Minister wint rechtszaak over domeinnaam

Koen Godderis
Op vrijdag 6 augustus heeft de rechtbank van eerste aanleg te Veurne een uitspraak geveld in de rechtszaak die voormalig mediaminister Marino Keulen had aangespannen tegen Koen Godderis, voorzitter van VZW Radio 1 FM, uitbater van een sportwinkel te Kortemark, weblogger en enfant terrible van het Vlaamse radiolandschap. Het geding betrof de domeinnamen marinokeulen.be en mari-noke-ulen.be die door Godderis geregistreerd werden. Naast Marino Keulen had ook de Vlaamse regering zich als mede-eiseres in het geding gemengd. Het vonnis werd vorige week aan Godderis officieel betekend en treedt daarmee in werking. De rechtbank beveelt dat Godderis de domeinnaam marinokeulen.be overdraagt aan Marino Keulen en de domeinnaam mari-noke-ulen.be schrapt. Godderis moet het vonnis een maand lang publiceren op de homepagina van zijn website. Op elk van deze drie bepalingen staat een dwangsom van 500 euro per dag vertraging. Godderis draait bovendien op voor de kosten van het geding.

"REGISTRATIE VOLDEED AAN DE DRIE VOORWAARDEN VAN WEDERRECHTELIJKHEID"
Met deze uitspraak oordeelt rechter Dirk Demeester dat de registratie van de 2 domeinnamen door Koen Godderis wel degelijk een "wederrechtelijke registratie" betreft zoals bedoeld in de wet van 26 juni 2003. Aan de drie voorwaarden uit de wet werd voldaan: de naam stemt overeen of kan verwarring scheppen met een bestaande naam, de registrant kan geen legitiem belang aantonen, en de registratie geschiedde met de bedoeling om te schaden of een onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Wat dit laatste punt betreft citeert het vonnis enkele uitspraken die Godderis in het weekboek van zijn website deed en die slaan op het feit dat Godderis geen licentie verkreeg voor zijn radioproject "936": "ronduit schandalige praktijken van het kabinet Keulen", "een laffe messteek in de rug door mediaminister Marino Keulen", "voor Marino Keulen zelf komt boontje nog om zijn loontje", "Marino Keulen komt mij nog tegen", "hij mag een punt zetten achter zijn politieke carrière" en "hij is een onbekwaam politicus". Uitspraken die volgens de rechtbank aantonen dat Godderis de minister wou treffen en schaden. Inzake het rechtmatig belang van Godderis, die beweerde dat "Mari Noke Ulen" de naam was van een jeugdvriendin en dat hij deze naam in de toekomst als kledingmerk wou gebruiken, stelt de rechtbank dat dit niet aangetoond is, aangezien er geen merkregistratie gebeurd is en aangezien Godderis noch over een inschrijving in het handelsregister, noch over een ondernemingsnummer zou beschikken. Merkwaardig is wel dat het vonnis citeert uit een uitspraak van het Hof van Cassatie, dat stelt: "de rechter die enkel steunt op loutere beweringen van de eisers schendt de regels van de bewijslast". Dit citaat wordt gebruikt om de beweringen van verweerder niet als bewijs te aanvaarden. Merkwaardig, omdat de beginselen van de rechtsstaat stellen dat de schuld, en niet de onschuld, dient bewezen te worden.

GODDERIS GAAT NIET IN BEROEP
In een reactie in nieuwsgroep be.radio kondigt Godderis aan dat hij niet in beroep gaat tegen het vonnis. In zijn gekende stijl stelt hij dat het vonnis veel te ver gaat, heeft hij het over "intimidatie" en "machtsmisbruik", maar stelt hij dat hij bereid is een "grote toegeving" te doen om "een einde te stellen aan deze opgeblazen zaak". Eerder had Godderis zich via zijn advocaat bereid verklaard om de domeinnamen over te dragen, als hij niet moest opdraaien voor de gerechtskosten. Blijkbaar wou de minister niet ingaan op dit aanbod.


Reacties

#1371

dIVUS

 

Inhoudelijk een voorspelbaar en correct vonnis. Zonde van de DT-fout.

#1379

Joe

 

Goed dat hij niet in de bak gaat, want al die top-models waarmee hij uitgaat zouden hem nogal missen.

#1383

dof

 

Het vonnis rammelt wel wat.

Het volstaat niet aan te tonen dat KG de minister wou schaden, de eiser moet aantonen dat KG de minister wou schaden middels de domeinnaam.

Ook de argumentatie dat de Vlaamse gemeenschap belanghebbende partij is omdat een klojo Marino Keulen in een search engine kan intikken is zeer zwak.

