Cordon dood, uitvinder ook

Gisterochtend, toen de linkse VLD'er Patrik Vankrunkelsven in De Morgen pleitte voor het doorbreken van het cordon sanitaire "om pragmatische redenen", stierf de bedenker van dat cordon aan een hartaanval. Maar elk eventueel verband tussen beide gebeurtenissen bestaat vooralsnog enkel in de fantasie van u, lezer. Hugo Gijsels, 54, journalist en auteur, bevond zich in het Waalse boekendorpje Redu toen zijn hart het begaf. Samen met Jos Vander Velpen schreef hij in 1989 het boek "Het Vlaams Blok: het verdriet van Vlaanderen", in 1992 het boek "Het Vlaams Blok" (Franstalige PDF-versie gratis beschikbaar), en in 1995 "Open je ogen voor het Vlaams Blok ze sluit". Gijsels werkte o.a. voor Knack, Humo en De Morgen, maar zijn laatste job was bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, waar hij al een tijd met ziekteverlof was. Hij wordt vrijdag gecremeerd.

Het is enigszins cynisch van mijnentwege om vast te stellen dat het voor Gijsels zelf wellicht beter is dat hij nu in vrede kan rusten, in plaats dat hij moet vaststellen hoe 'zijn' cordon sanitaire week na week pleitbezorgers verliest en verder afbrokkelt. Zes dagen geleden verklaarde Bart Somers in Gent tijdens een debat met Derk-Jan Eppink: "het cordon sanitaire is dood". Maar noch Eppink, noch ikzelf zien een coalitie tussen VLD (of CD&V) en Vlaams Belang als een droomscenario. Net als Eppink, Willy De Clercq, Rik Daems en talloze liberale basismilitanten, ben ik in principe voorstander van een roomsblauwe coalitie, VLD en CD&V dus, eventueel aangevuld met N-VA. Op sociaal-economisch vlak hebben deze partijen meer met elkaar gemeen dan paars. Van 1981 tot 1988 zorgde roomsblauw, met Wilfried Martens, Willy De Clercq en Guy Verhofstadt, ervoor dat België evolueerde van "de zieke man van Europa" tot een land dat zijn economische competitiviteit weer herwon. De devaluatie van de Belgische Frank en de stimulering van het aandelenbezit via de wet Monory-DeClercq waren enkele van de opvallendste verwezenlijkingen. Niet dat alles toen zo ideaal was: de staatsfinanciën bleven verder ontsporen, ondanks de pogingen tot budgetaire orthodoxie van Guy Verhofstadt, die tussen 1985 en 1988 begrotingsminister was. Het was die drang naar budgetaire orthodoxie van Verhofstadt die vakbondsleider Jef Houthuys ertoe bracht hem de bijnaam "da joenk" te geven, en roomsblauw in te ruilen voor roomsrood.

Al zestien jaar lang kiest Vlaanderen centrum-rechts, maar krijgt het een centrum-links beleid. Deze toestand zorgt ervoor dat een steeds groter deel van het kiespubliek, dat ervaart dat zijn centrum-rechtse keuze tot niets leidt, gaat stemmen voor extreem-rechts, in de hoop dat men in Brussel "het signaal" eindelijk gaat snappen. Zodat roomsblauw nu zelfs geen meerderheid haalt in het Vlaams Parlement, zelfs indien men de coalitie zou aanvullen met N-VA. En doordat de PS al zestien jaar op federaal vlak een "eigen volk eerst"-politiek ten bate van de eigen regio kan voeren, wordt deze partij in Wallonië gehonoreerd met 34% van de stemmen.

De trieste realiteit: door zestien jaar lang een centrum-links beleid te geven aan de Vlaamse kiezer die keer op keer om een centrum-rechts beleid vroeg, wordt een niet-linkse coalitie uiteindelijk slechts mogelijk met de medewerking van extreem-rechts. Met dank aan Hugo Gijsels, Jos Geysels, Louis Tobback en Steve Stevaert.

Mijn voorkeur voor een roomsblauwe coalitie is niet onverenigbaar met het feit dat ik het cordon sanitaire een taktische blunder vind, die contra-productief werkt. Willy De Clercq herhaalde vorige week nog eens zijn uitspraak van enkele jaren geleden, dat het cordon aan de socialisten een certificaat van gegarandeerde regeringsdeelname geeft. Karel Dillen van zijn kant schreef in zijn politiek testament dat het cordon aan het Blok/Belang een certificaat geeft voor ononderbroken groei. Ze hebben beiden gelijk.

UPDATE 29-12-2004: Er is een weblog opgestart ter nagedachtenis van Hugo Gijsels.
http://hugo-gijsels.skynetblogs.be/


Reacties

#3640

Bema

 

Eindelijk begint het gezond verstand de bovenhand te krijgen. Als daar maar geen moord van komt. Jarenlang potverteer wordt niet zomaar opgegeven.

