De Gucht over vrije wil, islam, de loge, Congo en Dedecker

Onze hele maatschappij is gebaseerd op het idee van de persoonlijke verantwoordelijkheid, anders zouden we geen misdadigers kunnen veroordelen, bijvoorbeeld. Het probleem is alleen dat de wetenschap die vrije wil steeds meer ter discussie stelt. Ik ben geen expert, maar ik lees toch dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat de impuls om iets te zeggen of te doen al door onze hersenen wordt gegeven nog vóór we de bewuste beslissing hebben genomen. Dus het fundament van onze beslissingsvrijheid dreigt onderuitgehaald te worden. Dat wordt volgens mij een van de grote maatschappelijke problemen van de toekomst. Wat doe je bijvoorbeeld met misdadigers als blijkt dat ze niet uit vrije wil hebben gehandeld? (...)

Een euthanasiewet zegt niet wat je moet doen, maar wat mogelijk is. Ik ben een atheïst, maar wil mijn atheïsme niet opdringen aan anderen. Katholieken hebben dat wel: zij willen hun privémoraal opleggen aan de rest van de wereld. Dat stoort mij enorm.

[Knack: Hebt u hetzelfde gevoel ten aanzien van de islam?] Ik ken de islam niet voldoende, dus daar durf ik mij niet over uit te spreken.

[Knack: Ervaart u de aanwezigheid van de islam in Europa als een bedreiging?] Nee, ik denk niet dat die aanwezigheid de Europese maatschappij serieus ter discussie zal stellen. Maar we kampen wel met ernstige aanpassingsproblemen. Wij zullen voor onszelf moeten uitmaken hoe we daarmee willen omgaan. Met een Europa dat verandert omdat in een aantal van de lidstaten vooral moslims wonen. En met de aanwezigheid van steeds meer moslims in onze eigen samenleving. Ik geloof dat we een duidelijke lijn moeten trekken wat integratie betreft. De vraag is alleen: hoe doe je dat op een democratische manier en met respect voor mensen die uit een andere maatschappij komen? (...)

De indianenverhalen over de loge hebben veel te maken met het feit dat het om een besloten gemeenschap gaat. Als je iets aantrekkelijk wilt maken, moet je ervoor zorgen dat het besloten is. Er zijn zekere promiscue verhoudingen tussen politici en journalisten, in beide richtingen, waarbij de ene de andere gebruikt. Maar dat heeft niet noodzakelijk iets te maken met de vrijmetselarij. Het kan even erg zijn als journalisten en politici regelmatig samen gaan eten, of samen op vakantie gaan. (...)

Ik weet niet of de situatie in Congo er veel anders zou uitzien mocht het kolonialisme niet hebben bestaan. (denkt na) Ik ben wat Congo betreft ondertussen op het niveau dat ik eindelijk begin te begrijpen dat ik het niet begrijp. Ik heb onlangs iets bijzonder interessants gelezen: dat Afrika in een ander tijdsgewricht leeft dan de rest van de wereld. En ik denk dat daar veel waarheid in zit. Maar heeft dat nu te maken met het kolonialisme, of met iets anders? Dat weet ik niet. (...)

Dedecker is geen liberaal, maar een populist. Hij heeft iets libertairs in zich, dat kan niemand ontkennen. Maar als je hem in één woord moet typeren, dan is dat toch: populist. Neem nu de manier waarop hij het rookverbod in de horeca aanvecht: dan heeft hij het over die gepensioneerde man van 65 die gaat biljarten en ocharme zijn sigaretje niet meer mag roken. Dat is toch het onderwerp volledig uit zijn context halen.

Karel De Gucht, geïnterviewd door Joël De Ceulaer en Charlie De Keersmaeker in Knack, 2 juli 2008


Reacties

#65455

EricJans

 

<<Ik ben een atheïst, maar wil mijn atheïsme niet opdringen aan anderen.>>
Prima... zullen we de polygamie dan maar wettelijk erkennen, Kareltje?

<<Er zijn zekere promiscue verhoudingen tussen politici en journalisten, in beide richtingen, waarbij de ene de andere gebruikt. Maar dat heeft niet noodzakelijk iets te maken met de vrijmetselarij. Het kan even erg zijn als journalisten en politici regelmatig samen gaan eten, of samen op vakantie gaan.>>

Je kan dit ook anders uitdrukken:
"Soms gaan logebroeders ook al eens op restaurant, net als alle andere mensen. Daar overschrijden zij dan scheidingen van machten die beter gescheiden zouden blijven. Maar ja... als ik het niet gedaan had was ik nooit zover geraakt in Belgique. Iemand moet die mestkevers besturen, hé.>>

#65456

koen

 

promiscue ?

dat heeft volgens mij toch maar 1 betekenis hoor ... en die is nogal letterlijk.

#65458

traveller

 

@ KDG

Dat je niets van Congo begrijpt weet ik al lang.
Moest er geen kolonialisme geweest zijn dan waren er nu op het congolese territorium zo'n honderd bantoestaatjes waarvan de beste onder feodale Tutsi-regering.
De bevolking zou iets meer dan 20% van het huidige aantal zijn zonder dat de 5000 belgische soldaten er 10 miljoen hadden kapot gemaakt, ze zouden ook alle ziektes van de wereld hebben en een paar nieuwe die we nog niet kenden.
België heeft niets meer te zoeken in Congo en het Vlaamse geld zeker niet.

#65459

traveller

 

@ KDG

Je kent de islam niet genoeg maar helpt wel wetten maken die islamieten prioritair laat genieten van onze welvaart.
Zou je dan eerst islam niet instuderen voor je die wetten stemt of indient?

#65460

Leo Norekens

 

"Ik ken de islam niet voldoende, dus daar durf ik mij niet over uit te spreken"...

Is dat nu:
1. een voorzichtig antwoord uit schrik voor de gevolgen?
2. een ontwijkend antwoord uit schrik voor het debat?
3. een eerlijk maar ontluisterend antwoord van een van onze beleidsmakers bij het begin van de islamisering van Europa?

#65463

Kaal

 

KDG weet genoeg over de katholieken om te concluderen dat zij hun privémoraal aan anderen willen opleggen. Soit. Maar dat de Islam hetzelfde doet, dat zou hij niet weten? Komaan, Karel, zien wij er dan zo dom uit?

In België vandaag is de RKK niet meer bij machte om de katholieke moraal op te leggen. De Islam echter is er reeds in geslaagd om een paar dingen op te leggen. Ik denk aan gescheiden zwemuren of het feit dat een deel van de pers ervoor terugschrikt om milde karikaturen over de profeet te publiceren. Er is ook niemand die aan een Piss Allah tentoonstelling denkt.

