De Zevende Dag over YouTube

Vorige week was er nogal wat te doen over een filmpje op YouTube waarop een treinconducteur te zien was die een treinreiziger beboette. De reductiekaart waar de reiziger gebruik van maakte zou niet correct geweest zijn. De maker van het filmpje was het duidelijk niet eens met deze boete, en monteerde aan het einde van het filmpje het geluid van een aantal geweerschoten. Na een klacht van de NMBS bij YouTube heeft de maker het filmpje terug weggehaald.

Zondag besteedde De Zevende Dag meer dan een kwartier aan deze affaire en aan de bespreking van "wat kan en niet kan" op YouTube.

<%flashvideo(7edagYTsmall.flv)%>
(Google Video-versie)

Naar mijn mening werd er een kwartier lang om de hete brij heen gedraaid. En alle aanwezigen vonden dat die geweerschoten "er over" of "op het randje" waren.

Ik wil hier dan ook graag, tegen de stroom in, een lans breken voor de onbekende maker van het filmpje. Ik spreek mij niet uit over de vraag of de boete die de kaartjesknipper uitreikte terecht was of niet. Maar ik vind wel dat de burger het recht moet hebben om het gedrag van ambtenaren aan de kaak te stellen. Ik kan me dan ook helemaal achter de inhoud van de blogpost van ene Thomas scharen, die schrijft dat YouTube de laatste vrijhaven is van de vrije meningsuiting. "Laten we alsjeblieft de overheid tegenhouden ook deze laatste vrijhaven aan banden te leggen", is zijn besluit.

Werd de privacy van de kaartjesknipper geschonden door hem herkenbaar in beeld te brengen? Misschien. Maar wil men asjeblieft eens beginnen met alle kaartjesknippers en controleurs een duidelijk leesbaar naamplaatje op te spelden, zodat de burger steeds weet met wie hij te maken heeft, en in geval van machtsmisbruik een duidelijke klacht kan indienen met een vermelding van de naam van de betrokken ambtenaar? Zeggen de namen "Karin Spaink", "Zenon Panoussis" en "Klotenknijper" u iets?

En dan die geweerschoten... As ik het slachtoffer zou zijn van machtsmisbruik door ambtenaren, en ik zou daarover een tekstje bloggen, en op het einde zou ik schrijven: "en ik had verdorie zin om die kerel neer te knallen", is dat dan een bedreiging of een oproep tot geweld? Ik dacht het niet. Het is geen bedreiging, het is een gevoelsuiting. Geen echt stichtende gevoelsuiting, moreel af te keuren zelfs, maar niet wettelijk te verbieden. Net zoals een Belgisch socialistisch Europarlementslid onlangs zei dat ze "de Israëlische ambassadeur zou willen wurgen als hij weer eens begint over de veiligheid van Israël". Ik ben het absoluut niet eens met zo'n uitspraak, maar ik vind wél dat zo'n uitspraak moet kunnen. Maar het is blijkbaar eigen aan de goegemeente om verbale en nonverbale meningsuitingen die voor interpretatie vatbaar zijn, altijd in de meest negatieve zin te interpreteren. Geweerschoten aan het einde van een filmpje, ah, natùùrlijk betekent dat niet dat die maker zin had om die kerel neer te knallen, en natùùrlijk is een oproep aan iedereen om die kaartjesknipper te vermoorden. Tssk tssk, de nieuwe kwezelarij is blijkbaar aan een stevige opmars bezig.

Maar goed, terug naar De Zevende Dag. De presentator zei dat de VRT zelf een filmpje op YouTube had geplaatst, waarna we prompt beelden te zien kregen van een filmpje op GarageTV, de YouTube-concurrent van Telenet. Werner Ramaekers vond dat dergelijke filmpjes moeten kunnen, maar alleen als het om burgerjournalistiek gaat die zich beperkt tot "louter registratie", want "als men er dan commentaren gaat bijplaatsen", ja dan... David Devogele, naar eigen zeggen een YouTube-fan, vond dat het YouTube-filmpje van een Mickey Mouse die de Palestijnse kinderen leert hoe ze Israël moeten leren haten en bestrijden, "niet kon". Ho maar, David, als vriend van Israël wil ik wel degelijk wéten dat de Palestijnse jeugd dergelijke tekenfilmpjes te zien krijgt op de tv-zender van Hamas. Dank zij YouTube blijven dergelijke verschijnselen niet beperkt tot de beslotenheid van één land of cultuur, maar kan de hele wereld weten hoe het er daar aan toe gaat. We kunnen pas reageren tegen dergelijke toestanden als we weten dat ze bestaan, en daarom is vrij verkeer van informatie nooit een slechte zaak. Bert Van Wassenhove zei zinnige dingen over de zelfregulerende werking van het internetpubliek. Bij de kijker zou evenwel de onterechte indruk kunnen ontstaan dat het publiek altijd als één monolitisch blok reageert, en dat is gelukkig niet het geval. De meningen verschillen, en dat is maar goed ook.

