Fragmenten uit een RTBF-debat

<%flashvideo(mise-au-point-1.flv)%>

RTBF-presentator: We gaan nu toch ook eens luisteren naar de mening van Matthias Storme, die professor is aan de KUL en die sinds vele jaren een speerpunt is van het Vlaams-nationalisme. Ik kom terug op mijn eerste vraag: die peilingen die zeggen dat 40 tot 45% van de Vlamingen voor onafhankelijkheid zijn... ik neem aan dat jullie zeer gevleid waren? Is dat voor binnenkort, de Vlaamse onafhankelijkheid?

Matthias Storme: Dat weet ik niet. Maar het is een zeer logische evolutie. Als u naar de evolutie in Europa kijkt, dan ziet u dat we naar meer homogene staten gaan, in een Europa dat belangrijker wordt. Het zijn twee kanten van dezelfde beweging. Op dat vlak ben ik het volledig eens met de heer Happart. Het tussenniveau dat België is, beantwoordt niet meer aan een sociologische werkelijkheid. Wat mij getroffen heeft is dat men spreekt van dubbelzinnigheid in Vlaanderen. Er is geen enkele dubbelzinnigheid in Vlaanderen. Er zijn verschillende meningen, zoals tussen de heer Gatz en mij, maar we zijn niet dubbelzinnig, noch hij noch ik. Maar er is een zeer grote dubbelzinnigheid aan Franstalige kant tegenover België. Twee dingen hebben mij getroffen aan het begin van ons debat. Mevrouw [Houard] lanceert een petitie voor België, en het is een eentalige petitie. Ze is [later] vertaald in het Nederlands, maar het is slecht vertaald, geen correct Nederlands. Meneer [Armand] De Decker zegt dat men de Brabançonne in Ukkel, hoofdstad van België, in twee talen laat zingen, maar hij zegt er onmiddellijk bij: we gaan hen niet verplichten om ze in twee talen te zingen...

Armand De Decker: Nee nee, men onderwijst ze in twee talen, maar we kunnen toch van de mensen op straat niet eisen dat ze haar in twee talen kunnen zingen...

Matthias Storme: Dat is het fundament... Als de Franstaligen over België spreken, dan spreken ze over iets heel anders dan over België. Als de Franstaligen aan België gehecht zijn, dan zijn ze gehecht aan iets dat ze België noemen, maar dat een Franstalige staat is, een staat waarin men eentalig kan blijven, die niet gebaseerd is op echte wederkerigheid. Dààr is de splitsing van België begonnen.

Philippe Dutilleul: Ik ben in Vlaanderen geweest en ik kan bevestigen dat het gevoel dat Matthias Storme nu vertolkt, wijd verspreid is in Vlaanderen, ik heb het daar gevoeld. Men heeft daar toch de indruk dat België in de eerste plaats een Franstalige entiteit is. Toen we elkaar ontmoet hebben, hebt u mij trouwens gezegd dat men in het buitenland, in de diplomatie en op de ambassades België vandaag nog als een Franstalige staat beschouwt. (...)

<%flashvideo(mise-au-point-2.flv)%>

Armand De Decker: Meneer Storme, ik sta versteld van uw discours. U bent een Vlaamse intellectuele hoogvlieger, en u blijft praten alsof u behoort tot die categorie van Vlamingen die een soort cultureel complex hebben tegenover het Frans en de Franstaligen. De wederkerigheid bestaat. U weet dat er vandaag veel meer Franstaligen zijn die Nederlands leren, dan Vlamingen die Frans leren. Dus, we zitten in een proces van versterkte tweetaligheid van de Franstalige Belgen, wat de Vlamingen niet doen. (...) Denk hier eens over na: het Frans maakt al eeuwenlang deel uit van de geschiedenis van Vlaanderen. (...)

Matthias Storme: U bevestigt mijn stelling, want u zegt dat het Frans deel uitmaakt van Vlaanderen, terwijl het Nederlands geen deel uitmaakt van Wallonië. Dàt is het gebrek aan wederkerigheid.

<%flashvideo(mise-au-point-3.flv)%>

Armand De Decker: Meneer Storme, legt u aan uw leerlingen uit...

Matthias Storme: Het zijn studenten.

Armand De Decker: Legt u aan uw studenten en aan uw publieke opinie uit dat als die onafhankelijkheid, die splitsing er komt, er een staatsschuld van tienduizend miljard Belgische frank te verdelen valt, waarvan Vlaanderen ongeveer 70% zou moeten opnemen, 't is te zeggen zijn aandeel in het Bruto Binnenlands Product? Dat ten tweede, alle salarissen die in Brussel uitbetaald worden, in Brussel zouden belast worden. Want Brussel zou per definitie gescheiden zijn van Vlaanderen. Alle sociale voorheffingen en belastingen zouden in Brussel geheven worden. (...) Voor Brussel zou dat 150 miljard Belgische frank per jaar opbrengen. Wij zouden dus zonder twijfel de rijkste hoofdstad van Europa zijn. Wij weten dat, wij zijn er niet bang van, maar wij willen dat niet, omdat het niet beantwoordt aan de sociologische en economische realiteit...

Jean-Marie Dedecker: Meneer De Decker, dat is een foute redenering. Luister nu eens, ik weet dat dit zeer moeilijk is voor u, want ik ken u. Als Vlaanderen onafhankelijk zal zijn, zullen 55% van de federale ambtenaren die in Brussel werken, verhuizen naar Gent of Antwerpen. [geroezemoes]

Armand De Decker: Meneer Dedecker, een deel van de ambtenaren zal naar Vlaanderen terugkeren. De bedrijven niet, want u weet dat als we de hoofdstad van Europa zijn, wij onmiddellijk zullen onderhandelen over een versterking van de Europese rol van de hoofdstad (...)

<%flashvideo(mise-au-point-4.flv)%>

Armand De Decker: (...) Een onafhankelijk Vlaanderen zal opnieuw tweetalig moeten zijn. Om erkend te worden voor het minderhedenverdrag, zal ...

Jean-Marie Dedecker: Wij zijn tweetalig, het zijn jullie die niet tweetalig zijn...

Armand De Decker: (in het Nederlands:) Ik ben ook tweetalig, en iedereen in Brussel is tweetalig. Dat maakt geen enkel probleem voor ons, geen enkel, geen enkel. Dat is ook een karikatuur van de Franstaligen door uw partij en een deel van Vlaanderen. De Franstaligen zijn tweetalig, meneer Dedecker, en u weet het goed!

"Mise au Point" op "La Une" (RTBF1), 9 september 2007

Reacties

#48577

Herteleer

 

Armand De Decker duwt de separatisten met hun neus op de realiteit:
Een onafhankelijk Vlaanderen?
-->Brussel kwijt met o.a. de Europese inkomsten
-->Vlaamse bedrijven die toch in Brussel blijven, vallen onder taxatie van Waals-Brusselse schatkist
-->Staatsschuld voor 70% naar Vlaanderen
-->Geen internationale erkenning voor Vlaanderen zonder alsnog tweetaligheid

Al bij al geen rooskleurig vooruitzicht.

#48578

traveller

 

@ Herteleer

Mama mia, ik hoop dat Brussel het goed heeft bij een scheiding van België.
Waarom moeten de Vlamingen 70% betalen met 60% van de bevolking?
Ik garandeer je alleszins dat de bedrijven in Brussel hun biezen zullen pakken als ze geen tweetalig of drietalig personeel meer vinden, richting Vlaanderen direct.

#48580

traveller

 

Matthias Storme is een ervaren debater en de anderen hebben alleen de bekende fabeltjesargumenten. Waarom zeggen ze "non" als het hen zo goed zal gaan, "de rijkste hoofdstad van Europa" worden ze, maar ze zeggen "non" uit medelijden met de Vlamingen waarschijnlijk.

#48581

dendof

 

"70% ... t is te zeggen zijn aandeel in het Bruto Binnenlands Product"

Ach ja, waarom geen 120%? De Franstaligen moeten toch een beetje geld hebben om hun staat te beginnen?

#48582

Cogito

 

Mij lijkt eerst en vooral het eerlijkst dat wie de schulden gemaakt heeft (of aan wie ze gespendeerd zijn) ze terugbetaalt.
Deze meneer die die typisch francofone onuitstaanbare hoogmoed uitstraalt, vindt voorts dat de staatsschuld moet verdeeld worden op basis van bbp, en niet op basis van belastinginkomsten?
Tot slot lijkt het bedrag van 150 miljard aan belastinginkomsten voor Brussel onrealistisch: bij mijn weten is het Belgisch bbp zo'n 250 miljard en de staatsinkomsten ongeveer de helft daarvan.

#48584

traveller

 

@ Cogito

Ga je nu al janken voor 100 miljard, zo kleinzielig zijn onze waalse broeders niet. Altijd dat Vlaamse calimero-gedoe. (Peter, dit is sarcastisch bedoeld)

#48586

LVB

 

Cogito: De Decker sprak in Belgische franken, 150 miljard frank per jaar inkomsten voor Brussel en (wat hij niet zei) een totaal Belgisch BNP van plusminus 10.000 miljard frank.

In euro uitgedrukt: een BNP van 250 miljard euro en 3,8 miljard euro aan inkomsten voor Brussel.

