VRT krijgt boete voor Coca-Cola in koffiekamer van Witse

In de uitzending van het televisieprogramma ‘Witse’ worden verschillende merken en logo’s van producten getoond, waarbij het in een aantal gevallen producten van sponsors betreft, zoals blijkt uit de aftiteling aan het einde van het programma (Coca Cola; Kimbo). Gesprekken tussen de hoofdpersonages spelen zich af voor drank- en koffieautomaten. De hoofdpersonages houden een blikje Coca Cola duidelijk in beeld. (...)

De openbare televisieomroep NV VRT voert aan dat in dit fictieprogramma een aantal producten in beeld komen omdat zij bijdragen tot het realisme van het programma en ook noodzakelijk zijn in het licht van het scenario van de afleveringen van de reeks. In de reeks zijn op verscheidene locaties van het politiekantoor “koffiekamers” of drankautomaten ingebouwd. Deze locaties zijn, net zoals dit het geval is in het reële leven, de sociale ontmoetingsplaatsen voor de speurders waar zij even uitblazen, een privé-gesprek voeren of reflecteren over een dossier dat hen bezig houdt. De openbare omroep voert aan dat de beeldmatige nadruk niet op de drank- en koffieautomaten wordt gelegd. Soms staat zelfs één van de personages quasi de gehele tijd voor het merk, zodat dit nauwelijks leesbaar is. (...)

Het televisieprogramma ‘Witse’, een fictieve politieserie, is geen programma waarbij het benoemen of tonen van een product, zoals Coca Cola of Kimbo, noodzakelijk voor het programma is in de zin zoals de decreetgever bedoeld heeft in artikel 105, § 5, van het Mediadecreet. Meer nog, zelfs indien artikel 105, § 5, van het Mediadecreet, wel van toepassing zou geweest zijn op het televisieprogramma ‘Witse’, meent de Regulator dat de getoonde producten niet inhoudelijk verantwoord en noodzakelijk zijn. De Regulator aanvaardt het argument van de openbare omroep dat bepaalde producten in beeld komen omdat zij bijdragen tot het realisme van het programma en ook noodzakelijk zijn in het licht van het scenario, niet. De Regulator kan meegaan in de argumentatie van de omroep dat het inbouwen van “koffiekamers” of drankautomaten bijdraagt tot het realisme van het programma, maar is geheel niet overtuigd van de noodzaak om hierbij ook merknamen in beeld te brengen. Drankautomaten, “koffiekamers” en frisdrankblikjes kunnen ook in beeld gebracht worden zonder het tonen van merknamen of logo’s en zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan het realisme van het programma. (...)

De Regulator stelt vast dat in het televisieprogramma ‘Witse’ het hoofdpersonage in een bepaalde scène een blikje Coca Cola van een ander personage aanneemt, op zijn bureau plaatst, opent en slechts aanstalten maakt om van het blikje te drinken, terwijl het blikje gedurende de hele scène duidelijk herkenbaar in beeld komt. Het blikje wordt meerdere malen gedurende 2, 3 of 4 seconden getoond, met een uitschieter van 7 seconden. De volledige scène duurt ongeveer 38 seconden waarvan het Coca Cola blikje in totaal 18 seconden in beeld is gekomen. De Regulator stelt vast dat er geen afbreuk aan de scène zou worden gedaan indien het blikje Coca Cola geheel uit de scène zou worden geschrapt. (...)

