Tolerantie (3)

Excuses
Ons eerder verhaal van de Rotterdamse kunstenaar Chris Ripke die de slogan "Gij zult niet doden" op het raam van zijn atelier schilderde en van cameraman Wim Nottroth die zich lijfelijk verzette tegen het weghalen van deze slogan en daarvoor gearresteerd werd en drie uur in de gevangenis doorbracht, heeft een staartje gekregen. Burgemeester Opstelten heeft zijn excuses aangeboden voor zijn bevel tot het weghalen van de tekst. De arrestatie van cameraman Wim Nottroth was volgens de burgemeester wel terecht, want burgers moeten bevelen van de politie opvolgen.

Grappig is wel dat het weghalen van de slogan, na klacht van een nabijgelegen moskee, de reclame-afbeelding van enkele varkenshespen zichtbaar maakte van een supermarkt die er ooit gevestigd was. Opmerkelijk: cameraman Wim Nottroth die zich verzette tegen het wegspuiten van de bijbelse slogan, is een atheïst. Zijn videofilmpje haalde alle Nederlandse kranten.Hoewel LVBlog weinig méér deed dan herhalen wat op een aantal Nederlandse blogs (o.a. dat van Francisco van Jole) verschenen was, werd naar ons eerder bericht hierover gelinkt vanop de discussieforums van Expatica.com en Fox News-presentator Sean Hannity. Maarten Schenk, die een kort Engelstalig relaas op zijn weblog plaatste, werd gelinkt door 14 Engelstalige weblogs. Ook de drukbezochte Amerikaanse weblog Little Green Footballs besteedde uitgebreid aandacht aan het incident.

Reacties

#2640

Bema

 

Is het niet zo dat Opstelten opdracht gegeven heeft tot het beschadigen van privé-eigendom. Als iemand op zijn eigendom iets onterecht doet is daar in een rechtsstaat toch nog altijd het gerecht om in te grijpen. Van Opstelten heeft die stap even overgeslagen en HOOPT nu met zijn excuses een proces te vermijden. Als "gij zult niet doden" niet het grondprinciepe is van de samenleving, wat is er dan feitelijk tegen de doodstraf. Respect voor leven is opruiend??? Dan ben ik maar een oproerkraaier.

#2641

filip

 

De (plaatselijke) overheid is daar heel duidelijk in de fout gegaan. Dit ligt er nu eens vingerdik op maar die politieke "correctheid" (eigen is de uitdrukking 'politieke oogkleppen juister) slaat op heel veel vlakken toe en niet altijd zo zwart op wit aantoonbaar.

Ik vind dat die agent trouwens ook niet het recht had om die reporter te verwijderen. Het bevel van een bevoegd persoon moet inderdaad gevolgd worden, maar we mogen er toch van uitgaan dat daar een duidelijke objectieve motivatie achterschuilt. Ik kan akkoord gaan dat, indien de agent zelf blindelings een opdracht uitvoerde, hij eigenlijk geen echte schuld treft, maar in dat geval is zijn opdrachtgever daar dubbel en dik schuldig aan.

Eigenlijk is gans die aktie één groot symbool dat de basis is voor de verklaring waarom het al jaaaaren misgaat met de integratie van heel wat moslims. De politieke 'correctelingen' willen niet inzien dat men jaaaren terug kordater had moeten zijn. Niet onmenselijk, maar kordater. Dat is ondertussen een sneeuwbal geworden van opbod: bepaalde moslims doen maar op en de politieke 'correctelingen' kunnen niet veel anders dan volgen. Dat is waar in België heel wat burgers met gezonde intuïtie tegen reageren, al jaren, maar niet gehoord worden, tenzij door één partij, die overladen wordt met alle zonden. Een partij die vanuit de marge al heel nuttig geweest is.

#2644

Outlaw Mike

 

Filip heeft gelijk. Ik was geschokt toen ik de "Trottoir" bijdrage van De "Standaard" van dit weekend las. Je gelooft je ogen niet. Drie volle bladzijden wordt Theo Van Gogh door de drek gehaald, onder de vette kop "Zum Kotzen". Hij was vulgair, heeft het zelf gezocht, etc.etc..

Je moet je dat eens voorstellen: de man werd afgeslacht met pistoolschoten, kreeg een mes in de borst geploft en werd quasi onthoofd. En varken wordt veel humaner gedood. Maar nee hoor: het politiek correcte uitschot staat alweer paraat met zalvende woorden en op zoek naar de "root causes".

