MetaTale meet invloed van bloggers

Volgens MetaTale is deze blog de tweede meest invloedrijke van Vlaanderen, na Gentblogt. MetaTale is een nieuwe startup met o.a. Bart De Waele van Netlash als motor. Gisteren publiceerde MetaTale de top 100 van de meest invloedrijke Vlaamse weblogs. Een paar opmerkingen, bedenkingen en vragen:

  1. Ter situering: het monitoren van de blogosfeer kan om diverse redenen gebeuren. Bijvoorbeeld: het Brusselse bedrijf Attentio houdt continu weblogs, webforums en andere sociale media in de gaten in opdracht van grote bedrijven die willen weten wat er over hun merken wordt geschreven. Ik zou het een "brand-centric" benadering noemen. Wat MetaTale doet met de Vlaamse blogosfeer is een blog-centric benadering: de bedoeling is om de invloed van blogs in te schatten en om daar rapporten van de kunnen verkopen aan marketingbedrijven die willen adverteren op blogs. Tenslotte heb je ook content-centric benaderingen, waarbij het de bedoeling is om te ontdekken welke topics 'hot' zijn in de blogosfeer. 'Popular news' van Technorati, 'populair' van de Blogoloog, het onlangs stopgezette BlogsNow, en Blogium vallen onder deze categorie.
  2. Het eerste waar MetaTale mee naar buiten komt, is een ranking van Vlaamse blogs, en ze vertellen er bij dat dit vooral interessant is voor marketeers die blogs willen benutten als promotiemiddel. Nu is de mediawereld in België duidelijk opgesplitst per taalgebied (er is geen enkele omroeporganisatie of geen enkele krant die zich tot heel België richt), maar de reclamewereld is wél Belgisch georganiseerd: voor grote reclamecampagens worden budgetten, planning en toewijzing aan media voor heel België vanuit de Brusselse kantoren verricht naar de verschillende taalgebieden toe. Een logische volgende stap voor MetaTale lijkt mij dan ook het opstellen van een vergelijkbare lijst van Franstalige blogs uit België.
  3. De ambitie van MetaTale als bedrijf reikt duidelijk verder dan de Vlaamse blogosfeer. MetaTale wil niet alleen internationaal gaan, maar in de oprichtingsakte [PDF] lezen we bij het maatschappelijk doel onder andere: "de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden enzomeer)". MetaTale lijkt dus bedoeld om allerlei soorten informatie en meta-informatie te aggregeren, te categoriseren, te interpreteren en te commercialiseren.
  4. In de top 100 zien we naast het rangnummer tussen haakjes een score staan, de MetaTale Rank (MR). Veel blogs in de lijst hebben dezelfde score. Het is niet duidelijk hoe de onderlinge volgorde van blogs met dezelfde score wordt bepaald. Normaal is het gebruikelijk om ex-aequo's hetzelfde volgnummer te geven. Dit is hier niet gebeurd, hetgeen laat vermoeden dat de score nog cijfers na de komma bevat die niet worden getoond, of dat er behalve de score ook nog andere criteria werden gebruikt om de volgorde te bepalen. Concreet: als GentBlogt op 1 staat en LVB.net op 2, maar beide hebben dezelfde MR, hoe werd hun onderlinge ranking dan bepaald?
  5. Het "white paper" van MetaTale is bijzonder karig met concrete informatie. Ik zou het eerder een reclamefolder noemen dan een witboek. Er worden een aantal criteria vermeld waarmee rekening werd gehouden, maar er wordt niet vermeld of deze criteria gewogen worden. Als het niet wordt vermeld, veronderstel ik dat er geen gewichten werden gebruikt, dat elk criterium op evenveel punten stond en dat de behaalde scores voor elk criterium werden opgeteld. Ik moet dat evenwel veronderstellen, want het wordt niet vermeld. Van wie in een white paper schermt met krachttermen als "wetenschappelijke algoritmes" en "objectieve data", verwacht ik een beter onderbouwde verantwoording van de gebruikte methode.
  6. Het zou gaan om de top 100 van de meest "invloedrijke" blogs. Er wordt evenwel niet gedefinieerd wat invloed is. Er wordt wel een vage opsomming gegeven van wat er werd gemeten: aantal inkomende maar ook uitgaande links, het gemiddelde aantal commentaren per artikel, de frequentie van posten, en een aantal externe factoren zoals de Google Pagerank, de Alexa- en Technorati-ranks. "Invloed" lijkt mij echter vooral afhankelijk van: hoeveel mensen lezen de blog, en wie zijn die mensen? Dat valt ook te meten, respectievelijk met tellers of statistiek-software, en via lezersonderzoeken zoals Insites die regelmatig uitvoert. MetaTale beperkt zich tot cijfers die rechtstreeks kunnen afgeleid worden uit het analyseren van de weblogs zelf, en dat is meteen ook de grootste beperking van MetaTale als tool.
  7. De zonet vernoemde beperking leidt ertoe dat MetaTale niet de invloed tout court meet, maar de invloed op andere bloggers. Veerle Pieters en Miel Van Opstal, mijns inziens internationaal invloedrijke bloggers op het gebied van respectievelijk webdesign en marketing, komen ook niet voor in de lijst. Bruno Segers, ex-CEO van Microsoft Belux, die via zijn blog intussen een eigen column in De Morgen heeft en regelmatig in discussiepanels zit over blogging, zien we ook niet in de lijst. Een naar mijn mening redelijk invloedrijke blogger als Luc Van Balberghe bijvoorbeeld, die lange en doorwrochte stukken over politiek en media schrijft, maar die weinig linkt en die vermoedelijk niet zozeer door andere bloggers wordt gelezen, komt in de lijst niet voor. Kortom, de beperkingen van de meetmethode zorgen voor een beperkte afdekking van het brede concept "invloed".
  8. Bij het overlopen van de top-100 rijst het vermoeden dat de Vlaamse blogosfeer uit een aantal parallelle werelden bestaat. Het zou interessant zijn om op deze top-100 een clustering-algoritme los te laten dat nagaat wie naar wie linkt, en vooral wie niet naar wie linkt. Ik vermoed dat een aantal Skynetblogs, die tot verrassing van velen redelijk hoog scoren, een parallelle wereld op zichzelf vormen.
Maar het is natuurlijk weer typisch Vlaams dat ik en vele anderen kritisch tot superkritisch zijn voor een initiatief van eigen bodem, terwijl we gelijkaardige initiatieven uit het buitenland beaat bewonderen. Zo'n Edelman-studie [PDF] bijvoorbeeld, waarin op een drafje wordt vermeld dat Belgische blogs belangrijk zijn omdat de Europese hoofdstad nu eenmaal in België ligt, moeten we die ernstiger nemen dan MetaTale? Ik denk het niet. Onder meer daarom verdient dit initiatief aandacht en aanmoediging.