Dat is een courante retorische techniek in de Latijnse wereld. De Fransen spraken 30 jaar na hun munthervorming nog altijd over "ancien francs" (een factor 100 meer dan de "nouveau franc"), maar alleen als het over miljoenen en miljarden ging, met als enige bedoeling om te overdonderen. Lepe truken? Neen, grote redenaarskunst, gij barbaar!

Eén ding moet ik Armand De Decker, de tweede burger van het land, nageven: zijn non-verbale communicatie is prachtig. Hij straalt perfect datgene uit wat Noël Slangen in zijn column ( http://lvb.net/item/5306 ) "de monkelende glimlach van de grote broer" noemt. Het is een houding die veel Vlamingen inderdaad "onuitstaanbare hoogmoed" (cfr. Cogito) vinden, maar het is uit dit materiaal dat men Franse Presidenten maakt en waaruit 2000 jaar geleden Romeinse consuls en keizers werden gemaakt...

#48589

New Statesman

 

"Iedereen in Brussel is tweetalig".
Zou die man bewust klinklare nonsens uitkramen of leeft hij in een soort parallel universum waar de Vlamingen in Brussel steevast in het Nederlands worden bediend?

En wat betreft zijn non-verbale communicatie ben ik het niet eens met Luc. Hij komt zo over omdat de Vlamingen dit toelaten.
In elk ander land wordt met zo'n sujet ongenadig de vloer aangeveegd, gezien zijn ronduit imbeciele argumenten.

Vergeet niet dat de bedrijven die volgens hem allemaal in Brussel liggen voor een groot stuk in Vlaams-Brabant liggen: Diegem, Zaventem, Wemmel, etc. Volgens de heer De Decker waarschijnlijk deel van le tres grand Bruxelles. In werkelijkheid wijken meer en meer bedrijven uit naar Vlaanderen wegens de draconische belastingwetten in Brussel. Kijk maar naar HP: zaten in Evere, zijn onlangs verhuisd naar Diegem. Toeval? Don't think so.

Hoe meer je de discussie bekijkt, hoe meer dat je tot de vaststelling komt dat de Franstaligen in een soort collectieve psychose leven.

#48592

New Statesman

 

Vergeet ook niet dat de Franstalige politeke partijen en media aan 1 zeel trekken als het erop aankomt hun belangen tegen gerechtvaardigde Vlaamse eisen te verdedigen.

De Vlaamse pers daareentegen zal relativeren, minimaliseren en vergoelijken. Waardoor figuren als De Decker weten dat zij zich hooghartig kunnen opstellen en feiten verdraaien. Ze worden er toch niet voor aangepakt door de eigen media. Waardoor er ook geen zelfreflectie is, waardoor ze de volgende keer nog absurder uit de hoek komen. Een vicieuze cirkel die alleen maar kan onderbroken worden door een keiharde reality check.

#48595

fcal

 

Ik was aangenaam verrast door het degelijke en uiterst beschaafde Frans van Matthias Storme en dit zowel qua inhoud als qua formulering van zijn stellingnames.

#48596

fcal

 

Gevonden op het forum van Le Soir:

(zoedlc)
Les choix et leurs conséquences pour l’avenir de Bruxelles.

Situation actuelle
Bruxelles est la ville belge principale comptant environ 1 million d’habitants.
Quoique du point de vue ethnique plus diversifiée, il y a 85 % de francophones et 15 % de néerlandophones (voir élections locales). Bruxelles est également le lieu de travail journalier d’environ 300.000 navetteurs néerlandophones et d’environ 75.000 navetteurs francophones.
D’origine une ville néerlandophone elle s’est francisée et est maintenant majoritairement francophone. Toutefois de par sa vocation et son statut elle est bilingue.
Bruxelles est la capitale de la Belgique (région capitale), elle est également la capitale de la Flandre ainsi que celle de l’Europe, elle est le siège de l’OTAN.

Les choix s’offrant aux bruxellois
Sur base du principe de l’autodétermination des populations les bruxellois peuvent choisir le statut futur de leur ville/agglomération. La seule contrainte en vertu des lois européennes, qu’il est impossible de lever est son bilinguisme (protection des minorités).

1. Ville-état indépendante: Les bruxellois sont maîtres chez eux sans tutelle, solution démocratique idéale et possibilité du statut district européen, possibilité d’investissements du gouvernement futur de l’Union européenne, toutefois disparition de l’OTAN et du gouvernement flamand et de son administration. Diminution importante de l’emploi. Situation financière difficile.

2. Ville de l’entité Wallonie-Bruxelles: La continuité des relations francophones belges est assurée. Mais les bruxellois plus ou moins sous tutelle de la Wallonie. Possibilité de rester la capitale de l’Europe. Présence de l’OTAN douteuse. Disparition du gouvernement flamand et de son administration. Diminution de l’emploi. Situation financière extrêmement difficile (vu Wallonie).

3. Ville française (par exemple rattachée conjointement avec la Wallonie à la France): Situation financière assurée. Perte du statut capitale de l’Europe, la France ne pouvant avoir 2 sièges européens. Disparition de l’OTAN, la France ne faisant pas partie de secteur militaire de l’OTAN. Disparition du gouvernement flamand et de son administration. Ville provinciale française. Diminution importante de l’emploi.

4. Ville ‘flamande’ à statut particulier bilingue. Continuation du statut capitale-région avec auto-gestion importante. Situation financière assuré. Situation géographique avantageuse, d’où continuation des statuts de capitale d’Europe et siège de l’OTAN et possibilités d’adaptation des frontières de la région-capitale. Présence du gouvernement flamand et de son administration. Progression de l’emploi.

Le choix est aux bruxellois. Les conséquences aussi.

Wat vinden jullie hiervan? Het forum van Le Soir is erg interessant.

#48604

Rick

 

@ fcal:

"Sur base du principe de l’autodétermination des populations les bruxellois peuvent choisir le statut futur de leur ville/agglomération"

Goed zo. Er rest ons, Vlamingen, uit hoofde van datzelfde "zelfbeschikkingsrecht der volkeren", onze conclusies te trekken.

@ traveller:

Volledig akkord met u.
Als Brussel zo zeker is van zijn 'meerwaarde' na de scheiding, wel dat ze ervoor gaan, voor die scheiding.
En, btw, wie heeft ooit Brussel als "hoofdstad van Europa" uitgeroepen?
Quid voor Straatsburd, Den Haag?

#48605

Peter Van de Ven

 

@ fcal:

-->"uiterst beschaafde Frans van Matthias Storme"

Keurig, net en proper zijn die jongens. Alleen vinden ze dat "De Vlamingen" onvoldoende "verzorgd Nederlands" spreken.

Maar zie:

"De Vlamingen spreken onvoldoende verzorgd Nederlands"
Matthias Storme is "een Vlmaing" (een "echte" zelfs)
Dus: Matthias Storme spreekt onvoldoende verzorgd Nederlands.

En hoe geraakt men uit die contradictie: als de andere Vlamingen onverzorgd Nederlands spreken, is dat natuurlijk buiten hun wil, maar de schuld van België, De Walen, de linkiewinkies en de islamieten natuurlijk: maar zeker niet omdat het hen geen barst kan schelen.

Proper zijn die mannen, proper!!!

#48606

Peter Van de Ven

 

Met België "Franse staat" bedoelt Matthias Storme een natuurlijk een liberale seculiere rechtstaat, en die kan hij als Angelsaksisch en katholiek conservatief niet hebben. Bovendien doet hij alsof het Mercier-Leopoldisme nog bestaat. Strawmanneke.

De verdienste van Armand dedecker is dat hij na Ecolo-Groen! durft te zeggen dat N-VA niet thuishoort aan de onderhandelingstafel, en ik voeg er aan toe: dat CD&V (maar ook VLD) intern orde op zaken moet stellen, en met federale motieven moet onderhandelen, niet met Vlaams-nationalistische zoals het tot nog toe het geval was.

Met het taalfundamentalisme van Matthias Storme kan men niets aanvangen. Met Matthais Storme zelf, ook niet ten andere.

#48607

Outlaw Mike

 

Over Storme gesproke, die Peter Verpoorten is hem, me dunkt, een wasmachine verschuldigd: https://www.brusselsjournal....

Wel straffe kost hoor. Maar naar het eind toe komt het:

'De reden waarom de huidige regeling ongrondwettig is, is dan ook te vinden in overweging nr. B.9.5., nl. dat "Door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven, de wetgever de kandidaten van de provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze (behandelt) dan de kandidaten van de andere provincies vermits, enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moeten treden met kandidaten die elders dan in die provincie kandideren, en, anderzijds, zij die kandideren in de kieskring Leuven niet op dezelfde wijze worden behandeld als zij die kandideren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde". Deze overweging kan niet anders worden uitgelegd dan dat de kandidaten van Vlaams-Brabant gediscrimineerd worden.

Anders dan sommige commentatoren die zich tot specialist in de interpretatie van dit arrest hebben uitgeroepen stellen, kan die ongrondwettigheid dus niet verholpen worden door gewoon terug arrondissementele kieskringen in te voeren. Ook dan immers zouden de kandidaten van Vlaams-Brabant nog steeds gediscrimineerd worden. Ook dan zouden de bepalingen van art. 1 tot 5 van de Grondwet nog steeds doorkruist worden.'

Walter Zwanzen eat your heart out.

Natuurlijk krijgt ie straks weer een forum in De Stavda om Storme van repliek te dienen.

