Arrogantie in de rand

Ik ben opgegroeid in de rand rond Brussel en woon er nog steeds. Ik kan dus meepraten over de arrogantie van de Franstaligen en hun gebrek aan respect voor onze taal en cultuur in de Vlaamse rand.

Ik vraag me af waarom dit probleem, dat de kern is van de huidige politieke moeilijkheden in ons land, zelden of nooit de media haalt. Ik hoor alleen maar verhalen over het stoute,egoïstische Vlaanderen dat de solidariteit met het arme Wallonië wil verbreken. Gebeurt dat opzettelijk of komt het doordat we onze public relations zo slecht verzorgen?

M.R. uit Beersel in een lezersbrief in Humo, 18 december 2007

Reacties

#56568

Spartacus

 

Een nieuw programma op de VRT :
Het leven zoals het is, le sale flamin...

#56569

melodius

 

Ik kan meepraten over de arrogantie van de Vlamingen in Brussel en omstreken. Daar heb ik de Vlaamse pers maar weinig aandacht aan zien besteden. Mijn moeder is bijvoorbeeld in haar gezicht uitgelachen geweest door een stuk Vloms krapuul omwille van haar accent IN HET NEDERLANDS, dat zij voor de rest grammaticaal perfect beheerst. Zo gaat dat met sommigen; als ze je niet kunnen kwalijk nemen dat je geen Nederlands spreekt, dan zullen ze je uitlachen omdat je slecht Nederlands spreekt. Als ze je niet kunnen uitlachen, dan zullen ze je gewoon haten, omdat je geen Vlaming bent. En de zwaarste gevallen zullen zelfs vinden dat Vlamingen die niet flamingant genoeg zijn volksverraders zijn.

#56574

Cogito

 

Ge zout voor minder verhuizen, nietwaar Mello?

#56580

melodius

 

Hoop doet leven Cogito.

En voor de rest het gaat verder :

http://www.lalibre.be/index...

Blijkbaar schijnt niemand door te hebben dat een dergelijk reglement totaal onwettig is en bovendien indruist tegen het Europees recht. Maar ik vind het wel een goeie ! Dergelijke fratsen die men eerder zou verwachten in Zuid-Afrika tijdens de apartheid zullen bijdragen tot het goede imago van Vlaendren in de wereld. Je kan altijd rekenen op die onnozelaar in Zaventem, hij kan het gewoon niet laten.

#56585

Bart De Meulenaer

 

Melo. Laten we het eens hebben over Zuid Afrika. Laten we het eens hebben over de onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking, door inwijkelingen.
Of heb je het liever over Corsica? Neen? Bretagne dan maar? Ook niet, ach, niet erg, er zijn er nog met hopen. Frans-Vlaanderen? Oei ook al niet. Tsjaad? Algerije, Marokko, Frans Guinea? Allemaal niet goed?
Ik wil maar zeggen, voordat ge uzelf intellectueel niet in staat zult achten om mijn voorbeelden te kaderen, dat de Franse cultuur altijd al een dominante cultuur is geweest, die naast zich geen andere taal verdraagt.
Dat is niet de schuld van één persoon, zelfs niet van een bevolkingsgroep, niet van een ras (want die bestaan niet volgens het wetboek) en ook niet van een politieke klasse. Er zijn nu eenmaal dominante culturen en er zijn er die dat niet zijn. Nóg dominanter dan Frans (volgens mij heeft Frans zijn tijd gehad, en verdwijnt deze taal gewoon tegen wil en dank, in het kielzog van het Latijn) is Engels. Beste voorbeeld is de USA.
Echter, waar iedereen sympathie opbrengt voor Indianen, Indiërs, Pakistanezen en anderen, waarbij die zich verzetten tegen de anglicanisering van hun staat, kan niemand (empathie, weet je wel) zich inleven dat ons eigenste Vlaanderen, topregio uit Europa, nog altijd riskeert quasi geannexeerd te worden door de Franse cultuur, terwijl men weet, dat ééns dit gebied verfranst zal zijn, het zal verdwijnen in de geschiedenis, en ogenblikkelijk zijn sterkste troeven, namelijk zijn meertaligheid, zal verliezen.
Denk dààr eens over na, als lid van een dominante cultuurgroep. Nièt wij zijn de agressoren. Nièt wij hebben de ijzertoren gedynamiteerd. Nièt WIJ zijn unisono francophone (jij ook niet, en het strekt je tot eer ons in een prachtig Nederlands van antwoord te dienen, maar je bent wel de enige...). Nièt wij hebben de koningskwestie veroorzaakt. Nièt wij hebben torenhoge schulden gemaakt. Niét wij hebben beroepsdoppers. Nièt wij hebben de slechtst draaiende economie van Westeuropa. Nièt wij hebben meer werklozen dan pakweg Sicilië. Nièt onze kinderen roepen in de klassen 'vuile waal', maar wél de uwe (niet letterlijk) roepen 'sale flamin'. Nièt onze burgemeesters roepen op tot oorlog. Nièt onze journalisten verdraaien de waarheid. Nièt onze politiekers hebben vandaag en de laatste 180 dagen 'non' gezegd. Niet wij hebben een particratie rond één bepaalde partij opgebouwd. Nièt wij blokkeren de uitbouw van de vlaamse (en dus goed voor België) spoorwegen. Niét wij hebben een belachelijke scheepslift in een onnozel gat geëist. Nièt wij krijgen al jaar en dag solidariteit van de Walen (hebben we nog nooit gekregen).
De Koning en de Koningin spreken niét ónze taal.

Hoe zou je dus in godsnaam willen spreken over arrogantie van Vlamingen.
Mijn eigen grootmoeder is op school gestraft omdat ze Nederlands sprak, en het menske (God hebbe haar ziel) woonde in SINT NIKLAAS.

Jawèl meneer Melo, jawèl, het IS een emotionele zaak, en uw arrogante houding zal die emotionele geladenheid niét doen afnemen.
Maar, als is de oorspronkelijke reden emotioneel, de enige oplossing is rationeel. Gaat uw gang, en ga hem zo ver mogelijk. En hou ons niet bezig met uw Francité. Zoek andere zotten.
Er zijn er genoeg.
Als het zoveel moeite moet kosten om samen te blijven, waarom blijven we dan samen. U kan ons niet luchten, en wij lusten u niet. Laten we elkaar niet duvelen. Gaat uw gang, en misschien kunnen we over 10 jaar met elkaar praten zonder kwaad te moeten worden. Dàt is de enige menselijke en toekomstgerichte oplossing. Allez-vous en. We willen u zelfs helpen op uw eigen benen te staan, en we gaan u niet laten vallen. Maar ge moet niet meer in onze nek zitten. Ge kunt zélf lopen. Dat béétje fierheid zou u deugd doen.

#56586

JS

 

Die maatregel rond de verkavelingen in Zaventem past uitstekend binnen het plan om de rand rond Brussel nog voor een deel Nederlandstalig te houden. Steeds meer Franstalige Walen en Brusselaars komen hun heil zoeken in de Vlaamse gemeente Zaventem. Volgens het vaste stramien: bij de bakker spreken ze Frans, in het gemeentenhuis spreken ze Frans, bij de beenhouwer spreken ze Frans,... Wanneer ze geen antwoord in het Frans terug krijgen, worden ze boos en beginnen ze te klagen. Ze eisen hun eigen Franstalige school, enz...
De verfransing van de rand rond Brussel zorgt voor hogere grond- en huurprijzen en jaagt de plaatselijke Vlamingen weg. Daarom is dit een goed idee. Bovendien worden ook Vlamingen uit naburige gemeenten gediscrimineerd. De bedoeling van de gemeente Zaventem is jonge inwoners die al jaren in de gemeente wonen de kans te geven te kunnen blijven wonen in hun thuisgemeente. Dat is toch geen onaardige gedachte.

#56590

melodius

 

Als morgen Vlaanderen zelfstandig wil worden krijgt het mijn zegen. Maar niet mijn huis, niet mijn stad, niet mijn centen, niet mijn cultuur. Ik zal geen vreemde overheersing of wurggreep accepteren die noch economisch, noch politiek, noch moreel te verantwoorden is. Ik ben een voorstander van het zelfbeschikkingsrecht, maar voor iedereen, en dus ook voor mijzelf en mijn stadsgenoten - en daar reken ik de Brusselse periferie, tenminste daar waar meerderheden er ook zo over denken, onverkort bij. Met België als het kan, zonder als het moet. En zonder, dat wil zeggen Brussel zelfstandig. En wat het "met" betreft, is dat niet omwille van de transfers, maar in de ijdele hoop dat het rechtse Vlaanderen een steun zou kunnen zijn voor het rechtse franstalig België, wat nu zeker niet het geval is, integendeel.

Voor de rest, je mag denken wat je wil, je mag de geschiedenis zoveel verdraaien en vervalsen als je wil, het kan mij eigenlijk geen reet schelen. Maar ik ga mijn toekomst en die van mijn kinderen niet laten opofferen op het altaar van het Waalse socialisme of dat van het Vlaamse nationalisme. De pathos, de mythologieën, de slachtoffercultuur, de hele rommel, sos of nationalist, die gebruikt wordt om machtshonger te verdedigen kan mij worden gestolen. Als jullie werkelijk fier waren om Vlaming te zijn, dan zouden jullie ophouden met dat constante zelfbeklag dat hoe langer hoe ridiculer is. Ik kan met die beuzelarijen alleen spotten, als je dat arrogant vindt, so be it, raakt mijn koude kleren niet.

#56593

Kaal

 

Hey melodius, ik ben ooit tijdens mijn Brusselse jeugd achterna gezeten door drie franstaligen onder het motto "C'est un flamand, attrapons-le". Zij hadden in mij een lid van een Vlaams jeugdhuis herkend. Ik heb mij een uur lang in de bosjes van het park moeten verstroppen om aan de afranseling te ontkomen.

Oh en zonet vertelt mijn dochter mij over haar fransonkundige Vlaamse vriendin die deze namiddag in Brussel werd uitgekafferd omdat zij het waagde een verkoper (Footlocker in de Nieuwstraat) in het Nederlands aan te spreken. "Ici on parle Français mademoiselle, F-r-a-n-ç-a-i-s, vous avez compris? Bruxelles est une ville francophone."

Mag ik nu op die basis concluderen dat mijn taalgenoten allemaal onverbeterlijke racisten zijn die klopjachten organiseren op de Flämen/Jüden. Laten we met die idiote spelletjes stoppen. Des connards, il y en a dans les deux camps. Franstaligen zijn in alle opzichten even arrogant als de rabiaatse Vlaamse nationalisten, punt.

Tussen haakjes : in verschillende Vlaamse randgemeenten worden sociale woningen al decenia's voorbehouden aan Nederlandstalige familie's. Desondanks heb ik tot twee maal toe probleemloos een huis kunnen kopen in de rand. Mijn verbouwingsplannen werden ook probleemloos aanvaard. Apartheid mon oeil.

