Geen staatswaarborg voor pensioensparen alstublieft

Karel De Gucht
In "De Zevende Dag" verklaarde Karel De Gucht vandaag dat "de overheid ook het pensioensparen moet garanderen". Volgens De Gucht is "het ook belangrijk dat de overheid garandeert dat mensen die aan pensioensparen doen hun geld terugzien wanneer ze met pensioen gaan. Misschien niet voor de volle 100 procent garanderen, want je kan het ook fiscaal verrekenen".

Net als zovele Belgen doe ik aan pensioensparen, en dit al sinds het begin van mijn beroepsloopbaan. Het essentiële kenmerk van pensioensparen is dat het spaargeld belegd wordt in risicodragende effecten, vooral aandelen en obligaties. Pensioensparen is interessant om twee redenen: ten eerste omdat er een fiscale aftrekbaarheid geldt, ten tweede omdat een goed gespreide aandelenportefeuille over de lange termijn beschouwd hogere opbrengsten oplevert dan een spaarboekje of een termijnrekening. Nu moet iedereen die in aandelen belegt, wel goed beseffen dat hij in theorie op een dag al zijn geld kan kwijtspelen. Bedrijven kunnen immers failliet gaan, en dan staan de aandeelhouders als laatste in de rij om wat er nog rest aan activa te ontvangen. Een goede spreiding kan de risico's uiteraard verminderen, maar de marktvolatiliteit blijft een factor waar elke belegger die zich aan aandelen of aandelenfondsen waagt, rekening mee moet houden.

Inventariswaarde Pricos pensioenspaarfonds


Net als iedereen die aan pensioensparen doet, zal ik op het overzicht dat ik eind dit jaar zal ontvangen, in de inventariswaarde van mijn pensioensparen een daling van 10 à 25% zien. Als ik volgend jaar met pensioen zou gaan, wat niet het geval is, dan zou ik dus pech hebben, maar toch nog altijd een serieuze meerwaarde op mijn investeringen boeken, dankzij de fiscale aftrekken en de koerswinsten die na enkele decennia een mooie winst opleverden. Dat de staat zou bijspringen om die 10 à 25% koersverliezen te dekken, zou ik pervers vinden. Ik kende de spelregels van bij het begin, ik wist wat de risico's waren, ik heb de beurscrash van 1987 meegemaakt, en de mini-crash van 1998. Zou ik toen geschrokken zijn van het risico, dan had ik tijdig kunnen stoppen met pensioensparen. Waarom zou de overheid vanaf nu de koersverliezen moeten bijpassen? Wat met de mensen die in 1987 of in 1998 hun pensioenkapitaal opvroegen? Nee, ik blijf het een slecht idee vinden.

Het geven van een staatsgarantie voor risicodragende investeringen draagt dan ook een groot "moral hazard" in zich, omdat het een verkeerd signaal geeft aan de spaarders. Het kan niet dat de lusten van risicokapitaal naar de beleggers gaan, maar dat de staat de lasten en dus de koersrisico's moet dekken. Dat zou van beleggen een perversie maken en de band tussen risico en opbrengst totaal ontwrichten. Bovendien moet je zeer behoedzaam omspringen met het wijzigen van de spelregels tijdens het spel, zeker als de uitkomst van het spel je niet aanstaat.

Heeft zo'n staatsgarantie dan geen enkele zin? Toch wel, indien ze beperkt blijft tot het dekken van het risico op faillissement van de beherende financiële instelling. Ik doe bijvoorbeeld aan pensioensparen via het Pricos-fonds van KBC. Als KBC of de beheersvennootschap achter Pricos failliet zou gaan, dan zou zo'n staatswaarborg wel zin hebben. Het gewaarborgde bedrag zou dan uiteraard de inventariswaarde van dat moment zijn.

Gevraagd naar een reactie zei Yves Stevens, voorzitter van de Commissie Aanvulend Pensioen, in het VTM-nieuws dat de overheid de pensioenfondsen eventueel zou kunnen verplichten om een rendement te garanderen. En hoe zullen de pensoenfondsen dat doen? Door minder in aandelen te beleggen, of door hedging-constructies op te zetten, door middel van... de zo verguisde "derivaten" zoals opties, warrants en swaps.

