Bin Laden: Deense cartoons veel erger dan bombardementenHet doet ons verdriet dat jullie [Europese] troepen onze dorpen bombarderen, dorpen gebouwd van modder, die instorten op onze vrouwen en kinderen. Maar die bombardementen verzinken in het niets in vergelijking met jullie ontsporingen van ongeloof, toen jullie alle etiquette overboord gooiden en die beledigende tekeningen publiceerden. Dàt is het grootste onheil en het gevaarlijkste. (...)

De publicatie van deze cartoons kadert in een nieuwe kruisvaart waarin de paus van het Vaticaan een grote en langdurige rol heeft gespeeld. (...)

Het antwoord zal zijn wat jullie zien, en niet wat jullie horen. Laat onze moeders ons vervloeken als wij onze boodschapper van God niet laten zegevieren.

Osama Bin Laden in een audioboodschap, 19 maart 2008 [onder voorbehoud van nauwkeuriger transcripties]

Reacties

#61152

Herman

 

Death threats directed at presidential candidates are never funny nor clever. You might want to "tweak" your statements Nimrod.

#61153

EricJans

 

Zijn godheid heeft kennelijk en klaarblijkelijk de hulp van zijn aanhangers nodig om zijn goddelijke reputatie te redden. Vreemd. De God die Sodom en gomorra in een zucht kon vernietigen (en die de Islam beweert te aanbidden) moet nu geholpen worden door terroristen?
Zou dat dezelfde stoer godheid zijn als Die die in het Oude Testament geproclammeerd wordt?
Neen; duidelijk niet. De Allah (God) van Osama Bin Laden doet het niet zélf. Hij laat het vuile werk opknappen door zijn grondpersoneel, zijn knechten moeten het opnemen voor de grote baas.

In het verhaal van Sodom en Gomorra zien we net de omgekeerde beweging. Niet alleen rookt God zélf - als baas over leven en dood en dus zonder menselijke assistentie! - die steden uit... meer nog: hij laat zich overtuigen door een sterveling om 'de godgetrouwen' te sparen. God laat zich overtuigen ten goede of hij laat Abraham ten minste die indruk krijgen. Opmerkelijk.

In Jezus maakt diezelfde stoere God een karikatuur van zijn eigen koningschap en laat zich zo bespotten dat hij z'n eigen spotprent wordt, zodanig dat zelfs Hugo Claus Hem niet meer kon beledigen.

Maar Osama en zijn trawanten komen het bloed zelf vergieten... om hun hopeloos hulpeloze godje te helpen... want zélf kan hij het niet?
Een god die geholpen moet worden door mensen is zwakker dan de mensen die hem moeten helpen. De moeite niet om in te geloven... laat staan aanbidden!

#61154

Tweaker(niet ingelogd)

 

@ EricJans

Je gaat er van uit dat de islam een god heeft... bedoel je die pedofiel met lange baard? Kan je bezwaarlijk een god noemen hoor!

@ Herman

You're making no sense at all... je hebt vast gereageerd op het verkeerde artikel.

#61155

Tweaker(niet ingelogd)

 

@ Herman

aaaah, nu heb ik'm... is geen doodsbedreiging aan die z'n adres hoor... lees maar! ;)

zou ik nooit doen, gezien inderdaad niet verstandig

#61156

Avondlander

 

Nog een geluk dat de 'gematigde moslims' in Europa meteen luidkeels protesteren tegen de uitlatingen van die 'radicale moslim' en als één man achter het door hun verkozen vrije westen staan. Ze komen niet alleen spontaan woedend op straat maar helpen ook direct actief mee met hun westerse gastheren om alle radicalen in hun midden te identificeren en te isoleren.

Net zoals 'gematigde neonazis' ons aanspreekpunt en toeverlaat moeten zijn in de strijd tegen de 'radicale neonazis'.

#61157

EricJans

 

@ Tweaker:

Neen hoor... niet ik ga daarvan uit... zij gaan daar zélf van uit. Ik spreek er hen alleen op aan; 'Als en indien jullie een god hebben... waarom heeft hij jullie hulp nodig bij het verdedigen van zijn eigen reputatie?'

Zou God wél alles geschapen hebben, wél volmaalt zijn, enz. ... maar niét z'n eigen goede naam niet kunnen verdedigen? En gesteld dat dat met ontploffingen zou moeten gebeuren... moeten anderen die ontploffingen dan organiseren?
Heeft 'de Schepper van vulkanen, de Bedenker van het magma' hulp nodig van terroristen om een bom te laten afgaan?

