Journalisten over webloggers

Een dertigtal Amerikaanse bloggers is officieel geaccrediteerd om de Democratische Nationale Conventie in Boston te verslaan. In De Standaard (abonnement vereist) vindt Dominique Deckmyn dat jammer. "Zijn bloggers journalisten?" luidt de titel van zijn column. "Een journalist beoefent een heel welomschreven discipline. Hij controleert zijn bronnen. Hij beschuldigt geen personen zonder wederwoord. Zijn artikels moeten de drempel van de eind- en hoofdredactie halen, alvorens de lezer ze te zien krijgt. Een blog en een journalistiek artikel zijn dus twee heel verschillende dingen. De huidige vrijage tussen de professionele media en het wereldje van de bloggers zit me daarom wat dwars", schrijft Deckmyn. Ja, ook De Standaard heeft een blog, aldus nog Deckmyn, maar "ze gaat daar zeer omzichtig mee om", want er worden enkel luchtige berichten gepubliceerd.

Reality check, meneer Deckmyn:
  1. Geen enkele blogger houdt de pretentie hoog dat zijn blog een journalistiek medium zou zijn. Laat de lezer zelf een waarde-oordeel vormen over de publicaties die hij leest.

  2. In de titel van de Standaard-column wordt de term "journalist" gebruikt, terwijl de argumenten die erin ontwikkeld worden in feite enkel van toepassing zijn op beroepsjournalisten.

  3. Alles wat Deckmyn schrijft, gaat ook op binnen het wereldje van de geschreven pers. Naast de prestigieuze kranten en magazines die hun kolommen laten volschrijven door beroepspennelikkers, bestaat er ook een hele waaier van week- en maandbladen die niet door beroepsjournalisten gecreëerd worden. De opiniepers bijvoorbeeld, die per definitie geen objectiviteit nastreeft. Wat Deckmyn over bloggers beweert, geldt evenzeer voor de mensen die Solidair, Kerk en Leven, 't Pallieterke of De Bond volschrijven. Of het ledenblad van het Davidsfonds, bijvoorbeeld. Maar de snelheid van het medium zorgt er blijkbaar voor dat beroepsjournalisten in bloggers een grotere bedreiging zien dan in de amateurjournalisten of de part-time journalisten uit de wereld van de geschreven pers.

  4. Ook toen het Internet nog niet bestond keken beroepsjournalisten neer op hun collega's amateurjournalisten. De drang van beroepsjournalisten om zichzelf op een voetstuk te plaatsen, is ouder dan het internet.

  5. De titel van journalist is niet beschermd, die van beroepsjournalist wel.

  6. De diversiteit van het medialandschap is mijns inziens niet gediend met pogingen om de nieuwsgaring het monopolie te laten worden of blijven van een select clubje van beroepsjournalisten.Andere bloggers hebben dit thema al behandeld. John Baeyens heeft zonet eveneens gereageerd op de Deckmyn-column. Naar aanleiding van een eerdere posting over bloggers en journalistiek, reageerde blogger Eug: "Weblogs waren leuk tot journalisten en kranten gingen zeggen wat wel en wat niet mag in een weblog".Reacties

#1229

Ine Dehandschutter

 

Volgens mij is internet het levende bewijs dat ook journalistiek op dezelfde bronnen gebaseerd zijn. Volg maar eens online wat CNN schrijft en Belga rapporteert en slechts minuten later in alle kranten -on en off line- verschijnt.

Journalistiek wordt wel degelijk ontkracht door het internet medium.

Bloggen doet hetzelfde met trackbacks, alleen... Het aanbod is zo veel meer verscheiden.

Zoals Joi Ito refereerde naar een onderzoek onder bloggers, en in InsideInternet te lezen was in een andere onderzoek: bloggers en internetters in het algemeen zoeken naar nieuws op het net.

Nieuws op het net is echter iets wat de Belgische kranten nauwelijks begrepen hebben, de Standaard bied geen RSS aan, en De Morgen huppelt hopeloos achter op vlak van nieuws op het net.

Misschien is een kopie van een standaardkrant geen optie, maar andere wegen kunnen best uitgetest. We leven tenslotte niet meer in de jaren 90, Internet is 'a fact of life'

#1230

Flint

 

Meneer Deckmyn is bang ...

