Eten socialisten te weinig vis?

In het Ultimatum-Spel (US) moeten twee spelers onderhandelen over de verdeling van een som geld. De eerste speler, de "voorsteller", doet een ultimatum-aanbod over een deel van het geld. De tweede speler, de "reageerder", kan het voorstel aanvaarden of verwerpen. In het geval van verwerping krijgt geen enkele speler iets.

Er is consistent bewijs dat voorstellen die als onrechtvaardig worden beschouwd, in het Ultimatum-Spel vaak worden verworpen. Verwerping van gratis geld is tegenstrijdig met het standaard economisch model dat mensen rationeel hun eigenbelang proberen te maximaliseren. Hoewel er geen algemeen aanvaarde verklaring voor deze tegenstrijdigheid is, hebben situaties waarin gedrag niet kan voorspeld worden aan de hand van rationaliteit, vaak te maken met een sterke emotionele component. In de ultimatum-experimenten brengen onrechtvaardige voorstellen vaak woede teweeg, vijandigheid en een verlangen naar wraak. Bovendien kan impulsiviteit het beslissingsproces beïnvloeden, en impulsiviteit kan verband houden met de verwerping van lonende maar onrechtvaardige aanbiedingen. (...)

Het doel van ons onderzoek was nagaan of serum Omega-3 en Omega-6 vetzuren verband houden met de irrationele verwerping van onrechtvaardige US-aanbiedingen in normale gezonden individuen. We richtten ons specifiek op de analyse van drie Omega-3 vetzuren: alfa-linoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA), en twee Omega-6 vetzuren: linoleenzuur (LA) en archidonzuur (AA). De verhouding tussen Omega-3 en Omega-6 vetzuren werd ook onderzocht. (...)

Vorige studies hebben aangetoond dat lage niveau's Omega-3 en verlaagde verhoudingen Omega-3 tot Omega-6 verband houden met verschillende vormen van negatief gedrag, met inbegrip van impulsief gedrag, vijandigheid en woede. Deze studie werd ontworpen om de hypothese te testen dat een veranderde Omega-3 vetzuur-toestand biologisch kan correleren met experimentele US-onderhandelingen, in het bijzonder het verwerpen van onrechtvaardige voorstellen. Zoals voorspeld laten onze gegevens bewijs zien dat gezonden personen die onrechtvaardige voorstellen verwerpen in het US, lagere niveau's van Omega-3-vetzuren hebben en een verlaagde Omega-3 tot Omega-6 verhouding. Interessant was ook dat stalen genomen van personen die onrechtvaardige voorstellen deden, op een gelijkaardige manier lage Omega-3 niveau's en lagere Omega-3 tot Omega-6 verhoudingen lieten zien.Emanuele Enzo, Brondino Natascia, Re Simona, Bertona Marco en Geroldi Diego in "Serum omega-3 fatty acids are associated with ultimatum bargaining behavior", Physiology & Behavior, 2008

Reacties

#79099

BC

 

Recent en enigzins gerelateerd:Key to Happiness: Location, Location, Location | LiveScience: http://www.livescience.com/...

"Humans do, in fact, have a long history of choosing to live in nice places. World demographics show that populations are highest near water; we tend to put down roots along rivers, around lakes and close to oceans. And no wonder. The view is great from the shore, as those of us from Ithaca know when we rent our summer beach condos.

But there might be more at stake here than the view.

Nutritionist Michael Crawford of the Metropolitan University in London claims that ancestral humans were so connected to beach and lake life that they got most of their food from the water. More interesting, Crawford claims that all that fish eating was the engine behind human brain growth over evolutionary time. Fish contain high levels of omega-3 fatty acids which encourage brain expansion and lift mood. It's well established that those who eat lots of ocean going fish suffer less from depression, and that people with low mood can be uplifted by taking fish oil capsules. (...) "

Zie ook eerder op lvb.net: Socialisme als geestesziekte: http://lvb.net/item/6083

#79104

Emmanuel

 

Socialisten die gratis geld weigeren? Serieus?

#79106

Cogito

 

Socialisme als gevolg van migratie naar de binnenlanden?

En een verband tussen socialisten en hun voorliefde voor vegetarisme?

#79107

Cogito

 

Is er minder socialisme in kuststreken? De blue states in de US lijken het tegendeel te bewijzen.

Dit artikel kan best gewoon een kwakkel wezen.

#79144

Leo Norekens

 

Het onderzoek ging over het irrationele van een negatieve houding tegenover voorstellen die weliswaar lonend zijn maar als onrechtvaardig worden aangevoeld. Onze gastheer associeert dat soort houdingen met socialisten, zo blijkt uit zijn schalkse titel. Maar hij voegt er voorzichtigheidshalve wel een vraagteken aan toe.

Het artikel (waarvan ik de beoordeling aan de specialisten overlaat) als een kwakkel afwijzen omdat de link met 'socialisme' niet uit verkiezingsstatistieken blijkt, gaat meteen nòg een stap verder. Een stap die de onderzoekers wellicht niet bedoeld hebben...

#79158

Leo Norekens

 

Eerlijk gezegd: ik zou ook verder durven speculeren dan het koppelen van een al dan niet rationele onderhandelingsstijl aan niveau's van Omega-3-vetzuren. Maar ik heb niet de middelen noch de kennis van de materie om bewijzen te verzamelen...

Ik geloof dat *politieke voorkeur* in zekere mate aangeboren is.

Ik verklaar mij nader: Politieke voorkeur heeft met veel méér te maken dan met standpunten. Onze voorkeur hangt m.i. nauw samen met onze hele denk- en leefstijl, die dan weer bepaald wordt door onze aangeboren hersenstructuren, zoals dat bij mensen met autisme reeds is aangetoond.

Het autistische denken, dat is de laatste 2 decennia duidelijk geworden (dankzij de nieuwe medische beeldvormingstechnieken), heeft een duidelijk fysiologische grondslag. Er zijn verschillen in de hersenstructuren (frontaalkwabben, amygdala...) en in de dichtheid van de grijze en de witte hersenmassa. Daardoor komen hersenbanen op een andere manier tot stand en dit resulteert in de aparte denkstijl van autisten (zeer detailgericht, contextblind...).
Mensen met autisme denken gemiddeld rationeler dan normale mensen. Ze laten zich minder beïnvloeden door emoties, en intuïtie speelt een uiterst geringe rol bij het nemen van beslissingen.
Maar de fysiologische grondslag van deze specifieke denkstijl (=de hersenstructuur) is genetisch bepaald.