Dat is toch totaal met zichzelf in tegenspraak?!

#61163

EricJans

 

Deze islamisten roepen de Europeanen op om terug te keren naar hun Heilige Boek en zetten de EU onder druk van dreiging.
Welnu: ik bén een christen. Ik voel me beledigd als mensen God beledigen. Maar ik wil niet door islamisten verdedigd worden omwille van precies deze onjuiste theologische gedachtengang.

Waarom LIET God toe dat Eva in die vrucht beet? Waarom is Hij niet tussenbeide gekomen? Méér nog: waarom stond er in de Tuin van Eden überhaupt een boom van kennis van goed en kwaad? Waarom schiep God geen tuin met alleen maar een 'bomen des levens' zodat er niets mis kon gaan?

Wel... dit is nu de zin van het hele verhaal: Hij schiep ze naar Zijn beeld en gelijkenis. Ze moesten VRIJ kunnen zijn. En om die 'VRIJHEID' waar te maken (om geen robotten maar juist vrije mensen te scheppen) moest hen de MOGELIJKHEID geboden worden om tégen God in te gaan.
Zo konden zijn schepsels VRIJ kiezen om niet tegen God in te gaan... ze konden VRIJ vóór God kiezen. Maar ze kozen vrij tégen God. Dat is wat vrijheid is! Het is er de essentie van.

Nu komt Bin Laden ons vertellen dat wij - anders dan God! - het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad moeten onmogelijk maken i onze grondwet.
Dat is niet zoals Allah (Arabisch voor God) het zag en ziet! Onze grondwet moet mensen de vrijheid laten tégen God te kiezen omdat precies dié vrijheid de garantie biedt dat diezelfde mensen ook vóór God kunnen kiezen. Vrij. Zonder dwang.
En dat is zowél theologisch als politiek alles waar deze hele strijd om gaat.
De Islamisten zouden - als ze konden - de passage over de boom van de kennis van goed en kwaad uit onze Bijbels en hun Koran willen scheuren.
Niet WIJ verscheuen de Koran; ZIJ doen dat... in 'Woord' en daad!

En daarom wil ik als godgelovige NIET door hen verdedigd worden. Zij doden mijn vrijheid om in God te geloven door mijn opponenten te willen verbieden om het niet te doen.
De hele Bijbel - elk verhaal! elke getuigenis! - is een aanklacht tegen deze doorslechte, gevaarlijke antitheo-logische gedachte.
Met wie ligt Christus het meest in de clinch... met ongelovigen? Met hoeren? Met dieven en tollenaars? Neen... met schriftgeleerden!

Zij zijn het die mensen onvrij willen maken.
Die boom van de kennis van goed en kwaad moet in onze grondwet gewaarborgd blijven. Net als God het heeft gewild.
Hij noemt de godslaster erger dan dode vrouwen en kinderen?
Mogelijk. Maar ik noem als christen en op grond van de Bijbel een wettelijk verbod op godslaster de ergste vorm van godslaster ooit.
Het zou betekenen dat God zijn schepping geen vrijheid gunt. Terecht zou ik met zo'n god niets te maken willen hebben. Het zou volstrekt zinloos zijn daarin te geloven. Ik ben immers als mens geschapen, geen robot.

#61164

EricJans

 

Tot slot nog dit:
Onze 'christelijke herders' kijken me in de meeste gevallen wat al te makkelijk de andere kant uit, dezer dagen. Ik wil hen horen, nu!
Ik wil hen de Joods-Christelijke én humanistische vrijheid horen verdedigen. Het is bijna Pasen! Maar je hoort niets. Zijn de schriftgeleerden te druk bezig met hun lithurgische vormgeving, misschien? Het kerkelijk design?
Witgekalkte graven (wit van buiten, dood en rot van binnen)! Adderengebroed!
Jullie hebben een verantwoordelijkheid, neem ze op!

#61165

Publius

 

Mogen we dan enig consequent gedrag vragen aan Bin Laden en Co ? Als die prenten dan toch erger zijn dan bommen, mogen we hen dan vragen dat de volgende kliek jihad-commando's dan spotprenten over het westen gaat tonen op de druk bezochte publieke westerse plaatsen, ipv zich op te blazen ?
Dat heeft het voordeel dat hun eigen jihadstrijders herbruikbaar zijn en de maagden in het hiernamaals wat op krachten kunnen komen.