Terwijl KDG en de zijnen de laatste kruisbeelden verwijderen proberen de Imams overal hoofddoeken binnen te smokkelen. KDG heeft daar niets over te zeggen. Hij wilt eerst meer weten over die vreemde godsdienst die nooit in het nieuws komt en amper een paar volgelgelingen telt in het land waar hij minister is.

Sorry KDG maar jij komt over als een enorme hypokriet.

Ik zou wel eens een experiment willen uitvoeren en elk spoor van het christendom uit het land verwijderen. De kerken slopen, de christenen verjagen, de Bijbels verbranden. Tabula rasa. En DAN zien of KDG eindelijk iets gaat zeggen over de enige mensen die vandaag effectief hun privémoraal opleggen aan de Belgische samenleving.

De RKK heeft de ring verlaten, Karel. De XXste eeuw is voorbij. Ik zou nu mijn aandacht vestigen op die jonge challenger die op je afkomt. Waarom neem je het niet tegen hem op? Toch niet omdat hij terugslaat?

#65465

pepperjack

 

haha, zijn polemische insteek blijft geweldig. Maar waar je hem vroeger nog op intelligentie kon betrappen, vind ik dat hij de laatste tijd maar flauwtjes bezig is. De eerst geciteerde alinea is al van een dwaas niveau zonder voorgaande. Hij geeft mij het gevoel sterk achter te lopen, no more punch, en enkel nog met achterhoedegevechten bezig te zijn.
Maar laat 1000 bloemen bloeien. JMDD zal ze met graagte plukken...

#65472

BC

 

"Katholieken willen hun privémoraal opleggen aan de rest van de wereld. Dat stoort mij enorm."

Het is storend, maar je moet er maar mee leren omgaan. Dat gelovigen problemen hebben met euthanasie** bijvoorbeeld, is maar normaal. Als je gelooft dat een opperwezen je geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis, en dat dat opperwezen beslist wanneer je tijd gekomen is, dan is het een sterk staaltje van arrogantie als je je leven (en dood) in eigen handen neemt. Dat opperwezen heeft iederéén geschapen, ook de ongelovigen.

Het zou pas vreemd zijn als gelovigen zich niet zouden storen aan euthanasie, en niet zouden proberen het te doen verdwijnen. En ik heb liever dat ze dat doen puur op grond van hun geloof dat een opperwezen iederéén geschapen heeft, dan op grond van drogargumenten: in Terzake was er niet zo lang geleden een CD&V'er die zich verzette tegen de mogelijkheid tot euthanasie voor ongeneeslijk zieke jongeren omdat we 'het hen niet NOG makkelijker mogen maken'. (Dat was in de nasleep van een periode waarin meerdere jongeren op korte tijd zelfmoord hadden gepleegd.)

** Erwin Mortier verwijst naar de kritiek op Claus' keuze voor euthanasie. Kardinaal Godfried Danneels noemde dat besluit in zijn Paaspreek 'geen heldendaad'. Mortier vindt het 'bittere ironie' dat Claus 'postuum nog de les wordt gespeld door lieden voor wie hij steeds een heilzaam gebrek aan ontzag heeft getoond. Louter en alleen omdat de keuze van zijn levenseinde niet het hunne is, komen ze weer vanonder de plaveien gekropen en spuien hun laffe gal. De eigen superioriteit celebreren boven het lichaam van een geliefde dode is geen heldendaad. Meneer de kardinaal, schaam je.'

Gelovigen en ongelovigen zullen zich nog lang aan elkaar storen. Het belangrijkste is dat zaken als euthanasie moeten bestaan als mogelijkheid. En de gelovigen moeten er dan maar bij staan, ernaar kijken, en het 'betreuren'.

"Katholieken willen hun privémoraal opleggen aan de rest van de wereld. Dat stoort mij enorm."

Er is ook nog de bekeringsplicht van katholieken: http://www.demorgen.be/dm/n... "Het bekeren van mensen tot het christendom is een eeuwig recht en een taak voor elke christen", sprak de paus. (17/05/08)

"Ik ken de islam niet voldoende, dus daar durf ik mij niet over uit te spreken."

KDG zegt niet genoeg over de islam te weten. Meer specifiek niet te weten of zij net als katholieken "hun privémoraal willen opleggen aan de rest van de wereld." Na zaken als de Weg naar Mekka, het uitdelen van een gratis Koran via de Standaard, boeken zoals Islam voor Dummies enzomeer, zou je dàt toch al zeker mogen weten? ("Wachten tot je voldoende weet om verlicht te handelen, is jezelf veroordelen tot nietsdoen" - Jean Rostand)

"Knack: Ervaart u de aanwezigheid van de islam in Europa als een bedreiging?"

Betreffende de vraag of de islam een bedreiging vormt: stel dat het % moslims in Europa stabiel zou blijven op 4-5% (moslims:niet-moslims dus 1:24-1:19), ik zou me niet veel zorgen maken. Maar voorspellingen geven aan dat tegen 2050 20% (1:4) van de Europeanen moslim zal zijn. (en wat na 2050?) Ik ben niet bang, maar ik ben bang dat ik bang ga worden. Betreffende het klimaat kijken we steeds weer naar de toekomst (terecht), tot en met 2100 (eigenlijk lang niet ver genoeg. Zie het boek "de menselijke maat"). Op vlak van demografische samenstelling kijken we zelden voorbij 2008. Dua en consoorten willen dat we 'aan onze kinderen en kleinkinderen' denken, doch alleen wat betreft het milieu en klimaat, niet wat betreft de demografische samenstelling (en de drastische veranderingen daarin op korte tijd).

#65473

BC

 

"Het probleem is alleen dat de wetenschap die vrije wil steeds meer ter discussie stelt. Wat doe je bijvoorbeeld met misdadigers als blijkt dat ze niet uit vrije wil hebben gehandeld?"

Ik ben net als KDG geen expert, maar ik denk dat dit een (semantisch**) schijnprobleem is.

Hier het voorwoord bij een voordracht van Daniel Dennett - Is science showing that we don't have free will?: http://websiterepository.ed...

"Recent work by psychologists and neuroscientists has suggested to many that science is on the verge of demonstrating that free will is an illusion.

"Some thinkers suggest, moreover, that the recognition of this fact, as it spreads, will have profound, even revolutionary, effects on our sense of moral responsibility. Is the Age of Moral Responsibility about to end, and what might replace it?

"I will show that the only varieties of free will that science shows to be illusory are not worth caring about in the first place, incoherent doctrines that are not in fact presupposed by our best traditions of moral or legal responsibility.