De Regulator stelt vast dat in het televisieprogramma ‘Witse’ acteurs meerdere malen een gesprek voeren voor een koffieautomaat van het merk Kimbo. Het betrokken merk wordt verschillende keren gedurende 2, 3 of 4 seconden getoond, met een uitschieter van 7 seconden. Het argument van de openbare omroep dat de beeldmatige nadruk niet op de automaten wordt gelegd en dat soms zelfs één van de personages quasi de gehele tijd voor het merk staat zodat dit nauwelijks leesbaar is, voldoet niet. Niettegenstaande het feit dat in één bepaalde scène één van de acteurs inderdaad quasi heel de tijd voor het merk staat, eindigt de betrokken scène met een beeldfragment van 3 seconden waarbij geen van beide acteurs een woord zegt terwijl het merk van de koffieautomaat intussen wél duidelijk zichtbaar in beeld is en blijft. Daarenboven staan twee acteurs in een andere scène voor de koffieautomaat van datzelfde merk, terwijl het merk tussen beide personages in tijdens die scène zelfs tot 7 seconden lang in beeld wordt gebracht. Ook hier oordeelt de Regulator dat deze reclamevorm met nadruk in beeld is gekomen, gelet op de duur en de omstandigheid waarin een koffieautomaat van het merk Kimbo in beeld werd gebracht, terwijl de omroep invloed kon uitoefenen op het in beeld komen van deze reclameuiting. De Regulator kan er niet aan voorbijgaan dat NV VRT de bepaling van artikel 105, §1, van het Mediadecreet meermaals geschonden heeft in het televisieprogramma ‘Witse’, uitgezonden op 26 november 2006.

De vastgestelde overtredingen doen de Regulator besluiten een administratieve geldboete van 5.000 euro op te leggen. (...)

Aldus uitgesproken te Brussel, op 22 juni 2007.

Beslissing 2007/28 van de Vlaamse Regulator voor de Media, 22 juni 2007

Reacties

#43613

Jorre

 

Het is toch absurd dat er de dag van vandaag mensen betaald worden (met belastingsgeld) om zich met zulke onbenulligheden bezig te houden...

#43615

isaiah

 

jorre,
het is helemaal niet absurd dat men erover waakt dat een publieke omroep zich schikt naar de wetten en decreten. Zolang de VRT werkt met belastingsgeld, wil ik dat de besteding van dat belastingsgeld ook gecontroleerd wordt. Het concrete geval is trouwens oneerlijke concurrentie tegenover de private omroepen. Het is al een halve schande dat de VRT als publieke omroep geld van sponsors ontvangt. Dat ze zich op de Reyerslaan dan nog niet kunnen schikken naar de voor hun gunstige regeling, maakt die halve schande tot een hele schande.

#43616

koen

 

@Isaiah,

volgens mij had Jorre het over de VRT mensen die dingen als 'Witse' maken ...

#43630

Lawrence

 

Ik vind het eveneens totaal idioot dat er nietsnutten bij de VRM zitten die zich idd met dergelijke shit gaan bezig houden! met de chrono naast de scenes gaan zitten! JEZUS!! Als de regisseurs zo al moeten gaan beginnen denken??? Mogen buitenlandse programmas nog aangekocht worden? Want die zullen tenslotte eens ferm lachen met zulke zever! En zo zal binnenkort elke kwaliteitsnorm gaan ontbreken op het vlaamse scherm.

Ik stel voor dat men:
- Computer gemaakte auto's gaat gebruiken die er 4-kant uitzien, zonder merk. Want een Ford of Opel zijn verdoken reklame, eveneens gesponsord.
- De stylos overplakt met wit plaksel want het is reclame voor BIC of staedtler.
- Men een karton over de stereoinstallaties plakt zodat het merk niet zichtbaar wordt.
- Men ook de verlichting afdekt om geen reclame te maken voor spaarlampen of zo.
pfff wat een complete onzin! Op die manier maakt men de werking van productiehuizen totaal onmogelijk! Een regisseur en de verhaalschrijvers moeten zich volledig kunnen concentreren op de inhoud van hun werk, niet op futuliteiten van organisaties die niets anders te doen hebben en dus maar wat mensen gaan kloten! Hier wordt ik nu eens pissig van.

Okee, dat niet elke aflevering van het begin tot het einde vol verdoken reklame moet zitten, daar is iedereen het over eens, maar dat was hier echter niet het geval. En ook bij ons op het werk staat een cola automaat! En ja, we staan daar ook regelmatig een cola-kletske te houden. Dus op dat vlak weerspiegelt dit perfect de realiteit! En Ja, ook wij nemen soms een blikje uit de automaat en worden gestoord net wanneer we willen drinken. En JA, soms moeten we dat net geopend blikje laten staan omdat iemand ons dringend op een vergadering wil! What's the problem!!!

