Satire, multiculturaliteit en bloedvergieten

Twintig, dertig jaar geleden had je de generatie van de politieke correctheid, die het lang onmogelijk heeft gemaakt de draak te steken met etnische groepen. Een komiek als Lenny Bruce, beroemd voor zijn volslagen gebrek aan respect voor alles en iedereen, is daardoor nu bijna niet meer denkbaar. Dat soort van satire heeft het vandaag heel erg moeilijk. Ja, ik vind dat een verlies. Natuurlijk, er zijn grenzen. Mensen met een handicap moet je respecteren, daar maak je geen grappen over.

Maar wat ik wil zeggen: de ruimte voor komische vrijheid is de afgelopen jaren steeds meer ingeperkt. En omdat mensen altijd een zekere mate van opwinding en prikkeling nodig hebben, en ze die niet meer bij de satire vonden, zijn ze die elders gaan zoeken: bij de horror, het entertainment van de rotzooi. In films worden mensen massaal vermoord, hoofden spatten uiteen, overal sproeit bloed - me dunkt dat die uitwassen een soort van ersatz zijn. Omdat we mensen niet meer met humor mogen aanvallen, tonen ze in films en op tv hoe mensen écht worden aangevallen. Dat brute geweld zou dertig jaar geleden gewoon onaanvaardbaar zijn geweest, niemand zou ernaar hebben kunnen kijken. (...)

O, ik heb al lang geleden geschreven dat Europa over dertig jaar een kleurrijk continent zal worden. Niet zozeer de immigranten als de migranten - de statelozen, asielzoekers en vluchtelingen - zullen daarvoor zorgen. Zijn proberen in steeds grotere aantallen naar het Westen te komen. Maar voor we dat kleurrijke continent worden, zullen er nog vreselijke dingen gebeuren. Die metamorfose komt er niet vanzelf. We zullen ze met bloed, leed en verzet moeten betalen. We leven nu in een overgangsfase. (...)

Kijk naar de beslissing die een middelbare school in Milaan genomen heeft: op verzoek van moslimouders (...) komt er een klas met uitsluitend islamitische scholieren. (...) De ouders hadden de school blijkbaar te kennen gegeven: die klas moet er komen, zoniet blijven onze kinderen weg. Het schoolbestuur heeft toen voor het minste kwaad gekozen en hoopt dat het de oplossing is voor een tijdelijk probleem. Wie weet hoeveel van zulke onderhandelingen we in de toekomst nog moeten voeren om te vermijden dat het in de multiculturele samenleving tot bloedvergieten komt. [Dat klinkt zeer pessimistisch?] Dat is het ook. Alleen valt er op mij nog een schaduw van optimisme, want ik zal waarschijnlijk sterven voor het echt verschrikkelijk wordt. Des te erger is het voor u.

Umbert Eco, geïnterviewd door Martin Scholz voor IFA, vertaald door Peter Cremers, in Humo, 8 mei 2007


Reacties

#39964

Peter Van de Ven

 

Op een kartonnen doos soep staan minstens drie gegevens: de soort soep, de fabrikant en de vervaldatum.

Er zijn er die principieel van de soep niet willen weten (bevooroordeelden);

Er zijn er die iets hebben tegen de fabrikant;

Er zijn er die de soep niet willen, omdat de vervaldatum verstreken is.

Er bestaan dus vele benaderingswijzen van éénzelfde verschijnsel, wat aantoont hoe gevaarlijk wit/zwart denken is.

Willen we het bloedvergieten, waar Umberto Eco het hier over heeft, vermijden, kunnen we best duidelijk kiezen voor de democratische lekenstaat die de godsdienstvrijheid waarborgt als keuzevrijheid en als het recht op afvalligheid, niet als afwezigheid van vervolging en kritiek ("passieve tolerantie), een lekenstaat die de godsdiensten stimuleert om hun voorschriften te verzachten.

Een engagement ten gunste van de lekenstaat, is een engagement te gunste van vreedzame coëxstentie van culturen.

Daarom is het een slechte zaak dat de lekenstaat onder druk staat door zowel racisme, religieus fundamentalisme en cultuurprimitivisme.

De democratie heeft herwaardering nodig, de lekenstaat vernieuwde erkenning.