"We are responsible, tradition says, only for those actions where we "could have done otherwise," but this important phrase has been misconstrued to imply that responsible agents need powers that would indeed be as impossible as perpetual motion machines.

"But this is a mistake; the powers we do have are quite marvellous, and far in excess of the powers of any other species, and these powers are the proper foundation for maintaining a tradition of moral responsibility that is somewhat revisionist, but not revolutionary."

**

- [Others] note that my 'avoidance of the standard philosophical terminology for discussing such matters' often creates problems for me; philosophers have a hard time figuring out what I am saying and what I am denying. My refusal to play ball with my colleagues is deliberate, of course, since I view the standard philosophical terminology as worse than useless - a major obstacle to progress since it consists of so many errors. ? Daniel Dennett, The Message is: There is no Medium (http://en.wikipedia.org/wik...)

- De meeste wijsgerige problemen zijn slechts een verwarring ontstaan uit onzorgvuldig taalgebruik en kunnen door een analyse van de taal worden opgelost. - Patricia de Martelaere

#65476

isaiah

 

@BC:

op het einde parafraseer je Wittgenstein, niet Patricia De Martelaere.

Natuurlijk weten de meeste denkende mensen al veel langer dat 'vrije wil' geen oorzaak kan zijn van gedrag zoals omgevingsfactoren en biologische dispositie dat zijn. Kants hele Kritiek van de Praktische Rede is daarop gebaseerd en Spinoza had dat ook al door. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn voor onze morele oordelen/onze moraal. Determinisme hoeft een bepaald soort vrijheid niet uit te sluiten, en kan eveneens goed samen gaan met een bepaald soort verantwoordelijkheid.

#65477

BC

 

@Isaiah: Zowel de Martelaere als Dennett zijn sterk beïnvloed door Wittgenstein.

Hier haalde ik het: (en ik had inderdaad de quote wat meer in de context moeten plaatsen): http://www.epimedium.nl/fil... "De Martelaeres houding vertoont veel overeenkomst met die van de Weense filosoof Ludwig Wittgenstein, die de filosofie ooit karakteriseerde als de poging de vlieg de weg uit het vliegenglas te wijzen. De meeste wijsgerige problemen zijn slechts een verwarring ontstaan uit onzorgvuldig taalgebruik en kunnen door een analyse van de taal worden opgelost. De Martelaere lijkt in haar bundel nog een forse stap verder te zetten door te suggereren dat de beste oplossing voor wijsgerige problemen erin bestaat helemaal op te houden met denken."

#65480

LVB

 

Voor het neurologisch experiment waar De Gucht het over heeft, en kritiek op het resultaat (of liever: op de interpretatie van de resultaten), zie http://en.wikipedia.org/wik...

Overigens heb ik zelf meermaals ervaringen die wijzen op een "vertraging" of "versnelling" in de 'waarneming' van het bewustzijn. Als mijn wekker mij wakker maakt, dan "hoort" mijn bewustzijn duidelijk de overgang van stilte naar het rinkelen van de bel van de wekker. Zelfs als ik vast aan het slapen was. Ik interpreteer dat als volgt: ik was vast aan het slapen, de wekker begint te rinkelen, mijn hersenen gaan van slaap- naar waaktoestand, en mijn bewustzijn, dat dit alles met een fractie van een seconde vertraging waarneemt, krijgt dus nog een fractie van een seconde stilte binnen gevolgd door het beginnen rinkelen van de wekker. Met andere woorden: ik heb altijd de indruk dat ik een fractie van een seconde voor het aflopen van mijn wekker wakker geworden ben. Of nog: het eerst wat mijn bewustzijn doet als het wakker wordt, is een paar honderd milliseconden uit een buffergeheugen van zintuiglijke waarnemingen halen en dit als 'de' 'ogenblikkelijke' realiteit beschouwen.

Een ander experiment dat de indrukbaarheid en uitrekbaarheid van de tijdswaarneming duidelijk maakt: als ik mijn blik richt op de secondewijzer van een uurwerk, dan lijkt de eerste seconde zeer lang te duren, vooraleer ik de secondewijzer een beweging zie maken. Daarna zet de secondewijzer zich gestaag in beweging.

Om maar te zeggen dat waarnemingen als "X gebeurt Y milliseconden voor Z" op drijfzand gebouwd zijn als Z afhankelijk is van een subjectieve gewaarwording "nu word ik mij bewust van", "nu neem ik de beslissing om", terwijl de andere variabelen wel objectief worden gemeten met apparatuur die onafhankelijk is van het bewustzijnswaarneming van de proefpersoon.

#65481

chris

 

Wat een opmerking over het rookverbod. Een liberaal kan geen voorstander van het rookverbod zijn, tenzij als hij net in dat opzicht geen liberaal is.

Wat de hele neurologische discussie betreft, ik stel me de vraag in welke mate ons begrip van de wereld, theoretisch gebaseerd op perceptie en experiment, daardoor beïnvloed wordt. En de link met quantum mechanica is gauw gelegd natuurlijk

#65488

OutlawMike

 

[Knack: Hebt u hetzelfde gevoel ten aanzien van de islam?] Ik ken de islam niet voldoende, dus daar durf ik mij niet over uit te spreken.

Correctie: ik heb schrik dat ze mijn varkenskop gaan afsnijden dus daar durf ik mij niet over uit te spreken.

#65489

Belgica dividenda est

 

@ KDG “Ik ken de islam niet voldoende, dus daar durf ik mij niet over uit te spreken.”

Nochtans zou u die nu ondertussen goed genoeg moeten kennen, want in 2002 waarschuwde Derk Jan Eppink u reeds in zijn serie “De Papenvreters” dat u zich blind staart op de pilarenbijters van gisteren, maar dat u ziende blind bent voor de pilarenbijters van morgen.
U was daar toen zo woedend over dat u hem toen gedwongen hebt te kiezen tussen het verder zetten van zijn column in De Standaard of het behoud van zijn job op het Europese kabinet van Frits Bolkestein. (Derk Jan Eppink: “Anatomie van paarse illusies”, blz.73-80.)
Zes jaar later bent u nog steeds niet voorbereid op het voeren van een kritische dialoog met het hedendaagse integrisme en dit als minister van buitenlandse zaken. Shame on you.
Eigenlijk zou dit citaat van u nu in België evenveel stof moeten doen opwaaien als destijds uw verklaringen in Kinshasa. Een minister van buitenlandse zaken die de dag van vandaag de islam onvoldoende kent om zich te durven uitspreken over de vraag of de islam haar privémoraal wil opleggen aan de rest, zo’n onbekwaamheid zouden we toch enkel maar van een PS-minister mogen verwachten?
Wat bijvoorbeeld met de mensenrechten in Iran en het islamitische regime die er in naam van de islam haar privémoraal oplegt door er homo’s terecht te stellen? Of wat met de rechtzaken in Algerije tegen christenen omdat die ervan worden beschuldigd islamieten te willen bekeren? http://www.jihadwatch.org/d... en https://www.brusselsjournal.... Is dit geen voer voor een minister van buitenlandse zaken? Dit vergt echter wel dat u niet enkel het internationaal recht en de mensenrechten, maar ook de islam voldoende zou kennen.
Het is onbegrijpelijk dat die twee journalisten van de Knack niet dieper op die uitspraak van u zijn ingegaan.