Je bent vooringenomen melodius. En hoewel jij de nederlandse taal voortreffelijk hanteert (beter dan ik) ken jij duidelijk noch Vlaanderen, noch de Vlamingen. Je bent steeds bereid het ergste te geloven over hen, een beetje zoals die rabiate Bush-haters.

#56598

Bart De Meulenaer

 

Ik vertik het om in Brussel frans te spreken. Ik spreek daar enkel duits. Liefst nog met een Oostenrijks accent om ze helemaal dol te krijgen.
Melodramaticus, als ge akkoord zijt dat we uit elkaar gaan, fijn zo. Brussel zelfstandig, ook akkoord. Zullen we zien hoe lang het duurt. Niet met mijn centen, alleszins. Als ge daar een anachronistisch folkloristisch franstalig gezelschap rond de Marollen wilt onderhouden, en ge dat wilt verkopen als wereldstad, mij niet gelaten.
Het ga u goed. Hopelijk kunnen we elkaar ooit genoeg in de ogen kijken om samen een pint te gaan drinken. Ik drink een Duvel. Gij waarschijnlijk een glas wijn. Schol.

En voor de rest is Footlocker een engelse naam. Ici on parle f-r-a-n-ç-a-i-s. Lees uw eigen opschrift, stuk onbenul.
Kiss my flemish ass. Küsse mein flämisches Arsch, voor de francofonen. En wie het niet wilt begrijpen: Adieu.

#56605

New Statesman

 

@Kaal

Ik zou met dat verhaal toch eens gaan aankloppen bij het hoofdkantoor van Footlocker.
Liefst ook met exacte uur en datum en de melding dat je ten zeerste onstemd bent en er niet aan denkt om nog ooit bij hen aan te kopen.
Die totale onwil, wel niet in dergelijk onbeschofte mate, ben ik maar al teveel tegen gekomen tijdens mijn studentenjaren in Brussel.
Ik woon in Leuven en als ik naar een echte grootstad wil gaan, rij ik nog liever naar Antwerpen of waarom niet, Amsterdam, terwijl ik vanuit hier op 20 minuten in hartje Brussel zou kunnen staan.
Maar ik denk er niet aan, echt niet.
Ik doe er zaken, heb er klanten maar mijn eigen geld besteed ik absoluut ergens anders.
Oh ja, Melodius de gemiddelde Waal wordt in Leuven op zijn wenken bedient in het Frans.

In het officieel tweetalige Brussel krijg je situaties zoals die hierboven vermeld.

Zelf de stomste franstalige cassiere kan "bedankt" en "tot ziens" onthouden. ALS ze zou willen.

#56606

Benny Marcelo

 

Trek het je niet zo aan Bart, Melodius betaald zoveel belasting dat Vlaanderen en Walonië ooit nog jaloers gaan zijn dat ze niet onder zonnekoning Melodius mogen leven.

En als brusselaar kunt ge alvast op één europees rekord trots zijn: 17% werkloosheid. Geen stad in Europa doet beter.

#56607

Jean de pesser

 

Oh we kunnen nog beter doen ik werd aantal jaar geleden voor racist uitgescholden in de Total in Sint-Pieters-Leeuw omdat ik een franstalige kassierster in Vlaanderen in het Nederlands durfde te antwoorden.
Waarop haar collega vriendelijk nog voorstelde om mij, racistische vlaming zijnde, mijn gezicht wat te gaan bewerken.

#56608

LVB

 

Ik veronderstel dat iedereen de website http://www.taalrespect.be kent?

#56621

Bart De Meulenaer

 

Dank u Benny. Het gaat alweer beter. Ge hebt gelijk. 17% is een prestatie om "trots" op te zijn. Trouwens, als ik het verhaal van Jean de Pesser lees, dan weet ik weer waar het over gaat.
Ik mag ook niet vergeten dat ik zelf een "sale boche" ben omdat ik blauwe ogen heb.
Zelfs in De Panne kijken die haantjes op je neer als je in het Nederlands een pint durft te bestellen.
Ooit zat ik met een duitstalige klant op een terras op de grote markt in Brussel, waar zo een stuk onbenul weigerde ons in het Nederlands te bedienen. Ik ben toen recht gaan staan, heb dat stuk onbeholpen onbeschoft manneke in het Duits gevraagd wat hij zich wel inbeeldt, en gezegd dat mijn klant en ik een pint willen drinken, "und zwar schnell, wenn es Ihre Durchlauft nicht stört" en ik kreeg spontaan applaus van andere Duitsers en Engelsen op dat terras, die blijkbaar ook al met deze verdraagzame inwoner van de multiculturele-uitgezonderd-vlaamse-cultuur 'wereldstad' taalkundige problemen hadden gehad.
Tot op vandaag vertelt mijn klant aan iedereen die het horen wil (laatst nog aan australische en amerikaanse zakenpartners) hoe hij heeft meegemaakt wat de Belgen uit elkaar drijft.

#56624

raf

 

Op aangeven van Luc ben ik even gaan piepen, en naast de (te verwachten) gebruikelijke klachten, staat er ook een positief bericht bij: meer dan 100 Franstalige apothekers plus personeel hebben zich ingeschreven voor een cursus Nederlands. Misschien toch een omslag in de mentaliteit bij sommigen?
Ik herinner mij een slogan uit mijn jonge jaren, zoiets van: als het goed is, mag het ook eens gezegd worden.

#56627

isaiah

 

Een reglement als dat in Zaventem is geen goede zaak. De Vlamingen moeten voor ogen houden waar het echt om gaat: niet dat iedereen in Vlaanderen dezelfde taal spreekt, wel dat in contacten met de overheid Nederlands en alleen Nederlands wordt gebruikt.

De arrogantie van sommige franstaligen die verwachten altijd en overal in het Frans te worden bediend, kan zeer ergerlijk zijn, inderdaad. Maar dat heeft te maken met ergernissen tussen individuen waar de staat zich niet moet mee moeien. Of willen we wetten die zeggen welke taal we in ons contact met anderen moeten gebruiken.

De weigering van winkelbedienden om Nederlands te spreken in Brussel of in de Rand is natuurlijk nog ergerlijker. Maar daartegen bestaat het wapen van de negatieve publiciteit en dat wapen bestaat al jaren. Bovendien heb ikzelf de indruk dat het de laatste tijd wel wat verbeterd was (al kan dat door communautaire spanningen opnieuw veranderd zijn). Tegenwoordig zijn het voornamelijk de allochtone winkelbedienden die geen Nederlands praten, maar m.i. heeft dat meer met een totaal gebrek aan kennis te maken dan met manifeste onwil.

#56629

Benny Marcelo

 

Die arrogantie van de franstalige Isaiah, is reeds vastgelegd in de eeuwigdurende tijdelijke faciliteiten. Hun arrogantie gaat zover dat ze die faciliteiten in feite willen in gans Vlaanderen.
De aversie tegen het frans is vooral door die arrogantie toegenomen. De meeste vlamingen kennen voldoende frans om zich te behelpen + dikwijls aardig wat engels. Het is in feite niet zozeer de kennis van een taal die als probleem wordt aanzien, wel de schending van de integriteit van een taalgebied. Iets waar de franstaligen voor zichzelf wel gezorgd hebben.

#56630

melodius

 

Ik ken die sterke verhalen al lang en ik geloof er geen woord van. Ik spreek zelf geregeld Nederlands met winkelbedienden en dergelijke in Brussel en ik ben nooit geschoffeerd geweest. Ik merk daarentegen wel op dat veel Vlamingen die naar Brussel komen een agressieve houding hebben en ervan uitgaan dat je Nederlands MOET verstaan, zelfs als ze je de weg vragen en je dus eigenlijk een dienst vragen. Hoogst irriterend, ik heb al een paar keer in het Frans geantwoord als (milde) repliek op hun onbeschoftheid. Daarentegen ben ik zelf een paar keren uitgescholden in de faciliteitengemeente waar ik een tijd gewoond heb omdat ik Frans durfde praten, ondermeer in de post. Als we het over gemakkelijk natrekbare feiten hebben die enkel de EricJansen van deze wereld zullen tegenspreken, dan is het ook zo dat niemand in Brussel wil trouwens het Nederlands doen verdwijnen, terwijl dat duidelijk de politiek is van de Vlaamse overheid. Dat kan tellen als uiting van onverdraagzaamheid en arrogantie.

#56634

lvanc

 

Melodius: ik geloof geen woord van je verhaal over je moeder, dat is gewoon verzonnen. Ik merk daarentegen wel op dat veel franstalig winkelbedienden die vanuit Waals Brabant in Brussel komen werken een aggressieve houding hebben en ervan uitgaan dat je Frans moet verstaan zelfs als je bij hen wil kopen en hen dus eigenlijk een inkomen bezorgt.

#56636

melodius

 

Je verwart "niet geloven" en "niet willen geloven". Jammer genoeg was ik er zelf niet bij anders had die kloot een schop in zijn kloten gekregen, in de veronderstelling natuurlijk dat hij er had.

Maar ja, het voorbeeld komt nu ook al van de Minister-President van Vlaendren die Franstalig als intellectueel inferieur bestempeld; spijtig dat je dat niet in twijfel kunt trekken, hmm ?

#56638

Bart De Meulenaer

 

Melodius. Je hebt gelijk. Helemaal. Het zijn de Vlamingen die de franse cultuur verdringen, het zijn de Vlamingen die faciliteiten eisen in Wavre, het zijn de Vlamingen die in de Voerstreek (geklemd tussen Holland en Vlaanderen nederlands praten -hoe durven ze- en het zijn de Vlamingen die -hoe durven ze- Nederlands praten op wandeling in de ardense bossen, waarna ze een Hapkin -hoe durven ze- gaan nuttigen in een restaurant, waar meestal een Nederlandstalige chef -hoe durft-ie- staat, omdat Vlamingen -hoe durven ze- nogal ondernemend zijn.

