Kameraden, waar is mijnen trein?
Als het goed is, zeg ik het ook: de nieuwste reclamecampagne van Open Vld mag er zijn. Kritiek op de stakingshinder en de werkbonus onder het voetlicht, met een knipoog naar het taalgebruik van vakboungden en Vlaams-nationalisten:

Het satirische element van deze campagne werd blijkbaar niet gesmaakt door alle VLD-leden. Dirk Verhofstadt laat in een lezersbrief in De Morgen van 3 oktober weten dat hij de Walen-affiche een "liberale partij onwaardig" vindt:

"Net zoals extreme Vlaamsnationalisten doen, wordt hier gesuggereerd dat alle Walen dieven zijn. Het wordt hoog tijd dat het sluipende gif van het nationalisme binnen de liberale rangen een halt wordt toegeroepen."

En ook Jong-VLD is geschokt, aldus Philippe De Backer in diezelfde editie van De Morgen:
"Als jonge liberalen vinden wij het verwonderlijk dat een liberale partij de publieke opinie tracht te informeren op een populistische en nationalistische manier, ook al is het met een knipoog."

Een VLD-campagne die erin slaagt om een aantal liberale droogstoppels op stang te jagen zodat ze zichzelf belachelijk maken: geniààl!

Reacties

#69590

joe

 

knik ook goedkeurend bij deze campagne.
ging vandaag naar de brico en zo'n sukkelaar in een rode vuilzak stond helemaal alleen aan de ingang en maakte me er zeer behulpzaam op attent dat de winkel gesloten was. "ah, waarom?" "omdat er gestaakt wordt" "waarom wordt er dan gestaakt?" "ha voor de koopkracht hee meneer, ze pakken onze laatste frang af" "wie?" "eeeeuuuh.... wel de ministers hee!" "wat heeft de brico hiermee te maken?" "zeg, ga je me eens met rust laten?" "moet je een stoeltje hebben om te rusten?" toen werd de arme abvv-er zo kwaad dat hij even rood werd als zijn outfit,... heb hem zo achtergelaten.

#69593

Neverbeendead Religion

 

En dan ging karel de gucht met een knipoog naar amerika, waar de problemen begonnen waren, om daar de liberale top te voorzien van een speech over zijn oude visie.
Met everybody's weird van dEUS als intro in tegenstelling tot suds & soda van dEUS waar de open vld in de tijd mee uit de hoek kwam.

Amerika is ook de nucleaire grootmacht die op eigen grondgebied door geen enkel ander land met volledige militaire capaciteit zal aangevallen worden.
Als het dan een nieuw systeem lanceert op eigen grondgebied zal de rest van de wereld daar dan enkel maar verbaal kunnen tegen zijn en nooit met succesvolle daden.
En dat nieuwe systeem is de afschaffing van belastingen zoals die tot op heden gekend zijn.
De regering gebruikt dan een rekening van de grootste bank om iedereen te betalen die daarvoor in aanmerking komt terwijl het geld op die rekening virtueel en elektronisch vanuit het niets er op komt te staan.
Nooit teveel en nooit te weinig of altijd aangepast aan de nood van het moment.
Dat heeft als gevolg dat er nooit te weinig geld is -voor de werknemers van de staat zonder vaste benoeming -voor de werkloosheidsuitkeringen -voor de sociale zekerheid met updatebare wetgeving die de profiteurs uitsluit in de mate van het mogelijke in verband met de verschillende lichamelijke en verstandelijke capaciteiten van de mensen ten opzichte van de beschikbare arbeidsplaatsen en voor de noodzakelijke sectoren zoals bv. het milieu omdat de ondernemerswereld geen geld heeft om de al bestaande oplossingen snel en voor een doenbare prijs aan te bieden.
In zekere zin geen enkele verandering voor de man in de straat met dat verschil dat hij geen belasting meer hoeft te betalen en dat niet meer in zijn budget hoeft in te calculeren terwijl de regering nooit een gat in de begroting heeft en met zijn veilige rekening nooit buitensporig wordt omdat ze de samenleving even goed in de gaten houdt zodat de samenleving niet te losbandig wordt.
Er is dan nergens nog te weinig geld voor terwijl de regering zijn systeem volledig online en transparant zal laten verlopen voor iedereen die daar interesse in heeft. Men zal dus constant een zicht hebben op de rekening en al de transacties met enige beperking dat men daar zelf geen transacties mee kan uitvoeren.
Want het wordt tijd dat de liberaal terug zijn focus legt op zijn paradepaardje en dat is de vooruitgang in plaats van zijn totale geschiedenis die nog steeds gekenmerkt staat als de totale afgang.
Dat is de taak van de liberaal die nog steeds de globale leider is en dus ook de lokale of ook eender waar een liberaal beweert dat dat niet zo is.
Dan zal de rest van de wereld het amerikaanse model volgen.
Zelfs de chinees want de amerikaan heeft dan veel mindel zolgen.

