Tsunami-schade in beeld - vanuit de ruimte

Kalutara - Sri Lanka - detail 1 - voor
Kalutara - Sri Lanka - detail 1 - na
Overstroming op Kalutara, Sri Lanka, voor en na


Kalutara - Sri Lanka - detail 2 - voor
Kalutara - Sri Lanka - detail 2 - na
Het terugtrekkende water op Kalutara, Sri Lanka, voor en na

Banda Aceh - Indonesië - voor
Banda Aceh - Indonesië - na
Banda Aceh, Indonesië, voor en na

Meer beelden bij DigitalGlobe. Er is ook een gedetailleerde analyse van deze beelden beschikbaar.

Reacties

#3753

cauwenbergh

 

Seismologen heb ik ooit horen verklaren dat er ALTIJD 'voorschokken' zijn bij aard- of zeebevingen. Reeds in de Oudheid gebeurde de waarschuwing door een volstrekt vlak water in een diepe put gade te slaan. Weet iemand daarover méér ?

#3762

Luc...

 

@cauwenbergh

Mag ik daaraan nog wat volgt bijvoegen?

Vast wel hé!

Er zijn reeds opmerkingen gemaakt dat dieren "het" hebben voelen aankomen.

Welk zintuig heeft hen (die dieren dus) daartoe in staat gesteld.

Wat heeft een hond meer dan wij (de mensen).

Ik geef een voorbeeld: uren, echt wel verwonderlijk veel uren vóóraleer wij mensen een onweer gewaar worden, zijn er honden die verschrikkelijk onrustig worden. Ze vertonen dan zo typische eigenschappen die door de mens nadien ook herkenbaar zijn. Dus nadat een hond eenmaal getoond heeft hoe onrustig hij van een onweer of een aardbeving wordt, kan je als mens die eigenschappen herkennen bij die hond.

Ik kan dus met zekerheid zeggen wanneer er een onweer en of een aardbeving gaat plaats vinden, mijn honden verraden de komst ervan.

Dus is mijn vraag, toegevoegd aan die van "@Cauwenbergh", hoe weten die dieren dat wat wij niet eens weten. Hoe weten dieren iets gewaar te worden waar wij mensen dure toestellen voor nodig hebben?

En dan nog om even een klein beetje soft te meppen op zij die niet van honden houden...

Is het niet beter dat wij mensen, niet enkel leren leven met onze medemensen, maar dat we eveneens onze levende partners in de dierenwereld moeten koesteren omdat zij ons zoveel meer geven dan vriendschap.

Graag wil ik de woorden van Eufrasie, een van mijn buurvrouwen, aanhalen: zij zegt; de vriendschap die ik van mijn hond krijg is eerlijker, oprechter en trouwer dan de kamaraadschap van mijn duurste vriend.

#3764

Eric Jans

 

@ Luc: haar 'duurste' vriend? Dat kan ik geloven! Zeg aan je buurvrouw dat ze eens moet uitkijken naar een 'dier-bare' vriend.

Maar het is waar: de dieren leerden ons uiteindelijk ook vliegen, duiken, ...

Hoe een duif vanuit Spanje haar weg naar Vlaanderen terugvindt... daar zijn we ook nog niet helemaal achter, dacht ik. Daar mag gerust eens wat meer onderzoek naar verricht worden.

#3768

Luc...

 

@Eric

U heeft gelijk, taalkundig en in vele andere talenten die andere mensen soms hebben, faal ik vaak.

Anderzijds, Eric, kan een dure vriend wel degelijk een vriend zijn waar je als maatje veel tijd, energie en geduld moet insteken om de vriendschap in evenwicht te houden. En dan mag ik hem wel duur noemen, denk ik. <grin>

Het zijn DIE vrienden die ik met mijn eigenaardige taalgebruik met de haren mee wil strijken, niet om ze te paaien, maar wel degelijk om te ontdekken waar er een haarlok wringt in hun gladde kapsel.

