Het populisme der intellectuelen

Negen bekende auteurs van Stories For Life zijn verbolgen omdat de opbrengst van de verkoop van hun boek, die ze volledig aan de actie Music For Life wilden schenken, wordt afgeroomd door de BTW.

Geert Joris, directeur van Boek.be, geïnterviewd door Han Ceelen in De Morgen van 26 december 2009:
"De enige manier om onder het belastingtarief uit te komen, zo kreeg hij te horen, was het oprichten van een speciale vereniging. "Maar dat betekende dat we ook aan de uitgavenkant btw zouden moeten gaan betalen, en dat had nog ongunstiger uitgepakt. Dus hebben we besloten voor het 6 procenttarief te gaan."

Ha, dààr komt de aap uit de mouw! Onze fiscale wetgeving biedt wel degelijk de mogelijkheid tot BTW-vrijstelling aan VZW's, op basis van artikel 44 §2 van het BTW-wetboek.

Maar dan kunnen ze natuurlijk ook geen BTW meer aftrekken op de kosten die ze maken, in dit geval de drukkosten van het boek. Om de zaken even scherp te stellen: onze sterauteurs klagen dus steen en been dat er BTW moet afgedragen worden op de verkoop van hun boek, maar ze willen hoe dan ook kunnen blijven genieten van de aftrekbaarheid van hun kosten. Terwijl de algemene regel is: alléén wie BTW afdraagt op zijn inkomsten, kan ook BTW aftrekken van zijn uitgaven.


De auteurs wisten en weten dus zeer goed dat BTW-vrijstelling mogelijk is, zij wisten en weten onder welke voorwaarden dat kan en welke daar de consequenties van zijn. Zij vinden echter dat zij wel de baten, maar niet de lasten van een eventuele BTW-vrijstelling zouden moeten dragen. En dàt maakt hun houding niet alleen simplistisch en populistisch, maar ook onethisch. De hele kwestie draait immers niet rond de vermeende hardvochtigheid van ambtenaren van de BTW-administratie, maar rond de onwil van onze sterauteurs om zich bij een eenvoudig wederkerigheidsprincipe neer te leggen: alleen wie bijdraagt, kan aftrekken. Komt daar nog bij dat het BTW-tarief op boeken amper 6% bedraagt, in wezen een gunsttarief om cultuur en educatie te stimuleren.

Een bloemlezing uit de populistische uitspraken van het verbolgen kransje intellectuelen. Dimitri Verhulst, auteur van godverdomse boeken:
"Ik vind het echt triest. Aan de ene kant zie je daar premier Leterme staan blinken met een cheque op de slotactie omdat mensen als hij natuurlijk heel goed weten dat 'de mensen' daarnaar kijken en hij zich zo populair kan maken. Maar anderzijds moeten er dan regeltjes gevolgd worden waarmee de staat toch echt een grote som geld weer afpakt."

Het bedrag dat de overheid aan Music For Life schonk is wel een veelvoud van de BTW die op de verkoop van het boek werd geïnd.

Tom Naegels, geïnterviewd door Barbara Debusschere in De Morgen van 26 december 2009:
"Iedereen, schrijvers, drukkers, boekhandels heeft hier volledig gratis aan meegewerkt. Dat is op zich al heel wat, en dan zijn er ook nog eens 35.000 exemplaren verkocht, wat echt zeer veel is."

Tiens, als de drukkers gratis werkten, wat is dan eigenlijk het probleem met de niet-aftrekbaarheid van de kosten? Of werkten de drukkers niet gratis, maar tegen de kostprijs van het papier en de drukinkt?

Walter Pauli in het editoriaal van De Morgen van 26 december 2009:
"Dat zo'n gebrek aan verbeelding minder onschuldig is dan het lijkt, leert deze rekening. Een muskietennet kost 5 euro. Een net zorgt voor bescherming van twee personen. Tienduizend euro voor de btw betekent tweeduizend muskietennetten minder voor Burundi. En dus is er geen bescherming tegen malaria voor vierduizend mensen. Maar even nadenken over de implicaties van een beslissing is voor bepaalde ambtenaren nog altijd te veel gevraagd. Dat staat niet in hun reglement."