... en vergeet er gemakshalve de afgang bij te vermelden die de traditionele media meemaakten de afgelopen jaren. Voorbeelden van "accurate en professionele journalistiek" zijn legio tentoongespreid door "Auntie" (BBC) en "The Ol' Grey Lady" (The New York Times). Twee voorbeelden die --met veel moeite-- zichzelf genoodzaakt zagen correcties te publiceren en --met iets minder moeite-- journalisten te ontslaan. Waarschijnlijk wegens te professioneel en, om Deckmyn's woorden te gebruiken, "de drempel van eind- en hoofdredactie" niet gehaald.

Zelfs zonder abbo(nement, voor de journalisten) op De Standaard ("Niet voor niets de standaard", as if...), moet wat hier en bij John Baeyens te lezen valt genoeg op te maken zijn.

"Hij [de journalist] beschuldigt geen personen zonder wederwoord." De huidige vrijage tussen de professionele journalistiek en, om maar iets te noemen, het politieke establishment in Belgique Musique biedt daar ook weinig voedingsbodem toe zou je kunnen zeggen. Wie stout is krijgt geen koek meer, het medialandschap gedraagt zich als een piepkuiken dat blind de roep van de moederhen volgt. De bevolking had bij deze graag meer geweten over de geplande aanslag op een tunnel in het Antwerpse, de rellen van verleden jaar in 's lands verspreide cinema, de verantwoordelijkheid voor het dagenlange branden van torens in Vilvoorde, het toekloppen van homos en lesbiennes in het Maro .. euh Brusselse, ... . En dies meer. Er ligt als het ware een complete markt open.

Zijn bloggers journalisten? Ach, sommige doen het beter, ook zonder toegang tot officiële evenementen. Zijn er bij die veel fouten maken? Zeer zeker. Maar een journalist in zogenaamde standaardkranten mag schrijven wat hij wil en Jan en Pierke geloven hem. Met veel moeite wordt een lezersbrief gepubliceerd. Een blogger houdt het op die manier geen drie weken vol, vraag dat maar aan copy-paste-meester Dirk Vanoirbeek (http://www.internetjournali...), die man lijkt er ook prat op te gaan een perskaart te hebben.

"Tienduizenden blogs zijn er nu actief ...". Honderden had ook gekund. Het aantal blogs dat op dit moment actief is kan met moeite becijferd worden, maar wie er even op Googeld komt al snel op cijfers tussen de 3 à 9 miljoen (http://www.imediaconnection...). Tegen eind 2004 zou dat cijfer al over de tien miljoen zitten of er over.

Niet dat elke blogger zich daarom volgens de regels van de onderzoeksjournalistiek --waarvan België toch de uitdrager mag genoemd worden-- gedraagt. Volgens de regels van de statistiek echter, waarvan men toch met iets meer zekerheid mag van uitgaan, moeten er daar toch wel tussenzitten die wél iets kunnen, én ook invloed hebben op, alweer pakweg, het politieke landschap. Het is niet voor niets dat het Nationaal Democratisch Comité in de VS zo voorzichtig was bij het uitnodigen van die bloggertjes waar zo op neergekeken wordt. Er is er meer dan eentje bij die op een halve dag de oplage van De Standaard omver blaast.

Fact-check your own ass Mr. Deckmyn. We zwijgen hier nog over Pravda Brussel en het Journalistiek Belgische Narrenschip dat door 70 à 80% uit links stemmende scheve stylos bemand wordt.

PS: nog een leuke om er de lol in te houden en om in te spelen op wat Ine zei over die ontbrekende RSS bij De Standaard en de webcapriolen van De Morgen: http://www.internetjournali... .

Blog ze!

#1231

Ine Dehandschutter

 

Dit is nog een interessant artikel over 'the matter'

http://mastuvu.typepad.com/...

#1232

Outlaw Mike

 

"De Standaard" hé? Wat een prutsgazet. Ha zo, volgens Mr. Deckmyn controleert een beroepsjournalist zijn bronnen? En als die bronnen verkeerd blijken te zijn, is het dan teveel gevraagd een rechtzetting in te lassen Mr. Deckmyn???