Indien ze dat gedaan hadden, dan zou er immers nooit een spotprent geweest zijn met zogezegd Mohammed erop met een bom.....

#61166

EricJans

 

@ Publius:

Wat je zegt is niet alleen juist; het is zelfs theologisch correct. Maar het probleem is dat de Koran niet theo-logisch correct is. Het boek is met zichzelf, met de volmaaktheid, eeuwigheid, alvermogendheid van de geproclammeerde 'godheid' in tegenspraak.

Je kan niet zeggen dat iets wit is en tegelijk dat het zwart is. Het is of-of.
Wanneer gaan we in Europa begrijpen dat we MINSTENS OOK theologisch het debat moeten aangaan. Het zou hen erger in moeilijkheden brengen dan ons gehele wapenarsenaal.
We moeten véél meer doen dan alleen maar spotprenten. We moeten hen waar mogelijk confrionteren met de tegenspraak van hun geloofssysteem, hun the-ON-logische onderbouw bloot leggen.
Wie iets claimt over 'God' moet dat in al zijn spreken logisch kunnen verantwoorden; het mag niet met zichzelf in tegenspraak zijn.
Die strijd is veel effectiever, véél efficienter dan al onze bommen en granaten bij elkaar.
De spotprenten bevestigen dat alleen maar.

#61167

EricJans

 

Neem nu deze gedachte:

De islam-wereld maakt zich boos over het afbeelden van de profeet. Was de profeet God zélf?
Neen! Hij sprak volgens de islam de woorden van God.
Wat is dan het probleem? Als de profeet een mens was en dus niet God zélf... mag een mens niet worden afgebeeld? Aan alle meelezende islamieten daarom deze vraag: wat is er zo erg aan dat de mens 'Mohammed' - die volgens jullie zélf niét God is - wordt afgebeeld? Wie kan daarvoor de reden geven? Niet kwaad bedoeld: gewoon een vraag? Waarom mag dat niet van de Koran? De profeet is toch niet God?

Andere vraag: Mohammed zegt in meerdere Koranpassages dat ongelovigen bestreden en gedood moeten worden. Als je Mohammed dus voorstelt als bommenwerper, als handgranaat... is dat dan niet de weerslag van wat hij inhoudelijk zegt?
Hij zegt: 'doden'..; wel: hij wordt als doder geportretteerd. Als ik zeg (of teken): 'Mohammed is een doder, een vechter, een strijder, een vuur -en zwaard-man'... wat is daar beledigend aan? Het staat in de Koran zélf?!
Ik begrijp dat niet. Waarom mag een cartoonist Mohammed niet benoemen zoals hij in de Koran zélf wordt benoemd?
Ik versta dat niet. Ik versta het écht niet. Wat is hierop het islamitische antwoord?

#61168

Cogito

 

Alle Westeuropese kranten hebben nu de morele plicht om morgen alle Deense Mohammed-cartoons massaal opnieuw te publiceren, Jyllands Posten voorop.

#61171

EricJans

 

@ Cogito:

Ofwel uit protest een volledig witte frontpagina met dit kleine tekstje eronder:

'Hier had nieuws kunnen staan. Er staat niets. Niet uit angst maar uit eenzijdige welwillendheid en als uitdrukking van onze wil tot vrede, publiceren wij de Mohammed-cartoons niet. Maar als er iets is dat wij op deze pagina niet zouden mogen publiceren, dan is er ook geen vrijheid van publicatie. Daarom publiceren we hier niets. Geen nieuws vandaag... wij mogen van de islamisten niet nadenken over Allah. Niet ten goede en niet te kwade. Er is op deze pagina dan ook geen nieuws. Want welke zin heeft het publieke debat als het niet vrij kan zijn. Dus geen nieuws vandaag. Voor eventuele klachten of vragen... zich wenden: Bin Laden.

#61200

Demosthenes

 

Echt inspirerend spreekt die man toch niet.

#61205

VI

 

Als de VS niet te verslaan is, dan maar de focus richten op de zwakke Europeanen.

#61211

Cogito

 

Naaaaah Eric, gewoon fucking publishen die meuk. En als ze last verkopen een mopken tegen vertellen:

Q: Wat is de overeenkomst tussen Mekka en Hirosjima?
A: voorlopig nog geen.