Voor de rest bestaat er natuuuuuuuuuuuuuuuuurlijk een franstalige tegenhanger van de site http://www.taalrespect.be, waarop lvb ons heeft gewezen, en ik wacht dan ook in spanning dat je ons die link gaat geven.
Het is dan ook duidelijk: de Vlamingen zijn onbeschofteriken, dat mag blijken uit uw verhalen in Brussel, en dat zal wel in de genen van de Flamins liggen.
De echte, zaligmakende waarheid komt van Milfoisnon, de libre, het swaarken, de rtbf en natuurlijk van de Claxon Cloburgers, en niet te vergeten: Grote Strik, Elio de Pipo.
Gezien wij echter zo vervelende mensen zijn, beste Melodius, heb ik een zeer redelijk voorstel.
Kook uw soep zelf, in het vloms of in het fransoos, doe het op uw gemak of doe het niet op uw gemak, en laat ons onze vlomse soep koken.
Ge bewijst wat de Eric Janssens, de Benny Marcelos, de Cogito's, de Bart De Meulenaers en nog een paar miljoen andere vinden: 'Het gaat niet meer.'.
Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat we onmogelijke mensen zijn om mee samen te leven, en daarom vragen wij, uit medeleven met u, o ontredderde en verdrukte Franstaligen - gedwongen als gij zijt te leven door goodwill om enkele broodkruimels van de rijk gevulde tafels van de stinkend rijke flamins, aangeboden te krijgen- de scheiding aan.
Gelukkig hebben we daar met u een punt van overeenkomst. Een huwelijk dat alleen dient om elkaar met een lang gezicht aan te kijken, moet je niet in stand houden.Er zullen geen kinderen meer bijkomen en er zullen geen projecten meer ontstaan. De toekomst is weg, voor zover die er ooit was.
Daarom, beste Melodius, is het een teken van zelfrespect van de francofonie, om de scheidingspapieren te willen ondertekenen. Milfoisnon heeft dus weinig zelfrespect, want ze wil nog lang in éénzelfde land met die boerse, onbeholpen, onnozele, racistische, ambetante, ontfranste Vlamingen blijven wonen.
PS Melodius. Ik neem aan dat je ook nog nooit hebt gehoord van de nagels die gestrooid worden bij de Gordel?

#56639

isaiah

 

Melodius, het is natuurlijk een welles-nietes-spelletje, maar ik merk dat in Leuven heel veel franstaligen geen enkele poging doen om Nederlands te spreken. Als ze de weg vragen, vragen ze ook nooit of je wel Frans begrijpt. Ze gaan er voetstoots van uit dat iedereen Frans begrijpt en spreekt. Omgekeerd ken ik niemand in mijn vriendenkring die het in Wallonië waagt om iets in het Nederlands te bestellen bij de bakker, in de krantenwinkel of in een restaurant. Dat dit niet ligt aan de beschavingsgraad van mijn vriendenkring, weet ik echt wel zeker.

Wie deze gebeurtenissen/anekdotes wraakroepend noemt, overdrijft natuurlijk, maar echt leuk is het niet en ik begrijp de ergernis van velen.

#56640

Bart De Meulenaer

 

@melodius "Maar ja, het voorbeeld komt nu ook al van de Minister-President van Vlaendren die Franstalig als intellectueel inferieur bestempeld; spijtig dat je dat niet in twijfel kunt trekken, hmm ?"
Fout gelezen, beste Melodius.
De keuze is er. Ze zijn DOM of LUI.Yves Leterme (trouwens zélf een jongen van waalse afkomst) heeft die keuze opengelaten.
We trekken dat niet in twijfel, hij heeft het gewoon nooit gezegd zoals jij het voorstelt. Geen twijfel mogelijk. Je verdraait de waarheid.

#56642

lvanc

 

Melodius:
"Je verwart "niet geloven" en "niet willen geloven"."
Ironie is duidelijk aan jou niet besteed.

#56644

melodius

 

Het verschil tussen mij en, voor zover ik weet, alle anderen hier is dat ik regelmatig in het openbaar, in Brussel of de periferie, beide talen spreek en dat ik dus tenminste een vergelijking kan maken. En die vergelijking wijst uit dat het klassieke Vlaamse discours over taalfhoffelijkheid, om het zacht uit te drukken, nogal eenzijdig is.

In Brussel zie je haast nooit een Nederlandse straatnaam die doorgehaald is, in de periferie zijn doorgehaalde Franse opschriften schering en inslag. In Brussel is er geen officiële politiek om het Nederlandstaligen moeilijk te maken, in Vlaanderen doet men dat wel jegens Franstaligen. Ik heb nooit ofte nimmer een incident meegemaakt als ik Nederlands sprak in Brussel of in het gezelfschap vertoefde van mensen die Nederlands spreken, behalve als je "incident" het feit noemt dat een of andere dienster geen Nederlands spreekt en er zich meestal voor verontschuldigt ook. Daarbij wil ik trouwens voor de zoveelste keer de opmerking maken dat het normaal is dat ééntalige mensen dergelijke jobs krijgen, omdat je veel meer kan verdienen als je tweetalig bent. Ik ben daarentegen zelf een paar keer geschoffeerd geweest in een faciliteitengemeente omdat ik het aandurfde Frans te spreken. Ik ben zelfs al door een boer die ik van toeten noch blazen kende "aangesproken" geweest omdat ik op restaurant in Leuven met mijn disgenoten (niet eens met het personeel) Frans durfde spreken. Da's dan ook meteen de reden waarom dat gezever over die arme onderdrukte Vlamingen serieus op mijn zenuwen werkt. En als iemand zoals ik, die zelfs in zijn privé-leven vaak Nederlands spreekt, die zijn best doet om Nederlandse literatuur te lezen en die een gloeiende hekel heeft aan het Waalse socialistisch bewind, het FDF en aanverwanten, als zelfs ik al vind "qu'il ne faut pas pousser bobonne dans les orties", dan is dat een teken aan de wand.

#56646

Benny Marcelo

 

Arrogantie Melodius, arrogantie is voor de franstaligen het sleutelwoord.

Dat die vlaamse boerkes het aandurven een franstalige niet in het frans aan te spreken, daar kunnen ze nog altijd niet bij.

#56647

Benny Marcelo

 

Wat ik me ook afvraag, als je voor tweetaligheid pleit voor iedereen, waarom zijn er dan faciliteiten nodig?

#56648

Bart De Meulenaer

 

@ Melodius, als je dat vlaams boerke, dat je aansprak in dat restaurant in Leuven, van haar noch pluim kende, hoe weet je dan dat het een boer was? Zat hij op zijn tractor in het restaurant? At-ie met een riek? Of hing er stront aan zijn klompen? Het zou kunnen, want vlaamse mest màg niet naar Wallonië getransporteerd worden, dus moeten wij een meststapel wegwerken.
Nu moet ik wel zeggen, dat ik nog nooit een boer heb zien eten met een riek, nog nooit een boer met stront aan zijn klompen heb gezien en nog nooit een boer mét tractor in een restaurant zag. Ik ben dus benieuwd naar de manier die jou in staat stelde, die man, die zich inderdaad niet moet moeien met de taal die privé-mensen spreken, als boer te ontmaskeren.
Waarbij ik me dan nog afvraag, wat het er toe deed OF die man inderdaad een boer was. Het was, indien hij inderdaad ajuinen plant, misschien wel een bio-ingenieur. En als hij het niet was, doet het er NOG niet toe.
Ik denk dus dat het woord 'boer' niet direct naar het beroep van de man in kwestie refereerde, maar eerder een uiting is van jouw misprijzen voor een vlaams 'boerke', in de pejoratieve zin van het woord. Waarmee je dan ook direct de bal teruggekaatst krijgt, en dan nu ook misschien begrijpt (hopelijk ben je intellectueel in staat) wààrom die Vlamingen zich gekrenkt voelen.
Wat niet wegneemt, dat een privépersoon altijd in staat moet zijn om zich in de taal van zijn keuze uit te drukken, gelijk waar hij zich bevindt, indien de conversatie die hij aangaat, ook met een privépersoon plaatsvindt.

#56649

New Statesman

 

Melodius vergeet voor het gemak dat Brussel TWEETALIG is.
Zou nogal erg zijn mochten ze dan een officele politiek instellen om het Nederlandstaligen moeilijk te maken.

Aan de andere kant: ze hebben wel een officieuze politiek die erin bestaat om het Nederlands systematisch achter te stellen.

Zie ook: gebrek aan kennis van het Nederlands door Brusselse ambtenaren, eentalige franstalige burgemeesters, zie ook de statement die ze unisone en in het Frans gaven samen met de burgemeesterd van de Rand, en overall je-m'en-foutisme van Jean/Jeanne Modal(e) in Brussel.

De beste manier om de Vlaming nog wat meer te 'radicaliseren", ik noem het sensibilizeren, is intens gebruik van de restaurants en handelszaken in Brussel en beter nog de openbare diensten.

En dan heb ik het niet over de forenzen die in allerijl een worstenbroodje in Brussel-Centraal naar binnen wurmen voor ze de 17u15 naar de provincie nemen.

#56655

Nicolas

 

Ach Melodius, nooit gehoord van de symbolen "Brüssel Vlaams, jamais!" van dat oh zo brave FDF. Let op de Duitse schrijfwijze... (dat andere o zo brave VB heeft er een gelijkaardige slogan van gemaakt maar dan op de Arabische gemeenschap)

#56660

LVB

 

Foto van een FDF-affiche met "Brüssel Vlaams, ça jamais" (belangrijk detail: in Gotische lettertekens!) is te zien op http://lvb.net/item/833

#56661

dendof

 

Het heerschap in mijn killfile is de pedalen kwijt.

De situatie in Vlaamse faciliteitengemeenten moet vergeleken worden met die in de Waalse faciliteitengemeenten, Brussel is tweetalig.

#56663

melodius

 

Ik sta volmondig achter "Brussel Vlaams, ça jamais !" De gotische letters zijn een voorbeeld van overkill, toegegeven. De slogan heeft overigens niets te maken met taalgebruik in Brussel, en heel veel met de verhoudingen met Vlaanderen.

Jullie kennen Brussel zo slecht, het is ongelooflijk. Om maar een voorbeeld te geven, de meeste dialectsprekers in Oudergem (enfin, de vijftig bejaarden die nog overblijven) zijn de trouwste fans van FDF burgemeester Gosuin. Ik heb nog geen twee dagen geleden van de kleinzoon van een van die mensen gehoord "mijn bompa werd gekoejonneerd voor zijn Vloms, en ik word gekoejonneerd voor mijn Frans". Nog een voorbeeld : de Brusselse burgemeester die het best Nederlands spreekt en die misschien het meeste doet voor de Nederlandstaligen in zijn gemeente is FDF vice-voorzitter Clerfayt in Schaarbeek. Jullie Vlaamse bril is zo goed op jullie neus gevezen dat jullie totaal niet begrijpen dat de aversie voor een Vlaamse overheersing slechts marginaal een taalkwestie is.

#56665

melodius

 

Ah, en wat de officiele tweetaligheid van Brussel betreft, Brussel is tweetalig omdat WIJ dat willen. En ik hoop dat meer en meer mensen ook effectief tweetalig zullen zijn, we zijn trouwens goed op weg. Dat belet niet dat de onbillijke oververtegenwoordigingsmechanismen ten voordele van de Vlaamse partijen vroeg of laat zullen moeten verdwijnen.

#56666

A.Rouet

 

Dat soort infantiele verhaaltjes van beide kanten zorgt hier niet voor plaatsvervangende schaamte ?

#56667

melodius

 

Voor een keer heeft het linkse xenofoobje gelijk.* Ik sta er niet op om dergelijke zielige verhaaltjes uit te stallen, maar als het nodig is om een beetje evenwicht in de berichtgeving te brengen ben ik daar graag toe bereid.

