Gazette Mille CollinesGeen trucage, geen Photoshop, geen persiflage. Het staat er werkelijk, in koeien van letters, vrijdag op de voorpagina van La Dernière Heure: "Les Flamands se foutent vraiment de nous!". De Vlamingen geven niet om ons, ze doen alsof we niet bestaan, wij zijn lucht voor hen, ze steken de draak met ons. De troisième gifle wordt er voorgesteld door een Vlaamse leeuw die naar een boekentas van een kind klauwt.

Een dag eerder had Peter Vandermeersch nog in De Standaard geschreven:

Collega's van de Franstalige pers in dit land, met stijgende verbazing heb ik het afgelopen jaar gekeken hoe jullie het begrip 'journalistieke onafhankelijkheid' hebben toegepast. Net een jaar geleden heb ik mij, naar aanleiding van Bye Bye Belgium, bijzonder boos gemaakt in De Standaard. 'Nous en avons marre', heb ik toen geschreven. Het gevoel is er een jaar later niet minder op geworden. De boosheid over RTBF-journalisten die zich lieten gebruiken in een zogenaamde 'docu-fiction' die bewust dwaze clichés over Vlaanderen wilde rondstrooien en versterken, is niet minder groot dan een jaar geleden. De frustratie over de slechte en ongenuanceerde journalistiek die sommigen bedrijven, is zo mogelijk nog groter. Zien wij de splinter in jullie oog, maar niet de balk in dat van ons? Ik betwijfel het. (...)


Reacties

#56249

Rick

 

LVB, vanwaar deze softe vertaling? "Les Flamands se foutent de nous" wordt beter vertaald als "de Vlamingen lachen ons uit".

Wie heeft eigenlijk wat gezegd over radio Mille Collines? (volgens Bertje Bleiter Anciaux: 'Radio Mille Colline' - wat zou moeten bewijzen dat hij Vlaams minister is...)

#56250

Rick

 

Verdorie, vergeten: Oui, effectivement, je me fous de vous. Maintenant, demain, et à tout jamais. Qu'en déplaise Mé-accent aigu-lodius...

En dit sedert m'n eigen zoon school liep in een franstalige school in de rand, waar z'n onderwijzeres, francophone de son état, hem aanleerde: "het zolder", "het kelder" etc. En toen ik haar tekst en uitleg vroeg in verband met haar manifeste pedagogische onkunde, ik de repliek kreeg: "Holala! Je ne parle pas le Flamand".

Vorte teve... (sorry voor het understatement)

#56253

raf

 

Waar die troisième gifle nu echt op slaat (hm, woordspeling) wordt voor de melodiussen onder ons uitstekend duidelijk gemaakt in een artikel van Guy Tegenbos in DS.
http://www.standaard.be/Art...

#56256

EricJans

 

Gewoon doorzetten... niks aan de hand.

#56259

Tanguy de Meerhout

 

'Ze geven niet om ons' is niet de juiste vertaling; ze geven niet om ons zou zijn 'ils s'en fouttent de nous' - 'ils se fouttent de nous' zonder 'en' betekent: ze steken de draak met ons

#56260

Tanguy de Meerhout

 

erratum: of 'se foutent' met één 't'

#56266

Herteleer

 

In Wallonië leeft de perceptie dat Vlaanderen staatkundig en bestuurlijk verder wil zonder Wallonië, of althans met veel minder waalse inmenging. Of deze visie klopt, voor hoeveel ze opgaat, laat ik in het midden, maar als we de reacties van lezers in de kranten zien, dan kan het niet ontkend worden dat ze bestaat.
Feit is dat sinds kort begin werd gemaakt met het eenzijdig afhandelen van een paar communautair heikele dossiers door een Vlaamse meerderheid. Terecht of niet, maar het is onmiskenbaar een actie waarbij geen rekening gehouden wordt met Waalse wensen.
De perceptie wordt dus door de praktijk bevestigd: de 'Vlamingen' (Vlaamse bestuurders) trekken zich stilaan hoe langer hoe minder aan van de Waalse.
Een correcte conclusie dus in het artikel.

#56268

melodius

 

Juiste vertaling : "de Vlamingen spelen met onze voeten". Een gebalde doch juiste analyse.

#56274

Stef

 

Als iets wat met Vlaams geld gesubsidieerd wordt, niet met Vlaams geld mag gecontroleerd worden, wie speelt er dan met wie z'n voeten? Of is de ware toedracht van **le troisième gifle** mij ontgaan?

#56277

Leo Norekens

 

Wie ben ik om Melodius hierin tegen te spreken? (Maar met de voeten spelen, zou dat niet eerder 'se ficher' zijn dan 'se foutre'?)
Mijn poging zou geweest zijn: "de Vlamingen lachen ons vierkant uit". In het Engels zou ik, een beetje vrijer, zeggen "they give us the finger", ze steken hun middelvinger op... Maar het blijft toch allemaal een beetje naast de toon zitten, vind ik.

(Voor de West-Vlamingen: "uutgre(i)ten" zit er dichter bij dan uitlachen)

Het strafste is wel dat de helft van de reacties hier over de juiste vertaling blijkt te gaan :-))

#56280

Leo Norekens

 

Onder die Calimero-titel over "De Derde Kaakslag" staat dat één Belg op twee voorstander is van een pak voor de broek.

Misschien moeten wij, Vlamingen, die taktiek dan maar eens proberen? De Franstaligen komen immers wangen te kort om ons nog eens 'de andere toe te keren'...
En als ze dan toch zo nadrukkelijk de voorkeur geven aan een pak voor de broek (boven een kaakslag), dan vind ik dat "bespreekbaar". Dat zal zelfs de duivelse Bart De Wever met mij eens zijn.

#56285

johan vandepopuliere

 

We gaan nu toch La dernière heure niet als vertegenwoordiger beschouwen van het franstalig geweten? 't Is een goed verkopende gazet, door haar sportbijlagen en helaas beïnvloedt ze de grote massa, maar ik geloof niet dat de franstalige intelligentsia zich herkennen in dergelijke voorpagina.

Ik vind ook dat de Vlaamse media al te selectief veronwaardigd zijn over de franstalige. Zo vond ik het filmpje van de VRT over "une pupée qui dit non" van een stuitend simplisme. Als er een karaktermoord is gepleegd op Leterme, dan evenzeer op Milquet.

Neen, onze media zullen wat ernstiger uit de hoek moeten komen voor ze mijn respect krijgen, en zeker opper-marketeer Vandermeersch die DS heeft doen afglijden naar een tabloid vol taalfouten, ergerlijke zou-journalistiek, en een overmaat aan berichtgeving over de Pais Hilton's van deze wereld.

Bah!

#56288

traveller

 

@ Leo

De echte vertaling, niettegenstaande het superieure intellect van melodius, is: de Vlamingen spelen met ons kl....

#56289

traveller

 

Ik ga volledig akkoord met de analyse van LDH, en ik hoop dat er verder gespeeld wordt met hun edele delen. Nu kunnen ze het zelf eens meemaken wat de Vlaming al 177 jaar voelt.

#56298

Cogito

 

laagbijdegronds om hier de Vlamingen voor te stellen als leeuwen die naar kinderen klauwen.
Een beetje zoals alle automobilisten kinderdoders noemen...

#56300

Cogito

 

@Traveller: en dan spelen we niet eens echt met hun kloten.

Dat zou pas het geval zijn als we de transfers zouden omkeren en hen zouden uitschijten als ze daarover durven te reklameren, onze gazetten erover volschrijvend.

#56304

Briggs

 

Ik begin die Franstaligen toch wel kotsbeu te worden. Waarom zou ik nog überhaupt 'solidair' moeten zijn? Ons uitschijten kunnen ze, maar hun eigen stront opruimen niet zelfs niet met ons wc-papier (geld). Pff, dat z'is k*kke lopen.

#56305

Briggs

 

Tiens op RTL nieuws kwam Daniel Ducarme, iets over 'aanhechting meer richting Frankrijk'. Heeft hij kanker? Hij was helemaal klets en op het eerste zicht had hij geen wenkbrauwen meer. (artikel: http://www.rtlinfo.be/news/...) (Video: http://rtlinfo.alinfini.be/... )

#56309

raf

 

@Briggs:

Uit het artikel op RTL:

"Il s'inspire notamment du régime de "collectivités territoriales" que la Constitution française reconnaît par exemple pour la Polynésie française."

Geen commentaar.

#56311

Briggs

 

Ahuh. Dat ie maar doet, van Brussel gaat hij wel afblijven.

#56314

LVB

 

@Briggs: "hij was helemaal klets".

Off topic, maar eerlijk waar: toen ik dat las, moest ik even nadenken: wat wordt hiermee bedoeld? Ik dacht eerst aan "kletsnat". Het beeld van Ducarme die kletsnat in de studio zat, leek me echter nogal onwaarschijnlijk. Tot ik eraan dacht dat men ook in mijn dialect het woord "klets" (of beter: "kletse") gebruikt voor "kaal". Maar omdat je niet consequent dialect schrijft, had ik moeite met jouw mengsel van AN en dialect.