Ik hoop dat iedereen me mijn eigen woordgebruik gunt, ik tint mijn zinnen op soms wel zeer eigenaardige wijze, maar ik kleur ze veelal mét de bedoeling er iets mee los te weken.

En ik ben verre van onverbeterbaar, ik besef me heel goed dat ik zwemmend in domme dingen en zwalpend op fouten, me vergrijp aan de golven mooie en erkende woorden.

Ik bewonder de mensen die wél de taal beheersen en met woorden kunnen goochelen.

En soms vind ik het fijn dat ik ondanks mijn fouten er toch even bij mag zijn.

#3776

haedesch

 

@ cauwenbergh: een beving met zo'n kracht heeft altijd voor en na - bevingen. Maar het gaat hier om:

1. een beving midden in de zee

2. Een beving op een plaats waar het letterlijk tientallen geleden is dat er nog eens een aardbeving was (honderden? Ik heb gelezen dat het 150 jaar geleden was dat er nog eens een vloedgolf in Sri Lanka was)

Die twee punten maken het misschien begrijpelijk dat niemand ergens van wist, en dat er waarschijnlijk niet echt uitgekeken werd naar vloedgolven. Wat het niet minder erg maakt natuurlijk.

#3780

B.Libbrecht

 

Zeg Luc, je moet eens ophouden met zo over-bescheiden te doen. Je spreekt duidelijk met een zekere wijsheid (toch af en toe;-) en dat is al minstens 1 element dat niet alle voor 'slim' doorgaande mensen zomaar kunnen copieren. Taalvaardigheden zijn denk ik dan toch slechts 'hoofdstuk twee' van het verhaal.

Uw zinnetje 'ik ben verre van onverbeterbaar' kon m.i. zo uit Hamlet komen (maar vraag mij niet naar het originele citaat)

"zwemmend in domme dingen" en "zwalpend op fouten" lijkt mij pure poezie. Helaas ben ik niet gevoelig aan poezie - maar ik kan me er een vaag idee van waarde bij voorstellen.

Cauwenberg + Luc hebben kennelijk een goed recipe voor een oplossing - al is die niet helemaal nieuw: (a) meten van voor-schokken, (b) meten van voor-gevoelens bij dieren. Voeg daaraan toe - nadat op grond van deze gegevens het alarm in alle betrokken landen op 'orange' is gezet (in de dichtstbijzijnde landen wordt reeds geevacueerd): (c) op het moment van de aardschok zelf de geopende, klaarstaande communicatiekanalen gebruiken om het finale 'GO' te geven, waarna de verderaf liggende landen 1 tot 2 uur hebben om effectief te evacueren.

Vergeet niet de grote, voorbereidende werkzaamheden: bredere wegen, communicatie-infrastructuur enz. Kost uiteraad miljarden.

#3793

Outlaw Mike

 

Ik zal wel spreken zonder kennis van zaken maar wat me blijft verwonderen is het enorme dodental terwijl de videobeelden van de vloedgolven - toch die welke we te zien kregen - een fenomeen weergaven dat niet direct aan het beeld van tsoenami's zoals ik erover gelezen heb appelleerde: golven van pakweg tien meter hoog die zich met een snelheid van zeg maar 80 per uur op het land storten.

Wat we zagen waren relatief traag aankomende golven van ruwweg 1 meter hoog. Enfin, toch op de beelden die ik tot dusver zag.

Ik heb ook nog niets gehoord over scheepsrampen a.g.v. de beving; ik kan me voorstellen dat een boven de gevarenzone passerende olietanker in tweeen breekt. Nu, ik geloof ook niet dat ze vlak onder de kust van Sumatra varen, maar Japan en China importeren massaal olie uit de Golf en ik veronderstel dat tankers niet rond Indonesie varen maar ergens tussen de eilanden door: er moeten er dus toch wel in de buurt geweest zijn.