Conclusie: de staat zou mijns inziens het marktrisico van risicodragende beleggingen niet mogen dekken, hij mag eventueel wel het risico op faillissement van de instelling die het pensioenspaarfonds beheert dekken.

Reacties

#70259

Emmanuel

 

Luc, een pensioenfonds-Bevek lijkt me nooit failliet te kunnen gaan. Zelfs al crasht de volledige aandelen+obligatieportefeuille, vertaalt dat zich gewoon in een minderwaarde voor de aandeelhouders. Enkel indien de waarde negatief zou worden gaat het fonds failliet. En dat kan enkel bij zwaar geleveragede (hedge)fondsen (wat een pensioenfonds nooit is).

Dat de overheid het aandelenrisico niet moet dekken lijkt me evident, en ik denk ook dat geen enkele politicus daarvoor pleit? Maar als ook de obligatieportefeuille veel defaults begint te vertonen, gaat er geld verloren op plaatsen waar je dit als belegger niet verwacht, of redelijkerwijze kon verwachten.

En dan lijkt me een staatsingreep verdedigbaar, al heb ik er ook zwaar vragen bij.

#70260

Emmanuel

 

Trouwens Luc, als KBC failliet gaat heb je ook geen staatswaarborg voor je Pricos nodig. Dan duidt de raad van bestuur van het fonds (die weliswaar voor een groot deel uit KBC-werknemers zal bestaan) gewoon een nieuwe beheerder aan.

#70261

LVB

 

@Emmanuel: Ik beschouw obligaties ook als risicokapitaal, niet alleen omwille van het risico op failliet van de emittent, maar ook omwille van het koersrisico tijdens de looptijd. Wie in obligaties belegt weet dus dat er koersschommelingen kunnen zijn van de onderliggende waarden.

Als je zegt dat "geen enkele politicus daarvoor pleit", hoe interpreteer jij dan het pleidooi van Karel De Gucht?

Een faillissement van een pensioenfonds lijkt me theoretisch wel mogelijk, totaal los van de waarden die in de portefeuille zitten. Bijvoorbeeld in geval van fraude bij het beheer, of in geval van grote schadeclaims die door een rechter worden ingewilligd.

#70262

LVB

 

Ik heb zonet nog een alinea toegevoegd op het einde, over een eventueel verplicht gegarandeerd rendement.

#70263

Emmanuel

 

@Luc

Ik vind wat ik van De Gucht gelezen heb heel onduidelijk (heb De Zevende Dag zelf niet gelezen), dus ik weet niet wat hij juist wil garanderen en wat niet.

Als je bv. 100% van het totale instapbedrag op eindvervaldag garandeert, is dat zelfs een stuk minder dan het obligatiedeel van het pensioenfonds (dat ongeveer 50% van de portefeuille is, en op 20 jaar makkelijk x2.5 doet).

En als belegger moet je inderdaad rekening houden met het failliet gaan van enkele bedrijven, maar als de volledige economie zou ineenstorten is een overheidsingrijpen zo gek nog niet. Alleszins niet gekker dan het garanderen van spaarrekeningen. Daar gok je als belegger op één bank, en neem je eigenlijk meer risico dan wanneer je een goed gespreide obligatieportefeuille hebt.

#70264

Emmanuel

 

*De Zevende dag niet gezien, moet dat uiteraard zijn :)

#70265

Emmanuel

 

Hmm wat is een "door de bank gegarandeerd rendement" in deze tijden nog waard? Vraag dat eens aan de beleggers die bij Citigroup een door Lehman gegarandeerd fonds kochten..

#70268

Koen Robeys

 

"rendementen garanderen" is onzin op het punt van "contradictio in terminis". Het enige rendement dat je op een bepaald moment "zeker" kan krijgen is de risicoloze marktrente, meestal staatspapier voor een gegeven looptijd. Alle pogingen om dat rendement te verhogen kunnen alleen maar door op één of andere manier het risico te verhogen. Terwijl "rendementen garanderen" juist impliceert het risico te verlagen. Het - kan - niet.