#65492

EricJans

 

@ Belgica dividenda est:

De Gucht zou een Jezuïet kunnen zijn, is het niet? ... met zijn misplaatste verontwaardiging, zijn hypociete oogkleppen, zijn gevijnsde onwetendheid...
het heeft haast iets 'duivels'. Hihi.

#65495

OutlawMike

 

'Het is onbegrijpelijk dat die twee journalisten van de Knack niet dieper op die uitspraak van u zijn ingegaan.'

Maar nee Belgica Dividenda Est, wat is daar nou toch voor onbegrijpelijks aan? Dat is toch heeeeeeeeeeeeeeeel begrijpelijk????

Overigens proficiat voor uw stukje.

Jongens jongens jongens toch. Ik woon in een Waals boerengat en mijn vraw had mij al een paar keer gezegd dat ze in het dorpscentrum een arabolul met lange gewaden en handdoeken rond zijn kop gewikkeld had gezien. Wat blijkt intussen? Die pee, die in een auto met FRANSE nummerplaat rijdt, is de imam van de MOSKEE in mijn dorp, onlangs aangebracht in een rijtjeshuis in de hoofdstraat.

Ja wat voor conclusies mot ik hier uit trekken? Is er een schimmige moslimorganisatie vanuit Noord-Frankrijk bezig imams naar hier te detacheren? Maar er is niks aan het handje hoor, het echte gevaar dat zijn die katholieken.

#65504

Belgica dividenda est

 

@ Erik Jans
Ik durf wedden dat indien KDG tussen 1600 en 1750 zou hebben geleefd, hij inderdaad een Jezuïet zou zijn geweest en wat voor een, oh wee.
Wat zouden de mensen toen van hem hebben gedacht? Heeft hij een jeugdtrauma opgelopen? Heeft een geus hem iets misdaan? Vervang geus door pater en je hebt meteen de vragen die Derk Jan Eppink zich luidop in zijn column afvroeg.

#65507

Belgica dividenda est

 

@ OutlawMike
Bedankt voor je appreciatie, maar nee dat is ONbegrijpelijk. Enkele jaren terug zou dit heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel begrijpelijk zijn geweest, maar de dag van vandaag kan ik dit moeilijk nog begrijpelijk noemen.
Er bestaan nu toch al enkele jaren meerdere kritische blogs waar het bedenkelijke journalistieke niveau duidelijk aan de kaak wordt gesteld. En nog brengt dit geen zoden aan de dijk.
Conclusie: volhouden!

#65509

Avondlander

 

't is dan ook Joël De Ceulaer hé...

#65547

fcal

 

@ traveller

"...De bevolking zou iets meer dan 20% van het huidige aantal zijn zonder dat de 5000 belgische soldaten er 10 miljoen hadden kapot gemaakt, ..."

Wat bedoel je met die 10 miljoen slachtoffers door Belgische soldaten?

#65554

traveller

 

@ fcal

Dat refereert naar het kolderverhaal dat Leopold II met zijn 5000 belgische soldaten en hun "bolt-action rifles" 10 miljoen negers kapot maakten op een 5à10 jaren tijd.
Hitler en zijn oorlogsmachine was klein bier vergeleken met die 5000 belgische soldaten.
Marc Twain was de eerste bekende personaliteit om dat verhaal te verspreiden. Verder begon dat verhaal dan een eigen leven te leiden. Niemand die er aan dacht dat met de pre-koloniale levensomstandigheden er zelfs geen 10 miljoen inwoners in Congo waren.
Er zijn plaatselijke wreedheden tegen negers gebeurd, ongetwijfeld, maar 10 miljoen doden was een beetje over de schreef.
Kende U dat verhaal niet?

#65559

fcal

 

@traveller

Ik had even de indruk, dat je de mythe van de Kongolese genocide tijdens het bewind van Leopold II geloofde en bevestigde. Volgens sommigen zouden er 10, ja zelfs tot 20 miljoen slachtoffers geweest zijn.

Hier onder vindt u een verwijzing naar een Nederlands universitair 'instituut', waar men de historische evolutie van de bevolking kan terugvinden voor tal van landen.
Onder de rubriek 'Africa' staat ook Kongo (Kinshasa). Wat blijkt nu? Een geschatte bevolking voor 'Kongo' van 3,3 miljoen inwoners rond 1890. Deze schatting, er was toen überhaupt geen volkstelling mogelijk - de 1ste echte telling vond plaats net voor WOII -, is gestoeld op vergelijkende demografische statistiek.
Dit betekent wel, dat alle kreten in de richting van 3, 5, 10 of 20 miljoen slachtoffers totaal uit de lucht gegrepen zijn.

Verwijzing: http://www.library.uu.nl/we...

Het ‘leger’, politiemacht is een betere omschrijving, bestond hoofdzakelijk uit zwarten met een minimale staf van Europeanen. Respectievelijk zowat 10.000 à 18.000 en 100 à 150 man sterk. Met zo’n bezetting richt men niet veel uit in een land ter grootte van geheel West-Europa, van Portugal tot Duitsland/Oostenrijk en van Ierland/Schotland tot Italië.

#65560

OutlawMike

 

Belgica dividenda est: bij mijn weten is de Knack nog niet veranderd, en ik vind het dan ook begrijpelijk dat die journalist (was het Joel Ceulaer? Vlam.) er niet dieper op inging.

Traveller, u toetst daar inderdaad iets aan waar ik me ook al dikwijls vragen over gesteld heb. Tot mijn grote schaamte moet ik toegeven noch Heart of Darkness noch King Leopold's Gost te hebben gelezen maar de premisse is me wel bekend, zeker van het tweede werk. Als ik me goed herinner beweerde Hochschild dat wij Belgen 15 miljoen Congolezen naar de pieren hebben geholpen. Waar een klein land groot in kan zijn nietwaar.