Ja, het staat in Van Dale ("van Dale" voor A.Rouet) als "gewestelijk". Maar ik wou het toch maar even kwijst, al was het maar ter verduidelijking van de Nederlandse en Franstalige lezers.

#56324

Els

 

Is dat echt waar Luc? Voor mij is 'klets' toch ook 'kaal', hoewel in Gent eerder 'pletskop' gebruik wordt. Voor kletsnat zeg ik 'kliedernat' maar dat komt door het lezen van Annie M.G. Schmidt in mijn kinderjaren. Hm, 't is duidelijk dat ik geen zin heb om over politiek te praten. Meteen eens opzoeken want Gentenaars zeggen tegen 'kletsnat'.

#56325

EricJans

 

Ah, prima... zij gaan eruit trekken. Schitterend! We zitten op schema. Persoonlijke mening...

En euh... hola... Brussel ligt in Vlaanderen, hé... je krijgt het dus nooit zomaar helemmal mee, hé. Vergis je niet, Daniël. Vergis je niet.

#56330

LVB

 

Els: Kijk, als ik Michel Vuijlsteke aan het lezen zou zijn en die zou schrijven "ik zet mij in mijn zetel op de koer die uitkijkt op mijn hof en ik zie daar in de verte iemand wandelen die helemaal klets is", dan zou ik vermoedelijk wel onmiddellijk aan "kaal" denken, omdat er in die zin drie andere woorden staan die niet gebruikt worden in hun standaard-Nederlandse betekenis, maar gewestelijke taal zijn: zich zetten (moet zijn: gaan zitten), koer (binnenplaats), hof (tuin). Maar bij het lezen van Briggs was ik even in de war bij dat woord "klets".

#56331

Herteleer

 

De grote fout ligt in deze kwestie bij de Vlaamse overheid die in de eerste plaats onderwijs inricht én bovendien onderwijs in een andere taal, zodat er bijgevolg politiek dispuut kan over ontstaan.
Gezien onderwijs een regionale bevoegdheid is, hoeft de Vlaamse gemeenschap helemaal geen (anderstalig) onderwijs in te richten. Gewoon afschaffen, en dan is er geen kwestie over de taal, de betaling, noch de inspectie.

#56334

swa cauwenbergh

 

Laten we de hele boel splitsen.
Het is genoeg.
Onderteken de petitie op
http://www.vlaamseonafhanke...

#56336

Briggs

 

Euhm, was het woord wenkbrauwen dan niet indicatief? Klets: Klash, haarloos...

#56337

A.Rouet

 

@ swa

Met hoeveel zijn jullie al?

#56343

I am NoName

 

@ Swa : Ik ben eerder voor "Niet toegeven" : http://www.niettoegeven.be/...

Dat is een ongebonden initiatief waar elke partij achter kan staan, en zeker elke Vlaamse en overtuigde burger (kiezer). "Vlaamse Onafhankelijkheid" gaat nog een stap verder, en daarvoor is de burger op dit moment nog niet klaar voor.

En al bij al, dat "niet toegeven" is niet alleen in het belang van de Vlamingen, maar evenzeer voor de Walen.

Als er toegegeven wordt, is dat in het nadeel van de Waalse burger, die dan nog jaren afhankelijk is van de Waalse politici en als hun slaafje door het leven moet gaan.

Staat "daar" niemand bij stil ? Eigenlijk gaat het gewoon over de nood aan meer democratie. Dat is in essentie de conclusie van de laatste zes maand soebatten. Het Belgisch compromissysteem waarbij problemen verlegd worden naar de toekomst en de gemeenschap opdraait voor de kosten, dat is gedaan.

Als Ducarme zo opkomt voor de "Franstaligen" moeten we enkel nog wat meer "kaakslagen" uitdelen en ze gaan uiteindelijk zelf fier worden en hun autonomie opeisen. En dan raken we echt in een federale staat, waarbij de Waalse burger kan kiezen voor een "economisch" beleid en toch niet opgezadeld raakt met Di Rupo. En als Vlaanderen dan kiest voor meer Vlaamse zelfstandigheid, misschien wat zuiniger, dan wordt de burger na de verkiezingen niet geconfronteerd met het veto van Di Rupo. Noch met de "looser" die toch nog maar eens van stal gehaald wordt als redder van het land.

Ik blijf erbij. Leterme wordt veel te negatief bekeken. Hij heeft op die zes maand meer gerealiseerd dan wat het VB gedurende dertig jaar voorgespiegeld heeft. Door heel simpel voet bij stuk te houden heeft hij in Wallonië voor een mentale aardschok gezorgd.

En uiteindelijk zijn beslissing om Dedecker niet tot het Kartel toe te laten was een blijk van geniaal doorzicht. Hij heeft daarmee gezorgd dat JMDD voor 100% ging voor een eigen partij, en de kiezers haalde waar ze te halen waren (bij O-VLD en VB). Niet te verwonderen dat JMDD nu opteert voor een verkiezing. Eigenlijk logisch, maar bij hem speelt vooral de behoefte om snel zijn positie te verstevigen en nog meer kiezers weg te snoepen en dus nog meer kans te maken op een ministerpostje.

Leterme toont aan dat wat het VB al dertig jaar belooft eigenlijk binnen handbereik ligt, als je consequent en standvastig bent. En een open geest erop nahoudt.

Dus uitgesproken democratisch : hij gaat voor zijn project. Hij wil een staatshervorming.

Gaat het niet met oranje-blauw, wel dan kiest hij voor de andere benadering : de liberalen eruit. Hupsaké, mee met de socialisten ... Algehele consternatie bij de Liberalen.

Ach, als een travaillistische regering voor die staatshervorming zorgt, dan moet dat maar. Dat zijn toch de democratisch spelregels ? Je moet een regering zoeken tussen die partners die toegeven en akkoord zijn om tot een compromis te komen. En dat heeft als voordeel dat de linkerflank van de partij tevreden blijft. En een staatshervorming heeft het voordeel dat de Vakbond niet moet zwanzen dat we allemaal samen solidair moeten zijn met de Waalse politici.

Een ding is alvast duidelijk, Leterme plooit niet. Velen denken dat het "Madame NON" is die gewonnen heeft. Maar eigenlijk is het "Leterminateur" die haar voor het voldongen feit geplaatst heeft en haar doen bekennen heeft dat ze de huidige federale structuur niet erkent en niet akkoord is om de spelregels te volgen als het in haar nadeel is.

De Walen die aansluiten bij Frankrijk ?

Ach, dan is het onmiddellijk gedaan met de transfers. En dan komt er in Vlaanderen geld vrij voor de vergrijzing. No problemo !

De werkloosheid ? Idem. Na zes maand, verlaging, daarna nog eens verlaging. En tot slot ? Noppes. Gaan werken, of knabbelen op een zoetstokje als je honger hebt. De toepassing van het kapitalistisch systeem waarmee landen zoals Ierland, Tsjechië of Polen zo snel hun achterstand ingehaald hebben. De essentie van het Europese systeem toepassen : meer concurrentie.

Toetreden toe Frankrijk : Dus minder belastingen en minder sociale zekerheid.

Jobkes bij de overheid ? Gedaan ! Maar voor de fanaten van de de vaste tewerkstelling, wel de optie om te werken in het zonnige "zuiden" of de verre landen, zoals Martinique en Guadeloupe ... of het winderige Bretagne. Voor elk wat wils !

De macht van Di Rupo ? Voorbij.

De staatsschulden ? Geen probleem voor Frankrijk, ze zullen dat vlot betalen en binnen de tien jaar recupereren van Wallonië (met intrest).

De Waalse regeringen ? Niet meer nodig.

Fiscale fraude ? Den bak in ! Geen wetgeving die toelaat om jaren te leuteren voor de rechtbank tot aan de verjaring.

Wallonië ? Ach zo een provincialistisch boerengat zoals je er tal hebt in Frankrijk.

De Waalse luchthavens ? Gesloten ten voordelen van die juist over de grens. Schaalvergroting ! En om de geluidslast te voorkomen.

De pensioenen ? Wel die zullen misschien zo hoog liggen zoals in Frankrijk. Zeker voor de mensen die geheel hun leven hard gewerkt hebben.

Het Belgisch leger van Flahaut ? Ach, ideaal om ze eens uit te testen in roerige streken zoals Irak en .... Maar die militairen moeten dan niet treuren. Als ze in de strijd vallen, sterven ze voor hun nieuwe Vaderland. Voor wat hoort wat ...

Dat lijstje van Ducarme ? Dat zullen de Fransen minzaam in overweging nemen. En hem daarna uitleggen dat ze niet in de de Sint geloven.

De Brusselse politici ? Ach die zullen zich onmiddellijk inzetten om aan te sluiten bij Vlaanderen. Want in Brussel hebben ze dan nog wat te vertellen. Brussel is toch en Vlaamse stad ? Als die autochtone Brusselaars konden zelfs wat Vloams klappen toen ze op tv kwamen om de solidariteit te promoten. Of denkt men echt dat Sarkozy het zou wagen om Brussel in te palmen ? Het centrum van de EU moet in een neutrale zone liggen.