#48608

Peter Van de Ven

 

JMDD: "Wij zijn tweetalig"

Jaja, willen we een statistieken maken? Minstens 40% van "de Vlamingen" heeft nooit Frans geleerd, en van de 60% die het wel geleerd heeft spreekt slechts een beperkt deel regelmatig Frans.

Is JMDD tweetalig? Oep z'n Oejstijnds zekerst.

#48609

Outlaw Mike

 

Peter: 'De verdienste van Armand dedecker is dat hij na Ecolo-Groen! durft te zeggen dat N-VA niet thuishoort aan de onderhandelingstafel,'

En FDF Peter, hoort dat thuis aan de onderhandelingstafel? Jij was toch antiracist hee?

#104737

vijfdelinie63

 

 

Het verschil tussen NVA en FDF is heel duidelijk:

 

NVA wil het einde van België. FDF wil enkel een uitbreiding van Brussel...

Wie hoort er dan aan de onderhandelingstafel en wie niet?

#48611

Cogito

 

Hartelijk dank om 'm deze keer eens geen fascist te noemen, Peter!

#48612

Rick

 

Oui, cher Peter Van de Ven.

Maar minstens 40% van de franstaligen heeft nooit Nederlands geleerd (moet ik er van uitgaan dat ze Egels praten, Duits misschien?), en van de 60% die het wel geleerd heeft (zeg liever: aan wie het onderwezen werd) spreekt slechts een onbeduidend deel überhaupt Nederlands.

Of, zoals mijn lieve, franstalige - en hoger opgeleide - echtgenote me uitgelegd heeft:
"Ik kreeg les Nederlands. Ik heb nooit een mondeling examen Nederlands hoeven af te leggen, en op het schriftelijk examen heb ik alles afgeschreven"

Ik overweeg niet eens haar een taalbad Nederlands in Spa aan te bieden, Paola indachtig.

Strawman? So what.

#48614

Peter Van de Ven

 

@ Outlaw Mike:

Het FDF is bij mijn weten niet separatistisch, sommige delen van de PS wel, en die zitten er niet bij.

En waaruit bestaat het "racisme" van FDF heel precies? Als FDF onverantwoorde eisen heeft, zullen onverantwoorde Belgische eisen zijn, die door anderen niet aanvaard worden voor een Belgisch project.

De voorstellen van CD&V/N-VA zijn anti-Belgisch, daar zit het verschil, en dus horen ze niet thuis aan en Belgisch-federale onderhandelingstafel. Het federaal gezinde deel van CD&V wel, het confederale niet. Idem voor VLD.

N-VA weg, CD&V en VLD orde op zaken, dan pas onderhandelen, eventueel met Ecolo-Groen! er bij.

#48618

Peter Van de Ven

 

@ Cogito:

Dat bewaar ik voor als het over zijn libertarische fratsen gaat.

Nog steeds geen libertarische bezwaren tegen 250Euro boete voor tweetalige borden en folders in "proper Vlaanderen" ? Als het over verhoogde verkeersboetes gaat, doen jullie bij LDD toch "wild"?

#48625

Benny Marcelo

 

Die 250 euro boete zijn geen verkeersboetes hé snuggere. Die zijn voor het niet naleven van de BELGISCHE wet; waarvan ik zou verwachten dat begicisten die hoog in het tricolore vaandel droegen?

#48629

tointje

 

taalkennis en taalvaardigheid
Voor degenen die de hoogstaande discussie op RTBF van zondag "faire le point" hebben gevolgd zullen gezien hebben dat de vlaamse debaters zeer goed Frans praatten inbegrepen JM Ddecker
Ik daag de VRT uit zo een lange en boeiende discussie te organiseren waarvan de helft franstaligen zijn (het zal even zoeken worden)

#48631

Nyquist

 

@Peter Van De Ven

Peter, kan je eens een voorbeeld geven van een van de eisen van de FDF die 'het Belgisch project' nastreven?

Althans in de officiele eisenbundel op Hertoginnendal vind ik er zo geen terug.

#48632

Nyquist

 

Wat me trouwens telkens weer ergert in die discussie is dat men Brussel steeds typeert als 15% nederlandstalig en 85% franstalig (Antoinette Spaak gebruikte in haar recente interview zelfs zonder te verpinken de verhouding 15%/95%).

Vlamingen maken 10-15% van de bevolking in Brussel uit. Franstaligen maken 35% van de bevolking uit. De rest, een meerderheid, is anderstalig. Zeker, veel van die mensen spreken als tweede taal ook het frans, maar volgens die definitie zou ik ook onder de franstaligen moeten gerekend worden he, en dan is het aandeel 'nederlandstaligen' ineens meer dan 30%. Die verhouding heeft dus verschillende interne tegenstrijdigheden, en is in elk geval fout.

Blijft dat behoorlijk meer mensen franskundig dan nederlandskundig zijn, maar het onderscheid is niet onbelangrijk, denk ik. Men gaat er automatisch van uit (ADD in RTBF debat: "per definitie") dat Brussel voor Wallonie zal kiezen bij een splitsing. Ik denk dat het ergens overmoedig is om ervan uit te gaan dat deze meerderheid anderstaligen zo verknocht zijn aan de Waalse cultuur dat die beslissing bij voorbaat uitgemaakt is. Gezien dat Vlaanderen de tweetaligheid garandeert (waar Wallonie de tweetaligheid wil afschaffen), is het lang niet zo vergezocht dat een aanzienlijk aandeel van deze meerderheid zou kiezen voor de voordelen van Vlaanderen, financieel en bestuurlijk. Men heeft niets te verliezen en veel te winnen, maar dan moet Vlaanderen wel eerst erin slagen om het monopolie van de fransdolle media te doorbreken, dat nu al jaren het beeld projecteert van de ego‹stische, bekrompen en fascistische Vlaming.

#48634

Peter Van de Ven

 

@ Benny Marcelo:

Dus "totalitaire wetten" (de verkeersboetes(?)) zijn alleen anti-libertair omdat ze "Belgisch" zijn?

Boetes uitgaande van de "Vaste Commissie voor Vlaams Zedentoezicht" als onderdeel van een machtig Vlaams overheidsapparaat, zijn voor libertariërs geen probleem?

@ Nyquist:

FDF heeft verschillende malen gezegd tegen separatisme en tegen regionaliseringen te zijn, en dat ze de Belgisch eenheid wil bewaren.

Er zijn ook waalse regionalisten, maar die zitten vooral in de PS, bv "Van Cau", Happart, enz.

#48639

Nyquist

 

@Peter Van de Ven

Een noodzakelijke voorwaarde voor een 'Belgisch project' lijkt me dat het om een partnerschap tussen Vlamingen en Walen gaat. De voorstellen van de FDF gaan enkel uit van 1 van deze partijen (bijna zonder uitzondering ten koste van de Vlaamse belangen of bevoegdheden), en kunnen dus bezwaarlijk deel uitmaken van dit project. Idem VB of N-VA, maar die beweren ook niets anders.

Dit is trouwens precies de ambiguiteit waar Storme het over had. Men zegt pro-Belgie te zijn, maar wat ze bedoelen is een francofoon land. Dit is trouwens zeer expliciet te lezen in de (eentalige) folder die het MR-FDF ronddeelde in de rand tijdens de laatste verkiezingsronde, "S'il y a une patrie a donner aux francophones, s'il y a une patrie a leur faire aimer, c'est une patrie francophone que l'on pourrait appeler Belgique francophone". Dat kan je onmogelijk iets anders dan separatistisch noemen, zelfs al wil men (om andere redenen) geen splitsing van de deelstaten.

#48640

Björn Roose

 

Maar natuurlijk is iedereen in Brussel en zelfs álle Franstaligen tweetalig en is er "geen enkel probleem voor ons, geen enkel, geen enkel". De zon draait ook rond de aarde, die aarde is plat en als je de stop uit de oceaan trekt, loopt alle water er onderaan de schijf uit ...

#48642

Matthias Storme

 

"Met België "Franse staat" bedoelt Matthias Storme een natuurlijk een liberale seculiere rechtstaat, en die kan hij als Angelsaksisch en katholiek conservatief niet hebben."

Van de auteur van Ceci n'est pas une pipe misschien ? Ik moet toegeven dat wie zoiets schrijft een grenzeloze fantasie heeft om iets heel anders te lezen dan wat er staat. Dat is overigens niet de eerste keer. Ik denk dat mijn stelling nochtans duidleijk was (en duidelijk over iets heel anders ging). Voor wie het niet begrepen heeft, misschien helpt de uitspraak van Ludo Abicht dat hij het beu is om een "vertaalde medeburger" te zijn.

Ik ga er trouwens eerstdaags nog een stukje op mijn blog over schrijven - de mentaliteit van de franstaligen (zij het vooral van de Brusselaars en minder van de Walen) is nog steeds van "on nous a olé la Flandre", dat heb ik vooral in de gesprekken buiten de camera om gemerkt. Maar ook in de uitspraken van Armand De Decker, die retorisch zeer sterk was maar inhoudelijk veel onzin vertelde.

#48644

Peter Van de Ven

 

@ Matthias Storme:

Zeg Matthias, als je commentaar geeft op mijn posts, richt je dan eens tot mij in de tweede persoon, ipv in de derde.