Ik herinner me nog goed hoe de ganse affaire van de "famous 16 words" in Bush's State of the Union werd uitgemolken en door De Standaard werd misbruikt om Bush's en Blairs argumentatie voor interventie in Irak te ontkrachten. In zijn SOTU had Bush gezegd dat Irak had getracht uranium in Niger te verkrijgen teneinde het, éénmaal weapons-grade, aan te wenden in WMD.

De diplomaat Joseph Wilson, die erop uit gestuurd was om dat te onderzoeken, viel Bush na zijn SOTU aan met de bemerking dat zijn onderzoek had aangetoond dat Irak dat NIET had geprobeerd. Wat blijkt nu uit het Butler-rapport:

<B>499. We conclude that, on the basis of the intelligence assessments at the time, covering both Niger and the Democratic Republic of Congo, the statements on Iraqi attempts to buy uranium from Africa in the Government's dossier, and by the Prime Minister in the House of Commons, were well-founded. By extension, we conclude also that the statement in President Bush's State of the Union Address of 28 January 2003 that "The British Government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa" was well-founded.</B>

Maar verontschuldigt "De Standaard" zich? Ben je gek? Integendeel, ze bestaan het erin van de hele affaire alwéér een spin te geven: "Een hoop lijken zonder dader" was de kop, en veel bla-bla-bla, maar geen artikel 499. Hypocriete leugenaars. En dat komt praten over beroepsethiek. Vandermeersch moet na 13 juni even last hebben gehad van het gat in de ozonlaag want hij was héél even eerlijk toen hij zij dat zijn redactie werd bevolkt door hoofdzakelijk links georiënteerde menswetenschappers en wat dies meer zij.

Het is een goed ding dat het blogging-fenomeen er is als alternatieve bron van nieuwsgaring. En ja, ik denk dat die alternativo's op de redactie van "De Standaard", en op zovele andere redacties, zich bedreigd voelen. Prima!

#1233

LVB

 

@Michael: Er is in heel België maar één krantenjournalist die niet meeheult met de anti-Bush, anti-VS en anti-Israël 'spin', en die journalist zit toevallig wél bij de Standaard. Ik heb het uiteraard over Mia Doornaert. Op de redactie van De Tijd slikken ze intussen kritiekloos de praatjes van de antiglobalisme-industrie, maar zijn ze wel heel kritisch tegenover pro-globalistische auteurs als Johan Vanovertveldt.

#1234

Joe

 

Via Mia Doornaert, patatten met socissen! Voor LVB moet je blijkbaar pro-Bush en pro-Sharon zijn, en is er in Vlaanderen een tekort aan Rush Limbaughs. Toch jammer hee, Luc... maar godzijdank is er nog je eigenste LVBLog om Bush, Blair en Reagan zaliger de hemel in te prijzen!

En in welke context citeert LVB Solidair, Kerk en Leven, 't Pallieterke, en het ledenbad van het Davidsfonds? Als behorende tot de categorie flutjournalistiek? Dan bent U zeker het ledenblad van de VLD vergeten!

#1235

Joe II

 

correctie:

viVa Mia ;-)

#1238

LVB

 

@Joe: ik citeerde Solidair, Kerk en Leven, 't Pallieterke en het ledenblad van het Davidsfonds als voorbeelden van publicaties die NIET door beroepsjournalisten volgeschreven worden, maar die toch een verrrijking betekenen voor de diversiteit van het medialandschap.

#1239

Outlaw Mike

 

Zijn Joe en Joe II twee verschillende personen? Of is Joe schizofreen? Of is Joe II eigenlijk Joe jr.? Of is er een verband met Joe Wilson IV? Of... vragen vragen vragen vragen vragen...

In elk geval, nee, ik denk niet dat Vlaanderen Rush Limbaughs nodig heeft, want voor zover ik weet is dat de rechtse versie van die smerige vette leugenaar Michael Moore. Maar wat Vlaanderen m.i. wèl BROODNODIG heeft is een Mark Steyn, een Victor Davis Hanson, een Thomas Sowell... Bah, feitelijk niet alleen Vlaanderen. In feite heel Europa.

Luc, Vanovertveldt is ook goed, maar hoeveel Vlamingen zouden hem lezen?