Autisten -en volgens mij ook normale mensen- worden dus geboren met een bepaalde hersenstructuur waarin een bepaalde denkstijl tot ontwikkeling komt.
Ik geloof dat dit in de toekomst ook zal blijken met betrekking tot veel minder opvallende verschillen in denk- en leefstijl, en wel binnen het 'normale' spectrum, bvb. de verschillen tussen 'socialistische' en 'liberale' stijl (de eerste meer intuïtief, de tweede meer rationeel), die bepaalt welke kijk men heeft op problemen en aan welke oplossing men de voorkeur geeft.

Het zou meteen ook kunnen verklaren waarom politieke voorkeur zo vaak en zo uitdrukkelijk gekoppeld is aan een bepaalde levensstijl. Hoe komt het dat men iemand met groen-rode sympathie (maar verder politiek inactief) vaak meteen herkent aan zijn klederdracht en zijn eet- en drinkgewoonten? De uitdrukking 'geitenwollensokken' is algemeen bekend en behoeft nergens uitleg. Waarom is dit zo vanzelfsprekend? Kan conformisme of mode werkelijk volstaan als verklaring? Of gelooft iemand dat mijn politiek ongeïnteresseerde poetsvrouw een 'statement' aflegt als zij sloten thee drinkt, lange gebreide sjaals en bloesjes met schreeuwerige opdruk draagt, een veel te sterke patchouli-geur verspreidt, en zeven katten onderhoudt?

Ik had het hier al eens over "de reeks genvarianten die verantwoordelijk zijn voor de linkse denkstijl" http://lvb.net/item/7287#78809 Dat was min of meer schertsend bedoeld, maar toch ook niet helemaal.

Het is niet zo'n prettige gedachte, maar volgens mij zijn wij in ons denken en doen minder origineel en minder vrij dan wij graag aannemen.

Denk ik toch. :-)

#79194

Lizzie

 

@Leo Norekens

"Maar de fysiologische grondslag van deze specifieke denkstijl (=de hersenstructuur) is genetisch bepaald."

Mag ik deze bewering een beetje nuanceren en zelfs enigszins tegenspreken?

Het wetenschappelijk onderzoek berust steeds op waarnemingen die meetbaar zijn en/of op een aantal goed omschreven reproduceerbare omstandigheden of feiten. Dit is ook het geval voor het onderzoek waarvan in dit citaat sprake. De grafische voorstellingen werden gemaakt op basis van numerieke resultaten. Deze tonen het (statistisch significant) verband aan tussen een duidelijk omschreven gedragspatroon (irrationeel en impulsief gedrag) en (lagere) bloedwaarden aan essentiële vetzuren.

Hier wordt wel een wetenschappelijk bewijs gegeven dat specifieke gedragingen worden beïnvloed door voeding want die gevonden bloedwaarden worden door voedselopname bepaald.

De bouw van de hersenen is natuurlijk genetisch bepaald maar wordt ook heel sterk beïnvloed door de voedingsstoffen die tijdens de ontwikkeling (embryonaal en na de geboorte tot de volwassenheid) worden opgenomen. Hierbij spelen die (in het citaat genoemde) essentiële vetzuren een zeer grote rol omdat ze niet door het menselijk lichaam gemaakt kunnen worden (vandaar hun naam) maar alleen door vertering van vetten uit de voeding kunnen bekomen worden.

Er zijn dus twee soorten of groepen essentiële vetzuren: de omega-6 vetzuren en de omega-3 vetzuren (DHA en EPA). (Een nader onderscheid is niet relevant voor wat ik hier wil aantonen.)
Daaruit worden niet alleen krachtige, kortwerkende hormonen gemaakt, maar het zijn ook structurele elementen van de membranen van hersencellen. Ze zijn dus alvast van cruciaal belang tijdens de embryonale ontwikkeling en tijdens de kindertijd. Voor andere leeftijden laat ik het hier buiten beschouwing, wegens de uitgebreidheid van de materie.

Terwijl de omega-6 vetzuren de ontstekingsreacties in het lichaam bevorderen (nodig als afweer), worden ze door omega-3 vetzuren afgeremd. De optimale balans in de voeding is dus een opname van 1:1. Door een verandering van de samenstelling van onze voeding (voedingswijze dieren, industriëel bereid voedsel, enz.) is dit nu 6 tot 20:1 geworden (of omgekeerd dus verlaagde verhouding, zoals in het citaat). Er bevinden zich dus nu (meestal veel) te weinig omega-3vetzuren in onze voeding!!! Die twee vaststellingen gaan dus samen.

In de hersenen van ongeboren kinderen werd een hoge concentratie aan DHA (dus omega-3 vetzuren) vastgesteld. Dit verhoogt nog met 300 tot 500% tijdens het laatste trimester van de zwangerschap. Een goede aanvoer (via voeding en desnoods door voedselsupplementen) van DHA vooral is dus heel belangrijk tijdens een zwangerschap voor de opbouw van de hersenen van het kind. Er wordt daar volgens mij nog veel te weinig aandacht aan besteed.

Deze omega-3 vetzuren (die vooral voorkomen in vette vis) maken de celmembranen ook soepeler. Dit is belangrijk voor o.a. een goede overdracht van zenuwimpulsen en dus ook voor een goede hersenwerking.

Door consumptie van andere vetten (dierlijke vetten van nu minder goed gevoede dieren, margarines met de gevaarlijke transvetten die ook in andere voedingsmiddelen voorkomen) worden andere, minder gezonde vetzuren opgenomen die de celmembranen harder en minder soepel maken. Dit heeft niet alleen gevolgen voor andere aspecten van de gezondheid maar ook voor de hersenwerking.

Volgens wetenschappelijk onderzoek kan dit in verband gebracht worden met depressie, geheugenproblemen, lage intelligentie, leerproblemen, dyslexie, ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), schizofrenie, dementie, zenuwachtigheid, slecht zicht, verstrooidheid, alcoholisme (die berust op een tekort aan welbepaalde bestanddelen in de hersenen!!), concentratiestoornissen, vijandigheid, aggressie en verschillende degeneratieve neurologische aandoeningen.

Dit is al voor één punt gemakkelijk te begrijpen. Wanneer de bouwstoffen waaruit hersencellen opgebouwd zijn niet regelmatig meer worden aangevoerd (maar wel vooral verkeerde bouwstoffen), dan worden de structuren (dus de celmembranen) niet goed “onderhouden”. En die zijn net verantwoordelijk voor de overdracht van zenuwimpulsen, waarop de hersenwerking berust.

De omega-3 vetzuren verhogen ook de neurotransmitter serotonine in de hersenen. Dit bevordert het gevoel van welzijn. En hierdoor zal de balans en de functie van andere neurotransmitters verbeteren. Dit zijn de moleculen die instaan voor het contact tussen zenuwcellen en overdracht van de impulsen. Een tekort hieraan kan de hierboven genoemde aandoeningen goed verklaren.

