verklaarde waarom de adelaar soms als symbool van de VS wordt gebruikt: met enige fantasie kon je op een kaart van de VS uit de negentiende eeuw, voor de aanhechting van de westelijke staten, een arend herkennen.

http://www.cofc.edu/~peeple...

#37916

Leo Norekens

 

Dat lijkt mij al even hard bij de haren (pluimen?) gegrepen als de Nederlandse (jawel Peter) Leeuw.

Ik neem toch aan dat het symbool eerst bestond, en pas dan de kaart..? De adelaar is toch, net zoals de leeuw, een frequent voorkomend heraldisch symbool ?

#37917

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
Caesar was een extra opmerking. De Leo Belgicus bestond slechts een kleine 20 jaar, onder Karel V, en was het resultaat van de ijver van de Bourgondiërs die het Graafschap Vlaanderen wilden aansluiten met Bourgondië. De daarop volgende godsdienstoorlogen heetten toen : "De bello Belgico".

@ Luc:
Orangisme heeft meerdere betekenissen, maar het streven naar een "Heel-Nederland" bestaat wel degelijk bij onze Noorderburen. Als je op "orangisme" Googelt vind je daar meer over. Aan dit verschijnsel van "Nederlands gestook" in België wordt te weinig aandacht besteed.

#37921

traveller

 

@ Peter Van de Ven

Nederlands gestook? Waar, wanneer? Ik heb nooit iets anders gemerkt als nederlandse ambassadeurs die, zodra ze in Brussel zijn, frans beginnen te radbraken.

#37923

Leo Norekens

 

@PvdV: Ik dacht dat de Leo Belgicus de naam was van een cartografische rariteit, meer niet.
Ik moet eerlijk bekennen dat het de eerste keer is dat ik iemand die term hoor gebruiken voor de Bourgondisch-Habsburgse periode.

De naam 'Bello Belgico' (Ndl. vertaling: 'Nederlandtsche oorloghe') is de naam die de Italiaanse jezuïet Faminio Strada in 1629 gaf aan de opstand (in 1582) die uiteindelijk zou leiden tot het uiteenvallen van het land in Noord en Zuid, langs een (toevallige) militaire grens, die tot op vandaag bestaat.

Lees hierover Hugo de Schepper http://dutchrevolt.leidenun... :
"In tegenstelling tot wat de staatsnationalistische geschiedenisboeken altijd hebben geleerd of nog leren, was er in de Bourgondisch-Habsburgse tijd helemaal geen scheiding tussen Noord en Zuid. Als de geschiedschrijving dan toch de zestiende-eeuwse Nederlandse ruimte wil opdelen, dan is zij op basis van economische, ruimtelijke, demografische en intellectueel-culturele indicatoren in drie grote regio's in te delen: de noordwestelijke reeds genoemde kernprovincies, de oostelijke agrarisch-forestale periferie van Friesland over Utrecht tot Luxemburg en de Waalse periferie van Waals Vlaanderen ("Flandre Gallicante") tot Namen.
(...)
Twaalf jaren na het uitbreken van de Nederlandse Opstand liet het zich aanzien dat ongeveer volgens diezelfde scheidslijnen tussen kern- en randgebieden het land zou uiteenvallen. Afwijkende sociaal-economische structuren, religieus-culturele verschillen, de politieke rol en de sociale impact van adel en/of clerus in de randgebieden waren notoir doorslaggevende factoren tot het uiteenvallen van kernprovinciën en periferie. De militair-technische en financiële krachtmeting tussen opstandelingen en Spanjaarden liet evenwel na nog eens vijftig à zestig jaar strijd geen Oost-West scheiding, maar een Noord-Zuid verscheurd land achter volgens een toevallige en willekeurige frontlijn dwars door het kerngebied heen. Twee Nederlandse staten ontstonden: het Spaanse Nederland onder katholieke dominantie en de Republiek der Verenigde Provinciën met calvinistische signatuur. Een binnen-Nederlandse grens doorkruiste de bestaande centrum-periferieverhoudingen."

#37926

Eric Jans.

 

Na de opgedrongen scheiding tussen Noord en Zuid begon in het Noorden de Gouden Eeuw en in het Zuiden stichtte P.P.Rubens de Vlaamse schilderschool.
Inmiddels stuurden de Hollandse bewindslieden een koopvaardijvloot uit over de gehele wereld.
Ook in de nieuwe wereld gingen zij aan land in het gebied dat wij nu New York noemen.

Dit nieuw-Nederlandse gebied werd in kaart gebracht door Joan BLAEU, in zijn atlas getiteld: NOVA BELGICA et
ANGLIA NOVA. Uitgegeven te Amsterdam, in het jaar 1642. Schaal in Duitse mijlen, 30 x 50,6 cm.

Deze met het Noorden rechts georiënteerde kaart van Joan Blaeu geeft het door de Hollanders gekoloniseerde deel van Noord-Amerika weer. De titel staat in een door twee Indianen omlijste cartouche. De kaart geeft vooral details van de
kusten, van Nieuw-Frankrijk, Novae Franciae Pars, over Nieu Engeland, Nova Anglia of Almouchicosen en
Nieu Nederlandt of Novum Belgium, tot de Chesapeake-baai, Virginiae Pars. In het Noorden, rechts dus, wordt de kaart begrensd door de loop van de Sint-Laurens; zijn bovenloop wordt Magnus fluvius Novi Belgij of De groote Rivier van Nieu Nederlandt genoemd en vertoont enkele verbredingen - een vage aanduiding van de Grote Meren ? - en de aanduiding De groote afval, waarschijnlijk de Niagara watervallen wier bestaan bekend was.
*
Deze kaart verscheen in 1635, in het tweede deel van de Duitse, Nederlandse, Franse en Latijnse uitgaven van het Theatrum Orbis Terrarum of Novus Atlas. Zij had een grote invloed op talrijke Europese cartografen van de 17e eeuw.

*
En vanaf 1830 komen de 'nieuwe Belgen', denken zij, want zij kennen niets van de geschiedenis van hun eigen land!
Kan ook niet want de meeste bazen in het nieuwe België zijn Fransen, half-Fransen of in Frankrijk geborenen.
Trouwens het historisch geheugen van de bevolking is goeddeels uitgewist door twintig jaar Franse bezetting en conditionering.

Na 1830 gebruiken wij 'Belgium'; 'Belgica' in engere zin om de nieuwe staat België en zijn bewoners aan te duiden. Nieuwe woorden zijn dan 'Belg', in het Frans 'Belge', ook als bijvoeglijk naamwoord zoals vroeger Belgique dat nu de naam van de staat wordt.
Zo wordt Belgica een aardrijkskundig begrip dat alhoewel het afkomstig is van het Begrip Nederlands verondersteld wordt rechtstreeks overgeleverd geworden te zijn vanuit het Romeinse gebied Belgica. Dat kan natuurlijk niet kloppen want het huidige België is slechts een lapje gerukt uit het uitgestrekte gebied dat van de Noordzee tot aan de Alpen reikte. Het vroegere 'Gallia Belgica', dus. Het verband daarvan met het huidige België is logischerwijs volstrekt onaanvaardbaar.

Onder de Oostenrijkse Habsburgers, opvolgers van de Spaanse Habsburgers, die de verdere geschiedkundige evolutie niet konden voorzien, was de benaming Belgica, Belgique helemaal géén staatskundig begrip geweest.
De Oostenrijkers waren geen bezetters of verdrukkers (zoals de Belgicisten ons voortdurend trachten voor te houden), zij waren gewoon de erfelijke vorsten.
Jozef II bekloeg er zich veelvuldig dat zijn militaire uitgaven om zijn verplichtingen na te komen, veel te zwaar wogen. Maar niet voor rekening van de burgers hier... het was een hap uit 'zijn' budget! Mooie 'bezetter' is dat die de Belgicisten ons hier willen schilderen!

In de Oostenrijkse Nederlanden is nog in 1783 een spraakkunst verschenen getiteld:' Idea Lingua Belgica' van Everardus van Briel. Het woord `Nederlands' weergegeven in het Latijn zoals zijn voorgangers gedaan hadden in de Bourgondische Nederlanden! Een vertaalformule zonder politieke rol maar van culturele betekenis.

In 1782 publiceerde Jean des Roches zijn Historiae Belgicae waarvan de Franse vertaling in 1797 de titel droeg van Histoire Ancienne des Pays-Bas. Dus Belgicae was Nederland.

Daar vanuit het Weense Hof de taal van adel en hogere burgerij het Frans was, werd het begrip
`Nederlands' als Belgica gewoon overgenomen als `Belgique`.

Het gebruik van het woord Belgique om het begrip Nederlands te vertalen zal voor de Franssprekenden een nieuwe betekenis krijgen.
Voor hen die Nederlands noch geschiedenis kenden, werd het een nieuw 'Belgisch' begrip.
Dit is al te merken, je voelt het al aan in de geschiedenis van de Oostenrijkse Nederlanden vóór 1797. De huidige Franstaligen vinden daarin het woord 'Belgique' vaak terug en daaruit besluiten zij weliswaar graag maar geheel onterecht dat hún staat 'Belgique' vroeger al a.h.w. 'in wording' was... maar dat is niet zo, natuurlijk! Het gaat om een gecultiveerde staatsmythe.

Daarbij vergeet men immers dat de Oostenrijkse Nederlanden in 1792 overwegend Nederlandstalig waren.
Bovendien was het latere 'Belgique' een stuk groter dan de kleinere 'Oostenrijkse Nederlanden'. De Oostenrijkers konden zich militair, ook al riepen zij Pruisen, Engeland, Holland en Hannover te hulp, niet verzetten tegen de expansiedrang van de Franse koningen zoals Louis XIV!
De Franse legers ondernamen ontelbare (ruim 200) expedities tot ver in Noord Nederland en wisten telkens brokken
gebied af te scheuren en te annexeren. De Franstalige delen van de oorspronkelijke Spaanse Nederlanden waren reeds lang voorheen door de Fransen geannexeerd. Zij zijn, op het ogenblik van de inval van de Franse Revolutionairen geen deel meer van onze gewesten.
(Ook in 1848 vielen Franse revolutionairen weer België binnen wat er op wijst dat het Franse volk ervan overtuigd was dat 'La Belgique' tot de Franse natie behoorde!)

Gedurende de Franse bezetting (Napoleon) werden alle grillige grenzen van de verschillende gebieden uitgewist en alles onder een totaal nieuwe indeling in departementen ingedeeld.

De meeste, nu Nieuw Belgische, Franstalige gebieden werden later onder de Franse bezetting toegevoegd aan de 'Départements Belgiques' en bleven later onder het koninkrijk der Verenigde Nederlanden aangehecht.

Daarna - in 1830 - werd door het Belgisch Bewind een deel van Franssprekend Luxemburg geruild tegen een deel van het reeds bezette Nederlandssprekend Limburg. Dat versterkte de Franstalige aanwezigheid in het nieuwe België. Enkele grenscorrecties leidden tot aanhechting van kleine Franse gebieden, o.a. Bouillon.

Ziezo... hopelijk krijgen we zo een wat correcter plaatje te zien van de geschiedenis van ons land dan ten teinde van Zijne Zalige Heiligheid Le Roi Baudoin op onze schoolbanken.

#37928

Eric Jans.

 

@ Leo Norekens:

Interessant werkstukje, die verwijzing van je!

#37932

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
Ik zou nog graag even terugkomen op het IP-adres-item. Zo is het voor de directe deelnemers aan discussie hier interessant te weten of er geen nickname-misbruik is, maar, en dat is een punt waarin je de dingen naar mijn mening verkeerd inschat, een internetcafé is een "publiek café", dwz een café met slechts drie muren en een groot raam naar de buitenwereld. Deze site valt minstens ten dele onder "publieke media".

Een systeem waarbij de IP's alleen door jou gekend zijn en de bezoekers mogen rekenen op jouw discretie enerzijds, maar ook op jouw toezicht op "de goede gang van zaken" lijkt me ook voor jouw algemene aansprakelijkheid de betere keuze te zijn.

@ Leo:

Door te verwijzen naar de Leo Belgicus verwijs ik naar de Zeventien Provinciën, die ontstonden door de ijver van de Bourgondiërs, maar ik neem aan dat je dat wel wist.

#37933

Peter Van de Ven

 

@ Eric:
En waar is je voorbeeld uit de 17de en 18 eeuw waarbij de Prinsen van Oranje naar zichzelf verwezen als "Belgisch"?

En wat betekent "Merk toch hoe sterk..."?

Die stelling dat er nooit een breuk geweest is tussen Noord en Zuid, wel, dat is larie en apenkoek, dat weet je zo wel als ik.

Overigens heeft Napoleon niets vermengd: de Noordelijke Nederlanden werden pas op het laatste ingelijfd, toen België als meer dan tien jaar in Franse handen was. Napoleon heeft de grens tussen België en Nederland eerder verder bevestigd, en hij noemde het zuidelijk deel Belgique, en de overkant dat waren de "pays au delà", of korter: Pays Bas.

Wat telt is wat we vandaag doen, en activisme op basis van geschiedenisvervalsing, zoals je hierboven weerom een mooi illustratief staaltje neerzet, is geen democratische manier om met politiek om te gaan.

#37937

Leo Norekens

 

@PvdV: Ah, dus de Zeventien Provinciën zijn dan "de Zuidelijke Nederlanden met wat Noordelijke gebieden"??

Onder welke hoek moet je dit kaartje bekijken http://members.home.nl/tetr... om het op die manier te zien? :-)

http://nl.wikipedia.org/wik...

#37941

traveller

 

@ Leo

Was Luik toen franstalig? Ik dacht duitstalig maar ik kan mis zijn.

#37942

Briggs

 

"En Caesar schreef dat de Belgen de dapperste waren, het woord "Vlamingen" komt in zijn tekst niet voor. De territoria van de Belgische stammen liepen van Noord naar Zuid, niet van Oost naar West."

Dapperste der Galliërs, omdat ze ook de meest wreedaardige waren. Wil je nu stellen dat die 'Belgen' de voorouders waren van de bpelgen vandaag? Haha, rijp voor de blubclub.

#37943

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
Jou kaartje geeft een goed voorbeeld van geschiedenisvervalsing door verzwijging van feiten. Het is niet juist dat Karel V de Zeventien Provinciën "creëerde", maar wel dat hij die bevestigde naar aanleiding van de politiek van de Bourgondische Hertogen. En die politiek startte in het Graafschap Vlaanderen omstreeks 1400, dwz in het Zuiden.

@ Briggs: zeggen dat "de huidige Belgen" uitsluitend rechtsreekse nakomelingen zijn van de Belgae, zou inderdaad ongepast zijn, net als het verband tussen de Guldensporenslag en het huidige Vlaanderen.

Zeggen dat er helemaal geen verband is tussen de Belgae en het huidige België, zou al even ongepast zijn.

De wereldgeschiedenis leert overigens dat het begrip "historische wortels" dikwijls erg onderschat wordt.

Feit is dat de territoria van de Belgae volgens een Noord-Zuid as geordend waren, dus naast elkaar van Oost naar West en niet boven elkaar.

Zoals het ook een feit is dat het huidige België bestaat, en we vandaaruit langs democratische weg dienen verder te bouwen.

#37944

raf

 

@PVdV: 'Wat telt is wat we vandaag doen, en activisme op basis van geschiedenisvervalsing, zoals je hierboven weerom een mooi illustratief staaltje neerzet, is geen democratische manier om met politiek om te gaan.'

Vertaald: ik kan het eigenlijk niet halen in de discussie, en overigens zijn jullie een stelletje geschiedenisvervalsers die de democratie onderuit willen halen.

Behoorlijk zwak.

#37945

Leo Norekens

 

Grapjas. Nu ga je "creëerde" i.p.v. "bevestigde" een voorbeeld van geschiedenisvervalsing noemen (ik had de tekst bij het kaartje niet eens gelezen), terwijl je hierboven zegde dat de 17 provinciën "de Zuidelijke Nederlanden met wat Noordelijke gebieden" waren.
Een blinde kleuter kan zien dat de 17 provinciën vrijwel heel het huidige Nederland omvatten.... Enfin, soit.

Waarop slaat trouwens je vraag over "Merck toch hoe Sterck"?

#37948

Peter Van de Ven

 

@ raf:
Er scheelt iets met je vertaalmachine, discussie zonder erkenning van historische feiten wordt een welles-nietes spel.

Geschiedenisvervalsing is een anti-democratische manipulatietechniek, zoals er wel andere zijn, zoals vandalisme.

@ Leo: het is een historisch feit dat de Zeventien Provinciën gegroeid zijn uit de Zuidelijke Nederlanden, door toevoegingen, inderdaad tot en met grondgebied dat het huidige Nederland omvat. Wel startend vanuit het Graafschap Vlaanderen.

"Merk toch hoe sterk": in Berg op Zoom en omstreken vond de strijd tussen Oranje en Spanje een evenwichtslijn. Protestanten verhuisden naar het Noorden, katholieken naar het Zuiden. Er was wel degelijk een breuklijn, Nederland werd een aparte natie. Die versie van Eric hierboven over het "onderscheiden groot Nederland" is "onzin ende flauwe kul".

#37949

Leo Norekens

 

Je bevestigt hier toch gewoon dat het niet meer dan een militaire grens was (waarachter protestanten en intellectuelen zich gingen verschuilen, terwijl katholieken en ongeletterden zich min of meer veilig wisten onder de Spaanse bezetter. Op die manier ontstond er uiteraard vanzelf een breuklijn, door een radicaal anders geïnspireerde overheid.)

#37950

Leo Norekens

 

@PvdVen : in je discussie met Raf zou je er goed aan doen eens te klikken op de hierboven staande link naar de tekst van Hugo de Schepper. Aandachtig lezen, vooral de laatste praragrafen lijken wel een persoonlijke boodschap van de auteur aan Peter Van de Ven. Voel je vereerd. :-)

#37951

raf

 

@Leo:

Inderdaad een knappe tekst van Hugo de Schepper die korte metten maakt met de stelling van Peter Van de Ven. Ik vind het in een discussie rond een historisch onderwerp not done om iemand rond de oren te slaan met
'geschiedenisvervalsing'. Uiteindelijk is de enige goede manier om te overtuigen het vermelden van je bronnen.

#37953

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
Tja: "Historische misleiding is goed voor totalitaire regimes." schrijft deze man. Goed dat hij het zelf zegt. Een Nederlander, in 2003.

Had ik het hoger niet over orangistisch gestook van Nederlandse kant? Hier heb je je voorbeeld.

#37954

Peter Van de Ven

 

Hugo De Schepper: http://vva.vvb.org/opsomer2...

In goed gezelschap.

#37955

raf

 

@Peter:

Een Nederlander in 2003 die niet zomaar iets beweert: zie zijn bronvermelding.
Daarentegen verdedig jij je enkel via verdachtmaking want ik zie geen verwijzing naar bronnen.

Behoorlijk zwak.
Wat moet het toch eenzaam zijn in de achterhoede.

#37956

Leo Norekens

 

Als je de stelling niet kan weerleggen, dan val je toch gewoon de auteur aan?
En als dat niet overtuigend kan, dan maak je hem gewoon verdacht door hem in de "foute" hoek te plaatsen. Simpel.
(Fout, in deze context = "waar WIJ het niet mee eens zijn")

Pleiten voor onafhankelijk, oordeelkundig en kritisch historisch onderzoek (dat niet in dienst staat van het "vaderland"), dat kun je toch alleen maar "orangistisch gestook" noemen, of wat? :-)

#37957

Briggs

 

"Zoals het ook een feit is dat het huidige België bestaat, en we vandaaruit langs democratische we dienen verder te bouwen."

Dat is niet zo. Er is helemaal geen framework voor Vlaamse onafhankelijkheid via 'democratische' weg, tenzij men in de Belgische GW zo'n recht zou inschrijven. De enige andere methode dat een Onafhankelijk Vlaanderen zich internationaal kan handhaven & laten erkennen als onafhankelijke staat is manu militari. Tenzij we ons laten omschrijven als een Kolonie van de Belgische Staat, maar dat gaat men niet aanvaarden bij de VN Veiligheidsraad.

Er is ook geen verplichting om verder te werken op basis van de Belgische Staat. Secessie hoeft niet persé 'democratisch'.
Gaat ook niet in het Belgische Framework.

#37966

Eric Jans.

 

@ Peterken:

De 'FRANSE REVOLUTIE'... daar had nog geen 10% van de bevolking deel aan. (Niet dat dat het grote voorbeeld is, verre van.

Verdachtmaking en verketytering: kijk eens in welk gezelschap, tja... als dié en dié en díé het zeggen, enz.

Peterken, je bent die Franse staatsgreep van 1830 wel héél trouw, moet ik zeggen. Jij gaat zelfs zó ver dat je de hele geschiedenis gaat staatsgrepen!

<<Zeggen dat er helemaal geen verband is tussen de Belgae en het huidige België, zou al even ongepast zijn.

De wereldgeschiedenis leert overigens dat het begrip "historische wortels" dikwijls erg onderschat wordt.>>

HHAAAAAAAAAAHAHAHAHAAAAAAA!!!
Ik durf hiermee hartelijk lachen omdat ik weet dat je een grote familie hebt waar je altijd terecht kan voor opvang.

Het is zéér lang geleden dat we hier nog zulke sterke argumenten zagen bij elkaar geschreven staan.
En inderdaad, Peter, ik zou inderdaad niet zo meteen weten wat ik dáárop moet antwoorden.
HHHAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAA!!!!!

#37967

Peter Van de Ven

 

@ Briggs:
"De enige andere methode dat een Onafhankelijk Vlaanderen zich internationaal kan handhaven & laten erkennen als onafhankelijke staat is manu militari."

Veel duidelijker kan je niet zijn. Hoe zit het nu met de actie "SOS-democratie"?

Waar haal jij het recht vandaan "manu militari" een minderheidsagenda uit te voeren? Een "goddelijke" missie misschien?

@ Eric:
Waar is dat citaat nu van jou van een zeventiende of achtiende-eeuwse Prins van Oranje die iets in de stijl zegt van "Wij, Belgen" als hij het over Nederland heeft?

Verloren gelegd? Vind je het niet meer terug? Vergeten?

@ Raf & Leo:
Ik zie jullie anders niet tegenspreken dat de Zeventien Provinciën een Bourgondisch project waren. Of dat Napoleon sprak van Belgique. En Willem I over de "opstandige Belgische provincies".

Even herlezen: als ik verwijs bv naar een bron, bv Els Witte, is het niet goed omdat die "Belgisch" zou zijn.

Hou je misschien gewoon aan de feiten. Iemand zoals De Schepper, die in 2003 een werk schrijft waarmee hij iedereen die over een grondig cultuurverschil tussen België en Nederland spreekt, beschuldigt van totalitair misbruik, dat is geen wetenschapper, maar een ideoloog. Hij verzamelt feiten om zijn verhaaltje rond te krijgen. En hij vertoeft wel degelijk in duidelijk orangistische kringen.

#37968

Briggs

 

PvdV:
Wat heeft SOS-democratie hiermee te maken? Er is nog een onaanvaardbaar democratisch deficit in België.

Trouwens heb ik niet gesteld dat het volledig onmogelijk is om via 'democratische' weg de onafhankelijkheid van een regio te bekomen. Dat is afhankelijk van testcases en context.
Wij moeten niet vanuit de Belgische ondemocratie werken, wij willen zo werken om conflict te vermijden. Heb ik dan i/h commentaar gesteld dat ik uitsluitend voor de 'manu militari' oplossing ben? Neen.

Als Israël het recht heeft om te bestaan, hebben wij ook een recht om te bestaan als onafhankelijke Staat, manu militari.
Jij weet evenmin als mij of het gaat om een minderheidsagenda, er is nooit een officieel referendum geweest. Tenzij jij vanuit een 'Belgisch' oogpunt gaat werken, maar heb jij het bij het verkeerde einde. Zoals de Indonesiërs niets te koekeloeren hadden bij het referendumbesluit van Oost-Timor, zullen de Franstaligen niets te koekeloeren hebben in een 'Vlaamse' beslissing (mits uitzondering van diegene die woonachtig zijn op het grondgebied).

#37969

Peter Van de Ven

 

@ Briggs:
"Als Israël het recht heeft om te bestaan, hebben wij ook een recht om te bestaan als onafhankelijke Staat, manu militari."

Het verschil is wel dat de Israellieten Israel willen, maar slechts een kleine minderheid wil een apart Vlaanderen.

Dat is mijn vraag: waar haal je (als minderheid) dat recht vandaan?

Peilingen geven immers telkens duidelijk aan dat slechts een kleine minderheid van 10% een onafhankelijk Vlaanderen wil.

#37970

Briggs

 

Peilingen geven ook een 51% meerderheid aan, met peilingen kan je elke weg op daarom verwijs ik naar referenda. Tevens slaagt een 'opstand' of een onafhankelijkheidsoorlog niet zonder populaire steun.

VdV wil dat dan zeggen als morgen 51% van de Vlamingen in een referendum zich uitspreken voor onafhankelijkheid ze die manu militari mogen nemen als de Belgische regering njet zegt?
Eerlijk op antwoorden.

#37972

raf

 

@PVdV: 'Iemand zoals De Schepper, die in 2003 een werk schrijft waarmee hij iedereen die over een grondig cultuurverschil tussen België en Nederland spreekt, beschuldigt van totalitair misbruik, dat is geen wetenschapper, maar een ideoloog.'

Hier zet ik volgende passage van De Schepper tegenover:

'Historische misleiding is goed voor totalitaire regimes. De wetenschappelijke geschiedenisbeoefenaar dient daarentegen op onafhankelijke, oordeelkundige en kritische wijze te zoeken naar "de verleden werkelijkheid" en naar hoe de toenmalige samenleving de werkelijkheid heeft ervaren. Met dat verleden moet hij onbevangen en eerlijk omgaan.'

Wie valt hier te licht uit?

#37974

Eric Jans.

 

@ PvdV:

<<@ Eric: Waar is dat citaat nu van jou van een zeventiende of achtiende-eeuwse Prins van Oranje die iets in de stijl zegt van "Wij, Belgen" als hij het over Nederland heeft?

Verloren gelegd? Vind je het niet meer terug? Vergeten?>>

Ben je d'r klaar voor, Peter? Hou je goed vast want... hier gaan we dan:

De officiële titel van de koningen in 'België' is niet 'koning van België' maar 'slechts'... "koning der Belgen", Roi des Belges, Rex Belgorum!

Leopold (I) kon in 1831 geen 'koning van België' genoemd worden, omdat die titel al verwees en gedragen werd door...
koning Willem I = 'Rex Belgium"!

(En? Valt het een beetje tegen, Peter?)

In 1814 bij de vorming van de nieuwe Nederlandse staat werd er voorgesteld het gebied het 'Koninkrijk der twee Belgiën' te noemen! Inderdaad het Rijk van de twee 'Nederlanden' wat het in wezen was.

Nederland had voordien alleen Stadhouders gekend. Stadhouder Willem II begeerde een kroon maar stierf. Daarom
verboden de Raadpensionarissen de opvolger, Willem III, zich ooit met staatszaken in te laten en mocht alleen legeraanvoerder zijn.
Willem V vluchtte naar Engeland uit schrik voor de democratische patriotten die een volle Republiek wilden oprichten. (Wat wilde Napoleon die Nederlanders na 1789 eigenlijk nog komen leren?)

(Patriotten kregen als scheldnaam: De Keesen, of de Jan Keesen) (We herkennen hier het latere Amerikaanse 'Yankees' in terug: republikeinse volbloed-democraten!)

Zijn zoon WILLEM ging naar Duitsland om zich een koninkrijk te verwerven.
Willem I werd de eerste Koning in de Nederlanden, loot van een stam die groeide uit het geslacht van Willem van Oranje,
stichter van de Republiek der Verenigde Nederlanden!

#37977

Eric Jans.

 

@ Peter:

<<Het verschil is wel dat de Israellieten Israel willen, maar slechts een kleine minderheid wil een apart Vlaanderen.>>

De Israëlieten zijn een Oud-Testamentisch volkje. De Israëli's leven vandaag.
Overigens: die vergelijking gaat niet op.
Er heeft nooit zoiets bestaan ams een 'diaspora Belgae'.
En er is ook geen 2000 jaar oud verlangen/streven vast te stellen van 'een Belgisch diasporavolk' naar 'het beloofde land' rondom 'de Heilige stad'... Brussel.
Bovendien is de Joodse situatie - los van de vraag of dat een staat moet rechtvaardigen - geheel uniek in de wereld: het zijn de overleveraars van het monotheïsme... een gegeven van ruime, wereldwijde betekenis waar je uiteindelijk toch ook niet helemaal omheen kan.

#37978

Eric Jans.

 

anex:

Peter, die 'kleine minderheid'... wie heeft het je gezegd?
'De Soir' of 'Le Standaard'?

#37981

Leo Norekens

 

@PvdV: I.v.m. je vraag aan Eric Jans "Waar is dat citaat nu van jou van een zeventiende of achtiende-eeuwse Prins van Oranje die iets in de stijl zegt van "Wij, Belgen" als hij het over Nederland heeft? -- Verloren gelegd? Vind je het niet meer terug? Vergeten?"