Dat verandert niet als je wegkruipt achter financiële mystiek en over "derivaten" begint. Als het mogelijk was via derivaten onderliggende portefeuilles te reconstrueren (en dat is op zich zeer zeker mogelijk), en bovendien "extra rendementen" te "garanderen", dan zou iedereen precies die portefeuiiles en die risicoprofielen inderdaad via derivaten samenstellen, en de vraag naar de betrokken derivaten zou de prijs omhoog trekken, tot het punt waar het om het even is of je rechtstreeks, of via derivaten, het gekozen risicoprofiel samenstelt.

Ik geef regelmatig lezingen over arbitrage, en het bovenstaande is een samenvatting van de eerste les.

#70271

LVB

 

@Koen Robeys: Niemand, ook niet Yves Stevens of ikzelf, heeft toch beweerd dat het eventuele verplichte "gegarandeerde rendement" hoger of zelfs gelijk moet zijn aan de marktrente?

Gegarandeerde rendementen bestaan en worden bijvoorbeeld door sommige klikfondsen aangeboden. En een gegarandeerd rendement van 0% op risicodragende beleggingen is in feite ook al een serieuze waarborg.

#70274

Koen Robeys

 

Als de overheid "gegarandeerd" de "marktrente gaat garanderen" zou dat een totale trivialiteit zijn. Als een fonds belooft te beleggen in marktproducten en marktrendementen uit te betalen, dan zijn ze contractueel verplicht dat te doen en de staat garandeert dat contracten uitgevoerd worden. Dat lijkt me niet iets waarover hard moet over nagedacht worden, of dat de moeite waard is in het nieuws te komen.

Over hoe je gegarandeerde rendementen creëert op risicodragende beleggingen heb ik zeer recent een stukje geschreven:

http://speelsmaarserieus.bl...

Het is (als het fatsoenlijk gedaan wordt) een tamelijk simpele operatie, voornamelijk om iets gesophisticeerder dingen voor een breder publiek toegankelijk te maken. Je vindt er natuurlijk mijn trade-off van hierboven in terug. Je garandeert nul percent, terwijl de investeerder "gratis" voor die periode de marktrente had kunnen hebben. Het is die marktrente die de investeerder weggeeft die gestoken wordt in zeer risicodragende producten, en als ze slecht aflopen krijgt hij nog altijd zijn kapitaal terug, want meer dan zijn rendement heeft hij nooit op het spel gezet.

Maar misschien moet ik er "for the record" bijzeggen: zolang je niet "gegarandeerd *beter* dan de markt" uitkraamt kan ik niet zeggen dat er "contradictios in terminis" in het spel zijn.

#70275

LVB

 

Koen, aangezien het over pensioensparen gaat, en aangezien meneer Stevens het had over "gegarandeerde rendementen" daarop, gaat het natuurlijk over gegarandeerde rendementen op risicodragende beleggingen, en gaat het natuurlijk over die "simpele operatie". En vermits je zelf zegt dat dit met "derivaten" gebeurt, had je in #70268 niet denigrerend moeten doen over "wegkruipen achter financiële mystiek en over derivaten beginnen". Dat het over rendementen ging die lager zijn dan de marktrente lijkt mij de evidentie zelf, hoewel Stevens dat niet expliciet gezegd heeft.

#70278

Koen Robeys

 

Ik had het zo niet begrepen. Misschien had ik dat mis. Teveel mistspuiterij gezien, de laatste tijd, veronderstel ik...

#70279

raf

 

Misschien verouderd, alleszins onderhoudend:

http://www.marxists.org/ned...

#70280

Neverbeendead Religion

 

Deel 1 van simplificatie:
Als een belg de euromillions wint heeft hij het gat in de begroting op zak.
De man zegt van niet want hij heeft de ondertussen online in realtime globale vrije markt op zak.
Beter kan men het niet uitleggen aan de amateur en de intellectueel. Er zijn er zoveel.