#39965

Govaert Jan

 

Het is rijkelijk laat dat Umberto Eco deze evolutie inziet of tot inzicht komt.
Deze niettemin grote denker behoorde in de jaren zestig tot de groep van moderne italiaanse katholieke filosofen waar o.m Vattimo, Rovatti en in mindere mate Agamben deel van uitmaakten en deze groep behoorde nadrukkelijk tot de linkerzijde.
Amerika heeft door zijn oorlog in Irak de kans gezien om de Islam en zijn fundamentalisme, een der ergste fanatismen die de wereld ooit gekend heeft, buiten zijn grenzen te houden.
Europa zit hier met de gebakken peren, en dit is vooral op het conto van de linkerzijde te schrijven. Dit brengt mij bij mijn slotbedenking en bittere vaststelling dat links en het Socialisme niet in staat zijn om een beschaving in stand te houden.

#39967

Peter Van de Ven

 

@ Jan:
-->"Europa zit hier met de gebakken peren, en dit is vooral op het conto van de linkerzijde te schrijven"

Dat vind ik wat goedkoop: de migratiestromen worden immers op gang gebracht door "rechts".

--> "de Islam en zijn fundamentalisme, een der ergste fanatismen die de wereld ooit gekend heeft"

Eén der ergsten? Dat is ver overdreven, maar het is wel een erg zorgwekkend fundamentalisme. Het is echter niet de islam zelf die fanatiek is, maar uitsluitend het islamfundamentalisme. Het onderscheid is belangrijk.

Om bovenstaande beeldspraak verder te zetten: ik heb niets tegen de soep, maar wel als ze vervallen is. Ik sta niet negatief tegenover de islam, maar wel tegenover islamfundamentalisme.

En vooral omdat ik tegen alle fundamentalismen ben. Ik zou het nogal hypocriet vinden het islamfundamentalisme te verwerpen om daarna een ander fundamentalisme te omarmen of te steunen.

Kortom: we moeten niet bevooroordeeld, maar ook niet naïef zijn.

#39971

Cogito

 

Wel, Jan zegt toch "vooral" en niet "alleen"?

#39973

Publius

 

Wat die linkse rakkers allemaal hebben is een fiets... om rond de feiten heen te fietsen in een grote boog...
Het zijn (zelfverklaarde) linke intelligentsia die het schoon weer hebben uitgemaakt en de "maakbare" samenleving ge-engineerd hebben. Kenmerken als fanatiek antikerlijk, "de rijke heeft altijd schuld", anti-autoritair (zolang zij niet aan de macht waren wel te verstaan), etc... hebben uiteindelijk gezorgd voor een vlak mensbeeld, geplet tussen de "thou shalt nots" (die vooral betrekking hadden op opinies) van de linkse kerk. In dat vacuum komt nu een snelgroeiende vijandige kanker opzetten. Kanker woekert in gezond vlees. Elke heelmeester zou de kanker eruitsnijden en het gezonde weefsel vrijwaren (waar eveneens moslims deel van uitmaken). waarom gooi je "nieuwe belgen" die zich weigeren te integreren niet buiten ? Dat geeft je ruimte om asielzoekers met de juiste instelling en wil tot werken en integratie (waaronder heel wat moslim die het fundamentalisme ontvlucht zijn) uit de illegaliteit te halen en positief in te schakelen...
Nu wordt een ideologische hyptoheek gelegd op de toekomst. Liever vergaan, dan ons ongelijk toegeven, is de slogan van Links.

Toen een ongeletterde islampopulatie (de anderen die het islamfundamentalisme ontvluchten, ook al blijven ze islamiet zwijgt men liever dood) zich aanbood, heeft met die gepamperd en vooral een biotoop gegeven om zich te vermenigvuldigen.doodsimpel maar fataal...indien niet omgebogen.
Door het ondermijnen van authentieke westere waarden heeft men echter een compleet onevenwicht geschapen....
Er is ruimte voor een islam en ja, scheiding religieuze en wereldlijke macht is een must, maar vanuit de 5de colonne van de islam komt een echt gevaar op ons af...