Ben ik misschien een beetje gemakzuchtig als ik andermaal verwijs naar dezelfde tekst van dezelfde orangistische fanaticus en geschiedvervalser (hmm) die ik hierboven al aanhaalde..? Vooruit dan maar: Hugo de Schepper, an inconvenient truth.
(Je krijgt er nog een bonus aan informatie bij, wegens goed gedrag):

"Na de val van Napoleon werden in 1814/1815 tussen de "Belgic Majesty" Willem van Oranje-Nassau en Oostenrijk, Engeland, Pruisen en Rusland verdragen gesloten, waardoor de binnen-Nederlandse staatsgrens "à toute perpétuité" werd opgeheven. Zodoende knoopten de geallieerden aan bij de heel-Nederlandse traditie van het Oranjehuis en bij de Brabantse Omwenteling van 1789, die plannen had voor federalisering met het andere Nederland. Onder het Koninkrijk der Nederlanden van koning Willem I, dat in het Frans "le Royaume des Belgiques" heette, werden in de officiële stukken de termen het Nederlandsche volk en Nederlanders stelselmatig respectievelijk met la Nation Belge en Belges vertaald. In 1821 verscheen voor Franstaligen een Nederlandse spraakkunst onder de titel Grammaire de la langue belgique.

Waarschijnlijk zijn tijdens het Koninkrijk der Nederlanden de termen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden ontstaan. In verband met een paritaire zetelverdeling in de Tweede Kamer van de Staten Generaal verdeelde de grondwet van 1815 het Koninkrijk immers in een "Noordelijke" en een "Zuidelijke Afdeeling"; daarbij werden het oude Gelders Overkwartier van Venlo en Roermond, Maastricht en de Landen van Overmaas samen met het Nederlandstalige deel van het prinsbisdom Luik (het oude graafschap Loon) als één provincie met de naam Limburg in de "Zuidelijke Afdeeling" ondergebracht. Gezien de snelle verfransing van het openbare leven na de afscheiding der Zuidelijke afdeling van het Koninkrijk (4 oktober 1830) was geen sprake meer van de "langue belgique" in de betekenis van het Nederlands - zoals dat vóór 1830 het geval was. De separatisten van 1830 gingen de begrippen "Belgique" en "Belges" versmallen en monopoliseren tot wat wij nu kennen. Aan de universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, dat zonder zijn "Zuidelijke Afdeeling" een eigen koers voer, werd de benaming van het onderwijsvak "Lingua Belgica" op de "Series Lectionum" (collegelijst) vervangen door "Lingua Neerlandica", in potjeslatijn."

#37983

Eric Jans.

 

Peter?

#37986

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
"Belgian Majesty" is geen voorbeeld van wat ik vroeg, omdat het van een buitenstaander komt. Ik vroeg naar een aanduiding van de prinsen van Oranje zelf, naar zichzelf verwijzend als "Belgen".

Eigenlijk geeft Hugo de Schepper het zelf aan in zijn tekst (daarmee zijn eigen besluit tegensprekend): "pars pro toto".

Je zou het kunnen vergelijken met het verschil tussen "Vlaanderen" in de zin van de provincies of het Graafschap, en de meer algemene betekenis die in de 20ste eeuw gegroeid is als "Nederlanstalig België". Vlaanderen verwijst naar de provincies maar het woord wordt in overdrachtelijke zin voor een groter geheel gebruikt.

Hetzelfde gebeurde met het begrip België, dat verwees naar de zuidelijke Nederlanden, maar dat ook door het tijdelijke bestaan van de Zeventien Provinciën, in overdrachtelijke zin door sommigen gebruikt werd voor de volledge "Nederlanden".

Stel dat een onafhankelijk Vlaanderen zou uiteen vallen in twee nieuwe naties, de provincies Vlaanderen enerzijds, Antwerpen, Brabant en Limburg anderzijds, dan zou het eerste in rechte Vlaanderen heten, het tweede "Verenigde Provincies", dwz de term die eerst overdrachtelijk vergroot werd (pars pro toto) keert dan terug naar zijn oorspronkelijke betekenis en proporties.

Zo ook dus met België, dat eerst de zuidelijke Nederlanden aanduidde, dan werd vergroot tot de volledige, en dan terug zijn oorspronkelijke inhoud kreeg. Het niet-Belgisch deel heette daarom ook Verenigde Provinciën, en Willem I sprak over zijn "Verenigd Koninkrijk der Nederlanden", en niet van "Verenigd Belgisch Koninkrijk". Willem I zelf gebruikte de term "Belgisch" om de zuidelijke Nederlanden aan te duiden.

Dat één en ander verwarrend is geweest voor buitenstaanders, is de enige conclusie die men uit de de voorbeelden van Hugo De Schepper kan trekken. Maar dat zegt niets over de politieke realiteit in die eeuwen.

Ook het feit dat in de grensgebieden een overgangszone aanwezig was, en er contacten binnen de bevolking waren, ondersteunt zijn stelling niet: de regeringen, het bestuur en de "kerk" van beide landen waren (en zijn nog steeds) fundamenteel verschillend.

@ Eric: idem
"In 1814 bij de vorming van de nieuwe Nederlandse staat werd er voorgesteld het gebied het 'Koninkrijk der twee Belgiën' te noemen!"

Voorgesteld door wie?

Toon mij een citaat van prinsen van Oranje die zichzelf Belg noemden.

#38005

Leo Norekens

 

Ik begrijp de symboolwaarde niet die je hecht aan het "recht" op de naam België.
Als je geliefde België moet gelegitimeerd worden, dan zal het zijn bestaansrecht toch niet halen uit zijn naam, of wat? Die naam, dat blijkt toch uit al het bovenstaande, heeft in de loop der geschiedenis een hele reeks betekenissen gekregen, waarvan er niet één overeenstemt met de staatkundige betekenis die het sinds 1830 (of beter sinds 1918) heeft.

(Overigens waren het geen "buitenstaanders" die de Nederlanden "Les Belgiques" noemden: zoals je hierboven kunt lezen, in het Koninkrijk der Nederlanden kregen officiële stukken een *officiële* Franse vertaling mee:
- Koninkrijk der Nederlanden= Le Royaume des Belgiques
- Het Nederlandse Volk = la Nation belge
- de Nederlanders = les Belges

Inderdaad, tijdens die 15 jaren ontstond de gewoonte in Noord-Nederland om naar de zuiderlingen te verwijzen als "de Belgen". Dat was gewoon het Franse woord voor Nederlanders, maar alleen in het Zuiden werd er Frans gesproken, zodoende. En in 1830 "kaapten" de revolutionairen a.h.w. de naam, en verengden ze tot de separatistische beweging in het Zuiden. So what? Ik begrijp niet dat je daar zo'n punt van maakt, en dat je zoveel energie steekt in het weerleggen van de simpele waarheid. Is die zo bedreigend?

(Een tip: Je zou het jezelf als Belgisch patriot veel gemakkelijker maken door te stellen dat België historisch vééél groter was, en ook het Noorden omvatte.)

#38010

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Dat "kapen" is larie, zie naar mijn vorige post: "een pars pro toto" die terugkeert naar het "pars". Het zijn niet de Belgen die de naam verengd hebben, maar omgekeerd, sommige Nederlanders die naam ten onrechte vergroot hebben. En dat was (is) inderdaad verwarrend voor buitenstaanders.

Leg jij het verschil eens uit tussen Vlaanderen als provincie of als regio? Wat was er eerst en waar zat het origineel?

#38020

Leo Norekens

 

In het geval van Vlaanderen gaat het inderdaad om een 'pars pro toto', net zoals bij (de provincie) Holland (dat in de 16de eeuw voor het eerst als verzamelnaam voor de Nederlanden gebruikt werd, en tijdens het Verenigd Koninkrijk 'die van het Noorden' aanduidde, te onderscheiden van de zuiderlingen.)

Het Graafschap Vlaanderen (het origineel!) was uiteraard een stuk groter dan West- en Oost-Vlaanderen (het omvatte o.m. ook Frans- en Zeeuws-Vlaanderen). Maar de naam werd in Europa uitgebreid tot "de Nederlanden". Bovendien was er de taal, die men "Vlaams" bleef noemen, ook toen het zwaartepunt zich verlegd had naar Brabant.
En in het nog unitaire België werd het synoniem voor het Nederlandstalige (="Vlaamstalige") deel van het land. Duidelijk een "pars pro toto", zoals je zegt.

In het geval van "België" is er sprake van de omgekeerde beweging. Hier krijgt een deel (in 1830) de naam van het geheel (sinds begin 16de eeuw).
Een beetje zoals wij de USA "Amerika" noemen (en de inwoners ervan "Amerikanen"), terwijl die term strikt genomen twee continenten omvat (die genoemd zijn naar een man die Noord-Amerika nooit gezien heeft)...

En nu kun je weer Caesar van stal halen, en zeggen dat de Belgae heel het gebied tussen Marne, Seine en de Rijn bestreken. Waarmee je dan bevestigt wat ik eerder zei: het begrip heeft vele betekenissen gehad, en niet één stemt overeen met de huidige staatkundige omschrijving van "België". Maar zouden wij, belgicisten en Vlaamse separatisten ondereen, daar een seconde slaap voor laten? Ik zie niet in waarom.

#38030

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
"In het geval van "België" is er sprake van de omgekeerde beweging. "

Dat is nergens aangetoond, integendeel. In dat geval zou het huidige Nederland, "België" of zo, heten. Zoals je heel juist zegt: ten tijde van Caesar was Belgica een gebied ten zuiden van de Rijn, en dat is nog steeds zo.

De stelling van Hugo De Schepper, en met hem Eric, dat België zich onrechtmatig zijn naam heeft toegeëigend, is dus fout.

#38038

Leo Norekens

 

Weet je wat, Peter? Ga naar Parijs met een BUB-delegatie, en eis daar het grondgebied ten noorden van Marne en Seine op. Rij vervolgens spoorslags naar Den Haag en doe hetzelfde met alles wat bezuiden de Rijn ligt.
Zeg maar dat je gekomen bent in naam van Caesar & the Driftkikkers. http://lvb.net/item/3704#31020
Ze zullen nogal naar adem happen.
:-)

#38040

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Leuk, waar heeft iemand dat gevraagd?

"Driftkikkers", dat is nu wel het laatste verwijt dat Vlaams-nationalisten ofte "flaminganten" aan anderen moeten maken. Ga op 11 juli eens een kijkje nemen in de buurt van de ijzertoren of luister naar Bart De Wever op TV, een oorverdovende kikkerpoel.

En maar zwaaien met die vlag, en maar brullen als een leeuwke.

Ga ook eens naar Frankrijk, en vraag daar eens aan iemand of het "abnormaal" is dat Fransen voor Frankrijk kiezen. Misschien zullen ze dan ook naar adem happen.

Maar goed: het gaat hier over "De Onrust-stokende Orangisten" :)

#38057

Eric Jans.

 

@ PvdV:

<<Toon mij een citaat van prinsen van Oranje die zichzelf Belg noemden.>>

Maar wat ben jij toch een stomme Belg, zeg! Ik toon je niet alleen een citaat: ik toonde je verdomme dat hij dat woord als TITEL voerde: koning Willem I = 'Rex Belgium"!
Jij vraagt een citaat? Ik geef je een Titel! Dat is duizend citaten per dag waard!

Immers: leg jij me liever maar eens uit waarom jouw teergeliefde Saxen-Coburgertjes die titel van 'Rex Belgium' NIÉT voeren. Dat zou een véél juistere vraag zijn!

Neen... niet IK maar JIJ moet je verantwoorden over een eigenaardigheid. Niet IK maar jij 'zit met een koning-staatshoofd' dat zich in zijn titel niet 'VAN' zijn land kan verklaren!
Niet IK heb een historisch probleem; JIJ zit met dat probleem!
Toon JIJ mij maar eens een citaat waarin JOUW (niet de mijne!) Saxen-Coburgers zichzelf 'KONING VAN BELGIË' (kunnen) noemen!
Dit is toch wel helemaal te gek voor woorden!

Ik verdedig hier - historisch - de titelvoerende 'Koning van België': Willem I, Rex Belgium. JIJ verdedigt 'slechts' een 'koning der Belgen', 'Roi des Belges'.
Sorry, maar dat is iets geheel anders, hé!

En let op, Petertje BUB, het gaat hier niet om dingen die jij of ik leuk of niet leuk vinden; het gaat hier om de OFFICIËLE TITELS en dus de internationale, mondiale erkenning tot op deze dag!!! (Voor een 'Roi des Belges' die zo graag adellijke lintjes en titeltjes rondstrooit kan dat tellen!)

JIJ kan hier niet zomaar omheen fietsen: JIJ hebt geen 'koning van België'. IK heb er wél één: WILLEM I en niemand anders! TOT OP DEZE DAG, Petertje BUB!

Dus: Stel je vraag eens aan je vrienden-cultiveerders van de staatsgreep van 1830, in plaats van mij daarmee lastig te komen vallen.
Is 'Rex Belgium' soms geen 'citaat' genoeg? Het is véél meer dan een citaat: het is de Wettelijke titel van het door het Congres van Wenen (waar Europa zowat zijn huidige vorm kreeg!!) en dus de internationale gemeenschap wettige gezagvoerend staatshoofd! Of jij en je Bubbertjes dat nu lusten of niet... dat verandert NIETS aan de zaak. En denk eraan: ik spreek niet van een ver verleden; ik spraak van een FEIT dat van kracht is tot op deze dag.

Dus: niet IK als orangist heb een probleem van legitimiteit; jij als Franco-Belgicist hebt een legitimiteitsprobleem vanuit historisch perspectief tot op deze dag toe! Jullie habben immers nog steeds geen 'Koning van België'.
Dat is júllie probleem, uitdrukkelijk NIET het mijne.
Ik kén én erken de legitieme 'Koning van België'.

En met het truukje (en duidelijke schaamlapje) 'Philippe de Belgique' (voel je't?) los je dat legitimiteitsprobleempje natuurlijk niet op, hé Peterke Bub, blub blub.

En met titels als 'Hertog van Brabant' e.d. maak je je natuurlijk helemaal belachelijk... dát begrijp je wel.
Dat verwijst ook naar een groot verleden uit de Romeinse tijd, zeker? Petit farceur!

#38058

Leo Norekens

 

@PvdV : Je hebt blijkbaar ergens uit afgeleid dat er een gat gaapt tussen enerzijds Hugo de Schepper en Eric Jans, en anderzijds mijzelf... Ten onrechte.

Maar goed, wat mij betreft is deze "discussie" uitgemolken.
(let op de aanhalingstekens)

------------

Ik kom wel nog een keer terug op het oorspronkelijke artikel. Bij de andere afbeeldingen uit het boekje staat een prent van het Brugse belfort, met in het Nederlands de ondertitel "Markt te Brugge", in het Engels "Tower of the Exchange, Bruges" en in het Frans "Tour de la Bourse à Bruges". De artiest had misschien toch beter een stadsgids onder de arm genomen...

#38064

Eric Jans.

 

@ Leo:

Uitgemolken?
Tut tut: de puntjes op de i (van 'Belgii') graag.
Hier wordt de geschiedenis verdraaid ten einde ons niet alleen een 'Belgique-gevoel' aan te praten, maar daar bovenop wordt er voor dat doel ook nog eens een historisch volledig ongegrond anti-Holland-sentiment aangepraat.
Dat gaat niet over mottenballen. Voor een staat die me als rechtgeaarde 'Belgische burger'** permanent lesjes in verdraagzaamheid en anti-racisme wil opsolferen, kan zo'n kunstmatig opgekweekt anti-Nederland-sentiment wel tellen!
(Anti-Nederland = anti-Belgii)

**in de historisch énig juiste en door de humanisten gegeven interpretatie van 'Lage Lander' ofte 'neder-lander', zoals ook een Amsterdammer een Belgisch burger is, in de historisch énig juiste betekenis van het woord: denk aan New-York dat eerst Nieuw-Amsterdam heette en in het gebied 'Nova Belgium' lag, een naam gegeven door de Hollandse koopvaardij astemblief!!!)
Voor de duidelijkheid: in alle literatuur van vóór 1830 vind je:

De Nederlandse taal = (in 't Frans) La langue Belgique (een bijvoegelijk naamwoord)

Wie zaait hier al ruim 170 jaar verdeeldheid? Wie stookt hier onrust? Wie kweekt hier rrracisme en discrrrriminatie? Wie organiseert hier de (anti-Nederlandse) xenofobie?

De puntjes op de i, graag!

#38066

Leo Norekens

 

Met 'uitgemolken' bedoel ik niet 'oninteressant' of 'passé'...
Ik krijg alleen, zoals in elke discussie met de heer Peter Van de Ven, het gevoel dat alles verloren moeite is. De kaars en de bril, weet je wel.
In een discussie is het toch altijd de bedoeling te overtuigen? Wel, dat is uitgesloten met een gesprekspartner als PvdV (of A.Rouet). Je kunt wekenlang blijven argumenteren, en het gelijk aan je kant hebben, die lieden schuiven geen centimeter op. Gelijk *krijgen* is uitgesloten. Vandaar die aanhalingstekens in mijn vorige reactie.
(Ik stel het wel telkens op prijs dat er anderen zijn die er méér tijd en energie voor over hebben, en het langer uitzingen dan ik. Dus 'courage' verder...)

#38102

Peter Van de Ven

 

@ Eric: "rex belgium" of zoiets toont nog niets aan. Leopold II heerstte ook over Congo, maar noemde zichzelf nog geen Congolees. Het bevestigt gewoon dat Willem I België als een hem-toebehorend gebied beschouwde, niet dat hij zichzelf als Belg zag. Hij was verlicht-despoot over het VKN en niet over een VBK of iets dergelijks, niet?

De naam "België", "Belgica" komt toe aan de Zuidelijke Nederlanden, al van lang voor Caesar, daar kan geen gegoochel van jou iets aan veranderen.

Nog maar even terug naar de uitgever van deze draad: sinds hij de Belgen leugenaars noemde, is er nog niet veel veranderd in het hoofd van orangisten blijkbaar, als ik er Hugo de Schepper naast leg.

#38151

Eric Jans.

 

@ Peter Van de Ven:

Natuurlijk was Willem I een verlicht Despoot. Maar in 1815 wel een verlicht despoot met de meest vooruitstrevende grondwet.
Bovendien: als je alle Europese staten op dat moment moest separeren omdat er 'verlichte despoten' regeerden... dan hield je geen énkele staat over!
Bovendien betekende de staatsgreep van 1830 geen democratische verbetering: integendeel!

Je zegt: <<"rex belgium" of zoiets toont nog niets aan.>>

Toont niets aan? Het zegt integendeel ALLES! En hier de REDEN waarom: Rex Belgium is gewoon de Latijnse betekenis voor 'Koning van Nederland'!
Natuurlijk was er sinds Napoleon een 'Franse' interpretatie voor het begrip 'Belgium'. Maar dat is zéker niet de oorspronkelijke, zoals Leo al zéér duidelijk onderbouwde en jij nergens weerlegde (dus neem ik aan dat je akkoord gaat?)

'Rex Congo of zoiets' zou evenwel in geen enkel opzicht de Latijnse vertaling van 'Koning van Nederland', 'Koning van de Lage Landen' of zelfs maar 'Koning van België' (zélfs niet eens in het geval van jouw moedwillig foute invulling van het woord 'Belgium'; zélfs dán zou het niet opgaan WANT zélfs dan zou het om twee totaal verschillende geografische gebieden gaan die niet eens een grens of een gemeenschappelijke geschiedenis delen!)

En dus DAAROM gaat je vergelijking tss 'Congo' en 'de Nederlanden/Belgium' VANZELFSPREKEND en in het geheel NIET op.
Méér zelfs: die vergelijking is zelfs ronduit belachelijk want ze raakt noch linguïstisch, noch geografisch, noch historisch noch politiek kant noch wal.

Overigens geldt dat voor haast alle redeneringen die je hier maakt. Het zijn redeneringen 'pour la raison de la cause', maar geheel zonder 'grond' en zowel letterlijk als figuurlijk 'zonder grond'. Je onderbouwt dan ook nergens wat je zegt.
En bij gebrek aan argumenten doe je wat elke Belgicist doet: iedereen die je tegenspreekt discrediterenn intimideren en bij voorkeur als de baarlijke duivel voorstellen.
Zodadelijk ga ik verder want er ontbreken hier een paar elementen.

#38166

Eric Jans.

 

Deze uitleg wil ik je horen tegenspreken, Peter, maar uitdrukkelijk op zijn inhoud. Ik zal mijn hele uitleg doen maar - daarna - wil ik er nog iets aan toevoegen. Eérst wil ik je inhoudelijke reactie als Belgicist hierover horen. Kijken óf en hoe je dit zal weerleggen.
(het heeft me wat redactiewerk gekost)
Hier gaan we:

Engelse en Amerikaanse protestanten komen hier wel eens op bezoek omdat hier de geschiedenis van hun godsdienst begint. Zij hebben misschien `The Rise of the Dutch Republic'
van de Amerikaanse historicus J.L.Motley gelezen verschenen in 1856, een in de Angelsaksische wereld zeer bekend standaardwerk over de opstand in de Nederlanden tegen de Spanjaarden, en denken onmiddellijk aan `The Netherlands', of aan de `Low Countries' en zijn zeer verwonderd dat er zoiets als 'België' bestaat en dat dan niet 'The Netherlands' zou zijn.
Vanwaar die grote belangstelling uit de States? The Netherlands, (met o.a. de Belgische edelen Egmont en Van Hoorn), was immers dié plek op de wereld waar de eerste werkelijke Vrije Republiek was ontstaan die op zijn beurt model zou staan, volgens Motley, voor het Amerikaanse democratische systeem.
Hoe komt het dan, dat buiten het historische begrip 'De Nederlanden', in het Latijn als 'Belgium' vertaald, er ook een land bestaat dat België heet en waarvan de Latijnse benaming ook Belgium blijkt te zijn?

Om dit te begrijpen gaan we hier de termen Belgo, Belgica, Belgium, Belgicus trachten te omschrijven.
Het zijn Latijnse termen voor NEDERLANDSE woorden. Vertalingen dus!

#38167

Eric Jans.

 

De wetenschappers, ten tijde van de Renaissance, zagen de noodzaak in om Nederlandse woorden, geografische en andere, in de toenmalige geldige wetenschappelijke taal, het Latijn, te vertalen.

Joost Lips genaamd 'Justus Lipsius' (Leuven-Leiden-Leuven) was een kenner van de klassieke talen. Het is hij die de vergeten benamingen 'Belgica' en 'Belgium' weer in omloop bracht.
(B.v. in de cartografie van Mercator, de geometrie van Simon Stevin, en vooral in de werken van de Nederlandse humanisten.)

Vooral omdat, na de scheiding van de Nederlanden in de 16de eeuw, meer dan 200.000 Brabanders en Vlamingen naar het Noorden vluchtten en daar de eerste Universiteiten gingen bevolken.
Al de wetenschap die in de hele Nederlanden vergaard geworden was, werd zo als het ware gecondenseerd in het Noorden in de nieuwe Republiek.
De huidige Franse termen - Belgique, Belge - zijn eigenlijk terug uit dat Latijn vertaalde woorden van de oorspronkelijke Nederlandse begrippen die gelatiniseerd waren.

(In het boek 'Nederlantse oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden' vinden we een getekende 'zinnebeeldige voorstelling van een Nederlantse Maegd', in het Latijn 'BElGIA' genoemd, die rouwt naast de lijkkist van Willem de Zwijger.
Algemeen wordt in België aangenomen dat de naam Belgica (Gallia Belgica) rechtstreeks aan dit land gegeven werd door de Romeinse veldheer Julius Caesar en dat de bewoners ook de rechtstreekse afstammelingen zijn van die 'Oude Belgen'.
Niets is minder waar!

Caesar had op zijn veroveringstochten in het Noorden een verzamelnaam bedacht voor de Gallische (Keltische?) stammen die leefden tussen de Seine, de Marne, de Noordzee, het Fries gebied en de Rijn.
Hij noemde ze 'Belgae'.
Hij zou dat woord nog eens gebruiken in verband met Britanica. Een neologisme dus, door verscheidene
stammen in één woord aan te duiden. Hij was ook niet in de juistheid van zijn beschrijvingen geïnteresseerd want die dienden alleen en uitsluitend om zijn rapport aan ROME op te smukken. Het is onwaarschijnlijk dat deze stammen
zichzelf Belgae noemden. Zij konden lezen noch schrijven, leefden geïsoleerd in de ruwe natuur zonder communicatie naar buiten en kenden geen Latijn. Zij zijn er zich nooit van bewust geweest dat zij die naam droegen.
Het is te Rome dat alles beslist werd.
Waar haalde Caesar dan het woord Belgae?
Men neemt aan dat hij doodgewoon een Keltische benaming in het Latijn weergaf.

De oorsprong is onbekend.

Nu is iedereen het er over eens dat Caesar veel te intelligent was om zelf het woord `Belgae' te fabriceren. Hij luisterde naar wat de mensen zeiden, ook al verstond hij het niet. Het oorspronkelijk woord was voor hem dan ook niet moeilijk te vinden.
Uit het Keltische woord `bhelgh', opgeblazen, waren er veel woorden afgeleid die allen doorgaans te maken hadden met ronde voorwerpen gevuld met lucht. Zo noemden de Galliërs, iedere zak een 'bulga', en in het Bretoens werd dat 'bolgh' een blaasbalg, bal, blaas, maag, buik, kussen, het was allemaal 'Belg'.
Ons Nederlands heeft er het woord 'balg' aan over gehouden, het Engels 'belly'.

Er werd ooit geponeerd dat Caesar, die vloeiend Grieks sprak, de culturele taal van het Romeinse Rijk, zich misschien ook liet leiden door de herinnering aan zijn , ook uit Gallië afkomstige, historische collega Bolgios die zich, net zoals de legendarische Spartaanse Koning Leonidas twee eeuwen vroeger, door zijn dapperheid in de slag bij de Thermopylea had onderscheiden.

In dit verband kan men veronderstellen dat Caesar in zijn rapporten aan Rome, zichzelf boven alle anderen
als held wou voorstellen.

Van alle Galliërs zijn de Belgae (afgeleid van Bolgios) de dappersten en luister O Rome, ik Julius heb hen overwonnen en ben dus de dapperste!

Wat er ook van zij, het woord Belgica zal, DUIZEND jaar na de verdwijning van het Romeinse Rijk, verbonden worden met de gemeenschappelijke Nederlandse taal en cultuur
, van Bonen, Kales, Duinkerken tot in het noorden aan de zee, Mare Belgicam.
Maar veel belangrijker dan die duistere prehistorie van de naam Belgae is de latere geschiedenis ervan die wij zeer goed kennen.
In 51 vóór Christus werd het gebied van de Belgae bij het Romeinse rijk ingelijfd, zoals eerder al met Gallië ten zuiden van de Seine was gebeurd .
Keizer Augustus, niet Caesar, gaf het vanuit Rome, de naam `Gallia Belgica' vaak verkort tot `BELGICA'.

Later in 17 vóór Christus werd door Keizer Tiberius, Belgica ingedeeld in Belgica prima (hoofdplaats Trier) en Belgica secunda (hoofdplaats Reims). Dit Belgica strekte zich uit langs Marne en Seine langs de kust tot aan het hedendaagse Den Haag, langs het gebied van de onoverwinnelijke Friezen, boven Utrecht langs Arnhem.
Langs de gehele Rijn tot aan de Bodensee en binnen de Zwitserse Alpen.
Doordat de Germanen van over de Rijn steeds meer de Romeinen in het nauw dreven werd een gedeelte van Belgica afgescheiden in Germania Inferior (hoofdplaats Keulen) en Germania superior.

Een soort oorlogsgebied.

Eens de Romeinen zich moesten terugtrekken werd het een lopen en de Franken veroverden steeds meer gebied en stichtten het nieuwe Frankische rijk met als zetel eerst Doornik, dan Parijs en later Aken, waar dan de nieuwe Wereldlijke Keizer zoals vroeger de Romeinse Keizer, Karel de Grote, Duitstalige heerser van het christendom , zijn troon ging opstellen met hulp van de Paus te Rome.
Alle oude Romeinse benamingen voor de Romeinse provincies waren nu verdwenen en vergeten.

Geen Belgica prima noch Belgica secunda meer.
De Franken, de nieuwe Frankische bewoners verdreven of assimileerden de Kelten. Zij brachten nieuwe namen mee. Neustrie¨, Austrasië, Bourgondië.
Bij de verdeling van het Keizerrijk van Karel de Grote ontstonden West-Francië; Lotharingen en Oost-Francië.
West-Francië zou Frankrijk worden. Oost-Francië Duitsland.
Het gebied ten Westen van de Schelde (Vlaanderen) kwam bij West-Francië.
Het gebied ten Oosten (Brabant) kwam bij het Duitse Rijk.
De bevolking was trouwens grondig veranderd, zij spraken Germaanse streektalen maar konden lezen noch schrijven.
Onze voorouders zijn dus niet de zogenoemde Oude Belgen maar 'de Franken'.

Na duizend jaar uit de geschiedenis van Europa te zijn verdwenen, heeft men - eeuwen en eeuwen later deze vergeten historische Latijnse namen zoals Belgica en Belgicus, weer uit de mottenkist gehaald en opgepoetst.