En "zeggen waarom" (je weet wel de "motiveringsplicht")kan natuurlijk je beweringen ondersteunen.

In 1789 namen de Engelsen deel aan de anti-Franse "coalitie tegen de democratie". Dat is jouw maatschappelijke situering: de erfenis van voormalige slavenhandelaars en Angelsaksische anti-democraten.

Je bezondigt je aan eindloze strawman-redeneringen door al wat pro-Belgisch is te situeren in een soort Mercier-Leopoldisme.

De verwijzing van Armand De Decker naar je mentaal-intellectuele onrijpheid en onvolwassenheid, is meer dan correct. Of is het louter intellectuele valsheid en slechte wil?

#48645

Peter Van de Ven

 

@ Nyquist:

-->"Een noodzakelijke voorwaarde voor een 'Belgisch project' lijkt me dat het om een partnerschap tussen Vlamingen en Walen gaat."

Helemaal niet: in België wonen 10 miljoen individueel verschillende burgers. Jij doet als er maar twee wonen: De Vlaming en De Waal.

Een project voor België is een project voor Bélgië, niet voor de gewesten.

#48646

Peter Van de Ven

 

@ Nyquist:

-->"Dit is trouwens precies de ambiguiteit waar Storme het over had. Men zegt pro-Belgie te zijn, maar wat ze bedoelen is een francofoon land."

Drogredeneringen: bewijs door voorbeeld; strawman. Het kan zijn dat sommige taalimperialistische Franstaligen dit zo zien, maar het is op geen manier de essentie van het FEDERALE België.

#48647

Nyquist

 

@Peter Van de Ven (1)

In een communautaire discussie ontkennen dat Belgie bestaat uit Vlamingen en Franstaligen is een argument waar ik niet eens op kan beginnen te antwoorden, Peter. Desalniettemin trekt het FDF opzettelijk en openlijk niet de kaart van alle 10 miljoen Belgen, wel van enkel de Franstaligen. Daar komt men ook voor uit. Dat mag van mij, maar dan niet beweren dat je pro-Belgie bent. Dat is even tegenstrijdig als een pro-Belgische Vlaams-nationale parij. Dit is echt open deuren intrappen hoor.

@Peter Van de Ven (2)

"Sommige taalimperialistische franstaligen" is in dit geval de grootste politieke partij in Brussel en Wallonie, die dit op een verkiezingsmoment expliciet als hun standpunt verkondigden, en daar electoraal nog eens mooi mee vooruit zijn gegaan. Desalniettemin beweert men daar 'pro-Belgie' te zijn. Verwijt *mij* dus geen rhetorische oneerlijkheid, he.

#48648

Benny Marcelo

 

Ha die peter, hij heeft het eindelijk gemerkt; er wordt over hem gesproken in de derde persoon enkelvoud.
Dat komt ervan als je je als een agressief onding gedraagt.

#48650

Briggs

 

Herteleer: Dat scenario in het eerste commentaar is een nonscenario.

Verder: De woorden van Armand De Decker waren nogal cru. Moest dit een Vlaming geweest zijn bij de 7de dag dan zal men het bij de RTBF niet nalaten om het in beeld te brengen tijdens het JT om nog wat commotie te veroorzaken. Blijkbaar zijn de gedachten ook al niet meer vrij om aan het federale niveau te mogen meedoen. Iedereen moet zich schikken naar een Belgische federaal model...daarop kwam het neer bij Armand De Decker. Allez, dan mag CD&V ook niet meedoen want die zijn officieel confederalist. Hervormen mag, om te behouden.

Sven Gatz...hadden ze evengoed kunnen vervangen door Javaux of een plant. Harde woorden maar ze zijn ook nodig.
Iemand de zeverende dag gezien? Wat voor een non-debat was met dat over 'onafhankelijkheid van Vlaanderen'. Ceysens, is dat een individu of een pop? Soit, het debat trok op niet veel enige die iets zei dat ietwat zinnigs leek was FDW (hoewel het nog beter kon, soit).

#48654

Earl.Grey.Internet

 

Vragen:
- Weet iemand onder u waar de heer Armand De Decker naar toe wou toen hij als antwoord op de opwerping van dhr. Storme m.b.t. tot het gebrek van reciprociteit (aan Franstalige kant), begon over de zwakkere positie van het Frans t.o.v. het Engels in de wereld, wat had dit met bovengenoemde reciprociteit te maken?

- Is Nederlands als vak een verplichte 2e taal geworden in de onderwijsnetten van de Franstalige Gemeenschap, zoals het Frans dat is in de onderwijsnetten van de Vlaamse Gemeenschap?

- Kan iemand mij verwijzen naar een macro-economisch model van het Brusselse Gewest (opgesplitst in haar bestuurspolitieke onderdelen) en van de Vlaamse en Waalse randgemeenten, en dit model i.f.v. sector (i.c. 1/2/3/4 bij voorkeur nog verder gedetailleerd)?

Bij voorbaat dank.

#48657

Briggs

 

Ha, die uitspraak, de grofste en meest schandalige van alle. Waar het op neerkwam is dat het Frans meer overlevingskansen heeft dan het Nederlands, gezien er meer Franstalige mensen zijn in de Wereld dan Nederlandstaligen. Soort van...het Frans is internationaler dan het Nederlands en daarom is het Frans de betere taal, terwijl het Engels meer & meer de Lingua Franca Global aan het worden is. Vlaanderen tweetalig, Wallonië (en BHG) ééntalig Franstalig...dat is het plannetje dat in zijn kop steekt. En dhr. Storme sloeg knal op de kop van die spijker toen hij sprak over de Franstalige visie op Belgique.

#48658

Matthias Storme

 

Briggs heeft Armand De Decker inderdaad begrepen. Als je het beluistert, ook het niet vertaalde deel, zul je dat merken. Hij begon paternalistisch uit te leggen dat het Frans al eeuwenlang deel uitmaakt van Vlaanderen en dat we dat erfgoed moeten cultiveren, met de implicite toevoeging dat omgekeerd het nederlands niet eeuwenlang deel uitmaakt van Wallonië (zodat er geen redne is tot reciprociteit op taalgebied). Met andere woorden: Vlaanderen tweetalig maken en overal faciliteiten geven aan de Franstaligen. Enkel door het Frans volwaardig te aanvaarden zou Vlaanderen cultureel kunnen overleven. Het "Ils n'ont rien appris" is nog steeds van toepassing ....

#48659

Peter Van de Ven

 

@ Nyquist:

-->"In een communautaire discussie ontkennen dat Belgie bestaat uit Vlamingen en Franstaligen is een argument waar ik niet eens op kan beginnen te antwoorden."

En heeft dat enige argumentatiewaarde? Je bent duidelijk aangetast door de collectieve waan en de massahysterie van de Vlaamse Pest, die o.m. het waanbeeld omvat dat er zoiets bestaat als "Het Vlaamse volk" "Vlaamse identiteit" of "De Vlamingen".

Je premissen zijn fout, en daarom ook de uitkomst van je redeneringen.

-->"is in dit geval de grootste politieke partij in Brussel en Wallonie..."

Het FDF de grootste partij van Wallonnië?

Natuurlijk zie jij het gefundeerd en standvastig afwijzen van de onrechtmatige, arrogante en aanmatigende "Vlaamse eisen" als een bewijs van taalimperialisme. Strawman, nogmaals.

@ Briggs:

Hoeveel-talig is Antwerpen? Eéntalig Nederlands?

En niet vergeten: (gesproken) taal is geen synoniem voor identiteit. Het is er maar één klein deelaspect van, en bovendien vervult taal nog andere functies, bv communicatie-instrument.

-->"Allez, dan mag CD&V ook niet meedoen want die zijn officieel confederalist."

Juist, CD&V is aan herbezinning toe, en dient intern orde op zaken te stellen. Men kan niet "zo maar" een poging tot staatsgreep doen. Niet te vergeten dat de huidige poging tot confederale staatsgreep van CD&V("copernicaanse revolutuie") reeds jaren wordt voorbereid in de Commissie Vlaamse Grondwet van het Vlaams Parlement.

Een "zelfstandige deelstaat Vlaanderen" (CD&V) of een "onafhankleijk Vlaanderen" (N-VA, VB) betekenen in wezen hetzelfde.

#48661

Peter Van de Ven

 

@ Matthias Storme:

Ben jij fabrikant in stropoppen?

Overigens de stelling van ADD: "het Frans maakt al eeuwenlang deel uit van de geschiedenis van Vlaanderen. (...)"

...is een historisch feit dat teruggaat op de splitsing van het Frankische Rijk in drie (West, Midden, Oost), waarbij het Graafschap Vlaanderen bij het West-Frankische rijk kwam, de rest van België, en ook Nederland bij het Midden-Frankische. Of anders: in het jaar 1000 was Vlaanderen Frans, Brabant Duits. Ook is het Nederlands nooit een Europese standaardtaal geweest, het Frans wel.

In zoverre uw "gebrek aan wederkerigheid" bestaat, kan ze niet louter teruggebracht worden op "de kwade wil van de Walen", maar heeft, zoals ADD terecht stelt, oude Europese historische wortels.

Ook hier vergroot je een deelaspect uit, en trek je het buiten zijn context: dubbele drogredenering dus.

