Links debatteerde over de vrije meningsuiting

[Meindert Fennema:] "Ik hoor iedereen hier zeggen dat de vrije meningsuiting ingeperkt moet worden" (...) [tot Chokri Ben Chikha:] "Jij bent tegen de publicatie van de cartoons." (...)

[Kristien Hemmerechts:] "Ik zeg alleen dat het sop de kool niet waard is. Zoiets als op een foto van je moeder spuwen."

[Meindert Fennema:] "Wie godsdienst een gevaarlijk misverstand vindt, die wil jij, Kristien, niet ter hulp komen."

[Kristien Hemmerechts:] "Maar nee,…"

[Chokri Ben Chikha:] "Natuurlijk moet iedereen zoiets kunnen publiceren, maar dat is nog iets anders dan zich voor de kar [van rechts] te laten spannen."

[Meindert Fennema:] "'Voor de kar laten spannen', dat is een zéér gevaarlijke uitdrukking. Ze betekent dat je een idee niet mag hebben als een fout iemand er ook zo over denkt." (...) "Het verbod op belediging zou van alles verbieden. Zo is er een affiche tegen het neoliberalisme van Frits Bolkestein, waarin deze beschuldigd wordt van volgend armoedebeleid: 'Bestrijd de armoede, dood een bedelaar.' Dat is toch een belediging voor Bolkestein? Dat roept toch op tot haat tegen hem? Elke politieke stelling kan gelezen worden als een oproep tot haat, al is het maar haat tegen onrecht? Met een verbod op belediging zou die linkse affiche verboden moeten worden."

Fennema gelooft blijkbaar dat dezelfde regels gelden voor links en voor rechts. Maar een strijdbare linkerzijde belijdt natuurlijk niet de Gulden Regel, die wil dat men jegens zichzelf en jegens anderen éénzelfde norm hanteert. Zij vindt het normaal om aan de vijand te verbieden wat zij aan zichzelf toelaat, of wat zij zelf met gretigheid doet. (...)

Het Vlaams Belang heeft deze debattenreeksen wegens hun ideologische eenzijdigheid al eens gewraakt. Vijf jaar geleden legde de partij klacht neer omdat de debatten plaatsvinden in een schoolgebouw, en een reglement zegt dat daar geen politieke evenementen mogen plaats hebben tenzij alle partijen vertegenwoordigd zijn. Dat werd toen afgeketst, omdat de debatten niet partijpolitiek zijn en er meestal ook geen politici in het panel zitten (hoewel, is de aanval op een partij niet evenzeer partijpolitiek?). Mijn inziens zou rechts beter een voorbeeld aan deze reeks nemen en zelf wat meer debatcultuur ontwikkelen. Alle debatten die ik sedert 1994 op de Gentse Feesten heb bijgewoond, waren een uitstekende tijdsbesteding, gelijk je nergens anders in het land nog vindt.

Koenraad Elst in zijn verslag van het debat over vrijheid van meningsuiting op de Gentse Feesten, op The Brussels Journal, augustus 2008

Reacties

#66907

mrtos

 

De vrijheid van meningsuiting is een duidelijke en objectieve spelregel in een democratie. Welke duidelijke en objectieve spelregel bieden haar tegenstanders ons in de plaats? Geen, lijkt me. Integendeel, ze zetten een recht van de burger om in meer macht voor de politieke klasse. Een garantie voor de minderheid in een dictatuur van de meerderheid. Ze vinden zichzelf waarschijnlijk ontzettend intellectueel en groot van geest, maar zouden toch beter eens voorbij de eigen emoties en tijdelijke persoonlijke ergernissen kijken, naar het grotere geheel.

#66913

traveller

 

La Hemmerechts heeft zich weer in alle mogelijke bochten gekronkeld om iedereen gelijk te geven zonder haar linkse vrienden tegen de kar te rijden.
Het artikel van Dr. Elst was eens te meer om van te snoepen.
De enige (linkse) Nederlander in het debat heeft weer eens les gegeven aan de Vlaamse rooie jongens en meisjes, hopelijk hebben ze er iets van opgestoken? Ik houd al vast mijn adem niet in.