#38171

Peter Van de Ven

 

@ Eric:
Eén ding is zeker: je steekt er wel tijd in.

Hoe kan jij nu weten dat Caesar deze benaming "uitvond"? Het woord "belgae" zou overigens wel degelijk al van te voren bestaan hebben, al was het maar omdat deze streken zich enigszins cultureel en economisch onderscheidden van de rest van Gallië. Aan de West-kust van Engeland zouden ook Belgae gewoond hebben.

"Belgica" is eeuwenlang de naam geweest die de Romeinen gebruikten (dat wis je niet zo maar weg). Beweren dat het huidige België de directe nakomelingen zijn van Belgica, zou inderdaad zwaar overdreven zijn, maar het omgekeerde, stellen dat er geen verband is en het om louter Franken gaat, is al even overtrokken.

Zelfs in onze huidige cultuur is er veel meer Keltisch dan men beseft, bv de reden waarom we kerstavond vieren ipv kerstdag, gaat terug op de Keltische dagindeling. Voor de Kelten begon de dag bij valavond. Waarom heet 21 juni "midzomer"? Ook dat is Keltisch. Om van de Paashaas en de paaseieren maar te zwijgen.

Het blijft het pars pro toto zoals ik boven beschreef: er heeft een ruimere betekenis bestaan, maar dat legitimeert niet te zeggen dat België zijn naam "ontvreemd" zou hebben, ver van.

#38173

Eric Jans.

 

Terug naar de begrippen Belgica en Belgicus... Hoe dat kon gebeuren?

Ruim duizend jaar lang was het begrip 'Belgae' / 'Belgii' uit de geschiedenis verdwenen onder de Franken.

Het is in de tweede helft van de 15de eeuw, als er een hernieuwde belangstelling vastgesteld werd in de studie
van het klassieke Latijn dat ook de namen 'Belgica' en 'Belgicus' weer opduiken.
Niet als aardrijkskundige namen maar als vertaalformules.
Monniken, die ook de klerken waren, gebruikten een vereenvoudigd Latijn in hun geschriften.
Het kerklatijn, waarvan zij, buiten de liturgie, geen woordenschat bezaten.
Als zij dagelijkse woorden uit de mond van het volk moesten neerschrijven 'dat moest het Latijn) losten zij dat eenvoudig op, zij bootsten ze gewoon na in een 'soort Latijnse vorm'. Bijvoorbeeld 'Karel' werd 'Carolus'.

Van de toenmalige benaming voor de volkstaal ; Diutiek, Thiudisk, Ditesc, Duuysc, maakten ze Theodiscus, Theodisca, Lingua Theodisca enz.
Bovenstaande gelatiniseerde begrippen gelden zelfs als eerste poging om aan de gemeenschappelijke Dietse streektalen - gesproken in het gebied aan de Noordzee - een wetenschappelijke naam te geven.
In de Siegfriedsaga (1100) heet Siegfried 'den helt uoz Niderlant'.
Met `Nederland' werd het gehele Neder-Rijnse gebied, later de gehele Noord-Duitse laagvlakte, bedoeld.
Prof.Dcr.W.J.H. Jonckbloet (1888) beschreef de Siegfriedsaga als behorende bij de Nederlandse Literatuur.

De opkomst van de Humanisten die met elkaar in het Latijn over geheel Europa wilden corresponderen en die in onze streken vooral in de Gouden Eeuw in Noord-Nederland aan bod kwamen, vonden dit alles maar een barbaars gedoe.
Zij wisselden de overgebleven kopieën van de oude klassiek Latijnse schrijvers uit en raadpleegden ze om benamingen te vinden in het Latijn voor de bewoners van dit land en hun taal van wat zij 'landen van herwaarts over' of '`t Nederland' noemden, maar geen klassieke namen hadden.

Ze haalden de woorden Belgae, Belgico enz., woorden die duizend jaar lang ongekend en dus in onbruik geraakt waren, weer voor de dag met de vorm 'Belgium' en het bijvoeglijk naamwoord 'Belgicus'.
Maar dan als de vertalingen van de begrippen `Lagelanders', 'de Lage landen' en `Lagelands'.

Bijgevolg werd de door het Volk in de Nederlanden gesproken taal, het 'Diets' of 'Duuts', in het Latijn van de geleerden de 'Lingua Belgica' genoemd.

In de 16de en 17de eeuw cultirveerden en bestudeerden de Humanisten - de geleerden van die tijd - het Latijn als internationale taal.
Het Latijn was voor hen de Lingua Franca, die ongeveer de dezelfde rol speelde als vandaag het Engels. Als een soort statussymbool vertaalden ze hun naam meestal in het Latijn. Desiderius Erasmus (ca. 1475-1536) is daar een goed voorbeeld van.
Hij heette eigenlijk 'Geert Geertzoon'.
Hij vertaalde zijn naam op heel stuntelige wijze, eigenlijk een groot Humanist onwaardig.
Hij dacht dat 'Geert' iets te maken had met 'begeren' en vertaalde zijn voornaam in het Latijn als Desiderius (van het Latijn desiderare - begeren) en zijn achtenaam in het Grieks als Erasmus (van 'erao' of 'beminnen"... denk aan Eros)

De Belgische Francofonen gaan nog een stapje idioter.
Zij vertalen Erasmus - Geert Geerstzoon - (net als zij doen met Vesalius - Andries van Wezel) als 'ERASME' en 'VESALE' en denken dan dat het het 'Belgen' zijn geworden.
Hun bedoeling is alle sporen van Nederlandse cultuur uit te wissen te Brussel en omstreken of om Europa te doen geloven dat deze twee zuiver Nederlandse geleerden tot de cultuur van de huidige 'Francophonie' behoren.

Nijhoffs Geschiedenis Lexicon. 1981 `s Gravenhage vermeld onder België:
<<In de 16de eeuw hebben de Humanisten de naam (Belgae, Belgium) weer doen herleven ter aanduiding van 'De Nederlanden'. Na 1790 beperkt tot de 'Zuidelijke Nederlanden'.>>

Het volk dat geen Latijn kende sprak van de eigen taal. De Volkstaal. Het Diets.
In oude handschriften gemaakt te Gouda in 1482, en te Antwerpen in 1514, leest men: "Nederlants, Overlants."
In een Brussels handschrift van 1518, "Onse ghemeene Nederlandse Tale”.

De krant `Nieuwe Tijdinghen`, Antwerpen 1621; Nederlandse Tale."

PRO(vinciarum) CONFOEDER(atarum) BELG(icarum) (Belgicae Confoederatae), dat was de republiek van `de Verenigde Nederlanden in de engste betekenis 'Holland' en in de ruimste 'alle gebieden tot in Picardië'.
U kent wellicht de beroemde kaart van de Mechelse cartograaf Jan van Hogenberg einde 16de eeuw getekend onder het koningschap van Hispaniac Rex Fhilipp waarop de Zeventien Provinciën getekend zijn binnen de figuur van een leeuw, De LEO BELGICUS. Het is de Nederlandse leeuw! Le Lion Belgique! (Nederlandse = Belgique; Leeuw = Lion)
Zij werd uitgegeven nadat de Nederlanden in twee delen gescheiden waren en zelfs na de Vrede van Munster (!)
wat duidelijk en ontegensprekelijk aantoont dat wetenschappelijk het gehele gebied van de Nederlanden beschouwd werd als één geheel, zélfs ondanks de feitelijke, bestuurlijke scheiding. (!)

#38176

Eric Jans.

 

IN 1648 schreef Huigh de Groot (Hugo Grotius) zijn werk over de opstand tegen de Spanjaarden onder
de titel : `Annales et Historiae de Rebus Belgica.

In de grote atlas van Blaeu (1662) staan de Verenigde Provinciën als Belgicae Foederatae vermeld.
Belgica Regia heette het gebied dat onder het gezag van de Spaanse koning was gebleven.

Valerius Andreas verzamelde in zijn Bibliotheca Belgica de biografieën van beroemde Nederlanders.

Joost Lips of Justus Lipsius (1547 - 1606)
De perfecte Groot-Nederlandse intelectueel die in België in de Belgicistische geschiedschrijving nogal populair is omdat juist deze kenner van de classieke talen het begrip "Belgica" weer ingevoerd zou hebben in de Nederlandse Gouden Eeuw(Leuven-Leiden - Leuven) beschreef de Bourgondische Hertog Philippe le Bon als de `Conditor BELGII '(schepper der Nederlanden), omdat hij door erfenis,
aankoop en invloed ongeveer het grondgebied van de Verenigde Nederlanden had verenigd.

Zo ontstond ook het begrip `Lingua Belgica' voor de Nederlandse taal.

#38177

Eric Jans.

 

Belgium

In 1563, in de nieuwe Republiek van het Noorden noemden de Hollandse Calvinisten zich 'Belgen'!

We lezen het in het werk van Karl Leder `Die Kirche im Zeitalter des Konfessionellen Absolutismus
1555 - 1648' (Linz 1949) wat volgt:
"Die Verbreitung des Calvinismus spiegelt sich in den Calvinistischen Bekenntnisschrifte wieder.
Ein Privatbekenntnis Bullingers wurde 1566 zur Confessio Helvetica erklaert. Nach seinem Übertritt zum Calvinismus veröffentlichte Kurfurst Friederich III van Pfalz diese Bekenntnisschrift.
In 1563 erschien der Heidelberger Katechismus.
IN DIE NIEDERLANDEN erschien die `CONFESSIO BELGICA.'
Im Frankreich die Confessio Gallicana.
Deze 'Confessio Belgica' of 'Nederlandse Geloofsbelijdenis' werd in 1563 opgesteld door éne Guido de Brès, lid van de Zuyd Hollandtse Synode. Hij zou uiteindelijk
sterven als martelaar op de brandstapel te Valencienes.

'The Belgic Confession'

THE oldest of the doctrinal standards of the Christian Reformed Church is the Confession of Faith, popularly known as the 'Belgic Confession', following the seventeenth-century Latin designation 'Confessio Belgica'. 'Belgica' referred to the whole of the Netherlands, both north and south, which today is divided into the Netherlands and Belgium. The confession's chief author was Guido de Bräs, a preacher of the Reformed churches of the Netherlands, who died as martyr to the faith in the year 1567.
(English Bible Studies)

In de 17de eeuw verscheen te Amsterdam een boek getiteld `De Bello Belgo', met als ondertitel de `Hollandse Oorlogen.'
Het woord Belgo werd dus als 'Hollands' gebruikt. De Hollandse Calvinisten gebruikten het woord Belgo voor Holland want het was Holland dat in de nieuwe natie van het noorden de hegemonie over de andere provincies uitoefende.
De katholieke provincies situeerden zich in het oorlogsgebied (generaliteitslanden) en hadden niet eens medezeggenschap.

Linguae Belgicae.
De Belgische (Nederduitse) taal.

Een titelblad van een boek uitgegeven te Rotterdam omstreeks 1580, toont de Nederlandse (of Hollandse) maagd, bedreigd door de Spaanse plakkaten, die de titel BELGICA op haar kleed draagt. Dus Belgische maagd als Nederlandse, wat toen ook de wetenschappelijk betekenis van het woord Belgica was.

Catharina Belgica, de dochter van Willem van Oranje en Charlotte van Bourbon, geboren te Antwerpen werd zo genoemd naar het begrip Belgica, Nederlanden.
Men kan toch niet beweren dat Willem toen hij zijn dochter zo liet noemen hij aan het kleine staatje Belgie
dacht?

AD EPISCOPUM PADERBORNENSEM CUM POESI MEA BELGICA
C. Huygens. Constantijn Huygens (1596 - 1687). Hooft, Vondel en Bredero waren
alle drie Amsterdammers:

Om bij het taalkundige aspect van het begrip Belgica te blijven doen wij een greep uit de vele publicaties op hoog intellectueel niveau die te Leiden en in de Engelse National Library bewaard worden.
H.Tollius; Dictata in Liguae Belgicae Artem Grammatica, post ferias hibernas R.Bondam scripsit 1773. - Schetze eener Nederduitse Spraakkunst met aantekeningen van R.Bondam en register.
M.Tydeman ; Annotationes ad A Verwer; Ideam Linguae Belgicae.

Het achttalig woordenboek gedrukt in Engeland Colloquia et Dictionarolium octo Linguariarum ; Latinae,
Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae et Portvgallicae, van 1646 tot 1467
uitgegeven.

In de Browse Furness Shakespeare Library in Engeland wordt een dergelijk zeventalig woordenboek
bewaard uit 1583 waarin het Nederduits als Belgicae vermeld wordt.

De Persius-vertalingen worden voorafgegaan door een `Brief Aan den Heere N.N.' van Emilius Elmeguidi, gedateerd "Deinopolis, 1 April 1709". Plaatsnaam en datering lijken fictief-satirisch, hoewel `Grimstad' (= Deinopolis of `Albedil-stad') als benaming voor Rotterdam op de dag waarop men grappen uithaalt, misschien toch verwijst naar iets dat de huidige lezer ontgaat.
In die brief zet De Mey zijn opvattingen uiteen over het vertalen.
Hij pleit daarbij voor het hanteren van levend Nederlands en het vermijden van archaïsche termen en gaat tekeer tegen de grammatici van zijn tijd die niet onderling tot overeenstemming kunnen komen over de regels die de taal regeren.
Hij prijst in het bijzonder hetgeen de anonieme grammaticus
van de 'Linguae Belgicae Idea' opmerkt over de "welluidendheit van onze taal".

Atlassen van steden in de Nederlanden getekend door Joan Blaeu (1598-1673) zijn getiteld;

Novum ac Magnum Theatrum Urbaiam Belgicae.
In een Franse uitgave van de Groote Atlas worden de verenigde Nederlanden aangeduid als" Belgique Confédérée."
Ook Abraham Ortelius in 1595 gebruikt het woord Belgicae Regionis voor gebieden als Zeeland en
Picardië in zijn atlassen die te Amsterdam nog uitgegeven werden in 1649.
Petrus de Herenthals († 1391), Chronicon Imperatorum et Paparum, in: Magnum Chronicon Belgicum, hrsg. von J. PISTORIUS, Rerum germanicarum veteres scriptores, Bd. III, Regensburg 31726, S. 327 f. Das »Florianum Temporum« (1472), auf der das Magnum Chronicon Belgicum (nicht vor 1498) beruht, folgt in dieser Passage dem noch nicht edierten »Compendium chronicorum« des Petrus von Herenthals.

De Geuzen veroverden den Briel.
Belgicae Libertatis Brilae 1599!
Het stadszegel van Den Briel is een kopie van het zegel van de Hervormde Kerk.
Deze liet in het jaar 1592 een zegel snijden met het randschrift;
Primitiae Belgicae Libertatis Brilae.

#38182

Eric Jans.

 

@ PvdV:

<<Hoe kan jij nu weten dat Caesar deze benaming "uitvond"?>>

Lees wat er staat, domme Belg! Ik heb nergens gezegd dat ik dat weet. Je verdraait moedwillig de woorden uit de uiteenzetting hierboven. Je doet aan propaganda en dat is vies!
Hierboven staat namelijk:

<<Waar haalde Caesar dan het woord Belgae?
Men neemt aan dat hij doodgewoon een Keltische benaming in het Latijn weergaf.
De oorsprong is onbekend.>>

Waar haal jij uit dat ik zou weten dat Caesar deze benaming UITVOND?!

Je zegt: <<Het woord "belgae" zou (ZOU!) overigens wel degelijk al van te voren bestaan hebben, al was het maar omdat deze streken zich enigszins cultureel en economisch onderscheidden van de rest van Gallië. Aan de West-kust van Engeland zouden ook Belgae gewoond hebben.

'ZOU', Peter... en op grond van die 'ZOU' verdedig jij dan 1830? Als historisch-wetenschappelijke argumentatie kan dat tellen: "Z O U" !!!
JEZUSMARIAJOZEFenderestvandefamilie!!!! Jij bent écht wel geschift; hé?!

Wat bedoel je met 'al van te voren bestaan hebben'?
Tijdens de Romeinen? Of nog erger: van vóór de Romeinen?
Van de Egptenaren, misschien? Heeft de zonnegod Re misschien België gesticht? Zot!

En dan die eeuwig onjuiste uutleg van je: <<Het blijft het pars pro toto zoals ik boven beschreef: er heeft een ruimere betekenis bestaan, maar dat legitimeert niet te zeggen dat België zijn naam "ontvreemd" zou hebben, ver van.>>

Pure Belgicistische propaganda. Waarom? Omdat je uitleg van de ruimere betekenis vanuit de oudheid nergens ten gronde beargumenteerd kan worden met 1830-Belgique als 'kerngebied' én omdat - vanuit de renaissance bekeken - dat kerngebied 'Belgium' dan eerder 'Holland' is dan jouw 1830-Belgique, zoals uit ALLE kaarten, prozaïsche geschriften, dichtwerken, adellijke titels, internationaal gerenommeerde Bijbelstudies -en uitgaven, enz. enz OVERVLOEDIG blijkt.

En welke argumenten voer jij aan, beste Bubber? NIKS!
'ZOU'

Je hebt MIJN vraag overigens nog niet beantwoordt: waarom heet een vorst in het Belgique van sinds 1830 nog steeds geen 'Koning van België'?
Meelijwekkend is het.
Tjongejonge.

#38208

Peter van de Ven

 

@ Eric:
"Omdat je uitleg van de ruimere betekenis vanuit de oudheid nergens ten gronde beargumenteerd kan worden met 1830-Belgique als 'kerngebied' "

Dat zal wel, de Romeinse provincie Belgica, en het leefgebied van de Belgae, lag ten zuiden van de Rijn.

Die Hollandse calvinsten, waren misschien Belgische migranten in Nederland, hé, en op dat ogenblik was er inderdaad een dubbelgebruik van de naam, net zoals nu met Vlaanderen: pars pro toto.

Weet je ondertussen waarom "midzomer" op 21 juni valt?

En waarom Willem I niet sprak over een "Verenigd Belgisch Koninkrijk", maar wel over VKN.

En waar is je citaat van Willem I zelf, die, net als die (uitgeweken) calvinisten, over zichzelf sprak, als : "Ik, Belg, Despoot van Groot-België" ? Onbestaande misschien?

#38250

Eric Jans.

 

@ Pierre de France... euh Belgique:

Sorry, maar ik ga je erop moeten wijzen dat je je leugentjes gewoon cultiveert door ze - deze keer - gewoon maar te herhalen. Immers, je zegt:
<<Dat zal wel, de Romeinse provincie Belgica, en het leefgebied van de Belgae, lag ten zuiden van de Rijn.>>

FOUT, dus. Immers, je weerlegt nergens wat daarover hierboven staat; namelijk: (ik herhaal, speciaal voor jou):
<<Later in 17 vóór Christus werd door Keizer Tiberius, Belgica ingedeeld in Belgica prima (hoofdplaats Trier) en Belgica secunda (hoofdplaats Reims). Dit Belgica strekte zich uit langs Marne en Seine langs de kust tot aan het hedendaagse Den Haag, langs het gebied van de onoverwinnelijke Friezen, boven Utrecht langs Arnhem.
Langs de gehele Rijn tot aan de Bodensee en binnen de Zwitserse Alpen.>>

Den Haag ligt toch 'over' de Rijn, niet? Hopelijk helpt het je een beetje. Val dus niet wéér in herhaling, wil je?

Je zegt:
<<En waar is je citaat van Willem I zelf, die, net als die (uitgeweken) calvinisten, over zichzelf sprak, als : "Ik, Belg, Despoot van Groot-België" ? Onbestaande misschien?>>

Voor ik antwoord geef, toch even deze bemerking tussen haakjes: [Eerst even opmerken dat jij met je Saxen-Coburgers blijkbaar helemaal geen blijf weet, want je antwoordt wijselijk niet eens op MIJN vraag waarom ZIJ dan wel niet koningen 'VAN' België heten. (Sssst Peter, vooral niet op ingaan. Het verzwakt je... ssst) Tot grote frustratie van de vorsten in kwestie zélf, kennelijk. Is het misschien dáárom dat ze sinds Albert I in 1920 stilletjes hun familienaam in officiële stukken zijn gaan wijzigen: niet langer 'Van Sanxen-Coburg-Gotha' maar... (oeps!)... 'de Belgique', 'von Belgien' en tenslotte (in volgorde van belangrijkheid) 'van België'?
'Philippe de Belgique'. Tiens... 'DE' Belgique, Peter? Was er een probleempje of zo? Albert I stond in 1920 op het hoogtepunt van z'n populariteit... behalve bij de Vlaamse frontsoldaten, welteverstaan (die wisten wel beter!)... maar zie, het werd plots 'van' België. Ontwaar ik hier een kleine poging tot correctie van de geschiedenis, Peterken?]

Vreemd: toen Willem I, de laatste échte Koning 'Van' België, huwde met een Luikse, werd hij er zelfs in Amsterdam raar op aangekeken, ná wat hem in het Zuidelijke deel was overkomen. Voor hem was zij nochtans in het geheel géén 'buitenlandse'!
En overigens: ZIJN hoofdstad was Brussel bij uitstek! Het koninklijk paleis was er ook voor hém gebouwd, hé. Jawel: voor de Koning VAN België! De énige échte die er ooit geweest is dan toch. Dat hij een despoot was blijkt niet helemaal uit zijn grondwet maar met de verantwoordelijke ministers (die hij nochtans toekende in zijn grondwet) had hij het inderdaad moeilijk. Het liberalisme maakte terechte aanspraken waar het over landsbestuur ging. Zéker. Maar het had ook duidelijk een andere dan een 'Nederlandse', dus 'Belgische' agenda lopen: met name een Franse!
1830 zou dan ook de wraak van de sansculotten voor de naderlaag van Waterloo worden. Zoveel is duidelijk. Dat hoeft echter niet te betekenen dat ze een juiste invulling gaven aan het begrip 'Belgique'. En het wordt nog gekker als Nederlanders (Belgen) zoals jij - die hier in la langue Belgique schrijven zoals wij hier nu doen (!) - precies DIE bezettersvisie zonder enig zindelijk argument blijken te willen verdedigen.

Het truukje dat je daarbij toepast door voortdurend naar dat citaat van Willem I te blijven vragen, zagen, zeuren en zaniken (en ik héb het je nochtas gegeven: Rex Belgium! Willem I zág dat TERECHT zo en hij sprak het ook niet anders uit = citaat!) is dat je daarbij verzwijgt dat jouw 'Belgique-visie', de interpretatie van dat woord door de Franse revolutionairen was... en die kwam er niet sins 1830 maar sinds 1790! Daar zit het haakje, hé Peterken. En dat weet jij ook best.
En DIE bekrompen on-Nederlandse en bewust aangewakkerde Franse sansculotte-visie op (het verzelfstandigde bijvoegelijke naamwoord) 'Belgique' heeft onze laatste wettelijke vorst Willem I inderdaad nooit uitgesproken. Gelukkig maar! Want dát is toch wat je horen wil, hé? Dat hij de visie moest delen van de Franse staatsgrepers.

Dat neemt niet weg dat hij zich ronduit 'van' België noemde (= van Nederland in Latijnse versie) en dat jij tot hier geen énkel zinnig argument hebt aangebracht om het te weerleggen.
Méér zelfs... je houdt er in je kijk op de geschiedenis met de Romeinen geen rekening mee dat zij in de Lage Landen ook OVER de Rijn (tot aan Den Haag) zijn geweest. Oeps... foutje gemaakt in de redenering, Peter?

Je hebt - zoals we dat al 176 te zien krijgen - gewoon je leugentje verder gecultiveerd door het te blijven en blijven en blijven herhalen, evenwel zónder énig argument.

Wat die 'uitgeweken' calvinisten betreft: het zou een mogelijke denkpiste kunnen zijn. Ook ik heb daaraan zitten denken. Maar geldt het ook voor alle niet-Calvisistische literatuur? Ook voor de wetenschappelijk ingestelde carthografen, bvb? Voor de buitenlandse beschrijvingen: Duitse, Franse en Engelse? Daaraan zou ik nog aan willen toevoegen: zélfs ALS dat (met die Calvinisten) zo zou geweest zijn ('ALS', zeg ik) dan is dat natuurlijk evengoed een dik, vet argument! Of (en 't is maar een randbemerking) zie jij 1830 als de dappere voortzetting van de inquisitie, misschien? Het begint er ferm hard op te lijken. Mooie Belgicistische liberaal ben jij!

Maar ik blijf erop hameren dat je de calvinisten-migranten-versie (en de Franse Hugenoten dan... noemden die Nederland dan Frankrijk?) nérgens onderbouwt.

Wat midzomer betreft: als je iets te zeggen hebt; zég het dan. Ik vind niet dat je hier genoeg onderbouwde argumenten hebt aangebracht om er zo'n belerend schoolmeestertoontje op na te houden. Ik wéét dat de kerstboom niet uit de christelijke cultuur stamt. Dat pleit alleen maar voor de christelijke cultuur, die ik in deze niet eens aan het vverdedigen ben.

#38252

Eric Jans.

 

@ Peter:

Ben nog niet klaar. Hier gaan we verder:

Onder de Oostenrijkse Habsburgers, opvolgers van de Spaanse Habsburgers, die de verdere geschiedkundige evolutie niet konden voorzien, was de benaming Belgica, Belgique helemaal géén staatskundig begrip geweest.
De Oostenrijkers waren geen bezetters of verdrukkers, zij waren gewoon de erfelijke vorsten.
In de Oostenrijkse Nederlanden is nog in 1783 een spraakkunst verschenen getiteld:' Idea Lingua Belgica' van Everardus
van Briel. Het woord `Nederlands' weergegeven in het Latijn zoals zijn voorgangers gedaan hadden in de Bourgondische Nederlanden. Een vertaalformule zonder politieke rol maar van culturele betekenis.

In 1782 publiceerde Jean des Roches zijn Historiae Belgicae waarvan de Franse vertaling in 1797 de titel droeg van Histoire Ancienne des Pays-Bas. Dus Belgicae was Nederland.

Daar vanuit het Weense Hof de taal van adel en hogere burgerij het Frans was, werd het begrip
`Nederlands' als Belgica gewoon overgenomen als `Belgique`.

Het gebruik van het woord Belgique om het begrip Nederlands te vertalen zal voor de Franssprekenden een nieuwe betekenis krijgen.
Voor hen die Nederlands noch geschiedenis kenden, werd het een nieuw
Belgisch begrip.
Wij voelen dat al aan in de geschiedenis van de Oostenrijkse Nederlanden vooraf 1797. De huidige Franstaligen zullen daarin het woord dikwijls ontmoeten en daaruit verkeerdelijk besluiten dat de staat Belgique vroeger al in wording was maar dat is niet zo, natuurlijk!

Daarbij vergeet men dat de Oostenrijkse Nederlanden in 1792 overwegend Nederlandstalig waren.
Bovendien was het latere Belgique een stuk groter dan de kleinere Oostenrijkse Nederlanden. De Oostenrijkers konden zich militair, ook al riepen zij Pruisen, Engeland, Holland en Hannover te hulp, zich niet verzetten tegen de expansiedrang van
de Franse koningen zoals Louis XIV!
De Franse legers ondernamen ontelbare (ruim 200) expedities tot ver in Noord Nederland en wisten telkens brokken
gebied af te scheuren en te annexeren. De Franstalige delen van de oorspronkelijke Spaanse Nederlanden waren reeds lang voorheen door de Fransen geannexeerd. Zij zijn, op het ogenblik van de inval van de Franse Revolutionairen geen deel meer van onze gewesten.
(Ook in 1848 vielen Franse revolutionairen weer België binnen wat er op wijst dat het Franse volk ervan overtuigd was
dat La Belgique tot de Franse natie behoorde!)
Gedurende de Franse bezetting werden alle grillige grenzen van de verschillende gebieden uitgewist en alles onder een totaal nieuwe indeling in departementen ingedeeld.

De meeste, nu Nieuw Belgische, Franstalige gebieden werden later onder de Franse bezetting toegevoegd aan de Départements Belgiques en bleven onder het koninkrijk der Verenigde Nederlanden aangehecht.
Daarna in 1839 werd door het Belgisch Bewind een deel van Franssprekend Luxemburg geruild tegen een deel van het reeds bezette Nederlandssprekend Limburg. Dat versterkte de Franstalige aanwezigheid in het nieuwe België. Enkele grenscorrecties leidden tot aanhechting van kleine Franse gebieden, o.a. Bouillon.

De expansiedrang van de Franse revolutionaire sans culottes rolde als een pletwals over de Nederlanden.
Alle oude grenzen en tradities (want de Nederlanden waren een aardrijkskundig lappendeken van republiekjes, hertogdommen, graafschappen tussen de zee en het Duitse Rijk) werden uitgevaagd. Het hele gebied werd als het ware - 'gereduceerd - tot een totaal nieuw deel van het Franse Rijk. De bedoeling was alle oorspronkelijke cultuur te onderdrukken en de Franse cultuur naar Jakobijns model, zoals het zich in de Franse Revolutie ontwikkelde, op te leggen.