#3794

LVB

 

@Michael: op zee zelf heeft de tsoenami een zeer lange golflengte, zodat een schip er geen problemen mee heeft. Pas wanneer de tsoenami de kust nadert, gebeurt er een turbulente opstuwing.

#3796

[email protected]

 

Michael:

Volgens mij zijn de getoonde beelden met bescheiden golven beelden van na het grote waterfront. Meestal zie je overal al water staan. Ik kan me wel inbeelden dat meesten eerst rennen voor hun leven en dan pas aan filmen denken.

Tsunami's vormen in diep water inderdaad geen gevaar. Eigenlijk kan je een beetje de vereenvoudigde vergelijking maken dat in diep water de waterdeeltjes de ruimte hebben om de golfbeweging onder water rond te maken. Eenmaal het water ondiep wordt begint de miserie, zeker als je weet dat er nog enkele honderden meter golf met volle energie tegen het eerste golffront aanduwen, en het dus weinig kans geven om te verzwakken in shallow water.

Een hydraulisch geschoold iemand zal het wel beter kunnen uitleggen, ik bestudeer nu eenmaal enkel de gevolgen van lang vervlogen golven :-)

#3799

Luc...

 

@B.Libbrecht

Ik vind uw reactie jegens mij alleszins zeer vriendelijk en waardeer ze.

Gun me echter het zoeken naar eenvoud en bescheidenheid, ik ben echt niet zo'n uitgelezen en taalvaardige kerel meer (door omstandigheden), en dat besef ik me maar al te goed.

@Michael Cosyns

Ik heb geen ervaring met de krachten van golvend water, wat ik echter wel weet en dat weten vele Vlamingen met mij denk ik, is dat bijvoorbeeld de stuwkracht van grondwater al voor behoorlijk wat schade kan zorgen. Een veertig centimeter dik betondek heb ik zien scheuren en meer dan een meter omhoog komen dat enkel en alleen door de opwaartse kracht van water. Of, tracht eens te blijven staan in een golfbad...

Ik denk dat de ergste beelden nooit te zien zullen zijn. Zij die het kunnen navertellen hebben goddank het geluk gehad daar te staan of te zijn waar de inslag niet zo verwoestend was.

Nog dit: zou het echt zo moeilijk zijn om internationaal gezien een super A-team (klinkt vast wel kinderachtig, maar ik bedoel het goed) samen te stellen dat zich bezig houdt met snel ingrijpen bij allerhande grote rampen.

Waarom moeten georganiseerde machten enkel een vernietigingskracht hebben.

Zou het niet eervoller zijn, mochten we beroepsmensen de kans geven om professioneel georganiseerd, reddend te zijn in alle opzichten?

Volgens mij geeft ons dat ook kansen om duurzame arbeidsplaatsen te ontplooien.

#3803

Cataclast

 

@cauwenbergh: voorschokken komen vaak voor maar zijn zeker niet onlosmakelijk verbonden aan grote aardbevingen, en dus niet geschikt als voorspeller.

In een seismisch zeer actieve regio, zoals een subductiezone, lijkt het me geen sinecure om voorschokken uit de semi-continue stroom seismische data te filteren.

#3807

Eric Jans

 

@ Luc. Ik wees niet op je foutje omdat ik daar plezier aan beleef. Zelf heb ik hier zelfs al beschamende dt-fouten geproduceerd. Sorry als het zo overkwam, maar ik vond 'een dure vriend' wel iets hebben. Grappig en... inderdaad: een mens moet investeren in z'n vrienden!

Wat de vloedgolf betreft: we moeten een ramp ook gewoon een ramp kunnen laten zijn. Iedere ouwe getrouwe vissersfamilie weet wat wat 'de zee' kan betekenen. De zee klinkt 'leuk' voor toeristen. Maar ervaren vissers weten dat de zee soms veranderen kan in een monster dat mensen opslokt.