#3641

JDV.

 

Luc slaat nagels met koppen. Een uitbreiding van het kartel misschien om die essentiële communautaire punten erdoor te drukken ? Dat is toch wat de modale burger verlangt ? Maar ook een correcte verdeling van de rechten en plichten van alle geledingen uit de maatschappij ? Om nadien een goed bestuur te verwezenlijken ? En dan de staatsschuld af te bouwen en de zodoende eindelijk de belastingen effectief te kunnen verlagen ?

#3642

Tijl

 

geachte,

Ik kan uw betoog volgen maar heb er toch een paar bedenkingen bij. Extreem rechts voor die andere partij is niet de juiste naam. Rechts is de enige juiste benaming. Verder onthou ik van je betoog dat je met vele anderen akkoord gaat dat het cordon zichzelf zal en moet oplossen maar dat sluit niet uit dat je de realiteit niet uit het oog mag verliezen. Een samengaan CD§V en VLD en NVA(?) is zeker niet de garantie voor een goed beleid. CD§V en NVA zijn evengoed als uw partij Luc de VLD niet te betrouwen wanneer het er op aan komt hun woord te houden.

Tegenover het woord van Declerck, Eppink, Somers(Hij heeft al zoveel gezegd) staat het woord van De Decker, Coveliers, Van krunkelsven. Wie kan bewijzen dat hij gelijk heeft ?

Men hoeft geen droomscenario te hebben maar wel een realistisch denkend beeld van hoe kan het misschien beter met die andere partij. Men geeft toch iedereen een kans en sommigen hebben al veel kansen gekregen.

#3643

Fustigator

 

Bestaat er eigenlijk iets als toeval? De link tussen Gijsels'overlijden en een mogelijke doorbraak in het gordijn van de schutskring ("kordonaniteir" in 't Vlaams) lijkt me geen toeval te zijn: je zou als stichter van deze grote blunder er een hartstilstand van kunnen krijgen.

Dit gezegd is de analyse van Luc grandioos, al heb ik één bedenking: waarom hebben we geen echte rechtse partij (buiten het VB) : zowel VLD als CD&V profileren zich de ene iets meer dan de andere liefst als centrum-linkse partijen, waar de meer rechtere vleugel node getolereerd wordt. Moest men , vooral voor de VLD, een meer rechtse koers willen varen, zou zeker "verloren" stemmen die naar het VB zijn gegaan recupereren. Dito voor de CD&V.

Maar voor mij is het grootste argument tegen de schutskring het feit dat men het VB victimiseert, er een underdog van maakt, terwijl , moest men aan die partij bestuurlijke verantwoordelijkheid geven, , er door eigen onvermijdelijk begane fouten, de stemmenwinst zou ophouden.

Waarom blijven wij in broedertwisten onze energieën verspillen?

Ten eerste door een stuk van onze bevolking politiek te ostraciseren, terwijl "dear Elio" en zijn PS lustig met de federale (dus ook onze) gelden blijft strooien om Wallonië overeind te houden met een minimum aan eigen inspanning.

En ten tweede, voor sommigen, om in een "heilloze weg lopen" in het separatisme, terwijl Wallonië economisch en zelfs politiek "voor het rapen" ligt.

Wij vormen de absolute meerderheid van dit land: laten we die maar eindelijk eens laten gelden door ook onze wil aan de rode ayatollahs van Wallonistan op te leggen inzake de transfers en de rest van hun economie. De PS heeft dik gefaald in de ontwikkeling van hun regio, kunnen wij dat niet eindelijk eens overnemen?

#3644

dof

 

> zowel VLD als CD&V profileren zich de ene iets meer dan de andere liefst als centrum-linkse partijen

Fusti spant de kar voor het paard. Het is juist het vasthouden aan het cordon sanitaire dat de rechtervleugels in deze partijen verzwakt.

Als de VLD zou trachten met een rechtser programma kiezers van het VB af te snoepen maakt ze van de CDV de preferentiële coalitiepartner van de sossen, en omgekeerd.

#3645

Bema

 

@dof: ik vrees dat je met je laatste opmerking wel eens gelijk zult hebben. Het is best mogelijk dat CD&V met zijn linker ACW-vleugel met de sossen een coalitie zal aangaan. Ze zullen dan echter nog altijd de meerderheid niet hebben en daarom de groenen weer mee betrekken. Dat maakt weer dat een marginaal groepje hier de lakens gaat uitdelen, wat per slot van rekening weer op een overwinning van het VB zal uitdraaien. Zolang ze niet willen snappen dat Vlaanderen niet links is blijft dat zo. Of het VB hier ooit een absolute meerderheid gaat vormen weet ik niet maar als ik Stevaert was zou ik daar maar niet te gerust in zijn. Al is een absolute meerderheid niet altijd vereist om een aantal partypunten er door te drukken. Ook de VLD en de CD&V heeft een niet te onderschatten rechtervleugel.