Ook de creatie van de nieuwe etat Belgique gebeurde in dit, door de Fransen, geschapen vacuum en men kan gerust stellen dat de geschiedenis van België slechts aanvangt in 1831 en het geen echte voorgeschiedenis kent. Er is geen verband met de Kelten, Romeinen of zelfs de Franken. België was een totaal nieuw verschijnsel ondanks
Henri Pirenne of Lode Wils van het Davidsfonds en De Schaepdrijver (van de Standaard) die
nooit geschiedenis objectief bedreven hebben. Bijgevallen door Mark Reynebeau van Knack Magazine.

Zij interpreteerden de gehele Nederlandse geschiedenis als oorspronkelijk Belgisch.
Stel je voor!
Er zijn tegenwoordig Belgische Historici die beweren dat de gehele Zuid-Nederlandse geschiedenis niet eens tot de Nederlanden behoort maar door de Hollanders aan hun geschiedenis toegevoegd werd omdat die cultureel niets anders hadden.
(Een Waalse Historicus schrijft het volgende:
Il faudra attendre la chute de l'ancien régime pour voir la totalité de ces territoires amalgamés dans un ensemble qui dépasserait largement les limites de la Belgique, et à fortiori de la Wallonie d'aujourd'hui : la République française puis l'Empire napoléonien (1794- 1814/15). Les Français firent table rase de l'ancienne géographie administrative et de ses dénominations; ils divisèrent les terres conquises en neuf départements (les "départements belgiques"), dont quatre -Jemappes, Sambre et Meuse, Forêts et Ourthe - et la partie méridionale du département de la Dyle correspondent pour l'essentiel à l'espace wallon. Après Waterloo, les territoires "belges" furent intégrés de 1814-15 à 1830 au royaume des Pays-Bas de Guillaume ler d'Orange; les Hollandais aménagèrent légèrement les limites des départements, à nouveau baptisés provinces et dotés de dénominations qui rappelaient les anciennes principautés : le Hainaut succéda à Jemappes, Namur à Sambre et Meuse, Liège à Ourthe, Luxembourg à Forêts et Brabant à Dyle. La Belgique indépendante n'y apportera que des aménagements mineurs.)
De waarheid vertelde J.B.Nothomb. Hij was op 3 juli 1805 geboren te Metzig (Messancy), in het gedeelte van het district AARLEN dat later aan Belgisch Luxembourg werd afgestaan.
Hij was een verfranste Luxemburger.
Het VADERLAND was voor hem de schepping
van zijn geest, niet van de traditie waarin hij was opgegroeid.
BELGIË was een oplossing die paste bij zijn
opvoeding, omdat het Frans was van geest en van taal, zonder Frans te zijn van traditie en nationaliteit.
De taal was voor hem het instrument van de geest, niets meer: "pour nous, a chaque epoque, le meilleur instrument
de la pensee est le plus universel" en hij verwijst in dit verband naar het voorbeeld van Grotius die in de zeventiende
eeuw Latijn schreef.
Het Nederlands was voor Nothomb een dialect, l'ancienne civilisation flamande était condamnée,
comme imparfaite, comme avortée" en hij betreurde het dat zijn (Hollandse) leermeester Kinker niet in het Frans of Duits geschreven had.
Belgique :n'a pas de nationalité ancienne a évoquer;
C'EST LA VOLONTE ACTUELLE qui a fait un peuple particulier et compact des habitants des Pays bas autrichiens, de la principauté de Liège et d'autre contrées qui administrativement avaient eu une existence commune sous la domination francaise ou hollandaise."
En dat is precies wat Lode Wils verkondigt............ Het enthousiasme van de Belgische revolutie.
A sudden upsurge, as if it were a big bang singularity without source nor direction beyond any political control.

Zonder waarschuwing op een jaar tijd werden de Nederlanden plotseling uiteengerukt.
De Marxisten hebben gelijk wanneer zij de oorzaak van de eerste ongeregeldheden wijten aan het ongenoegen van de arbeiders die in de eerste machines een bedreiging zagen van hun vrijheid. De eerste rellen waren, zoals te Parijs, van sociale aard maar natuurlijk was de Kroon, de Koning het symbool van de natie en werd dit symbool aangevallen.
Een Hollander had nog nooit een Brusselaar gezien, een Limburger wist niet hoe een West Vlaming er uitzag. Mensen verlieten nooit hun dorp of hun stad en er was hoegenaamd geen Bezettende macht. Wie kon men dan anders aanvallen dan het symbolisch hoofd? Er waren geen Hollanders in het Zuiden en geen Belgen of Vlamingen in het Noorden. Waar was de verdrukking?
Maar onderling hadden de Fransgezinden de staatsgreep te Parijs zeer goed voorbereid en de uitvoering ervan scheen zo van zelf bijna automatisch te verlopen dat men op dit punt van een dynamisme kan spreken.
Deze opstand vertoont iets onwezenlijk, een Volksopstand die de taal van het gewone volk negeert. Of was er geen volksopstand maar een staatsgreep die uiteindelijk bevestigd werd met de aanwezigheid van 90.000 Franse soldaten die het Koning Willem I onmogelijk maakten de klok terug te draaien.

#38253

Eric Jans.

 

@ Peter:

Excuus, was even (gedeeltelijk) in herhaling gevallen. (Ook dat nog!) maar dit wou ik er zéker nog aan toevoegen... om je blik te verruimen:
De aanwezigheid van een Frans leger vormde de eerste werkelijke bezetting van dit land!

Zij had tot doel de structuren en het weefsel van de Nederlandse samenleving om te vormen en te verfransen terwijl er een cultuurpolitiek van vernietigen gevoerd werd. Kunstschatten werden geroofd en zouden later de basis van Het Louvre vormen te Parijs. Grote gebouwen, kerken en abdijen werden gesloopt (Brugge, Antwerpen, Gent) en er was zelfs een plan om de Kathedraal van Antwerpen af te breken. De komst van Napoleon verijdelde de uitvoering van een totale culturele verwoesting van het land

Napoleon had in 1797 de Oostenrijkers bloedig verslagen en maakte misbruik van zijn militaire macht om La Belgique (zoals de Fransen de Zuidelijke Nederlanden noemden), dat hij reeds geannexeerd had door de Oostenrijkers als Frans gebied te doen erkennen.
Le 18 avril 1797 Buonaparte. Les accords de Leoben. L'Empereur d'Austriche abandonne La Belgique a la France.'

De betekenis van dit gebeuren is geschiedkundig zeer belangrijk. Voortaan zouden de Fransen België beschouwen als een verloren Frans gebied!
Later met de vrede van Campoformo op 17 okt. 1797 stond Oosterijk officieel België af aan Frankrijk in ruil voor
de bezittingen van Venetië, wat een brutaal einde maakte aan de historische vrijheid van die republiek.
Dit alles werd nogmaals bevestigd op het Congres van Rastatt op 9 december 1797.

(Na de nederlaag van Napoleon, de verbanning van Napoleon naar het eiland Elba en zijn ontsnapping en terugkeer, stelde Napoleon een nieuwe vrede in het vooruitzicht. Maar deze vrede werd afgewezen omdat Napoleon België blijvend als een deel van Frankrijk beschouwde en de geallieerden dit gebied niet wilden teruggeven. Napoleon viel daarop in (België) de
Nederlanden binnen om La Belgique te heroveren!.)

-(Ook in 1830 was het de bedoeling België naar Frankrijk te doen terugkeren en weer verijdelde de geallieerden dit plan wat uiteindelijk tot het Belgisch Koninkrijk leidde)-
In 1814, na 20 jaar bezetting, werd door het Congres van Wenen de vrijheid van de Nederlanden hersteld.
Het Zuiden werd bij het Noorden gevoegd niet omdat die diplomaten gevoel voor volkse geschiedenis hadden maar eenvoudig omdat Oostenrijk de vroegere Nederlanden als verkocht aan Frankrijk beschouwde een het gebied niet meer terug wilde aanvaarden. Er bleef geen andere keuze.

Nu hadden de Bisschoppen gehoopt de oude voorrechten van het Ancienne Régime terug te krijgen maar zij kwamen bedrogen uit. Er was een nieuwe tijd en zij mochten niet meer heersen over doop, huwelijk, dood en begraafplaatsen.
De burgerlijke stand ingevoerd onder Napoleon bleef behouden.
Dat maakte de Bisschoppen van Franse nationaliteit (zij waren aangesteld onder Napoleon) ontevreden en zij opposeerde de nieuwe Koning in zijn poging een lekenstaat op te bouwen waar vrijheid van Geloof en opinie aan iedereen gegeven werd.
De Katholieke kerk was niet meer dan andere groepen in de staat en had geen bevoorrechte positie meer. Daarom zou de kerk later een pakt sluiten met de Liberalen atheïsten om de macht te grijpen in een afgescheurde eigen (Belgisch) deel van het land

Tijdens die periode van het 'Verenigd Koninkrijk der Nederlanden' heette de orde van de Nederlandse
Leeuw voor de Franstalige Nederlanders ,
`Ordre du Lion Belgique'.

De officiële benaming van de Nederlandse taal voor de Franstaligen was:
la langue Belgique.

Te Brussel verscheen het 'Belgisch' blad, 'Ie courrier des Pays bas'
Maar terzelfder tijd wordt b.v. de naam van het Brussels blad 'Ie Belge', duidelijk in de zin van Zuid Nederlander (tegenover Hollander) gebruikt.

De gedwongen verfransing zou ook dit woordje 'Belgique' weldra tot een
zuiver Franstalig begrip maken.

De opgelegde revolutionaire centralisatie van bestuur, waarmede de oude Middeleeuwse grenzen uitgewist werden, gaf aan het adjectief Belgique een politieke en geografische betekenis die het tot dan toe nog niet gehad had. .
Minister Charles Rogier (geboren in Frankrijk) van de eerste Belgische regering (1831) zei het zeer duidelijk 'nous
détruirons peu a peu l'élément germanique en Belgique' .

Belgique wordt een substantief

Reeds bij het oprichten van het Koninkrijk der Nederlanden (Belgium), had men er aan gedacht het gebied het Koninkrijk der twee Belgiën te noemen. Noord en Zuid Nederland. België betekende dan nog "Nederland!".
Logisch want er was toen nog geen staat België geweest.
Bij de scheuring tussen Noord en Zuid in 1830 en de daarop-volgende nieuwe staatsvorming worden Belgique (van Belgica) en België (van Belgium) de officiële namen van de nieuwe staat;
Belge (f) en Belg de namen van de onderdanen van die staat, en Belge (f) en Belgisch de daarbij behorende bijvoeglijke naam woorden.

Natuurlijk ontstond er toen een geschiedschrijving die er op uit was het België van 1830 met de Belgae van Caesar
te verbinden; juist zoals de Hollandse geschiedschrijving het koninkrijk van de zeven provinciën aan de Bataven probeerden vast te knopen.

Maar dat was duidelijk geschiedenisvervalsing vooral door de Belgische geschiedschrijver Pirenne.
Ook vandaag nog worden Vlaamse kinderen in Vlaamse scholen wijs gemaakt dat de 'Hollanders' ons onderdrukt en bezet hebben en wordt de afkeer tegen de Ollanders aangemoedigd.

In feite hebben de woorden België, Belg en Belgisch in 1830 echter een gehele nieuwe, beperkte en beperkende betekenis gekregen.
Nadat Henri Conscience de 'Leeuw van Vlaenderen' schreef zou voortaan het Nederlands sprekend gedeelte van de nieuwe staat Belgique, de Dietse bevolking van de Zuidelijke Nederlanden, niet meer als BELGII dat wil zeggen als Nederlanders aangeduid worden, maar nu als Vlamingen! . Ook al waren het Limburgers of Brabanders.
Belgi

In kort:
1585, 1794 en 1830 zijn drie belangrijke gebeurtenissen geweest in de geschiedenis van het Zuid Belgische (Nederlandse) volk, taal en cultuur. Après siècles d'esclavage. na eeuwen slavernij zijn de (Franstalige) Belgen eindelijk vrij..

"ALS NATIONALISME VERFOEILIJK IS, DAN IS HET BELGISCH NATIONALISME WEL HET VERFOEILIJKST" .

Want er is geen Belgische volk maar een multiculturele bevolking zoals nu officieel gezegd wordt!
Dit land heeft de eerste werkelijke bezetting gekend en wel twintig jaar lang door de Franse legers
De Fransen hebben steeds gepoogd dit land te onderwerpen door herhaaldelijke invallen met hun troepen. Stukken van de Nederlanden zoals Boulogne en Duinkerken zijn door de Franse legers veroverd.
Het is waar dat tweemaal de Duitsers België bezet hebben in hun oorlogen tegen Frankrijk en dat tweemaal voor vier jaar lang.
België werd in 1830 in illegaliteit geboren.
Daarvan waren de stichters van de nieuwe staat zich terdege bewust. De Luikse jurist Joseph Lebeau, een van de leiders der Belgische opstand, verklaarde tijdens het Nationaal Congres dat er geen onafhankelijkheidsverklaring moest komen om het bestaan van België te legitimeren. "De bajonetten hebben gesproken. Teksten zijn niet nodig," aldus Lebeau.

Het doel van de revolutionairen was rattachisme bij Frankrijk. Dus moest, stelde de racist Charles Rogier, "de taal van de Vlamingen worden uitgeroeid" en "het Germaanse element in België worden vernietigd." Toen het er bij de verkiezingen in april 183I op leek dat de pro-Orangistische partijen de meerderheid zouden behalen, pleegde het Voorlopig Bewind bijgevolg een staatsgreep.

#38254

Eric Jans.

 

Er kwam een langdurig terreurregime. "Het plunderen van de huizen van Orangisten, hoewel betreurenswaardig, is een vreselijke noodzaak om de vijanden van de publieke orde te onderdrukken," zei minister van Justitie Lebeau in 1834. Ook Leopold van Saksen-Coburg, de Duits-Britse prins die de Belgische revolutionairen tegen hun zin was opgedrongen,
werd van meet af aan duidelijk gemaakt waar in België de prioriteiten lagen. Hij moest niet denken, zo dreigde Alexandre Gendebien in maart 1834 in de Kamer, dat hij de belangen van Wallonië kon opofferen aan die van "het Orangistische Antwerpen". Gendebien was kwaad omdat de eerste Belgische spoorlijn niet in Wallonië werd aangelegd. "Houd er rekening mee," aldus Gendebien tot de vorst, .'dat wij u desnoods de taal van het geweld zullen laten verstaan." De koninklijke familie hield er sindsdien rekening mee.

Omkoperij
Leopold I was een briljante machiavellist.
Hij wist zeer goed dat hij het staatshoofd was van een artificiële natie. Naar het einde van zijn leven toe deed het hem zelfs wanhopen.
'.Vader blijft herhalen dat niets het land samenhoudt en dat het niet kan blijven bestaan," zo schreef Filip, de Graaf van Vlaanderen, in het voorjaar van 1865 aan zijn broer, kroonprins Leopold.

De eerste Coburg-koningen maakten corruptie tot fundament van België. Vaderlandsliefde is in België, zoals in alle artificiële naties, uitsluitend een liefde voor de eigen portemonnee. De rattachisten die de revolutie
van 1830 hadden gemaakt kregen betrekkingen en vergoedingen die te verleidelijk waren om te weigeren. Eén voorbeeld: de 22-jarige Felix Chazal, een felle Bonapartist, ontving een jaarinkomen dat 23 keer zo hoog was als dat van een onderwijzer.

Toch was corruptie als basis, van een staat een wankel fundament. Daarom had België een ideologie nodig waarmee goedgelovige zielen kon worden wijsgemaakt dat Belgisch patriottisme een deugd was, in plaats van een ondeugd. Die ideologie, het belgicisme, ontsproot in 1897 aan de pen van de Waalse antisemiet Edmond Picard. Tussen twee vui-
ge anti-joodse schotschriften ("La revision des origines du christianisme" en "L'Aryano-Sémitisme") in, schreef hij:

"L'ame belge."
De Belgen waren geen twee volkeren, aldus Picard, maar "één ras," en hoorden dus samen in één land.
Henri Pirenne werkte de ideeën van Picard verder uit. Hij herschreef de hele geschiedenis in functie van het belgicisme en
verzon de idee dat Vlaanderen "altijd tweetalig" was geweest, maar Wallonië niet.
Bijgevolg diende Vlaanderen altijd tweetalig te blijven, maar hoefde Wallonië dat niet te worden.
(Lode Wils van het Davidsfonds onderwijst ook het Belgicisme en volgt gehoorzaam de stem van H.Pirenne zoals oud-minister Marc Eyskens beweert dat Belgie op een democratische volkse belgische manier onstaan is.)

#38255

Eric Jans.

 

@ Peter:
En even kijken rond en ná 1830:

De Britten vreesden dat de Belgische revolutionairen België zouden overleveren aan de Fransen.
Dat waren de Belgen trouwens ook van plan.

De Britten wilden de Nederlanden kost wat kost samenhouden, maar toen de prins van Oranje de zaak totaal verknoeid had, konden ze enkel nog proberen om de opslokking van België door Frankrijk te beletten. Laat ons België verdelen, zo stelde de sluwe Franse diplomaat Talleyrand daarom eind december 1830 aan de Engelsen voor. Hij had een plan getekend, waarbij de Belgische provincies opgedeeld werden in vier stukken, namelijk een deel voor Pruisen, een deel voor Frankrijk, een deel voor Nederland plus een onafhankelijke Vrijstaat Antwerpen onder Brits gezag.
De hele linkeroever van de Schelde -dat zijn de huidige provincies West-Vlaanderen plus geheel Oost-Vlaanderen op het land van Aalst na, plus Zeeuws Vlaanderen, alsook de stad Antwerpen met zijn bastions op de rechter Schelde oever zouden een Brits protectoraat worden: een soort onafhankelijk Vlaanderen avant la lettre.

Pruisen zou de hele rechteroever van de Maas krijgen, dus de huidige provincies Nederlands Limburg en driekwart van de provincie Luik, de helft van Namen plus Luxemburg, plus daarenboven op de linker Maas oever ook nog de steden Maastricht en Luik.

De grens tussen Nederland en Frankrijk zou langs de Demer worden gelegd.
Dit wil zeggen dat het grootste deel van de huidige provincie Belgisch Limburg plus de provincie Antwerpen op de stad Antwerpen na, plus de oude Oranje- stad Diest in het uiterste noordoosten van de huidige provincie Vlaams-Brabant bij Nederland zouden blijven.

De rest van het land -de huidige provincie Henegouwen, de westelijke helft van Namen en Vlaams-en Waals Brabant plus Brussel en het land van Aalst zouden bij Frankrijk komen.

De Britten wezen dit voorstel van de hand. Dat is een spijtige zaak geweest, want het zou het hele huidige Vlaanderen, op Brabant en het land van Aalst na, in 1830 in Nederlandstalige handen gelaten hebben. De Britten wezen het voorstel echter af omdat ze, na de verzoening tussen koning Willem en zijn zoon, een nieuwe poging wilden ondernemen om de Nederlandse eenheid alsnog te redden. Eind maart 1831 zette Lord Ponsomby, de Britse gezant in België en de schoonbroer van de nieuwe Britse eerste minister Lord Grey, een aantal Belgische officieren waaronder generaal Jacob Vandersmissen, de militaire commandant van Antwerpen, ertoe aan een pro-Orangistische staats greep te plegen. Het Voorlopig Bewind te Brussel, aldus Ponsomby in een rapport van 19 februari aan Lord Granville, werd immers "verworpen door de grote meerderheid van de bevolking", die terug onder het gezag van Oranje wilde komen.

Het Voorlopig Bewind, dat België sinds oktober bestuurde, werd inderdaad gewaar dat de bevolking hen niet goed gezind was. Er moesten eind april nieuwe verkiezingen komen, en die zouden ongetwijfeld een pro-Orangistische meerderheid aan de macht brengen.
Daarom pleegde het Voorlopig Bewind op 12 april 1831 zelf een staatsgreep en legde de macht bij de onverkozen II Association Nationale" van Gendebien.
Die ontketende een golf van terreur tegen al wie ook maar van orangistische sympathieën verdacht werd. In de Vlaamse steden waren de Nederlandsgezinden vogelvrij. Vandersmissen werd ontslagen. Er volgde een vreselijke repressie, de eerste maar niet de laatste in de Belgische geschiedenis.

De burgemeester van Antwerpen, Willem Andries de Caters, vluchtte naar Aken uit vrees voor zijn leven terwijl zijn huis geplunderd werd, de lokalen van Nederlandsgezinde dagbladen gingen in diverse steden in vlammen op, terwijl in Gent de Britse industrieel Dixon, een vriend van koning Willem, op straat in elkaar geslagen werd door een bende hooligans die de Brabançonne zongen.

De Belgische eerste minister, de liberale jurist Joseph Lebeau verklaarde dat -ik citeer- de plunderingen bij de orangisten, hoe betreurenswaardig ook, een verschrikkelijke noodzakelijkheid zijn om de vijanden van de openbare orde te beteugelen - einde citaat.
De geschiedenis van België begon zodoende in terreur en onwettigheid.

Maar omdat de Belgische onafhankelijkheid niet ongedaan te maken scheen, veranderde Londen in april 1831 van tactiek. Het verklaarde zich akkoord met de afscheuring van België op voorwaarde dat de nieuwe staat een voor de Britten aanvaardbare koning kreeg. Dat werd prins Leopold van Saksen-Coburg, een aangetrouwd lid van de Britse koninklijke familie.
Hij was de broer van prinses Victoria van Saksen-Coburg, de moeder van de jonge Victoria die in 1837 koningin van Groot-Brittannië zou worden. Deze Victoria trouwde met haar kozijn, Albert, de zoon van Leopolds oudste broer. Aldus kwamen twee takken van dezelfde Saksen-Coburg familie op de troon in Engeland zowel als in België.
Zo kwam het dat de Britten, zeker tot aan Victoria's dood in 1901, de grootste verdedigers werden van de Belgische belangen.
Niet zozeer uit liefde voor de nieuwe staat België, maar wel omwille van het familiebelang van de Coburgs.
Diezelfde familie kwam in 1837 bovendien ook op de troon in Portugal terecht en had grote belangen in Oostenrijk.
Een aantal Britse politici waren daar allerminst mee gediend.
Zo sprak Lord Palmerston zeer afwijzend van de Oostenrijks-Portugese-Belgiclstlsche Coburg-kliek" die het in Londen voor het zeggen had en de Britse belangen stelselmatig ondergeschikt maakte aan die van de Coburg-familie.

Madame Lieven, de vrouw van de Russische ambassadeur in Engeland, schreef zelfs dat "Groot-Brittannië zuchtte onder de Belgische tirannie".

In België zelf waren de Coburgs niet geliefd.

Er waren enkele pogingen om de Belgische onafhankelijkheid ongedaan te maken. De orangisten wonnen zelfs in Brussel de gemeenteraadsverkiezingen. In 1834 gingen in het land petities rond met sympathiebetuigingen voor het Huis van Oranje. De namen van de ondertekenaars werden in de kranten afgedrukt. Op 6 april 1834 besloot het Belgisch regime er een eind aan te stellen. Het Belgisch leger dat grotendeels uit Fransen bestond, begon, zogezegd uit spontane sympathie met koning Leopold, de huizen te plunderen van al wie van orangisme werd verdacht.

"Moet je nu wat weten, mama", zo schreef Leopolds vrouw, koningin Louise-Marie, aan haar moeder, "er is hier een muiterij aan de gang. Je zal me niet willen geloven, maar het is geen muiterij tegen de regering, maar vóór de regering!"

" Verontwaardigde buitenlandse diplomaten, zoals Lord Adair, de ambassadeur van Engeland, en graaf Dietrichstein, de ambassadeur van Oostenrijk, begaven zich naar Leopold om te protesteren ten voordele van de orangisten. De koning was zeer kortaf: "Ze krijgen waar ze om gevraagd hebben ", zei hij.

De orangisten waren door de terreur geïntimideerd, en de meesten trokken zich terug als kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Alleen in Gent durfden ze nog opkomen. Ze wonnen, maar de koning weigerde de orangist Jozef van Crombrugghe te benoemen. In 1839 schreef een teleurgestelde Louis De Potter, die in 1830 een van de vooraanstaande leiders van de revolutie was geweest, dat er in de nieuwe staat minder vrijheid was dan vroeger onder koning Willem en dat naar zijn mening België en Nederland herenigd meesten worden. "Met of zonder het huis van Oranje-Nassau, dat doet er zelfs niet toe. " aldus De Potter.

In 1841 probeerden een aantal ontevreden orangisten om koning Leopold te kidnappen. Ze hoopten op die manier de Nederlanden te kunnen herenigen.

De leider van de samenzweerders was de afgezette voormalige militaire commandant van Antwerpen, generaal Jacob Vandersmissen. Het complot werd echter verraden. De generaals Vandersmissen en Vander Meere werden gearresteerd. Ook de Belgische minister van Landsverdediging, generaal Buzen, die de samenzweerders eigenhandig geholpen had bij het gieten van kogels ten huize Vandersmissen, werd opgepakt. Buzen pleegde zelfmoord in de cel terwijl hij op zijn proces wachtte, en Vandersmissen en Vander Meere kregen de doodstraf.

Ze waren echter populair en de regering durfde de straf niet uitvoeren. Vander Meere kreeg daarom gratie op voorwaarde dat hij naar Brazilië emigreerde - hetgeen hij ook deed. Jacob Vandersmissen ontsnapte op een nacht met verbazend gemak uit de gevangenis, vluchtte het land uit en stierf in 1856 in ballingschap in Duitsland.

Sommigen onder u kennen misschien de naam Vandersmissen in een ander verband. De commandant van de Belgische expeditietroepen die in 1863 in Mexico de lijfwacht vormde van de Mexicaanse keizerin Charlotte, die een dochter van Leopold I was, heette Alfred Vandersmissen. Die Alfred was een zoon van de samenzweerder Jacob Vandersmissen. Van Alfred wordt gezegd dat hij een affaire had met de keizerin en bij haar een zoon verwekte, die later onder de naam Maxime Weygand carrière maakte in het Franse leger en het tot generaal bracht. Het was Weygand die in 1940 de overgave van het Franse leger aan Hitler ondertekende. Als dit verhaal waar is, dan waren de twee groot- vaders van Weygand, enerzijds Leopold I en anderzijds Jacob Vandersmissen, de man die Leopold I had willen ontvoeren en van zijn kroon beroven.

Zoals gezegd konden Vander Meere en Vandersmissen bij de bevolking op ruime sympathie rekenen. Toch kwam het volk niet in opstand toen de samenzweerders werden opgepakt.
De Vlamingen kwamen nooit in opstand tegen België.

De reden is wellicht de nuchterheid van het Vlaamse volk. VIaanderen is een plat en dichtbevolkt land, zonder bergen en uitgestrekte bossen, en is dus niet geschikt voor een guerrillaoorlog.
Bovendien maakt een opstand hier geen enkele kans op slagen indien men niet op buitenlandse steun kan rekenen. In alle oorlogen en opstanden die Vlaanderen ooit in zijn geschiedenis tegen bezetters heeft gevoerd, heeft het steun gehad van de Engelsen. Engelse steun is voor de Vlamingen onontbeerlijk. Tegen de Coburgs was die steun er niet, omdat koningin Victoria haar nonkel Leopold steunde door dik en dun.

In juli 1844 rapporteerde de Pruisische diplomaat graaf Konigsmarck aan zijn regering vanuit Antwerpen dat, ik citeer: "koning Leopold in dit land even ongeliefd is als de koning van Nederland geliefd is". Op hetzelfde moment schreef koningin Victoria echter in haar dagboek: "Nonkel wordt zozeer bewonderd, bemind en zelfs verafgood door zijn onderdanen dat dit voor hem een grote steun moet zijn in al zijn vreselijke moeilijkheden.
Laat dit dus duidelijk zijn: tegen de Coburgs konden de VIamingen op de Britse steun niet rekenen, zolang de koningin van Engeland zelf een Coburg was; Maar zonder Britse steun maakten de Vlamingen geen enkele kans.

In 1830 onstond een staat die geen geschiedenis had,
geen taal en geen wortels en geen volkseigen Vorstelijk huis.
De Franse Bezetting maakte als een pletrol een geheel samengevoegd gebied van verschillende staatjes, steden, graafschapjes tot eigen Franse bodem.
Een stuk daarvan werd door de Fransen Belgique genoemd!

Een totaal nieuwe, jonge staat zonder verleden.

Dit 'Belgique' had niets uit te staan met de Oostenrijkse Nederlanden,want die waren verwoest, noch met De Nederlanden en hun cultuur en taal, noch met de Franken van Carolus Magnus en zeker niets met de Romeinen en nog minder met de oude Belgicae van Ceasar. Zelfs een fanatieke Belgicistische historicus als Lode Wils van het Davidsfonds kan geen echt bewijs van een historische achtergrond voor Belgique aanbrengen. (!!!)
Het congres van Wenen richtte een sterke staat op door Noord Nederlanden het deel van Frankrijk dat de Fransen Belgique noemden en Luxemburg bijeen te brengen. Die bufferstaat had de vrede in Europa kunnen bewaren.

#38260

Eric Jans.

 

Arm Vlaanderen.