Eén vraag stel ik me: de beste plaats om naar toe te vluchten in geval van een 'mega-tsunami' (dus nóg hoger dan die van 2de kerstdag in Azië) is dat niet... gewoon met een boot op volle zee gaan varen? 10 Kilometer weg van de kustlijn, bijvoorbeeld.

#3809

LVB

 

Mag ik er voor alle duidelijkheid op wijzen dat ik niet de persoon ben die hier post als "Luc..." (met drie puntjes) en wiens achternaam zichtbaar is in het email-adres.

#3816

bernard

 

http://web.inter.nl.net/hcc...

Er is o a dit.

Wetenschappelijk bekeken is er één dominante verklaring voor het taaie, vasthoudende, koppige gedrag van westvlamingen. Het is dit.Overstroming na overstroming, toen de zee nog niet ingedijkt was.

Die sedentairen ( boeren met akkers en weilanden ) zagen bij herhaling hun cultivatiegebied overstroomd worden. Resultaat : wéér alles kwijt.

Ze begonnen opnieuw.Er bleek nooit hopeloosheid uit hun ogen. ZE deden dóór. Taaiheid was geboren.

#3818

JDV.

 

@ BE : Een stijfkop maar toch niet te dwars om uw standpunt bij te schaven ?

Maar nu eventjes serieus : ligt daar de oorzaak van het verschil in karakter ? W-Vlamingen tov bvb O-Vlamingen. Meer stijfkop, minder opgeven, maar ook meer solidair, meer saamhorigheid, en dus sneller opbouwen ? En als we vergelijken Vlamingen met Nederlanders ? Ligt daar de verklaring dat de Nederlanders (historisch gezien) sneller risico namen en dus in het verleden zich verder waagden op de wereldzeeën ?

#3821

bernard

 

Ja, da's interessant.

We waren een element in de Hansa keten ( Brugge). Maar als zeevarend volk zijn wij VL in vergelijking met NL vanzelfsprekend niks. Misschien zijn we de zee te lang als een bedreiging blijven bekijken, niet zozeer als een kans. Het verklaart misschien meteen onze relatieve geslotenheid.

'k Ben altijd graag bereid mijn mening bij te stellen. Zelf ben ik van oorsprong W VL, maar ik woon sinds 33 jaar in Brabant. Groot verschil. Brabant heeft altijd erg vrchtbare grond gehad, zondeer al tevel gevaren. Vergelijk het bijv. ook met de Kempen : erg onvruchtbare grond ( zanderig ) , moeilijk werk, stugge, taaie mensen.

#3822

Eric Jans

 

Hoor ik je hier naar de volksaard peilen, Bernard? Mag ik ook een paar elementen inbrengen die zouden kunnen (hebben) bijdragen tot onze 'geslotenheid'?

Vele Hollandse zeevaarders waren niet alleen in groten getalen Vlamingen, zij noemden zich veelal 'Vlamingen', ook en zelfs de 'Hollanders', ten tijde van de OIC! Omwille van hun geslotenheid? Ik moet u ontgoochelen.

Hun geslotenheid heeft in de eerste plaats te maken, natuurlijk, met de achtereenvolgende cultuuronderdrukkende regimes die over hun land ongevraagd geïnstalleerd werden.

En dan vooral 'België', dat zich nu zo graag als 'bevrijder' tracht voor te stellen. Een lachertje.

Zou het dan aan de Vlaamse aard liggen om schrik te hebben van de zee? Wat zingen de Flaminganten? "HOU ZEE!". Alvast en op z'n minst een culturele uiting van 'ten minste' de wens van het tegenovergestelde.

Afgezien daarvan: er zijn goede redenen om met enige argwaan naar de zee te kijken. Maar je hoeft geen Vlaming te zijn om dat te weten, natuurlijk.

Even iets anders:

@ Luc: is deze Blog met de Tsunami mee verzopen? Er verschijnt niets meer sinds 31/12/04. Of heb ik enige info gemist?