#119217

BC

 

"wat Vlaanderen m.i. wèl BROODNODIG heeft is een Mark Steyn, een Victor Davis Hanson, een Thomas Sowell... Bah, feitelijk niet alleen Vlaanderen. In feite heel Europa."

 

Helemaal mee eens!

#119220

Marc Huybrechts

 

Die commentaar van Outlaw bewijst dat hij al in 2004 veel genuanceerder kon nadenken over links en rechts in Amerika dan den Joe. De vergelijking tussen de rechtse Limbaugh en de linkse Moore was heel raak. Ik zou er wel willen aan toevoegen dat het probleem bij Limbaugh eerder een kwestie van stijl en presentatie is, terwijl Moore er niet voor terugdeinst van af en toe manifeste "leugens" te vertellen.

#119223

BC

 

Zeer de moeite waard: Victor Davis Hanson: "The New Old World Order" (2010) (transcriptie)

Een uittrekseltje:

Peter Robinson: You are familiar with Mark Steyn’s argument in America Alone, Muslim immigration and high Muslim birth rates are transforming Europe into Eurabia. Recent events in Europe, June 9th – Dutch elections – Geert Wilders’ Party for Freedom wins twenty-four seats, becoming the third biggest party in Parliament. September 14th the French Senate approves a ban on wearing the burka – a ban that had already passed the French Assembly by 335-1. September 19th, the Swedes hold elections and a party called Sweden Democrats wins twenty seats in the 349- member Parliament of, I'll quote the AP, “The far right party,” we are talking about Sweden Democrats, “demands sharp cuts in immigration and has called Islam the greatest foreign threat since World War II.” So, the drift to Eurabia is being arrested? Europe – there is a reassertion of Europe proper?

Dr. Hanson: They have two problems and it transcends demography because in theory it wouldn’t matter how many Muslims came, if they became good Europeans. That’s not happening for two reasons. The European left is multicultural, that is they don’t believe in themselves, they can’t argue that Europe is better than the alternative. They have no concept of the history or appreciation of the Renaissance enlightenment. They don’t see themselves as exceptional, so then why should people that come see them as exceptional. So, they are not integrating people in a way that the United States is doing a much better job, at least until recently. Then the other problem is that Europe has always been for all of its socialism, a class-bound society. It doesn’t intermarry, it doesn’t integrate as well as the United States. We are a plutocratic society. You can get status by making money, no matter what you look like, where your parents were born, where you go to school. In Europe, you’re always located in time and space by where you were born, the sound of your voice, who your parents were and that makes it very hard for immigrants to get social, economic, cultural acceptance. And you put that left and right wing impediment and then you end up with something like Rotterdam or the suburbs around Paris. So, I am very pessimistic about that.

Peter Robinson: In Rotterdam or the suburbs around Paris you have an extremely dense, Muslim-only population where there’s at least a tendency toward sharia – there's simply – it's simply kind of Muslim world implanted in Europe

Dr. Hanson: And it's full of self contradictions where they want to escape the autocracy of the Middle East and the poverty. They come to the West and they are given freedom, but then they resent the fact that they are unequal – they want instant parity, because that’s what they’ve been told that’s what the EU does. And then the EU says "well we gave them all this money – we give them all these entitlements, as long as they don’t come into our neighborhoods – why are they angry?"

Peter Robinson: So the problem is insoluble.

Dr. Hanson: It's insoluble.

 

#1246

Matthias

 

Om terug on topic te komen: het gaat niet over Bush maar over Deckmyn. Ongelofelijk wat die man schrijft. Ik viel met mijn ochtendlijke kop koffie steil achterover. Zo neerbuigend en elitair. Ik dacht dat de opinie van een beroepsjournalist juist losgekoppeld was van zijn bezigheid nl. onderzoeksjournalistiek juist met het doel tot een objectieve berichtgeving te komen. In dat opzicht vraag ik mij dan ook af waar een beroepsjournalist als Deckmyn de pretentie vandaan haalt te gaan beweren dat zijn opinie méér waard is dan die van een ander omdat hij juist beroepsjournalist is!

#1253

Xios

 

Zelf ben ik ook al een aantal jaren actief als journalist voor periodieke pers, dus GEEN beroeps.