Ik denk echt niet dat het zo een vaart loopt. De Walen zullen zich snel bezinnen. Ze praten nu net zoals Maingain. Maar iedereen weet toch :"Blaffende honden bijten niet!".

#56350

raf

 

@IaNN:

Zo, even de klus geklaard.
Dat Leterme zoveel woede opwekt, is het mooiste bewijs dat hij vanuit een bepaalde visie "goed bezig" is.
Goede analyse met hier en daar toch een tikkeltje wishful thinking.

#56366

EricJans

 

# IaNN:

Je analyse t.a.v. het VB is aanvaardbaar... ze lomt erop neer dat het VB tot staan gebracht wordt door de gedeeltelijke uitvoering van het VB-eisenpakket. Maar dat is wél de VB-strategie, hé.
De Wever heeft anderzijds vorig jaar aan Leterme laten zien (door 1 week lang met LDD te flirten!) welke ravage hij kan aanrichten in de opiniepeilingen (tot 15% in 1 week tijd!) en houdt Leterme dus ook onder schot. Vergeet dat toch niet, hé. De Wever heeft zijn 'fout' toegegeven (het was meer een soort pre-electorale tupperwaredemonstratie tegenover de cd&v, hihi) ... maar ondertussen wisten de christen-democraten wel waar ze aan toe waren.
Bekijk het ook zó eens, hé: de beste methode om het VB kapot te krijgen is... haar programma uitvoeren!

Maar, IaNN, wie is dan de motor van die Vlaamse verzelfstandiging? Als jij daar BDW op antwoordt is me dat goed. Maar het betekent wél dat het VB de brandstof van die motor is en LDD - laat ons zeggen - de 'alternatieve energie'.
Mij maakt dat echt geen flikker uit, hoor... zolang de Vlaamse auto maar blijft rijden.

#56367

EricJans

 

Overigens 'LDD': ik zie in die man één groot gevaar: zijn ijdelheid gecombineerd met zijn particuliere machtspositie in zijn partij. Als hij valt voor een ministerpostje... wie gaat hem tegenhouden?

#56368

I am NoName

 

Een tikkeltje wishful thinking ?

Ach Raf ik zie het einde nog niet dat we van de "Walen" verlost zijn. Zo een vaart zal het niet lopen. Wat er nu gebeurt in Wallonië is gewoon verbaal geweld met als doel de burger te laten vergeten dat de schuld van de problemen ligt bij de Waalse politici, die jaren onvoldoende initiatief aan de dag gelegd hebben. En dan steek je het maar op de Vlamingen. Vroeger was het de "schuld van het VB" en kon men de burger mobiliseren om zich te verdedigen tegen die anti-democraten. Nu wil men het herhalen via de mobilisatie tegen de Vlamingen (de staatshervorming zoals gevraagd door het Kartel), dus het probleem (de aandacht van de burgers) verleggen naar Vlaanderen in plaats van zelf te zoeken naar de oplossingen voor hun eigen ondermaats beleid en oversized apparaat (in Wallonië).

Zijn de Vlamingen tegen de solidariteit ? Eh ... met twaalf miljard euro per jaar bovenop die hoge belastingen en dus dat maximale herverdelen? De Walen gedragen zich als pubers, die na de nieuwe GSM, de nieuwe bromfiets, de nieuwe fiets, de vliegtuigreis, enz nog eens eisen dat ze ook een nieuwe auto moeten krijgen maar het wel vertikken om af en toe eens de afwas te doen.

Ze maken zich geen zorgen om de haalbaarheid van hun wensen. Ze hebben jaren de gewoonte gehad om uit de grote soepketel van de staatsruif te scheppen en begrijpen niet dat je die ook de tijd moet geven om te vullen. En om het Belgisch systeem draaiende te houden moet iedereen daaraan meehelpen. Ook de Walen (Franstaligen).

Of laten we de zaken omdraaien : zijn de Walen solidair met de vergrijzing die ons bedreigt in Vlaanderen ? Heeft Milquet een blijk gegeven van solidariteit met de Vlamingen ? Neen, ze blijft herhalen dat ze enkel tot een staatshervorming kan bewogen worden als dat in het belang van de Walen is. Ze heeft dus lak aan de Vlamingen en hun wensen. Ze wil de situatie van de voorbije acht jaar behouden, want dat was in het voordeel van de Walen.

Waar het fout begint te lopen blijkt alvast uit de statistieken inzake de groei : 1,8 voor Vlaanderen, en 1,9 voor Wallonië. Wij zitten tegen het plafond, met de huidige beleidsmatige structuren geraken we zelfs met een performante economie niet (nauwelijks) vooruit. Aangezien niemand kan uitleggen waar het hem juist zit, vrees ik dat die massa wetten een volwaardige en goed uitgebouwde economie meer afremmen dan bvb de economie in Wallonië die nog meer groeipotentie heeft en waar de ambtenarij nog ingezet wordt om de bedrijven te helpen eerder dan af te remmen. In Vlaanderen werkt men enkel om de federale overheid nog meer de financieren en het systeem nog meer te spijzen. De wetten worden letterlijk toegepast. De groei van de bedrijven wordt afgetopt ten voordele van de overheid. Dus stagneert de groei in Vlaanderen.

Het artikel in DS (waar je naar verwees - met dank voor de tip) legt het toch duidelijk uit. De bestuurlijke structuren zijn niet "positief" maar "negatief" opgesteld. Ze leiden tot conflicten eerder dan regels vast te leggen die voorkomen dat er conflicten ontstaan. Een verkiezing waarbij de burgers beslissen welke richting het uitgaat heeft geen belang meer.

De wetten zijn "interpretatief" opgesteld. Ze zijn niet meer objectief geformuleerd, maar zijn interpreteerbaar. Dus altijd in het voordeel van de Walen. Ze worden zo ingewikkeld dat het apparaat ze enkel nog kan interpreteren volgens de mogelijkheden waarover het beschikt om ze te laten toepassen. Een oversized Waals apparaat kan dat nog. Een minimaal Vlaams bestuursapparaat kan dat niet.

Dat dit tot ongelijkheden leidt ... ? Wel als je de houding van Joelle Milquet bekijkt tijdens de laatste zes maand, moet je daar toch niet aan twijfelen. Daar is nu toch overduidelijk het signaal gegeven dat je de zaken moet bekijken vanuit het "Waalse Belang" ? Het "Belgisch Belang" heeft helemaal geen zin en is irrelevant. En het "Vlaams Belang" moet uitgesloten worden.

Het impliciete programma van Leterme gaat eigenlijk over meer transparantie. Een nieuwe staatsstructuur om dergelijke problemen te voorkomen. Duidelijk afgebakende bevoegdheden. Wie geld uitgeeft, moet ook zorgen voor de inkomsten. Anders verleg je het probleem en kom je in een onontwarbare situatie als die van vandaag in België. Niemand wil nog een regering op poten zetten uit schrik voor de lijken die uit de kast zullen vallen.

Maar de Waalse politici hebben daar (die rechtlijnige wettelijke bepalingen met minimaal aantal uitzonderingen) een hekel aan. Ze weten dat ze met die "losse eindjes" zichzelf keer op keer in de schijnwerper kunnen zetten en tijdelijke voordeeltjes kunnen behalen. De faciliteiten-problematiek werd door Maingain (in opdracht van Reynders) telkens opnieuw deskundig naar voor geschoven om de onderhandelingen te bemoeilijken (het Kartel af te blokken). Wat dan als reactie gaf dat Joëlle Milquet nog harder op de rem ging staan, zodat uiteindelijk ook Reynders zijn strategie doel miste en de onderhandelingen een zompig moeras werden en ook Reynders getackeld werd.

De CDH met Joelle Milquet op kop, doet hetzelfde. Zij weten dat hun programma geen reden van bestaan heeft naast die moloch van de PS. Zij kan haar partij maar profileren door nog meer de belangen van de Walen te verdedigen (nog extremistischer dan wat de PS al doet). Als die transfers ophouden te bestaan, heeft haar partij geen reden van bestaan meer. Het CDH is het "Waals Belang" geworden. En naar analogie van wat er met het Vlaams Belang gebeurd is langs Vlaamse kant, zou je dus ook het CDH uit het debat moeten sluiten, wegens anti-democratisch.

LDH doet hier hetzelfde, ze negeren de federale structuur van België en eisen dat de Franstaligen controlerecht hebben in Vlaanderen. En wat met het schooltje van Komen ?

zie http://www.nieuwsblad.be/Ar...

Langs Waalse kant weigeren ze (protesteren ze tegen het feit) dat Vlaanderen meehelpt financieren (artikel is wel van 2002). In Komen is het blijkbaar via een protocol geregeld. Maar zelf eisen de Walen nu wel alle bevoegdheden in Vlaanderen. En daarmee negeren ze de essentie van onze federale structuur. Vlaanderen moet Vlaamse scholen zelf financieren in Wallonië, maar Franstalige lessen in Vlaanderen moet Vlaanderen zelf financieren, maar mag er niks controleren.