-->ADD:"U weet dat er vandaag veel meer Franstaligen zijn die Nederlands leren, dan Vlamingen die Frans leren"

Kan best kloppen. In het BSO wordt geen Frans onderwezen. De zogezegde tweetaligheid van Vlamingen stelt weinig voor, wordt sterk overdreven, en blijft beperkt tot uitzonderingen.

#48663

LVB

 

@Briggs, @Matthias, @Peter VdV: Ik heb het stuk waarin ADD stelt dat het Nederlands nog veel meer bedreigd wordt dan het Frans (door het Engels) inderdaad niet vertaald. Zijn bewering lijkt mij correct, maar het verband of de relevantie met de discussie ontging me.

Nu zegt Briggs dat ADD eigenlijk bedoelde: Vlaanderen moet het Frans omarmen zodat het beter weerstand kan bieden tegen het Engels. Men kan daar natuurlijk even goed tegen inbrengen dat Vlaanderen sneller het Engels zal omarmen, en dus een voorsprong zal hebben op Wallobrux op het vlak van de globalisering. Het lijkt me allemaal nogal vergezocht.

Aan Peter VdV: als de interpretatie van Briggs niet klopt, kan jij dan uitleggen waarom ADD het had over de positie van Frans en Nederlands tegenover het Engels, en wat hij daar eigenlijk mee bedoelde, m.a.w. wat de relevantie was binnen de discussie over de taalproblematiek?

#48664

Elhaz

 

"De zogezegde tweetaligheid van Vlamingen stelt weinig voor"

De nieuwe generatie Vlamingen zijn in plaats van Nederlands/Frans-tweetalig nu Nederlands/Engels-tweetalig geworden.
Dat kan men betreuren maar het is een begrijpelijke keuze nu Frans op wereldvlak verwaarloosbaar wordt.

Net genoeg zodat het personeel begrijpt wat we bedoelen is tegenwoordig meer dan genoeg hé :)

#48665

Nyquist

 

@Peter Van de Ven

> Je premissen zijn fout, en daarom ook de uitkomst van je redeneringen.

Ach, dat er tegenstellingen zijn tussen nederlandstaligen en franstaligen in Belgie is een grote evidentie. Daarover een potje beginnen schelden is kinderachtig, en contraproductief voor je eigen argument. Je kan er enkel mee in slagen het onderwerp te veranderen van mijn stelling dat een politieke partij die openlijk kant kiest voor enkel de franstaligen, nooit pro-Belgisch kan zijn. Wanneer zij dus 'pro-Belgisch' zeggen, bedoelen ze iets anders.

> Het FDF de grootste partij van Wallonnie?

MR/MR-FDF, ja. De stelling kwam van een drukwerk van Reynders, daarna herhaald door Maingain.

> Natuurlijk zie jij het gefundeerd en standvastig afwijzen van de onrechtmatige, arrogante en aanmatigende "Vlaamse eisen" als een bewijs van taalimperialisme. Strawman, nogmaals.

Maar man, heb je het zelfs maar gelezen? Welke Vlaamse eis? Men zei dat het enige vaderland dat voor een franstalige aanvaardbaar is, een franstalige Belgie is, en dit drukwerk is massaal in Vlaams-Brabant verspreid. Qua taalimperialisme kan dat behoorlijk tellen, ja, en daar heb ik geen strawman argument voor nodig. Weet jij uberhaput wel wat die term betekent? Je eigen reacties gonzen er namelijk van.

Ik lees LVB nog niet zo lang, am I feeding the troll?

#48667

traveller

 

@ Nyquist

Wees gerust, wat je ook schrijft of doet, hij interpreteert het verkeerd, draait het om en geeft een nieuwe mening aan jouw woorden. Verder vindt hij zichzelf geniaal.

#48668

traveller

 

@ luc

De bedoeling was wel degelijk: join us to fight the english juggernout. Wat dit soort mensen niet begrijpt is de neutrale positie van het engelssprekende gedeelte van de wereld, ze hebben geen imperialistische bedoelingen, hoogstens commerciele voordelen. Bij de fransen is het altijd de taal gevolgd door het grondgebied en ze vinden het nog normaal ook

#48669

traveller

 

@ Nyquist

Jouw opmerking over de percentages was heel relevant. Iedere franstalige politieker gaat daar stilzwijgend aan voorbij maar er is geen enkel groot brussels advokatenkantoor meer met een meerderheid aan franstaligen, het zijn engelsen, amerikanen en meertalige Vlamingen.

@ PVdV

Die kwakkel van meer franstaligen die nederlands leren dan andersom kun je dus best niet in een brusselse intelligente kring vertellen(daar horen politiekers en jijzelf dus niet toe). De Vlaamse scholen geven nog allemaal franse lessen en nemen serieuse examens af, de franstalige scholen daarentegen!!!!
Dat ze dan nadien rap rap moeten bijbenen of geen job is alleen maar een bevestiging van mijn stelling, de Vlaamse kinderen hebben die basis al. Wat ze er daarna mee doen hangt van hun verdere levensloop af.

#48678

Peter Van de Ven

 

@ Nyquist:

-->"Ach, dat er tegenstellingen zijn tussen nederlandstaligen en franstaligen in Belgie is een grote evidentie."

Neen, dat is een collectief waanbeeld. Groepen in de samenleving kunnen op basis van verschillende criteria worden gemaakt. Een "Vlaams" volleyballer heeft meer gemeenschappelijk met een "Waals" volleyballer, dan Filip Dewinter met Caroline Gennez of Mieke Vogels.

Onder meer het feit dat je het woord "evidentie" gebruikt ipv "maatschappelijk feit", bevestigt mijn stelling.

-->"Men zei dat het enige vaderland dat voor een franstalige aanvaardbaar is, een franstalige Belgie is"

Wie is "MEN" Heel concreet? Geef me hun namen.

-->"Ik lees LVB nog niet zo lang, am I feeding the troll?"

Neen, als onnozele flamingant(=pleonasme) ben je die zelf. Maar ja, flaminganten zijn dan ook uitschot.

@ traveller

-->"De Vlaamse scholen geven nog allemaal franse lessen"

Niks van: in het BSO wordt geen Frans (meer) onderwezen, of is het niet verplicht. Dat is 30% van het onderwijs. Bovendien stelde het tevoren ook niet veel voor.

De tweetaligheid van Vlamingen geldt maar voor enkelen en is zeker geen "algemeen feit", laat staan een evidentie.

#48681

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

-->"kan jij dan uitleggen waarom ADD het had over..."

Dat zou je best an ADD zelf vragen natuurlijk. Ik zou zeggen dat "Nederlands" in "Vlaanderen" niet alleen "bedreigd" wordt door het Frans, maar evenzeer door Engels, Turks, Pools, CHINEES, ... .

Maar waarom staat er dan op de folder van de "taalwetwijzer" als blikvanger: "Mag deze folder in het Frans ?" (Onderverstaan : NEEEEEEEEEEEEEEEEEEN !!!!!!!!!!!!!!!!!). Eigenlijk zegt de taalwet immers: "Deze folder MOET UITSLUITEND in het Nederlands". In flagrante tegenspraak met de taalvrijheid natuurlijk.

Nederlands ondervindt dus concurrentie van vele talen, waarom alleen "het Frans" viseren? Ik denk dat ADD zoiets kan bedoeld hebben.

Ook is het nogal schijnheilig alleen daar de meertaligheid aan te moedigen waar ze "economisch rendabel is". Dat zou betekenen dat als morgen de Chinezen als aantrekkelijke economie verfransen, flaminganten op de eerste rij zullen zitten om iedereen verplicht Frans te laten leren.

Maar blijft de vraag: is 250 Euro boete voor een meertalige folder of bord een aanslag op de redelijke vrijheid van de burger?

En waarom kunnen in Nederland WEL tweetalige menukaarten, en is Frans daar "SJIEK" ?

#48682

Herteleer

 

Briggs:"Herteleer: Dat scenario in het eerste commentaar is een nonscenario."
Dat klopt en is perfecte logica, maar misschien niet de manier waarop sommigen het hier interpreteren. Het Armand-De-Decker-doemscenario is immers een gevolg van een eventuele Vlaamse secessie. Aangezien ik die op middellange termijn niet voorzie, is het Brussel-kwijt-scenario ook niet echt aan de orde.

U schreef: "Blijkbaar zijn de gedachten ook al niet meer vrij om aan het federale niveau te mogen meedoen."

Daar zit toch enige logica in. Als je wil overleggen over een te verven gevel, nodig je geen aannemer van afbraakwerken uit.
Wie (b.v. vanuit de Vlaamse regering) zijn voornemens te kennen geeft dat hij (op Belgisch federaal niveau) de boel gaat afbreken, kan niet verwachten te worden uitgenodigd aan de tafel waar een constructief opbouwend plan moet worden gecreëerd.
Dergelijke gedachten zijn weldeglijk vrij, maar ze hebben consequenties.

Voorts geloof ik nooit in een niet-onderhandelde secessie. Daar zal internationaal immers ook een hartig woordje in meegesproken worden. In voorkomend geval gok ik er met quasi zekerheid op dat Wallonië zich als één blok achter Armand De Deckers scenario zal scharen en het als keiharde eis zal uitspelen. Verre van een non-argument dus.

