Integratie, geen assimilatie

Jarenlang al wonen jullie in een land ver van huis. Maar jullie hebben je goed aangepast. Jullie, burgers die hier in Europa geboren en opgegroeid zijn, nemen steeds vaker belangrijke posities in als arts, politicus, academicus of sportman. Wij zijn trots op jullie, want jullie hebben Europa dichter bij Turkije gebracht. (...) Integratie maakt gelukkig en wij willen dat jullie hier gelukkig zijn. Leer de taal van dit land. Leer ze goed en leer ze ook aan je kinderen. Word Belg. Als je meedraait in deze samenleving, kun je opkomen voor je eigen rechten. Maar niemand kan van ons vragen dat wij onze eigen identiteit opgeven. Dat vragen wij van buitenlanders die in ons land wonen, ook niet.

De Turkse premier Tayyip Erdogan in de Grenslandhallen in Hasselt op 18 januari 2009, geciteerd door Veerle Beel in De Standaard, 19 januari 2009

Reacties

#75151

Avondlander

 

"jullie hebben Europa dichter bij Turkije gebracht"

Meer moet da nie zijn.

#75153

Prott

 

Ik vraag me af wat de Grieken, Koerden, Armeniërs, Georgiërs, ... die in Turkije wonen aan tolerantie voor identiteit hebben mogen ervaren.

#75154

Kaal

 

"Dat vragen wij van buitenlanders die in ons land wonen, ook niet."

Hallo? Turkije vraagt zelfs aan Turken assimilatie aan de leitkultuur. Turkse Orthodoxen worden gepest en op alle manieren stokken in de wielen gestoken. Kerkgebouwen mogen niet gerenoveerd of hersteld worden. Missionarisen worden vermoord. Het is niet goed om in Turkije een andere godsdienst dan de Islam te volgen, zeker niet als je het op actieve wijze doet. Het is niet zo erg gesteld als in Saudi Arabië of Iran maar beweren dat er in Turkije minder druk is om te assimileren is gelogen.

Het is tekenend voor de zwakte van Europa dat meer en meer buitenlandse politici zich met dergelijke zaken moeien. Tekenend ook dat onze regering Mijnheer Erdogan niet beleefd maar kordaat erop wijst dat hij in Turkijke, niet in België, verkozen werd.

#75155

Cogito

 

Richtcultuur lijkt mij misschien een betere Nederlandse vertaling van het Duitse leitkultur dan leitkultuur.

#75156

Cogito

 

"Word Belg". Sire, Il y a finalement des Belges!

#75159

mrtos

 

Vraag is natuurlijk, wat is hun 'identiteit' die ze niet mogen opgeven, als Turkse Belg? Beperkt zich dat tot religie, specifieke feestdagen, toeteren op het WK, en zoete gebakjes? Dan is er geen probleem. Of gaat het over het blijvend versluizen van geld verkregen uit onze sociale zekerheid naar de Turkse tak van de familie, het over meerdere generaties blijven behouden van een Turks paspoort, huwelijkspartners exclusief in het thuisland zoeken, of meerdere maanden per jaar in Turkije doorbrengen? Dat noem ik geen integratie.

#75162

LVB

 

@mrtos:

"het blijvend versluizen van geld verkregen uit onze sociale zekerheid naar de Turkse tak van de familie"

vrij kapitaalverkeer, wat mensen met hun (reeds belast) geld doen, daar heeft eigenlijk niemand zaken mee.

(aanvulling achteraf: als het uit "sociale zekerheid" komt, en dus bedoeld is als vervangingsinkomen, verandert dat de zaak wel enigszins natuurlijk, het wijst er vooral op dat de uitkering te hoog is)

"het over meerdere generaties blijven behouden van een Turks paspoort"

Lijkt mij een probleem voor mensen die een publieke functie vervullen, omdat er kan getwijfeld worden aan de loyaliteit. Voor gewone burgers die géén publiek ambt bekleden zie ik niet echt een moreel probleem, maar het kan wel een indicator zijn van de graad van integratie.

"huwelijkspartners exclusief in het thuisland zoeken, of meerdere maanden per jaar in Turkije doorbrengen?"

Lijkt mij inderdaad een indicator die erop wijst dat de integratie niet echt geslaagd is.

Maar: het ideaal van de soevereine burger is een burger die niet afhankelijk is van één enkele natiestaat, en die dus meerdere nationaliteiten, meerdere paspoorten heeft. Het ideaal van de soevereine burger is een situatie waarin natiestaten tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld, met elkaar moeten concurreren om in de gunst van de burger te komen.

De immigrant die de dubbele nationaliteit heeft staat eigenlijk al een trapje hoger in het toekomstige ideaal van de burger die verschillende overheden van verschillende landen tegen elkaar kan uitspelen, die kan "shoppen" inzake de diensten die verschillende landen hem aanbieden. Vanuit libertair oogpunt eigenlijk een goede zaak. Ik zou zeggen: zij zijn de "évolués", wij zijn als houder van slechts één enkel paspoort een beetje achterlijk gebleven.

Wel vind ik dat de natiestaat, als hij burgers financieel onderhoudt met uitkeringen, of als hij burgers benoemt op cruciale functies, bepaalde voorwaarden mag opleggen.