#3646

Reagens

 

Bert Anciaux heeft ook al gereageerd op zijn log op dit "nieuws". De mens heeft toch wat teveel aan den aperitief blijven hangen pijs ik.

Soit de houding van Van Krunkelsven lijkt verdacht veel op die van de NV-A tegenover het Vlaams Belang, namelijk officieel zijn we tegen het cordon maar we gaan niet samenwerken. Ja dat is dus ook weer praat voor de vaak natuurlijk...

#3647

Eric Jans

 

Lievertjes toch... Belgische regeringen worden allemaal en zonder uitzondering in Wallonië gevormd. Wij Vlamingen lopen er maar bij voor de galerij.

Vóór jullie al die prachtige redeneringen maakt, moet allereerst déze vraag positief beantwoord kunnen worden:

<<Is een centrum-rechtse coalitie mogelijk in Wallonië?>>

Als het antwoord 'JA' is, dan zullen bovenstaande redeneringen enigermate van tel kunnen zijn.

Is het antwoord echter 'NEEN', dan is in het aller- aller- allerbeste geval een zwaar doorgedreven confederalisme het aller- aller- allerenige alternatief.

Waarbij we onder ogen moeten zien dat (een hopelijk 'Waals') separatisme zelfs waarschijnlijker is.

Als Wallonië massaal links blijft stemmen en Vlaanderen rechts, zal België dat niet overleven.

Dit scenario is het meest waarschijnlijke.

Het Vlaams Belangenblok volgt een meesterlijke strategie: die van de verrotting.

Het komt erop aan Wallonië zélf naar de weg van het separatisme te drijven. Dat 'kan' Brussel in onze schoot doen vallen.

Meesterlijk.

#3648

Eric Jans

 

... en van zodra Vlaanderen voor eigen rekening kan rijden, zal er snel weer ruimte zijn voor een progressief beleid. Een beetje zoals in Kroatië, waar de centrum-linkse partijen de eerste verkiezingen na de onafhankelijkheid... wonnen!

Maar, first things first: op naar een Vlaamse Republiek?!

#3651

palmer doubel

 

Verleden weekend nog een opmerking genoteerd van de Vlaamse ondernemer Guido Dumarey de eigenaar van Punch over de verhouding Vlaanderen en Wallonie.

Hij merkte op :

Nu transfereert Vlaanderen elk jaar het ronde bedrag van 6,5 miljard euro naar Wallonie en fnuikt men daarmee een groot deel van de Waalse ondernemerszin en de drang om initiatief te nemen.

Kijk naar wat er gebeurd is met Slovakije.

Het zogenaamde lelijkle eendje gaat er elke dag een beetje aantrekkelijke uitzien.

Waarom zou dat ook met Wallonie niet kunnen.

Guido Dumarey wil hiermee gewoon zeggen :

Subsidies en transfers zijn een soort drugs om geen initiatieven voor echt ondernemerschap te moeten nemen.

Onze beste klanten wonen in Wallonie en we werken er zeer intens mee samen.

Hoe bter Wallonie een onernemende natie is hoe beter ook voor ons,leveranciers van hen.

#3652

Mark Peeters

 

Een korte analyse van de namen en de plaatsen ivm Hugo Gijsels leert

ons...

Redu, de boeken-stad

Jos vdVEL-PEN, de mede-auteur

Dokter Patrik VanKRUNKELsven

De dag van 'de dag van de onnozele en onschuldige kinderen'...

Redu-Transinne-Lessive is 'De gouden driehoek van de ruimtevaart'

Ik neem aan dat we hier te maken hebben met het 'symbolische einde' van het 'belang van het boek'... vanaf nu is er alleen nog de waanzin van de TV-beelden die ons zelfs doen geloven in de maanlanding. De boeken worden geREDUceerd tot onbelangrijke dingen...

De PEN wordt geVELd en er blijft alleen nog LePEN...

En Hugo Gijsels en Jos VanderVEL-PEN leeft verder in Jos Gijsels...

En iedereen wordt ge-GIJZELd door de TV-beelden...

#3653

AuwZekers

 

Roomsblauw ? Mij goed. Even rekenen: 19.8 % (VLD-Vivant) + 26.1 % (CD@V-NVA)= 45.9 %. Sorry jongens, jullie lopen wel één verkiezing achter. Behoudens een klassieke tripartiet zijn de "democratische" alternatieven zo goed als uitgeput.

#3654

Eric Jans

 

Is deze 'Hugo Gijsels' niet ooit veroordeeld door een rechtbank omdat hij in één van zijn boeken ten onrechte bleek te beweren dat Karel Dillen op een Vlaams Blok-congres in - meen ik - 1979 zou gezegd hebben dat 'de vrouw terug aan de haard moest'.