#48690

Briggs

 

LVB: Gaan we dan allemaal ineens uitsterven en overschakelen naar Engels ofzo? De basis van ons onderwijs is in onze taal, de dag dat het onderwijs in het Engels als basistaal zal plaatsvinden mogen we beginnen te vrezen. Ik heb het RTBF debat tussen 2 en 3u s'morgens gezien (want ik zat in Oostende), maar zoals ik het begrepen heb: Frans is superieur/belangrijker dan Nederlands en beiden bedreigd door het Engels. Nederlands zal het niet halen, het Frans heeft nog een kans. Wat moet je dan concluderen? Hij zei duidelijk A, maar B is verdoken.

#48691

Briggs

 

Herteleer: Daar zit maar weinig logica in. Aanwezigheid op het federale niveau is belangrijk om meer bevoegdheden te bekomen voor de deelregeringen. Waar men -algemeen- naartoe wil is hervormen om te behouden en als het dan nog niet wil lukken onafhankelijkheid. Vertegenwoordiging op federaal niveau is dan ook noodzakelijk. In een federale regering stappen is niet echt noodzakelijk, behalve als je bepaalde dingen wil forceren. Trouwens de CD&V is een confederalistische partij, die willen evenzeer afbreken (om uw voorbeeld te hanteren). De N-VA zit in kartel met de CD&V, kartel heeft gewonnen en gaat in de regering. Als nu ineens alle partijen die een andere mening nahouden dan een federalistische niet in een federale regering zouden mogen stappen dan zit je langs Vlaamse zijde met een regering die eigenlijk enkel zouden mogen bestaan uit OpenVLD, SP.a en Groen!. Dan kan je gewoonweg de verkiezingen schrappen als je zo'n cordon gaat aanleggen.

Ik zal proberen uw voorbeeld om te buigen: De Franstaligen willen het huis afmaken, hoewel de constructie op zeker vlakken problematisch is & de isolatie inefficient is (kosten). De Vlamingen willen de nodige aanpassingen doen aan de constructie of de boel platgooien en iets nieuws bouwen.

#48693

Briggs

 

Misschien iets te ver gezocht maar iets dat mij pikeerde toen ik luisterde naar het debat. Het is een detail, maar voor mij is het een symbool van het paternalisme(?) of eerder de arrogantie van 'ADD'. Hoewel... Het staat in de post van LVB, gemakshalve zal ik ze hierbij plaatsen (hopelijk stoort dat niet):
"Armand De Decker: Meneer Storme, legt u aan uw leerlingen uit...

Matthias Storme: Het zijn studenten.

Armand De Decker: Legt u aan uw studenten en aan uw publieke opinie uit dat als die onafhankelijkheid,"

Leerling is iemand die onderwijs krijgt. Een student is iemand die studeert in het tertiair onderwijs. Nu kan ik dit op 3 manieren opvatten: A) een belediging aan het adres van Storme. B) Een (ver)taalfout van ADD. C) denigrerend doen over ons tertiair onderwijs (zijn maar leerlingen). Ik heb nogal de neiging om te stellen dat het eerder A of C was, gezien de andere opmerkingen/uitspraken.

#48694

Nyquist

 

@ Peter Van de Ven

> Neen, dat is een collectief waanbeeld. Groepen in de samenleving kunnen op basis van verschillende criteria worden gemaakt.

Inderdaad, verschilende criteria. Ideologie is een voorbeeld. Taal ook. In Belgie zijn er sinds 1830 tegenstellingen tussen de taalgroepen. Je blijft van onderwerp veranderen. Zeg nu eens, kan volgens jou een partij die openlijk enkel één van de taalgroepen wenst te vertegenwoordigen ten koste van de andere, gelden als pro-Belgisch?

> Wie is "MEN" Heel concreet? Geef me hun namen.
Nogmaals, Didier Reynders. Jean Gol vóór hem, en Olivier Maingain na hem. Je klinkt verrast, nog nooit hun rhetoriek over "l'état Wallo-Brux" gehoord?

> Neen, als onnozele flamingant(=pleonasme) ben je die zelf. Maar ja, flaminganten zijn dan ook uitschot.

Zou je niet liever een beetje je manieren houden?

@Herteleer

In die redenering moet je rekening houden met het feit dat voor de deelstaten, deelname aan de Belgische federatie niet optioneel is. Vlaanderen wordt gedwongen zich aan het beleid van de federale regering te houden, dus is het niet redelijk dat de federale regering enkel zou mogen gevormd worden door groeperingen die tégen meer autonomie voor de deelstaten zijn.

In een confederaal Belgie zou ik je gelijk geven, daar kan men op federaal niveau werken met mensen van goede wil, want iedereen is akkoord over de gezamenlijke beslissing.

#48697

Peter Van de Ven

 

@ Nyquist
-->"In Belgie zijn er sinds 1830 tegenstellingen tussen de taalgroepen."

Zever, de taalgrens bestaat slechts sinds 1963.

De tegenstelling waarover jij het hebt is die tussen het ultramontanisme van Guido Gezelle (Volks-Vlaams-Katholiek) en de Belgische liberale democratische rechtstaat.

Er bestaat geen Vlaamse identiteit, en als ze bestaat is ze niet van toepassing op alle inwoners van het Vlaamse Gewest.

Elke niet-separatistische of niet-confederale partij is pro-Belgisch. Of ze een goed Belgisch programma voorstelt, is een andere zaak. Een partij die in een Belgisch kader alleen de belangen van de Franstalige Brusselaars verdedigt, is niet verschillend van één die alleen de belangen van de bedrijven, van de middenstand of van de arbeiders verdedigt: ze vertegenwoordigen één groep, binnen België. Dat noemt men democratie.

-->"Nogmaals, Didier Reynders. Jean Gol vóór hem, en Olivier Maingain na hem."

Dat zijn drie namen van 4000000 Franstalige Belgen, waarvan één zelfs niet meer leeft, en de eerste, Reynders is geen francofone hardliner.

Dat is "MEN"?

-->"Zou je niet liever een beetje je manieren houden?"

"Keurigheid" is belangrijk voor flaminganten hé. Ik benoem uitschot met "uitschot", wat is daar het probleem mee? Vlaams-nationalisme is immers principieel intrinsiek immoreel.

#48702

Herteleer

 

@ Nyquist

U schreef:"In die redenering moet je rekening houden met het feit dat voor de deelstaten, deelname aan de Belgische federatie niet optioneel is. Vlaanderen wordt gedwongen zich aan het beleid van de federale regering te houden, dus is het niet redelijk dat de federale regering enkel zou mogen gevormd worden door groeperingen die tégen meer autonomie voor de deelstaten zijn."

Volgens mij bestaat er geen dwang, doch enkel de vrije wil. In het Belgische kader uiteraard enkel de wil van de politici. Als bij hen de wil tot secessie aanwezig is, dan kunnen ze die zonder al te grote problemen doordrijven.
Wanneer ze echter eieren voor hun geld kiezen, en een royaal zitje prefereren, dan moeten ze onder de Belgische lat door, wat o.a. inhoudt: geen separatisme, en niet te zeer tegen het staatshoofd zijn knoesels stampen. Dan verdwijnt inderdaad de optie 'bijten in de hand die u voedt'
Er is bovendien nog een verschil tussen pure secessie of een (soms terechte) overdracht van bevoegdheden binnen het Belgische kader. Bepaalde zaken worden inderdaad beter geregeld op het niveau waar ze van toepassing zijn, én door de mensen die ze financieren. Een havenschepen in Antwerpen is misschien nuttig, maar eenzelfde post in Bastogne is verspild geld.
Het is echter moeilijk uit te maken wat het ware CD&V-standpunt daaromtrent is. Hun wollige, wattige discour wordt nergens concreet. Waarop slaat 'beter bestuur' op communautair vlak? Waarschijnlijk niet zover als de kartelcactus-in-Letermes-broek, de N-Va. Dat laat de vakbondsvleugel duidelijk voelen, evenals de oude krokodillen (Martens: 'opgaan in' Dehaene: 'Quid? Dumpen!') Wat prevaleert in hun onderhandelingsstrategie of liever ambities? Confederalisering of opnieuw de macht in het hele land? Een (louter symbolische!) CD&V premier, of werkelijk duidelijke afspraken over wat federaal en wat regionaal zal beheerd worden? U ziet: zeker met N-Va erbij zit er blijkbaar toch een partij aan de onderhandelingstafel die niet volledig tegen meer bevoegdheidsverschuivingen naar de regio's is.
Uiteraard is het ondenkbaar dat een partij die enkel in een radicale boedelscheidingsregering wil stappen, uitgenodigd wordt. Dat is de logica zelve. u nodigt ook uw grootste belager niet uit, die u ten stelligste belooft uw kot kort en klein te slaan bij de eerste de beste gelegenheid.

U schreef: "In een confederaal Belgie zou ik je gelijk geven, daar kan men op federaal niveau werken met mensen van goede wil, want iedereen is akkoord over de gezamenlijke beslissing."