Als een liberaal nog eens met een knipoog uit de hoek komt is het weer tijd voor velen om nog eens een oude plaat vanonder het stof te halen.
Ergens hebben die velen dan gelijk alhoewel er veel meer potentieel in zit dan het evidente falen.
https://www.youtube.com/watc...

#69595

johan vandepopuliere

 

"Kameraden, waar is mijnen trein" is weliswaar plattekes geformuleerd, maar wel erg snedig en terecht. "... Walen ..." is daarentegen van een vunzig nationalisme, dat mensen reduceert tot het landsdeel waar ze wonen, ongeacht hun individuele prestaties en denkbeelden. Dergelijk gedachtengoed is een liberaal, die geacht wordt te streven naar de vrijmaking van het individu, onwaardig.

#69599

Neverbeendead Religion

 

En na de speech van karel de gucht mogen een paar reacties niet achterwege blijven.

Schwarzenegger-Whenever charlie's gone is whenever charlie will be back.
Conan o' brien-The knick knack charlie pack.
Bush-Charlie's got his eye on the ball. God bless charlie.
Cheney-Charlie's a weapon of mass construction.
Mccain-Apocalyps wow, needless to say charlie makes very good company.
Palin-Charlie's got that wild & irresistible eburone blood runnin through his veins.
Obama-Now that's real to a brother like me charlie.
Biden-Charlie made me step up my game.
Bill clinton-Charlie's got a head with wings.
Hillary clinton-Charlie cruise control for the soul.

https://www.youtube.com/watc...

#69600

Cogito

 

Wat een provincialistische lulkoek over "vunzig nationalisme" en ander doorgesteek over nationalisme. Provincialistisch omdat daar nergens anders ter wereld zo ziekskes over gedaan wordt als hier in den Belgiek. Wat het dan zo ontmaskert als Belgisch-nationalistische slecht onderbouwde kretologie. Al wat ge zegt zijt ge zelf.

#69612

A.Rouet

 

@ joe
Even los van de opportuniteit van het ' ongelukkig gekozen ' moment van deze staking, WIE anders dan die verguisde vakbond WIL en KAN de belangen van 'zo'n sukkelaar' verdedigen?
Publicitair vind ik de (Slangen?)campagne geslaagd, aan de grondslag ligt....het succes van LDD natuurlijk. De hete adem van JM, dat doet wat met Open-VLD blijkbaar. Goed zo werkt democratie, populisme is daar (voor links en rechts) een onderdeel van.
JIJ weet toch joe wat Jean-Marie Dedecker met zo'n man voorheeft? Hij wil jouw Brico-man een arbeidsovereenkomst tussen '2 vrije partijen' (dus enerzijds zo'n vuilzakman, niveau genre Benny, met anderzijds zo'n nette 'professional in dienst van Rudi De Kerpel' zeg maar) laten signeren.
Ken je in de VS die ventjes, de 65 voorbij, die aan de kassa van de Seven/Eleven jouw spullen in een zakje stoppen, voor 7,15 dollar in 3 shiften daags?
Of zoals Brotherhood of Men het zo mooi Dylanesk zongen: 'United we stand, divided we fall'.