Reacties

#38872

LVB

 

Een eerste aanvulling. Zegt Thomas Bouve aka CraHan op twitter: "Het is volgens mij het zoveelste voorbeeld van hoe de typische gentblogt kliekjes samen sterk staan".

Euh, nee. De positieve verrassing van deze top 100 is volgens mij dat er naast het Gentblogt-kliekje nog andere kliekjes bestaan. Het Genblogt-kliekje is zo succesrijk (positief bedoeld, doe het hen maar eens na) dat op de duur de perceptie kan ontstaan "Vlaamse blogosfeer = Gentblogt kliekje". De MetaTale top 100 schept dus een vollediger en nauwkeuriger beeld dan wat een vluchtige observator van de blogosfeer op het eerste gezicht zou denken.

#38873

Pascal Van Hecke

 

First!

En dat is een hele prestatie want straks komt Bart hier weer uitleggen dat je de White Paper niet goed gelezen hebt Luc :-)

Dat is zijn straf voor het niet schrijven-op-zo'n-manier-dat-het-ook -duidelijk-is-voor-mensen-die-enkel-het-document-scannen...

#38874

Pascal Van Hecke

 

(damn, second)

#38875

LVB

 

@Pascal Van Hecke: Tiens, ik ga voortaan altijd als eerste een commentaar onder mijn eigen blogartikels schrijven. Gewoon om die "First!"-rage te dwarsbomen :-)

#38877

CraHan

 

Ik bedoelde eigenlijk meer dat de top bestaat uit mensen die elkaar goed tot zeer goed kennen en in het dagelijkse/echte leven ook vaak, althans volgens mij, in elkaar's vaarwater terechtkomen.

Dat hoeft dus niet enkel gentblogt te zijn, maar ik heb wel de indruk dat soms een beetje de richting uitgaat waar bloggers naar mensen linken omdat ze die mensen een toffe peer vinden en niet zozeer omdat ze hun schrijfsels goed vinden. Een vriendenclubje eigenlijk waar een nieuwe blogger maar ingeraakt als hij op de een of andere manier vriendjes wordt met een bestaand lid.

