Stevaert en Cuba: wat schrijven de Cubaanse media?

De Belgische pers is opvallend karig met nieuws over het bezoek van Steve Stevaert aan Cuba. Of het om een privé-bezoek gaat aan wat Cubaanse vrienden en kennissen, dan wel om een semi-officieel bezoek van een socialistisch partijvoorzitter aan een bevriende stalinistisch-communistische partij, is niet geheel duidelijk. Wat zoekwerk in Google op de naam "Stevaert" binnen domein .cu levert volgende twee berichten op, één van de Cubaanse partijkrant Granma en één van een plaatselijk radiostation:

Señor Steve Stevaert, voorzitter van de Vlaamse socialistische partij, is vrijdagnacht in ons land aangekomen, vergezeld van andere leden van die politieke macht uit het Noorden van België. De heer Stevaert zal een uitgebreid programma afwerken met onder meer een bezoek aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Investeringen en Internationale Samenwerking, en aan hooggeplaatste leiders van het Centraal Comité van onze Partij. Hij zal een bezoek brengen aan verschillende oostelijke provincies waar hij zowel de bevolking als de plaatselijke partij- en regeringsinstanties zal ontmoeten. Stevaert, één van de populairste en invloedrijkste figuren van Vlaanderen, bezocht Cuba reeds in februari 2003 in zijn toenmalige functie van vice-president van de Vlaamse regering. Bij die gelegenheid werden verschillende belangrijke akkoorden afgesloten die op verschillende vlakken de band tussen zijn regio en ons land moeten versterken. Eén van de doelstellingen van zijn huidig bezoek is continuïteit te geven aan die akkoorden, en om de bestaande relaties van respect en vriendschap met onze Partij en onze Regering uit te breiden. (Granma, 17 oktober 2004).


Fernando Remirez de Estenoz
De relaties met België zijn bevredigend, zei de Cubaanse kanselier Felipe Perez Roque tijdens zijn ontvangst van Steve Stevaert, voorzitter van de Vlaamse Socialistische Partij van dat Europese land. Het hoofd van de diplomatie van het Caraïbisch eiland herhaalde het belang van de banden met de Vlaamse socialisten en van de band tussen dat land van het Oude Continent, waarmee Havana groeiende commerciële contacten heeft, van samenwerking en van een respectvolle politieke dialoog. Perez Roque bedoelde dat het bezoek van de Vlaamse leider een nieuwe opportuniteit en een nieuwe impuls biedt voor de band tussen de partijen en tussen de respectievelijke regeringen. Stevaert, die een negendaagse agenda afwerkt in de Antilliaanse natie, bedankte voor het hartelijke welkom en drukte zijn hoop uit dat de bilaterale banden verder verbeteren. Hij drukte zijn persoonlijke overtuiging uit dat het altijd beter is om de dialoog aan te gaan, en hij sprak zich uit voor een dieper en wederzijds begrip op een zo creatief mogelijke manier. Ook aanwezig waren Fernando Remirez de Estenoz, lid van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Cuba, en Eumelio Caballero, vice-kanselier. De voorzitter van de Vlaamse socialistische partij kwam vorige vrijdag aan op het eiland, vergezeld van verschillende leden van zijn partij en van de regering. Stevaert is één van de populairste en invloedrijkste figuren in Vlaanderen en België. Zijn vorig bezoek aan Cuba vond plaats in februari 2003 in zijn toenmalige functie van vice-president van de Vlaamse regering. Bij die gelegenheid werden meerdere samenwerkingsakkoorden tussen beide partijen getekend. (Radio Angulo, 18 oktober 2004)

De Cubaanse pers lijkt er alvast van uit te gaan dat Stevaert in Cuba is vanuit zijn functie van partijvoorzitter. Verder zoekwerk op het Cubaanse internet over de relaties tussen België en Cuba, levert nog volgende interessante lectuur op.

Felipe Perez Roque
De Europese Volkspartij en andere rechtse Europese krachten hebben vorig jaar in het Europees Parlement verklaringen tegen Cuba gesteund, zonder op de hooge te zijn van de toenemende mishandeling van het eiland door de huidige regering van de VS in een oorlogssituatie. Recentelijk was het Parlement het toneel van provocaties door Reporters zonder Grenzen en vertegenwoordigers van extreem-rechtse Cubaanse ballingen uit Miami die deze campagnes financieren. Paradoxaal genoeg is het in Brussel dat we het meeste respect van heel de Europese Unie zien tegenover Cuba. De Belgische regering, in overeenstemming met haar traditionele buitenlandse politiek, verdedigt de dialoog in plaats van een confrontatie met Cuba. Die positie werd onlangs versterkt door het bezoek van minister van buitenlandse zaken Felipe Perez Roque aan België, waar hij een ontmoeting had met vice-premier en minister van buitenlandse zaken Louis Michel. Perez Roque werkte een uitgebreid programma af op uitnodiging van socialistisch partijvoorzitter Steve Stevaert. (Radio Revolucion, 23 maart 2004)

Interessant om weten is dat De Lijn 25 bussen verscheept heeft naar Cuba, door bemiddeling van Steve Stevaert en Renaat Landuyt. De moderne, wit-gele lijnbussen vallen op in het straatbeeld, tussen het verouderde autopark.

Trekt Stevaert zich iets aan van de schendingen van de mensenrechten in Cuba, de groeiende politieke repressie, het totale gebrek aan politieke vrijheid in het land? We zijn benieuwd naar zijn opheldering hierover na zijn terugkeer in België. Cuba is samen met Noord-Korea en Wit-Rusland één van de laatste stalinistische dictaturen. Trends-directeur Frans Crols schreef naar aanleiding van Stevaerts vorig bezoek aan Cuba een vernietigende commentaar.

P.S.: In 1997 maakte Waregemnaar Tom Van Overbeke een reis doorheen Cuba, te voet en met het openbaar vervoer, "buiten de gebaande paden". Hij schreef er een boeiend reisverslag over. We leren er uit dat de Cubanen al ritselend proberen te overleven, dat er woningnood heerst, en dat er op het eten van langoesten strenge boetes staan.

Reacties

#2139

JVS

 

Luc, hoed af voor je vertalingen.

Over vertaling gesproken, Stevaert is zonder twijfel gecharmeerd door de kreet "Cuba Libre!", waarbij hij denkt: libre (Spaans) = free (Engels) = gratis (Nederlands)

#102918

Commie

 

Na mijn doorreis door Cuba heb ik duidelijk kunnen vaststellen dat Cuba, ondanks alle onfaire beperkingen opgelegd door schurkenstaat Amerika als 3e wereldland wel beter scoort op gebied van volksgezondheid en onderwijs dan het rijke Amerika.

1:De beste dokters uit de regio Noord-Midden-Zuid Amerika zijn afkomstig uit Cuba !

2: De kindersterfte ligt beduidend lager in Cuba dan in de omringende (ook Usa) landen !

3: De levensverwachting is hoger in Cuba dan in Usa !!!

En dat voor een land dat zogezegd geregeerd wordt door een dictator ?! Ik vraag me af welke landen beter doen met zo'n embargo boven hun hoofd ???

Cuba was een openbaring voor mij, een bewijs dat het ook anders kan en dat solidariteit nog bestaat en niet zoals het er nu in het rijke westen aan toegaat, hier is het ieder voor zich en voor de pechvogels bestaat amper een degelijk opvangnet.

Cuba = menselijk , ondanks alle beperkingen heeft 99% vd mensen werk, degelijk onderwijs (nooit zoveel scholen gezien in 1 land), gezondheidszorg, een dak boven ieder hoofd en vooral authenthieke charme !

VIVA CUBA VIVA FIDEL VIVA LA REVOLUCION !!!

Wie Castro aanvalt zou beter eens zijn regime eens vergelijken met dat van vorige president (een echte dictator) Batista of types zoals Bush of Obama ... Dat zijn pas echte dictators die hun volk elke dag opnieuw bedriegen en overal ter wereld elke dag opnieuw 1000-den slachtoffers offeren.