Dit terwijl Dillen alleen maar gezegd had dat de thuisblijvende echtgenoot door de overheid financieel ondersteund diende te worden.

(Die thuisblijvende echtgenoot kan overingens ook 'meneer' zijn.)

#3655

LVB

 

@AuwZekers: ik schreef letterlijk "Zodat roomsblauw nu zelfs geen meerderheid haalt in het Vlaams Parlement, zelfs indien men de coalitie zou aanvullen met N-VA". Ik schreef ook dat dit nu net het gevolg is van zestien jaar centrum-links beleid, dat de centrum-rechtse kiezer in de armen van extreem-rechts dreef. Kortom: een niet-linkse regering is slechts mogelijk met de medewerking van extreem-rechts, en daarvoor is het cordon sanitaire rechtstreeks verantwoordelijk.

#3656

LVB

 

@Eric Jans: De VRT in 1992, en De Standaard in 2002 (en in beroep in 2003) werden door een rechtbank verplicht om een recht van antwoord te publiceren. Zij hadden, respectievelijk in een interview en in een citaat, Gijsels aan het woord gelaten die had beweerd dat VB-kopstuk Francis Van den Eynde ooit geschreven had dat "de emancipatie van de vrouw zich tussen die van de neger en de aap situeert".

http://www.standaard.be/par...

Gijsels zelf werd bij mijn weten nooit veroordeeld, hoewel die vermeende uitspraak van Van den Eynde wel in één van zijn boeken stond.

#3659

P I V

 

Vlaanderen stemt misschien wel centrum-rechts tot rechts, maar de (centrum-)rechtse partijen hebben een topkader dat eerder centrum-links tot ronduit links is. Wie een fundamenteel verschil ziet tussen het ACW en vooral de Groenen (maar ook een aantal "modernere" socialisten die niet meer uit het volkshuis komen), mag het mij komen uitleggen. Wie mij kan vertellen wat lieden als Sven Gatz en Vankrunkelsven bij de VLD verloren hebben, moet bij hoogdringendheid voorgedragen worden voor een ere-doctoraat in de politieke wetenschappen.

Zoals overal in de westerse wereld is de culturele en academische elite links tot zeer links (en een minderheid is zelfs volkomen totalitair gestoord links). (Centrum-)rechtse stemmen zijn uiterst schaars en worden in de jongere generatie academici alleen maar schaarser. De christen-democratische en liberale partijen in de meeste Europese landen recruteren hun kaderleden uit deze kringen. Zelfs als deze mensen het niet volkomen eens zijn met het milieu waaruit ze komen, worden ze er toch zwaar door beïnvloed. Ook voor hen is het wereldbeeld van DeMorgen/De Standaard (beide kranten recruteren zonder probleem mekaars redacteurs), Humo (voor het lichtere werk), de TV1-redactie enz... het basisreferentiekader. Het is dan ook niet verrassend dat zij vrijwel nooit weerwerk bieden tegen de collectivistische nonsens die links bedenkt en propageert.

Zolang de huidige elite-consensus de zogenaamde centrum-rechtse partijen blijft beheersen, zijn zij niet meer dan waterdragers voor links en zolang zal ook de partij die niet meer genoemd mag worden verkiezingen blijven winnen. Als de rechtse ideeën (minder staat, meer veiligheid, minder belastingen, meer vrijheid; enfin, eigenlijk het programma van de Amerikaanse Republikeinen in een Europees jasje) geen fatsoenlijke verdedigers vinden die over een degelijke organisatie beschikken, dan zullen zij door "onfatsoenlijke" vertegenwoordigers uitgedragen worden.

Het is in wezen simpel : ofwel doen de partijen van "deftig" centrum-rechts een Schüssel'tje op het VB, ofwel zal het VB eerlang een Berlusconi'tje doen op de centrum-rechtsen. Zolang Verhofstadt de echte VLD-voorzitter is, is het raadzaam om zijn geld op het Berlusconi'tje te zetten.

#3662

Pieterjan Viaene

 

Het wordt stilaan tijd dat de liberalen hun weerzin tegenover de christen-democraten overboord gaan gooien. De diepgewortelde tegenstand van sommige blauwen tegenover de CD&V zorgt voor de belemmering. Mijn inziens is de uitgesprokenheid van een cordon niet langer nodig maar de hoofdgedachte zou toch stand moeten houden, als is het dan niet op papier en wordt het niet luidkeels van de daken geroepen.

De tegenstand van ethische aard tegen de CD&V is vaak van even omvangrijke starheid als die ten aanzien van het Blok/Belang. Daar waar de socialisten langs Vlaamse ze zijde zelden ofte nooit op de korrel worden genomen. De moeilijkheid in de vorming van een tripartite, die nodig zal blijken na uitsluiting van VB, kan door die tegendraadsheid maar moeilijk tot stand komen. En in wiens voordeel draait alles tenslotte uit? Juist!