In de lezersbrieven van vandaag van hetzelfde laken een pak: of wij dan niet weten dat gezien de Islamitische "erecode" verbale beschuldigingen bijna net zo zwaar wegen als fysieke intimidatie. Nou, nou.

Ik heb niemand van het politiek correcte uitschot een woord horen uiten toen de Haagse rapgroep DHC met werkelijk vunzige, weerzinwekkende teksten op de ether kwam. Klein gedachte-experiment: stel je eens voor wat de reactie van het politiek correcte uitschot zou zijn als een der leden van de "band" op dezelfde beestachtige methode werd omgebracht als Mr. Van Gogh.

Doe de proef, wees eerlijk: zou de pers ook reageren met een artikel ten laste van het slachtoffer onder de titel "Zum Kotzen"?

Nee dus. O nee. Arm Europa.

#2648

Maarten Schenk

 

Dit hele verhaal toont nog maar eens de kracht van het internet aan. Ondanks de poging tot wegspuiten van de boodschap is ze nu door duizenden over heel de wereld gezien. De veertien Engelstalige blogs waar Luc het over had, zijn enkel diegene die een TrackBack ping naar mijn site hadden gestuurd om te verwittigen dat ze een link hadden gelegd naar het bewuste artikel. In mijn statistieken zag ik echter bezoekers komen van nog veel meer sites, weblogs en forums.

Eerlijkheidshalve moet ik er wel aan toevoegen dat ik zelf Little Green Footballs op de hoogte had gebracht van mijn bericht, maar toen zij gelinkt hadden, was het hek van de dam. We zijn nu bijna drie dagen verder, en nog steeds komen er honderden bezoekers per uur langs...

#2650

Paul

 

Does anyone have a high-resolution image of Chris Ripke' mural? It would make a good t-shirt.

#2651

Edwin

 

Uit de Heilige Koran:

190. En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.

191. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

192. Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.

193. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

194. De heilige maand voor de heilige maand! Er is (een wet van) vergelding voor alle heilige dingen. Wie daarom agressief tegen u handelt, vergeldt hem naarmate hij tegen u heeft gedaan. En vreest Allah en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.

195. En besteedt uw bezit voor de zaak van Allah en stort u niet met uw eigen handen in het verderf doch doet goed: voorzeker, Allah heeft hen lief, die goed doen.

Zeker... het is maar een fragment en je moet er omzichtig mee zijn.

Maar als de Islam zichzelf verstaat als de vervulling van Torah en Nieuw Testament... hoe kan een Nieuw Testamentische kerngedachte 'als 'hebt uw vijanden lief...', louter als grondtekst nu vervuld worden door iets als:

<< Wie daarom agressief tegen u handelt, vergeldt hem naarmate hij tegen u heeft gedaan.>>

De vraag die ik daarbij wil opwerpen is: wat moet ik me voorstellen bij het begrip 'gematigde islam'?

#2652

LVB

 

@Edwin: wat wordt er in vers 190 bedoeld met "overschrijdt de grens niet"? Als ik één en ander uit de verschillende verzen die je citeerde naast mekaar leg, dan moeten moslims de ongelovigen bestrijden die in moslim-landen binnendringen of die vroeger moslims uit hun land verdreven hebben (lees: Zuid-Spanje, Israël). Zou men "overschrijdt de grens niet" kunnen betekenen dat zij buiten die hier genoemde gebieden niet mogen vechten?

#2654

Edwin

 

@ Luc: ik vermoed (maar ben niet zeker) dat het om een soort morele grens gaat. Het oog om oog, tand om tand - principe. (We hebben een islamoloog nodig om het precies te weten)

Wat dat principe betreft moeten wij als (cultureel-) christelijken iets meer met respect daarnaar leren kijken in die zin dat het destijds (in Mesopothamië?) om een nieuw rechtsbeginsel ging: bv. geen Hoofd om oog maar 'slechts' OOG om oog.

Het was een juridische stap vooruit, zou je kunnen zeggen, in die zin dat het de willekeur in de vergelding (rechtspraak) wilde tegengaan.

In het Nieuw-Testamentische 'hebt uw vijand lief' gaat het niet om een rechtsbeginsel, lijkt me. Het gaat eerder om 'win uw vijand' voor uw overtuiging (eeuwig leven etc.). Dat vervangt het rechtsbeginsel van de strafmaat niet of spreekt het niet tegen. Het voegt er iets aan toe, maar meer in het bereik van het persoonlijke engagement dan in het bereik van de rechtspraak.