Voor Bart is dit ook 'invloed' en in zekere zin moet ik hem hierin gelijk geven, maar gaat de content hierbij op lange termijn niet van minder belang zijn?

#38878

Mich

 

Goede analyse. Net als jou zou ik het logisch vinden om dezelfde lijst met franstalige blogs te zien verschijnen :-) Ik ben zelf al met wat cijferkes en zo beginnen spelen maar op een hele andere basis dan MetaTale: Pagerank, Technorati backlinks en Alexa trafic ranking.

#38880

LVB

 

@CraHan: als nummer 2 op de lijst kan ik zeggen dat ik geen van de mensen uit de top-10 "goed tot zeer goed ken" en in het dagelijkse leven niet in hun "vaarwater" terechtkom. Ben ik dan de uitzondering die jouw regel bevestigt?

Ik zou zeggen dat jouw opmerking eigenlijk bevestigt dat "succes bij andere bloggers" of "invloed op andere bloggers" inderdaad iets anders is dan "invloed" tout court. In die zin ga ik akkoord met jou.

Ik heb eerlijk gezegd getwijfeld of ik iets over MetaTale zou schrijven, omdat ook dit een vorm van inteelt is: een blogger die iets schrijft over iets dat met blogs te maken heeft, en dat vooral interessant is voor andere bloggers. Wie mijn blog wat volgt zal al gemerkt hebben dat ik dat in het begin meer deed dan nu. Ik schrijf voor mijn lezers, niet voor andere bloggers.

#38881

Bart

 

Wow Luc, mooie analyse. Sta me toe in stukjes te antwoorden ;)

1. Ik maak een andere onderverdeling dan brand-centric / blog-centric / content-centric.

Wat Attentio en Blogoloog doen, buzz-tracking, is kijken naar het verleden (hoe recent en 'live' ook). MetaTale doet een poging om vanuit het verleden te extrapoleren naar de toekomst.

Buzz-tracking = kijken naar het verleden = wat is er tot nu toe gezegd over X?
MetaTale = kijken naar de toekomst = als blogger Y over X schrijft, hoeveel kans is er dan dat er buzz gegenereerd wordt?

6. a) De MetaTale tool zal toelaten externe cijfers te raadplegen (Google PageRank, Alexa Ranking etc.), maar deze cijfers worden niét gebruikt in de berekening van het MetaTale Ranking cijfer.

6. b) We zijn voor MetaTale uitgegaan van het principe: we willen de Long Tail van de blogs ook bekijken; en we willen uitgaan van meetbare gegevens.
Bezoekersaantallen van blogs zijn niét objectief meetbaar door een derde partij - en het is m.i. een illusie te denken dat dit ooit zal komen.

Misschien hadden we twee termen moeten introduceren, die nu allebei invloed genoemd worden.

De invloed die wij bedoelen is niét afhankelijk van het aantal bezoekers. Laat ons dit begrip (even, doe me een plezier) 'influence' noemen. Het begrip 'invloed' zie ik als = 'influence' x bereik.

Het voorbeeld dat ik altijd geef: stel dat ik op mijn blog slechts twee bezoekers heb. Die twee bezoekers respecteren mij, en nemen vaak over op hun blog wat ik schrijf. Als die twee bezoekers elk een blog hebben met duizenden bezoekers - wie heeft er dan meer invloed?

Waar we over nadachten: waaraan kan je zien dat het ene blog door het andere beïnvloed is? Kunnen we dit meten? Dit zijn de factoren die we gebruiken om tot onze MetaTale Ranking te komen.

7. a) Het klopt, MetaTale wil niet invloed tout court meten. Invloed is voor ons onlosmakelijk verbonden met thema en locatie (locatie in de zin van 'in welke kringen is dit blog invloedrijk').
In die zin is de Top 100 en de MetaTale Ranking die we nu publiceerden waardeloos. Het is enkel een cijfer over 'invloed in het algemeen in Vlaanderen'. Niet echt nuttig, behalve voor de ego's van de bloggers.
Wat je écht wilt weten is 'invloed over thema X in Vlaanderen'. En dat is wat de betalende versie van MetaTale zal zijn: "geef me een lijst van 50 blogs die in Vlaanderen invloed hebben online als het over gsm's gaat".