Reacties

#40434

Cogito

 

Ik vind dat de politie bij het aanspreken van een burger steeds een naamkaartje zou moeten overhandigen met enkele terzake doende gegevens. Om machtsmisbruik traceerbaar te maken, en ... uit beleefdheid jegens de burger. Ik heb dat al dikwijls gedacht, in feite iedere keer wanneer die gasten mij aanhouden (voor gewone controles, tot dusver :-)

#40438

Pascal Van Hecke

 

Allemaal eens op dit éne punt na... Doodsbedreigingen en oproepen tot moord zijn er _altijd_ over.

Tot voor een paar jaar kon je je verschuilen achter "context". "Jamaar, het was een literaire uiting in een satirische column in de Knack". "Jamaar, het was in een laat-avond kunstprogramma".

Verschuilen achter die context kan niet meer, nu alle media onbeperkt toegankelijk en (uit context) citeerbaar zijn.

In Nederland is er sinds de moord op Fortuyn een nultolerantie (de auteur van een fundamentalistische haatblog die opriep tot moord op homo's werd opgespoord, kerels die voor de grap gezegd hadden dat ze een aanslag gingen plegen tijdens een vliegmeeting in Rotterdam vlogen achter de tralies...).

Overdreven? Misschien... maar soms is het goed om een duidelijke scheidingslijn te trekken.

#40439

LVB

 

@Pascal Van Hecke: Akkoord, maar beschouw jij geweerschoten die gemonteerd worden op het einde van een filmpje als een doodsbedreiging? Dat is mijns inziens geen kwestie van context, maar van interpretatie. Ik zou denken dat wie daar een "doodsbedreiging" in ziet, ofwel van slechte wil is, ofwel vol van angst zit.

#40440

Pascal Van Hecke

 

:-)

Tsja... ja ik beschouw die geweerschoten als een doodsbedreiging... Wat is jouw interpretatie dan? Kleiduifschieten :-) ?

#40441

LVB

 

@Pascal: Ik zie het, in hoofde van de auteur, eerder als een wens dan als een dreiging. Zoiets van "ik wou dat die kerel dood was". Dat is geen dreiging. Een dreiging, dat is "ik ga u dood doen". En een oproep tot moord, dat is "mensen, doe die kerel dood". Er zijn dus verschillende interpretatiemogelijkheden, en ik stel vast dat jij de ergst mogelijke interpretatie gekozen hebt. Als we naar een maatschappij gaan waarin steeds de ergste interpretaties gemaakt worden, m.a.w. een maatschappij met de meest pessimistische visie op onze medemens, dan ziet het er niet goed uit.

Noem mij misschien naïef, maar ik geef de maker van die video het voordeel van de twijfel.

#40442

provocaceur

 

"YouTube de laatste vrijhaven is van de vrije meningsuiting"? Laat me niet lachen. Men doet daar aan censuur; filmpjes die kritisch zijn voor moslims worden typisch gewist, terwijl YouTube wel volstaat met de goorste Islampropaganda. Dat laatste is oke voor mij, kan ik me lekker opfokken voor ik naar de training ga. Maar dan moeten ze het eerste wel laten staan.

[Trouwens, één van de beste dingen op YouTube zijn de Noord Koreaanse propagandafilmpjes gepost door een of andere crackverslaafde communist (of briljante provocateur) genaamd Songunblog. Zoek maar eens op 'Two Leaders Of Mt. Paektu' om te zien wat ik bedoel.]