#3827

bernard

 

Echt interessant vind ik dit.

Hoe vreemd het ook klinkt: er is een onwaarschijnlijk intelligente nazi-officier ( in bezet NL - VL gebied) die een lange tekst / boek ( ongepubliceerd )heeft over dit onderwerp.

Heldring - in NRC - is daar eens op ingegaan.

#3828

Eric Jans

 

Klinkt zéér onheilspellend: 'intelligent Nazi-officier' - 'ongepubliceerd' - 'bezet gebied'...

Maar wie of wat bedoel je eigenlijk?

Word eens duidelijk. Of is het enkel om het effect van de grote woorden te doen?

Ik heb er ook: Duivel - satanisme - Maoisme - ... .

Bedoel je de grote baas van de VUM? Die was ooit nr 2 van de H-Jugend en geeft nu hyper-Belgische blaadjes als De Standaard uit.

Nee zeg eens... wat bedoel je?

#3829

Quattro

 

Overal ter wereld wordt nu geld ingezameld om die mensen te helpen.

Maar kijk eens binnen een jaar hoeveel van die goeie wil nog overblijft? Helaas bitter weinig.

Misschien ware het nu eens de tijd om alle andere miserie structureel aan te pakken. In Afrika sterven jaarlijks massa's meer mensen dan in deze ramp, de ellende in de voormalige sovjetunie of zuid Amerika zijn ook bijna niet te overzien.

Waarom moet er toch altijd een immense ramp gebeuren alvorend de mensen wakker worden, om dan toch direct terug in te dommelen?

#4129

Anneke

 

amai amai..slimme en interessante mensen hier zenne! mijn simpel mindje kan maar 1 ding zeggen bij deze voor en na foto's..de zee geeft land, maar neemt ook land. jammer dat hij ook zoveel levens opeiste..onvoorstelbaar. groetjes

#4135

LAMALUS

 

MISSCHIEN KUNT U HIER IETS MEE DOEN

http://www.nytime...

#4750

bob struwer

 

Ik vind het zielig voor die mensen. dat alles is verwoest. Ik vind die plaatjes van julie erg mooi.En ik ga ze voor mijn werkstuk gebruiken dank je wel voor die mooie foto's

#6200

cauwenbergh

 

WEEKBLAD LES 4 VERITES, dd. 11.3.05 meldt : Bernard Kouchner is aangehouden op autosnelweg in Haute-Savoie omdat hij 240 km. per uur reed. De Franse gendarmes namen zijn rijbewijs af en stelden vast dat de FERRARI waarmede hij reed was ingeschreven als eigendom van Médecins sans Frontières ( wellicht niet te verwarren met andere medische hulporganisaties ) bevestiging evrardmichel/[email protected]

#8584

tico

 

het is super erg wat er is gebeurt nu nog steeds

#15149

jantje dijk

 

ik vind het heel erg dat weinig mensen er iets aan doen.
en het ziet er gewoon verschrikkelijk uit.
egt waar niet normaal als daar nou ook effe dijken aan worden gelegt is het goed

#15150

jantje dijk

 

ik vind het heel erg dat weinig mensen er iets aan doen.
en het ziet er gewoon verschrikkelijk uit.
egt waar niet normaal als daar nou ook effe dijken aan worden gelegt is het goed

#15242

sophie

 

het is zonde van al die tsoenami's

#15243

vera

 

sophie is vet stom hoor je moet het niet geloven
tsoenamies sijn wellll leeeeeeeeeuuuuuk
kiss my ass

#15244

Leo Norekens

 

Sterk hé, "kiss my ass" kunnen ze wél spellen.

#34519

boohj

 

super erg maatj echt op de laatste foto , amai ik zou daar toch ni zoo graag willen staan znn !
veel beterschap!!;)

#39966

ikke

 

leuke site belggg egg vet man
leuke fotot's wel erge ramp

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.