#43631

Lawrence

 

@Isaiah,

Welke schade ondervindt de belastingbetaler ervan wanneer de VRT naast haar belastingsgeld extra fondsen verkrijgt van een sponsor?? Buiten het feit dat de kwaliteit omhoog gaat?? Vreemde reactie van je vind ik! Niemand is tegen een minima aan normen en regels zoals het verbieden van alle 5 minuten reklame of het volproppen van sluikreklame in elk programma maar daar kan je ze bij de VRT moeilijk van beschuldigen. Als er 1 ding is waar de VRT zwaar en al lang in de mist gaat en blijft gaan dan is het politieke afhankelijkheid in haar praatprogrammas en berichtgeving. Maar verder leveren ze toch puik werk dacht ik.

#43634

isaiah

 

@Lawrence:
de schade voor de gemiddelde belastingbetaler is dat private omroepen op die manier dreigen te verdwijnen, waardoor de VRT de facto opnieuw een monopolie zal krijgen (enige niche-zenders niet te na gesproken) omdat de VRT een initieel voordeel heeft t.o.v. de private zenders. Dat gevaar is nu nog niet zo imminent, maar als er tegen deze praktijken niet wordt opgetreden, dreigt het wel die kant op te gaan.

Je zegt dat je gekant bent tegen het volproppen van programma's met sluikreclame, maar betekent dat ook dat je een beetje sluikreclame wel tolereert.

Ik ben in principe niet tegen een openbare omroep, maar Koen heeft gelijk dat series als Witse en andere (leuke of onleuke) amusementsprogramma's in een ideale wereld niet door de openbare omroep worden gemaakt.

#43638

A.Rouet

 

'Ik ben in principe niet tegen een openbare omroep'

Evenmin ben ik tegen private omroepen, maar de kwaliteit die ze in Vlaanderen en daarbuiten brengen is, op enkele Britse uitzonderingen na , bedroevend.

#43650

Elhaz

 

A.Rouet: "Evenmin ben ik tegen private omroepen, maar de kwaliteit die ze in Vlaanderen en daarbuiten brengen is, op enkele Britse uitzonderingen na , bedroevend."

Daar heb je nu eens 100 procent gelijk zie. Maar gelukkig moet je er geen euro voor betalen. En als je het niet meer kunt aanzien zap je gewoon weg.
Maar ook het niveau van de openbare omroep vind ik bedroevend. En alhoewel ik al ongeveer 10j geen TV meer kijk, noch private noch openbare zenders, moet ik er toch voor betalen. En dat is pas ergerlijk.
Of vind jij het recht om naar pulp te kijken ook zo'n fundamenteel mensenrecht dat het moet gesubsidiëerd worden?

#43653

A.Rouet

 

Televisie biedt velen verstrooiing, o.m. aan mensen die nooit een boek lezen. Als een openbare zender een alternatief biedt voor commerciële televisie (in Italië op een Berlusconi-zender zag ik 'moddercatch van corpulente dames in bikini'), als hij een meerwaarde levert, dan mag dat van mij de gemeenschap iets kosten.
Ik wed Elhaz, dat wanneer je kinderen niet langer onderwijs volgen, voor jou ook het onderwijs niet dient gesubsidieerd te worden. Solo slim ?

#43656

dendof

 

"als hij een meerwaarde levert, dan mag dat van mij de gemeenschap iets kosten"

Als er werkelijk een *meerwaarde* is, Jojo, zouden mensen daar dan niet *vrijwillig* voor willen betalen?

#43657

Elhaz

 

A.Rouet: "Ik wed Elhaz, dat wanneer je kinderen niet langer onderwijs volgen, voor jou ook het onderwijs niet dient gesubsidieerd te worden. Solo slim ?"