Nogmaals : ze zijn pro België als het in hun voordeel is. Er moet solidariteit zijn, als het in hun voordeel is.

Eigenlijk zouden we net zoals de Walen moeten reageren.

Een actie solidariteit ? Goed we nemen één miljard af van de transfers en gebruiken die voor een "grijs fonds".

En in essentie komt het daarop neer : door de verdeeldheid van de Vlamingen wordt het debat fout gevoerd. De vraag van de Vlamingen moet niet zijn, wat de Walen willen als compensatie voor meer Vlaamse zelfstandigheid.

De vraag moet omgekeerd gesteld worden : "Wat geven jullie ter voorkoming van de Vlaamse onafhankelijkheid ?"

Of :"Hoe solidair zijn jullie (de Walen) met België om het in stand te houden ? Hoeveel wil je betalen ?"

Of nog beter : "België wordt omgevormd tot Vlaanderen. Hoeveel betalen jullie om uw Waals wagonnetje daaraan te mogen koppelen ?"

Nog erger : "Wil je uw wagonnetje koppelen? OK, onder de voorwaarde dat Wallonië integraal tweetalig wordt !"

Wallonië is toch een minderheid in België ? Zijn ze niet akkoord dan moeten ze maar hun eigen boontjes doppen. Zij hebben voordelen bij het Belgisch systeem, dus moeten zij daarvoor betalen.

Maar voor je het probleem zo kunt formuleren, moet je natuurlijk verlost zijn van die molensteen rond onze nek. Rekenkundig (op papier) hebben de overtuigde Vlamingen meer dan 50% der kiezers in Vlaanderen achter zich. Maar in de praktijk zijn die stemmen nauwelijks de helft van hun gewicht waard.

Ach, en misschien heeft JMDD toch wel recht op zijn ministerpostje. Als hij daarmee tevreden is ... Maar misschien moeten we nog eerst eens zes maand soebatten. Als er bvb een oranje-rode regering komt in Vlaanderen, dan is het toch beter dat er een ferm blauw streepje bij zit ?

Dat zou leuk zijn. JMDD die op nog geen jaar tijd, moet herhalen dat er nauwelijks verschil is tussen zijn programma en dat van de N-VA. Dat hij zo close is met Bart De Wever, zijn beste vriend.

Dat zou dan maar logisch zijn : de winnaars langs Vlaamse kant in de regering. De verliezers eruit.

En langs Waalse kant ? Wel. Daar is het problematisch. Objectief gesproken heeft Didier Reynders de verkiezing in Wallonië gewonnen. Maar in de voorbij zes maand heeft hij zich in de luren laten leggen door Madame NON. Dus zou je kunnen stellen, dat uit deze regeringsonderhandelingen blijkt dat er in Wallonië de meerderheid nog altijd gevormd wordt door PS + CdH + Ecolo en dat de MR eruit gesloten wordt. Maar met die formatie behaal je geen meerderheid (Kartel + SPa + PS + CdH + Ecolo + LDD = 87).

Maar het heeft alvast als voordeel dat Maingain uit het debat verdwijnt. Dus langs Vlaamse kant is dat positief.

Maar moet dat die meerderheid?

Als de "molensteen" meestemt, en zichzelf daarmee in de voet schiet, bestaat er een meerderheid in het parlement voor de staatshervorming. De Waalse overtuigde democraten moeten toch dat klein offertje willen brengen ? En waarom zou O-VLD en MR niet meestemmen, met een degelijke staatshervorming ? Toch niet omdat ze in de interimregering niet mogen zitten ? Pff ... voor die paar maandjes. Daarna zijn het toch nieuwe verkiezingen.

Een alternatief is natuurlijk Ecolo inwisselen voor MR : dat geeft dan ineens 102 zetels. Maar gaat Milquet daarin zetelen om een staatshervorming mee op te zetten en ertegen te stemmen ? Ach waarom niet ? Als ze tegen stemt, ken ik een partij die er voor kan stemmen. Dat is de democratie.

Maar eerlijk gezegd, zo simpel is het natuurlijk niet. Het zou kunnen eindigen dat wie in de regering zit tegen de staatshervorming stemt, en wie in de oppositie zit ervoor.

Samengevat : de problemen waar we nu mee te kampen hebben kunnen we terugbrengen tot het simpele feit dat één grote Vlaamse partij uit het debat gesloten wordt. En dat is de molensteen rond de nek van de democratie.

#56369

I am NoName

 

Beste EéJay : ik begrijp je nog altijd niet. De winnaar is degene die zijn programma uitvoert. Als de rest is praat voor de vaak.

Als Di Rupo (en/of met Reynders) zou instemmen in een grote staatshervorming zodat er een Waalse confederatie ontstaat en Vlaanderen langs de andere kant van de taalgrens dus bijna integraal zelfstandig wordt binnen het Belgische samenwerkingsverband, ga je dan beweren dat het VB het gehaald heeft en haar programma doorgedrukt heeft ?

Maar goed, als jij er geen problemen mee hebt, ook goed. Geef de ministerpostjes maar aan Geert Bourgeois en JM Dedecker. Als Flippo daarmee tevreden is, ben ik ook ruimschoots tevreden. Maar dan vind ik dat BDW ook recht heeft op zo een postje.

Maar ik begrijp dan toch niet waarom je niet voor LDD of N-VA stemt. Dan is dat voor die partijen toch veel gemakkelijker om druk uit te oefenen op de Spa of PS ?

Of waarom lopen er geen tiental parlementsleden van het VB over naar het Kartel ? Dat zou nog gemakkelijker zijn. Gewoon eventjes "tijdelijk". Het mogen er zelfs 15 zijn van mijn part. Ze moeten enkel een "charter" ondertekenen dat ze zich aansluiten bij de kartel-doelstellingen en die onvoorwaardelijk zullen steunen om de "democratie te laten zegevieren". Ze moeten van mijn part niet de partijprogramma's onderschrijven. Dat zou een aardverschuiving teweeg brengen (het Kartel met 45 parlementsleden). Dan wordt het ineens veel eenvoudiger om een staatshervorming op overtuigende wijze aan bod te brengen (want Kartel + MR + LDD + CDH + O-VLD geeft dan 101 zetels).

Wil CdH dan moeilijk doen ? Wel dan wordt ze ingeruild voor de Vlaamse zusterpartij de SPa.

Dus treden ze dan als het ware toe als onafhankelijke parlementsleden en wassen ze zich dash-wit van die "bruine" kleuren.

Ik kan mij moeilijk inbeelden dat de Franstaligen daar een probleem mee zouden hebben. Het VB gedecimeerd in het federaal parlement in één weekje tijd. Die bruine smet weggewassen en de Belgische staat volledig stralend-wil gedemocratiseerd !

De Democratie gered !

Het cordon kan opgedoekt worden. Alle burgers verbroederen, en vallen elkaar al huilend en lachend in de armen. Een mentale hervorming in de suffe geesten van de Waalse reporters die ten einde raad waren. Geen drogredenen meer om elkaar de zwarte piet toe te schuiven ! Een progressief beleid in het vooruitzicht, alle problemen constructief aangepakt ! De solidariteit zegeviert ! Een natie heeft zijn identiteit teruggevonden !

En voor het VB is dat dan ook een onvergetelijk succes. Via die overstap kan het programma van het VB gerealiseerd worden. Geen onafhankelijke staat Vlaanderen, maar een statuut dat het heel dicht benadert, en dus het VB programma op dat punt voor 95% gerealiseerd. En 95% dat is toch een goed compromis voor een partij die nog altijd de volle meerderheid in België niet behaald heeft. Dat is toch een klein detail waar je nog niet rond kunt ? Dus die 5% toegeven, dat is ook maar een detail.

En daarna mogen die 15 parlementsleden "stralend-wit" terugkeren en legaliseren ze het VB. Dus nog een succes ! We kunnen onze Flippo omarmen omdat hij erin geslaagd is zijn partij uit het cordon te laten ontsnappen. Hij heeft het licht gezien ! Hij heeft "Dash" gebruikt en zijn partij van alle smet verlost.

Wishful thinking ?

#56370

raf

 

Dat de houding van het kartel loont kan je nog maar eens afleiden uit de standpunten van Open-VLD, voor de gelegenheid onder woorden gebracht door Sven Gatz:
http://www.standaard.be/Art...