#3672

koen

 

laatste mogelijkheid om uit de padstelling VLD-CD&VA, wie verbrandt zich eerst, te raken : rechtse coalitie Vlaams Belang / CD&VA / VLD ... ?

en hoe reageert Wallonië hierop ? overleeft België dit ueberhaupt ?

en lbnl overleeft Vlaams Belang dit scenario wel, of vallen ze onmiddellijk uiteen in realo's en hard-liners over een regeringsdeelname ?

#3680

palmer doubel

 

De actuele paarse federale regering houdt zich perfect in evenwicht : De rode waalse uitgavenkoorts ,namelijk de uitgaven bevinden zich op de politieke schaal van Richter van de belgische politiek op 45 procent van het BBP en de Vlaamse liberale lastenverlaging op ook 45 procent als fiscale druk van het BBP in 2002.

Onder Tindemans en Martens als regeringen,meestal travaillistische,was er ook de dodelijke combinatie van begrotingsgaten of kraters en taalstrijd fenomenen al dan niet met Happart als hoofdrolspeler.

Er zijn momenteel echter twee punten in de paarse balans die mekaar opheffen,namelijk

de vlaamse liberalen willen niet meer naar een tien jaar en meer oppositiehel en de waalse roden weten dat er als er vervroegde federale verkiezingen komen het VB zal winnen voor de zoveelste keer op een rij.

Dat is de lijm die het paarse duo V en di R. bijeen houdt.

Verder zien we dat binnen de 24 uur dat de Vl.ziekenhuizen de splitsing vroegen van de sociale zekerheid,hierbij een paar uur later bijgetreden door de Vl premier en Inge V. deze twee deze eis binnen de 24 uur weer inslikten,na gesprekken met de federale vakbonden en mutualiteiten..

Er is nog veel werk op de plank voor het arbitragehof,de raad van state,het planbureau,de oeso,de nationale bank,het imf,de europese commissie,het forum,de vl.werkgelegeheidsconferentie,het platform voor ondernemen,de serv,het vkw,het vbo,het acw,het acv,het abvv,de witte woede comites,het aclvb,het voko enzovoort om hun adviezen, te geven.

#3692

Frans Lavaert

 

Naar en geheel nieuwe coalitie met het Vlaams Blok in Kortrijk?

Het VB aldaar is bereid om met de plaatselijke VLD een gezamenlijke lijst te vormen en dit onder de naam "Were Di".

Wat te doen? De voorstellen inzake het kiesplatform zijn immers het overwegen waard.

Een greep.

Veiligheid.

- Na 22 uur geen minderjarigen meer op straat.

- Iedereen krijgt gratis een alarmknop, een alarmfluitje, een fluoriscerende jas en een bokshandschoen.

- Er komt een gevangenis te Kortrijk, te bekostigen door de geïnterneerden zelf.

Migranten

Allochtonen (bijv. uit de Stasemgemsestraat) kunnen aan huisruil doen met de woningen in de villawijken (bijv. Rodenburg)ter bevordering van de totale assimilatie.

Sport

Naturisme is toegestaan in het recreatieoord de Wikings.

Cultuur

- Jumelages met Dachau en Heidelberg.

- Alle handelszaken (ook die met een Latijnse naam) krijgen een nederlandse naam.

- Luidsprekers in de winkelstraten geven marsmuziek te horen.

Gezin

- Geen kinderopvang meer.

- Ieder huis krijgt een eigen haard.

Onderwijs

Initiatie Duits in de kleuterklassen.

City-marketing

Geen bezoek meer van leden van de koninklijke familie.

Financiën

Geen begrotingen meer.Iedere directeur-ambtenaar gaat 's morgens aan de burgemeester (een rechtstreeks verkozen leider) vertellen wat hij gaat verteren.

De VLD-Kortrijk staat voor een moeilijke keuze. Des te meer omdat het VB (bij gebrek aan alfabeten binnen de partij?) geen enkele schepenzetel opeist.

Kan de VLD zo'n aanbod wel weigeren?Graag uw mening.

#3693

Eric Jans

 

@ P I V: ah ge wèt't!

Bedankt voor de haarscherpe Schüssel/Berlusconi-analyse. Er zitten wel nog 30 tot 40% PS-ers in de weg als je die op België toepast.

Daarin verschillen we toch wel van Oostenrijk of Italië.

@ LVB: dank voor de toelichting. Ik had die 'Gijsels veroordeling' meen ik ooit op VB-TV gezien. Maar ik ben niet zeker.

De illustratie die jij geeft liegt er echter niet minder om, natuurlijk! Zo ook de rechtzetting - deze week - in De Morgen door Rob Verreycken.

Het kan tellen!

Toch hoop ik dat De Winter gestopt wordt binnen het VB. Zijn Europese rechtse ULTRA beweging gaat te ver. Je blijft ze toch in 't oog houden. Het moet verstandig rechts blijven of ze kunnen de bomen in, natuurlijk.