#69622

Desmet

 

liberalen, waar is mijn geld?

#69626

Benny Marcelo

 

Zie je wel dat ik me niet van tegenstander vergis :-)

#69627

pepperjack

 

die eenzame piquetier is niet alleen een sukkelaar, ik vind het bijna moedig om op z'n eentje in de bres te staan voor zulke achterlijkheid die de staking in casu was. In groep gaat dat wat makkelijker.
Tot zover geen discussie.
De vraag, ARouet, is OF de vakbond zo'n mensen verdedigt. Vooral waar ze voluit kunnen verdedigen, streek Charleroi bv, zijn die mensen echt wel goed gediend.

Wie gisteren de journaals van de 2 democratiën die ons land vormen vergeleek, weet het nog maar eens bevestigd: in Vlaanderen concensus over de mislukte, domme en afgewezen staking en vooral onderzoek naar de financiële crisis, in Wallonië een flink stuk journaal met het zoveel mogelijk proberen op te kloppen van de staking als een nationaal event voor nobele strijd, op 10tallen plaatsen reporters ter plaatse, opvoling in bedrijven, illustratiefje van arbeiders die geen kleren en gerief voor de schoolkindjes meer kunnen betalen, etc.

#69629

Corse

 

Separatisme:

Separatisme is waardeloos.
Wij zijn allen mensen zowel Vlamingen als Walen.

Wat is de huidige problematiek:
Vlaanderen is momenteel bevoordeeld betreffende industrie, diamant, havens enz. en daardoor voor meer werkgelegenheid.
En dat komt “niet” omdat de Vlamingen schonere ogen hebben of omdat ze Vlaams spreken.
Vlaanderen is momenteel toevallig beter gelegen voor industrie en daardoor voor werkgelegenheid.
Dit alles zijn momenten in de evolutie waarbij de industrie zich concentreert op bepaalde punten in Europa die voor hen gunstig zijn.

Het verhuizen van de industrie naar de Oost-Europese landen is op volle gang:
Ook Vlaamse industriëlen verhuizen naar andere oorden als ze daar voordeel bij hebben, geen illusies daarover.
Minder milieunormen, goedkopere industriegronden, goedkopere kostprijs voor werknemers, goedkoper water en elektriciteit, tijdelijk minder vertegenwoordiging van vakbonden.
De belangrijkste reden is uiteraard dat de Oost-Europese bevolking moet worden opgenomen in de consumptie samenleving, daardoor langtermijn garanties voor de industrie.
Met onze huidige geautomatiseerde industrie is er in deze landen op korte termijn veel geld te verdienen.
Het zou dus kunnen dat Vlaanderen binnen de kortste tijd in een teruggang of achteruitgang in de economische activiteit terechtkomt.
We kunnen dus in hetzelfde bootje van de walen terechtkomen.

Besluit:
Tot wat heeft dit separatisme dan geleidt, enkel tot een opdeling van het land in twee delen.
We kunnen het land nogmaals opdelen en de armste regio van Vlaanderen afstoten.
Bijvoorbeeld Limburg en andere economisch minder gunstige regio.
We zien hier duidelijk dat er andere factoren meespelen dan taal, cultuur en gewoonten.
Separatisten houden dus duidelijk geen rekening met de reële economische werking van vrijmarkt.

De explosie van extreem rechts en de roep naar separatisme:
Vanuit Europa zou juist het initiatief moeten komen tot een samenwerking op basis van gelijkheid, dit om gezamenlijke doelen op korte termijn te realiseren (mensenrechten, gelijke uurlonen, natuur, milieu en klimaat)
In de eerste plaats de ongelijkheid van lonen doormiddel van de gelijkwaardigheid van valuta waarde enz. (Het IMF is hier de duivel)
Dit vooral om volksverhuizingen en daardoor het racisme en daardoor de explosie van extreem rechts te voorkomen in Europa.