#56373

Aneth

 

IANN: neen dank U !!!- In Frankrijk hebben ze inderdaad al genoeg "provinciale boerengaten"- Als echt verfranste Vlaamse( foei foei) - ik trek mijn pensioen in Frankrijk- kan ik u zegggen dat de pensioenen hier niet hoger liggen dan in Belgie- de gemiddelden zijn zowat dezelfde - in Frankrijk zijn er veel rijke regios die transfers doen naar andere regios- ik noem ze nu niet maar daar er 95 departementen zijn bij ons kan dat geen bron van ruzie worden anders is het onmiddellijk revolutie- Frankrijk heeft zelf genoeg problemen et werkloosheid- immgratie ( zoals u ziet zelfs Vlamingen die er naar toe gaan naar dat mooi boerenhol !!!om er nog maar eens een nieuwe streek bij te nemen: Wallonie- dat hebt U gedroomd !!! Anders vind ik uw analyse van de politieke toestand in Belgie heel interessant !!!! Groetjes

#56374

EricJans

 

@ IaNN:

<<ga je dan beweren dat het VB het gehaald heeft en haar programma doorgedrukt heeft ?>>

Antwoord: ja, zondermeer. Maar er staat wel 'als'. Eén uitzondering: indien het VB tégen zo'n confederalisering zou stemmen. Maar dat zie ik ze niet doen. Dus 'ja'.
En... ze mogen allemaal minister worden van mij. Ook den Bart.

<<Maar ik begrijp dan toch niet waarom je niet voor LDD of N-VA stemt. Dan is dat voor die partijen toch veel gemakkelijker om druk uit te oefenen op de Spa of PS?>>

Niet akkoord: in het geval er geen sterk VB zou zijn, zou er in de Belgische politiek geen stok achter de deur zijn en krijg je wat we in 1978 zagen: een toegevende volksunie. Dus niet akkoord met je analyse. Belgique heeft nu de keuze tussen de zachte of de harde aanpak. Weigeren ze de zachte... dan wordt het de harde.

<<(want Kartel + MR + LDD + CDH + O-VLD geeft dan 101 zetels)>>
Kijk, déze redenering volg ik dan weer niet. Je schrijft hier een lijstje partijen bij elkaar die nooit een staatshervorming zullen aanvaarden die goed kan zijn voor Vlaanderen; die B-H/V in 5 minuten zou splitsen zonder prijs, die tal van andere bevoegdheden zou splitsen. Bovendien kunnen die VB-ers goede voorstellen toch steunen in het parlement? Waarom moeten ze daarvoor een kartel-tekst steunen of tekenen? Dat zie ik niet.

<<Wil CdH dan moeilijk doen ? Wel dan wordt ze ingeruild voor de Vlaamse zusterpartij de SPa.>>
De Vlaamse zusterpartij van CDH is cd&v, niet sp.a, hé.

<<Ik kan mij moeilijk inbeelden dat de Franstaligen daar een probleem mee zouden hebben. Het VB gedecimeerd in het federaal parlement in één weekje tijd. Die bruine smet weggewassen en de Belgische staat volledig stralend-wil gedemocratiseerd !

De Democratie gered !>>

Denk je? Kijk... dat noem ik nu naief. Alsof dat cordon sanitair om iets anders zou gaan dan om het tegenhouden van Vlaamse eisen?! Heb je al gemerkt hoe de Waalse politici en media onze brave Yves Leterme hebben behandeld, de afgelopen anderhalf jaar? Dat noem ik een cordon-sanitair-light.

Overigens nog eens: VB-ers zitten in het parlement en stemmen mee. Pro-Vlaamse voorstellen stemmen zij mee. Wat is het probleem?

<<(...) En 95% dat is toch een goed compromis (...)>>
Klinkt goed. Welke Franstalige partij gaat zo'n confederaal model steunen? Weet je dat al? Ik hoor hen altijd zeggen dat heel Vlaanderen is aangestoken door het VB-virus. De Waalse politici delen alvast veeleer mijn analyse dan de jouwe.
Maar euh... misschien eens een Vlaamse staten-generaal beleggen en daar tot een gezamenlijke tekst komen... waarom niet? Wat houdt ons tegen?

Ik denk dat ik weet wat ons tegen houdt: wishfull thinking.

Op dit moment is er geen enkele Feranstalige toegeving. Géén. Dag 1889? Mij niet gelaten. Jullie proberen de softe aanpakken. Wij straks de harde, goed?

#56375

EricJans

 

@ Raf:

Sven Gatz: het begon met de Coudenberggroep, eind jaren '80... allerlei voorstellen... dan kwam VU-VVD, dan kwam VU-ID21, dan VU-ID en tenslotte de crash van de VU waaruit verruimingen allerhande en Spirit en n-va ontstonden. Meteen daarop volgde de kiesdrempel. De Belgische staat dacht het Vlaams-Nationalisme kapot gekregen te hebben.
Sven Gatz was één van die Belgicistische torpedo's die op de VU werden losgelaten onder de 'verruimingsvlag'. Hij doet vandaag dus niets anders dan datgene waarvoor hij 12 jaar geleden al in een zeteltje werd getorpedeerd: verwarring zaaien in het Vlaamse kamp.
Niet verbaasd, als je me niet kwalijk neemt.
Gewoon negeren, zou'k zeggen. Niet belangrijk, behalve dan voor zijn particuliere privileges.

#56378

raf

 

@EricJans:

Over de verruimingskandidaten van de VU, al dan niet binnengehaald via de vehikels die uit de koker van Vankrunkelsven en Anciaux kwamen, is het laatste woord nog niet gezegd. Ook de overstap van sommigen, na het uiteenvallen van de VU, heeft menige wenkbrauw moeilijke tijden bezorgd. Dat Hugo Schiltz moeite heeft gehad om voor Spirit te kiezen, wordt vandaag via een interessant artikel van Bart Brinckman in DS uiteengezet. Ik weet dat ik bij sommigen alle duivels ontbind, maar Schiltz heeft, ondanks terechte kritiek op bepaalde aspecten van zijn politieke houding en zeker op zijn minder voorbeeldige laatste jaren in de Antwerpse politiek, een rol gespeeld die ons in de federale richting geduwd heeft. Dat daardoor een partij van 'harden' is ontstaan, ligt niet aan Schiltz, maar is gewoon een logisch gevolg van de situatie waarbij een 'zweeppartij' gaat participeren aan de macht om althans het belangrijkste deel van haar programma te verwezenlijken.

http://www.standaard.be/Art...

#56381

traveller

 

@ raf

Schiltz heeft het Vlaams nationalisme jaaaaren vertraagd. Zijn toegevingen hebben halfslachtige afspraken en transfers mogelijk gemaakt die nu Vlaanderen aan de rand van het bankroet brengen plus de halfslachtige BHV plus de eeuwigdurende faciliteiten. Iemand met zo'n palmares heeft geen reden tot juichen en op het einde van zijn leven wist hij het verdomd goed.
De Volksunie had ALLE kaarten in handen en had de CVP kunnen nekken in Vlaanderen, Schiltz heeft dat gestopt omwille van de smeer, en ik weet wat ik zeg.

#56382

traveller

 

@ Aneth

Mevrouw de enige rijke regio die geld afdraagt is Ile-de-France en dat is verdorie maar normaal, ALLE grote bedrijven en de ganse administratie zitten daar de vetpotten te verdelen. Ile-de-France draagt echter geen 10% van hun jaarlijks BNP af of in de verste verte geen 2000 euro per man, vrouw en kind per jaar, elk jaar. Dat is in de verste verte niet te vergelijken met Vlaanderen mevrouw.

#56383

traveller

 

Voor hen die RTL-TVi niet volgden, ik hoop dat Luc het debat van vandaag heeft opgenomen, ze zitten werkelijk met de handen in het haar en de franstaligen zijn nu voor de eerste keer in hun geschiedenis verplicht voor een ideologie te kiezen met oplossingen. Zelfs Vandenberghe heeft voor de eerste keer pro-Vlaanderen mogen spreken, nog nooit gezien.
De VRT daar tegenover heeft het ACV laten opdraven, 19e eeuwser kan het niet.
De Vadder vond op RTBf dat de reportage Bye Bye Belgium de reden was van alle franstalige angsten. De Gerlache was verre de meerdere van Vaddertje.

#56384

I am NoName

 

@ Raf : Moet je dat nu positief noemen of negatief ? Misschien moet men de geluidsnormen "communautariseren" en dus laten bepalen door de EU ? Dan is er geen eigen beleid meer. Misschien moet met dat toepassen op 80% van de federale materies?

@ Aneth : Je moet mijn tekst met een flink snuifje humor lezen hoor. Leuk te vernemen dat de pensioenen in Frankrijk zo hoog zijn als in België. Ik dacht dat ze lager waren. Vroeger toch. Misschien heeft Frankrijk ons ondertussen ingehaald.

De solidariteit : wel in Frankrijk zijn er veel regio's dus is het logisch dat de ene meer krijgt dan de andere die geeft, maar dat is voornamelijk het geval van en min of meer gelijk welvaartsniveau binnen Frankrijk waarbij het dan logisch is dat er enige transfers zijn onderling en dat ze niet allemaal in één richting gaan.

En ik heb helemaal geen probleem met de Walen of de Franstalige burgers. Enkel met die 0.1% politici.

@ Eéjay : Allé uit sympathie :

- ik sprak wel over Di Rupo die instemde ... dus het VB gaat die toch niet onder druk zetten ? Of denk je echt dat Di Rupo dat ooit zal toegeven dat hij het programma van het VB uitgevoerd heeft ?