Ook in een 'Staat Vlaanderen' dient de vrijheid van overtuiging en geloof in de grondwet gevrijwaard, gerespecteerd en toegepast te blijven. Daar kan geen minste twijfel over bestaan.

En De Winter hoeft zich geen illusies te maken: de vele VB-kiezers houden hem wat dat betreft zéér scherp in het oog. Dat hij zich vooral niet vergist!

#3695

Eric Jans

 

@ Frans Lavaert: beetje flauw, hè. Zwakjes.

Ke kan die Duitse marsmuziek misschien vervangen - bij wijze van compromis met de VLD - door de militaristische marsmuziek van den défilée à Bruxelles op 21 juli.

Flauw. Héél flauw.

#3696

Eric Jans

 

@ Frans Lavaert: je lijkt me een goede kandidaat voor de BUB. De Belgische Union Belge.

Tip voor een verkiezingsgadget: afgehakte negerhandjes in chocola als herinnering aan het grrrooote koloniale verleden van LEO II.

De éne flauwe kul is de andere waard, vind je niet?

En... initiatie Frans in de kleuterscholen zoals 70 jaar geleden?

#3703

Frans Lavaert

 

Eric,

Ik doe graag flauw.

Vooral om te vermijden dat er hier op deze weblog nog lang niets terzake doende hooggestemde kommentaren verschijnen over het Cordon.

Even met beide hersenhelften op de grond staan.

Ter zake dus.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 komen er aan.

Ik volg al zowat 40 jaar de Kortrijkse politiek. Heb dus uit de aard der zaak het VB zien opkomen, nog lang voor het er al was.

Welnu. Die VB'ers hebben te Kortrijk - dat is dus een centrumstad! - al die tijd nog NIETS verteld. Gewoon niets!Momenteel zitten ze daar in de gemeenteraad met drie.

Slechts één (recent)staaltje. In december dit jaar waren er in mijn stad op één avond twee gemeenteraden. Een "gewone", plus de klassieke jaarlijkse zitting over de stadsbegroting, het OCMW-budget, het jaaractieplan, de financiële meerjarenplannen, de gemeentelijke VZW's, de belastingen, enz.

De VB'ers hebben die dag letterlijk hun mond niet open gedaan.

Beseft men eigenlijk wat dit betekent?

Al dit gedaas (ook op deze weblog) over het Cordon is puur luchtfietserij.

Ga maar eens onderhandelen met die kwasten. Ze kunnen nog geen begroting lezen. Ze gaan (soms) de dossiers inkijken en kunnen ze nog niet deftig openmaken.

Over de meeste relevante Kortrijkse stadsproblemen hebben ze geen enkele idee. Ja, dat er op een toeristische folder van de stad geen Engels mag gebruikt worden, dat wel.

Wanneer gaat men dat nu een keer inzien?

Het Cordon (in de zin van: met die gasten valt niet te besturen) is iets wat zich uit zichzelf voordoet. Zal voordoen.

En nu nog iets. Belangrijk. Ik ben dus absoluut geen democraat. In de zin van: de helft plus één heeft gelijk.

Per definitie heeft de helft van de kiezers namelijk een IQ van minder dan 100.

Zowel vroeger als nu. Maar heden te dage meent die ene helft, amaai - dank zij "de democratisering" - dat zij het voor het zeggen heeft.

Is alles nu duidelijk?

Ik ga nu voor de rest toekijken hoe de domheid onze steden en gemeenten verovert.

Wel met tranen achter de ogen.

#3704

Bema

 

@Frans Lavaert: voor mij is het duidelijk: al wie een IQ heeft die minder is dan 100 moet maar zwijgen en ondergaan wat die van boven de 100 beslissen. Was er niet ooit een systeem waarbij er stemrecht was volgens inkomen. Nu stemrecht volgens IQ. Een soort Ubermensch-democratie. Toch niet van den Dolf geleerd zeker.

#3706

Dr. Ernst

 

@ Frans.

Beste Frans,

Als overtuigde democraat en Vlaming heb ik van je gelezen wat ik wilde lezen. Al jaren rollen mijn tranen over zoveel onbegrip, zoveel domheid en zoveel machtsmisbruik gaat als het gewoon aankomt om eenvoudige grondrechten in Brusselse ziekenhuizen, inzake amnestie (België is het enige land tss Ierland en Siberië waar géén regeling bestaat!), inzake het gebrek aan transparantie over transfers, enz.

Het is mogelijk dat de VB's van Kortrijk de IQ100 niet halen. Ik weet het niet want ik ken ze niet.

Ik hoop dat de Kortrijkse begroting leesbaarder kan worden voor de -IQ100-mensen.

Misschien zijn de +IQ100-mensen te bevreesd voor hun job, hun carrière, hun burgerrechten, etc. om daar in die gemeenteraad te zetelen voor het VB?