Castro is een monument en een voorbeeld voor vele wannabe leiders op aard, met weinig middellen het maximum eruit kunnen halen. chapeau !!!

#2141

Eric Jans

 

Leve Steve! Leve de Socialistische Revolutie van de Hasseltse lijnbussen!!! Leve 'Havana'! (het productiehuis van TVLimburg), Leve 'Het Roodhuis' (één van de vroegere cafés van Robert 'Steve' Stevaert).

De Nederlandse diplomatie ligt momenteel dan wel met de Cubanen overhoop, maar swat!

Geen nood: Steve toont ons dat het anders en (uiteraard!) véél democratischer kan. Ik ben geen anti-democraat en ik zou het dus niet wágen tegen 'Steve' of tegen ook maar het minste van zijn standpunten een bedenking te formuleren.

Dus: HOERA, HOERA, HOERA voor onze partijleider!!! En dat het hem goed ga, daar bij onze geestelijke broeders en zusters van de Cubaans-Limburgse revolutie! HOERA! HOERA! HOERA!

#2144

Eric Jans

 

Zou Steve in Old Timers willen beginnen?

Lach daar niet mee... hij is er voor in 'Staat'!

25 publiek gefinancierde lijnbussen?

Ik hou m'n hart vast!

#2145

ivan

 

Zonder Europa en onze goede vriend Steve zou Cuba volledig geïsoleerd staan (met uitzondering misschien van Venezuela). Ook vanuit de VN heeft Cuba regelmatig veroordelingen opgelopen, het is al decennia uitgesloten van de Organisatie van Amerikaanse Staten en onlangs heeft zelfs Mexico Cuba de rug toegekeerd (of was het andersom?). Europa heeft min of meer de rol van de Soviet Unie overgenomen. Op zijn minst wordt hier een dictatoriaal regime gelegitimeerd. Anderzijds stel ik me toch ook vragen rond de politiek van confrontatie vanuit de V.S. Familie is een heel belangrijke institutie in Cuba. Maar nu heeft de Bush-regering beslist dat bezoeken vanwege vluchtelingen in Florida aan hun familieleden in Cuba slechts één keer om de drie jaar kunnen. Een domme beslissing. Overigens: het ministerie van financien zet veel meer manschappen in om overtreders van het embargo te pakken te krijgen dan de financiers van Osama Bin Laden en andere terroristen.

#2148

koen

 

zal ik politiek ooit begrijpen ?!

en voor zo'n partijleider moet iemand als FVDB de duimen leggen ?!

steve, leg mij het belang van democratie nog eens uit voor de volgende verkiezing, ik schijn het steeds te vergeten ...

wie licht de boeken van De Lijn eens door ? (staat daar (zoals bij OCMW A'pen)ook niet zo'n vrouwelijke poulain van de Sp-a aan de top ? om de potjes toe te houden?)

#2150

Reagens

 

Het zal zoals altijd wel om geld draaien. En een beetje extra zendtijd vr God Stevaert is ook altijd meegenomen (het kan niet altijd in de Laaste Show zijn niewaar). De al dan niet oprechte verontwaardiging over "dictators" en "oorlogsmisdadigers" wordt gespaard voor hoogbejaarden (zie Pinochet) of voor makkelijke/ populaire slachtoffers genre Sharon of zelfs Bush. Feit blijft dat consequentie ver te zoeken is en dat fatso Michel voor binnenlandse politieke doeleinden belangrijke handelspartners onnodig voor het hoofd stoot en De Gucht waarschijnlijk vroeg of laat verwijten gaat krijgen omdat hij eindelijk eens de waarheid zegt en voorwaarden durft/ wilt koppelen aan ontwikkelingssamenwerking.

Arm België om met zo een bende politici te moeten leven.

#2151

bram

 

Bij jouw 25 'moderne' bussen -als twaalfjarige ging ik elke dag met een dergelijke bus naar school, het jaar erop werden ze vervangen- moet je nog toevoegen: minstens 500 oude computers van de VDAB en twee ziekenwagens (aldus Gazet van Antwerpen). De hulp werd verzonden toen Stevaert Vlaams vice-minister president was. Dit jaar sloot Landuyt nog een contract met Havana over hulp bij de oprichting van een tabaksmuseum en wat extra bussen en het jaar voordien beloofde Stevaert de voorzitter van de Cubaanse duivenbond hoogwaardige Vlaamse duiveneieren.

De coalitiepartners gingen dus elke keer akkoord, want die bussen rijden nu ginds rond.

Bij de weg, ritselend proberen te 'overleven', woningnood, strenge boetes, schendingen mensenrechten, repressie. Net het bont en blauw gekleurde België ;)

#2155

Reagens

 

Trachten (in Cuba weliswaar met meer succes) de oppositie te liquideren kan je der mss ook aan toevoegen. Hadden we der nu ook het Cubaans klimaat bij gehad...

#2157

ivan

 

De ziekenwagens daar nog aan toe. Maar de bussen moeten geleverd worden omdat Castro tegelijk het automobielpark laat verloederen én er niet in slaagt zelf een serieus systeem van openbaar vervoer uit te bouwen. En 500 oude computers terwijl Castro er alles aan doet om te voorkomen dat Cubanen in aanraking komen met het internet. Cubaanse privé-ondernemers, hoe klein ook, worden langs alle kanten gepest. In vele opzichten was de dictatuur van Batista erger dan die van Castro. Maar bussen hadden ze toen niet nodig: Cuba stond inzake wagenbezit aan de top in Latijs-Amerika. Computers waren er toen nog niet, maar wel tv's. Ook op dat vlak was Cuba onder Batista zijn tijd ver vooruit. Hoe erg ook, men had tenminste nog een privé-leven en een zekere welvaart (Cuba in de jaren vijftig behoorde tot de groep landen met een middeninkomen.)

Het enige effect van een volledige staatscontrole van de economie is bekend: algehele verarming. Bussen als symbool van onderdrukking. Computers die tot niets dienen. Dat is het systeem dat onze Vlaamse socialisten nu proberen te redden. Zielig.

#2159

Outlaw Mike

 

Hm. Ik denk dat we hier blijkbaar een consensus hebben over de partijgrenzen heen. Ivan spreekt het meest voor mij.

Wat die bussen betreft: hoe zit dat eigenlijk: is het een gift? Zo ja , namens wie? Zo nee, hoe en hoeveel betaalde Cuba ervoor? Wie betaalde het transport? Onder welke ministerie ressorteerde de transactie? HOE KOMT HET DAT ER, BIJ MIJN WETEN, NIETS OVER DIE BUSSEN IN DE MEDIA STOND????? (en als het vermeld werd, zal het wel in de voorlaatste paragraaf van een dipshit artikel op de 17de blz. geweest zijn).

#2162

Reagens

 

Het feit dat het Cubaans wagenpark niet is onderhouden heeft bij mijn weten te maken met de boycot die opgelegd is door de amerikanen (met die wet die ook Europese bedrijven kon straffen o.m.). Feit blijft dat zoals bij iedere boycot de burgers het slachtoffer zijn en niet de machthebbers. De Cubanen hadden daar trouwens een aantal jaren terug een deal gedaan met een (als ik mij niet vergis Italiaanse) zakenman die een schip met Fiats naar ginder had gestuurd in ruil voor een aantal auto's die daar nog rondreden (allemaal van in de tijd van voor Castro ergo héél waardevolle old-timers) waardoor er terug nieuwe auto's beschikbaar waren. Maar ik denk niet dat je een Opel dealership (of gelijk welk ander internationaal merk)gaat vinden in Havana en omstreken, waardoor een wagenpark op orde houden wel héél moeilijk is.

Castro is niet bepaald een engeltje, maar de schrijnende situatie is er door toedoen van de verenigde staten (meer bepaald door gelobby van American Fruit, nu gekend van de Chiquita bananen die zwaar geld verloren hadden door de revolutie).