#40444

baare

 

Het oproep filmpje enkel tonen op YouTube en niet op GarageTV was een beetje oneerlijk geweest omdat het op GarageTV 15 keer meer bekeken was dan op YouTube.

Ik vermoed dat ze enkel over YouTube spraken om het niet mateloos ingewikkeld te maken. De brave man had het zelf al merkelijk moeilijk genoeg met de materie.

#40445

Tom

 

100% eens met LVB. Je kan over veel dingen in de VS jammeren, maar als ze over 1 ding angstaanjagend waken is het de bescherming van hun vrijheid van meningsuiting (en andere grondwettelijke rechten in het algemeen.)
*Als* ik ooit terug naar Belgie keer, zal het een grote bron van ergernis zijn: rechters die zomaar boeken uit de handel halen om dat een of andere choreograaf er zich in herkent en niet tevreden is met zijn parodie? Een liedje over de Paus dat verboden wordt omdat het godslastering is? Het verbod op publicatie van revisionistische geschriften? Ja, ook die moeder die een uitgever aanklaagt omdat ze het er niet mee eens is dat de moord van haar dochter erin beschreven wordt?

Het gaat hier niet over het al dan niet verwerpelijk zijn van het materiaal (want dat is het natuurlijk dikwijls wel), maar om het principe van een fundamenteel recht. Een democratie moet sterk genoeg zijn om de uitwassen te verdragen en dat is in Belgie dikwijls niet het geval: Men kan terecht neerkijken op de hoeveelheid geld die in de Amerikaanse politiek ronddraait, maar het verbaast me altijd hoeveel geld er ook wordt uitgegeven om fundamentele rechten te verdedigen (ACLU, Planned Parenthood, NRA etc.)

Het is in die zin spijtig dat Google/YouTube heeft toegegeven aan de vraag van de NMBS.

#40446

Werner Ramaekers

 

Het filmpje is best onder de noemer "slechte grappen" onder te brengen omdat uit alle details in het filmpje blijkt dat de conducteur het bij het rechte eind had : de kaart die de reizigster toont in het filmpje is niet de correcte verminderingskaart. Komt hierbij dat de conducteur de reizigster een documentje geeft waarbij het volstaat om binnen de 30 dagen zich aan het loket aan te bieden met de correcte verminderingskaart en alles is vergeven en vergeten. Gebeurt dat niet dan moet er 50 euro betaald worden.
Dus is er reden om het filmpje te maken : nee, het is een flauwe reactie van een tiener die kinderachtig reageert op een 'vermaning'.
Waarom vertel ik deze achtergrond ? Omdat hij van belang is om de uitspraken in de juiste context te plaatsen.
Waarom reageert de NMBS met een gerechtelijke procedure ?
Omdat de treinbegeleiders niet weten hoe ze moeten omgaan met deze soort van vrijheid van meningsuiting, de treinbegeleiders staan erg dicht bij het publiek en krijgen de kritiek van de reizigers te verwerken ook al kunnen ze niets verhelpen aan de situatie. Een vertraging, een overvolle trein, .. wie is het uithangbord van de nmbs en wie krijgt de kritiek te verwerken : de treinbegeleider. De nmbs moet opkomen voor haar personeel enerzijds maar anderzijds heeft de nmbs weinig middelen om in te grijpen, de rol van de spoorwegpolitie werd uitgehold, treinen worden met stenen bekogeld .. niet leuk allemaal.
Maar het filmpje op YouTube is gewoon uit proportie gehaald door media aandacht, jammer. Het ware leuk geweest om dit in echte 'digg' aanpak te laten door de community als 'misplaats' te laten bestempelen. Grote organizaties en YouTube is geen evidentie.

#40447

geronimo

 

Vier dagen ervoor was het hetzelfde liedje bij VTM: garageTV tonen en youtube zeggen (ik heb de video hier als externe link bijgezet). Jammer dat ze juist de Vlaamse alternatieven niet vernoemen. Of zitten we toch nog met een calimero-complex? ;-)

#40448

geronimo

 

link is te lang, dus bij deze:
http://www.garagetv.be/vide...
excuses!

#40449

ivanhoe

 

Het NMBS-filmpje leek me nu net een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten werken: de poster zet iets op het net wat moreel verwerpelijk is, de community breekt de poster af, en de poster verwijdert het filmpje. Precedent geschapen, en dat zonder een rechtszaak. Zo moet het.