Trouwens, inrichting van de economie is "a thing apart" van het mens- en wereldbeeld dat men heeft. Links gooit alles graag in één mand en kleeft er een etiket op. Inhoudelijke discussie, thema per thema, durven ze niet aan te gaan omdat de realiteit immers complex is en zelfs talrijke paradoxen bevat.Trouwens, met hun pubermentaliteit is dat onbegonnen werk. Iemand kan zich economisch tamelijk "links" opstellen, maar toch oog hebben voor die ziel van een volk en samenleving.of omgekeerd!! Zowel links als rechts maken deel uit van een decmocratie!!! België kent door het cordon geen democratie meer!
Wat het ook wordt, de sterkste krijgt van de geschiedenis altijd gelijk... In die zin is elke periode een overgangsperiode.

#39976

Peter Van de Ven

 

@ Publius:

-->"fanatiek anti-kerkelijk"

Graag maak ik daar een kanttekening bij. Als men fundamentalisme wil tegen gaan, vind ik het niet meer dan eerlijk alle fundamentalisme in vraag te stellen. De lekenstaat "à la carte" kan niet. Wie bv een neutraliteitseis invoert en tegelijk nonnen vrijstelt omdat het "professionele" religieuzen zijn, is niet oprecht.

Christenfundamentalisme is niet minder erg dan islamfundamentalisme, maar het christendom is in West-Europa al meer gedemocratiseerd. Dat geeft een vertekende indruk.

Het omgekeede kan evenmin: christenen "oubollig" noemen en conservatieve islam "tof verscheiden" vinden, dat is even hypocriet, en inderdaad een houding van mislukte en cultuurprimitieve "progressieven".

#39978

Benny Marcelo

 

''In films worden mensen massaal vermoord, hoofden spatten uiteen, overal sproeit bloed''

In films??? Bij de moslims is dat gewoon dagelijkse realiteit.

#39979

Benny Marcelo

 

''op verzoek van moslimouders (...) komt er een klas met uitsluitend islamitische scholieren.''

en in "A" wordt enkel nog "halal" vlees aan de leerlingen opgediend, kwestie van de moslims maar niet voor het hoofd te stoten.

#39995

Nicolas Raemdonck

 

Wordt Umberto Eco een nieuwe Enoch Powell?

#39998

Eric Jans.

 

Après nous le déluge... dat is al die jaren al het linkse credo, inderdaad. Dat de kindertjes het zich maar eens uitzoeken.

#40012

Outlaw Mike

 

Govart Jan, bravo met uw post!!!

Amerika is inderdaad nog sterk, maar ook daar is Links een bedreiging voor de integriteit van de staat. Als je losgeslagen idioten als Harry Reid, Dick Durbin, Dennis Kucinich en Nancy Pelosi bezig hoort en ziet, kun je eigenlijk alleen maar besluiten dat Amerika op dezelfde glibberige ladder op weg naar de ondergang zit, alleen enkele sporten - lees decennia - hoger.

Amerika heeft natuurlijk wel het voordeel dat het kan toekijken hoe Europa naar de flikker gaat, en kan misschien nog bijtijds sijn koers bijstellen.

#40022

Govaert Jan

 

Peter Van de Ven
De moslimklas waar Eco het hier over heeft is nog maar een uiting van de gewone islam het is nog geen fundamentalisme.
De kans bestaat dat binnen een paar jaar aan sommige scholen borden zullen verschijnen met daarop de tekst “slegs vir moslims” analoog aan hetgeen er vroeger bestond in Z-A onder de Apartheid. Maar ik denk dat tegen die tijd de anti-moslimcomités duizend keer kleiner zullen zijn in aantal dan de anti-apartheidcomités van indertijd.

#40026

Cogito

 

Eric Jans: kunnen we geen klas vragen "met uitsluitend Protestantse scholieren"? Liefst ook in een Katholieke school.

#40031

Peter Van de Ven

 

@ Jan:

Dat is vrij speculatief, niet ?

"Slechts voor moslims" is niet echt een probleem, als het een louter religieus criterium is en geen etnisch, en als de leerplicht inhoudelijk gerespecteerd wordt (cfr "jodenschool", "katholiek" onderwijs). Maar of zulk een school gesubsidieerd kan worden, dat is iets anders.

#40134

matthias storme

 

Kan iemand mij zeggen waar het originele interview te vinden is. Welke IFA is bedoeld ? is het uit het Duits vertaald of uit het Engels ?