Zo heb ik het toch onthouden van mijn geschiedenislessen dus moesten er onvolkomenheden in mijnen uitleg staan, vertel vooral waar ik verkeerd zit en hoe het werkelijk zit.

#2164

JVS

 

Steve zit al terug in het vliegtuig huiswaarts. Vroeger dan voorzien, omdat Frankie VDB ambetant is geweest.

Pak hem Steve, pak hem!!! Wwwwwwafff!!!!

#2165

Von

 

Een geluk dat Reagens hier nog de Amerikaanse boycot van Cuba aanhaalt want anders moest ik tot de conclusie komen dat ik nog nooit zoveel onzin op 1 webpagina gelezen had dan hier. Dan heb ik het niet over de tekst van Luc die nog beargumenteerd is, hoewel ik het er niet volledig mee eens ben, maar wel over het zielige niveau van vele reacties.

#2166

LVB

 

@Reagens: ik dacht dat het vooral Bacardi was dat gelobbyd heeft voor een Cuba-boycot. Maar de schrijnende situatie enkel en alleen aan de boycot wijten, is wel al te makkelijk. Van een economisch systeem op marxistisch leest, waarbij de overheid eigenaar is van de productiemiddelen, waarbij alles van bovenaf gepland wordt en ondernemerschap en persoonlijk initiatief dus enkel op de zwarte markt bestaat, en waarbij het verband tussen inspanning en beloning omwille van het gelijkheidsideaal onbestaande is, kan je nu eenmaal geen economische wonderen verwachten. Daarom is die boycot alleen al vanuit PR-standpunt een slechte zaak. Zonder boycot zou het duidelijker zijn dat het Cubaanse economische systeem inferieur is, met boycot kan die boycot door Castro en zijn fans altijd als excuus gebruikt worden voor alle ellende.

#2169

Ben Winden

 

Als 'partijgenoot' over de grens intereseert mij, wat de Belgische media over Steve Stevaert en Cuba berichtten. Is hij kritisch over Fidel Castro die ondertussen voor meer moorden, vermissingen, martelingen en gevangennemingen heeft gezorgd dan, bijvoorbeeld, Pinochet?

#2170

JVS

 

Steve, jongen, hoe dikwijls moet ik het u zeggen: als je een banaan eet, gooi dan de schil in de vuilbak en niet op de grond.

http://www.cnn.com/2004/WOR...

#2171

Reagens

 

Was niet de bedoeling om te impliceren dat de economische boycot de enige schuldige is. Castro is geen doetje en het economisch systeem ginds leid alleen maar tot problemen. Maar ik heb den indruk (net als bij Saddam en andere totalitaire regimes) dat economische sancties alleen maar leiden tot de versteviging van die regime's (hetgeen ergens mss logisch is, als je toch al in het verdomhoekje wordt geduwd en wordt gestraft, waarom de mensenrechten gaan respecteren...).

#2172

Quattro

 

Twee jaar geleden was ik nog op reis in Cuba, en niet in de rijkeluizenhotels zoals de meeste toeristen, maar illegaal bij een gastgezin. Inderdaad, iedere morgen moesten we ongemerkt de woning verlaten, na eerst te zien of er geen politieman of buur voorbijliep. Kritiek op het regime wordt niet getolereerd, er heerst armoede... Wij hebben inderdaad de negatieve kant van Cuba gezien.

Maar... de vooroordelen die hierboven staan zijn geldig in quasi 80% van de landen op onze wereld. Fixeer je dus niet enkel op een land als Cuba, als je met moeite weet hoe het leven daar is. Voor een derde wereldland is het een voorbeeld voor veel anderen als je kijkt naar de organisatie. Om met zo weinig middelen ronde te komen, is op zijn minst gezegd bewonderenswaardig. De geest in het land is prachtig, maar dan moet je wel weg uit de steden en naar het veel armere platteland trekken. De mensen voelen zich niet zo veel onderdrukt, maar wijzen (natuurlijk ook door de massale propaganda) de kapitalisten aan voor de ellende. En ik geef ze gelijk!

Stop eens met al jullie vooroordelen en kritiek zolang je Cuba niet gezien hebt. Als ik moet kiezen tussen een stalen regime als dat van Castro, en een Imperialisme dat na zijn dood dit land ten gronde zal richten (cfr Domenicaanse republiek), dan kies ik voor het eerste. Ik spreek het zeker niet goed, maar aan gebrek van beter...

Stop de boycot van Cuba en laat het land op een eigen tempo herorganiseren. De clash die er nu zal aankomen zal dit historisch land ten gronde richten. Oude bussen en PC's zijn een zeer klein stapje in de goede ricting.

Landen als Syrië en Saoudi Arabië staan nu opeens wel de juiste kant. Dictaturen en represaillistische landen als Israël en Nigeria lopen jaarlijks weg met bergen bloedgeld. Hypocriete westelijke wereld!

Het staat je vrij mij een linkse idealist te noemen (ben ik ook), liever dat dan een rechtse imperialistische egotripper (zolang onze economie het maar goed doet)

PS. Castro boycot het internet niet, want de Cubanen hebben sinds kort toegang tot het internet via cypercafés. Je wordt niet gefilmd, moet je niet identificeren en het net is niet gecensureerd, wel is het voor die mensen verschrikkelijk duur om een uurtje te surfen.

#2175

ivan

 

@Quattro: ik ben het er niet mee eens dat je pas over een land (en vooral zijn leiders) mag oordelen voordat je er geweest bent. Zolang je kritiek onderbouwd is, zou dat toch geen probleem mogen zijn. Integendeel als het over een dicatuur gaat moet je kritisch zijn ook al ben je er niet geweest. Trouwens je hebt zelf nogal flink wat kritiek op andere landen zoals Israel: ben je in al die landen al geweest dan? Overigens Israel als een dictatuur omschrijven...onderbouw dat eens!

Wat de boycot betreft: die komt alleen van de de Amerikanen. Tot eind jaren tachtig kreeg Cuba steun van het Sovietblok. Lange tijd zijn er warme betrekkingen geweest met Latijns-Amerikaanse landen als Venezuela en Mexio. En ook Europa was nooit veraf. Er is dus nooit een algehele boycot geweest van Cuba. Toch is dat land afgegleden in de armoede. Castro treft voor een deel schuld: maar verwacht van een dicator niet dat hij de hand in eigen boezem steekt.

Ten slotte: je houding is weinig consequent. Je bent tegen de boycot, maar je bent nu al aan het klagen dat Ameriaanse bedrijven na de dood van Castro het land ten gronde zullen richten. Wat is het nu? Wil je de Amerikaanse bedrijven buitenhouden of binnenlaten?

#2176

LVB

 

@Quattro: ik vind de boycot van Cuba dus ook geen goede zaak. Maar hoewel enkele basisbehoeften zoals voeding en gezondheidszorg op Cuba wellicht beter voldaan zijn dan in sommige andere ontwikkelingslanden, kan je niet naast de onvrijheid kijken. Vrije meningsuiting (op politiek vlak), vrijheid van vereniging (voor politieke verenigingen), en ook vrijheid om te emigreren zijn basisrechten die in Cuba met de voeten getreden worden. Voor die onvrijheid kan je de schuld niet op het embargo steken. En ja, in Saoudi-Arabië is er een minstens even grote onvrijheid. Ik hoop dan ook dat het regime in Saoedi-Arabië valt, maar dan wel op zo'n manier dat wat er in de plaats komt niet nog erger is en het kamp van onze vijanden niet versterkt.

#2177

ivan

 

Als Castro het echt goed meent met de Cubanen, waarom organiseert hij dan geen verkiezingen? De wereldgemeenschap kan dan afgevaardigden sturen om te zien of alles eerlijk verloopt. Indien wel, dan mag Stevaert van mij direct 200 bussen leveren. En dan kunnen de Amerikanen met hun boycot de pot op. Cuba is democratisch, Europa drijft handel met Cuba en investeert in dat land en de economische groei kan hernemen. Dus nogmaals: waarom geen verkiezingen?