Goed de nadruk leggen op voorlopig en bij iedere lettergreep goed op hun vieze lange tenen stampen tot ze op uw moedre of uw zustre roepen.

Volgens mij klopt het wat VI hier zegt: Bin Laden wil wat successen oogsten om zijn imago wat op te krikken. Daarom liever wat ambras tegen het onnozel wijf Europa maken dan tegen vent Amerika.

God wat ben ik toch pissed op die gore g**t**n**k**s.

#61213

EricJans

 

@ Cogito:

Misschien heb je gelijk. Maar ik mik erop dat de verdeeldheid groter is als West-Europese krantenuitgevers het één dagje zouden geven wat hij wil, evenwel niet zonder tegelijk te laten zien welke consequentie Osama's wensen hebben: het einde van de vrije nieuwsgaring en uiting: pijnlijk voor de islamisten. Ze kunnen dan niet zeggen dat ze niet kregen wat ze wilden: op hun verzoek zijn de cartoons niet gepubliceerd.

Kijk: een extremist moet je een climax gunnen. Laat hem klaar komen op dat Europese wijf... maar dan zo dat hij en iedereen tegelijk ziet welke kinderen hij voortbrengt: slaven... de blanco frontpagina op alle Europese kranten tegelijk... het zou - terecht! - een enorme verdeeldheid onder islamieten teweeg brengen. Islam: de weg naar de personvrijheid.
Mooi plaatje.

#61216

fcal

 

Niet iedereen is zo bijbelvast als EricJans en dezen behoeven vaak leiding. Dikwijls zoeken ze tevergeefs naar de ware boodschap.

Voor zij die Engels verstaan en godvruchtig volstrekte vroomheid nastreven is er de Landover Baptist Church. Hun raadgevingen vindt u terug via volgende link:
http://www.landoverbaptist....

Osama is er ook welkom.

#61219

EricJans

 

@ fcal:

Haaahahaha. Maar pas op... Osama zou zoiets als kruisvaarderskerk omschrijven: 'land-rover'...

#61228

Pieter_Cleppe

 

Inderdaad, Osama. De pen is scherper dan het zwaard. Die prenten zullen meer bijdragen aan de ondergang van jouw verwerpelijke anti-individualistische ideologie dan eender welk bombardement.

#61243

fcal

 

@Pieter_Cleppe

Osama en hij is niet alleen (zie o.a. Tariq Said Ramadan) weet heel goed hoe hij met de veelal collectivistisch ingestelde op macht beluste Europese leiders een alliantie tot stand kan brengen.

Het afbouwen van de vrijheid van meningsuiting is het gemeenschappelijke doel: zogenaamd voor de enen op het politieke vlak en voor de anderen op het 'godsdienstige' vlak.
Daarom dreigt hij met bloedig en materieel geweld en hoopt, dat bijvoorbeeld kritiek op de godsdienst buiten de wet gesteld wordt (zie Groot-Britannië alwaar het Hogerhuis nipt deze Labour aanslag op het vrije woord kon ongedaan maken).

Het laffe gedrag van de Nederlandse regering ivm de 'Koran'-film van Wilders sterkt hem in zijn overtuiging. De echte vijanden zijn niet de Moslims maar onze eigen politici, die ons zullen verraden als ze er maar macht bij winnen.

Terloops dient vermeld, dat heel recentelijk in het Saoedische 'Parlement' een dergelijke verordening afgevoerd werd omdat afschuwelijke (sic) godsdiensten als het Boeddhisme niet meer aangevallen zouden kunnen worden en dit in tegenspraak is met de Koran en bijhorende wetten.

#61341

fcal

 

Zou de dreigtaal t.a.v. Europa in deze recente boodschap van Osama kunnen wijzen op het feit, dat hij lucht gekregen heeft van de bekering tot het katholicisme van de, in Italië woonachtige, prominente Egyptische moslimschrijver Magdi Allam?
Deze laatste is zaterdag tijdens een grootscheeps liturgisch gebeuren door Benedictus eigenhandig gedoopt. Een nieuw signaal na Nürnberg?

http://news.yahoo.com/s/ap/...

#61521

fcal

 

Sorry, maar het hiervor vermelde signaal van Benedictus XVI werd gegeven in Regensburg en niet Nürnberg.