In Vlaanderen vormden de landbouw en de vlasnijverheid nog altijd de basis van
de bestaanzekerheid van de meeste mensen.
In West Vlaanderen werkten zelfs 73pc. In deze sector. In 1845 begon echter de vlaskrisis. Goedkoop Engels textiel overspoelde de Franse markt terwijl Vlaanderen nu totaal afgesneden was van de Hollandse afzetgebieden en handelsposten
in de wereld. Daarbij kwam de Scheldetol en ook de aardappeloogst mislukte hier zoals elders in Europa.
Tussen 1843 en 1846 sloeg de aardappel ziekte toe. Er heerste hongersnoodop het platte land waarvan de
gevolgen
voor de Vlaamse samenleving talrijk en ingewikkeld waren. Vele Vlamingen emigreerden naar Amerika of Frankrijk
terwijl anderen gewoon stierven in het land van hun geboorte.
De sterfte als gevolg van de honger was meestal wegens ziekte zoals tyfus , waterzucht, terugkerende koorts die vele mensen troffen. Nochtans waren er voedingsmiddelen
genoeg maar de markteconomie was ingesteld op betaling met cash en dat hadden de mensen niet.

In 1930 werd de schooljeugd nog geleerd dat Koningin Marie Louise d’Orleans haar gouden
ring schonk als gift om de hongersnood in Vlaanderen te lenigen
.
Waarschijnlijk is men vandaag beschaamd om te vertellen hoe hoogmoedig een Franse koningsdochter
en gemalin van een Duitse Prins zo op het volk kon neerzien.
(ook in Ierland sloeg de aardappelenpest-The Blight- toe. De Engelse Koningin Victoria schonk vijf Gouden Ponden om de Ierse hongersnood te lenigen. Vandaag nog wordt dit feit vermeld in de Ierse geschiedenis als het voorbeeld van de hardvochigheid van het Engels koningshuis tegenover het Ierse volk.)

Het was de algemene opinie van Walen, Fransen en buitenlanders, (en ook later van de socialist Eedje Anseele)
dat de Vlamingen hun lot te wijten hadden aan hun
lethargie. Dat zij verouderde technieken bleven toepassen, dat zijn niet mobiel genoeg waren en vooral, en dat is typisch
voor de Belgische situatie, dat zij hardnekkig bleven vasthouden aan hun tradities en hun Taal.
Geëduceerden mensen spraken immers
allemaal Frans wat de Vlaamse boeren niet deden en zij er dus de gevolgen moesten van dragen.

#38265

Peter Van de Ven

 

@ Eric:
Ik ga je laatste posts uitprinten en eens rustig nalezen. Dit wil ik even kort opmerken:
(1) Je opmerking over Belgisch nationalisme is anachronistisch omdat niemand nog verwijst naar het negentiende eeuwse nationalisme. Ik gebruik niet graag het woord volk, maar als het dan toch moet, is het een imaginaire eenheid van al diegenen die zich als "Belg" definiëren, en dat blijken er toch wel heel wat. Ik zie mezelf als Belg, en de Keltische wortels daarvan zijn zeker niet onbelangrijk.
(2)Rond die Keltische roots van België (en van Europa) dans je vakkundig rond (of heb ik er over gekeken?). De timing van de grote christelijke feesten is Keltisch, midzomer is Keltisch, "oogst" voor augustus is Keltisch, kerst-"avond" is Keltisch, vele "heiligen" zijn Keltisch, en tot in de achttiende eeuw waarschuwde de kerk voor "goddeloze" duïden.

Overmorgen is het Pasen, het feest zelf is Keltisch, maar werd verkerstend. Slechts in de vierde eeuw legde de katholieke kerk Pasen vast als de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-evening. Voordien gold een Joodse berekening, maar niemand weet in welk seizoen of maand de kruisiging heeft plaatsgehad (aangenomen dus dat dit een historisch feit is)

Waarom maak je overigens Willem I geen verwijten: als hij zijn VKN nu eens "België" had genoemd... , maar hij heeft het niet gedaan, zoals geen enkele prins van Oranje voor hem, en geen enkele na hem.

Zoals ik al schreef: de stam "Belg" heeft oeroude wortels, dat is een historisch feit, en gegoochel kan daar niets aan veranderen. Maar ik ga je gegoochel nog eens rustig nalezen.

#38285

Leo Norekens

 

@Eric: ik zei dus "courage", maar DIT bedoelde ik nu ook weer niet..! :-)

Bewonderenswaardig, maar ik vrees een beetje dat je een kanon inzet tegen een gifwolk.

(Voor het overige blijf ik bij m'n vorige post alhier...)

#38293

A.Rouet

 

@ Leo

Zelfs ik zie dit met lede ogen ( en dus zonder leedvermaak) aan.

#38312

Eric Jans.

 

@ Peter Van de Ven:

<<Waarom maak je overigens Willem I geen verwijten: als hij zijn VKN nu eens "België" had genoemd... ,(...)>>

Willems voorouders waren Stadhouders en geen koningen.
Koning Willem dééd niets anders dan zich Koning van 'Belgium' (= Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in Latijn) noemen. Wat is 'Rex Belgium' volgens jou anders? Het staat op talloze correspondentie van onze koning van toen. Het zijn de Saxen-Coburgers die zich niet Koningen 'van' België noemden... en jij bent vergeten uit te leggen hoe dat gekomen is, Peter. Ik had het je nochtans gevraagd.
Maar 'vragen stellen aan Belgicisten', dat mag misschien niet in een discussie? Is een simpele vraag voor jou dan geen antwoord waard? Ik heb nochtans juist nóg maar eens op jouw vraag (of tegenwerping) het énig mogelijke antwoord gegeven.

@ Leo en A. Rouet:

Er is een liedje van (Orangist!) Paul van Vliet dat 'Vlaanderen' heet. Velen hier zullen het ongetwijfeld kennen. Daarin staan de woorden:

En als ik droevig voel
Wil ik naar Vlaanderen
Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt
En als ik heimwee heb
Wil ik naar Vlaanderen
Omdat in Vlaanderen mijn heimwee ongemerkt versmelt
Met een eeuwenoud verlangen
Dat in Vlaanderen is blijven hangen
In de dorpen, in de steden
Met een rijk, maar zwaar verleden
Dat Brussel in zijn logboek niet... of liever niet vermeldt

Welnu, dat is een 'zwaar verleden' dat 'Bruxelles' vandaag met alle macht en alle mogelijke gekke middelen tracht uit te wissen, te verdringen en te vernietigen.

@ A. Rouet:

Ik ben hier dan nog niet aan het uitleggen wat politici hier in 'België' bedoelen met een begrip als 'omgekeerde solidariteit', waarbij er een voorstelling wordt gemaakt alsof 100 jaar geleden de Vlamingen op Francofone 'solidariteit' hebben kunnen rekenen.
Wat je hierboven leest is alleen nog maar de basis die gelegd is geweest voor die zgn. en veelgeroemde 'omgekeerde solidariteit'.

Er komt meer...

#38331

Eric Jans.

 

In Wallonië daarentegen oogstten de Walen de welvaart waarvan Koning Willem I de grondslag had gelegd. Zo profiteerden zij van de wijsheid en voorzienigheid die Willem, die door hen verjaagd was, aan de dag had gelegd.
De eerste stoommachine van John Cockeril werkte in 1816, de eerste cokeshoogoven werkte in 1818 en de eerste stoomboot van het Europese vastenland werd in 1820 gebouwd.
Onder Willem waren ook de eerste infrastructuurwerken begonnen die het kolengebied moesten ontginbaar maken. Het nodige kapitaal werd bijeengebracht door de door Willem I opgerichte Generale Bankmaatschappij ter ontwikkeling van de Nederlanden... de latere
‘Societé Génerale’.

Reeds in 1831 liet de afgevaardigde voor Roeselare, C. Rodenbach, uitschijnen dat er op 380 beambten van de centrale besturen van deze maatschappij slechts 22 Vlamingen waren. Vanzelfsprekend ging de belangstelling van de Waalse beambten van de Generale in de eerste plaats naar de streek hunner jeugd. Daarbij komt nog dat men maar oog had voor de grootindustrie.
De Waalse koolmijnen werden de kern van een machtige nijverheid, die weldra in België den boventoon voerde en die zich in grote belangstelling van Staatswege mocht verheugen. Vlaanderen integendeel scheen een schoon verleden zonder toekomst.

Het door koning Willem ontworpen kanaal van Terneuzen werd niet voltooid; de haven van Oostende wachtte lang en vruchteloos op verbetering; de ontworpen vaarten in Vlaanderen en in de Kempen werden voor geruime tijd verdaagd. Terwijl een net van spoorwegen Wallonië omspande bleven West- Vlaanderen en Limburg er geheel zonder.
In Brussel scheen men te vergeten dat Vlaanderen aan zee lag: men liet de visserij gewoon kwijnen!

DE LEIDERS DER OMWENTELING TRACHTTEN ONZE TAAL UIT TE ROEIEN.
Zo stond het beschreven in “« VOLKSHEIL » V. z. W. PRIJS: 1 FRANK -uitgegeven in 1930 bij het ‘eeuwfeest’:

De eerste daad van het ‘Voorloopig Bewind’ was het staatsblad uitsluitend in het Frans te laten verschijnen (5 Oktober).
Tien dagen nadien schafte zij de Vlaamsche Kamer af, die bij het Hof van beroep te Luik uitspraak deed over de vonnissen uit Limburg.
Einde Oktober werd het Vlaamsch uit het leger gebannen : commando en beheer... 't was al fransch dat de klok sloeg.
De 2700 officieren in 1831 waren allen Franschen op 150 na: de generale staf telde 24 Franschen en 4 Belgen.
Op 16 November 1830 riep hét Voorloopig Bewind het Fransch uit als eenige officiële taal:

«Overwegende dat de tael die door de inwoners van zekere plaatsen gesproken, verschilt van provincie tot provincie en soms van omschrijving tot omschrijving, zoodat het onmogelijk zou zijn den tekst der wetten en besluiten in die taal af te kondigen, zal het fransch in België de eenige officieele taal zijn. (Een uitleg die nú nóg ter vergoelijking wordt opgeworpen!)

Wel werd in de grondwet de «vrijheid der talen» geschreven en mocht de staatsburger de taal gebruiken die hij verkoos, maar volgens hoogergenoemd besluit van 16 November moest dit recht «geregeld worden om in overeenkomst met den dienst der algemeene regeering en
der rechtbanken gebracht te worden», wat betekende dat wanneer de rechten der burgers in botsing kwamen met de belangen of de grillen der ambtenaren, de rechten der burgers moesten zwichten. In bestuur en leger was de verhouding tussen het aantal Vlamingen en Walen wraakroepend. Dit was het gevolg van de geweldige «plaatskensjacht» waarmee de Walen hun taalgenoten van het Voorloopig Bewind bestookt hadden.
En als kroon op dit hatelijke verfransingwerk drongen de ministeries van koning Leopold I ‘de officieele onderwijsgestichten het Fransch als voertaal op’.
De universiteit te Gent werd een Franse universiteit. Vlaanderen scheen enkel nog een mooie bladzijde oude geschiedenis. Maar toen kwamen Willems en Snellaert en David en uit het stof der bibliotheken brachten zij de overoude adelbrieven van onze taal in het licht: en Conscience leerde ons volk lezen en schreef zijn ‘Leeuw van Vlaanderen’, het volksboek van ‘den Vlaamschen trots’. Deze ‘jongens van boer en arbeider en burger’ begonnen een nieuw hoofdstuk in de VIaamsche geschiedenis.

De ‘Vlaamsche Beweging’ was begonnen. Vlaanderen zou niet sterven. Gij zegt dat 't Vlaamsch teniet zal gaan? 't En zal!, dichtte de katholieke Guido Gezelle, voor wiens luisterende ziel 't lijzigste gefluister taal en teeken had.
Hij verheerlijkte Vlaanderen, ‘Werk van Gods handen’. Een ander kind uit West- Vlaanderen, Rodenbach, joeg den blauwvoet over 't land. " En niettegenstaande de verlokking van het vreemde werd «onze misprezen moedertaal» naar den troon gebracht van het volkshart.
We hebben jaren en jaren moeten strijden voor... een brokje recht.

Geheel de negentiende eeuw is een eeuw van Vlaamsche (Laaglandse/Nederlandse/de ‘Belgische’ taal) schande en van Franco-Belgische verdrukking zondermeer. En dat zouden wij moeten vieren?!
Wij vergeten niet dat bij de tonen van de Brabançonne onze taal naar den stal werd verwezen. Het heeft een eeuw geduurd vóór die Brabaçonne in het Nederlands enige erkenning kreeg!

Om het schoon te zeggen, zoals vooraanstaanden van weleer in de Vlaamsche Beweging medio 19de eeuw: ‘Wij kussen de hand niet die ons slaat als dezen die aldus hopen wat kruimels te krijgen van de Belgische tafelen. Wij vieren niet het jaar dat het schoone Nederland vaneen scheurde.’

Noch in economisch opzicht, noch in Vlaamsch cultureel opzicht hebben wij
eenige reden tot dankbaarheid jegens de Waalsch-fransch.franskiljonsche belhamels van 1830 En in godsdienstig opzicht ?
Zeker, wij hebben geen blad voor de mond genomen bij de bespreking van de regeeringsdaden van koning Willem.
Maar omwille van zijn despotische neigingen moesten wij niet scheiden. Enkele jaren na 1830 moest Willem vaarwel zeggen... ook aan den Hollandschen troon!

[Ter vergelijking, als het over ‘godsdienst’ moet gaan; hier de FEITEN van halfweg de 19de eeuw:]

De Belgische katholieken kregen de schoolvrijheid zonder toezicht en zonder
één cent! De Hollandsche katholieken leven thans onder het regiem van de gesubsidieerde vrijheid. Onze colleges zijn arme luidjes in vergelijking met de mooie katholieke lycea bij onze noorderbroeders en in heel de katholieke wereld beschouwt men als een ideaal de schoolvrijheid lijk... in Holland.
De Vlamingen hebben in 1830 het ongelijk gehad zich te laten op sleeptouw nemen door de Walen en de Franschen

Wij hebben geleerd en zullen thans niet meezingen in het Belgisch koor, maar meer dan ooit zullen wij streven naar de samenwerking van Noord- en Zuid-Nederland.
Leve Vlaanderen !
Leve Belgica!
Leve Belgium!
Dat wil zeggen... Leve de Nederlanden ! .
Et ceterum censeo "Belgicam presentam " esse delendam!
door « VOLKSHEIL » V. z. W. PRIJS: 1 FRANK -uitgeven in 1930

De Hollandse druppel die de Belgische beker deed overlopen (zo beweren de Franstaligen) was dat Willem I in navolging van de Jakobijnse traditie van de Franse Revolutie (een staat, een volk, een taal) het Nederlands als bestuurtaal verplicht maakte. Nederlands was de taal van 4/5 de van de bevolking!
Vlaamse boeren die konden lezen noch schrijven tekenden met een kruisje een petitie om het Frans te behouden op aandrang van hun Katholieke parochiepriesters. En zo komen wij dan tot vandaag aan de Belgische Gestelde Lichamen met ontblote kronen... Niet lachen a.u.b.!

Het was dit prachtige ‘Belgische Orgaan’ waarvoor Albert II laatst zijn Franse speech over het ‘omfloerste separatisme’ afstak. Ompfloerst?
Over het omfloerste Franco-Belgicisme, de grondslag van zijn staat tot op heden, heeft hij zedig gezwegen.

#39189

Michiel Driessen

 

Ik begrijp dat „gezeur“, als ik me als arrogante Nederlander zo mag uitdrukken, over de connectie Belg-Belgae hier niet zo. De gemiddelde Belg heeft met de Belgae net zoveel gemeen als een schemerlamp met een staafmixer (dit is opbeurend bedoeld).

Er was ooit een klein landje in wording, dat zich de 7 verenigde provincien noemde. Dat landje zat dringend verlegen om een ... noemenswaardig verleden. Een land dat zich onafhankelijk verklaart, mag dat militair wel zijn, maar zeker toendertijd, moest je een verleden hebben dat als het even kon tot in de Romeinse tijd terugreikte (het Classisime was bon ton). Een beetje staat had een roemrijk en vooral .... langdurig verleden. De 7 verenigde provincien hadden echter net gisteren een volkslied en een nationale vlag met 3 strepen bedacht. Dat is anno 1600 zoiets als meedoen in de Lord of the Rings ZONDER dat jij afstamt van een elvengeslacht, waarvan minstens één familielid 7000 jaar geleden nog met een andere elf had gesproken die nog bij God zelve of koffievisite was geweest.

Er werd dus gezocht. En er werd gevonden in Tacitus (oude Romein en bon ton). Wie leefden er volgens Tacitus aan de Rijn en de Noordzee: de stam der Batavi. En deze Bataven hadden zelfs bijna een grote opstand tegen de Romeinen gewonnen. Er waren 6 legioenen nodig geweest om ze te stoppen. Deze mensen zaten geografisch op de juiste plek, het waren geweldenaren en nog beter ... ze waren “echt reteoud”! Een noemenswaardig verleden! Kwijl. Afijn, de mythe was geboren (ik denk met Hugo Grotius’ werkje over de geschiedenis van de Republiek; eerste serieuze poging, denk ik, de Bataven tot Nederlanders te maken).

We draafden zelf dermate door dat wij, Duitsers/Dietsers/inwoners van diverse gewesten, ons zo rond 1800 de Bataafse Republiek noemden (Je hoort het ze zeggen: “In Gelre zijn ...” “Ssssssst, Hendrik, niet Gelre, wat zeg jij nou?! Jij bedoelt toch zeker Midden West-Batavië!”).

En wat hebben wij nu te maken met de Bataven? ..... Niets! We weten niet eens of het Germanen waren. De gevonden artefakten lijken eerder Keltisch te zijn. In de 4e eeuw was het gebied ten zuiden van de Rijn verwoest en zwaar ontvolkt wegens invallen van Germaanse stammen (de Franken). De Bataven deden hoofdzakelijk dienst in het romeinse leger en met het verdwijnen (of liever terugtrekken daarvan), verdwenen ook de Bataven. De weinigen die achterbleven zullen in de Franken opgegaan zijn (ik denk niet, dat er veel keus was :-) if you can’t beat them, join them). Onze taal is die van de Franken. De taal van de meerderheid. Wij stammen dus voor 99% van de Franken af en ongetwijfeld zal er wat Bataafs bloed in ons zitten. We weten alleen niet door welke ader dat stroomt.

Nu kwam er een dag waarop anti-Nederlands gezinde “Nederlanders” (Franstalige Belgen neem ik aan) besloten zich af te scheiden. Nu hadden deze lieden in 1830 hetzelfde probleem: een vlag met 3 strepen, maar geen noemenswaardig verleden! En net als anno 1600 kon dat echt niet in 1830.

Nu waren er mensen die Zuidelijke Nederlanders al geruime tijd Belgen noemden. Wij waren in het Noorden immers Bataven en zaten er in Noord-Frankrijk en Belgie geen Belgae? Dat paste geografisch ook heel aardig. Was dat geen koren op de molen? Je wil je afscheiden en je hebt “Bataven” in het Noorden. De Bataafse republiek staat je nog voor de geest (pas door napoleon opgedoekt). Je bent op zoek naar een verleden en wil je bij de “club” horen, moet dat echt iets zijn, wat tot in de Romeinse tijd terugreikt. Het moet iets Klassieks zijn. Je hebt Caesar gelezen en weet, dat die Belgae die o.a. in Belgie zaten, het caesar persoonlijk nog knap lastig gemaakt hebben. Deze mensen zaten geografisch op de juiste plek, het waren geweldenaren en nog beter ... ze waren “echt reteoud”! Een noemenswaardig verleden! En in dit betoog een déjà vu. Afijn, de mythe is geboren. Wij ontevreden franstalige Nederlanders zijn geen Bataven, maar Belgae en zijn ..................... anders! Wij zijn anders in een andere staat. Prachtig!

En wat hebben de Belgen nu te maken met de Belgae ..... Niets! De Belgae waren een Keltische stam. In de 4e en 5e eeuw was ook Belgie zwaar verwoest en ontvolkt, wegens invallen van Germaanse stammen (de Franken). Deze Franken (Merovingers) vielen in grote getalen over Belgie heen en kwamen bijna tot aan Parijs. en ze bleven er permanent. Daarom wordt er in Nederland en Vlaanderen Nederlands gesproken. Het is niet zo dat alles in Zuid-Belgie altijd in meerderheid Romaanstalig was. In tegendeel het Frankisch en later Nederlands is langzaam weer naar het Noorden teruggedrongen. Onze taal, ook die van de Vlamingen, is die van de Franken. De taal van de meerderheid. Ook de Vlamingen stammen dus voor 99% van de Franken af en ongetwijfeld zal er wat Belgisch bloed in zitten, maar ook hier vraag je je af door welke ader dat dan precies stroomt.

Om een lang verhaal kort te maken: ik geloof niet dat de Belgen veel met de Belgae te maken hebben. Leuke term die eerst geografisch aardig dienst deed en later mooi te pas kwam om een nieuwe staat te legitimeren.

Meer niet.

Zijn er mensen die er ook zo over denken of is men nu heel beledigd? dat was dan niet de bedoeling. Dit is alleen mijn kijk op de termen Bataaf en Belg. Woorden met weinig inhoud.

Argumenten als “Midzomer” die ik hier heb gezien maken mij toch een beetje aan het lachen :-)

Wat ik overigens ook niet begrijp is dat wij Nederlanders zouden “stoken”. Wij hebben “stokende Orangisten”???? Ik kan iedere Belg die zich niet bij Nederland wenst aan te sluiten verzekeren, dat dit niet het geval is. De gemiddelde Nederlander kent Belgie van het feit, dat hij/zij graag in Antwerpen naar de Disco gaat. In brussel durven wij ons niet eens te vertonen. daar kunnen wij nog geen kopje koffie bestellen. Orangistische ideeen koesteren wij niet. Daar zijn wij echt veel te simpel voor. Dat gaat ons boven de pet. Ik denk dat de weinige Orangisten bij ons ook lid zijn van de plaatselijke geofictieclub en dat zegt genoeg.

#39204

dd

 

"maken mij toch een beetje aan het lachen"

Fijn te weten dat een van onze residente trollen, PVDV om hem niet bij naam te noemen, toch nog een nuttige functie in ons ecosysteem vervult.

#39224

Leo Norekens

 

@Michiel: Er is hier nog maar weinig tegenwind gegeven aan die Keltische mythe die PvdV hier almaar komt aanblazen.

De Nederlandse taal kent maar een handvol woorden die op het Keltisch teruggaan, en dat zegt genoeg, meen ik. (Wikipedia noemt "ambt, ambacht, kar, gijzel-, eed, ijzer en lood". PvdV argumenteerde hier ooit dat het West-Vlaams vol Keltische woorden zit, maar dan is mijn vraag als West-Vlaming: noem er eens ééntje...)

Blij dat iemand dat Keltische verhaal eens in zijn juiste context plaatst. De vergelijking met de "Bataven" lag inderdaad voor 't grijpen. :-)

Wij zijn voor méér dan 99% Germanen. Met de Kelten delen we wellicht niet méér DNA dan met de bonobo's.

#39230

Peter Van de Ven

 

@ Michiel:
"Argumenten als “Midzomer” die ik hier heb gezien maken mij toch een beetje aan het lachen"

Ah ja, en waarom dan? Omdat het je niet uitkomt?

De Keltische roots in de Europese cultuur zijn zeer diepgaand, het is gewoon een traditie binnen het Vlaams-nationalisme om die te ontkennen. Negationisme is dan ook het handelsmerk van Vlaams-nationalisten.

Het schisma tussen Rome en Constantinopel ging over de drievuldigheid. Al over nagedacht? Over de oorsprong van 1 mei? enz.

Wat betreft de antieke geschiedenis is er niet alleen "de Belgae", maar ook het feit van 500 jaar Romeinse provincie "Belgica".

Dat de taalgrens niet meer naar het Zuiden ligt, bewijst overigens dat de invallende Franken numeriek in de minderheid waren. Zij bevochten de Romeinen, en dat kon de Kelten niets schelen, dus legden ze hen geen strobreed in de weg.

Flaminganten zijn geschiedenisvervalsers zonder scrupules, alles is goed in hun anti-Belgische agenda.

#39261

Michiel Driessen

 

@ Peter:

Punt 1) Midzomer: Midzomer kan ik niet in een typisch Keltische context plaatsen. Dit feest werd gevierd door de Kelten, Germanen en Slaven. Het feest heeft overal dezelfde uitingen en eigenschappen.

Wat de Germanen betreft: de oorsprong vind je in de Oud-Ijslandse mythologie terug. Hlodur vermoordt Balder (Zonnegod) op aanstichten van Loki op Midzomerdag.

In alle Oud-Germaanse talen vind je het woord voor Midzomer terug.

Dit feest is zeer oud en vindt zijn oorsprong in een tijd dat er nog weinig verschil was tussen Italo-Kelten (die zich later in de kelten en de Italische volkeren (zoals bijv. de Romeinen) zouden opsplitsen en de Germanen en Balto-Slaven. Deze ethnische groep zat zo rond 2000 v Chr. ergens in Noord-Midden Europa.

Het feit dat de Germanen dit feest vierden is dus geen argument voor diepgaande Keltische "roots" of zoiets.

Punt 2) "De Keltische roots": "De Keltische roots in de Europese cultuur zijn zeer diepgaand".

Dat klopt, maar niet echt in die van Nederland/Belgie. Wat Keltisch is in de cultuur op het Europese vasteland van vandaag de dag, is hoofdzakelijk aangedragen door de kerstening van Germaanse stammen door Britten en Ieren in de 6e, 7e en 8e eeuw, beginnend met de Angel-Saksen in Engeland. Wij waren Germanmen met een Heidens geloof en werden Germanen die aan de ene God geloofden. Ik vind het ons niet echt Keltisch maken. Kern van een volk is mijns inziens de taal die door dat volk gesproken wordt. De taal bepaalt of je bij de club hoort of niet.

Keltische resten die uit de Romeinse tijd stammen of nog verder teruggaan vind je zo goed als niet in onze cultuur.

Punt 3) Belgica: De Belgica is de naam die de Romeinen gaven aan de streek waar de Belgae woonden. Het was voor de Romeinen gebruikelijk gebieden te benoemen naar één van de sterkere stammen die in dat gebied woonden en waar de Romeinen contact mee gehad hadden gehad en dus van op de hoogte waren. Deze Belgica-streek heeft met de huidige Belgen niets te maken. De (Frankische) Belgen hebben weinig/niets te maken met de (Keltische) Belgae.

Punt 4) Franken in de minderheid??????: Het is archeologisch bewezen, dat Belgie en Nederland in de 4e en 5e eeuw zwaar ontvolkt waren. De mensen waren weggetrokken. Ook is het uit Romeinse bronnen bekend, dat de Romeinen in de 4e eeuw een Frankisch volk hebben toegestaan zich te vestigen van buiten het Romeinse Rijk binnen het Rijk en wel in Texandria, het gebied van wat je vandaag de dag zou kunnen omschrijven als Brabant (Nederlands en Belgisch Brabant). De naam komt nog voor in Tessender- in Tessenderloo. Dit was op dat moment nog ongebruikelijk. Voorheen was het gebruikelijk binnenvallende stammen terug te drijven, dus uit het Rijk te gooien. Dit volk werd toegelaten, omdat er geen noemenswaardige populatie qua grootte in dat gebied aanwezig was en het Romeinse leger in de 4e eeuw hoofdzakelijk uit Germanen recruteerde. Men vulde zo een leeg gebied in de buurt van de kritische Rijngrens weer op met potentiele recruten. Met deze stam werd een verdrag afgesloten die ze tot Foederati maakte. Dat wil zeggen bondgenoten die het Romeinse oppergezag accepteren en gehoor moeten geven aan een oproep onder Romeinse vlag te vechten, dus ook tegen andere binnenvallende Germanen. Deze groep Franken werd steeds machtiger, hetgeen alleen door aanwas van de populatie te verklaren is. In de eerste helft van de 5e eeuw kon de Romeinse veldheer Aetius ze in 446 weliswaar nog verslaan, maar kon niet verhinderen dat ze inmiddels het zuidelijkere Doornik hadden ingenomen en kon ze dat ook niet meer afnemen. We hebben hier met een zeer grote club te maken. Het is niet voor niets zo, dat onder Frankische leiding later in de 6e eeuw de Franken in staat waren alle andere Germaanse volkeren in Gallie, waaronder de machtige West-Goten, te verslaan.

Wanneer deze Franken in conflict kwamen met reguliere Romeinse legereenheden, waren dat overigens ook vaak Germanen. Het moet in Belgie werkelijk geritseld hebben van de Germanen :-).

Er waren er zoveel alleen al in het Romeinse leger, dat het Laat-Latijnse woord camisia "Romeins legeruniform/hemd zoals gedragen door Romeinse soldaten" (gebruikt in de 4e en 5e eeuw) uit Proto-West Germaans *xamithja- ontleend was (dit woord zit nog vandaag de dag nog steeds in het Nederlands. Het is het woord "hemd").