* tussen haakjes, je commentaar op de post over loonverschillen wordt gretig verwacht.

#56668

Bart De Meulenaer

 

Luc, heel juist. Dàt het Gotische tekens zijn, dat is het nu net. Ten eerste wordt het Gotische schrift nergens gebruikt in Vlaanderen, dus kan je ten tweede afleiden uit het provocerende gebruik ervan dat de collaboratiegeschiedenis van de Vlamingen nóg maar eens moet herhaald worden. Daarbij zwijgen we zedig over Rex en Léon Degrelle natuurlijk, want dat die vent evengoed Gothisch kon schrijven, moeten we eventjes vergeten. Wat belet ons om een affiche te maken van Di Rupo, boven een foto van het bloedige studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in China, daarbij een hamer en sikkel in de linkerbovenkant tonend, en aldus in Cyrillisch te schrijven "Vlaanderen etatistisch? Dat nooit.".
Dat er trouwens gecollaboreerd werd door Vlamingen, kan niet ontkend worden, evenmin als er kan ontkend worden dat de engelsen ook hun overlopers hadden, en dat het Vichy-Régime in Frankrijk ook zijn 'eigen' agenda had. Kan men bij die Vlaamse Oostfronters dan nog een naïeve en foute, maar menselijke basis vinden voor hun keuze, dan is dat voor een Léon Degrelle allicht niet zo. Gingen de Vlaamse boerenjongens naar het Oosten om de bolsjewieken tegen te houden, is dat nog vanuit een vlaamse, rurale, katholieke maatschappij te begrijpen. Waarom dat die Vlaamse (en NIET de Engelse, Waalse, Hollandse, Franse, Spaanse, Deense, Noorse, Italiaanse, Russissche....)collaborateurs dan tot op vandaag moeten ten tonele gevoerd worden, als toonbeeld van absolute 'slechtheid' is mij dan ook een raadsel. Tenzij men de verklaring zou geven (doch het zou bijna machiavellistisch te zijn mocht het waar zijn, en onze goede vriend Melodius zal ontploffen als hij het leest): dat er een mechanisme, een systeem, een cultureel komplot bestaat om de Vlamingen een schuldgevoel blijvend aan te praten. Dit komplot veroorzaakt een cultuurvacuüm, dat bewust in staat wordt gehouden, om de Francité Lebensraum te geven. Zo kan men nadien stellen dat alles verfranst, omdat er nu eenmaal méér franstaligen zijn bijgekomen. Zonder je handen vuil te maken, kan je zo je cultuur exporteren, planten en aldus Vlaanderen koloniseren.
Dat iedere poging van de Nederlandstalige cultuur zich te verdedigen wordt afgeblokt met Gotisch schrift, of met een vraag naar bewijs van goed belgisch burgerschap, wijst in de richting van dat komplot.
Wat ik eerder las op lvb, dat tante Fabi aan Milfoisnon de orders geeft, wijst trouwens ook in die richting.

#56669

Bart De Meulenaer

 

@Melodius "Ik sta volmondig achter "Brussel Vlaams, ça jamais !" +"Jullie Vlaamse bril is zo goed op jullie neus gevezen dat jullie totaal niet begrijpen dat de aversie voor een Vlaamse overheersing slechts marginaal een taalkwestie is."
Je ziet de tegenspraak zeker niet?

#56670

Bart De Meulenaer

 

@Melodius "Brussel is tweetalig omdat WIJ dat willen."
Dus wat je bedoelt is: stomme flamin, ge moogt in Bruxelles binnen, omdat wij dat willen.
Brussel is ten eerste NIET tweetalig, maar binnen afzienbare tijd engelstalig en ten tweede, of jullie dat nou wel of niet zouden willen, dat doet er geen kl.... toe, want het geld van Brussel, stinkt naar Vlaams zweet. Dus het is niet een vrijblijvend geschenk van de grand cité, neen, het is een levensnoodzakelijke plicht, als ge uw pleintjes rond de Marollen wil leefbaar houden.

#56672

melodius

 

BD(s ?)M als ge niet in staat zijt om te begrijpen dat de werkelijkheid soms wat complexer kan zijn dan zwart tegen wit, dan moet je aan dergelijke conversaties niet deelnemen.

Voor de rest is iedereen hier meer dan welkom, als gast. Niet als overheerser. En wat de transfers betreft, als we ze langs beide kanten afschaffen, iets waar ik sowieso een groot voorstander van ben, ook in het Belgisch kader, dan hoeft er voor ons geen enkel probleem te zijn. Als de belastingen en sociale bijdragen worden gedefederaliseerd dan zullen vooreerst alle inkomens die in Brussel verdiend worden daar ook worden belast, en als we zo slim zijn om die zo weinig mogelijk te belasten dan zal de economie al snel goed genoeg draaien om alle werkloosheid op te slorpen. Slimme Vlamingen zullen hun centen in het Brussels fiscaal paradijs komen beleggen. En als ze rijk genoeg zijn mogen ze hier zelfs komen wonen, Monaco-style. Hoewel jij wel wat inkeer zult moeten tonen.

#56674

Benny Marcelo

 

Brussel zal wel tweetalig worden: engels en arabisch. Ook de franstaligen zullen daar een minderheid vormen. Met als gevolg dat ze naar betere oorden komen en er faciliteiten zullen geëist worden in Mechelen. Tot ze het ook daar kapot hebben gemaakt door hun arrogantie.

Komt daar nog eens bij dat die franstaligen duidelijk aan het degenereren zijn:
-In frankrijk vinden ze het al normaal dat er autos in de fik gestoken worden en halve wijken naar de verdoemenis gerebelleerd worden.
-Chaleroi prijkt aan de europese top wat misdaad betreft. Voor de pedofiele misdadigheid zijn het ook de franstaligen die hoge toppen scheren.
-Brussel (Brussel vlaams - ca jamais!!!) is europees kampioen werkloosheid.
-Hoeveel franstalige politici zouden er ondertussen al in 't gevang zitten?

Het is overal wel wat; dat weet ik ook wel maar bij de franstaligen is het wel wat veel.

Willen de franstaligen zich afscheiden van die verdomde vlamingen; hoe eerder hoe liever!!! De Brusselaars moeten dan wel zelf de ondehoudskosten van hun eigen dikke nek ophoesten!

#56675

melodius

 

Benoît, de grote subtiliteit van uw analyses is een perfecte weerspiegeling van uw grote intellectuele capaciteiten.

#56677

A.Rouet

 

Jij moet toch ZO slim zijn melodius om te snappen dat de pot het hier tegen de ketel heeft?

#56679

melodius

 

A.Rouet, naijver is de drijfveer van het socialisme.

#56681

Bart De Meulenaer

 

@Melodius. Ik zou nog liever mijn eigen maag doorslikken dan inkeer te tonen tegenover mijn aggressoren. Wat betreft zwart-wit. Je blinkt ook niet uit in een regenboogvisie, hoor. Monaco style in de regen? Don't think so. Brussel bestaat alleen omdat Vlaanderen rijk is. Het is echt niet omgekeerd, melo. Trouwens, als je toch akkoord bent om de transfers te stoppen, wat zit je hier dan te kwaken?
Gek trouwens dat hier ofwel wordt gesuggereerd dat ik homo ben, ofwel dat ik aan sm doe. Freud kan er nog een puntje aan zuigen. Figuurlijk dan.
@ Benny, het is niet Benoît, het is Benny, trek het u niet aan. Uw geestelijke capaciteiten zullen allicht die van Melodius de Grote niet overstijgen. Uw geestige doen dat wel.

#56682

Bart De Meulenaer

 

Hé, Melo, alweer een punt waar ik het met je eens ben. Naijver is de drijfveer van het soscialisme.
Die vind ik goed. Is die van jou, of is het een citaat?

#56683

Bart De Meulenaer

 

Socialisme. Niet soscialisme. Sorry.

#56690

melodius

 

Een citaat ? Hola BDM, het is geen "bon mot" maar een beschrijving van de werkelijkheid. Het genie van Marx en consoorten is geweest om de oude moraal om te keren. Jaloezie was slecht, na Marx is het opeens het summum van de moraliteit en de motor van de geschiedenis. Bon, men noemt het natuurlijk niet zo, men spreekt over "ontvoogding", "solidariteit" en dergelijke meer, maar dat verandert niets aan de feiten. Het neusje van de zalm is dat de egoïst en de materialist dan degene wordt wiens hebben en houden het krapuul begeert, een perfecte omkering van de werkelijkheid waarvan het artistieke karakter niemand zal ontgaan.

Voor de rest, of je homo bent of niet dat zijn mijn zaken niet, ik doelde eerder op uw neiging om om klop te vragen.

#56692

isaiah

 

@melodius & BDM:
dat ressentiment de basis wordt van moraal, is niet de 'verdienste' van Marx, wel van het christendom. De slavenmoraal bestaat echt wel al langer dan 200 jaar.

#56693

melodius

 

Hmm, ik heb zin om je tegen te spreken maar dat gaat ons wat teveel doen afdrijven.

Ik heb het trouwens niet over slavenmoraal, maar over plunderaarsmoraal (Luc de objectivist zal content zijn)

#56695

Bart De Meulenaer

 

Mijn neiging om klop te vragen? Ik geloof dat we in de links-rechts positionering ons wel zouden vinden, maar het water is te diep, op persoonlijk vlak. Mij wil je geen klop geven Melodius. Echt niet. Trouwens, leuk dat je agressieve ader zo snel bloot komt te liggen. Als bewijs van beheersing en nuancering (zwart-wit weet je wel) kan dat tellen. Wie zei ook alweer dat men zich van zulke gesprekken ver moest houden als men niet kon nuanceren?

#56696

melodius

 

Ik ben genuanceerd agressief. Dat vergt beheersing. Jij niet. Dat is om klop vragen. :-)

#56697

isaiah

 

@melodius:

Veel liberalen hoor je beweren dat jaloezie de motivatie is van links in het algemeen en het socialisme in het bijzonder. Dat is m.i. correct. Omgekeerd zeggen dan weer veel socialisten dat de drijfveer van het liberalisme onbegrensde ambitie en onbegrensde hebzucht is. Dat is m.i. niet correct: veel mensen hangen misschien wel het liberalisme om die reden aan. Maar ik denk dat de echte kern van het liberalisme eigenlijk in de vrijheid bestaat en dat is een vrijheid die niet alleen inhoudt dat de vrije markt wordt bewierrookt, maar ook de vrijheid zich niet te moeten vergelijken met anderen: onafhankelijk denken en leven. Dat individualisme is niet gewoon het tegendeel van het socialisme (wat een ideologie die draait op hebzucht wel zou zijn). Als het liberalisme het tegendeel zou zijn van het socialisme (hebzucht i.p.v. jaloezie) dan zou het misschien economisch productiever zijn, maar moreel niet hoogstaander. Nu is het dat wel.

