Google Flu Trends

Als mensen griep hebben, gaan zij - of hun huisgenoten - op het web zoeken naar informatie over deze ziekte. Als we de officiële statistiek van de Interministeriële Commissaris Influenza vergelijken met de zoekstatistieken van Google Flu Trends, dan zien we een merkwaardige overeenkomst.

De officiële statistiek:


De Google-grieptrend:


Toegegeven, de piek van januari 2009 is bij Google hoger dan die van februari 2007, terwijl dat in de officiële statistiek precies omgekeerd is. Maar dat de pieken in 2009 en 2007 merkelijk hoger waren dan in 2008, komt in beide grafieken duidelijk naar boven. In februari 2007 was ik zelf enkele dagen buiten strijd door griep, ondanks een inenting enkele maanden voordien.


Het Commissariaat Influenza heeft sinds 24 september geen grafieken meer gepubliceerd, en geeft alleen nog de droge cijfers. Marc Van Ranst, als je dit leest - misschien kan je daar iets aan doen? Zodat we beide grafieken de komende maanden kunnen blijven opvolgen...

Reacties

#88984

dM3

 

Dat is een beetje het probleem van google. Ze grijpen alle (gratis) data aan om ze dan opnieuw te verspreiden, maar daarbij gebeurt geen kwaliteitscontrole. Voorbeeld daarvan is ook de verkeersinformatie die google nu (en in de toekomst) aanbiedt.

#88987

LVB

 

@dM3: Ja, maar in dit geval gaat het over informatie afkomstig van Google zelf. Die informatie is niet noodzakelijk foutief. Ook al was de griepepidemie in februari 2007 erger dan in januari 2009, dan nog kan het internet als informatiebron over griep in 2009 een belangrijker rol gespeeld hebben dan in 2007, wat de discrepantie tussen beide grafieken zou kunnen verklaren.

#88993

Leo Norekens

 

Volgens de officiële statistiek lag de incidentiepiek van februari 2007 dus een stuk hoger dan deze van januari 2009.
De grafiek van de griepincidentie (=nieuwe gevallen) op "DeGroteGriepmeting" toont een ander beeld, en sluit dus nauwer aan bij de Google-statistiek:
hoogste piek voor februari 2007: 0,14% http://www.degrotegriepmeti... ,
voor januari 2009: 0,18% http://www.degrotegriepmeti...

Maar hier gaat het om een interactieve meting, d.w.z. internetgebruikers melden (achteraf) wanneer zij door de griep getroffen werden.

Misschien werden in 2009 méér jonge mensen getroffen, dus meer actieve internetgebruikers, die logischerwijs niet alleen beter vertegenwoordigd zijn op DeGroteGriepmeting, maar ook een sterkere Google-reflex hebben..?

#89117

Leo Norekens

 

Correctie: bij navraag blijkt dat die hoge uitschieter van januari 2009 op DeGroteGriepmeting vooral toe te schrijven was aan Nederlandse deelnemers.
Bij een uitsplitsing NL-BE (de facto eigenlijk NL-VL) is ook daar dus de piek van januari 2009 minder uitgesproken dan deze van februari 2007 (voor wat België betreft).

Zie http://influenzanet.com/bel... (grafiek 1)

Bovendien (grafiek 2) was er in 2009 een evolutie van Noord naar Zuid merkbaar:
1) Friesland, Groningen, Drenthe
2) Gelderland, Overijssel, Flevoland
3) N-Z Holland, Utrecht & Limburg, N-Brabant, Zeeland
4) "All Belgium", maar in de praktijk quasi uitsluitend Vlaamse deelnemers aan de DeGroteGriepmeting.

We mogen aannemen dat Wallonië (toch ook opgenomen in de Belgische Google Trends?) nog wat later kwam.

En verder blijkt dat de "officiële" piek van februari 2007 veel hoger ligt dan deze die door het EISS (European Influenza Surveillance Scheme) werd vastgesteld:
EISS: ca. 800/100.000
officieel (zie hierboven) ca. 1.100/100.000

Zie http://influenzanet.com/bel...

(Met dank aan wetenschappelijk onderzoeker Sander van Noort.)

Daarmee is dus de discrepantie tussen de Google-bevindingen en de "echte" griepstatistiek minder dan ooit opgehelderd.
Zullen we de verklaring dan maar in de media-hype over de Mexicaanse griep zoeken? :-)

#89124

LVB

 

@Leo: Die media-hype is maar rond april-mei 2009 op gang gekomen, en kan dus in januari 2009 nog niet gespeeld hebben.

Maar over die "officiële statistieken": toen ik in februari 2007 griep kreeg, heb ik geen dokter geraadpleegd. Ik kan dus onmogelijk in de officiële statistieken staan, maar misschien wel in de Google-griepzoekstatistieken.

En zo zijn er misschien veel mensen.

#89128

Leo Norekens

 

Luc, ik vrees dat ik U *in contraventie moet nemen* wegens het scheeftrekken van een officiële statistiek. En nog wel op schriftelijke verklaring van de dader zelve, waarvan akte.
Ziek zijn in 't zwart, ja wat zeg je me daar?!

#89137

Cogito

 

O en niet ziek zijn in 't wit! Vandaag gehoord van mijn huisdokter die ik bezocht voor een omgeslagen enkel: hij vroeg me of ik een doktersbriefje nodig had. Neen zei ik, ik ben zelfstandig en heb dit niet van doen. Vertelde mijn huisarts dat sommige zelfstandigen dan juist een briefje vragen voor een extra lange periode, zodat ze aan de fiscus kunnen verantwoorden dat ze een periode zonder inkomen hebben gezeten.
Slim, ik ga 'm misschien alsnog dat briefje vragen ;-)

#89138

Cogito

 

"zonder inkomen" tussen aanhalingstekens, uiteraard.