Ik ben geen nationalist die vindt dat een burger zijn lot onherroepelijk moet verbinden aan één enkele natiestaat. De natiestaat staat ten dienste van de burger, niet omgekeerd.

#75164

johan vandepopuliere

 

Ik ben nog veel minder nationalist. Het enige zinvolle begrip vind ik "ingezetene". Men heeft een domicilie en aanvaardt de rechten en de plichten die dat domicilie met zich meebrengt. Een ingezetene in België betaalt dan belastingen op zijn arbeid en gekochte goederen in België en geniet van de faciliteiten die België daarmee ter beschikking stelt, of het nu een Romein, Amsterdammer of Mechelaar is van geboorte.

Heeft men geen domicilie, dan is men zwerver. Ook dat moet kunnen, maar dan moet men niet boos zijn dat diverse diensten, zoals bijvoorbeeld luchtvaart, ontzegd worden.

Het concurrentiebegrip van LVB wordt bereikt doordat men een domicilie kan aanvragen bij eender welke natie, die dat dan ook kan weigeren. Een meervoudig paspoort vind ik een wat buitenissige invulling van die concurrentiegedachte, tenzij men effectief op diverse plaatsen woont en/of werkt.

#75173

LVB

 

@johan vdp: Jouw visie op ingezetenen heeft enkel oog voor de relatie van de natiestaat tot de personen die op zijn grondgebied verblijven.

Ik kijk evenwel naar de internationale situatie in tijden van crisis. Een natiestaat kan zijn eigen burgers makkelijker "kort houden" dan burgers van een ander land die slechts ingezetenen zijn in het land. Daarom is het hebben van meerdere paspoorten een soort verzekering om je in tijden van grote crisis vrij te kunnen verplaatsen of, zo je wil, te "vluchten".

Is het ondenkbaar dat, om maar enkele voorbeelden te noemen, in geval van failliet van één of meer Europese natiestaten, in geval van revolutie, implosie van sociale zekerheid of financieel systeem, invasie of bezetting door buitenlandse mogendheid, de grenzen gesloten worden, ook al is het maar tijdelijk? Is het ondenkbaar dat een natiestaat zijn burgers, vooral de hoog opgeleiden die veel belastingen moeten opbrengen, zal verbieden om het land te verlaten? In dergelijke situaties is een tweede paspoort goud waard. Een land kan onbeperkt in de tijd buitenlandse reizen van zijn eigen burgers aan strenge voorwaarden onderwerpen (zie de Sovjetunie), maar een land kan slechts zeer uitzonderlijk staatsburgers van een ander land verhinderen om het land te verlaten.

Vermits ik grenscontroles de komende honderd jaar niet zomaar zie verdwijnen, blijft een paspoort een uiterst belangrijk instrument om je vrijheid ook internationaal te kunnen beleven, en is het hebben van slechts één paspoort een risico. Ja, ik geef het toe, ik ben een achterlijke dommerik omdat dat ik slechts over één paspoort beschik, dat is zoiets als iemand die zonder autoverzekering rondrijdt, of zoals iemand die zijn hele vermogen bij één bank onderbrengt, en als ik die allochtonen met twee paspoorten "évolués" noem, dan is dat niet ironisch bedoeld.

#75176

johan vandepopuliere

 

Theoretisch, de maatschappij makend, pleit ik voor "ingezetene" als primaire status, mogelijk ontdubbelbaar (mits domicilie elders) en uitbreidbaar (met een werk-relatie).

Praktisch is de premisse van nationale crises en vrijheidsinperking maar al te waarachtig. Het beschikken over een meervoudig paspoort kan daarin een welkome verzekering zijn, zoals je terecht bedenkt. Toch vraag ik me af in welk percentage de mogelijkheid tot verkrijgen van dergelijke status zal samenvallen met een potentiële nijpende vrijheidsbeperking. Wordt het spectrum niet vooral bezet door niet-problematische landen waar het kan, en problematische landen waar het niet kan?

#75178

traveller

 

@ luc en johan

Je raakt hier aan een heikel punt voor internationale reizigers. Zelfs met 2 paspoorten ben je niet beschermd, je hebt namelijk in het 2e paspoort geen inreisvisum.
In 3e wereld landen is het een geliefkoosd tijdverdrijf om de paspoorten van de reizigers in te houden tot de "boete" betaald is. Het is gewoon chantage die zeer ver kan gaan.
Daarom, als je als gelegenheidsreiziger of toerist naar 3e wereldlanden trekt is de gouden regel NOOIT alleen zonder gids of bekende van het land zelf. Geen gids die je op straat vindt maar een gids van een gerespecteerde reisorganisatie. Ik ben dikwijls alleen op pad geweest in voor mij onbekende oorden en ik kan je verzekeren dat ik het niet meer doe. Ik ga alleen nog op pad met mensen die ik ken en die ik kan vertrouwen.
Een 2e paspoort is dus geen "verzekering" zonder inreisvisum. Er zijn methodes om dat te omzeilen maar ze hebben allemaal een risico en ze kosten allemaal geld.