#56698

Bart De Meulenaer

 

hahaha. Wat bedoel je met jij niet? Dat ik niet genuanceerd agressief ben? Natuurlijk niet. Ik bén niet agressief. Edoch, als het u kan kalmeren, beste Melodius, weet ge wat, mocht het feit dat gij moogt proberen één keer op mijn gezicht te slaan, zonder dat ik terugmep,(want dat zou je niet overleven), ertoe bijdragen, dat ons land gesplitst wordt, bied ik graag mijn rechterwang aan.
Let wel, ik ben niet zo fanatiek als Jezus, dus mijn linkerwang, die krijgt ge niet.
Dat is ongenuanceerd niét-aggressief.
Empathie, weet je wel?

#56699

LVB

 

Ik ga akkoord met melodius dat we best alle "gewaarborgde vertegenwoordigingen" afschaffen. Laat de democratie volop spelen: dus: geen gewaarborgde Vlaamse vertegenwoordiging in de Brusselse regering, geen gewaarborgde Vlaamse schepen in de Brusselse gemeenten, maar ook: geen gewaarborgde taalpariteit in de federale regering.

Want dàt was de deal: pariteit in de federale regering in ruil voor de gewaarborgde Vlaamse aanwezigheid in de Brusselse gewestregering. Dat was het Belgische compromis. Mag van mij gerust afgeschaft worden ten voordele van de democratie.

#56700

Bart De Meulenaer

 

Isaiah, dat ben ik niet met je eens. Ik ben ervan overtuigd, dat het socialisme uitgaat van het goede in de mens. Wat er jammer genoeg niet in bijzonder grote mate is. Terwijl het liberalisme uitgaat van het slechte in de mens, wat er wél in bijzonder grote mate is.
Dat het liberalisme, echter die negatieve energie omzet in een positieve energie, dat katalysator effect maakt het liberalisme tot de voor mij enige acceptabele manier van organisatie van de mensheid, tot de mensheid tot meer inzicht zal komen.
Het communisme en socialisme werkten niet, omdat eigenbelang, de basis van de liberale drijfveer, niet kan worden uitgeschakeld in een socialistisch systeem. Daardoor kan het socialisme het goede van de mens niet isoleren, en wordt het systeem dus verkracht door het eigenbelang. Het socialisme is geen katalysator. Het gaat kapot aan de menselijke aard. Alleen al het feit dat twee mannetjes vechten om één vrouwtje, in de natuur, toont aan, dat bezitsdrang, eigenbelang in de natuur ingebakken zit, als overlevingsmechanisme. Het eigenbelang te 'vergeten' is onnatuurlijk en daarom dodelijk voor het socialisme.

#56702

melodius

 

BDM, wij bevinden ons zeker niet op dezelfde plek op de links/rechts as. Het socialisme dat uitgaat van het goede, het liberalisme van het slechte.., Hallo ? Elio, sors de ce corps !

Isaiah: 300% akkoord. Het punt dat BDM misschien heeft is dat de sossen oprecht in hun leugens geloven. Maar dat verhoogt hun waarheidsgehalte niet.

Luc : why not. Indien de Vlamingen zo vriendelijk willen zijn om taalnationalisme en anti-Brusselse mentaliteit te willen varen is het zelfs een uitstekend idee. Maar ik geloof er niet zo in.

#56703

isaiah

 

@BDM:

1) als het zou gaan om natuurlijk of onnatuurlijk, dan zou het niet gaan om een ideologie, maar om een wetenschap.

2) ik denk zelf dat het liberalisme een veel optimistischer mensbeeld heeft dan het socialisme. De liberale anarchist denkt echt niet dat er een 'bellum omnium contra omnes' zou ontstaan van zodra de staat zou verdwijnen (of van zodra de minimal state een feit zou zijn). De collectivist denkt daarentegen wel dat het verdwijnen van een superstructuur zoals de staat zou leiden tot een absolute gruwel, een soort wereldbrand in het kwadraat.

3) natuurlijk is Smiths economische theorie gebaseerd op het nastreven van eigenbelang, maar - alweer - economie en politiek zijn niet identiek, en niet het hele leven is politiek en/of economisch.

#56705

melodius

 

Smith is trouwens een zeer ambigue figuur. Hij ligt met zijn (valse) theorie over de waarde aan de basis van de Marx' concept van vervreemding en dus eigenlijk van het hele theoretische bouwwerk van Das Kapital.

Het marxisme is materialistisch, niet het liberalisme.

#56706

A.Rouet

 

'Dat was het Belgische compromis. Mag van mij gerust afgeschaft worden ten voordele van de democratie.'

Semper idem: 30 jaar en 3600 doden later heeft men in Ulster EINDELIJK gekozen voor het compromis. 'Dus tegen de democratie' vinden heethoofden aan beide kanten. In Kosovo dus geen waarborgen voor 'de anderen'?

#56708

Benny Marcelo

 

Om de franstaligen te beschrijven hoef je niet subtiel te zijn.

"pariteit in de federale regering in ruil voor de gewaarborgde Vlaamse aanwezigheid in de Brusselse gewestregering." Dat gaat niet meer Luc want dan komt er federale controle op de transferts en als er iets is dat de walen en de brusselaars niet willen is het wel dat. Er is ondertussen al wel geweten hoeveel er naar die gewesten verdwijnt. Niemand weet echter naar waar en hoe. Als daar nu vraag naar is dan wordt er gewoon bemoeienis in interne kwesties geroepen.
Een recent voorbeeldje: denk maar eens aan het door het vlaams gewest georganiseerd én betaald franstalig onderwijs. Ze vinden het al een kaakslag als men zijn eigen organisaties controleert.

Een tweede zaak is dat de vlamingen dan een duidelijke meerderheid vormen in België. Precies om dat te verhinderen zijn al de zaken in leven geroepen die nu het samenleven met de franstaligen onmogelijk maakt.

#56717

EricJans

 

@ LVB:

<<Want dàt was de deal: pariteit in de federale regering in ruil voor de gewaarborgde Vlaamse aanwezigheid in de Brusselse gewestregering.>>

...en in één adem werd daarbij ook nog het 3de Gezwets erkent, hé. Vergeet de hoogste prijs niet die we betaalden als je wil terug komen op die deal!
Nu maar hopen dat jij nooit aan de onderhandelingstafel zit met zo'n voorstel.

#56718

EricJans

 

@ A.Rouet:

<<30 jaar en 3600 doden later heeft men in Ulster EINDELIJK gekozen voor het compromis. 'Dus tegen de democratie' vinden heethoofden aan beide kanten. In Kosovo dus geen waarborgen voor 'de anderen'?>>

Als protestant wil ik hier toch even de Katholieke Ieren verdedigen: Ulster was en is een bezetting waar de Ieren nooit om vroegen, hé?!
Het is daar dus eerst de bezetter en zijn bezetting erkennen om dan via de 'deal' te aanvaarden dat je geen Ier bent maar een UK-Noord-Ier.
Was je opa ooit 5 jaar lang een Belgische Duitser? Zullen we daar een 'deal' over sluiten?
Met jouw logica was de Republiek Ierland vandaag nog steeds onder Brits bestuur geweest. Je zou het vandaag dan een Waals-Belgische 'vrede' genoemd kunnen hebben: met de dood in het hart en... 'om de lieve vrede'. Jaja...

#56726

EricJans

 

Apropos 'Kosovo': de UNO raakt er niet eens uit!

#56731

Bart De Meulenaer

 

Melo, uw exorcistische poging maakt geen indruk. Ik ben diepdonkerblauw, omdat ik geen algemeen edel streven in een mens kan ontdekken. Neem nu de recente regeringsvorming. Uiteindelijk gaat Milfoisnon door de knieën voor een ministerpostje. Wat is daar nou nog voor edels en hoogdravends aan? Sauver la patrie? Mein Arsch!
Ik weet alleen wat ik zie, en Isaiah, of iets natuurlijk of onnatuurlijk is, verheft iets niet tot wetenschap. Het is een natuurlijk feit dat de mens een religie zoekt. Is godsdienst daarom wetenschap?
Ik wéét dat een socialistische maatschappij alleen zou functioneren met mensen die hun basisbehoeftes NIET meer willen bevredigen. Met mensen die een niveau bereikt hebben, waardoor het vrijwaren van eigen recht niet meer nodig is, maar waarbij het vrijwaren van ANDERMANS recht centraal zou staan. Let wel, ik ben ook niet op dat niveau aangekomen. Buiten een aantal asceten (Moeder Theresa misschien, Jezus Christus, Pater Damiaan....) ken ik er écht geen die zover zijn gekomen.
De liberalen hebben volgens mij géén positief mensbeeld. Ze roeien met de riemen die ze hebben. Dàt is praktisch en vooral goed voor de mensheid. Ze houden het draaiende.
De Sossen roeien helemaal niet. De sossen gaan uit van het goede van de mens, namelijk dat-ie niet egoïstisch zou zijn, maar ze wéten dat dat in realiteit niet klopt, en dus gaan ze een verstikkend keurslijf van wetjes en regeltjes breien, die de vrije keuze van het individu onmogelijk maakt, zodat de vrije keuze niet meer de basisbehoeftes zou kunnen volgen.
Socialisme is verwerpelijk omdat het de mens als individu niet respecteert. Maar ik weet wel dat in een staat van heilige asceten socialisme zou werken, en waarschijnlijk dan de meest begeerbare levensvorm zou zijn, vooropgesteld, dat het geen regeltjessocialisme is, maar een voluntaritisch socialisme.
Anders gesteld, ik kan niet geloven dat, mocht de Hemel bestaan, dat daar een kapitalistisch systeem zou bestaan, want dan zou het de Hemel niet meer zijn. Allicht, als dat concept bestaat, die Hemel, dan zou het een socialistisch gegeven zijn, echter zonder de minste regelgeving, omdat de drive uit het goede van de ingezetenen van die Hemel zou komen. Zolang wij echter niet van de dagelijkse dauw kunnen leven, op aarde, lijkt het enige alternatief... het kapitalisme.
Een positief mensbeeld is geloven in het goede van de mens. Als je gelooft in het goede van de mens, dan hoef je geen eigenbelang te cultiveren om vooruitgang te boeken, want vooruitgang voor de maatschappij zou een streven zijn, dat in ieder van ons zit ingebakken.
Dat is echter niet zo, en het enige streven dat ingebakken zit, is onze eigen vooruitgang, of die van onze naaste vrienden en familie. Dat komt omdat de mens een jager-verzamelaar is, die in kleine groepjes leeft.
Daar die eigen vooruitgang dus vertaald kan worden in 'eigenbelang', moet je die eeuwige en immerpresente 'drive' cultiveren. En dat doet tot nader order alleen de kapitalistische structuur.
Dus, Melo, neen, Elio zit niet in mij. Integendeel, ben ik veel blauwer dan de hele clique van VLD bij elkaar geteld. De VLD is een club van regelneven. En dat is nou net wat een kapitalistisch systeem niét moet doen. Een kapitalistisch systeem moet uitgaan van de immerpresente, natuurlijke drive. Die onuitputtelijke bron van vooruitgangsdrang, die wordt gevoed door .... eigenbelang.