In ieder geval: ik ben dus wél een democraat, ik ben een Vlaming en voor mij zijn alle burgers 1 stem waard.

Maar ik wil je bedanken voor je oprechtheid: eindelijk weten we wie de échte bedreiging voor de democratie zijn. De maskers vallen langzaam af.

Als jij het zélf zegt; hoef ik het niet te doen. Dat is makkelijk, natuurlijk. Bedankt.

#3714

Dr. Ernst

 

Geachte weet ik veel (waarschijnlijk Eric)

Gelieve onder je eigen (nick-)name reacties te publiceren.

Dit is niet ernstig!

Dr. Ernst

#3724

Eric Jans

 

Sorry, ik wilde een originele grap uithalen onder jous naam maar dacht toen, dat ken ik niet maken. Waarna ik vergat je bnaam te wissen. Neem me niet kwalijk, Doctor.

#3730

Eric Jans

 

OPROEP

Aan die belachelijke vent of onnozele trut die dreigbrieven stuurt naar een West-Vlaamse bedrijfsleider i.v.m. hoofddoek.

U discrediteert heel Vlaanderen! Ik ben helemaal geen voorstander van overdreven religieuze voorrechten op de werkvloer, maar als ik u bezig hoor en zie dan denk én zeg ik met 99% van de Vlamingen aan die Islamitische dame: ophouden die hoofddoek! Nu zéker!

En meer dan ooit!

Dit soort van chantage heeft niets te maken met een 'vrij' Vlaanderen. Wilt u wel eens ophouden met de naam van ons land te misbruiken. Pervert!

@LVB: Sorry als ik even enigermate afweek van 't onderwerp.

#3759

JDV.

 

Luc je schreef :"Al zestien jaar lang kiest Vlaanderen centrum-rechts, maar krijgt het een centrum-links beleid. Deze toestand zorgt ervoor dat een steeds groter deel van het kiespubliek, dat ervaart dat zijn centrum-rechtse keuze tot niets leidt, gaat stemmen voor extreem-rechts, in de hoop dat men in Brussel "het signaal" eindelijk gaat snappen. Zodat roomsblauw nu zelfs geen meerderheid haalt in het Vlaams Parlement, zelfs indien men de coalitie zou aanvullen met N-VA. En doordat de PS al zestien jaar op federaal vlak een "eigen volk eerst"-politiek ten bate van de eigen regio kan voeren, wordt deze partij in Wallonië gehonoreerd met 34% van de stemmen. "

Mijn suggestie om het kartel te vervoegen kan je afdoen als een lachtertje. Maar is dat wel zo ?

Alvast in de huidige politieke toestand kan het op federaal of gewestelijk vlak niet onmiddellijk als relevant ervaren worden aangezien de verkiezingen voorbij zijn.

Op stedelijk vlak kan je het in vraag stellen omdat de situaties voornamelijk lokaal sterk verschillend zijn en een dergelijke actie niet echt relevant overkomt omdat het resultaat veel te afhankelijk is van lokale situaties.

Maar op communautair vlak zou het wel eens een doorslaggevend feit kunnen zijn. Het resultaat zou alvast zijn dat een 'verbond' ontstaat dat 46% der kiezers omvat (volgens de laatste verkiezingsresultaten). Maar bij het opzetten van een dergelijk verbond kan toch niet vergeten worden dat dit een duidelijk signaal vormt naar de kiezer toe. Alvast om de economische problemen te bestrijden kan je terecht stellen dat het doelpubliek (volgens DJE "het gat in de markt") dicht bij elkaar ligt, de CD&V is christelijk georiënteerd en meer naar de werknemer, terwijl de VLD eerder vrijzinnig is en naar de werkgevers / zelfstandigen georiënteerd is. En het gaat hen beiden om "werk, werk, werk", dus ... ?

Dus bij een dergelijk duidelijk signaal zou de kiezer misschien toch overtuigd kunnen worden om weer naar de stal terug te keren, is het dan niet uitgesloten dat beide partijen enkele procentjes van hun kiezers terugwinnen en dus samen de kaap van de 50% behalen ?

Anderzijds, zelfs met 46 % der kiezers beslis je welke richting je uit wil gaan. Neem er desnoods Spirit (links-liberaal toch ?) bij, of Groen!. Je kan een meerderheid op meerdere wijzen afkopen, desnoods zorg je ervoor dat een aantal VB-ers overlopen via de Alliantie-partij ... om eindelijk komaf te maken met de communautaire problematiek. Ofwel voer je desnoods enkele algemeen door het publiek aanvaarde groene punten door.