- N-VA of LDD stemmen ? Maar joeng toch ! Die partijen zetten de CD&V en O-VLD onder druk. Bedenk eens als je met 20% der kiezers die twee partijen zou vervoegen ... ! Zoveel te meer druk op de "tsjeven" en "liberalen". Puur natuur ! En geen alibi meer van de Walen om 20% der Vlamingen uit te sluiten. Dus heeft die aanpak enkel voordelen ...

- "goede VB-ers" = contradictio in terminis : wel het voordeel van die uitbreiding is dat je ineens een 2/3° meerderheid hebt eenvoudig door LDD erbij te pakken, en je daarmee CdH in de schaar neemt. LDD + CdH kunnen eventueel vervangen worden door PS. De vraag is dan of MR en CdH daar akkoord mee zijn. Maar in essentie kom ik dan terug op de vraag of wij aan de Walen moet vragen of ze akkoord zijn. Zij willen toch België behouden ?

- CdH de zusterpartij van SPa : ga je nu echt het tegendeel beweren ? Zes maand NON tegen elk voorstel van Leterme, en je beweert nog altijd dat de CdH een christelijke partij is ? Neen, ik blijf erbij dat is de zusterpartij van SPa-PS
(PS : Eéjay => een snuifje humor).

- "Alsof dat cordon sanitair om iets anders zou gaan dan om het tegenhouden van Vlaamse eisen?!"

Beste Eéjay : ik weet dat, jij weet dat, en de Walen weten dat. Maar de Walen mogen dat nooit toegeven. Dus kan je ze op die manier in de schaar zetten. Als ze dat opgeven ter verdediging valt hun gehele retoriek in duigen en bekennen ze anti-Belgen te zijn en erkennen ze het systeem te ondergraven en te gebruiken. Het volstaat het "cordon" op te doeken om de Walen klem te zetten. Zo lang dat niet gebeurt zijn de Walen oppermachtig.

- Als het "Cordon" kan opgeheven worden, is er toch geen democratisch probleem meer. Dan heeft het geen zin om zich nog te verzetten tegen de Vlaamse eisen. Erger dan zijn er geen Vlaamse eisen meer : dan is alles tussen Walen en Vlamingen koek en ei ! Dus kan men probleemloos de staat hervormen. Misschien tot een nieuwe unitaire staat, dus met één grote kieskring, waar iedereen op elke partij kan stemmen. Geen taalgebonden meerderheden meer. Die zijn nu overduidelijk uit de tijd, want ze belemmeren de democratie maar. Dus weg daarmee. In het vervolg stemmen we eenvoudig, meerderheid tegen minderheid. Alle staatkundige problemen van de baan. Ik begrijp echt niet waar we zes maand over moeten soebatten om dat te verstaan.

Misschien moeten we nu nog een rondje doen met de SPa om tot diezelfde conclusie te komen ? Na zes maand extra rond te tafel zal het rap duidelijk zijn dat de SPa niks van doen heeft met de PS. Is het dat wat je bedoelt ?

En tussen MR en O-VLD is het al duidelijk : Reynders heeft gewonnen en Verhofstadt verloren. Met als gevolg dat Reyders al baas wil spelen in die voorlopige regering. Dan moet je al niet vragen hoe dat zit. Of wat moet De Croo vertellen als hij met een nationalis / annexist zoals Maingain in één familie zit ? In De Croo zijn plaats zou ik snel uit de partij stappen en een eigen Belgische partij oprichten. Dus het voorbeeld van Jean Marie Dedecker volgen. Of beter : hem te snel af zijn.

Echt EéJay, die zin na "De Democratie gered !" moet je met een snuifje humor lezen. Of toch ... misschien niet. Als er geen anti-democratische reflex meer is in Vlaanderen, waar moeten de Walen (Franstaligen) dan nog bang voor zijn ?

Als zij zich dan blijven verzetten tegen de Vlamingen wat zijn ze dan ? Toch geen echte democraten want ze maken onderscheid volgens de typische kenmerken van een deel van de bevolking.

Misschien moeten we dan de Waalse partijen die dergelijke slogans gebruikt hebben uitsluiten in het belang van de democratie, want die zijn dan toch overduidelijk anti-democratisch ? Elke partij die zich durft profileren dat ze optreden in het belang van de Walen (=het "Waals Belang" hanteren als slogan) moet dan uit de democratie uitgesloten worden. Zulke slogans gebruiken dat is niet oorbaar.

#56385

traveller

 

@ IANN

Beste vriend laat me eerst zeggen dat ik Bart zeer intelligent vind en zelfs sympathie voor hem heb.
Hij zat te lang bij de Volksunie en had de sprong naar het VB moeten maken. Door omstandigheden gedreven(belgicistische torpedo Anciaux) is de NV-A ontstaan die door aansluiting bij CD&V bestaansrecht kreeg. Hij heeft dat zeer intelligent behandeld, alle lof zo ver.
Moest hij echter het VB versterkt hebben en niet verzwakt, dan zou het VB vandaag incontournabel zijn. Laten we dus niet te ver gaan in de lof.
Neen, het uitvoeren van het programma van het VB is niet door de NV-A bewerkstelligd, het is door het bestaan van het VB gebeurd. Wacht op de komende gebeurtenissen en is er vlug geen pro-Vlaamse regering met staatshervorming dan wordt het VB zeker incontournabel.(melodius, ik weet dat het ble is, ik maak er een Vlaams woord van, ik zou niet willen dat je blind wordt)

#56387

Aneth

 

Ile de France is een van de rijkste regios van Europa door de concentratie van bedrijven, maar is niet de enige die solidair is in Frankrijk-dat weet ik door de job die ik had ....Maar nogmaals, dat is niet hetzelfde probleem als Vlaanderen- Wallonie -daar zijn ze maar met twee...
AINN: gelukkig nemen we alles nog met een vleugje humor !!!!

#56388

raf

 

@traveller:

Over dat vertragen van het Vlaams-nationalisme, dat is geen uitgemaakte zaak. Even vóór het Egmontpact had de VU ondervonden dat het plateau bereikt was, en dat er zelfs een duidelijke negatieve tendens in zat. Bovendien begonnen zich binnen de VU verschillende strekkingen te manifesteren (dit was eigenlijk een constante in die partij, maar de meningsverschillen werden steeds toegedekt). Dat de VU de CVP kon onderuithalen was dus pertinent niet waar.
Als een partij is opgericht om een bepaald programma te verwezenlijken (ik neem aan dat je het daarmee eens bent), dan is het cruciaal om het historisch moment niet af te wachten maar het te forceren. Ook al is het resultaat maar een deel van het vooropgezette doel, en ook al loop je er electorale schade mee op, de richting is aangegeven. Ver van mij om dit federaal bouwsel toe te juichen, integendeel, maar we moeten verder en zoals de afgelopen weken blijkt, hebben wij nu tools in handen, waarvan het gebruik de Franstaligen in paniek brengt.

#56389

Elhaz

 

@IANN: "N-VA of LDD stemmen ? Maar joeng toch ! Die partijen zetten de CD&V en O-VLD onder druk. Bedenk eens als je met 20% der kiezers die twee partijen zou vervoegen "

Laten we ons geen illusies maken. Indien NVA of LDD zo groot zouden worden als VB is de kans erg groot dat rondom die partijen ook een cordon geplaatst wordt. Zolang het NVA een klein partijtje blijft dat indien nodig gedumpt kan worden mag het ook zijn stem laten horen. En dat doen ze tot nu toe voortreffelijk.
Mede dankzij het onvermurwbaar VB dat dient als een stok achter de deur.
Vlaamsnationalisten doen dus momenteel goed werk. Dat komt natuurlijk ook omdat de steun vanuit de bevolking heel breed geworden is.
Het zal mij verder worst wezen wie uiteindelijk de pluimen voor een onafhankelijk VL op de hoed steekt.

#56394

raf

 

Even terug naar het terrein van de kaakslagen.
In LDH:

" Ensuite, place à la brève interview bilingue. Alizée a perdu quelques points en cours de route : elle n'a pas répondu en néerlandais (elle fut d'ailleurs huée pour cela !) contrairement à toutes les autres, quasi parfaites bilingues."

Kaakslag nummer 1 voor ons? Ik kies voor een tik op onze Vlaamse derrière...

#56395

traveller

 

@ raf

Ik ken jouw ouderdom niet, maar het romantisch enthousiasme toen in Vlaanderen had helemaal geen max. plateau. Het was juist de perfidie van Schiltz dat hij dat enthousiasme verried door Egmont mee te spelen.
Karel Dillen was de enige eerlijke Vlaamse politieker toen, met een gemeende hoed-af voor een bedrogen Tindemans terzijde.
Toen Karel het VB stichtte geloofde niemand dat hij ooit een partij bij elkaar zou krijgen because geen geld, geen mediatieke steun, alleen tegenkanting van IEDEREEN, inclusief de "Vlaamse" Volksunie die gewoon Vlaanderen bedroog ter ere van Schiltz en een paar anderen.
De Volksunie stond toen verder dan het VB nu.
Vlaanderen was toen rijp om volledig over te gaan naar de Volksunie en het zijn Martens en consoorten die de Vlaamse zaak de nek omdraaiden.
Toen besloten de bewuste Vlamingen dat het welletjes was en kozen ze voor de compromisloze stijl: gedaan met geven en toegeven"met de dood in het hart".
Dit is exact wat IANN nu weer bepleit ter ere van het heilige "haalbare". Alles is haalbaar als je maar consequent met je doelstelling blijft en de lamme goedzakkerij vergeet.