#70282

Neverbeendead Religion

 

Deel 2 van simplificatie:
A simple tune uit de tijd van toen.
https://www.youtube.com/watc...

#70304

Cogito

 

NBDR telt zoals verwacht een factortje duizend verkeerd...ach ja miljoen miljard, 't is niet makkelijk allemaal hé.

#70306

Neverbeendead Religion

 

Zoals verwacht verwacht cogito van een belg enkel een eenmalige actie want komende herhaling van een actie vandaag uitgesproken gaat een belg zijn petje te boven.
Hier wat links van grote naar ondertussen kleinere getallen waarmee men dit en dat kan beloven:

http://www.deredactie.be/cm...
http://www.deredactie.be/cm...
http://www.deredactie.be/cm...

http://www.euromillions.be/...

Deel 3 van simplificatie:
Goed dat er niet the day i tried to live op het visitekaartje van een market trader staat.
Men zou dan denken dat ze weten waarover het gaat.
http://nl.youtube.com/watch...

#70309

Neverbeendead Religion

 

De tekst van een one more time aroundgarden plaat met factor duizend.
Goed dat er mensen zijn die vandaag al een toekomstbeeld kunnen uitspreken met the day i tried to die people want die waren toen haastig en er vandoor muizend.
http://www.lyricsfreak.com/...

#70313

Belgica Dividenda Est

 

Staatswaarborg hier, staatswaarborg daar.
De overheid, zeker de Belgische, zou beter niet te gul mee zijn, want een te grote hoeveelheid aan staatswaarborgen zal op een bepaald ogenblik er toe leiden dat de markt door zal krijgen dat die gewoon nooit hard te maken zijn. (Ook een staat kan failliet gaan, vraag maar aan Latijns-Amerika en Citi-Group.) Na het subprime debacle en de neergang van AIG weten we wat dit betekent.
De staatswaarborg op bankdeposito's van destijds was te begrijpen: die staatswaarborg moest verhinderen dat particulieren opnieuw een stormloop op (gezonde) banken zouden ontketenen zoals na de beurscrash van 1929.
Vraag is of dit nu nog opgaat. De staatswaarborg in de EU nu optrekken van 20.000 euro tot 50.000 (of 100.000) euro lijkt me niet echt relevant wanneer ook (grote) bedrijven het zekere voor het onzekere beginnen te kiezen en hun cash van de ene bank naar de andere sluizen omdat de beurskoers van die ene bank de laatste dagen wat teveel kelderde.
Deposito's is één zaak, pensioenspaarfondsen een andere. Reden: de pensioenspaarder die voor zijn pensioen vlug zijn geld weghaalt wordt fiscaal gestraft. Hoe jonger de pensioenspaarder, hoe meer kans dat de beurs zich ooit herpakt en hoe minder hij daartoe geneigd zou moeten zijn. Hoe dichter men bij zijn pensioengerechtigde leeftijd staat, hoe meer men bij beurspaniek misschien geneigd zal zijn om die deelbewijzen toch maar vervroegd van de hand te doen. Komt op hetzelfde neer als met zwaar verlies op de beurs verkopen, maar dan nog eens met een fiscale boete er bovenop.
Wat betreft pensioenspaarverzekeringsrekeningen (zoals OMOB First) geldt die fiscale boete ook, maar daar is de pensioenspaarder wel afhankelijk van haar verzekeraar: die mag niet failliet gaan, anders is hij (een deel) van zijn geld kwijt. Een eventuele stormloop op die verzekeringsrekeningen brengt dan ook het voortbestaan van die verzekeraar in gevaar.
In die context is een eventuele staatswaarborg misschien wel te begrijpen, in dat geval vind ik wel dat zij in ruil van een fiscaal minder gunstig statuut zouden moeten genieten. Voor wat, hoort wat.
Tot slot, nog eens: een overkill aan staatswaarborgen zou op termijn het hele financiële systeem totaal om zeep kunnen helpen.

#70315

A.Rouet

 

Liberalen voor (het) blok ?