Want als je dieper op de malaise bij de VLD ingaat is het toch allemaal het gevolg van het feit dat de VLD haar programma zo slecht heeft kunnen doorvoeren in al die jaren. Denk aan de belastingvermindering die toch echt noodzakelijk wordt om een geloofwaardig economisch beleid te kunnen voeren ? Of het beleid van de ambtenarij ? Blijkbaar heeft men in het verleden een compromis gesloten om in de regering te zitten en heeft men ingeschat dat men via de regeringsdeelname toch een belangrijk deel van het programma zou kunnen doorvoeren, wat altijd beter is dan in de oppositie te zitten en niks te kunnen doen. Want terecht, een beetje eten is altijd beter dan geen eten, maar het resultaat is toch dat je op je honger blijft zitten. En het is het eindresultaat dat telt ... niet ?

En de politieke implicaties van een dergelijke actie ? Wel als je 46% der Vlaamse kiezers kunt samenbrengen, wat betekent dat in verhouding met de 34% in Wallonië ? Met Elio DR denk ik altijd aan het gezegde :"Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen!"

Ja, hij is een meesterstrateeg, wie dat ontkent heeft de laatste jaren niet goed gekeken en geluisterd.

#3760

JDV.

 

@ Luc - vervolg.

Wel als die twee zij aan zij gaan staan, zit er voor die derde geen voordeel meer in. Alvast kan hij de balans niet doen doorslaan naar deze of gene zijde en is zijn sterke positie gebroken. Wel als je dan bedenkt, dat Steve ("Robert") S. zonder verpinken stelt dat hij ver wil gaan in de oplossing van de communautaire problemen, (toch wel een eigenaardige reactie van iemand waarvan men beweert dat hij aan het "handje" van Elio loopt) moet je dan niet eens komaf maken met die aangelegenheid ? Als Patrick Van Krunkelsven zo plotseling (na overleg met Gatz ?) van mening verandert, wil dat toch zeggen dat ook de linkerzijde bij de VLD tot een nieuwe tactiek bereid is. Dat opent toch perspectieven tot concrete oplossingen ?

En heeft Y. Leterme niet gezegd dat het zijn bedoeling niet is om de federale regering te doen vallen, wel dan zou een dergelijk verbond de bekrachtiging kunnen zijn van die stelling. Dat verandert toch ook de politieke situatie drastisch.

Alvast zou het als praktisch voordeel hebben dat in de beide partijen niemand gezichtsverlies moet ondergaan, en kunnen zonder dralen enkele strijdpunten binnengehaald worden.

En stel dat de federale regering valt, na de vorming van een dergelijk verbond, dan zit er zelfs voor de Waalse politiekers geen voordeel meer in. Ze zouden door het doen vallen van de regering, eigenlijk de gewijzigde toestand nog meer bezegelen.

#3791

E.G.M. Hardeman

 

Het cordon sanitaire is zowel vanuit strategisch als vanuit ethisch oogpunt een van de grootste politieke miskleunen in dit land geweest.

Vanuit strategisch oogpunt omdat het het Vlaams Belang alleen maar sterker heeft gemaakt. Vanuit ethisch oogpunt omdat het het respect voor de vrijheid van meningsuiting ondergraaft.

Het was dé manier voor de linkse en Belgicistische krachten in dit land om een politieke tegenstander te demoniseren en aldus het zwijgen op te leggen.

Het cordon sanitair was inderdaad een monsterverbond tussen linksen en Belgicisten. Het bindmiddel tussen deze twee groepen was de afkeer voor hun gemeenschappelijke vijand, het Vlaams Belang. Stilaan beginnen vertegenwoordigers van de linkse groep in te zien dat ze gefaald hebben. De uitvinder van het cordon is dood en dat het cordon zelf ook op sterven na dood is hoeft geen betoog meer. De vraag is nu of het verbond tussen 'links' en het Belgisch establishment in een of andere vorm zal blijven bestaan, of of links Vlaanderen zal inzien dat het toch beter de kaart van de Vlaamse onafhankelijkheid trekt.

Ikzelf ben rechts en kan dus alleen maar hopen dat onze politieke linkse tegenstanders het licht nog niet gezien hebben en verder blijven flirten met het Belgisch establishment. Hopelijk blijven ze verder de Belgische kaart trekken en blijven mensen die de vergissing hebben ingezien, zoals Van Krunkelsven, zeldzaam. Het kan onze partij, het Vlaams Belang, alleen maar sterker maken.

Surftip: vanmiddag was er op Klara een zeer interessant interview met Prof. M. Storme in het programma 'Rondas'. Integraal te beluisteren op http://www.klara.be/html/05...

#10441

ddd

 

leve belgie

#14371

correctie

 

Foute verwijzing: De juiste URL naar waar u wil verwijzen bij "Samen met Jos Vander Velpen schreef hij in 1989 het boek "Het Vlaams Blok: het verdriet van Vlaanderen", in 1992 het boek "Het Vlaams Blok" (Franstalige PDF-versie gratis beschikbaar)" is : http://livrelectronique.com...