De explosie van extreem rechts en het separatisme is een serieuze kanker in Europa, we moeten voorkomen dat deze terminaal wordt.
Financiële crisis kan een economische crisis veroorzaken, dit door een tekort of te duur investeringskapitaal van banken.

Extreem rechts (de separatisten) zullen uiteraard een zondebok zoeken in taal, cultuur en gewoonten.
De werkelijke oorzaak, het spel van de multinationale industrie en banken op zoek naar voordelen en absurde hebberigheid, dit wordt echter angstvallig verzwegen en even in de koelkast gezet.
De vergunningen die uitgereikt worden om het uitbuiten van mens door mens legaal te maken blijven geldig.
Het gnoe-effect om bruggen te bouwen op de lijken van andere wordt nog steeds gepromoot.

#69630

Eddy

 

Ik citeer een lezersbrief uit "De Morgen"
"Kameraden, waar is mijn trein?
Liberalen, waar is mijn geld?"

#69631

Corse

 

Recht op vrije mening en meningsuiting.

"Het mooie van vrije meningsuiting is dat je altijd weer verrast wordt door de schaamteloosheid van degenen die haar willen beknotten, het denken mag zich nooit onderwerpen”

(Artikel 19 & 25) Democratie is een kwetsbare hoeveelheid mensenrechten, vrijmening is er een deel van!

§ Recht op vrije meningsuiting betekent dat een paar dingen gegarandeerd zijn bij wet.
§ In al die landen die zich - in de UNO - daartoe plechtig verbonden hebben.
§ Op dit moment zijn er 211 landen aangesloten in UNO-verband.
§ Voor ons gevoel is het de normaalste zaak van de wereld dat je niet de hele dag hoeft te letten op je uitspraken, dat je hardop durft te praten in de bus, trein, hotel, restaurant enz.
§ Het is de normaalste zaak dat je op een internetforum kan zeggen wat je wil, zonder weggecensureerd te worden.
§ Elke preventieve censuur is absoluut verboden door artikel 19 & 25.
§ Op Europees niveau zijn wetgevingen gecreëerd om de vrijmening te bevorderen en internet censuur te bestraffen.
§ Censuur is eigen aan extreem links of extreem rechts, vb: communisme, rechtsextremisme of neoliberalisme.
Zonder ergens bang voor te zijn, mag je in een discussie zeggen wat je stom of verkeerd vindt, zolang er maar geen discriminatie van medemensen bedoeld wordt, geen racisme wordt bedoeld, geen oorlog wordt gepromoot, geen geweld of pedofilie wordt promoot en geen religie of sekte worden opgedrongen.
§ Het is de normaalste zaak dat je telefoon niet wordt afgeluisterd, je computer niet gekraakt of gemanipuleerd wordt, dat je lezersbrieven in de krant kunt schrijven zonder dat je daarvoor meteen de gevangenis in gaat.
§ Recht op uiting van je mening betekent ook nog het recht om te betogen, te staken en zodoende te tonen achter welke idealen je staat en voor welke belangen je opkomt.
§ De dragers van een spandoek of een bord worden niet door agenten in de gevangenis geworpen.
§ Recht op uiting van je mening betekent, dat je niet door inlichtingendiensten geviseerd, agressief behandeld of gedood wordt voor je meningsvrijheid, op deze fragiele fundamenten is onze democratie gebouwd.
§ De huidige democratie is binnen 50 jaar de dictatuur van toen, daarom is vrije meningsuiting belangrijk.
§ Mensenrechten en vrijmeningsuiting bepalen de kwaliteit van een samenleving.

§ De kwaliteit van een samenleving bestaat niet uit het aantal miljonairs, maar hoe men omgaat met zwakken, ouderen, jongeren, vrouwen, gezondheidszorg, werklozen, milieu, etnische minderheden, cultuur, religie, niet religieuze of humanisten, gehandicapten, invaliden, wezen, armen, buitenlanders en ook de meerderheden uiteraard.