#56396

johan vandepopuliere

 

Het mooie Nederlandse woord voor "because" is "omdat". Kwestie dat de Vlaamse zaak zich niet van de ene bezetter in de andere stort - al koester ik geen hoop.

#56397

Tweaker

 

@ Luc

Misschien in de toekomst Melodius vragen om franse slagzinnen te vertalen ;)

#56399

traveller

 

@ johan

Je hebt gelijk, mea culpa, maar de engelsen of amerikanen vragen er nog geen geld voor.

#56401

traveller

 

@ Tweaker

Hij had het vertaald maar niet in de zelfde zin als de franse slagzin, hij had een "gekuiste" vertaling gegeven.

#56404

raf

 

@traveller:

Je geeft het zelf perfect aan: het romantisch enthousiasme.
De grote spreidstand tussen de alom tegenwoordige romantiek en de droge, zakelijke politieke situatie op het terrein, heeft de Vlamingen maar al te vaak parten gespeeld.
Na de opwinding rond Leuven-Vlaams (waarin de romantische bevlogenheden wervend gewerkt hebben), heeft de VU een electorale top bereikt. Nadien ging het bergafwaarts. Je kan niet blijvend mensen mobiliseren met romantiek en zeker niet met het projecteren van ver in de toekomst gelegen plannen. Op een bepaald ogenblik wil de 'heersende' generatie concrete resultaten, sterft de 'trouwe' generatie uit, en haakt de opkomende generatie af. Om dan, zoals zo dikwijls in de Vlaamse Beweging, het woord verraad te gebruiken lijkt mij een zwaktebod. Soms moet je genoegen nemen met minder. Hoe zouden sommigen gereageerd hebben als Schiltz zijn historische kans had laten voorbijgaan?

#56405

raf

 

@traveller:

Ik wil er geen misverstand over laten bestaan: dit is mijn visie op een periode die ik van dichtbij heb beleefd. In verband met de huidige situatie ben ik voorstander van een verregaande confederale oplossing. Onafhankelijkheid is mijn tweede keus. Maar nogmaals, wij zouden zover niet staan als de vorige stappen niet waren gezet.

#56407

I am NoName

 

@ Raf : volle respect voor uw afgemeten bewoording.

En mi een zeer terechte benadering : we zouden zo ver niet staan zonder wat degene voor ons gedaan hebben. Terugkijken naar het verleden en staan klagen heeft helemaal geen zin. Ik was ook niet gelukkig in de tijd van Anciaux. Toch niet toen bleek dat hij de VU eigenlijk in plan liet en zich focuste op ID21.

@ Elhaz : het VB verdelen over LDD en N-VA ? Dan hebben die twee partijen elk een 15% der kiezers achter zich. Voeg dat nog eens bij de CD&V en je hebt een onnavolgbare hefboom op het politiek gebeuren.

Erger dan kan je veronderstellen dat O-VLD, SPa en Groen! nog verder afkalven. Wat men in socialistische middens niet voldoende beseft dat is dat de unitaire benadering van België nefast is voor de Waalse burger, en dat een partij zoals de SPa daar eigenlijk aan mee doet. Het gaat niet over de strijd om onafhankelijkheid. Maar wel over de belangen van de Walen om hun landsdeel op een normale wijze tot ontwikkeling te laten komen. En uit het vazallendom te stappen. Voorkomen dat er solidariteit nodig is. Wie kan dat nu nog geloven ? Het land met de hoogste lonen en de Waalse politici staan te klagen om meer solidariteit. Waar gaat al dat geld dan naartoe ? En 50% belastingen ingehouden voor de staat. Wat gebeurt er met die centen ? Een grote staatsschuld. Hoe kan dat verklaard worden in een land met zo een productiviteit en zoveel economische en geografische bonussen ?

Als zelfs BDW die vraag tot Vlaamse onafhankelijkheid voorzichtig verwijst naar het partijprogramma ... dan begrijpt iedereen toch ook dat het niet voor onmiddellijk zal zijn, zeker niet zonder de CD&V. En daar wringt het.

Doordat het VB enkel voor het hoogste gaat, komt er niks van in huis. Nog zelfs de eerste stap niet in die richting.

Erger de Walen (Franstaligen) blijven die partij demoniseren alsof zij de CD&V overtuigt tot splitsing. Maar de realiteit is dat de Waalse partijen zelf zorgen voor een separatistisch verlangen bij de Vlaamse burgers. Maar het ergste van al is dat door de verdeeldheid langs Vlaamse kant (waar je toch luchtig overstapt) het nog moeilijker is om in debat te gaan met de Walen. Want zij beseffen voor de volle 100% de zwakte in de Vlaamse strategie. En dat zet hen aan om toch maar te opteren om zich te verzetten.

Bij een Vlaams front, (zie hoe O-VLD haar kar gekeerd heeft na de verkiezing) zaten we nu met bvb een formatie (kartel) met de kiezers van CD&V + N-VA + LDD + VB (of samen +60%) voeg daar nog de O-VLD kiezers bij en je zit aan +75%.

Weigeren de andere Vlaamse partijen om over de brug te komen dan zitten ze voor jaren in de oppositie. Dan hebben ze geen vat op het gebeuren. Zou dat ondemocratisch zijn ? Wat heeft Milquet deze week voorgesteld ?

Als je zo een eenheid kunt verwezenlijken, dan gaan de Franstaligen zonder veel poespas een verdere staatshervorming niet betwisten. Dan gaan ze al tevreden zijn dat de Vlamingen niet beslissen om de belastingen drastisch te verlagen, en dus automatisch de transfers op een waakvlammetje zetten. Want juist die hoge belastingen geven ruimte om extra veel te herverdelen en zodoende kunnen de tranfers in stand gehouden worden. Bouwt men het overheidsbeslag af, dan verdwijnen de transfers. Had men de staatsschuld afgebouwd, dan zouden de Vlamingen proportioneel niet zoveel extra moeten betalen. Dan zou er nu ruimte zijn om de werklozen te stimuleren. De armen zouden netto meer in eigen hand hebben. Nu zijn ze arm omdat de overheid hun centen claimt.

Juist die verdeeldheid langs Vlaamse kant, zorgt ervoor dat de Walen (francofonen) het hard spelen en durven spelen. Want als je over zo een front beschikt, vraag je niet meer om de staatshervorming maar moeten de Walen tevreden zijn dat er niet verder gegaan wordt.

Om te parafraseren wat men over Schiltz verkondigt, stel ik mij de vraag wat men binnen twintig jaar zal zeggen over Filip De Winter en Frank Vanhecke.

#56408

traveller

 

@ raf

Met alle respect voor jouw persoonlijke opvatting maar ik ga er van uit dat de Vlaamse zaak toen al had kunnen opgelost worden in een keiharde onderhandeling ZONDER faciliteiten en klare taal aangaande BHV. Die werden, typisch belgisch, door de 2 gemeenschappen anders uitgelegd en met opzet in dubbelzinnige bewoordingen gevat juist omdat het op 2 manieren zou kunnen uitgelegd worden.
Daar heeft Vlaanderen alleen maar verlies bij geleden en die dubbelzinnigheid was voor niets nodig. Het heeft het belgicisme toen gered.
Of het nu confederaal of direct onafhankelijkheid wordt maakt niets uit, het eindresultaat wordt toch bepaald door een lege portemonnee en daardoor alleen al onafhankelijkheid.
Zodra het geld op is zijn de walen niet meer geintresseerd.
België zal door de walen opgeblazen worden als het geld op is en de komende jaren zal het geld op geraken.
Wat betreft het romantisme van de Vlamingen, dat was er wel degelijk maar dat wou niet zeggen dat het Vlaamse volk geen klare kijk had. Schiltz had een lage opvatting over het Vlaamse volk, anders had hij ze zo niet bedrogen in hun verwachtingen. Ik was 17 jaar toen ik een Vlaams senator zei dat hij een idioot was en een zakkenvuller, hij was zogezegd Vlaams nationalist maar hij ging onmiddellijk overstag toen hij senator kon worden. Gedaan met zijn Vlaamsheid. Ik was 17 en romantisch, maar niet blind.

#56409

traveller

 

@ IANN

Sorry jongen maar je bent totaal blind voor de realiteit. Neem het VB weg en je kunt de pot op met Vlaanderen, je zult zelfs niet meer uitgenodigd worden bij Leterme.
BDW zou geen enkele mens intresseren als het VB niet bestond.
Droom verder aub maar het is spijtig dat je deze simpele waarheden niet inziet.