#70317

roze leeuw

 

Wel ik wacht eigenlijk op de eerste politieker die u met zoveel woorden wilt gelijk geven. Ik leerde altijd dat je enkel aandelen mag kopen met geld dat je niet echt nodig hebt. Jammerd at vele mensen veel verloren door Fortis, ja, medelijden, misschien ook wel, maar financiële steun door de overheid? neen...

Wat pensioensparen betreft vind ik dat banken meer informatie moeten geven. Ik schreef me een aantal jaar geleden in bij KBC en men gaf zelfs geen aanstalten om te zeggen dat het geld op de beurs belegd werd....

Je kan trouwens kiezen om minder risico te nemen (maar dan deel je ook niet in de eventuele grote winsten uiteraard). Ik en mijn partner verspreidden het risico op een pensioenspaarfonds die veel uit aandelen bestaat en een minder risicovolle....

Als ik vooraf zou weten dat de overheid eventuele tekorten zou dekken, tja dan konnen we beiden meer risici nemen he....

Ik vind ook dat het niet de taak is van de overheid om hierin bij te springen. Ik ben absoluut niet rijk, maar kan toch een beetje sparen en kom toe aan pensioensparen. We verteerden al heel veel belastingsgeld aan de banken, nu nog eens aan de pansioenspaarfondsen zou grotesk zijn. Want zo laten we mensen die nooit zullen kunnen sparen en nooit aan pensioensparen zullen kunnen doen mee betalen voor de welstand van gemiddelde verdieners, dat kan absoluut NIET!

#70318

sankulot

 

eindelijk begrijp ik waar Steinway's LVB ticker op de NYSE vandaan komt ... Ludwig Van...

#70320

Neverbeendead Religion

 

Ondertussen staat de speech van karel de gucht in een topic en ook daar speecht hij nog steeds even gedreven.
Die valt maar op 1 punt te bekritiseren maar daar heeft men het nog niet over gehad terwijl die kritiek op iets totaal nieuw in de samenleving makkelijk op te lossen is en zo doet denken aan een oud en gekend gegeven.
http://forum.politics.be/sh...

#70323

Nicolas R

 

Toch mag je toch ook weten dat de banken niet altijd zo ruim met informatie omspringen. Ik weet nog goed dat er enorm veel reclame werd gemaakt voor de zogenaamde first-rekeningen van Ethias wat wordt voorgesteld als sparen terwijl het eigenlijk een verzekering is. Dit gewoon om aan te tonen dat mensen vaak niet weten waarop ze inschrijven. Niet iedereen is juridisch en economisch geschoold.

Daarvan los van ben ik ook sterk tegen het geven van garanties voor alles en nog wat. De oorspronkelijk bankwaarborgen waren er effectief voor de terugbetaling aan de cliënt van zijn verloren geld. De huidige waarborgen voor alles en nog wat zijn louter bedoeld voor de mensen gerust te stellen, dat ze niet met hun geld gaan lopen maar opnieuw vertrouwen krijgen in de economie. Vanuit een dergelijke optiek vind ik het enorm dwaas om waarborgen in het leven te roepen. Er zijn alternatieve wegen.

#70338

Belgica Dividenda Est

 

Zeggen dat toen de pensioenspaarfondsen nog niet volgens risicoprofiel gediversifieerd werden een pensioenspaarverzekering zoals o.a. "OMOB First" aan de spaarders werd voorgesteld als een veiliger alternatief, want die verzekeraars belegden in obligaties en dat was veel veiliger dan in aandelen beleggen. Alleen zei geen enkele verzekeraar daar toen bij dat in tegenstelling tot pensioenspaarfondsen dergelijke producten niet in een andere juridische entiteit worden ondergebracht en dus aan het algemene wel en wee van die levensverzekeraar onderhevig zijn...

OMOB heeft geluk dat haar naam al in Ethias veranderd is. Kosten voor een naamsverandering zal ze dus al niet meer moeten ophoesten, want met de staatsinterventie van vandaag wordt het blijkbaar een "ordinaire" geven in plaats van een Onderlinge verzekeringsMaatschappij van (voor?) de Openbare Besturen.
Hm, betekent dat dan ook dat ze niet langer hun winst aan hun verzekerden zullen uitkeren (zie de reclame van die andere onderlinge verzekeraar, De Federale, die al jaren lang sterk buiten haar klassieke sector (bouwaannemers) reclame maakt.