#69646

isaiah

 

@corse:
"Censuur is eigen aan extreem links of extreem rechts, vb: communisme, rechtsextremisme of neoliberalisme".
Wat doet het neoliberalisme in dat rijtje? Kan je voorbeelden aanhalen? Of is het gewoon een reflex van je om het neoliberalisme met alle zonden Israëls te beladen?

"Tot wat heeft dit separatisme dan geleidt"
Zie je, a.rouet, dat 'centrumlinks' ook wel zou varen bij een goede spellingscursus?

#69647

A.Rouet

 

@isaiah
bij een goede spellingcursus vaart zelfs een neoliberaal wel

#69648

joe

 

a.rouet: in de 7-11 heb ik zulke ventjes nog niet gezien, maar wel in grotere zaken als Publix en Albertson's, en ik vind die taferelen wel schrijnend.
maar mijn punt is dat de vakbonden volgens mij hun acties slecht kiezen, en hun leden dikwijls zelf niet weten wat ze daar staan te doen. soms heb ik de indruk dat ze door hun vakbond zelf nog eens ge-enculeerd worden.
en iemand moet me nog altijd eens uitleggen wat de zin is van vuurtje stoken. moeten we daarvoor terug naar de tijd van de holbewoners?

#69649

raf

 

@joe:
"wat de zin is van vuurtje stoken"

Ik kan mij vergissen, maar ik vermoed dat de reactie van cellulose met zuurstof enige warmte oplevert.

#69655

A.Rouet

 

@ joe
Moet zo'n man je dan kunnen vertellen onder welke CAO hij valt en wat een Paritair Comité is? Jij weet toch ook wat J. Sixpack (1150 euro in 't loonzakje) te winnen heeft met een 'tien percent belastingvermindeing voor iedereen'-slogan van Palin of Dedecker? Goed dat 'tsindicoat' er is om hem in 'tbladje' uit te leggen wat voor J.P. zo aanlokkelijk is aan dergelijk voorstel.
Misschien moet sommigen onder hen wel beter uitgelegd worden hoe contraproductief (qua beeldvorming) zo'n hoopje brandende autobanden wel is.

P.S. Wat anders, maar eigenlijk hetzelfde: Op dit ogenblik vertelt zo'n Joe Sixpack in TerZake zijn verhaal hoe hij door Citbank werd genaaid. Hij begreep wel de slogan '100% kapitaalgarantie', maar niet de kleine lettertjes ' de emittent is Lehman Brothers'. Hij kan nu als indivdu optreden tegen Lehman Bros..... You know what I mean?

#69658

LVB

 

En wie bracht er, behalve het alom verguisde (want Amerikaanse) Citibank, ook nog door Lehman Brothers gegarandeerde beleggingen op de Belgische markt? Ethias, de door socialisten gerunde verzekeringsmaatschappij die haar vroegere naam P&V veranderde naar een naam die uitdrukkelijk aan het woord "ethiek" doet denken. In totaal verkocht Ethias voor 92 miljoen euro Lehman-obligaties en -verzekeringen op de Belgische markt.

#69661

Dixit

 

Hola, Luc, wel eerlijk blijven. Citibank is verguisd, niet omdat ze Amerikaans zijn, maar omdat ze dubieuze kredieten slijten aan types die sowieso niet met geld om kunnen gaan. Nu komt boontje wel om zijn loontje. Sinds de SP.a dat bekend heeft gemaakt, worden de agentschappen van Citibank in België overstroomd door types die zo dubieus zijn, dat zelfs Citibank er geen geld aan wil lenen.

#69663

LVB

 

@Dixit: Ten eerste, aanmatigende reacties in de trant van "wel eerlijk blijven" (equivalent van "je liegt") of "je moet..." aanvaard ik van niemand, zelfs niet van Waalse Nederlanders. Dat stijltje pakt hier niet, vriend.