Dat filmpje over die Palestijnse Micky Mouse was idd ogen openend, goed dat dat erop stond.

#40451

John Baeyens

 

Maar natuurlijk reageren de bezoekers van Youtube als 1 monolitisch blok.
Als er een filmpje verschijnt van een Braziliaans model en haar vriendje die stoeien in ze zee vliegt de Internet community er als een kwijlend monolitisch blok op af.
Geen mens die voorstander is om het filmpje te verwijderen.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/...

Moet kunnen?
Gelukkig niet.

Je naamplaat idee werkt contraproductief.
Gezag? Ik woon in Mariakerke en je moet lijn 3 eens nemen naar Gent centrum. Daar stappen bij wijle controleurs op. Gelukkig voor hen zonder naamplaatje... Ja, de 3 gaat door de 'Turkencoté' van Gent, en ja, 't zijn altijd die gastjes die tramelant maken. De controleurs met vermeend hun gezag. Ze worden letterlijk ondergespuwd tot ze gezag (lees: blauw en 2 reveolvers) inroepen. Die jongens staan elke ochtend op om met die kloterij geconfronteerd te worden.
En wat stel jij voor? Naamplaatjes?
Wat gaat er dan gebeuren? Geen mens die nog als controleur de bus op wilt. De naamplaatjes zullen ook blauw worden en echt gezag krijgen: 2 blaffers: 1 aan de heup en 1 tussen de kaken.

Die gruwel die daar weggedoken in zijn stoel zat, was beter op het gezag afgestap en echt gevraagd wat er precies scheelde. In België kan die dialoog nog. Koester het, zoniet krijg je het gezag met naamplaatsjes waar jij zo hard om schreeuwt.

Ik neem je een week mee naar Sao Paulo. Elke flik heeft daar zijn volle naam op de borst geplakt. Eens zien hoe hard je dat gezag aan de kaak gaat stellen, laat staan of je filmpjes gaat nemen.

#40452

sankulot

 

ge je nu zeggen dat het een verschil uitmaakt of hij ambtenaar is of niet ? (wat hij wschlk niet is, trouwens)

#40471

LVB

 

Voor de volledigheid, en na het lezen van deze blogpost van John Baeyens: http://blog.johnbaeyens.com...

Dat het filmpje anoniem werd gepost, keur ik niet goed. Wie recht in zijn schoenen staat, publiceert zoiets met open vizier. Maar over anonimiteit is al vaak gediscussieerd, en velen zeggen dat ze pas in een echt vrije en open samenleving uit hun anonimiteit zouden willen of durven treden. Waarop ik dan weer zou antwoorden dat een echt vrije en open samenleving er maar zal komen als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, enzovoorts.

#40477

Briggs

 

100% akkoord met LVB. Ik was woedend na die 7de dag uitzending.

#40484

Outlaw Mike

 

Bon, we hebben de versie van die flurk die vond dat ie onterecht behandeld was door die treinconducteur nu wel gehoord. We hebben ze zelfs gezien.

Zou het mogelijk zijn om nu eens de versie van de treinconducteur te horen a.u.b.? Want met al die heisa slaagt die man er blijkbaar niet in zich te verdedigen.

En als het al zo is dat de klager onterecht behandeld is, dan lig ik daar niet van wakker. Shit happens. Het is dan niet omdat er eens 1 keer zo een geval is we daarom dat gaziljoen andere gevallen waar de conducteur het slachtoffer is moeten vergeten.

Het spijt me, maar met al die schoffies en maghrebcrapuul op de treinen gun ik de conducteur toch het voordeel van de twijfel.

#40490

Nicolas Raemdonck

 

Aan PVC: ik meen mij te herinneren dat LVB zelfs vond dat een extremistische Belgische moslimsite die tot de "verovering" van Vlaanderen opriep op internet mocht blijven staan. Hier geen dus dubbele moraal.

#40497

sankulot

 

hmm, ik meen mij te herinneren, maar 100% zeker ben ik niet, dat hij vond dat de NYT moest terechtstaan voor verraad omdat ze geschreven hadden over de SWIFT affaire ...