#2179

Bema

 

beste Von, als het dan toch zo heerlijk is in dat arbeidersparadijs, waarom willen er dan zovelen vertrekken? En dan nog liefst naar het land dat hen boycot? Degenen die er dan naartoe gaan, zijn toeristen en enkele zakenlui, maar vooral veel idiote politici die beweren daar iets te kunnen leren. De voornaamste gemeenschappelijke deler aan de Cuba-gangers is de wetenschap dat ze er niet moeten blijven.

Het doet me denken aan de DDR, Roemenië e.d. destijds. De communistische paradijzen op aard, tot de zweer openbarste. Dat waren bij mijn weten geen ontwikkelingslanden maar door het doorgedreven socialistische systeem op de rand ervan gebracht.

#2180

Von

 

Lieve schat, zie je in mijn reactie iets staan over het arbeidersparadijs ? Neen toch.

Opmerkingen als "Maar de bussen moeten geleverd worden omdat Castro tegelijk het automobielpark laat verloederen én er niet in slaagt zelf een serieus systeem van openbaar vervoer uit te bouwen" en "Leve de Socialistische Revolutie van de Hasseltse lijnbussen!!!" getuigen van weinig niveau.

Wat de bussen betreft is Cuba trouwens niet het eerste land dat afdankertjes krijgt uit België.

#2183

Bema

 

Beste Von: Als je het niveau van de anderen zo ondemaats vind dan veronderstel ik dat je de jouwe tot de betere soort vind.

De meeste reacties gaan nu eenmaal over de ''zegeningen'' van het doorgedreven socialisme (communisme noemt dat toch) en het feit dat Stevaert daar zijn soelaas gaat halen. Je vindt die reacties van andere mensen op 1 webpagina toch onzin...??? Vandaar mijn reactie.

De wortels van die economische boycot liggen voor wat ik mij herinner eerder in het feit dat Cuba onder Castro van plan was Russische atoomraketten te plaatsen tegen de VS. Cuba geraakte toen niet alleen economisch maar ook militair geïsoleerd. Er was toen zelfs sprake van een derde wereldoorlog, die er gelukkig nooit gekomen is.

Dat is nu mijn kennis en mening over het hele gedoe met Stevaert en co.

Rekenend op je minachting,

je lieve schat

Bema

#2187

Reagens

 

@Bema

Hier ben ik het niet eens met u Bema, het feit dat er raketten werden geplaatst op Cuba heeft geen uitstaans met de boycot (die raketten zijn er nooit gekomen dus waarom nu nog een kleine 40 jaar na datum nog altijd die boycot). Verder was er in de periode van de rakettencrisis een strategisch héél goeie reden om die daar te zetten. Het feit namelijk dat er toen ook al tot vlak bij de Russische grenzen Amerikaanse raketten opgesteld stonden en dat diezelfde amerikanen nadrukkelijk met het idee hebben zitten spelen om een zogenaamde pre-emtive strike uit te voeren d.m.v. die raketten vlak bij de Russische grens (die raketten lanceer je niet in 1,2,3) en de reactietijd voor de Russen zodanig klein maken dat ze niet of nauwelijks tijd hadden om te reageren. De Russen wouden die raketten in Cuba opstellen om de Amerikanen een koekje van eigen deeg te geven. Verder ben ik zo goed als eens met je, maar wou toch even de puntjes op de i zetten.

#2188

LVB

 

@Bema, @Reagens: De boycot is een reactie op de nationalisatie van (o.a. Amerikaanse) privé-bedrijven op Cuba na de revolutie. Nationalisatie zonder vergoeding komt neer op diefstal. Hoe zou jij het vinden als de staat jouw huis zou onteigenen zonder één euro vergoeding?

#2189

Von

 

Vier factoren hebben geleid tot het instellen van een economisch embargo tegen Cuba door de Verenigde Staten :

1. De landhervormingen waardoor ook vele Amerikaanse grootgrondbezitters werden getroffen.

2. De overeenkomst met de Sovjetunie betreffende de economische samenwerking tussen beide landen (1960).

3. Het olieconflict waarbij de voornaamste slachtoffers Standard Oil , Texaco Oil Company en Royal Dutch Shell waren.

4. Het conflict rond de suikerquota van Amerika en het opkopen van suiker door de Sovjetunie.

Randfactoren die eveneens een rol speelden in het instellen van het embargo : het zuiveren van de Cubaanse regering van burgerlijke elementen (o.m. Felipe Pazos die als hoofd van de Nationale Bank vervangen werd door Ernesto Guevara), de weigerachtige houding van Cuba ten aanzien van de door het IMF en de wereldbank gewenste economische maatregelen, de toenemende invloed van de communisten (jawel, pas in 1961 begon Castro tijdens zijn toespraken over het socialisme en het marxisme-leninisme te preken. Twee jaar na zijn machtsovername.) ...

Castro's Movimiento 26 de julio was in oorsprong een middenklassebeweging die zich tegen het dictatoriaal bewind van Batista verzette. Het ging niet over een communistische beweging op zich.

#2193

Bema

 

@Luc, Reagens; Moesten ze het proberen, ik zou het nog rap in de fik steken. Tuurlijk ben ik daar niet mee akkoord. Het is inderdaad waar dat de boycot gestart is met de nationalisatie. Goed dat je me daar even terug aan herinnerd. Ik heb nooit problemen gehad om mijn ongelijk toe te geven hoor maar het was ik niet die hier met veel poeha kwam aankondigen dat de anderen hier onzin verkopen. Het is maar de dunk die je van jezelf hebt nietwaar?

Blijf ik natuurlijk nog altijd met de vraag zitten wat die Stevaert daar in feite te zoeken heeft; mijn slecht karakter doet mij vermoeden dat het ons op één of andere manier weer een aardig centje gaat kosten en als er ergens corruptie of gesjoemel is met openbare financïen zijn de socialisten toch nooit ver uit de buurt, als ze er al niet midden in zitten.

Het plezante aan het bloggen vind ik dat iedereen kan reageren zonder de hovaardigheid van politieke of mediatypkes of anderen te moeten ondergaan. Hopelijk blijft dat zo.

#2195

Reagens

 

Merci voor de verduidelijking Luc.

@Bema: alsjeblieft, denken dat een voorzitter van de vlaamse socialisten zich zou inlaten met corruptie. Dat is gewoonweg ondenkbaar. ;)

#2229

Edwin

 

@ Von: jaja... jullie linkse jongens zien natuurlijk altijd het grotere geheel van iets. Maar zijn jullie ook bereid het kleinere deel ervan te onderkennen?

Ja dus: ik vind het platte opportunistische en links-demagogische politiek om alleen in Hasselt gratis bussen te laten rijden.

Waar is het grotere geheel? Plots verdwenen? Precies: heel Vlaanderen mag daarvoor mee betalen.

Wat Fidels burgerlijke revolte tegen Batista betreft: ik wil je eenvoudigweg niet geloven. Waarom niet? Omdat het vandaag ook al 15 jaar geleden is dat de koude oorlog verleden tijd is. (Fidel vocht trouwens met Belgische wapens)

Wat houdt hem tegen om vrije verkiezingen te organiseren? De voormalige koude oorlog?

Welke voorstellen heeft hij de laatste 15 jaar al gedaan om wat gematigder uit de hoek te komen?

Overigens: het sociaal-economische palmares van Pinochet is voor Chili veel en veel minder negatief uitgevallen dan vele linkse broeders ons hier willen doen blijven geloven.

Maar Pinochet is en blijft een dictator en verdient - alleen al daarom - dus een veroordeling.

Die ingesteldheid mis ik in jouw uiteenzetting over Cuba.

#2230

Pieter

 

hoe dan ook mag een harde diplomatieke opstelling tegen Cuba niet betekenen dat de sancties moeten worden opgeheven.