Ten tweede: "omdat ze dubieuze kredieten slijten aan types die sowieso niet met geld om kunnen gaan". Je bedoelt dat Mevrouw Leemans, Record Bank en soortgelijken, die ook leven van kredieten aan mensen die elders geen lening meer kunnen krijgen, ook systematisch verguisd worden door socialisten en andere wereldverbeteraars? Diezelfde wereldverbeteraars die als eerste het woord "harteloos" zullen gebruiken als een bank een krediet weigert aan iemand die niet met geld kan omgaan.

Maar je hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat Citibank zich geen betere reclame had kunnen dromen dan de SP.A-kritiek.

#69666

joe

 

citibank verdient niks beter. was vroeger klant bij die klotebank omdat ze de enige waren met Cirrus, zodat ik met mijn Bancontact ook in de usa geld uit de muur kon halen. maar hun amateurisme, onbekwaamheid en malafiede praktijken (onder dit valt "vergetelheden in hun voordeel") hebben mij met slaande deuren doen vertrekken. als iemand me zegt "ik ben zelfstandig agent van citibank" heb ik goesting om zijn kop in het dichtstbijzijnde aquarium (met goudvissen of piranha's, het maakt niet uit) te duwen.

#69671

Nicolas R

 

Ik begrijp eerlijk gezegd ook niet hoe Citibank in België een totaal andere reputatie kan opbouwen dan in de USA. Er moet toch een bewust verschil in beleid zitten, zoals Deutsche Bank in Duitsland een reusachtige grote bank is met een groot doelpubliek terwijl ze zich in België positioneren als een kleinere betere bank.

Heeft Recordbank zo een kwalijke reputatie? Ik ben er geen klant bij maar werken ze niet samen met ING.

#69675

LVB

 

Als ik Record Bank vernoem, dacht ik aan Westkrediet, een kleine regionale bank die overgenomen werd door Record Bank. Geen slechte reputatie, maar het verlenen van kredieten aan mensen die elders geen lening meer kregen was wel één van hun specialiteiten en zorgde voor hoge rendabiliteit voor de aandeelhouders.

Ik ben klant van Citibank, maar ik heb er geen rekening. Ik heb bij hen een "gold" credit card van American Airlines. Voor elke euro die ik uitgeef met die credit card, verzamel ik 1 airmile bij AA. Samen met de betaalde vluchten die ik bij AA boek geeft me dat de gelegenheid om met de gespaarde miles om de 3 à 4 jaar eens gratis naar de VS te vliegen. Ik heb wel moeten aandringen om die specifieke credit card te krijgen, anders hadden ze er me een andere opgesolferd. Maar dat is bij alle banken en bij alle beleggingen zo: als je niet heel goed weet wat je zelf wil, verkopen ze je het product waar ze zelf het meest aan winnen.

#69684

Dixit

 

Dat is een kwestie van statistieken, Luc. De SPa pakt de grootste rotzakken het eerst aan. Welke bank of financiele instelling heeft bijvoorbeeld het grootste aantal loonbeslagen lopen ?
Dat heeft er dus niets mee te maken, dat Citibank Amerikaans zou zijn en het is ook alleen het Belgische onderdeel waar de SPa tegen ageerde.

Ik schreef overigens:
"Sinds de SP.a dat bekend heeft gemaakt, worden de agentschappen van Citibank in België overstroomd door types die zo dubieus zijn, dat zelfs Citibank er geen geld aan wil lenen."

waarop jij reageert met:
"Maar je hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat Citibank zich geen betere reclame had kunnen dromen dan de SP.A-kritiek."

Ik beweerde dus precies het tegenovergestelde. Een woordvoerder van de Citibank beweerde op Ter Zake, dat ze - om deze reden - absoluut niet blij waren met de actie van SP.a.

#69686

sankulot

 

élaba, wel eerlijk blijven Luc: Ethias heette vroeger OMOB (nog mooier in het Frans: SMAB) en niet P&V

#69689

Rick

 

Waarbij sanskulot wel SMAP (Société Mutuelle des Administrations Publiques (Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen)zal bedoelen...

#69690

A.Rouet

 

Om aandeelhouders te plezieren mag Joe Sixpack genaaid worden. In naam van de vrijheid. O tempora , O mores.