Je bent weer aan het kleurenwiezen hé: http://lvb.net/item/4923#43587)
En een laagbijdegrondse opmerking bovendien. Je suggereert dat ik ook graag mijn hand ophou als het mij goed uitkomt en daarna, wanneer ik het niet meer nodig heb, graag zelfredzaamheid predik. Laag hoor!

Ik heb voor mijn kinderen uitgekeken naar een valabel alternatief waarbij ik De Staat niet nodig had. Voor thuisonderwijs hebben wij noch de capaciteiten, noch de mogelijkheden. Een privéschool niet te ver uit de buurt had geen plaats meer. Een ander privé-schooltje vonden wij dan te sectarisch. Toen hebben we nog overwogen om samen met enkele andere gemotiveerde mensen een eigen privé-schooltje te starten maar er waren niet genoeg gegadigden. Dat heb je nu éénmaal wanneer De Staat een product op de markt brengt dat quasi gratis is. Het is dan moeilijk mensen te overtuigen om voor iets te betalen, ondanks het feit dat je dan betere waar voor je geld krijgt.
Mijn kinderen gaan dus noodgedwongen naar het gemeenschapsonderwijs. Valt best mee hoor. En ik hoop thuis wat tegengewicht te bieden voor de vele maatschappelijke nonsens die ze er te slikken krijgen. En ondertussen troost ik mij dan maar met de gedachte dat ik dan toch iets terug krijg voor het vele afgeperste geld. Magere troost weliswaar.

#43678

Questing Beast

 

Het punt is net dat de ene zijn "meerwaarde" de andere zijn "meerwaarde" niet is. Liefhebbers van corpulente modderworstelaarsters in bikini zullen Berlusconi's aanbod ongetwijfeld prima vinden en dus niet overtuigd zijn van A. Rouet's "meerwaarde". Wat A. Rouet echter wil doen is deze liefhebbers via de gemeenschap laten meebetalen voor wat HIJ persoonlijk "meerwaarde" vindt (daarbij hopende dat één of ander commitee van wijzen in naam van de gemeenschap beslist dat de geleverde "meerwaarde" net overeenkomt met wat A. Rouet onder meerwaarde verstaat). Overigens valt het me eens te meer op dat liefhebbers van collectivistische regelingen er haast onveranderlijk van uitgaan dat zijzelf aan het ontvangende of begunstigde uiteinde zullen zitten. Toch maar opletten A. Rouet, dat je vandaag of morgen via de gemeenschap niet meebetaalt voor modderworstelaarsters of het wereldkampioenschap kersenpitspuwen, mocht dat commitee overtuigd zijn van de culturele "meerwaarde" van deze activiteiten.

#43679

Questing Beast

 

Nicolas is erin geslaagd in één zin uit te drukken waar ik een hele paragraaf voor nodig had :-)

#43681

A.Rouet

 

Een comité dat erover waakt dat een TV-programma waar 3 nierlijders vechten voor een gezonde nier, niet kan, ja daar ben ik voor.
Zo ben ik, 'elitaire-linkse-Canvas-kijker', ook voor een openbare zender die FC De Kampioenen brengt. Dergelijke populaire programma's 'goed' maken, zelfs daarin slagen de commerciële zenders in Vlaanderen niet.
Laat libertariërs televisie maken en je vindt wel ergens een gek die bereid is de stront van Miss België op te eten.
En nu de vraag van 10 miljoen, mijn vraag van altijd, 'Waar, op de UK na, zien jullie in het buitenland betere televisie dan op de VRT ? Niet allemaal tegelijk.

#43682

Questing Beast

 

Wat, A. Rouet, is "betere" televisie? Persoonlijk kijk ik zelden of nooit naar de VRT. Het gaat 'm er overigens niet om dat u "elitair" zou zijn, modderworstelende dames is ook mijn ding niet. Ik vind echter niet dat iemand anders moet meebetalen voor wat ik persoonlijk een prachtig programma vind, netzomin als ik zin heb om programma's te sponsoren die worden geacht tot nut van 't algemeen te zijn. Bieden alle libertaire zenders stronteetprogramma's aan, dan doe ik wat anders. Indien ik van mening ben dat er voldoende betalende kijkers zijn voor architectuurprogramma's bijvoorbeeld, dan richt ik daar misschien zelf wel een zender voor op. Maar als dat niet het geval is, zeg me dan eens waarom iedereen zou moeten meebetalen voor programma's waarvoor maar twee man en een paardenkop intresse heeft?