Deze club Franken bevocht niet zoals Peter beweert "de Romeinen" maar de plaatselijke bevolking die bestond uit Gallo-Romeinen. Het Romeinse leger bestond al lang niet meer uit Italianen ("echte" Romeinen), maar uit ter plekke gerecruteerde en gestationeerde Germanen en Gallo-Romeinen. Deze Gallo-Romeinen zijn de plaatselijke, oorspronkelijk Keltische, bevolking die in de 4e eeuw al lang geromaniseerd was en een Latijns dialect sprak, waaruit later zich later het Frans en Provencaals zouden ontwikkelen. De Gallo-Romeinen, die zo ter hoogte van Belgie dus o.a. van de Belgae afstamden en geen woord Keltisch meer spraken, verdedigden hun eigen land, maar waren niet erg succesvol. Ze werden geleidelijk naar het Zuiden gedreven. Dat deze ex-Kelten ze geen strobreed in de weg legden, heeft te maken met het feit, dat ze numeriek kennelijk niet in staat waren, en zonder hulp van reguliere legereenheden al helemaal niet, om een deuk in een pakje boter te slaan. Hadden ze dat gekund, hadden ze dat gedaan, want het was hun land en hun steden die bezet en leeggeplunderd werden. Waarschijnlijker is, dat er dermate veel Franken waren, dat ze het maar wat moeilijk hadden en steeds meer terrein moesten opgeven, bijv. een stad als Doornik.

We weten dat de taalgrens vroeger zuidelijker lag dan nu en wel in de buurt van de Marne, geloof ik. Dat is aangetoond door plaatsnamen, namen van beekjes etc.

Verder weten we dat in de Middeleeuwen delen van Noord-Frankrijk nog Vlaamstalig waren (de buurt rond Cambrai en Lille).

In de 17e eeuw waren de gebieden rond Duinkerken nog Vlaamstalig.

De taalgrens is dus naar het Noorden opgeschoven. Dit zal een lang proces geweest zijn en zal al in Merovingische tijd begonnen zijn. Deze Merovingers (de Franken) zaten dus in noord-Gallie (Belgie) maar waren numeriek niet zo groot dat ze heel Gallie konden bevolken. Het waren alleen hun Germaanse legers en hun Germaanse elite die bovenaan in de Pyramide van de macht stonden en Gallie als geheel bestuurden. Deze elite werd onvermijdelijk steeds Romaanser onder invloed van de Gallo-Romeinse adel en grootgrondbezitters. De Romeinese cultuur werd als superieur beschouwd. Het werd steeds acceptabeler Romaans te zijn en steeds minder om een Germaanse "boer" te zijn. Dit is een proces dat eindeloos lang door is gegaan en wat je in de wat recentere geschiedenis een proces van Verfransing zou kunnen noemen (Daarbij komen nog de talloze invallen van het latere Frankrijk in de Zuidelijke Nederlanden natuurlijk).

Kortom: de Franken waren een grote club in een ontvolkt land. Zij bevochten de plaatselijke kleine club om ze het plaastelijke gebied afhandig te maken.

Nederlanders/Vlamingen stammen hoofdzakelijk af van een Germaanse, Frankische meerderheid in Nederland en Belgie en dat weerspiegelt zich in het feit dat wij een germaanse taal spreken en geen Keltische of Romaanse taal.

Ik zie hier eigenlijk maar weinig ruimte voor diepgaande Keltische wortels.

#39276

Peter Van de Ven

 

@ Michiel:
Maak er maar van wat je wil. Cultuur is meer dan taal alleen.

Ik stel vast dat antieke roots vroeger een vorm van prestige moeten gegeven hebben. Zo vind je in Duitsland (bv in Berlijn) ruïnes van Romeinse tempels. In Berlijn? Ja hoor, gebouwd in de achttiende eeuw. Die waren zo gefrustreerd dat zij geen antieke gebouwen hadden, dat ze er enkele hebben bijgezet.

Dat betekent echter nog niet dat het amfitheater van Orange ook namaak is.

Vlaanderen en Nederland hebben geen antieke roots, België wel, en daar zijn flaminganten en orangisten pisnijdig om. Jouw Bataven mogen van mij best een fabeltje zijn, Belgica bestond echt, en Keltische beschaving leeft wel degelijk ten dele voort in het huidige Europa. Dinsdag is 1 mei. De drievuldigheid, de Mariaverering, plaatsnamen, zinswendingen, feestdagen, het Keltisch-christendom, het wiel, goudsmeedkunst, de ruitenstoffen, enz.

Een andere tip: de vrede van Munster bakende reeds in 1648 de territouriumverdeling af tussen Nederland en België, leer er mee leven.

#39278

raf

 

@Peter:

'Maak er maar van wat je wil'
Als je het mij vraagt, een antwoord dat lijkt te zeggen: ik geef het op.

#39284

Peter Van de Ven

 

@ raf:
Och, al die nijd van mensen die een of ander eigenbelang of privé-agenda nastreven en daarin een plaatsje voor "België" voorzien, en dan boos worden als ze merken dat België het daar niet mee eens is, om daarin mee te spelen.

Nederland wou een groot imperium, en alle beetjes tellen, "we pikken België in". Idem voor andere (toenmalige) grootmachten. Ook de minderheid die een "schoon Vlaanderen" wil voelt zich beknot.

Het orangistisch/flamingant negationisme volgt steeds dezelfde lijn:
1. Ontken de antieke wortels van België
2. Ontken de Zuidelijk Bourgondishe-Spaanse-Oostenrijkse Nederlanden (in navolging van Willem van Oranje, die heeft zijn ambitie nooit opgegeven)
3. Ontken de Nederlandstalige inbreng in de Belgische revolutie ("Vlaanderen werd gekoloniseerd door francofone horden")
4. Ontken het democratisch karakter van de Belgische grondwet. (Nederland had slechts in 1848 een parlement, na het aftreden van Willem I, op intiatief van Willem II die nog kandidaat geweest is om koning van België te worden, op aandringen van Engeland, wat tot een breuk tussen vader en zoon leidde)

Het is steeds hetzelfde liedje. Straf is dat het vooral de hogere burgerij en de hogere adel waren, die na 1830 de orangisten uitmaakten. Willem is in 1841 met een Belgische adellijke getrouwd, "de Wégimont", vlakbij Verviers. De Belgische "revolutionairen" behoorden tot de lagere adel, de midden burgerij, de arbeidersklasse, en waren geïnspireerd door de waarden van Franse revolutie. Die hogere orangistische adel, die sprak Frans.

Neem nu één puntje, om de absurditeit van het standpunt van Michiel aan te tonen. Hij zegt dat de Belgische streken in 400 (Belgica dus) ontvolkt waren. Waarom ligt de taalgrens dan niet veel lager? De werkelijkheid is dat de Franken een minderheid vormden, die geen weerstand ondervond, omdat het centrale Romeinse gezag alle vertrouwen verloren had. De grens van het RR die bij de Rijn lag (aan de overkant lag inderdaad "niets", misschien wat Bataven?), verschoof naar het Zuiden, door het "absorberen" van de intocht van de Franken.

Zo vind je een driedeling die tot nu nog geldt: boven de Rijn "Frankisch", tussen de Rijn en de taalgrens "menggebied" en daaronder meer Romaans. Het gaat dus over een overgangsgebied.

Merkwaardig genoeg vind je die driedeling terug na de Unie van Atrecht/Utrecht, waarbij eveneens de middengebieden het slagveld van Europa waren. Tien jaar later, vanaf 1585 behoorde het middengebied terug bij de Zuidelijke-Spaanse Nederlanden, waardoor de RIJN grens (grens RR) opnieuw bevestigd werd (Een kaart waarnaar natuurlijk nooit verwezen wordt door flaminganten of orangisten), welke grenzen zo goed als vastgelegd werden in 1648 bij de vrede van Munster (en waarop Willem I terugviel na de Belgische revolutie)

Sinds 1585 kennen de Zuidelijke Nederlanden een relatief autonoom bestuur, eerst onder opeenvolgende landvoogden, daarna als het huidige België.

Ik heb het hier al meermaals geschreven: het huidige België is niet de loutere voortzetting van de Belgae, maar beweren, zoals Michiel doet, dat er "geen en helemaal geen verband" is, dat is "maf" en onaantoonbaar.

België heeft antieke wortels, tot grote nijd van naties die ze niet hebben, zoals Nederland. (Nederland is overigens slechts een republiek geworden in de zeventiende eeuw, omdat geen enkele edelman geïnteresseerd was om er koning van te worden: de noodoplossing was dan maar een Stadhouder).

Griekenland nu is niet het antieke Griekenland, het moderne Grieks is niet het antieke Grieks, maar wie zou durven stellen dat er geen en helemaal geen verband is? Idem met België.

Misschien is dat wel een van de cruciale onderdelen van de Belgische identiteit: slagveld van Europa, en de lessen die België daaruit getrokken heeft. Ligt daar de diepere betekenis van de Leeuw van Waterloo, en van loopgrachten: "Imperialisten niet gewenst" ?

#39285

Leo Norekens

 

"Waarom ligt de taalgrens dan niet veel lager?"

Dat weet je toch zelf ook wel. Die lag ooit véél lager. Michiel wijst daar trouwens op. "In de buurt van de Marne" zegt hij. En verder: "De taalgrens is dus naar het Noorden opgeschoven. Dit zal een lang proces geweest zijn en zal al in Merovingische tijd begonnen zijn." Michiel vergeet nog te vermelden dat dit proces nog steeds aan de gang is. Op dit moment is de inktvlek Brussel actief, en wordt er in de Vlaamse rand rond Brussel elke dag aan de corridor "gewerkt".

In je laatste paragraag zeg je iets zinnigs, Peter. België als slagveld van Europa. En de lessen die België daaruit getrokken heeft. Denk maar aan de 'heldhaftige' houding van Albert I in WOI en van Leopold III in WOII, beiden meesters in het afwachten van de afloop van de oorlog, en (in functie daarvan) beiden uiterst wispelturig in het kiezen van hun vrienden.

#39288

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
"Dat weet je toch zelf ook wel. Die lag ooit véél lager",

Neen hoor, het was een geleidelijk overgangsgebied, en van oorsprong was het Graafschap Vlaanderen tweetalig, dwz de taalgrens liep er dwars door. Een aanzet tot eerder "scherpe" afbakening kwam van de jezuïeten die hun catechismus onderricht in de zeventiende eeuw onderverdeelde in Nederlandstalige en Franstalige gebieden, maar voor de rest was er grote heterogeniteit.

Michiel is ook vergeten dat de Frankrijk in het AR een bondgenoot van Nederland was. Dat is pas veranderd na 1789, dwz zowel orangisme en flamingantisme zijn tegen de waarden van de Franse revolutie, tegen democratie dus. Ook de Nederlandse bevolking, zag Willem I als verlicht despoot niet meer zitten, en zo kon zijn zoon, Willem II, een parlement oprichten, in 1848.

Dat had België toen al 18 jaar. Die Nederlanders toch, altijd achterop... :)

#39294

dd

#39303

Leo Norekens

 

Zelfs al was er een zekere heterogeniteit, en al was die zeer zuidelijk gesitueerde taalgrens niet zo scherp afgelijnd, blijft een feit dat heel dat gebied vandaag homogeen Franstalig is, en dat de taalgrens dus onmiskenbaar in noordelijke richting is opgeschoven.

Dat het Graafschap Vlaanderen tweetalig was, klopt niet helemaal. De graven spraken Frans, de noblesse sprak Frans, maar het volk sprak Vlaams. Dat was ook zo in de 19de eeuw, dat is tot op zekere hoogte zelfs nog steeds het geval. Is Vlaanderen vandaag nog tweetalig?

En dan volgt weer een van die enormiteiten waar een mens toch even bij moet gaan zitten:
"...dat ..Frankrijk in het AR een bondgenoot van Nederland was. Dat is pas veranderd na 1789, dwz zowel orangisme en flamingantisme zijn tegen de waarden van de Franse revolutie, tegen democratie dus."
Bedoel je dat de democratie ontstaan is met de Franse revolutie? Of er synoniem van is? En dat al wie geen bondgenoot van Frankrijk NA de Franse Revolutie is, per definitie anti-democratisch is (want dat is de onverbiddelijke logica die in jouw bovenstaande zin steekt)??

(Overigens: Volgens Prof. R. Van Caeneghem liggen de wortels van de moderne democratie in de Middeleeuwse steden van euh...Vlaanderen, of althans van de Nederlanden. Ja, lach niet. Uiteraard vindt deze brave historicus gretig gehoor in Vlaamsvoelende kringen, maar het loont de moeite zijn argumenten eens te lezen en te wegen. http://secessie.nu/pdf/4-3.pdf )

#39309

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
In het Graafschap Vlaanderen werd "Vlaams" gesproken boven de taalgrens, Waals en Picardisch eronder.

Willem was een vertegenwoordiger van het AR, als "verlicht despoot", en dus anti-democratisch. Daarom zijn orangisten en Vlaams-nationalisten tegen de Franse revolutie, omdat zij één van de bronnen van democratie was, in het bijzonder van de Europese.

In het anti-Franse Vlaams-nationalisme, zit dus vooral anti-1789. Anti-democratisch dus, pro-Ancien Régime en pro-theocratie. Nog steeds overigens, kijk maar de politieke strekking je "zwarte link".

#39313

Leo Norekens

 

"zwarte link". In welk eeuw leef je eigenlijk, Peter?
Dat je Raoul Van Caeneghem zou veroordelen op basis van het gezelschap waarin hij verkeert (op secessie.nu), dat was te verwachten. Je deed het hier eerder al met Hugo de Schepper. Guilty by association. (Heb je ook *argumenten* tegen zijn stellingen?)
-------------------

"Daarom zijn orangisten en Vlaams-nationalisten tegen de Franse revolutie, omdat zij één van de bronnen van democratie was"
Als er in de Nederlanden een weerstand gegroeid is tegen alles wat Frans is, dan heeft dat met Frans imperialisme te maken, Peter. Staatsimperialisme en taal- en cultuurimperialisme. Eerst Frans (Zegt de naam Napoleon jou iets?), later Franstalig Belgisch. Erg "democratisch" allemaal.
De (al even "democratische") Franse Revolutie staat daar nogal ver van af. Of is het Vlaams-nationalisme een product van 1789???

#39315

Peter Van de Ven

 

@ Leo
"Of is het Vlaams-nationalisme een product van 1789???"

Ten dele een reactie op. In mei 1830 was het ook of beter eerst revolutie in Parijs, waarbij de monarchistische lelie (terug)vervangen werd door de 1789-driekleur. De Belgische revolutie inspireerde zich daar ten dele op (verzet tegen absolutisme) en gebruikte zelfs de 1789-driekleur: niet omdat ze Frans was, maar omwille van de revolutie-gedachte. Een deel van de katholieke kerk ging daar in mee, wegens afkeer voor de bemoeienissen van de protestante Willem, maar de lagere Vlaamse geestelijken waren anti-1789. Orangisten na 1830 waren te vinden in de hogere adel en spraken Frans, wat het AR-karakter ervan bevestigt.

Dus ja, Vlaams-nationalisme heeft wel degelijk anti-democratische, anti-1789 roots.

#39316

raf

 

@Peter VdVen:

Als Vlaams-nationalisten (uit jouw bijdragen leid ik af dat dit de overgrote meerderheid van de Vlamingen zijn, de echte en de verdoken), volgens jou dus anti-democratisch zijn, pro-Ancien Régime en pro-theocratie, welke epitheta zou jij dan aan sommige belgicisten willen toewijzen die in hun wanen naar wel zeer 'antieke wortels' terugkeren, om België te promoten. In de verbeten strijd tegen al dat ondemocratische Vlaams gespuis is de Keltische Kultuur een ware democratische verademing.

#39322

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
"Als Vlaams-nationalisten (uit jouw bijdragen leid ik af dat dit de overgrote meerderheid van de Vlamingen zijn, de echte en de verdoken)..."

Verkeerd afgeleid. Ik heb geschreven dat de Vlaamse politieke klasse de Nederlandstalige bevolking voor schut zet, omdat ze die door programma-afspraken onmogelijk maakt niet Vlaams-nationalistisch te stemmen. Dwz de opinie over communautaire zaken binnen de Vlaamse politieke klasse is de omgekeerde van die van de Nederlandstalige bevolking.

In de Vlaamse bevolking is slechts een minderheid flamingant, maar in de Vlaamse politieke klasse is slechts een minderheid het niet, en dat stelt een probleem van democratische legitimiteit. Als de Vlaamse politici over "Vlaanderen" spreken, spreken ze louter over zichzelf, niet voor of over de Nederlandstalige Belgen.

De antieke roots van België komen uit een tijd waar het begrip democratie irrelevant was (wat niet wegneemt dat de Keltische beschaving heel feministisch was itt de Romeinse en de christelijke), en het zijn niet de enige roots.

Wie de grondwet voor België schreef, schreef een voor die tijd zeer democratische, liberale grondwet, ze werden er zelfs door de Engelsen in geremd, want België moest "gematigd" blijven.

#39324

raf

 

@Peter VdVen:

Het wordt stilaan duidelijk. Orangisten en Vlaams-nationalisten, het is allemaal één pot nat en deze toch qua aantal niet onbeduidende volksgroep (met veel Jan-modalen) is ondemocratisch en heeft heimwee naar het Ancien Régime. De fine fleur hier te lande is belgicistisch en beschouwt de monarchie als sluitstuk of als bindmiddel. Mooi voorbeeld van een democratisch instituut, met erfopvolging en niks verkiezingen. Ancien Régime? Viva die Umwertung aller Werte.

#39326

Peter Van de Ven

 

@ raf:
Ik heb er geen idee van waar je dat leest, maar ja. Het verband tussen orangisten, confederalisten en Vlaams-nationalisten is duidelijk: ze willen België weg.

Uitgaande van de cijfers van diverse peilingen gedurende de laatste jaren, blijkt "in Vlaanderen" max 10% separatist, een 30% voor meer autonomie, en 60% voor evenveel of meer België. Dat is de verdeling binnen de bevolking.

Kijken we naar de politieke klasse, dan zien we het omgekeerd beeld. Dat is een democratische probleem, zeker als je ziet welke kartels en programma-afspraken er zijn.

De monarchie als enige bindmiddel van België voorstellen, is tegen de feiten.

Bovendien is het een historisch feit dat een monarchie door de toezichthoudende mogendheden in 1830 aan België werd opgedrongen. De liberale "revolutionairen" hebben toen daartegen in een democratische grondwet verkregen.

Staatshervormingen, zeker als ze richting conferalisme gaan, zijn zeer ingrijpend. Zulks kan een parlement of regering niet louter alleen beslissen: daar is een volksraadpleging voor nodig.

#39345

Leo Norekens

 

Alle respect voor Raf, maar gelieve persoonsverwisseling te vermijden, Peter. Zijn vrouw zou het zeker niet op prijs stellen.
:-)

#39347

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
Sorry, ik weet het, te laat gezien.

#39365

Eric Jans.

 

Als Nederland republikeinse bestuursvormen kent vanaf begin 17de eeuw is dat volgens Belgicist Baron Peter 'bij gebrek aan edelen'.

Maar als la France in 1789 haar democratische revolte nog moet beginnen voeren... jaa... dán is dat natuurlijk alfa en de omega van het democratische gedachtengoed in Europa.

En daar is écht geen Franco-favoritisme bij.

De Jan Kezen? Bij gebrek aan edelen die ervoor wilden gaan, meneer!
Opgelost. Probleem geclasseerd.
Die Belgicisten toch. Écht het heet water uitgevonden. Daarom had België ook de legitimiteit om Vedar Bush op Belgisch grondgebied voor de rechter te laten dagen: België had namelijk nooit een gebrek aan edelen die ervoor wilden gaan. Onze 'Baron in spé' Peter van de Ven, bijvoorbeeld. Ons aller maatstaf voor democratisch denken.

Haaaaaaaaaaaahaaaaahahahaaahaaaaaaaaaaaa!!!!

#39368

Peter Van de Ven

 

@ Eric:
Tja, dit staat op Wiki, waar jij ook graag gat kijken:

"Aanvankelijk zochten de Nederlanden buitenlandse landvoogden om het bestuur op zich te nemen. De inmenging van de Franse hertog van Anjou en enkele jaren later de Engelse graaf van Leicester waren echter geen succes. De Staten-Generaal besloten daarom zelf het land te besturen. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, ofwel de Republiek, was geboren."

en

"Officieel was de stadhouder nu niets meer dan een ambtenaar en bleef de volledige macht, uitvoerend en wetgevend, in handen van de Staten van iedere provincie. In de praktijk kon de stadhouder meestal grote persoonlijke macht uitoefenen. Op gewestelijk niveau moest hij vaak leden van de vroedschappen van steden voordragen en wist zo zijn eigen volgelingen in de meest fundamentele besluitvormende organen te benoemen."

Een quasi-arsitocratie/monarchie dus die in 1815 in een echte moarchie werd omgezet, en pas in 1848, het Belgische voorbeeld volgend, in een parlementaire monarchie.

#39381

Eric Jans.

 

@ Peter:

Mogelijks, maar dat maakt de intentie er toch niet minder om, ofwel?
Bovendien was de Franse revolutie in geen ding minder geïnspireerd door haar Engelse voorbeeld en niet in het minst haar Amerikaanse! Waar de Amerikaanse 'Yankees' hun inspiratie voor hun bestuur vandaan haalden... dat kan natuurlijk onmogelijk van de" Jan Kezen komen. Ah neen: dat past niet in je belgicistische plaatje.
Bovendien en wat meer is: de Britten zaten bij hún democratiseringsproces (ook een pak vroeger dan jouw achterlijk Franse boerenland) niet minder met dat probleem!

Toen Haendel hofmuzikant was kon de Britse koning niet eens Engels spreken! En de Nederlanders zijn daar niet minder 'hofleveranciers' geweest.

In die tijd had je edelen 'best méé'... voor de erkenning door je omgeving. Dat speelde een rol, nattuurlijk. De adel stond ook in nederland niet te springen om democratisering. Een mes dat aan twee zijden snijdt, of wat dacht je. bovendien moesten de stamboompjes kloppen. maar om dát als een argument tégen de nederlandse democratisering te hanteren? Waauw: dik argument, hoor Peter.
Bovendien - zelfs als dat nog zou kloppen maakt het Nederland niet minder verdienstelijk, natuurlijk. De humanistenzaten bij hen, niet in jouw achterlijk Parijs, hé.

Dat de stadhouder meestal grote persoonlijke macht uitoefenden (lees:niet uitsluitend en niet geheel zonder zich te moeten verantwoorden) dat zie je aan de stijl en de macht van de Franse presidenten tot op deze dag!
Nergens hebben presidenten zoveel macht als in Frankrijk. Dat is dus wel maar een heel dun argumentje als het om de uniciteit van het Franse model gaat.

Het is juist dat de Franse revolutionnairen in 1830 een nieuwe grondwet schreven. Maar het is even juist dat de grondwet van 1815 de meest vooruitstrevende van haar tijd was en dat Willem I de meest liberale vorst van zijn tijd was.
Natuurlijk werd hij gaandeweg autoritairder: de Franse illegitieme franse separatisten misbruikten de vrijheden steeds verregaander voor een ongeoorloofde afscheuring.
Je moet de dingen niet omdraaien: ook de grondwet van 1815 onder Willem I had voorzien in ministeriële verantwoordelijkheid. Daar had de koning zélf voor getekend. Maar die vrijheden werden misbruikt voor andere doelstellingen dan 'de opbouw van de Nederlanden'.
Die staatsgreep van 1830 en de verkiezingsoverwinning van de Orangisten in Brussel kort daarna zeggen genoeg. De muiterij en het uitmoorden van diezelfde Orangisten deden de rest.

Voorbij is voorbij... maar kom dat hier niet 'legitimeren' met de originaliteit van de belgische grondwet'.
Matig je belgicistische pretenties een beetje. In 1689 had Engeland reeds een tweekamerstelsel.
Dat de britten hier tot matiging opriepen had alles te maken met de misdadigheid van het regime van 1830/31 dan met de vooruitstrevendheid van haar grondwet.

#39401

Peter Van de Ven

 

@ Eric:
Willem was een verlicht despoot, heeft troonsafstand gedaan omdat de Nederlanders hem beu waren, en is opgevolgd door zijn zoon, met wie hij in onmin leefde (omdat die kandidaat koning van Belgiê was), en daarna getrouwd met de Gravin van Wégimont (= Franstalig).

Belgische "revolutionairen" van 1830 wilden een veel liberalere grondwet, maar Engeland heeft dat gedwarsboomd. Het compromis was: "veroverd" grondgebied een stukje terug afstaan, een meer gematigde grondwet en een vorst, in ruil voor erkenning. Dit alles heeft verschillende 1830-ers teleurgesteld.

De grootmachten vreesden een nieuwe oorlog op Europese schaal, omdat alle grootmachten rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken waren. Het ging om een delicate oefening in evenwichten tussen Engeland, Frankrijk, Pruisen en Rusland.

Zodus: België was 18 jaar vroeger dan Nederland een democratie.

#39414

raf

 

@Peter:
'Zodus: België was 18 jaar vroeger dan Nederland een democratie.'

Ok, veronderstel dat je een punt hebt. En dan? Ik volg de Nederlandse politiek al tientallen jaren. Conclusie: in de ranking van beste democratieën staat België ver onder Nederland.

#39418

Peter Van de Ven

 

@ raf:
"Conclusie: in de ranking van beste democratieën staat België ver onder Nederland."

Waaruit besluit je dat? Uit de moord op Pim Fortuyn?

Ik ben overigens bij diegenen die vindt dat de Belgische democratie aan herwaardering toe is.

Je kan echter best het onderscheid maken tussen een probleem en de natie. België is nu ontegensprekelijk democratischer dan in 1830, maar de natuur is er op achteruitgegaan. Het is aan de politiek om problemen op te lossen, dat stelt de "natie zelf" niet in vraag.

#39424

raf

 

@Peter:

En de moord op Lucien Lahaut en op André Cools? Toch zwak om de weging van het gehalte van de Nederlandse democratie te beperken tot het vermelden van de moord op Pim Fortuyn. Misschien onbekend terrein voor jou? Niks mis mee om dat toe te geven.

#39430

Peter Van de Ven

 

@ raf:
Waar het hier om gaat is de legitimiteit van een staat als België, niet wie goud wint in de Olympische Spelen in de discipline "Democratie". Op sommige punten zal België het beter doen, op ander niet.

Stel dat Hong Kong democratischer is dan Nederland, moet Nederland dan samensmelten met Hong Kong of er een kolonie van worden?

Natuurlijk is België voor verbetering vatbaar, zoals elke natie. Maar dat stelt die natie zelf niet in vraag ( =bis).

Is "Bush" een reden om de USA te splitsen? Wie tegen Bush is, kiest een andere president, dat verandert niets aan de soevereiniteit van de USA.

In een verlicht absolutisme, zoals dat van Willem I, ging dat niet.

#39432

raf

 

@Peter:

'Stel dat Hong Kong democratischer is dan Nederland, moet Nederland dan samensmelten met Hong Kong of er een kolonie van worden?'
'Is "Bush" een reden om de USA te splitsen?'

Je valt me tegen, Peter. Maar kom, het is warm...
Verder kan je niet toegeven dat die moord geen deugdelijk argument is (gewoon een retorische truc?). Daarom verlies je hier op punten. De stand België-Nederland is 1-2.

#39440

Peter Van de Ven

 

@ raf:
Sorry, Raf, jij verliest de punten, want je speelt rechter en partij teglijk. Wegens je gebrek aan inzicht in de scheiding der machten: Stand 3-0 voor België.

Je ontwijkt het thema: in Frankrijk zijn er nu presidentsverkiezingen, waarbij elke kandidaat zijn visie heeft op de invulling van Frankrijk, maar dat stelt de legitimieit van Frankrijk niet ter discussie.

Welke criteria hanteer jij om het democratisch gehalte van twee naties te vergelijken, en welk is de relevantie van die vergelijking ivm de legitimiteit van België?

#39445

raf

 

@Peter:
'Je ontwijkt het thema'

Lees je eigen bijdragen en je ziet een voordurend gekronkel om onder tegenwerpingen uit te komen. Waar haal je het toch met die scheiding der machten en die 3-0!
Ik begin te denken dat jij een verdoken Vlaams-nationalist bent die via onzinnige belgicistische stellingen de poten vanonder de Belgische tafel zaagt. 4-0 voor Nederland.

#39447

Peter Van de Ven

 

@ raf:
Neen Raf, de grote puntengever, je zit er naast.

Eén heel korte vraag:

Wat is de relevantie van Olympische Spelen Democratie tussen het huidige België en het huidige Nederland, voor de legitimiteit van de Belgische natie?

#39451

Peter Van de Ven

 

@ raf:

Die weten beter en gaan voor herfederalisering:

http://huizekeytsman.telene...

#39453

raf

 

@Peter:

'Wat is de relevantie van Olympische Spelen Democratie...'

Het startschot voor de Olympische Spelen Democratie is door jou gegeven via de ferme concluderende uitspraak:
'Zodus: België was 18 jaar vroeger dan Nederland een democratie.'
Er blijkt een speciale vorm van xenofobie te bestaan: de neerlandofobie. Als er dan ook nog co-morbiditeit is met belgofilie, wordt het bedenkelijk.

#39463

Peter Van de Ven

 

@ raf:
Mijn opmerking ging over 1830-1850 en niet over nu, en is gericht tegen diegenen die de legitimiteit van (de onafhankelijkheid van)België betwisten. Is zich verzetten tegen imperialisme "xenofoob"? Natuurlijk, niet, evenmin als een vrouw die niet verkracht wil worden, geen mannenhaatster is. En dat er in orangistische kringen een zeker imperialisme schuilt, is duidelijk.