Eerst en vooral is het aannemelijker dat iemand die het ministerie van media wil contacteren zal zoeken op deze naam, en niet op die van Marino Keulen. Ze veranderen toch regelmatig van job, dus als je zoekt op de naam van een minister kan je bijna overal terecht komen. Deze redenering doortrekkende is er bijna geen enkele domeinnaam waar de Vlaamse gemeenschap geen belang in kan claimen.

Verder verzwakt het zoekmachine argument het schade argument. De mensen die Marino Keulen willen contacteren mits een zoekmachine gebruiken tikken de domeinnaam marinokeulen niet manueel in.

Koen, als ik van jou was zou ik in beroep gaan!

#1385

dIVUS

 

> Koen, als ik van jou was zou ik in beroep gaan!

Meneer is advocaat ? :-)

#1712

Koen Godderis

 

Beste Dof, ik weet dat de uitspraak niet juist is, maar heb de zaak stil gelegd (en ook verloren) om verder er geen aandacht meer aan deze voor mij vrij onbelangrijke zaak te hoeven besteden. Groeten, Koen

#15005

Koen Godderis

 

Het meest lachwekkende uit dat vonnis vond ik de betwisting van mijn handelsactiviteiten. Ik heb al jaaaaaaaaaren een handelsregister (Oostende 57.394) en btw-nr. (681-282-963). Tiens hoe komt het dat in al die tijd dat ik zaken doe de mensen van de diverse controlediensten nog nooit aan mijn deur zijn komen kloppen? Omdat alles perfect klopt tiens. Heel dat proces om niets (er was niet eens een concrete link naar Marino Keulen, noch website) had maar één ding tot doel, mij eens van hogerhand te nekken en mij een toontje lager doen zingen omdat ik teveel weet. En teveel in duistere zaakjes snuister die politiek het daglicht niet mogen zien. Goed zo. Wie laatst lacht best lacht, ik heb via Europa nog wat in petto. Ik schat halfweg 2006 dat er van daaruit een paar zullen vervolgd worden met politieke 'naam'. Wie, wat, hoe ... nog even geduld. Komt wel in orde. Wie laatst lacht ... Maar dat moet hier maar eens ophouden in dit corrupte apenland.

#15006

Koen Godderis

 

After all was het niet zo slim van mijn kant om Marino Keulen ruimte te laten om mij een proces aan te smeren. Een kans die hij uiteindelijk niet onbenut heeft gelaten (nota bene met geld van de belastingbetaler, onterecht(!), gezien een naamsdomein van een politicus een private aangelegenheid betreft* en de Vlaamse overheid erbij betrokken werd als 'onbegrijpelijke' 2de partij). "Domein afstaan" luidde het vonnis, zonder dat er ook maar 1 concrete aanwijzing was die er op wees dat het domein met Marino Keulen iets te maken had. (Ik was/ben kwaad op Keulen. So What? Dat is nog steeds volkomen terecht inzake het radiodossier. Op basis van boze maar terechte uitlatingen moest ik het domein afstaan, mooi is dat!) Het vonnis werd gebaseerd op enkele insinuaties en uitlatingen. Zoals hier eerder iemand schreef: het vonnis rammelt aan alle kanten. Natuurlijk! Maar het draait om geld. Keulen heeft maar te pakken van de belastingbetaler, terwijl ik mij moest verdedigen met eigen centen. En zeggen dat alles draaide om een domeintje van 10 euro dat vrij was ter registratie. Ik heb dus niets "gestolen" hé. Enkel een domein geregistreerd voor geheel andere doeleinden dan wat mij verweten wordt. Mss dat iemand de woorden "machtsmisbruik" en "politieke afrekening" (intimidatie) nu al beter gaat begrijpen? Enfin, zaak gesloten, maar dat van het landelijke en lokale radiodossier (licenties) des te minder. Daar draait het uiteindelijk allemaal om. Keulen moest zo nodig mij ondertussen al eens "pakken". Het staat 1-0, maar de wedstrijd is nog niet afgelopen. Ik ga het namelijk fair spelen. OP het terrein, en niet zoals Keulen "NAAST" het terrein. Tegen midden 2006 verwacht ik een 1-5 score. Dat is dan net geen forfaitscore. kwestie van ze niet volledig politiek te liquideren.

#15007

Koen Godderis

 

* domeinen van politici (http://www.jurgenverstrepen.be, http://www.delcroix.com) zijn persoonlijke aangelegenheden waarvoor men zelf dient te betalen en desnoods dient te verdedigen. Domeinen van Overheidswege, nl. http://www.ministergeertbou..., http://www.ministeranciaux.be, etc ... zijn allemaal domeinen die betaald en desnoods verdedigd worden door de Overheid. Hoe verklaart iemand dan dat "met belastingsgeld" een privaat domein van een politicus wordt verdedigd? En dat de Overheid er als 2de partij wordt bijgesleept? Bon, er zijn zoveel zaken die een mens niet begrijpt in dit apenland.