#56735

Benny Marcelo

 

Hé Bart, na het lezen van uw betoog ben ik dadelijk op mijn bureaustoel gekropen om je een daverende staande ovatie te geven.

#56737

isaiah

 

@BDM:

ik ben meestal heel geduldig, maar wat je net neerschrijft getuigt niet echt van een doordacht liberalisme.

"Of iets natuurlijk of onnatuurlijk is, verheft iets niet tot wetenschap. Het is een natuurlijk feit dat de mens een religie zoekt. Is godsdienst daarom wetenschap?" Neen daaruit volgt inderdaad niet dat godsdienst een wetenschap is, maar de discipline die het verlangen dat aan de oorsprong ligt van religie tracht accuraat te beschrijven (bvb. godsdienstpsychologie), is dat natuurlijk wel. En dat is een correcte analogie.
Maar waar het me om ging, is het volgende: uit het feit dat iets natuurlijk is, volgt nog niet dat dat ook ethisch is of politiek wenselijk. Als je twee minuten van je tijd zou besteden aan het lezen van een aantal hedendaagse socialistische denkers (misschien interessant om je uithalen naar hen wat geloofwaardig te maken), dan zou je dadelijk merken dat zij vaak vinden dat de mens hoofdzakelijk zijn korte termijn eigenbelang nastreeft en dat de taak van de politiek precies is om er voor te zorgen dat het algemeen belang wordt beschermd tegen de individuele menselijke natuur. Ook mensen zoals Rawls gaan in dezelfde richting.

Trouwens, dat doet er mij aan denken: kijk eens hoe a.rouet, in mijn ogen een volbloed-collectivist, de slechtheid van de mens benadrukt in de volgende thread http://lvb.net/item/5551

#56739

melodius

 

Volmondig akkoord met isaiah. Het socialistisch mensbeeld is net de homo oeconomicus. Het is waar dat de linkse, vrijzinnige liberale strekkingen vaak dat mensbeeld delen, maar niet altijd. En het liberalisme is niet beperkt tot de linkse vrijzinnige variant.

#56740

Benny Marcelo

 

Isaiah, als er iets is wat de sossen doen, alvast hier in België, dan is het toch denken aan eigenbelang op korte termijn. Bij verkiezingen hoor ik ze telkens zeggen: denk aan uw pensioen, voor betere vevangingsinkomens...

Nog nooit heb ik ze horen zeggen dat er iemand is die dat moet ophoesten en dat ze daar eens wat zullen aan doen.

Ik weet niet meer van wie het citaat komt, zoek het misschien nog eens op: "de gemakkelijkste manier om aan politiek te doen is van de ene iets afpakken om het aan de andere uit te delen." Dat heeft alles met eigenbelang te maken verpakt in een frakske van solidariteit.

#56750

Benny Marcelo

 

Nog een bedenking Isaiah: het liberalisme heeft hier in belgië geen al te beste reputatie nagelaten; het was een franskiljonse bedoening met de uitdrukkelijke intensie heel belgiê te verfransen. De leugen was dat de liberalen er waren voor de burger; ze waren er enkel voor de rijke burger; niet voor de ondernemende,verstandige of hardwerkende burger; dat verklaart hun voorliefde voor het koningshuis. Ge kunt het haast vergelijken met de vestigingswet voor apothekers. Je kan enkel een apotheek beginnen als je veel geld kan ophoesten (dus al rijk bent) of als je kan erven. Met hard studeren of hard werken heeft dat niks te maken.
Hoe schoon de theorie ook mag zijn, de praktijk heeft tot hiertoe uitgewezen dat het liberalisme vooral gebruikt wordt voor het beschermen van het eigen milieu. Dat is volgens mij evengoed een vorm van collectivisme.

De liberalen gingen volgens velen veranderen met Verhofstadt met zijn manifest voor de burger.
Vertel mij maar eens even wat ervan gekomen is.

#56752

melodius

 

Je doelt vermoedelijk op het beroemde citaat van Frédéric Bastiat : "L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde". En ja, het liberalisme is geen links nationalisme.

#56753

Bart De Meulenaer

 

Isaiah "dan zou je dadelijk merken dat zij vaak vinden dat de mens hoofdzakelijk zijn korte termijn eigenbelang nastreeft en dat de taak van de politiek precies is om er voor te zorgen dat het algemeen belang wordt beschermd tegen de individuele menselijke natuur. Ook mensen zoals Rawls gaan in dezelfde richting."

Dat is dus wat ik zeg. De verlangens en strevens van de mens worden gefnuikt en in wetten verboden. Dat is socialisme. Terwijl kapitalisme dat niet doet, en in tegendeel die verlangens cultiveert en positief gebruikt.
Zeg wat je wil, kapitalisme kanaliseert de negatieve eigenschappen van de mens en katalyseert het tot iets positiefs. Socialisme verstikt de samenleving, uit angst voor dezelfde slechte eigenschappen, echter, er wordt niet gezegd dat er een dictatuur nodig is om socialisme te laten werken. Een dictatuur is nodig als je met normale mensen te doen hebt, en is niet nodig als je met heiligen te doen hebt.
Daarom is socialisme nooit van deze wereld geweest. Zelfs IN het socialisme is er kapitalisme. Voedselbonnen die geruild worden voor energiebonnen, sigaretten voor westerse kledij. De zwarte markt had haar eigen ongeschreven prijslijst.
Kapitalisme zal er altijd zijn, zelfs in een communistische dictatuur is er kapitalisme. Beste voorbeeld is China.
Tenzij je in een maatschappij van niet-verlangende mensen woont, kan socialisme niet zonder dictatuur.
Laat je de mensheid vrij, maak je er een systeem van, dat degene die het meest verlangt ook het meeste kan verwerven, dan heb je.... kapitalisme.
Gezien de drijfveer van de mens,is het kapitalisme het economisch model met de meeste overlevingskans.

#56754

Benny Marcelo

 

Alvorens over de betekenis van woordjes te vallen: vertaal het toch maar even voor mij melodius!

#56756

Bart De Meulenaer

 

Benny: vrij vertaald: De staat is de grote fictie in dewelke iedereen zich inspant te leven op kosten van iedereen.
Ik vind het een geweldige uitspraak. Als ze van Melodius kwam zou ik verplicht zijn hem een ovatie te geven. Staand weliswaar. Edoch, ze komt niet van Melodius. Maar toch leuk dat-ie hem deelde met ons.

#56758

Benny Marcelo

 

Heb ik alleen de indruk dat we naast mekaar hetzelfde aan het zeggen zijn?

#56759

A.Rouet

 

@ Benny
Nadruk op "ik" of nadruk op "alleen"?

#56761

isaiah

 

@BDM en BeMa:

de claim waartegen ik ageerde was "dat het socialisme uitgaat van het goede in de mens". Dat was de letterlijke uitspraak van BDM en die is aantoonbaar onjuist. Ze gaat uit van het slechte in de mens.

Een tweede bezwaar dat ik uitte had te maken met de stelling dat de mens van nature niet naar het goede streeft, maar alleen uit is op kortzichtig eigenbelang. Ik meen dat ook dat onjuist is, maar veel belangrijker is dat BDM meent dat dit het mensbeeld is van het liberalisme. Nu zijn er in het huis van het liberalisme vele kamers, maar als dit mensbeeld al door liberalen wordt gehuldigd dan toch door die liberalen die doorgaans door de 'donkerblauwen' (waar BDM beweert toe te behoren) worden misprezen (genre Rawls).

Ten derde vond ik de gelijkschakeling van kapitalisme en liberalisme begrijpelijk, maar onjuist. Een politieke ideologie is namelijk niet hetzelfde als een economische stroming, ook al zijn er raakpunten. Maar BDM gaat maar door met het toejuichen van de successen van het kapitalisme (die ik nooit ontkend heb), zonder te argumenteren waarom volgens hem liberalisme en kapitalisme volslagen identiek zijn.

Zijn we dan hetzelfde aan het zeggen?

#56763

A.Rouet

 

@ isaiah
Je zegt verstandige dingen, maar waarom zouden 'in het huis van het socialisme' Pol Pot en Luc Van den Bossche in dezelfde kubus wonen?

#56765

isaiah

 

@a.rouet

geloof me vrij, ik verkies Luc VdB boven Pol Pot. Mijn excuses als ik de indruk gaf ze helemaal gelijk te schakelen.

Sterker nog, ook al beweert LucVdB zelf een socialist te zijn, ik kijk naar hem op als mens (niet bang om verstandig en nonconformist te zijn) en zijn beleid als minister was eigenlijk liberaler dan het beleid van vele liberalen in Verhofstadt 1 en 2.

#56766

melodius

#56767

A.Rouet

 

@ isaiah: Als je het verknechten van iemand anders vrijheid ten gunste van de eigen vrijheid , nu ook nog 'geen liberalisme' wil noemen, dan kan ik met jou wel in hetzelfde huis wonen, al hoeft dat niet in dezelfde kamer te zijn.

#56768

melodius

 

A.Rouet, wat jij beschrijft heet "socialisme".

#56769

A.Rouet

 

"56768" wordt vanuit de kelder geroepen door de libertair die met zijn drilboor de fundamenten van de democratie aan het ondermijnen is, in een poging het huis te doen instorten. Volkappen met beton!

#56774

isaiah

 

@a.rouet: tegen socialisme onder socialisten heb ik helemaal geen bezwaar, maar blijkbaar willen ze altijd ook niet-socialisten bij betrekken. Ze vinden namelijk altijd wel een reden waarom de vrijheid van de niet-socialist hun vrijheid verknecht.

Maar voor het overige heb ik nooit gevonden dat bvb. een Sven Gatz uit de liberale partij moest worden gegooid. Dus als je op zijn mansarde wil intrekken, ga je gang.

#56775

melodius

 

Een socialist die met andere socialisten wil zitten, da's een beetje zoals een darmworm die in een andere darmworm wil wonen. Niet zo efficiënt. Een socialist heeft niet-socialisten nodig waarop hij kan teren.

#56781

Benny Marcelo

 

Ja watte, net zoals een kapitalist niet-kapitalisten nodig heeft om kapitaal te verwerven. 'T is maar als ge een simplistische voorstelling sugereerd nietwaar melodius. Voor de rest vind ik u echt nen hele inteligente vent hoor!
Ik durf zelfs denken...dat er socialisten zijn gekomen door mensen gelijk gij.