Nu, ik wil zeker niet ontkennen dat er allicht wel op grote schaal wreedheden werden begaan. Maar puur demografisch bekeken, afgaande op wat ik gelezen heb over Congolese bevolkingsaanwas in de twintigste eeuw, huidige inwonertallen etc... PLUS, rekening houdende met de naar ik vermoed onmogelijkheid om met deftige statistieken over de bevolking in de Congo Vrijstaat uit te pakken, zou ik die 15 miljoen toch zeer in vraag durven stellen.

Overigens schijnt het dat in de periode voor 1908 ook heel wat buitenlandse huurlingen voor Leopold II in de Vrijstaat werkten. Dat zullen ook wel geen doetjes geweest zijn.

#65561

OutlawMike

 

Awel fcal dat is straf. Gij zegt daar zowaar hetzelfde alleen stukken beter gestoffeerd. Bedankt voor die link, staat al bij favorieten.

#65565

fcal

 

@OutawMike

Als ër interesse bestaat kan ik hier ook een omvattender en grondiger analyse en weerlegging van deze mythe, die ik enkele tijd terug maakte, hier posten.

#65567

Benny Marcelo

 

fcal, als LVB het toelaat uiteraard, ik ben ook wel geïntresseerd. Destijds hebben ze een docu daarover uitgezonden op Canvas. Daar heb ik die zwarte professor horen beweren dat er zeker 10 miljoen zwarten vermoord zijn. Ook het handen afhakken werd er dagelijkse activiteit genoemd.

Mijn eerste bedenking was dat als de duitsers in WO2 er "maar" in geslaagd zijn 5 mijoen mensen te vermoorden die ze uit een dichtbevolkt gebied konden plukken, met een geörganiseerd treinverkeer konden transporteren en in massavernietigingskamers konden ombrengen, dan moeten ze mij maar eens uitleggen hoe ze 10 miljoen zwarten zouden omgebracht hebben in een inderdaad enorm uitgestrekt en dunbevolkt gebied.

Wat niet wegneemt dat ik denk dat er ten tijde van Leopold 2 wel wreedheden hebben plaatsgevonden.
Ik heb er eerder al en en ander over gelezen in 't Pallieterke, ik dacht zelfs van P. Beliën, en die kunt ge moeilijk van koningsgezindheid verdenken!

#65569

traveller

 

@ fcal

Dat zou mij ook intresseren.
Waarom zendt je het niet naar Luc als gastartikel?

#65576

fcal

 

Rubberjacht. (gepubliceerd naar aanleiding van de docu op Canvas destijds)

In de discussie over de politieke correctheid komt de zogenaamde genocide in de Kongo Vrijstaat van Leopold II weer ter sprake. Er zouden wel 10 miljoen slachtoffers gemaakt zijn. De ‘onpartijdige’ VRT zendt deze week in herhaling weer die BBC ‘documentaire’ uit. En professor Bouckaert, die zich terecht verzet hij zich tegen allerlei mondsnoerderij en knevelarij via o.a. de anti-racisme- en negationisme-wetten, maar die beter zou moeten weten, beaamt het ‘gebeurde’.
Zou Goebbels dan toch gelijk hebben met de boutade, dat als een leugen groot genoeg is en voldoende lang herhaald wordt, het de waarheid wordt?

Dat de vrije meningsuiting, zonder dewelke een democratische samenleving op termijn niet kan overleven, nodig is, moge uit het volgende verhaal blijken.
Vooraf een persoonlijke opmerking: als overtuigd democraat ben ik geen royalist maar eerder een republikeinsgezinde en ik voel me niet geroepen het koningshuis in bescherming te nemen.
Anderzijds ben ik wel de overtuiging toegedaan, dat het volle licht der geschiedenis op bepaalde gebeurtenissen dient te schijnen ten einde er uit te kunnen leren hoe moordende ontsporingen te vermijden zijn. In het geval van het koloniale avontuur van de 'Kongo Vrijstaat' is dit ook nodig, des te meer nu we van voornamelijk linkse zijde belaagd worden met een regelrechte leugencampagne.

Hier onder vindt u een verwijzing naar een Nederlands universitair 'instituut', waar men de historische evolutie van de bevolking kan terugvinden voor tal van landen. Onder de rubriek 'Africa' staat ook Kongo (Kinshasa). Wat blijkt nu? Een geschatte bevolking voor 'Kongo' van 3,3 miljoen inwoners rond 1890. Deze schatting, er was toen überhaupt geen volkstelling mogelijk (de 1ste echte telling vond plaats net voor WOII), is gestoeld op vergelijkende demografische statistiek. Dit betekent, dat alle kreten in de richting van 3, 5, 10 of 20 miljoen slachtoffers totaal uit de lucht gegrepen zijn.

Verder is het ook zo, dat Kongo een uitgestrekt land is, zowat 2'345'000 km² groot. Wat op een 0,5% na overeenkomt met een gezamenlijke oppervlakte in West-Europa, die de volgende staten omvat: Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Luxemburg, België, Nederland, Groot-Brittannië en Ierland.
De toenmalige Kongo Vrijstaat had slechts een ‘politiemacht' van hooguit 18'000 man, waarvan ongeveer 180 blanken. Dit legertje werd voornamelijk ingezet tegen de ‘concurrentie' in Oost- Kongo, de ‘Arabische' ivoorjagers en slavendrijvers en tot vergroting van de eigen stek naar het Zuiden richting Angola. Na aftrek voor de representatieve functies in de toenmalige hoofdstad Boma, bleef niet veel meer over voor de rest.

Het ‘rubber'-land lag nagenoeg volledig geconcentreerd in de toenmalige Evenaarsprovincie. Daar was het dichtste oerwoud, waar de felbegeerde, helaas slechts éénmaal oogstbare rubberlianen, groeiden, maar waar de bevolking nog dunner gezaaid was dan in de rest van Kongo. Deze provincie, groot 400'000 km², telde in 1890 circa 500'000 inwoners.
Het dichtste oerwoudgedeelte en echte rubberland, rond het ‘Leopold II'-meer, was slechts circa 270'000 km² groot (11,5% van de totale oppervlakte) en had een bevolkingsdichtheid van 1 inwoner/km² en dus 270'000 inwoners (8,8% van de toenmalige totale bevolking).
Evenredig verdeeld over een willekeurige Belgische provincie, (bvb Limburg) zou men in dat geval 2'425 inwoners tellen met 13 man politie. Voor heel Vlaanderen zou de bevolking 13'500 mensen bedragen met een ‘leger' van 75 man.
In het aangrenzende Congo-Brazzaville, dat qua klimaat, flora en fauna grotendeels overeenstemt met de Evenaarsprovincie woonden er zodanig weinig mensen, dat bij de aanleg van de spoorweg Pointe Noire - Brazza duizenden Chinese contractarbeiders of koelies geïmporteerd dienden te worden.