Wat betreft de banken en de verzekeraars en de door hen aangeboden info: dat de CBFA er eens wat strenger op toe ziet dat die ook voor leken verstaanbaar zou zijn.
Want in MIFID geloof ik niet. Kort na de invoering daarvan moest ik een rekening openen bij een bank. Voor mij zat een jonge gladde bankier type "mond-open, lepel-in, mond-toe = verkocht" en hij wist dat het mij om beleggingen te doen was. Er gebeurde geen enkel verkennend gesprek met betrekking tot mijn financiële noden, wensen enz... Wel moest ik onmiddellijk allerlei documenten ondertekenen waarbij ik verklaarde dat ik voldoende op de hoogte was van opties, hedgefunds en nog meer dergelijke onoverzichtelijke rommel en dat ik daarin wilde beleggen... Pas helemaal op het einde van ons gesprek kwam hij met de MIFID-documenten op de proppen.
Ik heb constant vlakaf geweigerd om al die documenten te ondertekenen en heb hem geantwoord dat ik die rommel nooit wilde hebben en dat het maar logisch zou zijn indien hij eerst met MIFID zou beginnen.
Zijn antwoord was dat hij er rotsvast van overtuigd was dat ik nog veel dergelijke producten bij hem zou kopen, omdat de beheerders ervan echte toppers waren...
Waarom die toppers juist voor zijn bank en niet voor een concurrent zouden werken, wist hij mij niet te vertellen.
Walgelijk gewoon dergelijk hardsellingstechnieken. Je moet al stevig in je schoenen staan om met succes te blijven weigeren. De oorzaak van dergelijke praktijken: de gigantische druk van de korte termijnstreefcijfers van bovenaf en de ietwat minder opgeleide burgers lopen er in.

#70378

Corse

 

Doorgeschoten vrijmarkt:

Dit zijn eenvoudige aantekeningen die bevestigen dat de vrijmarkt misgelopen is (doorgeschoten is) ze is dringend toe aan verandering en vernieuwing, tijden veranderen nu éénmaal!

Leningen (krediet) en daardoor schulden, deze zijn uiteraard een vorm van gedwongen slavernij en zijn tevens oorzaak van de klimaatscatastrofe, honger en geweld in derdewereld landen enz.

Krediet is een fictief systeem om de tijd te versnellen door geld te lenen dat men eigelijk nog niet door arbeid heeft verkregen, het heeft dus ook vele nadelen!
Het is een beetje als een kind in een speelgoedwinkel dat alles tegelijkertijd en direct wil hebben.

Nadelen van een kredietsysteem:

§ Minder of slecht sociaal leven.
§ Slechte werkomstandigheden en minder loon moeten aanvaarden.
§ Het verplicht zijn om te werken.
§ Het verplicht zijn om met het economisch rad mee te draaien.
§ Kinderen niet zelf te kunnen opvoeden.
§ Geen tijd om creatief te zijn of om eigen cultuur te kunnen genieten.
§ Geen tijd om de mooie dingen des levens te genieten.
§ Verloren generaties door overbodige materiele welstand (luxe)

Het krediet systeem is daardoor geen vrije wil systeem maar een manipulatie systeem.
Veel belovende intresten enz, dit vooral om (krediet verleners) snel rijk te maken!

Het krediet, bank en immobilia bel moeten uiteraard na een aantal jaren springen, zoals we nu ervaren en gezien hebben, het op voorhand krijgen van geld voor niet gedane arbeid kan niet blijven duren!
De schulden van de niet gedane arbeid verdelen zich nu over de totale samenleving doormiddel van staatsgeld dat als blanco cheques aan de privaat banken wordt gegeven, de samenleving betaald nogmaals het gelag!