#56783

Benny Marcelo

 

Isaiah, over socialisme en kapitalisme heb ik al 37 verhandelingen gelezen denk ik. Wat me bij het socialisme vooral opvalt, net zoals bij de islam, is het vijandbeeld van de andersdenkende; zo precies of ge kunt enkel sociaal zijn als ge de "rijke" als uw natuurlijke vijand beschouwd.
Dat de meesten van hen (geen melodiussen uiteraard) wel eens uw medestander kunnen zijn komt bij hen gewoon niet op.
Nu weet ik wel dat dit vijandbeeld is gekomen door het liberalisme begin vorige eeuw en zeker de eeuw daarvoor.
Het liberalisme op zich wordt nog teveel geassociëerd met franstalige suprimatie en daar moeten we vanaf. Het straffe van de zaak is dat Verhofstadt, liberaal toch, dat beeld anno 2007 nog versterkt heeft, op de koop toe met franstalige sjoemelaars in zijn kielzog.

Het vijandbeeld vlaming contra liberaal is er niet zomaar gekomen en is voor een groot deel de oorzaak van de "belgische malaise".

#56796

Benny Marcelo

 

Och ja melodius, gij die toch zo subtiel en inteligent bent, beschrijf nog eens een flamingant :-)

#56797

melodius

 

Gij zijt er een prima illustratie van Benoîtje.

#56798

melodius

 

Tussen haakjes, ik doe niets anders dan in beeldtaal een fundamenteel inzicht van Marx te herhalen; de accumulatie van het kapitaal die het socialisme mogelijk maakt is slechts mogelijk in een capitalistisch systeem.

#56799

Benny Marcelo

 

ha! inteligent, knap, bescheiden, humoristisch, werklustig maar met een grote afkeer van belgiscisten :-)

#56811

Bart De Meulenaer

 

Isaiah, tegenover uw eerste punt van kritiek:
Ik blijf erbij dat socialisme uitgaat van het goede van de mens. Of heeft Marx beschreven hoe de strafkampen er moesten uitzien en heeft Marx bevolen dat Stalin enkele miljoenen mensen moest vermoorden. Heeft Marx de handleiding voor Pol Pot geschreven? Voor Mao?
Het kan dat ik me vergis, maar ik denk niet dat Marx heeft beschreven hoe je een dictatuur overeind houdt. Of vergis ik me? Het zou kunnen.... maar ik herinner me niet dat Marx de idee had om een politiestaat op te richten.
Ik ben in geen enkel opzicht een socialist, omdat ik weet dat het dierlijke verlangen om méér te eten te hebben dan een ander, bij de mens niet kan worden uitgeschakeld. Ik hou rekening met het slechte van de mens. En kapitalisme doet dat ook. Kapitalisme buigt op de survival of the fittest. Die survival is vrij bloederig, Money makes the world go round, eigenlijk is dat allemaal niet zeer hoogstaand en vrij.... slecht. Maar het kapitalisme buigt dat negatieve om in een positief resultaat. Dat is het geniale van het kapitalisme. En inderdaad niét van het liberalisme.
ga ik niets meer inbrengen. Socialisme werkt alleen zonder dictatuur, als je met heiligen te maken hebt. Als je dat niet gelooft, was je nooit in het Oostblok.
Uw tweede punt van kritiek was die van het kortzichtige eigenbelang. Natuurlijk is het liberalisme gebaseerd op een kortzichtig (kortzichtig is maximaal 50 jaar) eigenbelang.
Langdurig eigenbelang zou een ecologische component bevatten, en behalve belachelijke verkeersboetes, en dure huisvuilzakken zie ik daar niets in gebeuren. Smog-alarm? Geen probleem, wie meer dan 90 per uur rijdt vliegt de bon op. Dat tegelijkertijd de industrie in eigen land en in Duitsland veel meer verantwoordelijk zijn voor de smog, wordt feestelijk vergeten.
De enige landen in Europa die een ietwat geloofwaardig ecologisch beleid uitbouwen zijn de scandinaven en Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Voor de rest kun je in de hele wereld niets vinden op lange termijn. Trouwens, zelfs in die voornoemde landen is dat ecologisme slechts sinds 20 jaar actief, dus zulk een lange termijn is dat ook nog niet.
Daar een mens echter 50 jaar actief is (20 jaar op school en 20 jaar dement is dus 50 jaar actief, als je 90 jaar mag worden) zal een langetermijnvisie die meerdere generaties overstijgt een visie moeten zijn over een paar honderd jaar. Met regeringsperiodes van 4 jaar KUN je geen langetermijnvisies ontwikkelen.
Met andere woorden, langetermijnpolitiek, die rekening houdt met de nakomelingen op alle vlak, moet nog worden uitgevonden. Het liberalisme heeft daar ook geen patent op.
Tenslotte nog uw terechte punt van kritiek dat kapitalisme geen liberalisme is. Nu zijn de liberalen in Belgie ook geen blauwe liberalen, maar paarse liberalen. Een liberaal is iemand die het liberalisme zou moeten uitdragen. Roland Duchatelêt is zo iemand, Guy Verhofstadt is zo iemand en Jean-Marie Dedecker is ook zo iemand. Dus, zelfs het liberalisme loopt niet gelijk met liberalen. Tenslotte is de veralgemening die ik maakte van kapitalisme en liberalisme daardoor ingegeven. Wat IS liberalisme eigenlijk nog vandaag? Is Bush een liberaal? In America zéker niet, daar is-ie een republican. Is een amerikaanse liberal dan wel een liberaal? Kan zijn, maar die hangt meer het etatisme aan, dan de onze.
Kortom, er zijn vooor mij twee grote stromingen. Socialisme ( verzameling van socialisten, communisten, etatisten, trotskisten, leninisten, stalinisten, maoisten, polpottisten en rare tisten) en kapitalisme (verzameling van liberalen in alle mogelijk partijen verdeeld). Een derde stroming biedt zich aan: ecologisme. Tot nog toe jammer genoeg teveel geannexeerd door het socialisme.
En in die zin nam ik liberalisme als kapitalisme.... niet helemaal juist, maar ook niet zo geweldig fout. Niet in de context waarin ik het gebruikte.

#56813

LVB

 

Akkoord met isaiah in zijn discussie met Bart DM: Socialisme gaat uit van het slechte in de mens en vindt dat de staat daarom de economische verhoudingen moet reguleren. Een socialist gaat ervan uit dat gebrek aan regulering automatisch tot uitbuiting leidt. Liberalisme gaat uit van het goede in de mens en vindt daarom regulering in de meeste gevallen overbodig.

Merk op dat het conservatisme ook uitgaat van het slechte in de mens, zoals wordt uitgelegd op http://www.politics.be/duid...

Liberalisme is daarom, in tegenstelling tot socialisme en conservatisme, een optimistische ideologie.

#56838

Bart De Meulenaer

 

Luc, dus een conservatieve kapitalist, zoals Thatcher, Reagan, Bush, Willy Declerq, zo iemand staat haaks op het het liberalisme? Jean Marie Dedecker is een conservatief, dus niet liberaal? Decroo is geen liberaal? Wél liberaal is dan D66, want niet conservatief?
Gek trouwens, dat de conservatieven in dit land degenen zijn die verandering in het staatshuishouden vragen, en de progressieven degegen die alles willen bevriezen. Dus, wat is conservatief en wat is progressief?

#56839

Cogito

 

Ik ben er haast zeker van dat Luc het Hayekiaanse principe volgt van respect te hebben voor organisch gegroeide maatschappelijke instellingen en structuren.
Hayek, die alom en verkeerdelijk voor conservatief werd versleten, zei iets van: "als er ergens een hek staat en je weet niet waarom, stamp het niet zomaar omver: waarschijnlijk dient het echt ergens voor."

Dat klinkt wel erg conservatief en daarom schreef Hayek het essay: "Waarom ik geen conservatief ben".
http://www.libertarian.nl/N...

Ikzelf voeg daar graag volgende twee overwegingen aan toe:

1. Conservatieven zijn natuurlijker bondgenoten voor liberalen dan progressieven.
2. Wie nog nooit voor conservatief is uitgemaakt, is waarschijnlijk geen liberaal.

#56841

Nicolas

 

Is JMDD een conservatief? Ik denk het niet.

#56843

Cogito

 

En Bart, de "conservatieve" liberalen die je opnoemt, waren "conservatief" op bovenstaande Hayekiaanse wijze, dwz. zij delen het respect voor organisch gegroeide instellingen en structuren, maar verwelkomen in de toekomst dezelfde krachten die spontane groei aandrijven, in tegenstelling tot de echte conservatief, die vanaf nu de status quo nastreeft of verdere verandering wil controleren met centraal gezag.

En de "conservatieven" en "progressieven" zoals jij ze aanduidt, zijn inderdaad omgedraaid in dit landje.

Verder vind ik de aanduiding conservatief geen bezwaar en beschouw ook mezelf als een conservatieve libertariër, zoals Ron Paul of Paul Belien.

#56845

LVB

 

@Bart DM: Ik wijs er alleen op dat conservatieven van zichzelf zeggen dat zij het slechte in de mens als een gegeven beschouwen, zoals je kan lezen in de hierboven gelinkte tekst. Conservatieven hechten bijvoorbeeld vaak veel belang aan "sociale controle" als een vorm van misdaadpreventie.

Wat die conservatieven zelf onder "conservatief" verstaan is hun zaak. Zelf ben ik in de Amerikaanse betekenis van het woord ongetwijfeld ook een "conservative", meer bepaald een "fiscal conservative", maar geen "conservative on social issues" (wat vertaald moet worden als "conservatief in ethische kwesties).

In de Belgische betekenis van het woord zoals o.m. gehanteerd door politoloog Carl Devos slaat "conservatief" alleen op de ethische dimensie. JM Dedecker, Herman De Croo, Willy De Clercq en ikzelf zijn in die betekenis dus zeker geen conservatieven, Bush, Thatcher en Reagan wel. Ik ben het bijvoorbeeld totaal oneens met de standpunten van Bush over stamcelonderzoek.

Ik kan wel akkoord gaan met de visie op conservatisme zoals Cogito die verwoordt. Ik denk dat Cogito net als ik een vooruitgangsoptimist is en dus wel het respect voor organisch gegroeide structuren en wantrouwen tegenover de staat gemeenschappelijk heeft met conservatieven, maar toch een optimistischer en toekomstgerichter visie heeft dan de doorsnee conservatief.

Met deze kanttekening: als conservatieven hic et nunc betere bondgenoten zijn voor libertariërs dan progressieven, dan ligt dat vooral aan het gedrag van die progressieven, die in hun beleid de economische en persoonlijke vrijheid niet respecteren. Zie bijvoorbeeld het CGKR en de inperking van de vrije meningsuiting. Elke progressief of liberaal die waarschuwt tegen bondgenootschappen tussen liberalen/libertariërs en conservatieven, moet eerst en vooral zichzelf aan een gewetensonderzoek onderwerpen wat dat betreft. Te beginnen met Verhofstadt: een heel hoofdstuk in zijn laatste boek over de strijd tegen het racisme, zonder ook maar één enkele vermelding van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting. Niet eens het erkennen of het voorzichtig opperen dat er een afweging tussen beide moet gemaakt worden of dat er een conflict tussen beide ontstaat.