Men moet zich ook voor de geest roepen, dat men met een waarachtig oerwoud te doen had en niet met een Kempische hei vol erica. Het oerwoud was daar zo dicht, dat men er per dag slechts een afstand van 5 km kon afleggen. De enige ‘verkeersaders’ waren de beek, de rivier en de stroom, sterk onderhevig aan de seizoenen en broedplaatsen van alle mogelijke tropische ziekten. De uiterst schaarse bevolking leefde aan deze waterlopen, voornamelijk van de visvangst. En op deze mensen werd ‘beroep' gedaan om rubber in het oerwoud te gaan stropen.

Analoog met wat zich in de geschiedenis steeds voorgedaan heeft bij de onderwerping van dun bevolkte streken met een of andere waardevol gewas, erts, product of noodzakelijkheid, werd alras de weinig talrijke bevolking gegijzeld en horig gemaakt. Dit ging niet vanzelf. De bevolking nam de vlucht in het uitgestrekte woud of verzette zich. Het ‘rubber'-land gelukkig ongeveer even groot als gans Groot-Brittannië en de beperkte aanwezigheid van de uitbuiters met een ‘legertje' of ‘force publique' van maximaal 1'500 man bood gelukkig veel ontwijkingsmogelijkheden. En dat dit geen loze praat is, kon men onlangs nog vaststellen, toen men in deze zeer ontoegankelijke streek plots op een populatie stootte van enkele duizenden, uitgestorven gewaande, laagland gorilla's.

Is er dan niets gebeurd? Natuurlijk wel, lokaal in die streek, waar het dichtste oerwoud de eenmaal oogstbare rubberlianen produceerde, heeft er een verknechtende afpersing inclusief verminkend schrikbewind plaats gevonden. Daartegen is in de eerste plaats door de protestantse zending en katholieke missie heftig geprotesteerd en zijn acties ondernomen. Wellicht past dit niet in het linkse straatje. Het protest heeft ook effect gehad. Uit de gegevens verzameld door de vereniging Aequatoria (Evenaarsland), ooggetuigenverslagen van inlandse bron en bijbehorende analyse, kan men grofweg afleiden dat de bloedige uitspatting ongeveer 5 jaar geduurd heeft. Er is vanuit Brussel op gereageerd, zij het met vertraging. De bestuurlijke beslissingsafstand, heen en terug, tussen het 'rubbergebied’ en Brussel bedroeg toen circa 1 jaar.

Hoe kan men het aantal slachtoffers schatten? Wel, in het latex producerende gedeelte van de Evenaarsprovincie waren er 270.000 inwoners. De vrouwen en kinderen bedroegen 75% van deze bevolking en betroffen dus circa 200.000 mensen. Deze waren ten dele lichamelijk en gezien de hachelijke oogstomstandigheden uitgesloten van de rubberjacht. Bleven nog 70.000 man over. En deze heeft men uiteraard niet allemaal uitgemoord, want wie zou er anders de rubber uit het oerwoud gehaald hebben. Grofweg kan men aannemen, dat ongeveer 10% van deze laatste bevolkingsgroep omgekomen is. Op de kleine woongemeenschappen in het oerwoud had dit evenwel rampzalige gevolgen. Ettelijke dorpjes, vooral rond het Leopold II-meer, werden in hoge mate geteisterd door de rubbergijzeling en bleken later uitgestorven. Over de demografische impact bestaan schaarse, zeer plaatselijke maar sprekende statistieken. Men kan dit evenwel niet extrapoleren naar de hele provincie en nog minder naar het gehele land.

Volgens Sir Roger Casement, die een uitvoerig rapport schreef over het schandelijke rubberjagen in Kongo, was de situatie van de meestal blanke Portugese rubbertappers aan de Amazone nog slechter. Dit laatste is uiteraard geen excuus, maar plaatst het geheel van deze schandalige gebeurtenis binnen een referentiekader.
Gijzelname en horigheid komen nooit voor in dicht bevolkte streken (zie China of kern Europa) maar is schering en inslag in landstreken met een lage bevolkingsdichtheid (bvb Russische steppe, woestijngebieden in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten, ontvolkte Caraïben...). Net als slavernij is dit een zeer dure werkwijze en men ziet dan ook dit fenomeen verdwijnen zodra de bevolkingsdichtheid boven een bepaald niveau raakt of de activiteit technologisch of economisch achterhaald wordt.

De echte winst van de rubber lag niet in Afrika, maar in Europa. De weergaloze opkomst van een laag geprijsd vervoermiddel, het rijwiel, dat onmiddellijk hele bevolkingsklassen veroverde, lag er aan de basis. En dit laatste was het gevolg van de 'uitvinding' van de luchtband door Dunlop. Voor het eerst konden de 'lagere' klassen zich een persoonlijk vervoermiddel veroorloven, dat in tegenstelling tot het paard geen eten, verzorging en aangepaste stalling behoefde. Het werd een reuze schlager. Een beetje te vergelijken met de opkomst van de TV en KTV of zelfs de PC, maar dan op individueel vervoersgebied.
Er was toen plots een tekort aan Latex de grondstof van de rubber. De prijzen schoten de hoogte in. Elke soort plant, dat het witte spul produceerde, werd geoogst. Het was zelfs mogelijk voor deze prijzen in onherbergzame streken als in het Amazone en Kongo-oerwoud die fel begeerde grondstof te gaan stropen. Kongo was niet speciaal beter voorzien dan andere streken. Maar de motor, de vraag, lag in Europa en stuurde alles.

Leopold II, die uit dynastieke en machtsmotieven het Kongo-avontuur een 10-tal jaar vroeger begonnen was met de ivoortrafiek, die meer kostte dan het opbracht werd nu plots stinkend rijk. Hij was de nouveau-riche onder de toen nog talrijke koningen van Europa, een beetje vulgair rijke vorst van een prutslandje.
Een en ander bracht veel naijver en afgunst, niet alleen in de eigen klasse maar ook onder de democratisch ingestelde Amerikanen, die zowel koningen als kolonies verfoeiden. Ook de Engelsen hadden weinig op met de koning-parvenu, die zo met zijn gat in de boter viel. En in tegenstelling tot vele anderen was hij een goed organisator en bespeelde hij de pers als een nieuwe Machiavelli, zo virtuoos en politiek correct (pro beschaving en anti-slavernij) was het.