Zonder sancties zijn ze daar in minder dan een jaar van Castro verlost! En wordt het weer een mooi kapitalistisch gokparadijs

#2231

Pieter

 

sancties dus weg! (foutje eerst)

#2248

Quattro

 

terug van weg:

Ik ben heb behoorlijk veel ervaring met Israël daar is het ook erg (gevangenisstraf van 10 jaar omdat je militaire plicht weigert is daar de regel), vije meningsuiting kan, maar dan wordt je zwaar aangepakt door de regering en de conservatieven, maar toch...

En echt, zie eerst Cuba, oordeel dan. Besef dat zij leven onder propaganda, maar dat wij leven onder de contra-propaganda.

1. Organiseer verkiezingen: weinig nut, eerlijk zijn ze zeker toch niet, en al waren ze eerlijk, de propaganda zit zo diep geworteld dat de mensen toch voor het socialisme stemmen (met uitzondering van de Nouveau-Riche)

2. De boycot heeft inderdaad meerdere redenen waaronder het invoeren van het communisme, herverdeling van het land en de rakertcrisis deel uit maken. Maar de belangrijkste reden is dat het was om de invloed van het communisme en het eventuele uitdeinen naar volledig Latijns Amerika vermeden moest worden.

Cuba is een geval apart, een prachtig land met een wrange smaak, op de rand van de afgrond, waar het nu al decennia lang op balanceerd. Na castro ligt het erin, helaas...

Als ik moet kiezen tussen een imperialistisch regime dat over lijken gaat en een communistisch regime dat over lijken gaat (want de oplossing ertussen in in de derde wereld niet mogelijk) dan kies ik voor het communisme. Hier hebben de mensen tenminste een waardig bestaan, al wordt het afgeknot. Anders hebben, zoals eerde al gezegd situaties als in de Domenicaanse'republiek', Haïti, Colombia...

Zolang het fundamentele kapitalisme en de ongelijke verdeling van rijkdom niet wordt aangepakt draaien we in cirkels, zullen we alsmaar meer terreur verkrijgen...

Helaas wordt de wereld bestuurd door geld (niet door politiek) en kan dit regime zichzelf enkel handhaven door ongelijkheid te handhaven.

gegroet,

een idealist (maar iemand die tenminste nog durft dromen, en dat pakken ze mij niet af)

PS Zo een discussies, dit verruimt de geest tenminste, veel beter dan al die afstompnede media (en qua afstompen, daar kan Cuba wel iets van)

#2266

Outlaw Mike

 

Edwin schreef: <I>Overigens: het sociaal-economische palmares van Pinochet is voor Chili veel en veel minder negatief uitgevallen dan vele linkse broeders ons hier willen doen blijven geloven.

Maar Pinochet is en blijft een dictator en verdient - alleen al daarom - dus een veroordeling.</I>

Ik ben het hier volledig mee eens. Volgens mij is het zelfs zo dat rechts dictaturen op termijn zelfvernietigend zijn, daar zij toelaten "that one thrives economically, if you shut up politically". Maar op die wijze wordt dus een welvarende middenstand gecreërd, die zich op termijn toch politiek gaat roeren. Ik heb geen harde gegevens over de economische prestaties van het Chili onder Pinochet, maar ben er absoluut zeker van dat onder Allende Chili verzonken zou zijn in de armoede. Ergo, beter de rechtse dictatuur dan de linkse.

Let in dit verband ook op het Spanje van Franco, dat zo rond 1964 het tijdperk van het "Spaanse mirakel" begon te beleven. Rechtse dicaturen zijn te verkiezen boven linkse, op termijn wordt het beter. In linkse dicaturen gaat het enkel van kwaad naar erger, zie NK, Cuba, de USSR...

#2304

palmer doubel in Waregem

 

De discussie over de situatie in Cuba doet denken aan deze grap : Tijdens de Eeerste Wereldoorlog lieten Duitse onderzeeers veel geallieerde schepen zinken.Churchill vroeg een Britse admiraal om een adviserend voorstel.Die zei: "Kook ze uit de oceaan ".

"Hoe in 's hemelsnaam ?" vroeg Churchill.De admiraal zei : "U vroeg mij om het voorstel,niet hoe we het gingen doen.'Een ideologisch gedachtegoed is ook een kook-ze-uit-de-oceaan-mentaliteit.

Ik lees dat de fula,dit is de dollar in Cuba, uit het straatbeeld in Cuba moet verdwijnen.Familieleden van Cubanen in Amerika mogen nu niet langer via de website sercuba.com geld overmaken naar het eiland.De geldzendingen door Cubanen in het buitenland worden geschat op 800 miljoen tot 1,2 miljard VS dollar (625 miljoen tot 938 miljoen euro )per jaar.De inkomsten uit toerisme,geschat op jaarlijks twee miljard dollar zijn ook een belangrijke bron van inkomsten voor Cuba.Het gebruik van contante dollars wordt nu door Fidel Castro verboden.Dit is van simbolische waarde sedert het handelsembargo dat in 196O van kracht werd na de nationalizering van de Amerikaanse eigendommen in Cuba.Het verbod op het wisselen van dollars zal echter voor Cuba ook geld opbrengen.De Cubanen zullen in de komende dagen en nweken massal dollars inwisselen voor coverteerbare Cubaanse pesos en dit voordat op 8 november een commissie van tien ceznt per dollar ingaat.Na 8 november zal het omwisselen door de vele toeristen en ook Cubanen leiden tot een nieuwe voortdurende stroom aan inkomsten in harde valuta.Er is een razzia tegen de dollar op gang gekomen.Of hoe eeen van de laatste communistische dictatuurstaten munt slaat uit een sanctie tegen zijn aartsvijand Amerika.Want in de plaats van de dollar komt de zogenaamde converteerbare peso,die nominaal één dollar waard is,maar die zalde cubaanse staat verkopen met een commissie van van tien procent.De commissie,en ik weet niet of Steve Stevaert daar tijdens zijjn bezoek in Cuba al van op de hoogte was,geldt niet indien de converteerbare peso wordt gekocht met euros of andere buitenlandse valuta's.Of werden de Hasseltse lijnbussen volledig kosteloos geschonken aan Cuba?

#90076

Corse

 

. I love Cuba & Fidel “The Cuban dream”.
Het land der onmogelijke mogelijkheden.

Wij zijn de laatste 10 maanden 3 keer in Cuba geweest, dit telkens gedurende 3 weken.
Al onze dromen hebben we daar waar kunnen maken.

§ 600 km gevlogen met een prachtige helikopter voor 20 pers, tot in de jungle.
§ Verschillende keren gevaren met een prachtige 40 pers. catamaran met zeil, veel Caribische eilanden gezien.
§ Met dolfijnen gezwommen in open zee, tussen twee dolfijnen hangend aan de bovenvinnen en meegetrokken tegen ongelooflijke snelheid, een droom.
§ Deltavliegen boven de zee van Varadero, prachtig, prachtig.
§ Met een nieuw vliegtuig voor 30 pers naar Cayo Largo geweest, één van de prachtigste eilanden in de Caribische zee, ik hou van Cuba!
§ Havana by night en Cuba libre drinken in de Hemingway bar, spontaan op straat dansen met Cubanen.
§ Caribbean tropical show in Matanzas bij nacht en in open lucht, ongelooflijk decor en de mooiste vrouwen ter wereld.

Ik heb mijn hart verloren in Cuba:

De Cubanen, allen gestudeerd, een prachtig niet agressief volk en hun ongelooflijke manier van leven.
De onaangeroerde 4.300 eco-eilanden, de Caraïben en zijn maagdelijke idyllische stranden, adembenemend.

Natuurlijke ligging:

§ Ik maak mijn geen illusies, de ligging van dit immense eiland is niet te vergelijken met België, zij hebben vijf voor op ons, Cuba biedt nog veel meer mogelijkheden.
§ Alleen al het constant warm klimaat en drie keer meer daglicht. (subtropisch klimaat)
§ Het voorradig zijn van grote hoeveelheden zoet water in dit warm klimaat.
§ De vruchtbaarheid van de meeste gebieden.
§ De ongeschondenheid van de paradijselijke maagdelijke natuur! (de jungle en het ontstaan van nieuwe maagdelijke eilanden)
§ Gezonde lucht en helder zoet en zout water, zonder vervuiling!