#69692

Dixit

 

Dat dacht ik dus ook, dat Ethias vroeger SMAP heette. De SMAP-reclame werd ineens Ethiasreclame. Nu wilde ik daar niet meteen op reageren, omdat die club P&V misschien ook wel het een of andere onderdeel ervan was. Tegenwoordig is niets meer zeker met al die fusies en naamsveranderingen. Wisten jullie bijvoorbeeld, dat BNP Paribas al van oorsprong een Belgische bank was ? Dat beweren ze vandaag zelf in een paginagrote advertentie - het kantoor in Antwerpen is geopend in 1827. Enfin, toen was Antwerpen Nederland, maar dat terzijde.

#69693

pepperjack

 

@LVB: Naast de terechte opmerking ivm Ethias, niet in het minst ivm de naamskeuze, herhaal ik dat Dexia mede-bestuurd wordt door het ACW. Jan Renders kreeg er zelfs de verantwoordelijkheid "duurzaam beleggen" zo leert het internet. Jawadde :-) welilcht wordt "duurzaam" in de PC-betekenis bedoeld, en niet als "degelijk".

For the record: Record bank was vroeger inderdaad een bank van "records", maar die zijn sterk van politiek veranderd en lijken een bank geworden die niet meer op de 'kantjes' van de markt mikt.

A propos, ik denk dat die mevrouw Leemans haar job niet slecht, noch harteloos uitoefent. Iedereen weet dat de roze bank een laatste station is, maar naar mijn inschatting zegt zij duidelijk aan haar klanten waar het op staat, ook al voert ze strikt uit indien noodzakelijk. Er zijn andere noodcrediteurs.

@Nicolas: Citibank in België is idd een consumptie-krediet en ook wel delicate-klanten bank. Ik veronderstel dat het in de US een reguliere bank is.

#69701

traveller

 

@ pepperjack

Als je iets meer wilt weten over banken en etiek, lees dan "Gold Warriors by Sterling en Peggy Seagrave". Je kunt het kopen bij Amazon.
Citibank heeft er een groot hoofdstuk in.

#69718

Corse

 

Isaiah

Futurosofie

Elke ideologie heeft extremen die de samenleving kunnen schaden:

Er zijn 3 fundamentele ideologieën op onze planeet:

Libéralisme:
Het individualisme staat centraal.
§ Economie: (Centrum rechts) vrije markt economie en staatseconomie in goede samenwerking, individualisme en collectivisme zijn middelen om onszelf te dienen, het zijn geen tegenstellingen, gevolg een evenwichtige ideologie.
§ Extremen: rechtsextremisme, de dominantie van het pure privaat economische denken:
néolibéralisme, libertariers, extreemindividualisme, marktfundamentalisme, het is een totalitair regime (dictatuur)

Socialisme:
Het collectivisme staat centraal.
§ Economie: (Centrum links) staatseconomie en vrije markt economie in goede samenwerking, collectivisme en individualisme zijn middelen om onszelf te dienen, het zijn geen tegenstellingen, gevolg een evenwichtige ideologie.
§ Extremen: linksextremisme, de dominantie van het pure staatseconomische denken:
communisme, extreem collectivisme, staatsfundamentalisme, het is een totalitair regime (dictatuur)

Chinees systeem:
Het is een totalitair regime (dictatuur)
§ Extreem economie: (rechtsextremisme + linksextremisme) = (staatsfundamentalisme + marktfundamentalisme)
§ Deze twee dictatoriale systemen kunnen het hier duidelijk zeer goed met elkaar vinden.
§ Het neoliberalisme, marktfundamentalisme, libertarisme en communisme heeft zeerzeker geen democratie nodig.
§ Deze twee gedijen veel beter in een extremistische dictatuur, wat uiteraard logisch is.