7. b) En als je schrijft: "Luc Van Balberghe bijvoorbeeld, die vermoedelijk niet zozeer door andere bloggers wordt gelezen" dan zeg je eigenlijk dat we correct zijn. We willen online invloed meten. En als je online zaken niet gelezen worden...

8. We willen inderdaad verder gaan dan een top 100. Clustering, en visuele weergave hiervan, zullen in de MetaTale tool zitten.

#38883

LVB

 

@Bart: Op jouw 7b: Ik bedoel dat Luc Van Balberghe wel veel gelezen wordt, maar dat die lezers geen bloggers zijn. Dat betekent dus niet dat zijn "online zaken niet gelezen worden".

Over jouw 6b: Bezoekersaantallen kun je wel benaderend bepalen. En als je verschillende blogs meet met dezelfde bezoekersmeter, dan is het resultaat misschien niet 100% exact, maar wel richtinggevend.

Over jouw voorbeeld van de blog met slechts 2 bezoekers, waarnaar andere bloggers wel linken: je hebt gelijk, maar ook hier zou ik de waarde van bezoekersaantallen in de verf willen zetten door het voorbeeld als volgt uit te breiden:

Stel, blog X heeft 2 bezoekers per dag, maar er zijn 10 blogs die ernaar linken en die 10 blogs hebben samen 1000 bezoekers per dag.
Stel, blog Y heeft 2 bezoekers per dag, maar er zijn 5 blogs die ernaar linken en die 5 blogs hebben samen 10.000 bezoekers per dag.
Welke blog heeft de meeste 'invloed', X of Y?

#38885

CraHan

 

Ik vraag me eigenlijk af wat de gevolgen zullen zijn van al de belgische bloggers die als reactie op de lancering van Metatale zijn beginnen linken naar blogs die niet in de top 100 zitten of die een deel van de top 100 in een post hebben overgenomen om hun mening te geven.

Zeker de moeite waard denk ik zo :)

#38887

Elveebee

 

@ Bart

"7. b) En als je schrijft: "Luc Van Balberghe bijvoorbeeld, die vermoedelijk niet zozeer door andere bloggers wordt gelezen" dan zeg je eigenlijk dat we correct zijn. We willen online invloed meten. En als je online zaken niet gelezen worden..."

Alsof alleen bloggers online lezen?

#38897

Marc Ernst

 

In zijn presentatiedocument (Pdf) stelt MetaTale dat "invloedrijk blogs beduidend meer commentaren uilokken". Als criterium van invloed is het aantal commentaren al even onvolkomen als het aantal uitgaande en binnenkomende links (ook graadmeters voor invloed, volgens MetaTale).

Sta me toe om dat aan de hand van mijn eigen blog - http://www.HRMblogs.net - te illustreren. Op HRMblogs zijn het aantal comments erg beperkt. Reacties zijn er eerder uitzondering dan regel. Althans de gepubliceerde. In tegenstelling tot wat gangbaar is op blogs, kunnen comments op mijn blog niet in real time en zelf/automatisch gepubliceerd worden. Dat is een bewuste keuze. Zie mijn gastcolumn op deze site(http://lvb.net/item/4529#tr...) waar ik deze beslissing toelicht.

HR-professionals zijn bovendien niet gekend als erg vrijpostig. Ze lopen zelden te koop met hun mening. Als ze dan al reageren op een 'stukje' op een blog of uit een gedrukt vakblad, zijn ze meestal niet gesteld op publicatie van hun reactie. Discretie is zowat de tweede natuur van HR-professional. Tevens is het een feit dat HRM-ers 'van nature' geen blogges zijn. Mijn rechtstreekse lezers (zie verder), vooral zo niet uitsluitend HR-professionals, zijn dat wellicht evenmin als de lezers van collega-blogger Luc Van Balberghe (tevens uitgever van de medianieuwsbrief Achter het Nieuws). Om maar te zeggen: ik krijg, wellicht net als hij, wel heus meer reacties op mijn stukjes dan het gepubliceerde aantal comments laat vermoeden.

Het aantal links van en naar mijn blog geeft eveneens een vertekend beeld van zijn populariteit. Om de simpele reden dat er weinig HRM-ers bloggen (een 10-tal in België). Daardoor is het vrij moeilijk hoog te scoren op het vlak van binnenkomende en uitgaande links. Het aantal binnenkomende valt, om een heel precieze (en unieke) reden, in mijn geval eigenlijk nog wel best mee.