Beroepsjournalisten stellen zich vaak op een hoger voetstuk, maar moesten de amateurs morgen de pen neerleggen zouden er niet veel magazines meer in de schappen liggen ...

Men zou beter de kracht van het Internet erkennen en de positieve zaken ervan gebruiken. Och ... De Standaard probeert het tenminste nog met hun online versie ...

#1255

LVB

 

Interessante posting van Roel Groeneveld over het verschil tussen bloggers en journalisten: http://roelgroeneveld.com/a...

#1256

Flint

 

De heer Groeneveld lijkt me alvast eerlijker dan Deckmyn, die een nieuw en vruchtbaar medium als de blogosfeer met een gaatjeskaas van een tekst van tafel veegt. Het is de moeite niet --per slot van rekening is het maar een column-- om er nog meer tijd aan te verspillen. Of om het met Lieven Van De Velde's woorden te zeggen:

***

Nee, met die blog [van De Standaard] willen wij geen zuivere journalistiek bedrijven, net zomin als hij [Deckmyn] dat met zijn column beoogt. Ook daar is objectiviteit niet aan de orde, wegens compleet irrelevant voor het genre.

http://www.internetjournali...

***

Maw, Deckmyn schildert een negatief beeld van de blogwereld met dezelfde verf waarin zijn colums geschilderd zijn ... .

Hier is het ook van dat: http://vodkapundit.com/arch...

#1260

Flint

 

Dit lijkt me ook interessant:

***

Grassroots journalists are dismantling Big Media's monopoly on the news, transforming it from a lecture to a conversation. Not content to accept the news as reported, these readers-turned-reporters are publishing in real time to a worldwide audience via the Internet. The impact of their work is just beginning to be felt by professional journalists and the newsmakers they cover.

http://www.oreilly.com/cata...

***

Op dezelfde pagina is de introductie uit het boek (11 paginas) beschikbaar.

Iemand vertrouwd met "Het computerwinkeltje"? Het boek is er spijtig genoeg nog niet terug te vinden: http://www.hcw.be.

#1261

LVB

 

@Flex: het boek dat je hier vermeldt is leverbaar via Proxys en Amazon.co.uk.

http://www.amazon.co.uk/exe...

http://oas2000.proxis.be/ga...

#1262

Roel Groeneveld

 

En de schrijver houdt bovendien een 'We the Media' weblog bij:

http://wethemedia.oreilly.com/

Eigenlijk hadden we ook niets anders verwacht van Dan Gillmor. ;-)

#1266

bvo

 

"Obviously, the official media don't quite know how to deport themselves in relation to the blogs. If they adopt them, it's like having a spastic arm - they can't control it. But if they don't adopt it, they're missing out on the newest, edgiest trend in the media." (Orville Schell, decaan van de afdeling journalistiek aan de University of California, Berkeley)

Via http://www.timporter.com/fi...

#1273

Roel Groeneveld

 

Een toevoeging op mijn vorige reactie:

Ik lees vandaag dat het boek "We the Media. Grassroots Journalism by the People, for the People" van journalist/weblogger Dan Gillmor onder een Creative Commons licentie valt (net als dit weblog), en het in pdf-vorm te downloaden is vanaf deze pagina:

http://www.oreilly.com/cata...

#1277

Flint

 

Het staat al op mijn harde schijf. Mooi toch? Voor en door bloggers. Heb het hiernet snelsnel doorbladerd, toch één citaatje van een zekere Elwin Jenkins dat me opviel:

***

“Bloggers are not journalists, we are information seekers, infor-mation builders and knowledge makers. We are more like teachers than journalists.”

(uit de epiloog, pagina 245)

***

Maar ... moeten journalisten dat ook niet (vaker) zijn?

Ach, de discussie tussen journalisten en hun tegenhangers zonder perskaart is al zo oud als het beroep journalist zelf, de discussie tussen de "profs" en bloggers is er al sinds er iemand op het net kwam die wat lezers aantrok.

En toch ... het artikel van Deckmyn --en zo zijn er al duizenden geweest-- blijft me beklijven. Er zijn zoveel positieve kanten aan de opkomst van het bloggen dat je niet rond de ontwikkeling heen kunt. Wat garandeert ons de geloofwaardigheid van een echte (..) journalist? Paternalisme?