#79195

Lizzie

 

@Leo Norekens

“Onze voorkeur hangt m.i. nauw samen met onze hele denk- en leefstijl, die dan weer bepaald wordt door onze aangeboren hersenstructuren, zoals dat bij mensen met autisme reeds is aangetoond.”

Autisme is inderdaad het gevolg van aangeboren hersenstructuren. Maar aangeboren wil wel zeggen aanwezig bij de geboorte maar is niet hetzelfde als genetisch (erfelijk). Aanleg op zichzelf is wel erfelijk. Maar het wel of niet tot uiting komen ervan, wordt vooral door milieuomstandigheden bepaald. Veel meer dan men denkt. Volgens wetenschappers zelfs voor meer dan 85% soms. En dus ook voor de uiteindelijke hersenbouw en –werking.

De werking van de hersenen is heel complex en heeft als basis de anatomie van o.a. dit orgaan met de bestaande zenuwcellen en hun (bundels) verbindingen. De variaties die bestaan geven aanleiding tot verschillende persoonlijkheden en individuele begaafdheid. Maar zoals gezegd hebben milieufactoren daar zeer veel invloed op. Zelfs het gedrag van mensen tov kinderen speelt een voorname rol en bepaalt welke verbindingen zich hoe en waar zullen vormen in hun hersenen!! Een goede fysiologische werking wordt dan o.a. hoofdzakelijk bepaald door de aangevoerde voedselbestanddelen.

Persoonlijk ben ik meer geneigd om te denken (tot ik daar meer wetenschappelijk onderzoek over lees) dat autisme het gevolg is van een combinatie van aanleg (als genetische factor) met voedingsomstandigheden tijdens de zwangerschap (als milieuomstandigheid). Mogelijk zijn er embryo’s die gevoeliger zijn aan (zelfs geringe) tekorten aan essentiële vetzuren dan andere (die geen aanleg hebben voor autisme). Maar dat, wanneer die essentiële vetzuren ruim worden aangevoerd, de aanleg zich niet of met veel minder kans gaat manifesteren.

Allicht zal de de specifieke manier van denken en handelen bij kinderen en mensen met autisme berusten op het ontbreken van een aantal hersencellen (centra) en/of neurologische verbindingen tussen bepaalde hersendelen. Het ligt voor de hand dat dit de enerzijds de grote hersenen zijn (met inderdaad o.a. de frontale kwabben) omdat daar het rationele denken ontstaat. En anderzijds zijn er de emotionele hersenen.( Dit wordt ook nog het limbische systeem genoemd. Het is opgebouwd uit een driedimentionale structuur in het centrale deel van de hersenen.)
Het onvermogen bij autisten tot medevoelen en integratie van begrippen waarbij gevoelens een rol spelen, wijst hier volgens mij op. Dus rationaliteit niet kunnen koppelen aan emoties. Geen mogelijkheid tot integratie door de ontbrekende “bedrading”.

#79196

Lizzie

 

De grote invloed van de voeding op hersenbouw en –werking wordt trouwens nog als volgt geïllustreerd.

Er is al wetenschappelijke evidentie dat bijkomende opname van omega-3 vetzuren een duidelijke verbetering brengt bij depressie, bij manische depressie en schizofrenie, bij dyslexie en andere leerstoornissen. Er is ook een vermindering van zenuwachtigheid, agressiviteit en vijandigheid in stressvolle situaties. Kortom er is een globale verbetering van de mentale functies. Goed te begrijpen in het licht met wat hiervoor werd gezegd. Dat het niet altijd alle symptomen doet verdwijnen of verhelpt komt doordat er aan de grote, reeds bestaande (bundels) zenuwverbindingen in de hersenen daardoor relatief weinig wordt veranderd. Die zijn immers embryonaal en tijdens de kindertijd aangelegd en gevormd.

Men kan zich bij het lezen van dit citaat afvragen waarom een tekort of verminderde hoeveelheid omega-3 vetzuren een meer irrationeel gedrag bevordert. Waarom is er meer impulsiviteit? De verklaring is tweevoudig.

Wanneer er minder omega-3 vetzuren aanwezig zijn zal het tekort niet in alle hersendelen even groot zijn en/of gemakkelijk vast te stellen zijn (zoals bijvoorbeeld de mate waarin iemand zich kan concentreren). Maar wat vooral opvalt en kan waargenomen worden is wel iemands gedrag.
In dit citaat/artikel werd een heel specifieke attitude gebruikt met duidelijke geëvalueerde rationaliteit.

Nu wordt het gedrag van iemand voornamelijk bepaald door de delen waarover ik het hiervoor had (grote hersenen met frontale kwabben en emotionele hersenen). De volgende vraag die zich opdringt is waarom de emotionele hersenen (die de impulsiviteit veroorzaken) plots de rationele hersenen gaan overheersen bij een omega-3 vetzuren tekort.

Na het lezen van dit citaat is mij deze vraag blijven hangen. Ik zie daar voorlopig zelf maar één plausiebele verklaring voor: Te veel omega-6 vetzuren in verhouding tot te weinig omega-3 vetzuren geeft niet allleen een tekort aan deze laatsten maar ook een overwicht van ontstekingsreacties. De emotionele hersenen (het limbische systeem) zou daar blijkbaar veel gevoeliger voor zijn en dus meer dan normaal impulsen zenden naar de ‘rationele’ schors van de grote hersenen, ter hoogte van de frontale kwabben. Met de verstoring en het onevenwicht als gevolg. Sommige wetenschappers opperen zelfs dat vormen van depressie ook een soort van diffuse ontsteking zouden zijn van de emotionele hersenen, dus van het limbische systeem. Daarmee zou dus voor het citaat ook alles verklaard kunnen worden.

De besluiten van het onderzoek waarvan sprake zijn dus niet zomaar een zinloze kwakkel. Omdat (vette-) vis inderdaad rijk is aan die omega-3 vetzuren die nu uitgesproken ontbreken in de rest van onze voeding.Volgens de hierboven gemaakte redenering en reeds bestaande kennis over het grote belang van de essentiële vetzuren, kan dit dus best aanleiding geven aan meer irrationeel en impulsief gedrag.

Misschien is dus nu het moment gekomen voor rechts om niet zelf een grote, vette vis te vangen, maar om er eens links één kado te geven. Zodat ze zich bij rechts komen vervoegen.:-)

#79200

Leo Norekens

 

@Lizzie: Natuurlijk heb je gelijk waar je zegt dat "genetisch bepaald" niet hetzelfde wil zeggen als "100% erfelijk" (zoals bvb. huidskleur). De ontwikkeling van een bepaalde denkstijl (binnen het 'normale' spectrum of daarbuiten, zoals autisme) is immers een multifactorieel gebeuren. Maar de *aanleg* ligt wel genetisch vast. Klopt, uiteraard.