Omdat mijn blogs systematisch worden overgenomen door express.be (met, volgens het CIM, gemiddeld zowat 3600 unieke bezoekers/dag) en tevens aangekondigd/gepubliceerd worden in diens e-zine Business Express (37.000 abonnees) is het aantal binnenkomende links, tegen alle verwachtingen in, niet onaardig. Idem dito trouwens met het aantal lezers van mijn schrijfsel/blogs. Sommige er van behoren, volgens statistieken van Express.be, tot de meest gelezen artikels op zijn site (met niet zelden meer dan duizend lezers). Maar dat bereik is natuurlijk geen sluitend bewijs van invloed. Wellicht is het er een indicatie van. Misschien zelf een voorwaarde voor.

Maar, in alle bescheidenheid, meen ik te kunnen stellen dat HRMblogs aardig wat invloed heeft.

Volgende twee blogs hebben geleid tot een parlementaire vraag:

- Gedelegeerd bestuurder HR-adviesbureau Kerylos (Bart Orgaer) aangehouden op verdenking van fraude met DNA-cheques (16/1/2007)

- Erkenning Fides Consulting als werving- & selectiebureau/arbeidsbemiddelaar ingetrokken (eerder was erkenning als opleidings- en adviesverstrekker ook al ontnomen) (9/1/2007)

De inhoud van die blogs wordt bevestigd en aangevuld door het antwoord (van 1/3/2007) van Vlaams vice-premier Fientje Moerman (minister van o.m. economie, ondernemen en innovatie) op de vraag (van 1/2/2007) van Vlaams parlementslid Jan Peumans (N-VA).

Voor de vraag aan en het antwoord van de minister:
http://www.vlaamsparlement....

Ook werd een blog (Requiem voor het Amerikaanse managementmodel, queeste naar een alternatief/Europees - 2/8/2006) in het verleden door een krant overgenomen, met name De Tijd (van 29/8/2006) en weliswaar in een ingekorte/herschreven versie,

En toch staat HRMblogs.net niet in de top 100 van meest invloedrijke blogs van MetaTale. Maar no bad feelings, Bart & Co. Je instrument om de invloed van een blog te meten lijkt me echter wel voor verbetering vatbaar. Daarbij dient m.i. gesleuteld aan zowel de transparantie van de tool/meetmethode als aan de verbetering/verfijning er van. Ook het integreren van kwantitatieve en objectiveerbare elementen (zoals bereik en aantal bezoekers) in de methodiek, lijkt me geen overbodige luxe.

#38899

David Geens

 

Ik heb toch ook het sterke gevoel van "ons kent ons" als ik de top 100 bekijk.

En inderdaad, er zijn verschillende "ons"-groepjes te ontdekken, maar je ziet duidelijk onderlinge links.

Invloed is dus na de verduidelijking van Bart duidelijk te beperken tot "wat wordt makkelijk overgenomen in andere blogs"... Een beetje vorm van inteelt of nestbevuiling dus...

Want de terechte opmerking 7b klopt: waar is de invloed van een veel gelezen doch weinig geciteerd blogger?

Om nog maar te zwijgen van de blogs die bijvoorbeeld regelmatig worden overgenomen in de geschreven pers?

Nu ja, het "ons kent ons" is ook wel heel duidelijk in de oprichtingsakte van Metatale. De gekende symbiose is daar meteen duidelijk.

Je krijgt het effect van de ene specialist die de andere ook specialist noemt en daardoor mekaar legitimiteit geven.

#38903

Bart

 

@ Marc: Jouw blog (http://www.hrmblogs.net) is net één van de voorbeelden die we met MetaTale naar boven willen halen.

Ik ben er honderd procent van overtuigd dat jouw blog veel invloed heeft binnen het thema HRM. Maar tot nader order blijft HRM een onderwerp dat slechts een bepaalde nichegroep van mensen interesseert. Het lijkt me daarom logisch dat je niet in de algemene top 100 voorkomt.

MetaTale zal toelaten om per thema een eigen lijst te genereren. Ik ben er zeker van dat als we de lijst van invloedrijke blogs op het thema HRM zullen trekken, dat jouw blog er dan bij zal staan.

Ik herhaal mijn bewering: op zich is de top 100 lijst eigenlijk waardeloos. Invloed is onlosmakelijk verbonden met thema en locatie/publiek.