#43696

Elhaz

 

Als ik A. Rouet goed begrijp bestaat er pulp (wat privé-zenders brengen) en bestaat er ook goed gemaakte pulp (wat de VRT brengt). En omdat die pulp goed gemaakt is moeten we daar allemaal helpen aan meebetalen. Want er is een "meerwaarde" gecreëerd.
Die "links-elitaire" gedachtenwereld is werkelijk wonderbaarlijk.
Grappig ook dat die Canvaspulp-kijkers zichzelf als elitaire meerwaardezoekers beschouwen. Lezen waarschijnlijk de Humo in 't weekend.

#43697

raf

 

A.Rouet:
'En nu de vraag van 10 miljoen, mijn vraag van altijd, 'Waar, op de UK na, zien jullie in het buitenland betere televisie dan op de VRT ? Niet allemaal tegelijk.'

Mag ik (voorzichtig) op deze (zelfgenoegzame) vraag antwoorden met VARA/NPS/VPRO?

#43699

Cogito

 

Wat erg opvallend is dat je voor zulke "kwaliteitszenders" (wat ik tot op zekere hoogte onderschrijf - het is enkel hun linkse duiding die ik verafschuw) blijkbaar geen betalend publiek kan vinden. Dat mag echter geenszins een argument zijn om de mensen dan maar met wapens te dwingen ervoor te betalen - al kijken ze er nooit naar.
Onvoldoende beseffen wapendwingers zoals A.Rouet et al. dat ze precies dàt zijn. Het is eigenlijk immoreel om gewoon te zeggen "via politieke weg" omdat zulk eufemisme opzettelijk en teveel verbergt welke gewelddadige middelen daarachter schuilgaan.
De moreel juiste wijze is om de kijker te laten betalen - met de huidige technische middelen kan dat zelfs per minuut.

#43702

LVB

 

@Cogito: Je kan geen publiek vinden dat bereid is om ervoor te betalen, omdat de staat het als gratis dienst aanbiedt.

Een Amerikaanse 'kwaliteits'-fictieserie als "Carnivale", bij ons uitgezonden door Canvas, werd in de VS uitgezonden door HBO, een betaalkanaal.

Bij ons treedt de staat dus al bij voorbaat concurrentievervalsend op tegen elke potentiële marktbetreder.

#43711

A.Rouet

 

We zijn inmiddels bijna 9 uur later en op mijn 'vraag van 10 miljoen' wagen er 2 zich aan een antwoord.
Volgens de eerste heb je in de USA 'soms nieuwszenders met hoogwaardige programma's die worden gerund door libertariërs'. Misschien heeft zijn vriend daarover wel een (wetenschappelijk gecontroleerde) thesis gemaakt en volgen de namen later?
Neen dan is de tweede concreter, de VARA/NPS/VPRO namelijk...
Welwel, hier zitten aanhangers van de VPRO? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Stel je even voor dat A.Rouet hier op de kwaliteit van de VPRO zou wijzen. Hoe zou ik hier als elitair weggehoond worden (althans door de enkelen die weten waar de VPRO voor staat)? De VARA en de NPS kunnen inderdaad de vergelijking met TV1 en Canvas doorstaan. Toch kom ik op de Nederlandse televisie iets te vaak Tros-, Avro- en andere BNN-toestanden ( 'en de nier gaat naar...') tegen. Dus hou ik het op de VRT en met de zapper als wapen in de hand kijk ik uit naar elke potentiële marktbetreder. Kampioen zijn is plezant!