Maar mooie liedjes duren niet lang. De rubbermarkt was een vrije markt, waarop ondernemers konden inspelen. Tegen 1900 begon men met de aanplant van de meest geschikte rubberboom, de hevea, op plantages in ZO-Azië, waar men geen last had van de parasieten, die dit verhinderden in Zuid-Amerika en waar de bevolking, in tegenstelling tot Afrika, talrijk genoeg was om de tapperij te organiseren. De rubberproductie nam direct een hoge vlucht, de prijzen kelderden en redelijk snel was het niet meer lonend rubber te jagen in Kongo of in het Amazone-gebied. Tegen 1910 kwam 80% van de latex uit ZO-Azië.
In 1908 verkocht Leopold II voor 100 miljoen (goud)frank zijn Kongo Vrijstaat aan de Belgische belastingbetaler.

Van waar komt dan de huidige mythe van de Kongolese genocide? In de 70-er jaren, stootte een journalist met een scherpe pen, Adam Hochschild, op de bevlogen, zij het terechte, literatuur over de strijd tegen de mensonterende aspecten van de rubberoogst en -handel in Kongo. Deze idealistische campagne uit het begin van de 20ste eeuw werd in Europa en Noord-Amerika gevoerd door verontruste democraten (o.a. Morel, Conan Doyle...) en andere antikolonialisten (o.a. Mark Twain...). Naarmate de beweging zich ontwikkelde groeide het aantal slachtoffers tot in de vele miljoenen. Om indruk te maken moet in menselijke ellende gegrossierd worden. Zo gebeurt het ook vandaag (zie de ecologische rampenscenario’s van Green Peace).

Adam Hochschild nu , had meteen door, dat in een tijd van zwarte ontvoogding en ‘roots’ in de VS. interesse zou bestaan voor deze geschiedenis. Zonder enig kritisch geschiedkundig vorsingswerk nam hij klakkeloos de getallen over uit de vroegere pamfletten en schroomde er zelf niet voor terug ze nog wat aan te dikken tot 10 à 20 miljoen slachtoffers! Hij kwam aldus tot een verpletterende aanklacht tegen een uit blanke Koninkrijk België georganiseerde bloeddorstige en racistische volkerenmoord, die nota bene vroeger voorviel en groter was, dan wat de Joden overkwam in WO II. Zijn boek kende een groot succes in de VS. en werd later in het Nederlands vertaald, bekoorde onze linkse politiek correcten en wordt nu zelfs gebruikt in het Belgische onderwijs (verplichte lectuur). Hierop inhakend en met enkele eigen aanvullingen hebben verleden jaar de BBC en de VRT deze overdrijving nogmaals bevestigd.

Ik heb veel bewondering voor allen, die zich ingezet hebben om die mistoestanden te doen ophouden zowel in de toentertijd nog vrije pers als in de vele idealistische genootschappen.
Ik heb een hekel aan de huidige schijnheilige politiek correcte lijkenpikkers en betweters.

De toestand in Kongo is na de overgang naar België (1909) ook fel verbeterd. Door de lokale bevolking wordt vandaag de koloniale tijd met zijn patriarchale redelijk rechtvaardige, zij het autoritair bewind als een 'gouden' tijd beschouwd. Zie de rede van Kabila jr in het Belgisch parlement, waarin hij, tot ontsteltenis van onze ‘politiek correcte’ volksvertegenwoordiging, zowaar Leopold II loofde! Dit zegt veel over het leed van de bevolking onder het Kongolese bewind na de onafhankelijkheid. Als anti-kolonialist is dit voor mij geen aanleiding om terug te verlangen naar een overzees koloniaal gebiedsdeel.

Info over demografie o.a. in Afrika en de Evenaarsprovincie zie volgende links:
http://www.library.uu.nl/we...
http://www.aequatoria.be/ar...

#65579

traveller

 

@ fcal

Proficiat.
Ben jij geschiedkundige van beroep of als amateur?

#65581

fcal

 

@traveller

Gewoon waarnemer met wat denkwerk, die probeert concrete logische verbanden te leggen en een hekel heeft aan schijnheiligheid.

#65583

traveller

 

@ fcal

Goed genoeg voor mij

#65590

Belgica dividenda est

 

@ fcal

Proficiat, sterk. Voor mijn part mogen er nog meer van dit soort posts zijn.

#65596

Belgica dividenda est

 

@ OutlawMike
Deze ochtend heb ik het integrale artikel vlug eens in de stadsbibliotheek gelezen.
Joël De Ceulaer en Charlie De Keersmaeker delen eerst mee dat ze het eens niet zouden hebben over buitenlandse politiek enz. (Ik ken hun intro niet meer van buiten.)

Toch hadden die journalisten het wel over Congo.
Vraag: voelden ze nadien nattigheid dat ze op sommige van zijn antwoorden niet voldoende hadden door gevraagd? Mogelijk.
Als lezer had ik nochtans wel graag vernomen welke conclusies KDG nu koppelt aan die zogenaamd interessante vaststelling van hem dat Afrika in een ander tijdsgewricht leeft dan de rest van de wereld. Per slot van rekening is hij toch onze minister van buitenlandse zaken. Betekent dit nu dat hij sedert die vaststelling anders zou omgaan met Kabila jr.?

Vreemd is ook dat KDG niet weet of het "feit" dat Afrika (Zwart-Afrika, of ook Noord-Afrika?) in een ander tijdsgewricht dan de rest van de wereld leeft, nu te maken heeft met het kolonialisme of met iets anders.
Stond daar dan niets over in in dat interessant boek of artikel dat hij heeft gelezen? (Andere continenten werden toch ook gekoloniseerd.)

Oh ja, vooraleer KDG nog eens zo'n geleerde woorden als tijdsgewricht gebruikt, zou hij best eerst eens de betekenis van die woorden controleren.
Volgens Van Dale betekent tijdsgewricht immers: "tijdruimte die door belangrijke samenhangende gebeurtenissen gekenmerkt wordt." http://www.vandale.nl/vanda...
Welke belangrijke samenhangende gebeurtenissen zijn er dan wel die Afrika nu in een andere tijdruimte doen leven dan de rest van de wereld?
Conclusie: verkeerd woordgebruik beste KDG.

Tot slot nog dit: heeft KDG misschien ooit voor dokter gestudeerd, of is die schedel op zijn bureau een souvenirke uit Oost-Congo, of uit Ruanda of Burundi?

#65779

Leo Norekens

 

@Benny: "Ik heb er eerder al en en ander over gelezen in 't Pallieterke, ik dacht zelfs van P. Beliën, en die kunt ge moeilijk van koningsgezindheid verdenken!"