De doorgeschoten niet zelfregulerende vrijmarkt moet serieus aan banden gelegd worden.
Dit om uitspattingen van vrijmarktextremisten te voorkomen.

Vrijmarkt zonder staat is onmogelijk.
Het is als een klok repareren door het binnenwerk er uit te halen.
Vooral controle is noodzakelijk!

#70434

Karl

 

Corso: heeft er ooit al iemand vermeld dat u bijzonder grove onzin neertypt?

U laat zich vangen door een geniaal plan van neo-communisten, salonsocialisten om de vrije markt voorgoed opzij te schuiven voor staatsgedirigeerde economie.

Maar zoals in het regenwoud, als ze daar een weg een jaar niet onderhouden, heeft de jungle hem alweer ingepalmd, zal de vrije markt steeds terugkomen.

#70440

Olav

 

'Het verplicht zijn om te werken' : typische denkwijze van een steuntrekker die denkt dat de overheid een ezeltje is dat geld sch..t...

#70441

BC

 

Corse zei: "De banken zijn de grootste en succesvolste onbestrafte bankrovers en criminelen aller tijden."

Dat, en de gebeurtenissen van de afgelopen maand(en), doet me terugdenken aan een uitspraak van Maya Detiège in Magazine (een life-style blad bij het Nieuwsblad op zaterdag) een goed halfjaar geleden:

Vraag: Voor welke misstappen kan je het meest begrip opbrengen? "Een bankoverval"

#70598

Briggs

 

Ok, nu weet ik wat ik nog moet toevoegen aan mijn CV. Gevraagd: minstens 18 maanden loon ontslagpremie ongeacht reden van ontslag!

Zou'k daarmee sneller aan werk geraken? :)

#70599

Cogito

 

De ontslagpremies van CEO's moeten dus verplicht dalen? Dan zullen hun lonen compensatoir stijgen!

#70606

ivan janssens

 

"De lonen van managers worden steeds vergeleken met lonen van collega’s uit de VS, wat vals is, men dient ze te vergelijken met Oostblok collega’s, lonen van werknemers worden ook vergeleken met Oostbloklonen."

No it's not. De vergelijking gebeurt door andere personen. De voorstanders van hoge lonen voor managers vergelijken met de V.S., de tegenstanders van open economische grenzen vergelijken met het Oostblok. Beide vergelijkingen zijn legitiem. In beide gevallen stelt zich dezelfde vraag: wil men een wereld met open grenzen of niet? Wat jij Corse?

#70610

Cogito

 

Ik wens je veel succes in een dialoog met de Corsicaan Ivan.

#70616

Benny Marcelo

 

Goe gezien Briggs, die ontslagvergoedingen beginnen meer op een vrijgeleide voor wanbeleid te trekken.

#70631

Cogito

 

bweuh bwaark reuchereuheukotzzzzbweurk Drk Vrhfstdt bluuuweuekkk

Liberales moet wel definitief onomkeerbaar zijn doodgebloed dat Corse hier zijn toevlucht komt zoeken.

#71110

koen

 

Die staatswaarborg voor pensioensparen is puur populisme, gericht op een brede bevolkingsgroep: de pensioenspaarders. Ze zijn daar sterk in bij de VLD. Confer hun 500 EURO reclame, net na de, voor Vlaanderen, nefaste breuk tss CD&V en NVA.
Het is dan ook complete nonsens dat politiek geen enkel kans op slagen heeft. De Belgische staat zal het sowieso al moeilijk krijgen om financieel het hoofd boven water te houden. Eventuele verliezen van pensioenspaarders kan ze onmogelijk dragen: http://web-xp2a-pws.ntrs.co...
Wie wil weten wat er werkelijk aan de hand is en wat er nog kan komen: zie Duncan's The Dollar Crisis. Laat je in elk geval niet paaien door de KBC's van deze wereld: banken kunnen onmogelijk onafhankelijk advies geven aangezien hun business gelieerd is met een goed boerende economie. Geldt in 't bijzonder voor KBC, dat voor een groot stuk van zijn winst aast op het geld van de brave Vlamingen (een van de grootste fondsenverkopers in Vlaanderen).