#56847

Cogito

 

Helemaal eens met Luc's bovenstaande reactie.
Luc, ik ben eigenlijk best benieuwd naar je reactie op mijn tweede stelling, dat, indien je nog nooit voor conservatief bent uitgemaakt, je waarschijnlijk geen liberaal bent.
Bart illustreert die stelling al, door JM conservatief te noemen. Die heeft zelf tegen mij gezegd (en tegen al wie het wou horen) dat ie nooit bij het VB zou gaan omdat hij daar ethisch te progressief voor is.

#56848

BC

 

De visie dat socialisten uitgaan van het slechte in de mens lijkt me wat te simplistisch. De mythes van the noble savage en the blank slate (zie the blank slate van steve pinker) zijn vooral geliefd bij links. De mythes zeggen dat er niet noodzakelijk wat mis is met de mens, maar wel met de maatschappij. En dat verandering mogelijk is. (Dat het slechts mythes zijn doet voor mij niets af aan MIJN positieve mensvisie.)

Er komt natuurlijk nogal wat frustratie kijken bij links: de mythes blijken mythes te zijn, afgunst, de neiging naar postmodernisme (http://lvb.net/item/366): "Zo groepeert het postmodernisme drie categorieën: de ontgoochelde linksen, de aanhangers van de dictaturen en de conservatieven die met nostalgie terugwillen naar het verleden. In feite gaat het om drie categorieën van gefrustreerden, met een zeer uiteenlopende motivatie."

LVB zei: "Liberalisme is daarom, in tegenstelling tot socialisme en conservatisme, een optimistische ideologie." GEMIDDELD gesproken zal dat zeker wel kloppen.

@Cogito: "Luc, ik ben eigenlijk best benieuwd naar je reactie op mijn tweede stelling, dat, indien je nog nooit voor conservatief bent uitgemaakt, je waarschijnlijk geen liberaal bent." Ik zou antwoorden met wat Luc antwoordde op je eerste stelling: "...dan ligt dat vooral aan het gedrag van die progressieven."

#56849

LVB

 

@Cogito: "indien je nog nooit voor conservatief bent uitgemaakt, je waarschijnlijk geen liberaal bent."

In West-Europa gaat die stelling op, denk ik. In de VS gebruikt men "conservative" vrijwel nooit als scheldwoord, "liberal" (links) wel.

Op het "political compass" van The Washington Post op Facebook, dat slechts één dimensie kent van "conservative" via "moderate" naar "liberal", ben ik een "moderate". Precies omdat die ene dimensie de economische en ethische kwesties door elkaar mengt.

In de VS zou ik dus, om het met de woorden van A.Rouet te zeggen, op het middenvak rijden. Rouet zelf zou zich daar wellicht ergens op de vluchtstrook of in de berm (van de tegenliggers, als spookrijder) bevinden...

#56850

BC

 

En om nog eens terug te keren naar die 3 mythes van steve pinker ivm de 2 stellingen van cogito: de meeste liberalen en conservatieven zullen de mythes van the blank slate en the noble savage verwerpen. Waar liberalen en conservatieven wel vaker van mening zullen verschillen is op vlak van de derde mythe: "the ghost in the machine". Het bestaan van een ziel. Het bestaan van een god, veelal de christelijke god. Eventueel ook original sin: de mens als per definitie gedegenereerd. (met dan nood aan meer staat, sociale controle enzomeer, omdat de mens als een wolf is tov andere mensen.) Alles bij elkaar beschouwd zijn liberalen en progressieven misschien de minst werkende combinatie uit het rijtje progressieven-liberalen-conservatieven.

Betreffende optimisme nog eens: ik ben vooruitgangsoptimist, terwijl bij veel conservatieven het beste al geweest is, moet volgens mij het beste nog komen.

#56851

Johan B

 

@Cogito: "[Jean-Marie Dedecker] heeft zelf tegen mij gezegd (en tegen al wie het wou horen) dat ie nooit bij het VB zou gaan omdat hij daar ethisch te progressief voor is."

Nochtans heeft hij vorig jaar onderhandeld met het VB. De enige reden waarom hij niet naar het VB is overgelopen is omdat hij niet de eerste plaats op de senaatslijst kreeg. Tot zover de "ethische" principes van JMDD.

#56852

melodius

 

Waarom ervan uit te gaan dat "de mens" goed of slecht zou zijn ? Dat lijkt mij een typisch staaltje Verlichtingsconstructivisme.

Wat Hayek betreft kan je er moeilijk omheen dat zijn denken eigenlijk het conservatisme legitimeert. Ik denk dat hij dat zelf ook wel doorhad en dat "why I am not a conservative" eigenlijk een nogal zwak pleidooi pro domo is. Wie zal zich inderdaad herkennen in het conservatisme waarvan Hayek afstand neemt ? De tekst gaat er goed in bij liberalen omdat hij op al hun knoppen drukt, maar daar blijft het ook bij. Niet dat ik het conservatisme van Hayek erg vind, let wel, etiketten zijn tenslotte krukken voor het intellect die vooral nuttig zijn voor personnages à la EricJans, die er anders niet meer aan uit kunnen.

Alleszins heb ik er voor mijn part geen moeite mee om mezelf te beschrijven als een conservatieve libertariër, waarbij "conservatisme" vooral staat voor anticonstructivisme.

#56855

BC

 

--- Waarom ervan uit te gaan dat "de mens" goed of slecht zou zijn ? Dat lijkt mij een typisch staaltje Verlichtingsconstructivisme. ---

En "collectivistisch"! (in de nasleep van een moord met racisme als motief zie je altijd wel wat lezersbrieven die zeggen dat "we allemaal" toch zo racistisch en onverdraagzaam zijn. Spreek voor jezelf he!) Daarom dat ik het liever over gemiddelden heb: ik zie gemiddeld meer ruimte voor een positieve mensvisie en een positief productief levensparcours (praktische verwezelijkingen) bij liberalen en conservatieven dan bij socialisten.

#56858

Nicolas

 

Het VB is evenmin conservatief. Ze zijn wel nationalistisch, maar dat is ook de SNP en die hebben een socialistische grondslag.

#61214

Henry Wilder

 

Om even terug in te pikken op het communautaire deel van de discussie en meer bepaald wat Melodius schreef over de Schaarbeekse burgervader. Melodius schrijft : "Nog een voorbeeld : de Brusselse burgemeester die het best Nederlands spreekt en die misschien het meeste doet voor de Nederlandstaligen in zijn gemeente is FDF vice-voorzitter Clerfayt in Schaarbeek. Jullie Vlaamse bril is zo goed op jullie neus gevezen dat jullie totaal niet begrijpen dat de aversie voor een Vlaamse overheersing slechts marginaal een taalkwestie is." Ik vrees dat dit ... volledig onjuist is. Om te beginnen is het de burgemeester van Brussel-Stad, Dhr. Freddy Thielemans (PS), die het best Nederlands beheert van alle Brusselse burgemeesters. En nu Schaarbeek : met + 100.000 inwoners de tweede grootste gemeente van het tweetalige Hoofdstedelijk Brussels Gewest maar het gemeentebestuur, onder FDF burgemeetser Clerfayt, investeert geen enkele euro in Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs. En dat is al zo sinds de vroegere Schaarbeekse burgemeester Roger Nols (ook al FDF) in de jaren 80 er de enige Nederlandstalige gemeentelijke school sloot. Het volledig gemeentelijk onderwijs is in Schaarbeek nu nog altijd eentalig Frans. Vive la Belgique! Dat is trouwens ook het geval voor Sint-Gillis, waar Brussels-Minister President Charles Picqué (PS) de titelvoerend burgemeester van is. En dat is in totaal voor 7 Brusselse gemeenten het geval : uitsluitend gemeentelijk onderwijs in het Frans. Het is slechts één van de vele andere manieren waarop Brussel verder terminaal verfranst wordt totdat ze zal worden wat Brussels Minister Pascal Smet (SP.a) nu al zegt : een Franstalige stad zondermeer. Het wordt tijd om na te denken of een stad als Brussel, die vooral vijandig staat tegenover alles wat Vlaams is en onverschillig tegenover alles wat Waals is, nog wel "onze" hoofdstad moet en kan zijn. Wordt het niet tijd dat Brussel vooral gewoon hoofdstad wordt van ... zichzelf? En laat Vlaanderen en Wallonië het geld dat ze nu via de federale staatskas in de hoofdstedelijke functie van Brussel moeten pompen maar in hun eigen regio investeren. Laat ons bijvoorbeeld kiezen voor werk in eigen streek in plaats van 350.000 Vlaamse en Waalse pendelaars dagelijks naar slokop Brussel te moeten laten sporen. Laat ons Brussel ontvetten en decentraliseren.

#61231

traveller

 

@ Henry Wilder

Je bent een beetje laat met je commentaar maar je hebt 100% gelijk. Laat Brussel in zijn vet gaar koken tot ze om hulp smeken. Dan kunnen we praten als ze eindelijk realistisch worden in plaats van hun franstalige arrogantie verder uit te buiten bij onze Letermekes.

#74122

de twee

 

Hallo,

Ik ben nederlanstalig van geboorte,ik heb ondertussen het frans geleerd en op het ogenblik spreek ik beter frans dan nederlands omdat ik het nederlands al tien jaar niet meer spreek,

Ik heb 18jaar lang mijn broek versleten on de nederlanstalige scholen,en wat ik daar hate was "ge MOET vlaams spreken" precies een krijgsgevangenis, in de leslokalen ok maar buiten spreekt ge wat ge wilt, ze zeggen altijd " ge moet twee talen kennen" en als ge een woord frans spreekt in een nederlanstalige school in brussel is het limiet of hij heft zijn rechter arm een beetje te hoog op en roept " ge MOET vlaams spreken".ik zij tegen hem, " gij komt zeker van overijse of hoeilaart of zoiets"

In de franstalige school er juist naast zeggen de leraars moesten ze hier een woord nederlands spreken dat zou goed zijn....

En nog iets, als een persoon zegt dat ik een onozelaar ben dan krijg ik het voordeel van de twijfel, maar als honderd mensen dat zeggen is er wel ergens een waarheid.

Ik werk bij een koeriersbedrijf, als ik bij de walen ga leveren is het onthaal veeeel warmer,in vlaanderen zijn al de roluiken dicht en dag meneer voor wa dist? wegblokades, controle overal, flitspalen om de te 2 meter zoals in nederland...

Ik zou zeggen, ik heb respect voor de twee, behalve voor flaminganten...als ik in vlaanderen kom spreek ik nederlands en omgekeert....

Iedereen heeft van sandra gehoort... let op de tekst.... http://www.red-sandra.be/ alleen voor vlamingen bestemt, precies of de franstaligen zijn daar niet gevoelig voor

#74123

Benny Marcelo

 

@de twee, je bent dan toch het schoonste bewijs dat nederlandstaligen wel frans willen leren, andersom niet, maar dat wist je al zeker!