Over de rol van essentiële vetzuren tijdens de embryonale ontwikkeling en tijdens de vroege kinderjaren heb ik bewust gezwegen, omdat dit mij zou afleiden van wat ik wilde zeggen. (Ik week af van het citaat hierboven, dat slechts de invloed van actuele vetzuurniveau's op de onderhandelingsstijl betreft, terwijl ik stelde dat politieke voorkeur -tot op zekere hoogte- een biologische basis heeft, en onrechtstreeks zelfs genetisch bepaald is.)

---------------------

Over de biologische en andere oorzaken (of moet ik zeggen "ontstaansvoorwaarden") van autisme kan ik je het werk van Uta Frith aanraden ("Autisme - Verklaringen van het raadsel"), dat een overzicht biedt van de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek naar de meest diverse aspecten van de stoornis.
In dit verband hier zou ik het hele hoofdstuk 11 ('Het brein onder de scanner') kunnen samenvatten, maar dat zou ons veel te ver leiden. Ik kan je wel dit verklappen: het is *uiterst* complex en er is eigenlijk nog maar zeer weinig over bekend. Maar het onderzoek is de laatste 2 decennia in een stroomversnelling, en de resultaten zijn veelbelovend (al zal het nooit een autist genezen), en elke nieuwe ontdekking roept de vraag op naar "nader onderzoek"...

#79207

Lizzie

 

@Leo Norekens

(Ik week af van het citaat hierboven, dat slechts de invloed van actuele vetzuurniveau's op de onderhandelingsstijl betreft, terwijl ik stelde dat politieke voorkeur -tot op zekere hoogte- een biologische basis heeft, en onrechtstreeks zelfs genetisch bepaald is.)
Het citaat hierboven bewijst wel degelijk dat actuele vetzuurniveaus een invloed hebben op de onderhandelingsstijl. Maar die is ook te herleiden tot wat ik zou noemen een overwicht aan emotionele argumenten (dus impulsiviteit) ten opzichte van zuivere rede in een welomschreven situatie. En dat kan je dus ‘vertalen’ als een grotere activiteit van de emotionele hersenen ten opzichte van de cerebrale cortex. Of als een (te) sterke impact van het eerste op het tweede vermelde hersendeel.

En Leo, waarop baseer jij je om te kunnen beweren dat politieke voorkeur (uiteraard tot op zekere hoogte) op de ene of andere manier genetisch bepaald zou zijn? Is daar onderzoek over verricht? En wanneer en door wie? En waar gepubliceerd?

Dergelijke besluiten zou je alleen maar kunnen trekken bij dubbel blind proeven met significante resultaten, waarbij invloeden van opvoeding (en dus van louter milieu) volledig kunnen worden uitgeschakeld. Wat uiteraard niet realistisch is. Tweelingonderzoek waarbij ze allebei in totaal verschillende milieu’s opgroeiden, zou al meer betrouwbare resultaten geven.

Ik kan die biologische basis waarover jij het hebt wel aannemen, maar dan omdat door ouders voor hun kinderen ook dezelfde voedingspatronen en gewoonten worden gehanteerd en doorgegeven, zonder nog rekening te houden met de grote psychische impact van ouders op hun kinderen en dus ook op hun denkpatronene en mentaliteit. Dus niet als een ‘genetische’ aanleg. Bovendien, wat zou je dan gebruiken (of wat werd er gebruikt in een experiment die dat wil bewijzen) als criteria voor ‘politieke’ voorkeur? Het moet wel ondubbelzinnig omschreven kunnen worden.

------------ (inspiratie door jouw vorige reactie)

Dank je wel voor de opgegeven titel van het boek van Utah Frith. Het werd tijd (of van wanneer dateert het boek) dat autisme ook op een andere manier werd onderzocht, door bijvoorbeeld hersenscans. Al zeggen die nauwelijks iets over verbindingen op microscopisch vlak, ze kunnen duidelijke verschillen in grotere hersenstructuren of activiteitsgebieden bij specifieke denkprocessen toch in beeld brengen. Wordt dat zo weergegeven in het boek van Utah Frith misschien?

Het is gemakkelijk te begrijpen dat autisme, éénmaal het is vastgesteld, “ongeneeslijk” is, hoogstens tot op zekere hoogte kan verbeterd worden. Want éénmaal de basisstructuren (goed of minder goed of slecht) aangelegd zijn in het embryo, kan er weinig fundamenteels aan veranderd worden. Dus moet het grote onderzoek zich richten of er preventief iets kan gedaan worden.

Ik stel mij nog altijd de vraag of een opvolging in de gehalten aan essentiële vetzuren bij zwangere vrouwen het aantal autisten niet zou kunnen doen verminderen. Daar is veel kans voor. Alvorens men daarover echter geen uitsluitsel heeft is verdere investering in duur onderzoek eigenlijk weinig zinvol.

Uiteraard kunnen nog altijd andere factoren daarin een rol spelen. De hoge begaafdheid van sommige autisten op sommige vlakken wijst toch op een verschuiving van neurale banen van hun bedoelde juiste plaats. Meer dan normaal in de cerebrale cortex en minder dan normaal in of met het limbische systeem. Hersenscans kunnen dit waarschijnlijk in beeld brengen. Maar welke factor dit zou kunnen veroorzaken, daar tast men toch nog in het duister voor. Maar misschien eerst jouw aanbevolen boek daarover lezen.

Een eerste onderzoek over die vetzuren zou al veel klaarheid kunnen brengen over mogelijke factoren die de aandoening in de hand werken (of niet?). Is het doemdenken als ik vrees dat dit economisch niet rendabel zal zijn voor sommige doelgroepen die er nu financieel beter van worden? Waarom is dit anders ondertussen nog niet gebeurd?

In dezelfde aard als de tegenwind die artsen (vroeger zelfs gerechtelijk) gekregen hebben wanneer ze supplementen van essentiële vetzuren (met overigens groot succes) hebben voorgeschreven in de bestrijding van depressies? Hoezeer het ook efficiënt is of ook postnatale depressie kan voorkomen en snel behandelen, het wordt nog altijd niet algemeen voorgeschreven. Ook niet bij (heel) jonge kindjes die al duidelijk tekenen vertonen van ADHD, concentratieproblemen of andere attitutde-problemen en die daardoor goed zouden kunnen geholpen worden.

Maar zoals zo dikwijls, waar veel geld mee gemoeid is, wordt er zelden prioriteit gegeven aan wat de gezondheid en het welzijn van mensen echt dient. En dat is in de geneeskunde en het belang van de essentiële vetzuren zeker niet anders.

#79216

Leo Norekens

 

@Lizzie: Punt voor punt hoor...:

1.
"Het citaat hierboven bewijst wel degelijk ..." >> Dat zei ik dus ook. Maar mijn stelling week daar dus van af. Het ging mij niet gewoon om onderhandelingsstijl, maar om politieke voorkeur(1). En het ging mij niet om actuele vetzuurniveau's maar om een zekere genetische voorbestemdheid(2).