Ik denk dat je Jan Neckers bedoelt, evenmin koningsgezind, maar wel scepticus wat de zogenaamde "genocide" betreft...

Belien doet in "A Throne in Brussels" alleszins geen moeite om de mythe te ontkrachten. Hij noemt er Leopold II "de uiteindelijk verantwoordelijke voor de dood van miljoenen mannen, vrouwen en kinderen".

#65781

Benny Marcelo

 

Denk dat je gelijk hebt Leo, het iszelfs mogelijk dat Beliën niet meer voor 't Pallieterke schreef toen dat artikel verscheen. Het zal dus Jan Neckers wel zijn.

Ook bedankt fcal, het bevestigt in grote mate wat ik er al over gelezen heb.

#71799

BC

 

"[Knack: Hebt u hetzelfde gevoel ten aanzien van de islam?] Ik ken de islam niet voldoende, dus daar durf ik mij niet over uit te spreken."

2 maanden later heeft Karel de Gucht gelukkig eindelijk door dat een minister van buitenlandse zaken toch maar beter wat van de islam kent: http://www.radio1.be/progra... - "De Koran lezen is een must voor de minister van Buitenlandse zaken."

#88526

G.G. Joris

 

De indianenverhalen over de loge hebben te maken met het karakter van de vereniging: onttrokken aan elke vorm van democratische controle, te laf om het lidmaatschap bekend te maken en plat opportunisme. Een subversieve vereniging die de instellingen van het land ondermijnt levert geen indianenverhalen maar triestige verhalen op. En dat K DG zwijgt over journalisten nadat hij er eentje omwille van zijn grove leugens probeerde te broodroven. Gelukkig dat buitenlandse collega-journalisten de opname van KDG zijn uitspraken publiek maakten. Bekwaamheid is een ding en betrouwbaarheid een ander. Over de eerste kwaliteit zou men van mening kunnen verschillen in het geval van deze "broeder" maar betrouwbaarheid is dus in elk geval geen logedeugdzaamheid.

#93730

habib

 

O, gij die gelooft in christendom, geeft gehoor aan Allah en de boodschapper wanneer Hij u roept, opdat Hij u leven moge geven en weet, dat Allah tussen een man en zijn hart komt en dat Hij het is tot Wie gij zult worden vergaderd. Want lees eens de coran voor je praat? is heel speciaal de coran wrm denk je dat er zo veel bekeren om de waarheid? lees en je krijgt je innerlijke rust ...wat Zalig ben van niets bang enkel van allah

#93731

habib

 

O, gij die gelooft in christendom, geeft gehoor aan Allah en de boodschapper wanneer Hij u roept, opdat Hij u leven moge geven en weet, dat Allah tussen een man en zijn hart komt en dat Hij het is tot Wie gij zult worden vergaderd. Want lees eens de coran voor je praat? is heel speciaal de coran wrm denk je dat er zo veel bekeren om de waarheid? lees en je krijgt je innerlijke rust ...wat Zalig ben van niets bang enkel van allah

#93732

michel

 

wil ook de islam worden ... Zijn er die me helpen bedankt

#93733

jamina

 

heb de coraan gelezen.hou ervan van waar denk je dat wetenschap komt van de moorse gemeenschap dat er leefe in andalousia maaar er werden vermoord net als de indianen .... Maar gelukkig hebben ze hen wonderlijke wetschap bekend gemaakt...sterrenkunde,architectuur begon met een moskee in granada blanken kosten er enkel van dromen ... die tijdsperk komt er terug aan dat we terug heersen ........ daarom heb ik 9 kinderen al .... en wil er veel meer doeikes

#93734

moslim geworden

 

Hoe erger jullie het maken hoe erger het wordt...... dus weet wat je doet met je opmerkingen over onze geloof .... Jezus zou je zeggen leef met iedereen .... Eerst was het congo dan de islam? snappen jullie niet de laatste tijd . Is net alsof jullie ons uitdagen en lees de coran voor je spreekt

#93736

Erica Jans

 

@ moslim geworden:

Leer Nederlands vóór je schrijft.

@ Jamina:

"waar denk je dat wetenschap komt van de moorse gemeenschap dat er leefe in andalousia maaar er werden vermoord net als de indianen ...."

Hier het antwoord: voor het grootste deel kwam 'de wetenschap' van de Moorse gemeenschap' van de Byzantijnse christenen die op hun beurt voor het grootste deel gedwongen bekeerd werden... om 'rust' te vinden, inderdaad. Zij die zich niet tot de islam hebben bekeerd vonden overigens ook rust: hun strot werd overgesneden.

#93739

Erica Jans

 

@ moslim geworden:

"Hoe erger jullie het maken hoe erger het wordt...... "

Waar moet ik het meest voor vrezen? Voor de theologisch-wettische argumentatie van de koran of voor het islamitische kromzwaard in Theo's borstkas? Het islamitische geweld is een zwaktebod, een teken van gebrek aan argumenten, een toonbeeld van het onvermogen van de koran-ideologie om op een open wijze met klare argumenten in discussie te treden.

Sorry maar ik ben niet eens onder de indruk van dit soort taal met een dreigend ondertoontje van 'mamaatje die zal kijven, papaatje die zal slaan'.

@ Habib:

"O, gij die gelooft in christendom, geeft gehoor aan Allah en de boodschapper wanneer Hij u roept (...)'

O, gij die in de islam gelooft, geef gehoor aan Allah en de Christus wanneer Hij u roept: "De Wet is vervuld, het offer is volbracht. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven... niemand komt tot God dan door Mij.... Gij zijt gekocht (van Wet en veroordeling door God) en betaald, ´[enz. ...]"
Uw Mohammed is - theologisch gezien - enkel de offer -en angstcultuur komen herstellen en herbevestigen die door Christus radicaal werd afgeschaft.
Totaal niet onder de indruk, dus... en zéker niet van dat dreigende theologische ondertoontje van die zandprofeet. Drie mogelijkheden: 1. ofwel bestaat God niet, 2. ofwel bestaat God en is de Wet vervult (in de mens Christus) zodat Hij een grond voor vergeving heeft, 3. ofwel is God de Allah uit de koran en dan valt u net als ik onder zijn onontkoombare Wet en veroordeling... want Allah kan niet rechtvaardig heten als Hij zijn Wet niet toepast op u zowel als op mij.
What's the use? Waarin ligt uw voordeel? U valt dan net zo goed onder Allahs alles verschroeiende wet, juist?
Open voor tegenspraak.

Een christen.

#93740

Erica Jans

 

correctie: ... en is de wet vervul'D' (...). Excuus.