België is geen echt federaal land, en kan eigenlijk geen confederatie worden. Een echte confederatie ontstaat 'bottum up' I.e.: aparte staten komen overeen om op bepaalde domeinen samen te werken, in wederzijdse overeenstemming, en zolang die overeenstemming bestaat.
België (con)federaliseert 'top-down'. De staat wordt uitgekleed en bevoegdheden die niet langer gemeenschappelijk kunnen, of gewenst worden, worden uiteengehaald, vaak afgekocht omdat ze niet vrijwillig losgelaten worden. Vandaar het moeizame proces.
Nochtans is de grondwet duidelijk: in principe is alle macht bij de regio's en moeten de gemeenschappelijke domeinen expliciet in de wet vastgelegd worden. In die zin is de oplossing door prof. Matthias Storme nog zo slecht niet: assymetrie. Kort samengevat: geef elke bevolkingsgroep zijn zin. Wie een bevoegdheid zelf wil uitoefenen: gogogo. Wie ze onder federale paraplu wil houden: ook goed, dan beslist het hele land voor die deelstaat ook over het betreffende domein. (zie http://lvb.net/item/4879)

#48711

Nyquist

 

@Peter van De Ven

-->"In Belgie zijn er sinds 1830 tegenstellingen tussen de taalgroepen."
>Zever, de taalgrens bestaat slechts sinds 1963.

Wie sprak er over de taalgrens?

>Elke niet-separatistische of niet-confederale partij is pro-Belgisch. Of ze een goed Belgisch programma voorstelt, is een andere zaak. Een partij die in een Belgisch kader alleen de belangen van de Franstalige Brusselaars verdedigt, is niet verschillend van een die alleen de belangen van de bedrijven, van de middenstand of van de arbeiders verdedigt: ze vertegenwoordigen een groep, binnen Belgie. Dat noemt men democratie.

De kwestie is niet of het een democratisch principe is, maar of men pro-splitsing of pro-eenheid is. En er dreigt nu eenmaal geen breuk tussen bedrijven en arbeiders, wel tussen Vlamingen en Franstaligen. Als men het conflict tussen deze facties organiseert kan men dus niet voor de eenheid van het land argumenteren.

-->"Nogmaals, Didier Reynders. Jean Gol vóór hem, en Olivier Maingain na hem."
>Dat zijn drie namen van 4000000 Franstalige Belgen, waarvan één zelfs niet meer leeft, en de eerste, Reynders is geen francofone hardliner.

Wees niet opzettelijk naief, dit is geen louter persoonlijk standpunt van 2 individuen, dit zijn de voorzitters van politieke partijen die dit als hun verkiezingsprogramma naar voor schuiven, en zo de grootste partij in Franstalig Belgie werden. En als Reynders als 'softie' al openlijk separatistische (of taalimperialistische, naargelang de interpretatie van hun "Belgique Francophone") argumenten presenteert, heb je min of meer mijn punt over de rest van de hoop al gemaakt.

-->"Zou je niet liever een beetje je manieren houden?"
>"Keurigheid" is belangrijk voor flaminganten hé. Ik benoem uitschot met "uitschot", wat is daar het probleem mee? Vlaams-nationalisme is immers principieel intrinsiek immoreel.

Ik heb niet veel respect voor mensen die op het internet een grote mond opzetten, nee. Ik ben trouwens geen Vlaams-nationalist.

@Herteleer

Ik ga volledig akkoord met je principe, maar de keuze is helaas niet tussen het enthusiaste federalisme of pijnloze secessie. Een scheiding van de ene dag op de andere is niet realistisch en ook niet wenselijk (ook niet voor separatisten). Verdere stappen naar het confederalisme (of separatisme) moeten dan noodzakelijkerwijs op federaal gebied gebeuren, en dus via regeringsdeelname. Moet kunnen.

Mbt je tweede punt, het is begonnen als unitaire monarchie, maar Belgie heeft wel steeds het profiel gehad van een confederatie, he. Vandaar dat vele mensen over een artificiele staat spreken. Ik denk dat dat uiteindelijk de meest stabiele vorm van samenleving zal worden, als we niet splitsen. Maar nee, we zullen zeker niet de meest pijnloze weg hebben gekozen om er te geraken.

Nu, in principe, zodra artikel 35 wordt uitgevoerd, zijn we er.

#48718

Peter Van de Ven

 

@ Nyquist:

-->"En er dreigt nu eenmaal geen breuk tussen bedrijven en arbeiders, wel tussen Vlamingen en Franstaligen."

Neen, want patroons en arbeiders begrijpen elkaar goed zeker? Solidarist?

Er dreigt helemaal geen breuk tussen Vlamingen en Franstaligen, maar wel tussen Belgen (federaal-unionisten) en Flaminganten (confederaal-separatisten), dat is heel wat anders. Dat betekent een breuk en een polarisatie BINNEN "Vlaanderen", van buur tot buur, van burger tot burger.

-->"Ik heb niet veel respect voor mensen die op het internet een grote mond opzetten, nee."

Vooral als ze niet onder eigen naam posten?
-->"Ik ben trouwens geen Vlaams-nationalist."

Jaja, en je oom is Sinterklaas. Natuurlijk ben jij wel Vlaams-nationalist, want je deelt België op in "Vlamingen" en "Franstaligen". Separatisme en confederalisme zijn hetzelfde: Vlaanderen "zelfstandige deelstaat" of "onafhankelijke natie", is slechts een verschil in detail. Beide agenda's zijn gebaseerd op "Vlaamse identiteit" en reactionaire ideologie, bv het personalisme.

Art 35 met alleen de Euro als federale bevoegdheid stelt niets voor: dat is wachten op Europese verdamping.

In de hele huidige crisis zitten de echte smeerlappen bij CD&V, want zij is het die N-VA de hand boven het hoofd houdt. CD&V, in mindere mate VLD, is door haar electoraal opportunisme verantwoordelijk voor de huidige crisis.

In tegenstelling tot wat Kris Peeters beweert, zijn de Vlaamse eisen wél het probleem of de oorzaak van de problemen, en is de reconstructie (niet de regionalisering) van België de oplossing. Zijn "copernicaanse revolutie" is niets minder dan een poging tot (confederale) staatsgreep.

#48722

Peter Van de Ven

 

@ Nyquist:

-->"In die redenering moet je rekening houden met het feit dat voor de deelstaten, deelname aan de Belgische federatie niet optioneel is. Vlaanderen wordt gedwongen zich aan het beleid van de federale regering te houden, dus is het niet redelijk dat de federale regering enkel zou mogen gevormd worden door groeperingen die tégen meer autonomie voor de deelstaten zijn."

Wat is dat nu voor bullshit. Steden en gemeenten zijn toch ook niet afgevaardigd. Er zelfs geen hiërarchie van bestuursniveaus, en die zou er dringen moeten komen. De gewesten die zich moeien met het federale niveau betekent machtsoverschrijding. In die zin zijn de Vlaamse resoluties illegitiem.

Hoogste niveau binnen België: de federale overheid
Ondergecshikt: de regio's, met minimale bevoegdheden,
Provincies
Steden.

Geen subsidiariteit als centraal principe, maar wel het gelijkheidsbeginsel en anti-discriminatie: een pleidooi voor radicale subsidiariteit is een pleidooi voor (in)directe discriminatie, dwz discriminatie op basis van "woonplaats".

#48743

Nyquist

 

@ Peter Van de Ven

-->"Ik ben trouwens geen Vlaams-nationalist."
>Jaja, en je oom is Sinterklaas. Natuurlijk ben jij wel Vlaams-nationalist, want je deelt België op in "Vlamingen" en "Franstaligen". Separatisme en confederalisme zijn hetzelfde:

Ach kerel, toets jij je uitspraken wel eens aan de realiteit? Dan zijn alle franstalige partijen ook nationalistisch/separatistisch, en paradoxaal de grondwet ook. Nationalisme heeft een volledig andere betekenis dan 'een onderscheid maken tussen groepen', een betekenis waar ik in de verste verte niet aan voldoe. Google het misschien eens.

Maar nu mag je wel eens je tweede bewering uitleggen, want dat is ook iets wat ik gedurig van franstaligen hoor. Op welke manier is een Belgie van deelstaten, waar we allemaal Belg blijven, een koning hebben, Brussel nog altijd van iedereen is, geen grensposten in Tervuren, de solidariteit (nu op een vrijwillige manier) behouden blijft, en we een aantal dingen samen verkiezen aan te pakken; identiek aan twee aparte onafhankelijke staten? Is de enige meerwaarde aan Belgie dan dat men macht heeft over het andere landsdeel?

>Zijn "copernicaanse revolutie" is niets minder dan een poging tot (confederale) staatsgreep.

Een staatsgreep waarbij je macht uit handen geeft, da's nieuw. Maar het is inderdaad wel uniek in de wereld, de meerderheidsgroep die bij de minderheid om meer autonomie moet bedelen, dus misschien heb je wel gelijk.

> Wat is dat nu voor bullshit. Steden en gemeenten zijn toch ook niet afgevaardigd.

Onrechtstreeks wel nauurlijk. Als een voldoende hoeveelheid mensen vinden dat een bevoegdheid op gewestelijk niveau niet werkt en dit een gemeentelijke bevoegdheid zou moeten worden, dan moet het mogelijk zijn om vertegenwoordigers te verkiezen op het niveau om daar iets aan te doen. Zijn we akkoord?

#48755

Peter Van de Ven

 

@ Nyquist:

-->"Ach kerel, toets jij je uitspraken wel eens aan de realiteit?"

Yep, de Twee-Volkeren-Doctrine zoals ze de basis vormt van de ideologie van bv KVHV en zoals ze door verschillende VRT-journalisten wordt gepromoot, is de basis van Vlaams-nationalisme of van confederaal-separatisten. Dat die aan Waalse kant ook bestaan, verandert daar niets aan.