#39474

raf

 

@Peter:
'een zeker imperialisme'
Veel, weinig? Verschuilen achter dat woord is handig, maar ik hou het bij neerlandofobie. En switch je niet voortdurend van 1830 naar nu en terug, naargelang het zo uitkomt in je argumentatie. Als het toch over imperialisme moet gaan, focus dan ook even op het de facto imperialisme van Frankrijk dat België aardig aan het 'overnemen' is.

#39476

Peter Van de Ven

 

@Raf:
Dat is geen imperialisme, maar globalisering. Niet dat ik daar voorstander van ben, ver van. Het aantal Nederlandse bedrijven actief in België, kan ook wel tellen.

Foei raf, zulk een franco-fobie. Ook last van anti-1789-denken?

Ik ben niet "tegen Nederland", ver van: in principe ben ik universalist, dwz het gaat me om principes. Maar dat wil niet zeggen dat ik imperialisten, zoals de orangisten, moet omarmen. Ik heb niets tegen Nederland, maar wel tegen organisme. Ik heb niets tegen Vlaanderen, maar wel tegen Vlaams-nationalisme. Ik heb niets tegen de islam, maar wel tegen islam-fundamentalisme, enz.

Dat is misschien de paradox van sommigen republeinse orangisten: ze zijn tegen de monarchie, maar niet tegen de Nederlandse.

Nederland houdt referenda, heeft geen opkomstplicht en geen kiesdrempel. Dat kan hier ook, maar wat heeft dat met de territorium-verdeling te maken?

#39478

raf

 

Neen, ik ben niet francofoob, wel republikeins en zonder 1789-complex. Om het nog moeilijker te maken: ik ben 'ook' tegen de Nederlandse monarchie.

#39605

Michiel Driessen

 

@Peter op een paar punten. Er staat dermate veel, in mijn ogen onzin, dat ik dat niet allemaal ga bespreken.

Onderstaand volgen twee posten, die al weer veel te lang zijn. Mijn excuises aan degenen die denken dat zoveel gespam overbodig is. Eventuele andere posten zullen korter zijn.

@Peter 27 april 11:37

“Maak er maar van wat je wil. Cultuur is meer dan taal alleen”.

Dat denk ik ook. Maar ik denk ook, dat de taal er wel heel sterk op wijst in welke cultuursfeer wij ons vroeger bevonden: de Germaanse.

“Ik stel vast dat antieke roots vroeger een vorm van prestige moeten gegeven hebben. Zo vind je in Duitsland (bv in Berlijn) ruïnes van Romeinse tempels. In Berlijn? Ja hoor, gebouwd in de achttiende eeuw. Die waren zo gefrustreerd dat zij geen antieke gebouwen hadden, dat ze er enkele hebben bijgezet.”

Nee, Classisisme was de gebruikelijke bouwstijl, aangezien de toenmalige staten zich op het voormalige Romeinse Rijk richtten. Men had bewondering voor de Romeinse staat als staat en imperium. Daarom staan er in Berlijn gebouwen in Klassieke stijl. Men Beweerde niet van de Romeinen af te stammen, aangezien dit niet zo was. Men was ook NIET naar Keltische wortels aan het zoeken. Die interesseerden ze niet, aangezien die er niet waren. Dit gebeurde alleen in Frankrijk aangezien die wortels er daar wel waren en voerde daar tot de “Vercingetorix verering” als tegenhanger van de Duitse “Arminiusverering”.

Verder legitimeerde men zich door op “antieke wortels” terug te grijpen. Daar hoefden je voorouders geen Romeinen (laat staan ondeduidende Kelten) voor te zijn geweest. In het Zuiden cultiveerde men de “Romeinse afstamming”. In het Noorden vierde met het “verzet tegen het Romeinse Rijk” met Germaanse “helden” als Julius Civilis en Arminius. Waar het om ging is dat een beetje staat een verleden kon aantonen, dat tot die tijd terugreikte.

“Vlaanderen en Nederland hebben geen antieke roots, België wel, en daar zijn flaminganten en orangisten pisnijdig om. Jouw Bataven mogen van mij best een fabeltje zijn, Belgica bestond echt, en Keltische beschaving leeft wel degelijk ten dele voort in het huidige Europa. Dinsdag is 1 mei. De drievuldigheid, de Mariaverering, plaatsnamen, zinswendingen, feestdagen, het Keltisch-christendom, het wiel, goudsmeedkunst, de ruitenstoffen, enz.”

Vlaanderen en Nederland hebben antieke roots. De Romeinse grens lag toevallig aan de Rijn. En daar hebben destijds waarschijnlijk zelfs Kelten rondgelopen. Punt is, wij Vlamingen en Nederlanders van vandaag de dag stammen daar hoofdzakelijk NIET van af. De Belgica bestond inderdaad en was een Romeinse provincie, die zoals al gezegd, met ons niks te maken heeft , maar met een stel Belgae, waar wij niet echt van afstammen.

“Dinsdag is 1 mei.” Da’s waar, en dat vieren wij in Nederland helaas typisch protestants door gewoon te moeten werken. :-(

“De drievuldigheid, de Mariaverering, plaatsnamen, zinswendingen, feestdagen” Kom nou, grapjas :-). Noem mij nou eens een paar plaatsnamen en zinswendigen bijvoorbeeld van NA de 4e eeuw (dus NIET van voor de tijd, dat er nog geen Germanen in Nederland en Belgie zaten en er wel een paar Kelten rondliepen) die van Keltische oorsprong zijn.............

Ik kan jou wel vast de naam van een plaats in franstalig gebied aan de hand doen, om er eens één te noemen, die van Germaanse oorsprong is: Lieberchies.

Dit stamt van “Leudiberht-iacum. Het acthervoegsel –iacum vinden we in gallo-Romeinse plaatsnamen en betekent zoveel als “de boerderij/villa van meneer zus en zo”. Na de invallen van de Franken verschijnen er boederijen/villa’s in Belgie, die door Franken bewoond worden. In dit geval die van een Frank namens “Leudiberht” (onze naam Liebrecht).

“Een andere tip: de vrede van Munster bakende reeds in 1648 de territouriumverdeling af tussen Nederland en België, leer er mee leven.”

Waar moet ik mee leren leven? Dat de afscheiding van de Nederlanden van Spanje uiteindelijk gedeeltelijk mislukt en gedeeltelijk gelukt was, waardoor een deel van de Nederlandstaligen zich een onafhankelijke staat mocht noemen en een deel dat genoegen niet gegund was?

En over ontevredenheid met de huidige verdeling hoor je mij niet zeuren, hoor.

#39606

Michiel Driessen

 

@Peter 27 april 14:24

“Neem nu één puntje, om de absurditeit van het standpunt van Michiel aan te tonen. Hij zegt dat de Belgische streken in 400 (Belgica dus) ontvolkt waren. Waarom ligt de taalgrens dan niet veel lager? De werkelijkheid is dat de Franken een minderheid vormden, die geen weerstand ondervond, omdat het centrale Romeinse gezag alle vertrouwen verloren had. De grens van het RR die bij de Rijn lag (aan de overkant lag inderdaad "niets", misschien wat Bataven?), verschoof naar het Zuiden, door het "absorberen" van de intocht van de Franken. Zo vind je een driedeling die tot nu nog geldt: boven de Rijn "Frankisch", tussen de Rijn en de taalgrens "menggebied" en daaronder meer Romaans. Het gaat dus over een overgangsgebied.”

Dit is geen absurditeit. De Belgische streken waren inderdaad dun bevolkt . Eén van de redenen overigens, waarom Maastricht Tongeren voorbijstreefde. De kilometers lange muur van Tongeren was met relatief weinig man niet te verdedigen. Tongeren kon men alleen maar opgeven. Maar met relatief weinig man kon je wel om het in de 4e eeuw spikspliternieuw gebouwde kleine Romeinse fort van Maastricht gaan wonen en je dan indien nodig daarin terugtrekken en het verdedigen.

Dat de Franken geen weerstand ondervonden, omdat “het Romeinse gezag het vertrouwen in de goede zaak” een beetje verloren had, geloof je toch zelf niet. Het gezag legde het af, omdat het de middelen en de nodige mankracht niet meer tot zijn beschikking had.

Een driedeling die nu nog geldt? BOVEN de Rijn zitten “Grunningers en Fries’n”. Dat zijn dus Friezen en Saksen. Frankische dialecten zitten nu juist in Holland, Utrecht en overal TUSSEN en ONDER de Rijn. En die liepen ooit prettig door tot aan zo ongeveer de Marne tot de “Verfransing” intrad.

“België heeft antieke wortels, tot grote nijd van naties die ze niet hebben, zoals Nederland. (Nederland is overigens slechts een republiek geworden in de zeventiende eeuw, omdat geen enkele edelman geïnteresseerd was om er koning van te worden: de noodoplossing was dan maar een Stadhouder). ”

Nederland heeft geen antieke wortels. Wat willen we daar mee zeggen? Ligt eraan hoe je het bekijkt. Als staat hebben wij geen antieke wortels, aangezien wij pas zo rond 1600 ontstaan zijn. Daar hadden wij toen een probleem mee en kwamen met een leuk Bataven-fabeltje aanzetten. Ik geloof niet, dat wij daar tegenwoordig nijdig om zijn. Ik geloof, dat het ons eerder geen donder interesseert. Qua volk en geografie echter hebben wij die wel. Ik beweer dat wij (en de Vlamingen en zelfs een deel van de Walen) hoofdzakelijk van de Franken afstammen en dat het Germaanse cultuurelement duidelijk overheerstte en nog overheerst afgezien bij het Verfranste deel. Die Franken liepen in die “antieke tijd” gewoon in onze streken rond? Ik ben met die wortels wel tevreden, hoor. In het Noorden was met vroeger al tevreden met een “in de Romeins tijd terugreikend Germaans verleden”. En die Franken stuitten op een Romeinse grens met daaronder een hoop “antieke wortels” zoals de vele forten, de paar steden (ook in Belgie dungezaaid), de enorme tempels (zojuist is er weer één ontdekt van de indrukwekkende categorie Elst en Empel, uniek binnen Europa) etc. die toen in Nederland stonden.
De noodoplossing was een stadhouder........??????? Die Peter he.... Een stel gewesten dient in Brussel (dacht ik) een petitie in, waarin zij het gezag van één heerser (in Spanje) afwijzen en meer “democratische vrijheden” wensen. Als gevolg is een gewapend conflict onvermijdbaar. Spanje stuurt troepen. De Nederlanden verzetten zich te land en ter zee. Er wordt 80 jaar gevochten, om van een alleenheerschappij af te komen. Joost mag weten, hoeveel er toendertijd gesneuveld zijn. Wat Nederland wilde was dermate uniek, dat de Nederlandse strijd symbool werd voor een Republikeins streven. Frankrijk (de revolutie) en Amerika lieten er zich door inspireren. En dan zegt Peter, dat Nederland maar een beetje een republiekje werd omdat niemand geinteresserd was om daar een beetje de absolute macht uit te oefenen en dich daar als God op aarde te laten bedienen ................ Ik word ff niet goed :-)

#39607

Peter Van de Ven

 

@ Michiel:
"...en een deel dat genoegen niet gegund was?"

Dat zegt voldoende natuurlijk: orangistisch imperialisme tot op het bot. Ooit al aan gedacht dat "de Nederlandstaligen" in de Zuidelijke Nederlanden de Calvinsten met plezier buitengewipt hebben?

#39610

Leo Norekens

 

De massale uittocht uit het Zuiden, richting Noorden, van al wie kon "lezen en schrijven" (eind 16de eeuw), lijkt er wel op te wijzen dat de woordkeuze van Michiel nog zo gek niet is.

(Overigens: opvallend kort repliekje voor jouw doen, Peter).

@Michiel: Wat die Keltische plaatsnamen betreft, ze zijn er natuurlijk wel, maar onder de voorwaarde die je stelt ("van NA de 4e eeuw") zul je ze niet vinden, dat is duidelijk. In de eerste eeuw van onze jaartelling verdween het Keltisch vrijwel geheel als spreektaal.

#39619

Michiel Driessen

 

Een tip voor degenen die geinteresseerd zijn in Germaans/Keltisch taalgoed in Belgie en Nederland gedurende de Romeinse periode.

In 2000 heeft Lauran Toorians het werkje "Keltisch en Germaans in de Nederlanden, taal in Nederland en Belgie gedurende de late IJzertijd en de Romeinse periode" geschreven, uitgegeven in Memoires de la societe belge d'etudes celtiques, deel 13, ISBN 2-87285-075-9.

Hierin bespreekt hij wat er in Belgie en Nederland zoal aan plaatsnamen en ander materiaal uit die tijd overgeleverd is en concludeert min of meer dat er toen wel/nog Keltisch gesproken werd, maar vindt ook reeds Germaans materiaal.

Interessant en laat zich makkelijk lezen.

Dit doet overigens niets van mijn eerdere betoog op dit forum af :-) Let wel, het gaat hier om de periode waarin de Rijngrens nog intact is en voordat de Germaanse invallen onze streken overspoelen en de Keltische taal/cultuur definitief uit onze streken wegvegen.

#39624

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
"De massale uittocht uit het Zuiden, richting Noorden, van al wie kon "lezen en schrijven" (eind 16de eeuw), lijkt er wel op te wijzen dat de woordkeuze van Michiel nog zo gek niet is."

Jaja, en de "domme Belgen" bleven achter zeker.

Willem van Oranje wou landvoogd worden van de hele Nederlanden, die ambitie blijkt bij sommige orangisten nog (spring)levend, zodat ze na 360 jaar de vrede van Munster nog steeds niet verwerkt hebben.

Waarvan akte.

#39625

Leo Norekens

 

"Jaja, en de "domme Belgen" bleven achter zeker."

Je begint alvast deze pagina uit onze roemrijke vaderlandse geschiedenis te begrijpen, Peter.
:-)

#39630

Cogito

 

Zeg Peter, wat zou je vinden van een hereniging van Nederland en België, onder de Van Saksen-Coburgs?

#39631

Eric Jans.

 

@ Michiel Driessen:

Smerige orangistische imperialist! Hoe wáág je het, hoe dúrf je het om zomaar met historische feiten onze zorgvuldig opgebouwde en gecultiveerde heraldiek aan diggelen te gooien met historische feiten!
Jij wil ons heroïsche Belgique kapot!
Schurk! Zijn er al Nederlandse troepenbewegingen aan de grens? Belgiës Minister van Oorlog Flahaut heeft dan ook nog zowat alle troepen uit het noorden teruggetrokken. Begrijpe wie kan?!
En nu kom jij hier ons geloof in onze Belgicistische antieke wortels vermorzelen met feiten? Hoe zeggen ze dat in Holland? 'Klouwtsak'!
Geen wonder dat onze koning beeft!

#39646

Leo Norekens

 

@PvdV:
Alle gekheid op een stokje, Peter: er is veel te zeggen voor de karikatuur die je daar maakt...

Het valt niet te ontkennen dat het Zuiden eind 16de eeuw beroofd was van zijn intellectuele en economische elite. Die hadden in groten getale hun biezen gepakt en waren zich in het Noorden gaan vestigen. Als religieuze en politieke vluchtelingen, op de vlucht voor de Roomse Spanjaarden.
De ongeletterden bleven verweesd achter in het Zuiden, zonder leiders, zonder trots en zonder toekomst. Met enkel de katholieke pastoor als gids, en dat voor méér dan twee eeuwen.
Het fiere Noorden ging zijn Gouden Eeuw tegemoet, niet geheel toevallig.

Pas daar maar eens de logica van de erfelijkheid op toe, en sta gelijk eens stil bij de hedendaagse clichés: de ondernemingszin, het lef, de mondigheid, de assertiviteit van de hedendaagse Nederlander, de slaafsheid, de sloomheid, het immobilisme van de hedendaagse Vlaming.
Allemaal karikaturen en clichés, jawel, maar komen ze van nergens dan?

#39647

Peter Van de Ven

 

@ Cogito:
België en Nederland kunnen niet herenigd worden, want ze zijn (bijna)nooit samen geweest. België en Nederland zijn fundamenteel verschillende landen met totaal verschillende historische wortels, en onder meer het gevolg van migraties.

Je vraag is niet volledig naast de kwestie, omdat naar verluidt, huwelijken tussen het Nederlandse en Belgische vorstenhuis niet langer grondwettelijk uitgesloten zijn, waarschijnlijk omdat koningshuwelijken niet meer leiden tot samensmeltingen van naties, zoals dat in de middeleeuwen het geval was (gelukkig !)

Mijn houding tegenover de monarchie is een pragmatische: vanuit de politieke theorie is een republiek de meest logische keuze, maar praktisch gezien, omdat we al een monarchie hebben, heeft de afschaffing van de monarchie meer nadelen dan voordelen. In 1830 zou ik zeker voor de republiek gekozen hebben, de monarchie is aan België opgedrongen door Engeland.

Ik vind de koning als neutraal instituut boven de partijen, een goede zaak. Als er dus ooit een president zou komen, kies ik voor het Italiaans model, met een president op de achtergrond. Maar eigenlijk hebben we dat nu al, ook al heet het systeem "koning".

Ik denk ook dat veel orangistisch en Vlaams-nationalistisch geroep om de republiek niet oprecht is, omdat ze eigenlijk gewoon Oranje willen hebben. Ik wil bv Bart De Wever -de "hard-core" republikein à la carte- tegen zijn Hollands madammeke en haar familie of in Nederlandse kranten nog wel eens horen zeggen dat hij in Nederland het koningshuis weg wil.

#39648

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
-->"Het fiere Noorden ging zijn Gouden Eeuw tegemoet, niet geheel toevallig."

Om verschillende redenen, en evenzeer om bepaalde redenen is het niet blijven duren.

Ik merk in de denkwijze van Vlaams-nationalistische en van Orangisten (die museumstukken die mentaal 360 jaar achteruit staan omsdat ze vrede van Munster nog niet verwerkt hebben) een zekere gelijkenis, namelijk dat ze het niet kunnen aanvaarden afgewezen te worden door wat in hun ogen "hun eigen volk" is.

Willem van Oranje streed tegen de Spaanse landvoogden, en in zijn ogen koos de Zuid-Nederlandse bevolking niet echt de kant van de Spanjaarden, maar werd ze daardoor gedwongen. Op een gelijkaardige manier miskennen Vlaams-nationalisten de mening van Nederlandstalige Belgen, want die is niet echt.

Wat Spanje was in de ogen van Willem van Oranje, is dus België in de ogen van Vlaams-nationalisten, en geen van beide kunnen begrijpen en aanvaarden dat "hun volksgenoten" hen echt afwijzen.

Een andere gelijkenis is dat Willem zich geen barst aantrok van de mening van de bevolking, maar gewoon in een platte politieke machtsstrijd om de plaats van landvoogd gewikkeld was, ten koste van de bevolking. "De koning van Spanje heb ik, altijd geëeerd...", gewoon een machtsgeile zak dus. Net zoals de Vlaams-nationalistische politici nu.

De stelling van sommige Vlaams-nationalisten dat het Vlaams parlement gewoon de onafhankelijkheid kan uitroepen (zonder meer) doet erg denken aan de "Akte van verlatinge" van Willemke met de Appelsientjes.

#39653

LVB

 

@Leo Norekens: Natuurlijk is de karikatuur van de "domme Belgen" geworteld in de realiteit, en ligt de vlucht van de intellectuelen naar het Noorden daar aan de basis. Ter attentie van PvdV zou ik bijna zeggen: ik dacht dat iedereen dat wist?

Maar je hoeft er de erfelijkheid niet bij te sleuren: culturele overdracht binnen gezinnen en via scholen volstaat al als verklaring. De kritische denkers, de mondigen, waren protestants geworden en vluchtten naar het noorden. De meelopers, de slaafse jaknikkers en de hypocriete 'ik doe alsof-ers' bleven. Zelfs als intelligentie en karakter niet erfelijk overdraagbaar waren, zou je daar mijns inziens na 10 à 15 generaties nog altijd een differentiatie van moeten zien, via de culturele overdracht van de opvoeding thuis en op school. Als zowel ouders als onderwijzers ook meelopers, jaknikkers en hypocrieten zijn...

#39659

Leo Norekens

 

@Luc: Helemaal mee eens. Dat zou inderdaad al volstaan, maar ik twijfel er niet aan dat erfelijkheid ook meespeelt.

(Ex cursus: Men kan dezelfde redenering toepassen op de "aard" van de VS-burgers: deze stammen allemaal af van voorvaders die, van de eerste tot de laatste, op een bepaald moment in hun leven een gewichtige beslissing namen: hun hele (doorgaans schamele) have en goed bijeen te rapen, familie en geboortegrond achter te laten en ergens aan de andere kant van de wereld een nieuw leven op te bouwen uit ...niets. Sommige pioniers deden dat uit religieuze overtuiging (zeg maar fanatisme), anderen uit economische wanhoop. Maar het ene kenmerk dat alle Noord-Amerikaanse immigranten bond was: initiatief. Het zou abnormaal zijn mocht men dit niet terugvinden in hun nazaten. De parallel met de assertieve Noord-Nederlander, in mindere of meerdere mate nazaat van "ondernemende" Vlamingen en Brabanders, ligt voor de hand.)

#39660

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

En hoe komt het dan dat er zo veel vierkant draait ten Noorden van ons? Buitenlanders die de erfelijke intelligentie bezoedelen?

-->"De meelopers, de slaafse jaknikkers en de hypocriete 'ik doe alsof-ers' bleven."

Zoals je voorouders, of waren dat geen Belgen? Om in kudde CEO's te aanbidden, daar moet je inderdaad wel een echt conformistisch hypocriet kudde-schaap voor zijn.

En de "intelligente" zwarte-geklede perdestinatie-freaks verhuizden naar het Noorden.

Mijn stelling hierboven blijkt erg goed: orangisten en Vlaams-nationalisten hebben verwerkingsproblemen en zijn gewoon machtsgeil.

"Brain-drain" is een algemeen verschijnsel, en een politiek wapen natuurlijk. Maar toch: neem nu de USA, de specialisten in Brain-drain, zijn anderzijds tegelijkertijd de stompzinnigste natie op aarde, en maatschappij van racisten, wandelende hamburgers en protestante fundamentalisten.

#39662

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
Genetische geschiedschrijving is erg delicaat. Het is zo dat er een soort culturele en genetische erfelijkheid bestaat, maar elk individu is ook op een manier "nieuw".

Je bent de Vikingen vergeten. Wanneer die zich settelden, was dat in York (Jorvick of zoiets, welk snel eenn grote stad werd. Misschien is jouw "ondernemersgeest" terug te brengen tot de genen van zeerovers?

Interessant detail: op het ogenblik dat de Vikingen zich settelden, ontstond er in hun maatschappij een tweespalt tussen de handelaars en de rovers. Die resterende Vikingrovers begonnen uiteindelijk de Vikinghandelaars te plunderen, en zo: "einde Vikingen" ondanks hun technisch vernunft.

#39663

LVB

 

@PvdV: "En hoe komt het dan dat er zo veel vierkant draait ten Noorden van ons?"

Het woord zegt het zelf: "vierkant" draaien. Wie liever emigreert dan zich te conformeren aan de machthebbers, is meestal een koppigaard die moeilijk compromissen kan sluiten. Een "vierkant" karakter, zeg maar. Dat is niet altijd positief voor het 'maatschappelijk weefsel'.

#39670

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

Hoe "intelligent" waren die dan, als ze kozen voor een principieel onwerkzame maatschappij?

Ik vraag me af of de omschrijving "de meesters vertrokken, de ambachtslui bleven" wel zo letterlijk moet genomen worden. Calvinisme was ook niet minder conformistisch, in de zin dat het al snel een soort staatsgodsdienst werd. Dat verklaart de emigratie van andere protestante groepen naar Amerika.

Misschien hadden de "meesters" meer economische middelen om te emigreren. Rubens, die behoorde tot de Spaanse Nederlanden, kan moeilijk "dom" genoemd worden. Anderzijds is het begrijpelijk dat wie emigreerde zijn keuze rationaliseerde, met "ik ben slim geweest, en die dommeriken zijn ginder gebleven": een onverwerkt verleden dus, blijkbaar tot op de dag van vandaag.

#39692

Cogito

 

"""Brain-drain" is een algemeen verschijnsel, en een politiek wapen natuurlijk. Maar toch: neem nu de USA, de specialisten in Brain-drain, zijn anderzijds tegelijkertijd de stompzinnigste natie op aarde, en maatschappij van racisten, wandelende hamburgers en protestante fundamentalisten""

Jaloezie en minachting gaan altijd samen.

#39697

raf

 

@Peter en Luc:

De bewering dat er ten noorden van ons zoveel vierkant draait is gratuit. Graag wat uitleg. Ik, als bewoner van het land ten zuiden van Nederland, ben erg benieuwd.

#39702

Peter Van de Ven

 

@ Raf:

Gezondheidszorg bv. neemt ondertussen middeleeuwse dimensies aan in Nederland.

Onderwijs idem.

Belastingen

Woningnood

--->Gevolg: ze komen daarvoor naar de "domme Belgen"

Nog meer zinloos geweld dan in België

Organisaties ter bevordering van de maagdelijkheid (USA-religieuze-freak-toestanden waaien gemakkelijk over naar Nederland)

Miserabele bewegwijzering van de wegen (van het ene dorp naar het andere)

Slechtere begroting

Slechte en onaangepaste abortuswetgeving

#39709

Eric Jans.

 

@ Peter:

Dat kan je nu wel de calvinisten niet verwijten. Calvinisten zorgen zéker voor goede wegwijzers!

Maar je hebt gelijk! België is een luilekkerlandje... het gaat ons hier voor de wind dankzij Freya's begroting.

#39710

Eric Jans.

 

En met name onze sociale zekerheid: kerngezond!!
En die Hollanders maar gratis van onze zorg profiteren! Een wegenvignet verkopen moesten ze ze!!

#39802

Eric Jans.

 

@ Peter Van de Ven:

Ik stel vast dat je over het hedendaagse Nederland begint te 'argumenteren'. Het hedendaagse Nederland is een staat die zich snel aan het hervormen is en zich aanpast aan de globalisering. Vanzelfsprekend ontstaan er dan problemen of zijn die er juist door de uitwassen van de verzorgingsstaat en door de grote bevolkingsdichtheid. Mij hoor je niet zeggen dat in het 'Noordelijke Nederland' alles koek en ei is. Maar wél zeg ik dat het een land is waar de democratie functionneert itt 'Pelgië' dat veel te langzaam reageert op de recente omgevingsfactoren: wij liggen achter op gebied van migratiepolitiek en dat gaat ons de kop kosten als we niet voorzichtig zijn. Maar goed... je hoeft het daar nog niet mee eens te zijn... daar gaat het in deze draad in wezen niet om. Vlamingen houden - samen met een kleine groep zeer dappere, blijvend zéér actieve Walen - de verzorgingsstaat voorlopig nog recht. Het is precies met dié Walen dat er serieus gepraat moet gaan worden. Ik ken enkele van die ondernemende Walen en zij zullen het karretje in la Wallonie op gang moeten trekken... wat de ontwikkeling van la belgique ook mag zijn.

Echter, Peter, wat je Keltische argumentatie voor de legitimatie van het bestaan van de staat 'België' betreft (dáár ging het wél om in deze draad!), stel ik vast dat je doosje met argumenten leeg is. De antwoorden op Michiels tegenargumenten (Batavenverhaal - Keltenverhaal ná 4de eeuw / Frankische invallen / onderbevolking van onze gewesten / enz.) en de tegenargumenten die Leo en ikzelf en anderen al eerder opgooiden (Vrede van Munster = grotendeels braindrain / de Romeinse 'Rijn'-grens loopt tot aan Den Haag! / enz., enz.) ... ik zie je er maar heel dunnetjes of zelfs in het geheel niet op reageren. Hier (onder andere) stuiken de fundamenten van jouw 'Belgicisme' in elkaar: gebrek aan historische onderbouw. Over de gehele geschiedenis verdedig jij de onderdrukkingen van buitenaf, de deportatiepolitiek in haast alle tijdvakken, enz. ... precies om dat 'Belgique' van jouw maar te kunnen legitimeren. Je bekijkt onze contreien met de begerige ogen van een Parisien.
Je 'argument' van de 'Belgische grondwet' als eerste van een reeks Europese grondwetten (1848), klopt slechts in zoverre je de (invloed en de basis van) de grondwet van 1815 weggomd en zéker die van de Franse revolutionnairen van 1789... die haar wortels dan weer heeft in de Britse (Glorious Revolution), Amerikaanse en DUS Nederlandse Republikeinse grondvesten, charters en grondwetten.
Parijs is historisch zéker NIET de navel van de wereld en het kan aan de Belgicistische irreguliere loge-clubleden niet vaak genoeg gezegd worden.
Waarmee ik niet zeg dat de Franse Revolutie geen invloed op Europa gehad zou hebben. Ik beschouw haar als de geschiedkundige 5de verenigingspoging of '-golven' van Europa: 1. Romeinen 2. Justinianus (zou je kunnen zeggen) 3. Karel de Grote 4. Bourgondisch-Habsburgse huwelijken 5. Napoleon 6. De Wereldoorlogen en dus 'Hitler' en 7. de 'EU'.