Overigens weinig waarschijnlijk dat het woord 'grenzen' (uit de 7de eeuw, onze tijdsrekening) zou slaan op de veel latere strijd van de Moren in Europa of Constantinopel of... .

Nog eens: ik hoop dat er Islamieten meediscussiëren.

#2664

Quattro

 

Extreem gedachtengoed is gevaarlijk. De schuld voor al wat er langs hier verkeerd gaat in de schoenen van de Islam schuiven is terugkeren naar midden jaren 30, enkel was er toen een andere godsdienst de schuld van alles. Nu maar hopen dat het niet meer tot zo een situatie gaat.

Dit alles begint af te glijden naar haatcampagnes, koren op de molen voor de andere extremisten (diegene die vanuit de marge werken zoals hier mooi verwoord)

#2694

Bema

 

@edwin: islamieten discutiëren niet; ze leggen het zwijgen op!

#2726

Edwin

 

@ Bema: ik ben ervan overtuigd dat Van Gogh is omgelegd omdát hij dus juist wél wilde discussiëren over de inhoud van de Koran.

@ Quattro: ik ben ervan overtuigd dat Hitler met zijn Mein Kampf zou eindigen met een 'mein Krampf' indien hij juist wél had moeten discussiëren in publieke fora met serieuse mensen tegenover hem die zijn argumenten vanuit de Torah konden weerleggen.

Wat echter voor de Torah geldt, geldt in mijn ogen niet noodzakelijk voor de Koran. Die twee staan niet op gelijke voet: noch literair, noch theologisch, noch maatschappelijk.

En ik ben écht niet van plan mij voor totalitair te laten schelden omdat ik deze mening ben toegedaan.

#3307

Loesje

 

In Rotterdam werd jaren lang de massa voorgehouden dat het prettig was dat de bevolking niet uit één soort bestond.

Lieden die gevoelsmatig ageerden tegen het gevoel dat hieruit menigeen bekroop, werden afgedaan als 'intolerante asocialen'. Zij waren het uitschot van de samenleving en dienden zich te schamen voor hun gevoel.

En toen kwam het (zo goed als gefluisterde) publiek excuus voor de sociale ravage die op basis van het zelfde beleid is aangericht in het zuidelijke deel van de stad.

Instinct komt uit een lage regio van onze menselijkheid. Maar was dat nou een goede reden om het compleet te verwerpen?

Let nu na de moord op de heer van Gogh, eens op je eigen gevoel en vraag je af wat dit je nu primair probeerd te vertellen.

En als je referentie zoekt, kijk dan eens zelf om je heen in plaats van je te laten informeren uit je eigen kring.

Ik denk dat het moeilijk is om te moeten concluderen in dit geval. Want het wordt al snel een veroordeling; tolerantie leidt tot decadentie. Decadentie roept op zijn beurt om revolutie. En uit die chaos zal dan weer een nieuwe orde gaan bestaan.

Probeer je voor te stellen uit welke groepen de revelutionairen zullen kunnen komen.

Mocht je als mens nu werkelijk menselijk willen zijn en daarmee een belangrijke stap willen zetten in de evolutie van onze soort, dan ben je verplicht om alle factoren van het probleem mee te wegen in je reactie. Er is grote moed nodig om deze stap te durven maken.

Ik heb een angstig voorgevoel dat het algemene resultaat van het proces in principe een asociale tint zal dragen. Zelfs de overheid is daar heden al (gevoelsmatig?) mee bezig. "Niet fraai hoor, in zo'n tolerante samenleving als de onze".

Als we niet uitkijken eindigen we nog in een model zoals je dat in China kunt aantreffen. En voor het zelfde geld leren we nog iets van een beschaving die minimaal drie maal zo lang bestaat als de onze.

In de basis; het recht van de gemeenschap niet ondergeschikt laten zijn aan het recht van het individu.

Alle details daar gelaten, is dit op dit moment naar mijn idee de hoogst ontwikkelde vorm van samenleven met de grootst mogelijke garantie op stabilisatie en normalisatie van sociaal maatschappelijke aspect hier van.

Dat lijkt in ieder geval al een heel stuk frisser dan de tunnel-blik geluiden die afkomen van diegenen die met geheven en (ver-)wijzende vingers uit één der heilige schriften hun individuele werkelijkheid citeren.