Basisprincipe daarvan is het waanbeeld dat er zoiets zou bestaan als "Vlaamse identiteit", die bovendien nog "de norm" behoeft te zijn. Zowel confederalisme als separatisme willen de vernietiging van de Belgische grondwet, willen die vervangen door een Vlaamse Grondwet en willen de (deel)staten op de eerste plaats zetten.

Als de federale kerntaken niets voorstellen en allemaal in aanmerking komen voor Europese verdamping, geeft confederalisme hetzelfde resultaat als separatisme.

Confederalisme=separatisme >< federaal-unionisme.

Daar ligt de echte tegenstelling, en die heeft met taal niets te maken.

-->"Een staatsgreep waarbij je macht uit handen geeft, da's nieuw."

Er wordt ook geen macht "uit handen gegeven" maar macht gegrepen, want de "deelstaten" grijpen de macht die toekomt aan de federale regering. De gewesten willen de macht grijpen van de federale overheid om (deel)staat te worden.

-->"Zijn we akkoord?"
Neen, er is maar één legitiem parlement, en dat is het federale. Op dat niveau moet beslist worden welke bevoegdheden gedelegeerd worden naar ONDERGESCHIKTE bestuursniveaus. De legitimiteit van de ondergeschikte raden ontlenen ze aan hun loyauteit ten aanzien van het federaal parlement.

Vertegenwoordigers in het federaal parlement kunnen natuurlijk wel regionale of gemeentelijke items op de agenda zetten, maar wel als FEDERAAL parlementslid.

#48765

Leo Norekens

 

"Daar ligt de echte tegenstelling, en die heeft met taal niets te maken."

De werkelijkheid is dat er verschillende breuklijnen door het politieke landschap (en door de "Belgische" samenleving) lopen. Naast de communautaire (taalkundige) zijn er nog een aantal meer ideologische breuklijnen die te maken hebben met keuzes in diverse aangelegenheden (zoals veiligheid, mobiliteit, jeugdciminaliteit, fiscaliteit, gezinsbeleid, etc..) Als nu steeds meer van die breuklijnen gaan samenvallen, dan wordt het zeer moeilijk om nog bruggen te bouwen, en dan wordt de roep om een herziening van de staatsinrichting steeds luider (althans aan één kant van al die "toevallig" samenvallende breuklijnen).
Sterker, nóg maar een staatshervorming lijkt dan steeds meer op een onzinnige oefening, een poging om een ontbindend lijk te reanimeren.

@PvdV "ONDERGESCHIKTE bestuursniveaus"???

#48768

Nyquist

 

@ Peter Van de Ven

> Yep, de Twee-Volkeren-Doctrine zoals ze de basis vormt van de ideologie van bv KVHV en zoals ze door verschillende VRT-journalisten wordt gepromoot, is de basis van Vlaams-nationalisme of van confederaal-separatisten. Dat die aan Waalse kant ook bestaan, verandert daar niets aan.

Goed, als jij volhoudt dat er nooit een conflict tussen de taalgroepen is geweest, ga ik daar niet meer over discussieren. Je bovenstaande verklaring dat ook elke Franstalige partij die de tegenstelling tussen Vlamingen en Franstaligen op de spits drijft (dixit allemaal), separatistisch is, is waar ik op uit was.

60 jaar geleden was je waarschijnlijk even hard van leer getrokken over de tegenstelling unionisme <> federalisme. Toen waren het de franstaligen die via staatshervormingen meer autonomie wilden, dus ik neem je niets persoonlijk kwalijk.

> Er wordt ook geen macht "uit handen gegeven" maar macht gegrepen, want de "deelstaten" grijpen de macht die toekomt aan de federale regering. De gewesten willen de macht grijpen van de federale overheid om (deel)staat te worden.
Hier zijn we het fundamenteel oneens. Er bestaat geen macht die 'toekomt' aan de federale regering, de federale regering is geen entiteit op zich, noch een doel op zich. De federale regering heeft als enige functie de vertegenwoordiging van de inwoners van dit land. Als deze inwoners beslissen geen federaal stelsel meer aan te hangen, bestaat er geen legitieme verdegiging van het federale niveau meer. Dat is ook democratie.

En Vlaamse verkozenen hebben nu federale beleidsmacht over het hele land, wat in een confederatie beperkt zou worden tot enkel Vlaanderen, dat is duidelijk een verkleining van hun voetafdruk.

>Neen, er is maar een legitiem parlement, en dat is het federale. Op dat niveau moet beslist worden welke bevoegdheden gedelegeerd worden naar ONDERGESCHIKTE bestuursniveaus.

Bsetaat er ook een reden waarom dat zo is? De 3 gewestelijke regeringen of de 1 federale regering vertegenwoordigen precies dezelfde Belgen hoor.

> Vertegenwoordigers in het federaal parlement kunnen natuurlijk wel regionale of gemeentelijke items op de agenda zetten, maar wel als FEDERAAL parlementslid.
De oorspronkelijke discussie niet uit het oog verliezen, he. De vraag was of het ook toegelaten was voor deze (federale, als je erop staat) parlementsleden om bevoegdheden te willen overdragen naar een lager niveau, als ze dat efficienter achten, of dat deze mening moet betekenen dat je niet verkozen kan worden of niet mag deelnemen aan de regering.

#48778

Peter Van de Ven

 

@ Nyquist:

Er is steeds een fundamentele breuk geweest tussen federalisten (passivisten) en separatisten (activisten). De toenmalige BSP bv was een felle tegenstander van de Vlaamse Concentratie van KVV/VNV/Rex, maar uiteindelijk nam een deel van KVV afstand van de Concentratie.

Je vergist je grondig: ik ben voor anti-discriminatie, dus in de mate dat er taaldiscrimiatie bestaat, moet die opgelost worden. Subsidiariteit echter neigt naar discriminatie, en radicale subsidiariteit IS discriminatie.

-->"En Vlaamse verkozenen hebben nu federale beleidsmacht over het hele land, wat in een confederatie beperkt zou worden tot enkel Vlaanderen, dat is duidelijk een verkleining van hun voetafdruk."

Ten gunste van de gewesten: de "copernicaanse revolutie" De confederale staatsgreep gaat uit van het Vlaams Parlement en van CD&V in het bijzonder. Een staatsgreep is steeds ten gunste van de staatsgreper, in casu: de Vlaamse Regering/Parlement.

-->"vertegenwoordigen precies dezelfde Belgen hoor."

De Deelstaten vertegnwoordigen geen Belgen, maar Vlamingen, Walen of Brusselaars. In een confederaal België bestaan er officieel geen Belgen meer, en dat is ook het doel van het confederale opzet. Ik word dan apatride, want "Vlaanderen kan de pot op".

-->"kan worden of niet mag deelnemen aan de regering."

Federale vertegenwoordigers moeten een beleid voeren voor de reconstructie van België, geen afbraakpolitiek tegen België als seculiere rechtstaat ten gunste van een "theocratisch" Vlaanderen.

Confederaal-separatisten horen dus niet thuis aan een federale onderhandelingstafel.

Lees verder: http://actuabelgica.blogspo...

@ Leo:

Ah ja: het wordt hoog tijd dat de Vlaamse regering/parlement de plaats krijgt die haar toekomt: onderaan. Er is nood aan een hiërchie van bestuursniveaus, de federale overheid bovenaan.

#48781

Leo Norekens

 

'Kleine' maar belangrijke nuances, me dunkt:

"Er is maar één legitiem parlement" >><< "Het wordt hoog tijd dat er maar één legitiem parlement is"

"Ondergeschikte raden ontlenen hun legitimiteit aan hun loyauteit ten aanzien van het federaal parlement" >>><<< "Er is nood aan een hiërarchie van bestuursniveaus, de federale overheid bovenaan"

Je unionistische dromen voor werkelijkheid nemen, heet dat.

#48797

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Er is onduidelijkheid en "rechtsonzekerheid" op dat punt, een onduidelijkheid die uitgeklaard moet worden. En dan blijkt de tegenstelling tussen confederaal-sepratistisch en federaal-unionistisch.

Tot nog toe is het zo dat de bevoegdheden van de gewesten gedelegeerd werden door de federale overheid. Er is maar één grondwet, de federale, en zo staat de federale overheid nog steeds "boven" de regionale. Maar die hiërarchie is niet grondwettelijk verankerd, en dat zou best gebeuren om confederalisme ongrondwettelijk te maken.

#48836

Andre

 

Ik vind het erg vreemd dat deze 2 bizarre citaten uit het Vlaamse parlement van 10 september nergens aandacht krijgen:

Patricia Ceysens: "Alleen in de natte dromen van mensen als Filip Dewinter wordt een oplossing manu militari afgedwongen."

Mieke Vogels: "Voor uw voorstel van decreet, mijnheer Dewinter, bent u, denk ik, in de leer gegaan bij de oude Marokkaanse familiewetgeving. Daarin gold ook dat wanneer twee partners het niet eens waren de sterkste partner, namelijk de man, de vrouw kon verstoten. Wat u in uw voorstel van decreet doet, is hetzelfde."

http://www.vlaamsparlement....

#48837

Cogito

 

@Andre: Het eerste is té lachwekkend, het tweede is "racistisch", allee toch minstens Islamofoob dan ...

#104738

vijfdelinie63

 

geen reactie