#43713

kurt

 

@A.Rouet
Misschien dat de vraag niet klopt :-) Nederland heeft een van de duurste publieke omroepstelsels in de wereld. Als je dan ook nog eens ziet wat sommige presentatoren verdienen, wie ben ik dan om te zeggen dat ze dat maar eens op de vrije markt moeten proberen?

#43714

LVB

 

De VPRO is beter dan Canvas, en wel hierom: op Canvas zal je nooit een programma zien waarin de lof van de vrije markt wordt gezongen. Bij de VPRO vind je meer diversiteit inzake ideologie: van de lof van marxist Castro tot de lof van de ultraliberale Georgische minister Bendukhidze, en kritiek op het Rijnlandmodel. Op de VRT passeert alles wat economie betreft langs één van twee filters: de Keynesiaan Paul D'Hoore of de corporatistische SERV (Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen).

Deze programma's zul je dus nooit op Canvas zien:
http://lvb.net/item/985
http://lvb.net/item/421

#43719

kurt

 

U mist er nog een Luc, http://www.vpro.nl/programm...

#43722

LVB

 

Bedankt voor de tip, Kurt, maar ik kan me wél inbeelden dat Canvas iets over De Soto zou uitzenden. Al was het maar omdat die aantoont dat de staat een belangrijke rol te spelen heeft, bijvoorbeeld bij de registratie van vastgoed in een kadaster (waar ik het overigens volledig mee eens ben). Dat een links-liberaal als Dirk Verhofstadt Hernando De Soto in één adem noemt met John Rawls en Amartya Sen zegt genoeg. De Soto is aanvaardbaar voor de liberalen, de corporatisten en de collectivisten, en wordt dus niet geband.

De vrijzinnig protestantse radio omroep (VPRO) vervulde op veel vlakken een pioniersfunctie, met o.a. het eerste bloot op tv, de Barend Servet show, de eerste uitzending van Monty Python in de Benelux enz. Het zal wel aan de protestantse achtergrond liggen dat het zowat de enige Benelux-omroep is die af ten toe programma's uitzendt waarin het nastreven van winst (met aartskapitalisten als Marc Faber en Jim Rogers) en het verwerven van rijkdom (niet in de huis-tuin-en-keuken betekenis zoals op SERV-Canvas, "waarop moet je letten bij het kiezen van een hypotheek") niet negatief benaderd wordt.

#43729

raf

 

En Buitenhof (VARA,NPS,VPRO - elke zondag om 12.05 uur op Nederland 1) is als politiek discussieprogramma van een kwaliteit die ik zelden zie op de VRT.

#43732

A.Rouet

 

Dat de linkse VPRO hier op kwaliteitserkenning van velen kan rekenen is een aangename verrassing. Er zijn dus toch nog voorbeelden van goed besteed overheidsgeld, al beweren Jacobse en Van Es van de Tegenpartij het omgekeerde.

#43733

raf

 

Arouette, gentille Arouette!

#43738

Koen Robeys

 

De Soto viel me op als iemand met wie je een brug naar "luciede links" zou kunnen slaan. Iets als "jullie strijd tegen de armoede is ook onze strijd, vermits voor ons de armen niet het probleem, maar wel de oplossing zijn." Tenminste, als we ze de kans geven.

Amartya Sen leek me dat zelfs nog sterker uit te drukken. Ontwikkeling, dat is vrijheid, schreef die, en wat is dan nog het verschil met ons liberaal idee dat het vrije individu zelf de beste actor is om zich uit armoede omhoog te werken? Je zou dat bijna de filosofie kunnen noemen waarbinnen De Soto zich concentreert op één bepaalde techniek om die armen zichzelf te laten helpen.

Rawls heb ik nooit gelezen. In de cursus heb ik vernomen dat hij een soort idee had voor planners. Die moesten een samenleving uittekenen waarin ze zelf ook zouden moeten gaan leven. Alleen zou de vraag in welke positie ze daarbij gingen terechtkomen volledig willekeurrig bepaald zijn. Als ik het goed begrepen heb dacht Rawls dat zoiets de planners wel zou doen nadenken, voor ze zichzelf de Staliniaanse heropvoedingskampen indachten.