#40499

dd

 

@sankulot

Luc's blog heeft een zoekfunctie, dus als je hier zo'n dingen schrijft zonder de minste onderbouwing of research adverteer je enkel aan de wereld wat een ongelofelijke lamzak je bent, onafhankelijk van je politieke overtuiging.

#40500

Leo Norekens

 

dd & sanskulot: hier is hij : http://lvb.net/item/3303#25411

"Terechtstaan" lees ik daar niet in.
En bovendien, wie het verschil niet ziet tussen enerzijds wat duidelijk geheime procedure is in een gerechtvaardigde strijd tegen terrorisme, en anderzijds DIT... tja...

#40503

LVB

 

@sankulot: Als een Britse krant op 1 mei 1944 over de plannen voor D-Day zou geschreven hebben, dan zou dat inderdaad een kwestie van hoogverraad zijn geweest. Idems als een Britse krant zou hebben onthuld dat de geallieerden de cide vab de Enigma-machine had ontcijferd.

Een ander voorbeeld: als Britse kranten de naam en de identiteit van spionnen die voor de UK in het buitenland aan het werk zijn, zou onthullen, dan kan de Britse regering dat verbieden omdat niet alleen het leven van die spionnen, maar de veiligheid van de Britse staat en het leven van onschuldige burgers daarmee in het gedrang komt.

In beide gevallen gaat het om informatie waarvan de bekendmaking mensenlevens kan kosten.

Overigens was mijn bezwaar naar "pvc" (een sujet dat eerder al ad hominem aanvallen uitvoerde) niet dat hij mij verweet van in bepaalde gevallen de vrije meningsuiting niet te verdedigen, maar wel dat hij dit associeerde met racisme of xenofobie.

#40505

Willy

 

Bij mij voelen die geweerschoten aan als een bedreiging. Schiet op de snodaard, hij verdient het, hij moet maar niet controleren. Een bedreiging moet je aanvoelen, en wees er maar zeker van dat de bedreigers weten hoe het moet. Ze kennen de wetten daarover op hun duimpje,dus ook de wegen om die te omzeilen.
- Mvr de Boelhandelaar, ik zie daar een boek van ene Annemans in uw etalage staan. Veel mensen zien dat niet graag. Tiens, u hebt een prachtige blinkende etalageruit, die moet wel van duur glas zijn... En het boek wordt uit de etalage genomen.
- Juffrouw, zou u graag een vast contract bij onze firma willen behouden ? Als je doet wat de baas vraagt, dan zit dat er dik in.
- Jongeman, ik zie dat u een inslaande brief hebt gepubliceerd op de webstek van LvB. Gevaarlijk onderwerp hoor. Uw kleindochter gaat toch naar de Lucasschool ? En gaat u die elke dag afhalen ?

Elkeen kan hier meerdere voorbeelden bijzetten. Geen bedreigingen volgens de wet, maar wie ze krijgt zal wel rillingen voelen.
Inderdaad, van zulke dingen word ik bang. Zeker van geweerschoten.

#40510

Briggs

#42020

R. verhaege

 

Ooit nam ik eens de trein,de allereenste keer,samen met mijn vrouw, na een reis naar palma, (in de rit ernaartoe waren wij gebracht door een vriend))en dus vanuit brussel naar Oostende, netjes een kaartje gekocht voor beiden, en de trein op, kijken waar we konden zitten, en ja hoor in een wagon een lege bank met aan de andere kant ook twee mensen.
Een tijd later komt daar een man in een uniform de kaartjes vragen,de andere mensen geven ze,er er wordt geknipt in de kaartjes;
Ik geef de mijne,...en plots verging de wereld, die vent begint daar te schelden,wat ik wel denk,en dat ik een profiteur ben,Ik zeg dat ik het niet begrijp, maar de scheldtirade wordt enkel maar groter, ik moet een boete betalen..omdat ik in eerste klasse zat,en een kaartje had voor een mindere of lagere zitplaats.
daar had ik nog nooit van gehoord, en toen ik dat zei , geloofde die man dat niet.
Nu , dat ik moest betalen,neem ik erbij,maar de onbeschofte manier waarop die vent tekeerging, ongelofelijk, die andere mensen waren er ook niet goed van.
Dit gebeurde 35 jaar geleden, en sindsdien hebben wij nooit meer de trein genomen.
Ik heb ook nooit meer zo iemand zien tekeergaan in mijn verdere leven.