Het prachtige sociale systeem:

§ Gratis: huishuur, water, elektriciteit, gezondheidszorg en medicamenten.
§ Gesubsidieerd: voedsel en kleding.
§ Eén jaar: betaald zwangerschapsverlof.
§ Pensioen: na 30 jaar werken, twee jaar terug was het slechts 25 jaar.

Voordelen: geen criminaliteit, rustige mensen zonder stress, temperatuur altijd tussen de 26 en de 28 graden, altijd lachen, muziek maken en dansen, prachtig en maagdelijk biologisch evenwicht, vissen en duiken, daar zit vis!

Globalisme:

Kennis en ervaring en technologie uitwisseling over de totale planeet is uiteraard zeer interessant en vooruitstrevend.
Ecologische systemen en technologieën vergelijken en verbeteren indien ze aan bepaalde noodwendigheden voldoen is uiteraard goed.
Maar hier stellen we de vraag weer, wat is noodzakelijk en wat is overbodig.
Dit is uiteraard direct verbonden met de levensideologie, de zin, onzin of waanzin van het leven.

Zin, onzin of waanzin: (honderd jaar perverse vrijmarkteconomie laat zijn sporen achter).

Wij zijn reeds vijf generaties ondernemers, ik weet wat vrije markt en consumentisme is.
Op het einde van mijn loopbaan denk ik na over de zin en onzin van vrije markt, de onzin is veel groter dan de zin.
Het is goed in eigen hart te kijken nog even voor het slapen gaan!

Geen vrije markt of turbo casino kapitalisme:

§ Duw de Cubanen niet in fabrieken, werkhuizen en burelen voor 50 jaar, tot hun leven volledig verloren is gegaan, en dit dan vrijheid noemen?
§ Dit om opgedrongen vergankelijke rommel te kunnen kopen, dit is modernisme en consumentisme puur?
§ En laat ze niet bijwerken voor een autootje. (een b.m.w of een mercedes)
§ Laat geen stinkende fabrieken de Cubaanse paradijselijke natuur verpesten, tot alle leven in zee is vernietigd, de lucht verpest en de aarde gecontamineerd is.

Wij weten hoe dat moet, ze moeten aan ons geen voorbeeld nemen, wij zijn de experts in het vervuilen van ons eigen nest.

Toekomst:

Door de enorme economische recessie in de VS willen zij toenadering met Cuba, het valse neoliberalisme zwakt af.
Nu Cuba er bovenop komt met de Latijns-Amerikaanse samenwerking wil de VS het embargo versoepelen en invloed.
Uiteraard om de wereld later te laten geloven dat hun hulp het enige zaligmakende is.
Alle systemen zijn goed om Cubaanse alternatief in diskrediet te brengen, wat het ook kost.
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat Cuba zijn grenzen niet zal openzetten voor die 300 miljoen perverse en decadente vrijmarkt toeristen, (de Yanks)
Een invasie en geen plaats meer voor serieuze mensen zoal wij Europeanen, ik mag er niet aan denken, Cuba is niet te koop beste perverse Yanks, dit eiland mag niet verloren gaan door perverse vrije markt en turbo casino kapitalisme, want dan is alle hoop en goede wil verdwenen op onze planeet.
Zo snel mogelijk moet het totale eiland Cuba benoemd worden tot Eco-sfeer door het Wereld Natuur Fonds, tevens op de wereld erfgoedlijst Unesco vermeld staan als totaal beschermt erfgoed.

http://whc.unesco.org/en/ne...

https://www.youtube.com/watc...

We moeten eerlijk zijn, het enige wat de VS willen in Cuba is:

§ Dat ze hun gokparadijs (Las-Vegas) terug naar Cuba kunnen overbrengen zoals vroeger.
§ Dat ze met de Cubaanse, de mooiste vrouwen ter wereld terug een hoerenwinkel kunnen openen zoals vroeger, een hoeren eiland voor hun excessen.
§ Dat ze op de (4.300 maagdelijke en prachtigste Caribische eilanden ter wereld rond Cuba) terug de villa’s van de rijkste der aarde kunnen zetten.
§ Met hun immense jachten aanmeren en met de privaatjets landen voor de villadeur, dat is voor hen ideaal.
§ Het noorden van de VS gebruiken voor hun vervuilende industrie en in het zuiden in (Cuba) wonen.
§ Dat ze het totale prachtige Cuba vol met 7 sterren hotels kunnen zetten waar enkel de elite kan komen, en waar de totale Cubaanse bevolking hen kan dienen. (de moderne slaven)
§ De zogenoemde vrije markt samenleving, waar decadentie, extravagantie, moraalverval en rijk en arm welig tieren, zou van dit ecologisch paradijs een storthoop willen maken.
§ Voor de gewone Cubanen te helpen zal het zeker niet zijn, eigenbelang!

Dat is het plan van de VS met Cuba, dat de gebroeders Castro dat niet willen, dat lijkt mij duidelijk.
Het hoofd koel houden dus gebroeders Castro, en laat u niet vangen door het perverse conservatieve neoliberalisme.

#90077

Corse

 

Viva Cuba:
Eiland van de Antillen en paradijs op aarde:

Het onaangeroerde, ecologische en paradijselijke eiland gelegen op de kreeftskeerkring met een constant klimaat van 27 graden.
Dit eiland is 1.250 km lang en 104.945 km² groot en heeft een bevolking van slechts 11 miljoen inwoners.
Het heeft een weelderige groene plantengroei met kristalhelder zout en zoetwater in overvloed.
En niet te vergeten de 4.195 paradijselijke maagdelijke kleinere eilanden van Cuba met een oppervlakte van 110.922 km²
Alles samen goed voor 215.867 km² ongeveer te vergelijken met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië zonder Noord-Ierland.
De 3.966 km lange koraal riffen zijn één van de grootste ter wereld, er zijn 900 verschillende vissoorten.
Het zuivere voedsel zonder middelen om alles snel op te fokken omwille van winst en commercie.
De zuivere lucht, rivieren, bodem en zee, dit door het onttrekken van de overbodige consumptie middelen.
De mens leeft hier niet als een kind in de speelgoedwinkel waar hij het liefst alles wil opkopen en voor zichzelf wil hebben uit hebzucht.
De fatale hebzucht wordt hier niet tot in het oneindige gemanipuleerd door reclame en consumentisme.
De natuur die moeder is van alle leven wordt hier gerespecteerd.

Daarom soevereiniteit:

Elk alternatief of ander systeem, hoe eigenaardig het voor ons ook lijkt moet een kans krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien op onze planeet, dan pas kunnen we ons menswaardig en soeverein achten, dit met respect voor andere systemen en culturen en zonder deze te verstoren en vooral hun soevereiniteit leren respecteren.
Een systeem kan plots evolueren naar een zeer goed systeem, als het maar de kans krijgt om te evolueren, deze verscheidenheid maakt de mens zo uniek.
Zoals wij en ons systeem ook geëvolueerd zijn naar een min of meer democratische vorm, en daar ook tijd en geduld voor nodig hadden, dit is nu éénmaal evolutie: leren.
We moeten voorkomen dat vrijmarkt monopoliseert, dit ontaard in arm en rijk en een milieucatastrofe wat nu het geval is!
De huidige vrije marktmonocultuur waarvan niemand kan bevestigen dat dit het beste of het ideale systeem op onze planeet is.
Monocultuur en monopolisering van systemen lijden naar de ondergang.
We hebben dringen nood aan alle soorten van alternatieven waarvan we in een later stadium wat van kunnen leren!
Het huidige vrije marktsysteem moet dringend beconcurreerd worden, dit is het doel van alle alternatieve systemen of tegenpolen.
Individuen staan nooit los van hun politieke of economische systemen, tradities of hun omgeving, dit benadrukt tegelijkertijd ook het feit dat deze inbedding (geconditioneerdheid) nooit mag leiden tot onderdrukking van het kritische denken, verbeeldingskracht en openheid voor andere levensstijlen.
Het goede uit andere levensstijlen benutten brengt een samenleving dichter bij een meer ideale manier van leven.
Een voorbeeld als Cuba, waar de mens zich integreert in het ecologisch geheel, een respectabel alternatief voor vrijmarkteconomie waar hij de allesvernietigende ecologische factor is!

http://www.happyplanetindex...