Religie ideologieën:
De religie staat centraal. (Katholicisme, Boeddhisme, Islam of andere religies) (Er is geen scheiding van religie en staat)
§ Economie: (Centrum rechts) vrije markt economie en staatseconomie in goede samenwerking, individualisme en collectivisme zijn middelen om onszelf te dienen, het zijn geen tegenstellingen, gevolg een evenwichtige ideologie.
§ Extremen: rechtsextremisme, de dominantie van het pure religieuze denken: religiefundamentalisme, (staatsfundamentalisme) of (marktfundamentalisme) (geen scheiding van religie en staat) het is een totalitair regime (dictatuur)

Er is een wetenschap die alle soorten van ideologieën achter zich laat en hun valse goden onttroont.
Het is een mensbeschouwing waarbij ieder mens en zijn totale samenleving centraal staat.
Elke ideologie heeft extremen die de totale samenleving schaden.
Rivaliserende groepen verbroederen zich snel wanneer er een gemeenschappelijke vijand is, indien de gemeenschappelijke vijand de mondiale samenleving is, dan is het begrip democratie in gevaar.

Welke ideologie ook, al wie de menselijke waarden misbruikt moeten we blijven bestrijden.

#69786

Karl

 

Ik zou wel even willen reageren op hetgeen Rouet schrijft over de 65 plussende Amerikanen die zakjes vullen in de 7/11.

Nu hebben wij iemand in dienst gehad die nergens de standaard werkijver kon opbrengen, voor het gros van de taken had hij 2 à 2,5 keer de tijd nodig van een ander.

Is het dan eerlijk dat deze persoon bijna even veel verdient als iemand die wel voldoet qua werkijver?

Ik dacht het niet. Maar de wetgever verplicht je er wel toe. Nu het gevolg voor die persoon is wel dat ik hem heb afgedankt, want ik ga omwille van de luiheid van een ander geen verlies maken.

Ik illustreer gewoon de perversie van het niet-LDD systeem. Ze is ook verre van perfect. Volgens mij zelfs nadelig voor de vooruitgang.

#69790

joe

 

Karl: wat heeft jouw onijverige persoon in hemelsnaam te maken met wat a.rouet schreef over de oudjes die je kruidenierswaren inpakken?

#69792

PI CA

 

"De Spa rood pakt de grootsten eerst aan". Ik deed haast in mijn broek van 't lachen. Ja,ja.... zoals daar zijn :janssens, van miert,galle, claes, herfkens, kok, merlkert,van dam en tutti quanti...Liegen en blijven liegen, er blijft altijd wel iets van hangen toch?

#69800

Karl

 

@joe: dat de rodezak-betoger ertoe geleid heeft dat er een grote onrechtvaardigheid is ontstaan in de verloning van werknemers onderling. Door het systeem van minimumlonen worden harde werkers benadeeld, want ze verdienen nauwelijks meer dan de luiaards. Je zou kunnen opperen die goede werkers meer te betalen, maar dat is met het oog op concurrentiële prijszetting niet meer dan een syndicale utopie.

Rouet doelt op armoede omwille van gebrek aan minimumlonen. Mijn punt is dat soms die armoede niet onterecht is en het verhelpen van die armoede via minimumlonen niet de goede oplossing is.

#69805

joe

 

maar de meeste bejaarde inpakkers die ik zag in de Publix leken me niet onijverig, eerder naief en misbruikt. dat is mijn punt.
en overal waar ik al gewerkt heb (en voor hen die mij kennen herhaal ik: overal!) zie ik luiaards en onbekwamen aan lonen way too high voor wat die kaffers waard zijn. Dat werkt pas afstompend voor de "echte ijverigen". temeer omdat die blaaskaken ook dikwijls departementen en projecten totaal verkloten, want hun functie impliceert dat ze ook beslissingen nemen. maar ja, hun vrouw is de beste vriendin van de maitresse van de VP, dus zulke heerschappen moeten goed gesoigneerd worden. kuis die stront uit de bedrijven en je komt ook een heel stuk ver.
(ps: ik wil verder niet gezegd hebben dat vakbondsgelegeerden een heilzame werking hebben op de werkvloer. maar in grote white-collar bedrijven zijn dat eerder clowneske figuren waar smalend om gelachen wordt)