2. "waarop baseer jij je om te kunnen beweren ..."
>> #79158 - 1ste paragraaf: daarin staat duidelijk dat ik *speculeer*, en dat ik noch de middelen noch de kennis van zaken heb om hiervoor bewijzen te verzamelen.

Waarop is mijn speculatie dan gebaseerd?
Op twee vaststellingen: de biologische (genetische) achtergrond van de autistische denkstijl(1), en de vaststelling dat politieke voorkeur/sympathie vaak gepaard gaat met een algemene stijlkeuze op politiek neutrale vlakken, portret van mijn geitenwollensokkenpoetsvrouw ter illustratie (2).
Dat bracht mij tot de idee dat denk- en leefstijlen binnen het 'normale' spectrum wel eens even 'genetisch bepaald' zouden kunnen zijn als de autistische denk- en leefstijl.
Puur speculatief ideetje. Ik laat het aan anderen om hier wetenschappelijke prijzen mee te winnen.
:-)

3.
Het hierboven vermelde boek van Uta Frith (Duits geboren maar in Londen werkzaam) dateert van 2003 en is een grondige herwerking van een baanbrekend werk uit 1989. Het biedt niet alleen een laatste stand van zaken van de verschillende onderzoeken, maar ook een 'update' van de theorieën over autisme, op grond van de recentste onderzoeksresultaten.
Er wordt wereldwijd echt wel wat onderzoek verricht naar autisme... Het is wellicht de meest onderzochte ontwikkelingsstoornis (misschien na ADHD?)

Reeds toen men nog beperkt was tot het microscopisch onderzoeken van dode hersenen, had men de hersenafwijkingen kunnen terugbrengen tot de vijfde week van de zwangerschap.
Vandaag kan men scans maken van hersenen in rust én van hersenen in werking.
Studies die gebruik maken van deze laatste techniek wijzen allemaal op een verminderde hersenactiviteit in het gebied dat 'aangesproken' wordt bij het geslecteerde cognitieve proces (Voor de specialisten: Het gaat om 'mentalizing'-processen, waarbij de proefpersoon gedachten en gevoelens bij zichzelf en bij anderen moet herkennen, en waarbij de mediale prefrontale cortex, de sulcus temporalis en de amygdala betrokken zijn...)

4.
Het kan best zijn dat essentiële vetzuren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van hersenverbindingen, maar de wijze waarop hersenverbindingen tot stand komen is óók al genetisch bepaald. En als er iets foutloopt in de genen die deze totstandkoming mee bepalen, dat moet het niet verwonderen dat de verbindingen op abnormale wijze gelegd worden...
Er zijn inderdaad bepaalde genvarianten die gekoppeld worden aan een verhoogde *kans* op autisme. (Overigens, pour l'anecdote: daarmee is het raadsel opgelost waarom autisten vaker maag-darmklachten hebben: eenzelfde genvariant speelt een rol in beide stoornissen..! http://www.autisme-asperger... )

Wat uiteraard niet uitsluit dat vetzuren mee hun rolletje spelen...

#79220

Cogito

 

@Leo: dat hersenstructuur ten grondslag ligt aan bepaalde persoonlijkheidskenmerken heb ik al dikwijls gedacht bij het observeren van kinderen. en de onaangename conclusie ivm het concept van de Vrije Wil heb ik toen ook gemaakt.

Je zou best wel eens gelijk kunnen hebben.

#79226

Cogito

 

Omega3 toevoegen aan babyvoeding!

#79232

Leo Norekens

 

(Dus tóch iemand die dit allemaal zit te lezen..!) :-)

#79238

chris impens

 

Als bijdrage aan het originele debat: Obelix, bepaald niet afkerig van winst (zie 'Obélix et Compagnie'), eet volgens eigen zeggen nooit vis ('La grande traversée' blz.7).

#79252

Lizzie

 

@Leo Norekens

Dank je wel voor de verdere info. Ik heb het met veel belangstelling gelezen. Ook al een deel van de site naar waar je verwezen hebt. In elk geval “geestesverruimend”.

Uiteraard heb je gelijk in punt 4 dat de essentiële vetzuren maar de (weliswaar noodzakelijke) bouwstenen zijn van structuren die genetisch bepaald zijn. En aan dit laatste geef jij terecht meer gewicht en is die nuancering volgens mij volledig correct.

Ik had geen kennis van mogelijke genvarianten die, zoals je schrijft “...gekoppeld worden aan een verhoogde *kans* op autisme.” Dit wijst inderdaad ook op een erfelijke factor voor het autisme-spectrum.
Gezien het spectrum veronderstel ik dat de erfelijkheid dan ook polygenisch is.
“waarbij de proefpersoon gedachten en gevoelens bij zichzelf en bij anderen moet herkennen, en waarbij de mediale prefrontale cortex, de sulcus temporalis en de amygdala betrokken zijn...)”

Leo Norekens: Weet jij of dit dan de enige (of voornaamste) hersengebieden zijn die betrokken zijn bij het autisme-spectrum? Of was dit maar beperkt tot het vernoemde experiment?
@Cogito

“Omega3 toevoegen aan babyvoeding!”

Goed idee alleszins. In een aantal babymelkpoeders is dit nu al toegevoegd.

Ik vind het ook aangewezen om zelf attent te zijn dat het jonge kind beneden één jaar voldoende omega-3 vetzuren binnenkrijgt via de voeding of desgevallend zelfs (met doktersadvies) onder de vorm van visolie als supplement bijkrijgt.
Nu is dat zeker noodzakelijk gezien vele van onze voedingsmiddelen er veel minder (dan vroeger) bevatten.

#79254

joe

 

verder, in B slaan ze geen acht op metalen (kwik, aluminium,..) in vaccins voor babies. toen we dit ter sprake brachten bij onze pediater voor ons eerste kind viel ze uit de lucht, en ze zei dat ze niet wist dat dit in vaccins zit. We hebben dan alle vaccins uit de US (zonder metalen!) laten overkomen. Liever blode jan dan dode jan.

verder, wat betreft omega 3 en essential fats, Udo Erasmus (ja hij kan er ook niet aan doen met zo'n naam te moeten rondlopen) heeft heel wat interessants geschreven en brengt gerelateerde producten op de markt.

#79262

Lizzie

 

@ Joe

Wel interessant te weten over die vaccins. En ook over die Udo Erasmus.
Bedankt voor de info.

Voor visolie-preparaten is dat vergelijkbaar. Meestal is er geen controle op PCB’s, dioxines en zware metalen (lood, cadmium, kwik, arseen), Ik ken een firma hier die wel de analyses laat doen van eigen producten .... en daarom ook geen vissen gebruikt van de Noordzee of Atlantische oceaan voor haar visoliepreparaten.