Geschiedenis:

Voor het bewind van Castro was Cuba de bekendste en grootste hoeren en goktent van de VS.
Nog steeds is de VS nijdig en haatvol omdat ze in hun achtertuin deze hoeren en goktent van het verleden zijn kwijtgespeeld.
Ze hebben daarvoor het alternatief gokparadijs (Las-Vegas) in de woestijn moeten aanleggen.
Want de nevenwerkingen van vrijmarkt veroorzaken decadentie, extravagantie en moraalverval en deze moeten gecompenseerd worden uiteraard.
Nog steeds loopt het water uit de mond van de VS bij het zien van Cuba en dit na verschillende generaties.
De VS staat te kijken als een hond op een loopse teef, dit om deze prachtige loopse teef (Cuba) te kunnen dekken.
Het enige wat de VS op Cuba bezit zijn hun folterkamers van Guantánamo Bay, deze zijn buiten de VS gelegen omdat geen enkele democratische nationale of internationale wetgeving er vat zou kunnen op hebben, VS militaire interventies kunnen alle mensenrechten op deze manier ongestraft vertrappelen.
Tevens heeft de VS folterkamers in: Irak, Afghanistan, Egypte, Roemenie en Polen enz.
Waterfolter: https://www.youtube.com/watc...
We zijn met de nevenwerkingen van vrijmarkt opgegroeid, daardoor ruiken we de subtiele en slopende vrijmarktstank niet meer, letterlijk en figuurlijk uiteraard.

Economie:

Castro heeft door de boycot van de VS en andere landen zijn volk minder materiele zaken kunnen geven.
Wat veel belangrijker is dat hij zijn volk en vooral de Cubaanse vrouwen hun waardigheid heeft teruggegeven.
Daarbij heeft hij het vroegere tijdperk van hoeren, goktenten, extreme rijkdom, decadentie, extravagantie, perversiteit en moraalverval kunnen afsluiten.
Ook heeft hij het paradijselijke en maagdelijke ecosysteem van dit eiland kunnen behouden.
De mens is hier “niet” de alles verstorende factor maar maakt deel uit van het ecologisch geheel.
Het is interessant om het verschil te zien, de VS: een geïndustrialiseerd land, Cuba: een ecologisch paradijs.
De tijd heeft de oude man dan toch gelijk gegeven en de natuur toont hier zijn mooiste kant.
De boycot van Cuba tegen de totale VS bevolking is echter spijtig voor de werkende klasse van de VS maar ja…, de wet van oorzaak en gevolg.
De inbreng van de Cubaanse convertibele munt heeft het IMF een hakje gezet, uiteraard terecht. (de oude trukendoos IMF tsssssss.)

De huidige tijd:

Wat heeft ons, onbegrensde verkwisting en onbegrensde armoede reeds gebracht?
Na de wereld hold-ups van banken, kredietinstellingen, verzekeringen en andere multinationals hebben de decadente VS rijke nog privaateilanden genoeg in de Caraïben waar enkel “zij” kunnen komen.
Volgens de oude man (Fidel) zal de klimaatcatastrofe veroorzaakt door de zogenoemde vrije wereld een einde maken aan het tijdperk van het alles verkwistende, overbodige en ongecontroleerde consumentisme.
Ongeveer 80% van de totale mondiale milieu-impact wordt veroorzaakt door 25% van de wereldbevolking, de zogenaamde mondiale consumptieklasse, de roofbouw op de natuur van onze planeet is daardoor onvoorstelbaar en praktisch onomkeerbaar.
De lijst met nevenwerkingen van vrijmarkt kan volgens Fidel nog hoogstens vijftig jaar vergroten.
Wat natuurlijk niet kan, want dan zitten we ondertussen in een drekput waarin vergelijk de hel nog een hemel is.
Persoonlijk denk ik dat indien geen grondige veranderingen plaatsvinden een termijn van 15 jaar meer realistisch is.
Laat ons hopen dat de oude man ongelijk heeft en dat we geen 50 jaar moeten wachten voor onze vrijmarktdrekput uitgekuist wordt.
En de lijst van nevenwerkingen van de vrije markt en totale vrijheid wordt groter en het geloof in de totale vrijheid wordt kleiner.
De oude man is natuurlijk niet op de hoogte van hoe en hoezeer onze vrije marktdrekput eigelijk stinkt.
Tenslotte woont hij op een Caribische eiland, een ecologisch paradijs, waar de zin van realiteit en wereldkennis al eens snel vergaat door het drinken van een Cuba Libré en een dansje (Salsa) op een open terrasje in Havanna met een Cubaanse schone en uiteraard terecht, hier wordt geleefd, hier worden mensen geen 50 jaar in stinkende fabrieken, burelen of magazijnen gestoken omwille van overbodige consumptie.

Toekomst, laten we niet:

De Cubanen in fabrieken, werkhuizen en burelen duwen voor 50 jaar, tot hun leven volledig verloren is gegaan, dit zullen we dan vrijheid noemen?
Dit om opgedrongen vergankelijke rommel te kunnen kopen, dit is modernisme puur, laat ze vooral niet bijwerken voor een autootje. (een b.m.w of een mercedes)
Laat geen stinkende fabrieken de prachtige Cubaanse paradijselijke natuur verpesten, tot alle leven in de zee vernietigd is, de lucht verpest en de aarde verontreinigd is.
Wij weten hoe dat moet, ze moeten aan ons geen voorbeeld nemen, wij zijn de experts in het vernietigen van alles, vooral in ons eigen nest bevuilen.
Al die kopzorgen en een verloren leven, al dit voor een beetje geld, honderd jaar perverse vrije markteconomie laat zijn sporen achter.
De natuur die moeder is van alle leven wordt gedegradeerd tot stiefkind bij het ontwaken van de vrijemarkteconomie.
Het uitbuiten van mens door mens wordt weer topprioriteit, de perverse rijken verslaven hun onderdanen en worden opnieuw eigenaar van alles.
Einde van het collectivisme, het recht van de rijkste, hebberigheid en eigenbelang komt weer op gang.
Geen globalisering voor Cuba indien dit zich enkel beperkt tot georganiseerde slavenarbeid in dienst van de consumptie en perversiteit.

Toekomst, laten we wel:

Liefst een retour magneetzweeftrein op Cuba, dit op de langste zijde van het eiland, voor de rest enkel elektrische auto’s en bussen, ook in Europa hebben we genoeg eilanden en steden die autovrij zijn. En zeker zonne-energie en windmolens want klimaat en plaats leent zich hiertoe.
Enkel het gebruik van natuurproducten die biologisch afbreekbaar zijn en niet enkel afval sorteren maar het verstandig voorkomen van afval door het gebruik van degelijke kwaliteitsproducten en de zin van noodzaak, we hebben dan toch iets geleerd van de alles vernietigende consumptie maatschappij.
Geef het Cubaanse alternatieve experiment een kans, want het casinokapitalisme kreunt onder de gevolgen van een nooit geziene vrije marktcrisis en een milieu verloedering die massaal kanker verwekt.
https://www.youtube.com/watc...

#90080

Rick

 

Straks komt die Corse ons nog wijsmaken dat er massaal ex-Cubanen met gammele bootjes van Florida naar die prachtige dictatuur terug willen.

En, Corse: dit bericht gepost vanuit Cuba??????