Alleen van Rawls kan ik me inbeelden dat er nog zoveel sprake is van "plannen" dat het allemaal vrij links is, maar de twee anderen...?

#43739

Benny Marcelo

 

Op een aantal nederlandse zenders mogen zelfs niet pol. correcte dingen besproken worden.
Op de brt is ieder debat op voorhand verloren daar de lijst met taboes te lang is.

#43741

LVB

 

@Koen Robeys: "Alleen van Rawls kan ik me inbeelden dat er nog zoveel sprake is van "plannen" dat het allemaal vrij links is, maar de twee anderen...?"

Ik weet niet op wie je reageert (of van wiens standpunt je een karikatauur wil maken), maar mijn stelling was alvast niet dat het "links" moest zijn om op de VRT te kunnen, mijn stelling was dat het voldoende aanvaardbaar moest zijn voor de diverse strekkingen die vertegenwoordigd zijn in het corporatistisch VRT-model. Daarom zullen ultrakapitalisten of ultraliberalen, die op de VPRO wel af en toe kritiekloos een podium krijgen, op de VRT alleen getoond worden als men ze kan tegensrpeken of bekritiseren.

#43743

Koen Robeys

 

Communiezieltje: soms schrijf ik wel eens iets dat zomaar in me opkomt nav iets dat ik lees, zonder dat het ook maar iets met karikatuur te maken heeft.

Ook ben ik niet zo heel erg allergisch aan het woord "links" op zich; ik vind alleen wel heel vaak dat ze toch een beetje zouden moeten rekening houden met simpele feiten: "dom links". Maar daar ging het hier niet over.

Dus ik kan me inbeelden dat er in ideeën als die van De Soto, Sen of Rawls "bruggen" (gewoon mijn terminologie) naar "luciede links" kunnen geslagen worden, terwijl ik de twee eerste, toen ik er een boek van las, als liberaal ervaren heb.

En dat die bruggen mogelijk zijn, kwam zomaar bij me op toen ik las dat ze "aanvaardbaar" waren voor het VRT model. Omdat "links" bij mij geen scheldwoord is heb ik op de plaats van dat "aanvaardbaar" het woord "links" gezet: een woord dat in deze draad, en in deze context, al eerder is gevallen.

Meer niet. Geen karikatuur, gewoon wat bedenkingen bij drie namen die ik hier zag passeren. Ik aanvaard het verwijt dat het wat off-topic was. Haal het gerust weer weg, even goeie vrienden. (Trouwens, dadelijk is mijn afspraak hier en moet ik weer weg.)

#43744

Elhaz

 

Budget VRT: 446 mijoen euro (2006).
Hoera, naar ik verneem slagen ze er af en toe in een goed programma te brengen.
Hopelijk zijn dat niet alleen maar goede aangekochte buitenlandse series. Mag ik met dat budget ook eens proberen?

De vanzelfsprekendheid waarmee het gros van de mensen aannemen dat de overheid voor hun televisieplezier moet zorgen en dan nog voor deze hoge prijs blijft mij verbazen.

#43745

A.Rouet

 

@kurt
Wat een aantal Nederlandse presentatoren verdient is inderdaad om van te duizelen en .....een rechtstreeks gevolg van de vrije markt. Sinds de komst van RTL 4, 5 , Veronica andere Talpes ( wat ik toejuich want er is een publiek voor, en tevens houden ze , ondanks hun povere kwaliteit, de publieke omroepen alert) is de jacht op bekende gezichten open. Dat heeft zo zijn prijs.
Kan iemand, alvorens Elhaz aan de slag gaat, hem eens vertellen hoe groot het prijskaartje van de Nederlandse publieke omroepen bedraagt? Zuinige jongens daar bij de VRT.

#43749

Questing Beast

 

Nu ik hierboven een concreet cijfer zie staan blijf ik bij mijn vraag: waarom moet ik mee voor het bijeenbrengen van die 446 miljoen euro zorgen als ik zelden of nooit naar de VRT kijk? Solidariteit omdat anders duizenden doden vallen door een gebrek aan publieke televisie of radio?