De huidige 'Belgische staat' is er vandaag als de kippetjes bij om alles en iedereen die het maar kan van verachtering, domheid, onrecht en extremisme te betichten: Oostenrijk, vader Bush, Sharon, de 'Ollanders' (Karel De Gucht en Fraya VdB), Bossi in Italië, ... La Belgique ziet zichzelf als én verklaart zichzelf tot toonbeeld van verlicht denken voor de wereld. 'La Belgique' regelt het verkeer in de wereld!

Alles dat en iedereen die - zowel binnenlands als buitenlands - niet beantwoordt aan haar 'Hoge Verlichte Norm' wordt (soms omfloerst soms regelrecht) tot 'extremisme' verklaart.
Dat haar eigen historische 'Verlichte Wortels' daarbij nauwelijks of niet te beargumenteren vallen met 'redelijke argumenten', dat ontgaat de Belgicisten geheel.
Het wordt hoog tijd, Peter Van de Ven, dat 'les Salons Bruxelloise' zich eens langzaam gaan bezinnen over de relativiteit van hun eigen denken en vooral van hun eigen denken en de (veelal) 'zelf opgekleefde' wortels daarvan.
Men beijverd zich hier in de geschiedschrijving in het relativeren van 1302. En dat mág - in zoverre het belang daarvan niet helemaal weggegomd wordt (Reynebeau ligt daarvoor bij haast al zijn collega's zwaar onder vuur!) - om de Vlaamse heraldiek niet al te potsierlijk te maken. Zelfrelativering is een deugd: ook voor 'Vlaanderen'.
Die beweging zie ik de Belgicisten echter niet voor zichzelf maken.
'Potsierlijk' is dan ook je denken en je gedachtengoed... vanwaaruit VANDAAG die belgische staat politiek bedrijft!
Een bezinning is nodig onder belgicisten, zoals gezegd; en wel over de vraag of het extremisme zich niet in hun eigen hoofden zou kunnen genesteld hebben.
Iedere waanzinnige beweert dat 'al de anderen' waanzinnigen zijn. Dat is precies wat we vandaag met de grote voorvechters van 'La Belgique' zien gebeuren: het extremisme zit in hun eigen hoofden, de geschiedenis is hen in een rotvaart aan het inhalen en de feiten spreken hen elke dag méér tégen.
Daarbij kloppen ze zich op de borst en janken hardop dat 'niemand het toch béter kan bedoelen dan zij zélf'.
Wel, dat is niet zo, Peter. De wereld verandert elke dag sneller en ieder uur van iedere dag blijkt méér en méér dat de Belgische democratie én staat de grond onder haar voeten voelt wegzakken. Oók - maar niet alleen! - door een groeiend VB de voorbije 25 jaar.
Wanneer ik een Belgicistisch parlementsvoorzitter hoor verklaren dat er tegen een Vlaamse meerderheid in perfect bestuurd kan worden... is dat dan geen teken aan de wand?
Het is wel het minste dat je daarvan kan zeggen.
En Dewael is intussen nog gauwgauw de regels i.v.m. tellers en bijzitters bij verkiezingen aan het versoepelen. Zijn er probleempjes, misschien?
La Belgique raakt elke dag méér verstrikt in haar eigen denken... haar eigen 'extremismen'. Pijnlijke afgang, als je't mij vraagt. Maar dat doe je niet.

#39809

raf

 

@Peter:

Hier zit je over Nederland te vertellen 'van horen zeggen'.
Leve de zelfgenoegzaamheid!

#39810

Leo Norekens

 

...en die opsomming van Hollandse tekortkomingen moet dan nog als argument dienen om te bewijzen dat het niet per se de slimsten waren die eind 16de eeuw van Zuid naar Noord verkasten. Sjongejonge...

Peter, als je echt moet overtuigd worden, vergelijk dan eens wat er in Noord-Nederland zoal gebeurde in de 17de eeuw met wat er hier aan de hand was.

Over dat laatste kunnen we kort zijn: er waren de barokke schilders (Rubens en de Antwerpse School, die uit de hand van de Roomse kerk aten, en aan wie de sobere Calvinisten geen boodschap hadden),
.....en verder kon je de wind hier horen fluiten.

In het Noorden liepen wetenschappers en kunstenaars elkaar voor de voeten, vaak letterlijk (bvb. Muiderkring, rond P.C. Hooft), soms zelfs in dezelfde persoon. De economie draaide als gek (Vereenigde Oostindische Compagnie) en politiek was het een zeer interessante en bewogen tijd (typisch een "prille democratie" zou Louis Michel zeggen).

Sommige van de belangrijkste figuren waren inderdaad van Zuid naar Noord gevlucht en zouden daar meeprofiteren van de gunstige tijdsgeest.

Om nog maar de twee grootste genieën te noemen (ik vergeet er uiteraard):
De ouders van Vondel, misschien de grootste Nederlandse dichter ooit, waren in 1585 uit Antwerpen gevlucht. Twee jaar later werd Joost geboren in ...Keulen.
Simon Stevin, een van de meest invloedrijke wis- en natuurkundigen uit die tijd (wiens naam nu met Leiden verbonden is), was in Brugge geboren uit een Ieperse moeder en een Veurnse vader. En in 1581 naar Leiden gevlucht...

#39814

Michiel Driessen

 

@peter donderdag 03 mei 2007 @ 21:23

Over Belgie kan ik niet oordelen. Gebrek aan ervaring. Maar als Nederlander heb ik over hetgeen je hier over Nederland beweert toch zo mijn bedenkingen. Ik krijg de indruk, dat je niet echt vaak bij ons op bezoek komt.

1) Belastingen. Juist, dit is de hoofdreden, waarom de Nederlander zich een huis in Belgie laat aanmeten. Deze groep is doorgaans draagkrachtiger dan de rest van de natie en vestigt zich net over de grens, omdat ze anders van de derde auto en de zeilboot moeten afzien. Dit "vluchtgedrag" wordt door de meerderheid van Nederland niet gewaardeerd. Deze mensen ontrekken zich aan onze belastingen en dragen zo niet aan de ontwikkeling van onze maatschappij bij.

Maar waarom betekent dit, dat het bij ons "vierkant" draait? Dit betekent alleen dat de belasting bij ons pittiger is dan die in Belgie, hetgeen op zich goed is voor de ontwikkeling van een staat.

Overigens, vaart Vlaanderen daar wel bij. In de Voerstreek konden deze Noorderlingen bij de gemeenteverkiezingen kiezen voor een stel Walen wier pamfletten ze niet eens konden lezen en de door hun als uiterst sympathiek beschouwde Vlamingen (eigenlijk een soort landgenoten toch). Als gevolg kwam er in deze streek voor eerst een Nederlandstalig bestuur. Er werd door de Vlamingen aldaar zelfs een feestje georganisserd voor hun nieuwe nep-Vlamingen van over de grens.

Verder, als Brussel zich franstaling expandeert is het misschien wel prettig weer eens een wat Nederlandstaligen vanuit het Noorden erbij te krijgen. Ik bedoel, kat dat kwaad? Lijkt me niet. Ze dragen bij aan de locale economie en als er over Nederlands/Franslatige kwesties gestemd moet worden, stemmen ze Vlaams.

2) Woningnood: Nee, Nederlanders gaan daar zitten, waar het goedkoper is (daarom zijn/waren er ook veel Nederlandse studenten aan Vlaamse universiteiten). Zie punt 1).

Daarom zitten er ook zoveel Nederlanders net over de grens in Duitsland. In Duitsland kun je voor 2 ton een alleenstaand huis met zowaar een klein tuintje kopen. In nederland krijg je net een rijtjeshuis voor 3 ton. En dan zijn onze salarissen ook nog lager dan de Duitse. Dat zijn echt behoorlijke verschillen.

3) Onderwijs: ons onderwijs is door de invoer van een nieuwe onderwijs methode (zelfstandig leren; minder contact met leraren) aan de middelbaren scholen inderdaad verslechterd. Men dacht, dat dit het onderwijs zou verbeteren. Deed het echter niet, en er gaan al lang stemmen op het onderwijs weer aan te passen. Maar maakt ons dat "vierkant"? De gedachte, dat je zo nu en dan eens wat verandert is te preferen boven de mentaliteit alles altijd maar bij het oude te belaten.

Wie een gokje waagt, kan ook verliezen, maar toch heeft die mentaliteit ons in het verleden een koloniaal rijk bezorgd, waar je de oppervlakte van Nederland honderden malen in kon proppen.

4) Nog meer zinloos geweld dan in België. Hebben wij werkelijk zo veel meer zinloos geweld? Dat vraag ik me af. De laatse tijd zijn de autochthone/allochthone-spanningen nu juist weer afgenomen. En ook Belgie heeft zo zijn portie zinloos geweld gekend. Een Nederlands bende van Nijvel bijv. ken ik niet.

5) Organisaties ter bevordering van de maagdelijkheid (USA-religieuze-freak-toestanden waaien gemakkelijk over naar Nederland). Zoals? Waar denk je dan aan?

6) Miserabele bewegwijzering van de wegen (van het ene dorp naar het andere). Nooit problemen mee gehad. Heeft me altijd feilloos van A naar B gebracht. Hoor je hier ook echt niemand over klagen, dus dat moet meevallen.

7) Slechtere begroting. Onze begroting bestaat hoofzakelijk uit bezuinigen. Dat is goed voor onze staat. In de jaren 70 hebben wij onder Den Uil gedurende één kabinet belachelijk veel uitgegeven onder het motto "leuke dingen doen voor arme mensen". Salarissen gingen maandelijks omhoog! Daar hebben wij daarna 15 jaar lang door moeten bezuinigen!!! Die fout maken wij niet nog een keer.

8) Slechte en onaangepaste abortuswetgeving. Waarom is die slecht? Volgens mij is die alleen slecht voor degenen, die tegen abortus zijn.

#39815

Peter Van de Ven

 

@ raf:
Ik heb er hoger al op gewezen, die Olympische Spelen Nederland-België "wie zijn de beste ?" vind ik onzinnig en van kleutertuinniveau.

De punten die ik heb opgesomd zijn echter niet "zo maar". In ander geval:
- stuur de Nederlandse zieken in Belgische ziekenhuizen terug naar huis, evenals de belastingontvluchtende villa-bewoners, en ook zij die hun kinderen naar Belgische scholen sturen om degelijk onderwijs te krijgen, enz.

@ Leo|& Eric
Het is een historische feit dat de territoriumverdeling na 80 jaar oorlog overeengekomen werd in 1648, zelfs op niet toevallige grenzen.

Voorts neem ik er akte van dat blijkbaar een aantal orangisten het nog steeds niet aanvaard hebben, dat ze hun ambitie op het gezag over de volledige Nederlanden (dat ze nooit gehad hebben, want de luttele tijd dat het bestond was het in handen van Bourgondiërs) niet hebben kunnen waarmaken. In 1815 heeft Willem I nog eens geprobeerd en is opnieuw mislukt.

De reden daarvoor ligt niet bij overheersing, noch door Spanje, noch door "België", maar wel omdat de Zuid-Nederlandse (Belgische) bevolking zulks niet wil. Die afwijzing "door eigen volk" ligt eveneens moeilijk, en wordt weggerationaliseerd door hun Nederlandstalige tegenstanders "onecht" te noemen, op één of andere manier. Jouw uitdrukking "die uit de hand van de Roomse kerk aten", dat zegt eigenlijk voldoende.

#39816

Michiel Driessen

 

Hmmm, de opmerking "Een Nederlandse bende van Nijvel bijv. ken ik niet." trek ik terug.

Hadden wij ooit niet één of andere bende die een schok teweeg bracht wegens zinloze moorden in Venlo? Zoiets staat me in ieder geval wel vaag voor de geest.

#39817

Peter Van de Ven

 

@ Michiel:
--> "De gedachte, dat je zo nu en dan eens wat verandert is te preferen boven de mentaliteit alles altijd maar bij het oude te belaten."

Vooral wanneer als het misloopt er nog altijd het nabije België is, dat beter onderwijs geeft, een betere gezondheidszorg organiseert, en andere belastingtarieven hanteert, en Nederlanders die op de Belgen neerkijken nog ontvangt ook.

#39826

Michiel Driessen

 

@Peter 05 mei 2007

"Het is een historische feit dat de territoriumverdeling na 80 jaar oorlog overeengekomen werd in 1648, zelfs op niet toevallige grenzen."

Waarom is dat vedrag van Münster voor jou zo belangrijk?

De opstand tegen Spanje werd door de unie van Utrecht gevoerd. Daarbij hadden zich ook Antwerpen, Brugge, Brussel, Lier en Ieper aangesloten.

Deze unie besloot het volgende (zie Wikipedia):

1) Naar buiten toe zouden de aangesloten gewesten opereren alsof ze één gewest waren: in het binnenland hield ieder gewest zijn eigen privileges.
2) Er kwam een gemeenschappelijk leger. Ook de dienstplicht werd geregeld.
3) De gewesten zouden elkaar bijstaan in de strijd.
4) Steden waren verplicht garnizoenen te herbergen. De kosten hiervan werden door de gezamenlijke gewesten gedragen.
5) De kosten voor de verdediging van de grenssteden zouden voor de helft door alle gewesten gezamenlijk worden. gedragen, hiervoor werd een speciale belasting in het leven geroepen.
6)Er werd in Holland en Zeeland persoonlijke vrijheid van godsdienst ingesteld. De overige steden en gewesten kregen de vrijheid om een eigen beleid op het gebied van godsdienst te voeren. Expliciet wordt aangegeven dat goedwillende steden en gewesten die katholiek wensen te blijven, niet van deelname aan de Unie zijn uitgesloten (protestantisme versus katholicisme was dus niet zo'n groot probleem als vaak geroepen wordt).

Uit deze bepalingen blijkt een groot saamhorigheidsgevoel tussen minstens een deel van de Nederlandstalige Zuidelijke Nederlanden en de Noordelijke gewesten. Men voelde zich kennelijk één volk ondanks regionale verschillen.

Vervolgens liep de opstand onfortuinlijk in het Zuiden en relatief goed (80 jaar modderen) in het Noorden en vluchtte het politiek actieve deel van het Zuiden, vooral vanuit Antwerpen, naar het Noorden, vooral nar Amsterdam. Ook een teken van een saamhorigheidsgevoel.

Diegenen die niet politiek actief bezig zijn en ermee kunnen leven door Spanje overheerst te worden of gewoon de middelen niet hebben weg te trekken (armoede) blijven achter.

Vervolgens blijken de staatse legers niet in staat te zijn het hele gebied te ontzetten/bezetten. Bovendien, naar mate de tijd verstrijkt wordt dat steeds minder gewenst. Het machtige Amsterdam wenst helemaal geen concurrent in Antwerpen.

Uiteindelijk accepteert het Noorden de onstane verhoudingen in 1648. Let wel het Noorden doet dat. Het Noorden ondertekent een verdrag, waarmee het de Zuidelijke Nederlanden opgeeft (lees: in de steek laat) en de positie van Amsterdam garandeert.

Dit was voor ons een groot succes, maar in de Zuidelijke Nederlanden waarschijnlijk eerder een dolkstoot ("die verraaiers in Amsterdam hebben een vies dealtje gesloten") of in ieder geval een teleurstelling, waarmee de hoop of onafhankelijkheid voor Zuidelijke gebieden definitief bezegeld werd.

Dat verdrag van Münster regelt weliswaar een territoriaal gebied, maar het is absoluut geen legitimatie voor het huidige Belgie. Het is geen reden waarom er een Belgie zou moeten mogen bestaan dat historisch en cultureel anders is dan nederland. Het is slechts het gevolg van een handtekening, die destijds in het Zuiden waarschijnlijk eerder als een teleurstelling werd opgevat. Het stelde alleen vast dat de grens vanaf dan liep tussen hetgeen in Staatse handen was en hetgeen nog steeds in Spaanse handen was.

Let wel, ik wil NIET beweren dat Vlaanderen derhalve vandaag de dag een deel van Nederland zou moeten zijn. Ik beweer alleen, dat jij de werkelijke aard van het verdrag van Münster niet begrijpt.

#39828

raf

 

@Michiel:

Ik vind de energie die je steekt in je argumentatie naar Peter toe ontroerend, maar doe vooral geen moeite. Je hebt hier te maken met een verstandige man (daar ben ik inmiddels van overtuigd) met een grote belgicistische paardenbril op, en bovendien behept met een niet te behandelen neerlandofobie. Boter aan de galg dus...
Wat mij betreft, ik geef het op.

#39829

Eric Jans.

 

... en dat 'Nederland' sprak dan over 'Nova Belica':
"Nieuw-Nederland (Latijn: Nova Belgica of Novum Belgium, Engels: New Netherland), is de naam van het voormalig Nederlands gebied tussen 38 en 45 graden van de oostkust van de huidige Verenigde Staten van Amerika sinds 1614. Het bevat nu de stad New York, vroeger Nieuw Amsterdam geheten, en gesticht in 1625. Nieuw-Nederland als provincie werd gesticht in 1624 en opgeëist als het gebied tussen 38 en 42 graden."

Het zijn overigens vooral Vlamingen en Walen die dat republiekje daar stichten, maar - vergis je dus niet, Peter! - 'Belgium' en 'Belgica' staan voor de vertaling van 'Nederland'... en van niets anders! dat gold ook voor die 'Walen', die overigens Waals-Picardisch spraken als moedertaal en zéker geen Franstaligen waren!
Novum Belgium ofte Nieuw-nederland. Hun 'Oud-Nederland' waren steden als Amsterdam, Brussel, Antwerpen, Brugge, Charleroi enz. ... 'Nederland', dus.

#39830

Eric Jans.

 

@ Raf:

<<(...) een verstandige man (daar ben ik inmiddels van overtuigd) met een grote belgicistische paardenbril op, en bovendien behept met een niet te behandelen neerlandofobie.>>

Euh... verstandig?

#39832

Michiel Driessen

 

@raf zaterdag 05 mei 2007 @ 19:27

Jij hebt gelijk, raf. Ik laat het erbij :-)

#39835

Peter Van de Ven

 

@ raf:
De afwezigheid van neerlando-idolatrie is daarom nog geen neerlando-fobie. Je denkt (zoals zovelen) wit/zwart.

@ Michiel:
Het referentiepunt is niet de Unie van Utrecht/Atrecht. Het referentiepunt is enkele jaren (slechts !) later, nl 1585, die al snel de territorium verdeling bepaalde, tot ze uiteindelijk een vastere vorm kreeg in 1648.

Het zijn de Zuid-Nederlanders, de Belgen dus, zelf die de calvinisten buiten gewipt hebben wegens ongewenst.

Sinds 1585 hebben de Spaanse-Zuidelijke Nederlanden een relatief autonoom bestuur gekend onder opeenvolgende landvoogden, trots op zijn Bourgondische roots, met een eigen bestuurlijke cultuur, scherp onderscheiden van het protestante Noorden.

De grenzen van 1648 waren ook voor de toenmalige grootmachten in 1830 het refentiepunt om de grenzen tussen Nederland en België te bepalen.

-->"Uiteindelijk accepteert het Noorden de onstane verhoudingen in 1648. Let wel het Noorden doet dat. Het Noorden ondertekent een verdrag, waarmee het de Zuidelijke Nederlanden opgeeft"

Ik twijfel er aan of dit bij allen in Nederland na meer dan driehonderd jaar ook mentaal verwerkt is. Alleen al het gebruik van het werkwoord "opgeven", alsof je spreekt over iets waar de Oranjes recht op hadden, of er een "missie" te vervullen hadden, is van een hallucinante pretentie en arrogantie.

#39839

Leo Norekens

 

Alweer zeer correct en met (wat mij betreft overbodige) omzichtigheid verwoord door Michiel.

---------------------

Peter, 2 vraagjes, om het beperkt te houden:
1.
"Het zijn de Zuid-Nederlanders, de Belgen dus, zelf die de calvinisten buiten gewipt hebben wegens ongewenst."
>> Waren er hier geen Spaanse troepen dan?? Werd een deel van de oorlog met Spanje zelfs niet op zee uitgevochten?? (Hoeveel "Belgen" namen bvb. deel aan de Slag bij Nieuwpoort, aan de zijde van de Spanjaarden?)

2. Als de grenzen (een militaire frontlijn op een gegeven moment, na 80 jaar oorlog) "niet toevallig" zijn, wat zijn ze dan wel: door God zelf getekend??

-----------------------------------

Overigens begrijp ik niet de associatie die mijn uitdrukking "die uit de hand van de Roomse kerk aten" bij jou oproept. Ze betekent gewoon dat de barokke schilders alle reden hadden om (bijna als enige kunstenaars van betekenis) in het Zuiden achter te blijven: hun opdrachtgevers zaten hier.(**) C'est tout. Méér hoef je er niet achter te zoeken.

--------------
(**) De exuberante Rubens-stijl paste niet echt bij de sobere Calvinisten. Die hielden het bij de ongedwongen huiselijkheid van Rembrandt en van FRANS HALS, de beroemde portretschilder van olijkerds.

Tiens, zei ik al dat die laatste z'n ouders in 1585 uit Antwerpen naar Haarlem vluchtten, met de 3-jarige Frans?
http://nl.wikipedia.org/wik...

#39840

Leo Norekens

 

Nog een paar? Voor de lol?

Hans VREDEMAN DE VRIES, internationaal architect en een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 16de eeuw. Antwerpen ontvlucht in 1585.

Daniël HEINSIUS, groot humanist, dichter en internationaal gerenommeerd uitgever. Ouders vluchtten in 1583 uit Gent (Daniël was 3 jaar oud).

Caspar van Baerle (Casparus BARLAEUS), schrijver en dichter (in het Latijn). Ouders vluchtten in 1585 uit Antwerpen (Caspar was 1 jaar oud).

Filips van MARNIX van SINT-ALDEGONDE, schrijver, politicus, geleerde. Burgemeester van Antwerpen ten tijde van de val in 1585. Auteur van het Wilhelmus.

Ambrosius BOSSCHAERT de Oude, schilder van stillevens. Ouders verlieten Antwerpen in 1587 om religieuze redenen. Ambrosius was 14 jaar.

Pieter VAN DEN BROECKE, opperkoopman van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Ouders ontvluchtten Antwerpen in 1585. Pieter was nog een baby.

Voeg daar de eerder genoemde Joost Van den VONDEL en Simon STEVIN bij... En iedereen kan er nog wel eentje bij vinden, denk ik. :-)

(Ik had hier eerst bij elk van deze lieden een Wikipedia-link toegevoegd maar mijn reactie werd als "spam" geweigerd.)

#39842

Peter Van de Ven

 

@ Leo:
"Waren er hier geen Spaanse troepen dan?? "

Ja en neen. Zonder steun van de bevolking hadden die niet kunnen blijven, en de landvoogden waren niet zo zeer Spaans, maar Oostenrijks, bv Albrecht en Isabella. Een groot deel koos uitdrukkelijk de kant van de Spanjaarden en landvoogden, wie dat niet deed vertrok.

De Engelse furie, die Oranje steunde, was zeker niet zachtzinniger dan de Spanjaarden, in tegendeel. Het ging dus om een strijd over de plaats en titel van "landvoogd", en ook de bevolking koos kant, dwz de politieke twist werd door de godsdiensttegenstelling een burgeroorlog.

En burgeroorlog betekent dat de "gewone" mensen partij kozen, gezien de loop van de gebeurtenissen: tegen Oranje.

#39844

Leo Norekens

 

Burgeroorlog, Peter?
In hoeverre waren de "gewone mensen" bij het wapengekletter betrokken? Van "gewone mensen" kan men vermoeden dat ze alleen maar vrede wensten, en vrijheid. En dat ze een grondige hekel hadden aan godsdienstoorlogen, en aan de waanzin van de contrareformatie. (Zoals de fictieve "vrijheidsstrijder" Uilenspiegel.) Maar is daar veel over geschreven?

In 1632 liep een goed deel van de Zuid-Nederlandse *adel* nog over naar de Republiek.

In 1635 sloten Nederland en Frankrijk een verdrag om de Waalse Nederlanden bij Frankrijk en de Vlaamse Nederlanden bij de Republiek te voegen. Ik citeer nu even Wikipedia: "Dit verdrag werd echter niet van kracht omdat Frederik Hendrik zich terug trok uit argwaan. De gezamenlijke troepen van Frankrijk en Nederland misdroegen zich zo, dat de publieke opinie in sommige van de Zuidelijke Nederlanden zich fel tegen de Republiek keerde."
http://nl.wikipedia.org/wik...

Maar had dit alles enige invloed op de militaire ontwikkelingen? Het lijkt me sterk om in dit verband de term "burgeroorlog" boven te halen...

Dat de "gewone mensen" een rol van betekenis zouden gespeeld hebben in de uitkomst van de oorlog, denk ik niet.
De Vrede van Münster kwam er onder internationale druk en door oorlogsmoeheid van beide partijen.

#39884

Eric Jans.

 

Burgeroorlog!
De 'katholieken' kozen dus partij voor 'de Spanjaarden'... sterke argumenten heb je daar, Peter!
Hohoho!
En zo kozen de katholieken in 1830 óók tegen de 'Protestanten', d.w.z. ... tegen het 'Noorden', waar godsdienstvrijheid (dát is het dus waar ze tegen kozen: let dus op je woorden!) een oude ingebakken traditie was van sinds het ontstaan der republieken. En ja... daar waren wat ontsporingen in de 17de eeuw, maar de grondtoon was altijd 'godsdienstvrijheid!

Mooie legitimatie voor 'Belgique', die jij daar hebt: in de 16de en 17de eeuw kozen de 'zuidelijke katholieke burgers' dus (uitdrukkelijk NIET tegen de protestanten maar) tegen 'godsdienstvrijheid' en in de 19de eeuw zouden ze dat opnieuw doen. Ze zouden OPNIEUW tégen de godsdienstvrijheid kiezen, maar deze keer met de hulp en de steun van 'de liberalen'!
Een mooi heldenepos schilder jij hier voor jouw 'Belgique'!
Bovendien klopt de redenering niet eens: in het Verenigd Koninkrijk (1815-1839) WAREN DE KATHOLIEKEN IN DE MEERDERHEID!
OEN! Wat is dat nu toch voor een gammel snertargument.
En dan die 'hulp van de liberalen' die ze kregen om de 'godsdienstvrijheid onder Willem I' (JIJ noemt hem zélf een 'verlicht' despoot!) te fnuiken.
Alleen al dit soort argument is met zichzelf strijdig: zowel vanuit het styandpunt van 'de Katholiek' en zo mogelijk nog méér vanuit het standpunt van 'de liberaal'.
De liberalen zouden het ook merken: de Belgische politieke geschiedenis zou gekenmerkt worden door twee schoolstrijden en de door Manu Ruys welomschreven drie breuklijnen:
(in volgorde van belangrijkheid: taal - confessie - sodiaal-sconomie)

In 1585 zou het dus om een 'burgeroorlog' zijn gegaan. Waarschijnlijk zullen er wel wat burgers zich graag geëngageerd hebben, ja. Maar nog eens: kom me niet vertellen dat die 'tegen het Calvinisme' kozen. Dat is historische bullshit!
Zij kozen tegen godsdienstvrijheid. En het Nederlandse Volkslied zélf - het (eigenlijk dus Zuid-nederlandse) Wilhelmus - weerlegt je drogargumentatie uitrukkelijk en niet toevallig:

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheven,
Syn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.

Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochster Maiesteyt,
Heb moeten obedieren,
In der gherechticheyt.

Argumenteer jij nu dat de burgers in het zuiden in opstand kwamen tegen Willem van Oranje omdat hij 'protestants' zou zij geweest? Hij was zélf de eerste om voor godsdienstvrijheid te pleiten! Welke argumenten draag jij daarvoor aan?

Ik hou het op de FEITEN: en die zijn dat nederland (zij het met ups en downs en zeker niet perfect maar wél als eerste staat in Europa!) godsdienstverijheid praktiseerde.
Nederland: dat waren overigens niet alleen 'Calvinisten', zoals jij hier suggereet. Ook andere p^rotestanten en... katholieken.

En dat dan doorlinken naar 1830: pure propaganda, nérgens op gebaseerd. en je eenzijdige woordkeuze: 'calvinisten'!
Het is de totale ontkenning en verkrachting van de geschiedenis.
Je argumentatie is volstrekt waardeloos! Het is een cijfermatig weerlegbaar nep-argument! Ik zou het zelfs 'Belgische domheid' durven noemen, tenzij... dit argument een ander motief moe(s)t cammoufleren: de verfransing.

Zelfontkenning en 'weg-met-ons' is de Nederlandstalige Belgicist tot een tweede natuur geworden.

#39886

Eric Jans.

 

Overigens, Peter: VANDAAG zijn er in Rijks-Nederland méér (paktiserende) katholieken dan protestanten.

#39893

Leo Norekens

 

@Eric: ...en ik die dacht dat ik hier mooie symbolische slotwoorden voor dit item geformuleerd had:

"....oorlogsmoeheid van beide partijen".

;-)
Ik had er graag een echo aan toegevoegd. Dat is bij deze dan gebeurd. Gegroet.