Maar het is toch de moeite dat o.a. zwangere vrouwen (in overleg met hun arts) dit supplement nemen, ook tijdens de lactatie. En dat ze het nadien ook verder aan hun kinderen blijven geven. Het nut ervan wordt duidelijk bij het lezen van de volgende publicatie in het tijdschrift Pediatrics van 2003:
Helland IB, Smith L, Saarem K, Saugstad OD, Drevon CA. Maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children’s IQ at 4 years of age. Pediatrics 2003; 111(1):e39-44.

#79279

LVB

 

Kwik zit in sommige vaccins onder de vorm van thimerosal of thiomersal, dat daar als bewaarmiddel wordt aan toegevoegd. Wat joe niet schreef maar vermoedelijk wel weet, is dat er vermoedens bestaan dat thiomersal in vaccins kan bijdragen tot het optreden van autisme bij kinderen.

#79282

BC

 

Ivm vaccins: zie The media's MMR hoax - Bad Science: http://www.badscience.net/2... (meer onder de tag MMR: http://www.badscience.net/c...)

Ook: Thiomersal controversy - Wikipedia: The scientific consensus - including scientific and medical bodies such as the Institute of Medicine and World Health Organization as well as governmental agencies such as the Food and Drug Administration and the CDC - rejects any role for thiomersal in autism or other neurodevelopmental disorders. Multiple lines of scientific evidence have been cited to support this conclusion: for example, the clinical symptoms of mercury poisoning differ significantly from those of autism. Most conclusively, eight major studies (as of 2008) examined the effect of reductions or removal of thiomersal from vaccines. All eight demonstrated that autism rates failed to decline despite removal of thiomersal, arguing strongly against a causative role.

#79294

Leo Norekens

 

@Lizzie: "...of dit dan de enige (of voornaamste) hersengebieden zijn die betrokken zijn bij het autisme-spectrum?"

Niet de enige, maar duidelijk wel de voornaamste. Dat blijkt toch uit het feit dat ze telkens weer opduiken in de verschillende onderzoeken, ook wanneer er niet a priori gefocust wordt op specifieke "verdachte" gebieden. Bij MRI-scans blijkt er een verminderde doorbloeding in deze zones, en bij 'actieve' hersenscans blijkt er ook verminderde activiteit bij het uitvoeren van specifieke taken (zoals bvb. gezichtsherkenning).

Maar er zijn ook andere afwijkingen vastgesteld: verschillende studies hebben bvb. vastgesteld dat de vermis (het centrale gedeelte van de kleine hersenen) bij mensen met autisme ofwel abnormaal groot ofwel abnormaal klein is, en dat de grijze stof in de kleine hersenen een verhoogde dichtheid vertoont (>verband met concentratiestoornis?)

Interessant is ook dit: mensen met autisme hebben grotere en zwaardere hersenen, en (bijgevolg) een grotere hoofdomtrek (tenminste als we abstractie maken van de subcategorie van de microcefalen).
Dat is NIET zo bij de geboorte, maar komt pas tot uiting in de vroege kindertijd of zelfs later.
Dat ZOU het gevolg KUNNEN zijn van een overvloedige aanwas van verbindingen tussen zenuwcellen en een gebrek aan 'snoeien'.
(Normale hersengroei gebeurt in golven. Elke groeigolf wordt gevolg door een snoeifase waarin de meeste nieuwe verbindingen (=synapsen) weer verdwijnen. Dat snoeien wordt door de genen gecontroleerd. Bij autistische kinderen zou dat inefficiënt verlopen of grotendeels uitblijven, waardoor er dus een teveel aan verbindingen ontstaat, met zwaarder en 'dichter' hersenweefsel als gevolg.
Het feit dat welbepaalde hersengebieden méér getroffen zijn dan andere zou dan weer te maken kunnen hebben met de normale chronologie in de hersengroei: hersenen ontwikkelen zich niet 'en bloc', gelijkmatig, maar wel in verschillende fasen, en het uitvallen van de 'snoei' op een bepaalde leeftijd zou dus slechts die delen treffen die op dat moment aan snoei toe waren...)

------------------

De consistente bevestiging van de sterk genetische aard van autisme is in die zin ontgoochelend, dat al dat fundamenteel onderzoek, hoe interessant ook, (voorlopig?) maar weinig deuren opent naar therapie en preventie.
Bovendien stuiten ze telkens op de grenzen van de techniek, en moeilijkheden met de interpretatie van de gegevens uit de nieuwe beeldvormingstechnieken. Daarnaast is er de hoge kostprijs, en het "vervelende" feit dat vele proefpersonen naast autisme ook nog andere stoornissen hebben (70% is mentaal geretardeerd, velen hebben andere ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD of dyspraxie), wat het soms moeilijk maakt om bevindingen zondermeer aan autisme te linken.
Mogelijk komt er een punt waarop autisme-specialisten een kosten-batenanalyse zullen maken, en zullen besluiten: fijn, maar wat levert dit allemaal op? Kunnen we ons niet beter focussen op therapie-gericht onderzoek, efficiëntere begeleiding, beter autismespecifiek onderwijs, etc..?

#79331

Lizzie

 

@Luc

Inderdaad.
Onafhankelijke onderzoekers toonden in 2006 aan, met cijfers van de overheid, dat na het weglaten van thimerosal in vaccins, het aantal neurologische afwijkingen bij kinderen, autisme inbegrepen, niet alleen niet meer toenam (zoals voordien) maar ook drastisch daalde, zelfs met 35%.
Early Downward Trends in Neurodevelopmental Disorders Following Removal of Thimerosal-Containing Vaccines
Journal of American Physicians and Surgeons, http://www.jpands.org/vol11...

Onderzoek (bij muizen) wees uit dat de neurotoxiciteit van thimerosal genetisch bepaald is.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov...
@Leo Norekens

Echt een heel interessante uitleg ivm autisme. Dank je wel voor de moeite.

Het ontbreken van het snoeien van synapsen, zou kunnen verklaren waarom autisten soms over bijzondere gaven beschikken zoals o.a. een ongewoon goed geheugen.
Een groot aantal synapsen in sommige hersengebieden kan immers betekenen dat gegevens veel sneller kunnen bewaard en/of opgeroepen worden.

Maar het kan ook verklaren waarom andere hersenfuncties onbeheersbaar worden, namelijk door de chaos aan (te veel)impulsen. Al is het allemaal natuurlijk veel complexer dan dat.

Dat die "consistente bevestiging van de sterk genetische aard van autisme" uitblijft, zou dat niet te wijten kunnen zijn aan een sterke beïnvloeding door (tot nu ongekende) omgevingsfactoren voor het tot uiting komen van de aandoening?
In die zin zou alleen het fundamenteel onderzoek een doorbraak kunnen brengen.