#38921

Willy

 

Ik onderschrijf de indruk "ons kent ons" voor wat betreft dit zeer subjectief lijstje. Er worden m.i.nogal wat zwaarwichtige woorden gebruikt die elk op zichzelf al een waaier van gevoelens betekenen. "innovatieve analysetool", "invloedrijke", "gebruikers", "sociale". Er wordt zelfs gesproken over een "algemene invloed". Welke invloed ? Goede of nefaste ? Invloed op de politiek in het algemeen, zoals bvb 64 en 69, respectievelijk Patrick Janssens en Jurgen Verstrepen. Laura Lynn staat er niet bij, evenmin als Kim Clijsters, en zo kunnen we het ganse blogfirmament overlopen.
Ik hou mij liever aan de maatstaven zoals die door het CIM worden gebruikt. Gelezen, doorgekeken, of doorbladerd. Dat levert een getal op, het aantal lezers. Dat getal is de maatstaf voor de adverteerders. Reclame- en PR-agentschappen bazeren zich daarop voor het verdelen van hun budgetten. Hoofddoel blijft natuurlijk de lezers bereiken die men wil bereiken. Een medium dat door slechts een clubje van ingewijden wordt gelezen of bekeken is weinig invloedrijk. Een boek, film, essay... mag nog zo mooi zijn, als niemand het leest of beziet is alles verloren moeite.
Schrijf wat over mij, dan schrijf ik wel wat over u, en ik ken iemand bij de radio, de TV, enz. dan heeft men inderdaad een "vermelding". Is dat invloed ?
1 feit is zeker : Het is een dankbaar onderwerp waarover meer dan twee boompjes kunnen opgezet worden.

#38925

Bart

 

Wel Willy, over die CIM-cijfers gaat het juist.

Twee zaken:

- We willen de 'long tail' van blogs meten; en het is een illusie om te denken dat al die 55000 Vlaamse blogs morgen plots een CIM-teller zal plaatsen.
De sites die wij dus proberen te meten worden dus niet afgedekt door CIM.

- Bovendien zijn we er van overtuigd dat aantal lezers niet noodzakelijk hetzelfde betekent als invloed. Zie hierover mijn vorige opmerkingen.

#38943

David Geens

 

Bart, als je de long tail van iets meet is dat in contradictie met een top100 lijst maken. Herlees het boek van Anderson nog eens en vooral de misschien wel 50 keer herhaalde stelling dat de hit economie iets anders is dan de long tail economie.

Klinkt wel chique: het meten van de long tail van de blogs. Alleen ben je aan het korte eind begonnen...

#38949

Bart

 

Absoluut correct, David. En als je mijn reacties hierboven leest, zal je merken dat voor ons de échte waarde van MetaTale in die long tail zal zitten, niet in de top 100.

#39015

JN

 

Hallo Luc,

Ik weet niet hoe ik je anders kan contacteren.

Je moet eens naar http://www.dapper.net/dappe... surfen.

Zeer leuke web 2.0 service die wel eens potten kan breken.

Mvg, Jan

#39028

Pascal-

 

Web 2.0 service? Potten breken?

Potten breken door content van anderen te stelen?

Tiens, in Web 1.0 noemden ze dat spammen.

#39222

Bruno Lowagie

 

Wat je eigenlijk zou moeten meten, is welke producten mensen effectief kopen tijdens/na het bezoeken van een blog.
Zo weet ik uit mijn vroegere Amazon statistiekjes dat mensen die mijn sites bezoeken vooral ICT boeken kopen. Sinds Amazon echter een nieuw context sensitive link systeem in beta heeft, duiken in mijn recentere overviews de vreemdste producten op. Zo verkocht ik gisteren via mijn blog een Economy Plus Pack van 124 Pampers Cruisers, Size 5 voor $39.79! (Mijn commissie $2.39...)
Mijn eerste reactie: verkoopt Amazon.com ook Pampers??? (Ja!) Mijn tweede: wat heeft mijn blog nu met Pampers te maken? De tijd dat mijn kinderen Pampers is (thank God!) al lang achter de rug.
Beste Bart, de praktijk wijst uit dat er onder mijn lezers kopers zijn van Pampers. No way dat je dat ooit zou kunnen te weten komen via jouw externe statistiekjes. Daar heb je MIJN interne gegevens voor nodig omtrent MIJN daadwerkelijke 'clout'. Die kan jij van buitenaf niet meten.

#39238

Fons

 

Dit kan heel interessant zijn, maar inderdaad op voorwaarde dt we ook cijfers krijgen voor Wallonië.