#43750

Elhaz

 

Of spilzieke verkwisters, daar in Nederland. En arme Nederlandse belastingbetalers. Geen wonder dat ze hun vakantie moeten doorbrengen in tent of caravan.

#43757

kurt

 

De dotatie voor de VRT in 2005 was 258 miljoen, de Nederlandse omroep kreeg in dat jaar 490 miljoen. Per hoofd van de bevolking is de VRT beduidend duurder.

#43758

Edward

 

Klopt, de Nederlanders zijn met 3 x zoveel als de Vlamingen.

#43765

A.Rouet

 

@ kurt

Bedankt voor de cijfers. De reclame-inkomsten van de VRT worden aan banden gelegd, anders waren VTM en VT4 totaal kansloos. Een goede zaak vind ik, zo voorkomt men een quasi-monopolie genre Electrabel.
In Nederland is dit anders, daar kunnen publieke omroepen ongebreideld reclamegeld binnenrijven. Daarover vind ik nergens vergelijkende cijfers.

@ QB
Doden vallen er niet bij gebrek aan openbare televisie. Maar alles beter ( bv. een politiek benoemde pedagoge) dan dat 'Petit Gervais' in Tak Tak mijn kleinkind dicteert wat goed en gezond voor hem is.

#43766

A.Rouet

 

@ Nicolas

Vergelijk 5 minuutjes Witse-Baantjer en ik hoop dat het verschil meteen duidelijk wordt. Indien niet, spijtig voor jou.
Welke prijzen won Baantjer trouwens?

#43771

A.Rouet

 

@ Nicolas

Bedankt voor je toelichting bij 'veel prijzen gewonnen'.
Ik blijf overtuigd van jouw niveau, je bent een fijne kerel.

#43778

Elhaz

 

Het cijfer dat Kurt geeft is alleen de rechtstreekse dotatie van De Staat. Daarnaast rijft de VRT nog een gigantische som binnen die ze ofwel haalt bij zuivere privé-"sponsors" ofwel bij instanties die ook van belastinggelden leven.
In het eerste geval doet ze de privé-sector oneerlijke concurrentie aan, in het tweede geval leeft ze gewoon op de kap van de belastingbetaler.

Ik blijf er bij dat TV geen taak is voor De Staat en dat het gebruikte budget en het behaalde resultaat doen denken aan Sabena-toestanden.

Over smaak valt te redetwisten en ik volg het niet echt op de voet. Maar ik heb toch de indruk dat in het geval van series de beste producten toch komen van de privé-sector.

#43834

Questing Beast

 

Zeg A. Rouet, ik ben het met je eens dat je beter samen met je kleinkind naar de VRT kijkt dan naar een reclame van Petit Gervais. Mag ik je "Samson en Gert" van harte aanbevelen? Vooral dan die afleveringen waar Samson de afgevaardigde van de minister de "gevaarlijke van de verkwister" noemt. Zeer leerrijk! :-)

#43838

A.Rouet

 

@ Questing Beast

Ik had het wel degelijk over openlijke reclame TIJDENS kinderprogramma's. Zo'n 15 jaar geleden kregen 3-jarigen van Walter Capiau in het programma 'De Kinderacademie' te horen dat ze 'even mochten gaan rusten met een 'Petit Gervaiske' als beloning. Een lepelend Stijntje of Kellieke mocht de kijker dan secondenlang vertederen. Niet met mijn kleinkind!
Over Studio 100 heb ik ook nog een verhaal. Later.

#44165

A.Rouet

 

'De VPRO is beter dan Canvas'

Gisterenavond op de VPRO 'When the levees broke' de documentaire van Spike Lee over Katrina gezien. 'Bibliotheek sprekend' (overtreffende trap van 'boekdelen').
Voor liefhebbers en twijfelaars is er vanavond deel 2. Nederland 2, 22.50 uur. (wet tip)