#56413

I am NoName

 

@ Traveller : je maakt een denkfout : zonder het VB bestaan die kiezers nog die voeling hebben met dat thema. Zonder het VB zouden die kiezers sneller overtuigd worden door een minder populistische benadering.

Erger als het VB zich zou vervoegen in het "Vlaams Kartel" dan zou er met LDD erbij een centrum-rechtse-alliantie bestaan van +60% der kiezers. Als die alliantie voet bij stuk houdt, komt er geen federale regering zonder staatshervorming. Dan was er geen debat nodig van 6 maand. Of denk je nu echt dat Leterme dat enkel doet omdat BDW dat vraagt?

Wat Leterme drijft is het besef dat zijn partij niks meer te zoeken heeft over de taalgrens. Dat heeft hij bewezen tov van zijn eigen partij en tov zijn linkse vleugel. Met of zonder het VB heeft hij geen optie meer. Zonder het VB had zijn strijd veel eenvoudiger geweest.

Maar terecht, zonder het VB had het misschien nooit zover gekomen. Dan ging Verhofstadt nooit zoveel kunnen toegeven. Dan zou hij geen acht jaar premier geweest zijn. Dan was er vier jaar geleden al een degelijk alternatief geweest. Dan zou LDD nooit bestaan hebben. Dan was de kiesdrempel misschien nooit in voege gegaan.

#56415

traveller

 

@ IANN

Zonder het VB was de Volksunie nog altijd een socialistische schoothond van Anciaux en bestond de NV-A niet. Het is het VB dat de mensen van de Volksunie heeft wakker geschud en de Volksunie heeft doen uiteen vallen. Het is werkelijk moeilijk om die oogkleppen af te rukken.
Voor mij mag je gerust NV-A stemmen, dat is jouw privilege, maar ga aub niet doordrammen over wat er echt gebeurd is, Bourgeois en BDW hadden geen alternatief, ze moesten hun eigen partij stichten ofwel als nummertje zoveel naar het VB.
Als ze nu echter, door de kiezers gedreven, toch het juiste doen zal ik als eerste staan juichen. We zullen nu zien wat er gebeurt.

#56417

New Statesman

 

@I am NoName

Je verwijt het VB dat ze bestaan.
Wat houdt het Vlaams Kartel tegen om in zee te gaan met het VB en alsdus helemaal hun wil te kunnen opleggen?
Dan komen ze ijzersterk aan de onderhandelingstafel en stellen ze de franstaligen voor een voldongen feit: of ze volgen de eisen of ze blazen zelf het land op.
Maar dat durven ze niet met de hete adem van die ringbaarden van het ACW in de nek. Ze gaan nog liever in een tripartite zitten met de verliezers van de verkiezingen.

#56426

EricJans

 

Cd&v moet gewoon op haar strepen blijven staan. België zal doo de Francité worden opgeblazen. Ducarme was de eerste 'met een beetje gewicht', deze week.
Er zullen er nog volgen. De vertwijfeling slaat toe in het Zuiden. Gewoon 'niet plooien'. Niemand kan cd&v-n-va verplichten om te regeren. Meer moet dat niet zijn. Belgique implodeert omdat de Francofonie het opblazen zal.

Niet bang zijn en vooral niet bang laten maken.

#56429

Leo Norekens

 

New Statesman: "Wat houdt het Vlaams Kartel tegen om in zee te gaan met het VB ..."
Het cordon bestaat nu 18 jaar. De intriganten die het bedachten (Gijsels en Geysels) zijn beiden beloond voor hun werk. Hugo is in de Heer onstlapen (http://lvb.net/item/728 ) en geniet nu van de Hemelse Vrede, Jos werd door België met linten en titels getooid en mag staatsgeld opmaken.

Slechts een handvol nuttige idioten die zij destijds voor hun kar wisten te spannen gelooft nog in de rechtmatigheid van hun fascistoïde kuiperij.
En toch durft niemand het aan om deze scheeftrekking te corrigeren. (Zelfs JMDD, die het cordon altijd veroordeeld heeft, verkoopt zijn waar nu als "een dam tegen het VB"..!) We kunnen er maar eens van dromen wat er mogelijk zou worden ALS...

#56478

Bart De Meulenaer

 

La Dernière Heure.
In de gegeven omstandigheden vind ik het een prachtige naam voor een belgicistische gazet.
Voor de rest schrijven ze maar wat ze niet kunnen laten. Hoewel ik niet begrijp wat ze bedoelen met 'se foutre de'. Ik dacht dat het door de Waalse stijfhoofdigheid was dat er nog steeds geen staatshervorming is, die echter voor Wallonië nóg belangrijker is dan voor Vlaanderen. Wie 'foetert' er eigenlijk met wie?

#56516

Rick

 

BDM: vraag het an Miss Belgique.

#56573

monsieur m

 

deze krant "la dernière heure" is totaal niet een goede voorbeeld van franstaligen meiningen.

Deze krant vind belangrijker een hond dood en spel met 'la vague sentationel'...

total dom !

#56582

A.Rouet

 

Cher monsieur m,

Votre français est presque parfait. Mes félicitations!

#56583

melodius

 

Eens te meer zie je wat de reactie is van sommige Vlamingen als je probeert hun taal te spreken. A.Rouet EricJans, même combat !

#56587

A.Rouet

 

@melodius

Bedoel je "spittant (sic) vanmorgen"?

#56589

Bart De Meulenaer

 

monsieur m, u lijkt mij een duitstalige Belg te zijn, kan dat? Als het zo is, leuk, ik spreek heel graag Duits, maar àls het zo is, dan kan u het niet helemaal beoordelen. U zult als Duitstalige nooit op één lijn staan met de Franstaligen.

#56591

melodius

 

A.Rouet, je bent gewoon een zielig xenofoobje. Dat je een links xenofoobje bent maakt het alleen maar erger.

#56595

A.Rouet

 

J'ai touché tes vêtements froids, melodius? C'est ma façon d'aller mon corridor et de te chasser dans les draperies.

#56597

Filip

 

Ik ga hier volledig akkoord met melodius.
Dat A.Rouet de draak steekt met een anderstalige die zijn best doet om Nederlands te schrijven is laag, heel laag.

#56600

dendof

 

Jojo zit in mijn killfile, dus mij moet je niet van enige sympathie voor die rukker verdenken.

Maar Jojo steekt wel de draak met het FRANS van de (vermeende) anderstalige Mr M. En met reden.

#56601

A.Rouet

 

@ Filip
Kan IK het helpen dat JIJ niet doorhebt dat ik me vrolijk maak over die monsieur m zijn "sentationel"? Kan je tot 3 tellen?

#56603

Filip

 

Blijkbaar mis ik hier één of andere inside joke.
Tot 3 tellen lukt nog net maar ik twijfel er niet aan dat jullie de minderbegaafden hier wel iets willen bijbrengen.
Dus dendof of A.Rouet: please enlighten me.

#56609

OutlawMike

 

dendof, ik denk dat het hier wel degelijk een echte Waal betreft. Je komt uit op: http://sedyn.blogspot.com/

Zeg ons eens, monsieur m, welke Franstalige krant volgens u dan wel correct weergeeft wat onze Waalse landgenoten denken.

#56625

Leo Norekens

 

@Filip: vague=vrouwelijk.
Dus: 'sensationnelle' (i.p.v. 'sensationel'). Drie letters te kort.

#56628

raf

 

@OutlawMike:

En er staat zelfs een geestige post in over een gammele fiets met politieke connotaties.

#56658

A.Rouet

 

'Drie letters te kort'

Om het met André Hazes te zeggen "Zo heb ik het nooit bedoeld".

#56716

EricJans

 

@ Filip:

<<Dat A.Rouet de draak steekt met een anderstalige die zijn best doet om Nederlands te schrijven is laag, heel laag.>>

Ben ik helemaal mee eens. Daarom dat ik het zeker zo laag vind van Melodius dat hij mij daarbij tracht te linken aan A. Rouet. Maar wat doet een figuur als Melo niet al om zijn gebrek aan zindelijke argumenten achter te verbergen, hé.

@ monsieur m:

Wilkommen, Bienvenu, Welcome... uw tweetaligheid of de mijne... het maakt mij niet méér of minder Belg. Maar ik stel uw inspanning op prijs zoals die van ieder mens die een andere taal leert. Verdienstelijk.

#56727

joe

 

binnenkort komt dus blijkbaar de blog uit van monsieur m.
http://www.monsieurm.be/
als je het mij vraagt is het een goor hoerekot met albanese prettyboys.

#56730

raf

 

@joe:

Zoals ik al zei (#56628): op 'Out of box' klikken en je ontdekt een geestig stukje.

#56760

A.Rouet

 

@Eric Jans

"senSationNelLE" (56573) is een Frans woord, naar alle waarschijnlijkheid de moedertaal van monsieur m. Eindelijk diets?

#57760

peace

 

Er op kloppen