#90082

Krist

 

Over Cuba hoef je eigenlijk maar een ding te weten; vrijwel iedereen die de keus heeft tussen "Cuba" en "ergens anders" kiest voor "ergens anders". Ook Fidel Castro zelf gaat als hij een medische behandeling nodig heeft bij voorkeur naar Spanje.

#90245

Corse

 

Amerikaanse en andere Muren:

http://brabosh.com/2009/03/...

http://knack.rnews.be/nieuw...

http://www.nos.nl/nosjourna...

VS grootste cocaïne verbruikers ter wereld:
http://www.cicad.oas.org/oi...

Amnesty intern.

http://www.aivl.be/landenin...

Allen samen:

http://cliptank.com:80/Peop...

Werkelijke schuld VS hoger dan totale waarde wereldeconomie
Tekort van $ 65,5 biljoen wordt voor het publiek verborgen gehouden

http://xandernieuws.punt.nl...&

Overheidsschuld Rijke landen bedreigt wereldeconomie (+ Infographics)

http://www.cubadebate.cu/no...

Payback time:

Amerikaanse schuldenberg dreigt economie te versmachten:
http://www.express.be/busin...

#90381

Corse

 

Een parodie op de economie:

Nomaden:

Als nomaden de fabrieken achterna in caravans, in de VS is dit heel gewoon.
De gewone burger moet flexibel zijn, globalisme noemt dit uiteraard.
Kijk of uw caravan binnenin er even goed uitziet als de luxejacht van de eigenaar van de fabriek, dan is het klasse verschil klein.
Sociale innovatie is dit, postmodern en vooral flexibel!

Geld is niet belangrijk:

Aan de caravan naast de fabriek heb je weinig onderhoud, minder energieverbruik enz.
Dus je kan zeer goedkoop en flexibel werken.
Je bent een goedkope arbeidskracht en je kan vijf bij-jobs nemen of gratis werken om de economie te bevorderen.
Geld is niet belangrijk, tegen lage lonen werken of gratis werken dit is zeer belangrijk voor een nomade economie.

Sociale zekerheid is dom:

Sociale zekerheid is dom, de goede wil van de eigenaar van de fabriek is ruim voldoende.
Hoe goedkoper je werkt hoe meer goede wil van de fabriekseigenaar, geen probleem.
Dit is geen lijfeigenschap maar puur neoliberalisme, veel geraffineerder.
Het nomade leven, daar is de mensheid mee begonnen en daar zullen we mee eindigen!

Wezenlijke verandering:

Het neoliberaaltje (Europees commissaris van handel De Gucht) wil de Europese economie vrij maken en meer globalisering.
De Chinezen zijn verheugd, ze kunnen in Europa nu hun producten aan dumping prijzen op de markt gooien zodat elk Belgisch bedrijf moet sluiten wegens te hoge lonen en sociale wetgeving.
De Chinezen werken aan vijf Euro per maand, daar moeten wij toch gemakkelijk kunnen tegen concurreren, vooral als we leren werken aan drie Euro per maand, zo eenvoudig is dit.
We moeten deze drie Euro omtoveren zodat we voor 2500 Euro per maand kunnen consumeren.
Dit is de beste levenswijze voor Europa en de kortste weg naar de ondergang, korte pijn, misschien niet slecht, een impuls voor een wezenlijke verandering!
Het belastingsgeld moet de staat vooral in buitenlandse multinationals en banken pompen om zo de aandeelhouders zoet te houden, deze zijn tenslotte de eigenaars van de bedrijven en banken.
Dit is echte economische kennis en de beste levenswijze voor de totale wereldbevolking.

Objectiviteit:

Verschoning betreffende de objectiviteit, het zou kunnen dat de Chinezen inmiddels aan 5,5 Euro per maand werken, excuses daarvoor.

#90433

Corse

 

Analyse van het neoliberalisme en de gevolgen:
§ De neoliberale wereldheersers plegen een economische staatsgreep met zware sociale gevolgen voor de meerderheid van mensen op deze planeet, deze is goedgekeurd door politieke overheden en ontworpen door de Bilderberg-group de wereldorganisatie van de elite op onze planeet. https://www.youtube.com/watc...
§ https://www.youtube.com/watc...
§ Heden is de Belgische topman Étienne Davignon voorzitter.
§ http://nl.wikipedia.org/wik...
§ Trilaterale Com. Rockefeller Dick Cehney, Allan Greenspan, De Bilderbergs, Bill Gates, Colin Powel en vele anderen.
§ Laat U niet verwarren door de opmerking dat de Bilderberg-groep is opgericht door David Rockefeller.
§ Wel de Amerikaanse afdeling van de Bilderberg-groep.
§ De originele groep komt eens in de vier jaar bijeen om de plannen voor de wereld te bespreken.
§ We verlenen deze megasystemen alle macht, alle privileges.
§ We laten ze allen beslissen hoe en wat er geproduceerd wordt.
§ Of ze veel of weinig mensen tewerkstellen.
§ Of ze vergif in onze rivieren, kanalen en zeeën dumpen of rotzooien met ons voedsel.
§ Het enige wat ons nog overblijft is op onze knieën te smeken of deze giganten iets properder willen produceren, een beetje aan de tewerkstelling willen denken, iets minder ons water willen vervuilen, de arbeid(st)ers in de derde wereld een beetje socialer willen behandelen, minder gebruik willen maken van kinderarbeid en ethisch willen beleggen.
§ We schenken al onze soevereine democratische macht weg en smeken daarna vanuit een bedelaarspositie of de heren een beetje ethisch zouden willen ondernemen.
§ De ethiek van de vrije markt is enkel de hoogste winstvoet.
§ Het hypocriete is dat diezelfden die elke dag alle ruimte opeisen voor de markt, ook diegenen zijn die jammeren over de teloorgang van normen en waarden, het gezin, het dorpsplein, ambachtelijke klein-zelfstandigen, files, het buurtverband enz.
§ Deze nieuwe heersers regeren over leven en dood van de volledige planeet.
§ Want zij gaan door tot de vernietiging van de planeet zelf.
§ De zelfvernietiging is de enige grens aan de grenzeloze winstaccumulatie.
§ Het Marxisme en zijn analyse leerde de mens de klasse structuur van de samenleving, de vrije markt, de uitbuiting van mens door mens doorheen de geschiedenis en de ontwikkeling van de kolonisatie, het kapitalisme en imperialisme in de laatste eeuwen.

#102919

LVB

 

Uitroepingstekens zijn blijkbaar een belangrijk exportproduct van Cuba...

#102920

dendof

 

"Ik vraag me af welke landen beter doen met zo'n embargo boven hun hoofd"

Taiwan.

#102921

Marc Huybrechts

 

Nee, Luc, het gaat hier niet om een Cubaans exortproduct - die uitroepingstekens!!! - , maar wel om een Belgisch exportproduct, i.e. naiviteit of enthoesiaste naieve jongeren die niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is (t.t.z. die niet onafhankelijk kunnen doordenken).  Maar Stevaert kan niet met het excuus van 'jeugd' afkomen.  Die moet ofwel een 'slechte agenda' hebben ofwel mentaal vastgeroest zijn. 

Het is toch merkwaardig dat er Vlamingen bestaan die een machtsmonopolie van een halve eeuw kunnen glorifieren en zo 'zeker' zijn van hun gelijk dat ze denken dat dat niet zou moeten getest worden in echte vrije politieke verkiezingen, wat vrijemeningsuiting en vrijheid van associatie (echte politieke oppositie) veronderstelt of vereist. 

We kunnen dus besluiten dat (a) 'fundamentalisme' geen exclusief 'religieus' fenomeen is, maar een algemeen menselijk fenomeen, en (b) dat het gezond verstand doorgaans niet 'voor de jaren' komt.  

Enthoesiasme, daarentegen, is typisch voor jongeren die nog veel te leren hebben, in de zin van met de neus op onaangename feitelijkheden te worden gedwongen.  Dat vereist meestal veel tijd, en dikwijls is zelfs dat onvoldoende voor velen om onafhankelijk te kunnen leren denken.