#79345

Leo Norekens

 

@Lizzie: Wat die "consistente bevestiging..." betreft denk ik dat je te vlug gelezen hebt. Die blijft namelijk NIET uit. Het is juist de consistente bevestiging die ik een tikkeltje ontgoochelend vind.

Soit, omgevingsfactoren zullen inderdaad wel een rol spelen. Denk alleen al aan de sfeer waarin kinderen vandaag opgroeien: Als je weet dat kinderen met autisme nog veel méér dan andere kinderen nood hebben aan structuur, dan kun je je wel voorstellen dat er vandaag méér autisme naar buiten komt dan pakweg 30 jaar geleden (lossere opvoedingsmethoden, samengestelde gezinnen, groepswerk, hoekenwerk, etc... zijn voor kinderen met autistische aanleg bronnen van stress; structuur, orde en discipline zijn rustbrengers.)

Voor de piekvaardigheden van sommige autisten hebben wetenschappers nog altijd geen samenhangende verklaring. Misschien, inderdaad, biedt de overproductie aan synapsen in sommige gevallen wel een voordeel.

(Voor extreme voorbeelden van deze piekvaardigheden: geniet van de YouTube-filmpjes over "Kim Peek", het achterlijke genie dat model stond voor Rain Man, en over "Daniel Tammet", het bizarre rekenmirakel dat getallen als bewegende vormen ziet, en grote getallen vermenigvuldigt door de vormen in elkaar te laten lopen... (?!) Beetje 'freak show', zeker, maar wel de moeite waard.
- http://video.google.nl/vide... en aanverwante video's
- https://www.youtube.com/watc... en aanverwante video's)

#79350

chris impens

 

Genetisch verband wiskunde-autisme: zie
http://www.timesonline.co.u...
(N.B. Veel wiskunde heeft niets met 'rekenen' of 'getallen' te maken.)

#79353

Bartvb

 

"verder, in B slaan ze geen acht op metalen (kwik, aluminium,..) in vaccins voor babies. toen we dit ter sprake brachten bij onze pediater voor ons eerste kind viel ze uit de lucht, en ze zei dat ze niet wist dat dit in vaccins zit."
Daar klopt niets van. Deze hetze is gebaseerd op twee elementen: een irrationele haat tegen vaccins die al decennia lang bestaat en een afschuw tegen thiomersal die er is gekomen als gevolg van een "studie" gebaseerd op 12 kinderen, waarvan is aangetoond dat het nonsens was.

In de VS is de antivaccinatiebeweging de laatste tijd geweldig populair geworden, "dank"zij ex-playmate Jenny McCarthy: http://thamno.com/?p=752
Ze heeft omwille van haar irrationele strijd tegen vaccins, een strijd die de directe oorzaak is van menselijk leed en sterfgevallen trouwens de sterk onbegeerde Pigasus Award gekregen: http://thamno.com/?p=760

#79361

joe

 

"Daar klopt niets van"

hoezo, was jij erbij in het kabinet van de pediater? lees wat er staat, bartvb.

#79367

Lizzie

 

@Bartvb
“....als gevolg van een "studie" gebaseerd op 12 kinderen, waarvan is aangetoond dat het nonsens was.”

Graag de verwijzing van die “studies” aub.
En dan nog zien hoeveel die wegen naast het artikel van onafhankelijke wetenschappers gepubliceerd in “Journal of American Physicians and Surgeons,” dat ik in #79331 ter sprake bracht.

Want in die publicatie gaat het niet over maar 12 kinderen of gevallen maar over honderden en duizenden!!!
En gelieve ook te letten op bijgaande bibliografie (References) van dat artikel.

Ik neem hier ter illustratie een paragrafe over:
Journal of American Physicians and Surgeons Volume 11 Number 1 Spring 2006 p.11
“The consistency of the effects observed for the spectrum of NDs, including autism and speech disorders, and the agreement between the observations from two separate databases, support the conclusion that the effect is real and not a chance observation. The magnitude of the change in the trend lines is substantial. Moreover, other data are confirmatory: provisional data from the U.S. Department of Education show a recent decrease of 529 in the number of new autism diagnoses recorded among children 3 to 5 years old, after years of annual increases. There were 1,451 new cases in 2001-2002; 1,981 in 2002-2003; 3,707 in 2003-2004; and 3,178 in 2004-2005."

Er is dus helemaal geen "afschuw" tegen thimerosal maar wel sterke wetenschappelijke evidentie dat deze kwikverbinding een invloed heeft op het ontstaan van autisme en spraakstoornissen bij jonge kinderen.

Bovendien hebben de betrokken firma's na terechte reacties gebaseerd op onderzoek, in samenspraak met de USA-overheid besloten van thimersosal in hun (meeste) vaccins weg te laten.

#79368

Leo Norekens

 

Ouders aanvaarden moeilijk dat hun kind een aandoening heeft waarvan de oorzaak grotendeels onbekend is. Er moet een schuldige zijn, en de drievoudige vaccinatie is een aantrekkelijke zondebok.

Maar voor zover ik weet is er nog nooit enig **oorzakelijk** verband ontdekt tussen vaccinatie en autisme.

De gedachte is waarschijnlijk ontstaan uit het feit dat de eerste tekenen van autisme gewoonlijk niet vastgesteld worden vóór het tweede levensjaar (het jaar van de drievoudige vaccinatie!), en uit het feit dat een aantal autismegevallen regressie in de ontwikkeling vertoont na een schijnbaar 'normale' start.
Bovendien komen er vandaag de dag méér autismegevallen aan het licht dan in vorige generaties. Dus, redeneren sommigen, moet er wel een uitwendige factor aan het werk zijn.

Ook het verband tussen maagproblemen en autisme wees in de richting van het mazelenvaccin, want dat werd er ook van verdacht een rol te spelen in beide... Inmiddels is gebleken dat beide stoornissen inderdaad een gemeenschappelijke oorzakelijke factor hebben, maar dan wel een van genetische aard (zie #79216 en de link aldaar).

Maar het succes van dit verhaal bij het grote publiek is vooral te danken aan de smeuïge ingrediënten: onschuldige kinderen, ziekte, chemofobie(*), complotten(**)...

---------------

(*) "het zijn de farmaceutische bedrijven, meneer" ...is van dezelfde orde als "het is de schuld van de multinationals", maar heeft nog een extra succesfactor: onbekende stoffen met onduidelijke werking worden in het lichaam gebracht! horror! dioxine! gekke koeien!...
(**) Hoe harder de Ministers van Volksgezondheid aller landen uitroepen dat er nog nooit enig verband ontdekt is, hoe méér het geloof in een doofpotoperatie ingang vindt. Farma en overheden onder één hoedje. "Het grote geld".....etc.

#79369

LVB

 

Audio-opname van een voordracht door Danny Bral over "Voeding en hersenen" (gaat hoofdzakelijk over Omega 3)

http://podcast.lvb.net/audi...

#79371

Lizzie

 

@Bartvb

“...toen we dit ter sprake brachten bij onze pediater voor ons eerste kind viel ze uit de lucht, en ze zei dat ze niet wist dat dit in vaccins zit."
Ik betwist geenszins de capaciteit van pediaters maar toen mijn nageslacht onlangs aan een bevriende pediater vertelde dat natriumbenzoaat (sodiumbenzoaat of E211) kan reageren met vit.C (ascorbinezuur) of een ander zuur en daarbij (het heel kankerverwekkende) benzeen wordt gevormd, viel hij ook stijf achterover. Want hij schreef dat magistraal voor in hoestsiropen voor kinderen.

Tussen haakjes nog vlug erbij vermeld dat je weinig bereide voedingsmiddelen (mayonnaise, bereide sausen, allerlei salades, enz.) zult vinden waar het NIET in zit.

Ja, iedereen gaat er van uit dat, wat toegelaten is ook “veilig” is.

#79372

Leo Norekens

 

Welk verband er ooit ook ontdekt wordt tussen een uitwendige factor en het *ontstaan* van autisme, het zal altijd gaan via hersenbeschadiging.

Zelfs als het slechts een versterkende factor is, die een bestaande genetische voorbestemdheid aan de oppervlakte brengt (zoals fenylalanine voor fenylketonurie), en zorgt voor meer diagnoses, dan nog moet er méér aangetoond worden dan een statistische 'gelijktijdigheid'. (Uta Frith zegt ergens dat de ooievaarpopulatie in Europa gelijk is gedaald met het geboortecijfer. Ook die statistiek bevestigt een taai verhaal...)

#79373

Cogito

 

Volgende Pigasusprijs voor Joe. Wellicht zit er zelfs een K.A.R.L.-nominatie in!

#79374

Lizzie

 

@Leo Norekens

“....onbekende stoffen met onduidelijke werking worden in het lichaam gebracht! horror!”
Toen de Europese afdelingen van het WWF in 2004 met een ongebruikelijke campagne van start gingen om de hoeveelheid giftige chemicaliën te meten die mensen in hun lichaam met zich meedroegen meldde Daniel Richard (voorzitter van de Franse afdeling van het Worlf Wildlife Fonds en die al jaren in de Camargue woont in een heel gezonde omgeving) zich als vrijwilliger. Hij schrok er behoorlijk van toen hij hoorde dat zijn lichaam bijna de helft van de stoffen bevatte waarnaar gezocht werd (42 van de 109).

In hetzelfde onderzoek werden 39 leden van het Europees parlement en 14 ministers van Gezondheidszorg en van Milieu van diverse Europese landen onderzocht. Ze hadden allemaal aanzienlijke doses van verontreinigende stoffen in hun lichaam waarvan de schadelijkheid voor de mens met zekerheid is vastgesteld.

Dertien chemische afvalproducten (ftalaten en perchloorverbindingen oftewel PFC’s) werden bij alle leden van het Parlement aangetroffen. En de ministers vertoonden sporen van onder meer 25 chemische stoffen: een vlamvertrager, twee pesticiden en 22 PCB’s (polychloorbifeny)....

uit: Antikanker, een nieuwe levensstijl van Dr. David Servan-Schreiber, uitg. Kosmos.
Oorspronkelijke titel: Anticancer, 2007 Editions Robert Laffont, Paris.

#79375

Lizzie

 

@Leo Norekens

"....dan nog moet er méér aangetoond worden dan een statistische 'gelijktijdigheid".
Ja, inderdaad, daar heb je wel een punt.
Maar kan jij ondertussen dan beweren dat die “statistische gelijktijdigheid” over honderden en zelfs duizenden gevallen, irrelevant is?

Hoe ga je aantonen dat de (toch aanzienlijke) toename gedurende jaren (vanaf dat thimerosal in vaccins voorkwam) te wijten was aan een betere diagnose? Een argument die nogal eens op tafel wordt geworpen om zo een andere uitlokkende factor te willen uitsluiten.

En hoe verklaar je dan een daling (met honderden gevallen) vanaf dat die thimerosal niet meer werd gebruikt? Maar goed, daar speelt het tijdstip van waarneming wel een rol.

En vind jij ook niet dat in geval van twijfel beter het zekere voor het onzekere wordt genomen en thimerosal dan uit de vaccins voor kinderen wordt verwijderd, zoals ze dat in de USA al hebben gedaan?

#79376

Leo Norekens

 

Wat dat laatste betreft: uiteraard! Er moeten maar bewaarmiddelen gezocht worden waarvan men stellig weet dat ze onschadelijk zijn. Voor mijn part gaan die vaccins in de pekelton (nouja).

Maar campagne voeren tegen vaccins op basis van wat er nu aan bewijsmateriaal ligt, is eigenlijk haast misdadig. Vaccins zijn er om een reden. Onwetenden overhalen om NIET te vaccineren (of homeopatisch wijwater te gebruiken) is rechtstreekse -en bewezen- oorzaak van ziekte, hersenbeschadiging en sterfte.

#79381

joe

 

dank je Cogito!! En daarenboven heb ik intelligente en prachtige kinderen! Ik ben een gelukkig mens.

Maar als je me die prijs toekent omdat je denkt dat ik tegen vaccins ben, geef die dan maar aan een ander. En probeer zoals Bartvb eens een (andere) bril.

#80830

Leo Norekens

 

Misschien was ik een maand geleden te pessimistisch toen ik schreef: "De consistente bevestiging van de sterk genetische aard van autisme is in die zin ontgoochelend, dat al dat fundamenteel onderzoek, hoe interessant ook, (voorlopig?) maar weinig deuren opent naar therapie en preventie."

Ik ging natuurlijk voorbij aan de mogelijkheid van gentherapie in een helaas niet zo nabije toekomst.

Deze week maakt "Nature" de resultaten bekend van twee onderzoeken die gewicht toevoegen aan het idee dat autisme gerelateerd is aan de wijze waarop verbindingen tussen hersencellen tot stand komen.

De eerste studie ontdekte "dat 65% van de autistische proefpersonen een variatie tussen cadherin 10 en cadherin 9 deelden, een regio van het genoom dat celadhesie-moleculen in de hersenen controleert. Die moleculen helpen hersenen verbindingen maken."

De tweede studie "suggereert een verband tussen autisme en een overmaat aan genetisch materiaal gelinkt aan ubiquitine, een eiwit betrokken bij de verbindingen tussen cellen."

Enfin, zo ongeveer een beetje wat ik hierboven ook al zei, toch? http://lvb.net/item/7315#79294
:-)

http://www.autisme-asperger...