Nog even en de heer Pauli roept onze fiscus uit tot massamoordenaar op 4000 Burundezen. En we noteren alvast dat de heer Pauli vindt dat ambtenaren van het Ministerie van Financiën vooral veel verbeelding aan de dag moeten leggen. Mogen we dan ook van onze literaire sterartiesten een tikkeltje meer boekhoudersmentaliteit verwachten?

Reacties

#91545

David Geens

 

Terechte opmerking.

Nu ja, de meeste artiesten zijn lid van de Linkse Kerk en al wat links is, denkt dat de staat er is voor hem alleen.

Vanuit die hoek verwondert het me niet dat men verwacht te krijgen zonder bij te dragen. Dat principe kunnen we met veel voorbeelden aantonen.

#91548

Cogito

 

linksigaarden zien de overheid als vanzelfsprekend als een netto opbrenger, met hun vijanden als netto betalers (handig hé, zo'n vijandbeeld),vandaar hun steun ervoor. Wanneer ze dan eens netto betaler moeten spelen, reageren ze plots "rechts".

#91554

Elhaz

 

Die mensen staan meestal aan de ontvangende kant, altijd roepend om meer aandacht en steun. Zo'n kennismaking met de werkelijke aard van het beest smaakt dan natuurlijk wat bitter.

#91556

dendof

 

Er bestaat een woord voor het niet volgen van "regeltjes" door ambtenaren: corruptie.

#91557

photon

 

wie levert die netten, en wie maakt winst met de fabricatie / opslag / transport / etc van die netjes ? en hoeveel BTW brengt zoiets op ?
;-)

(ik heb even geen tijd om die zelf uit te zoeken, excuses)

#91571

Cogito

 

Ik heb ze wel door! Die snoodaarden wilden een BTW-caroussel creëeren! ;-)

#91581

EricJans

 

Niet netjes!

#91592

Flor

 

Een verdediging van belastingen betalen op lvb.net, mijn wereldbeeld stortte even in mekaar! Gelukkig waren daar al snel de "linkse kerk", "linksigaards" etc. in de comments om me terug gerust te stellen. Inhoud van de originele post is overigens volledig correct, volgens mij heeft Pauli iets te lang blijven hangen op een of andere kerstreceptie.

#91656

Koen Robeys

 

Is dat nu niet onheus stigmatizerend naar intellectuelen? Het lijkt wel alsof *alle* intellectuelen populisten zijn. De volgende stap is een consequent anti-intellectualisme; je hoeft niet langer te kijken of je vooroordelen kloppen met de feiten en op het einde is het kapitalisme de schuld van de honger in de wereld.

#91673

Herteleer

 

@ Flor

Ik heb de indruk dat de meningen over belastingen op lvb.net naar het liberale/ libertaire overhellen.
Persoonlijk heb ik het vooral moeilijk met belasting op arbeid. Daar bestaat geen aannemelijk argument voor en komt neer op klinkklare diefstal, en zelfs slavendrijverij: je wordt gedwongen om voor anderen te werken.
Waar ik geen enkel probleem mee heb is belastingen in de vorm van BTW op zowat alle consumptieproducten. Die is rechtvaardig omdat de consument zelf beslist hoeveel hij wil consumeren, en omdat door die bijdragen op een rechtvaardige manier de grote verbruikers, de grote gebruikers van de gemeeschapsinfrastructuur en de grote vervuilers verhoudingsgewijs het meeste bijdragen in de kosten gemaakt door de gemeenschap.
Da's mijn opvatting, voor zover ik hier tot het meubilair behoor.

#91714

dendof

 

"Een verdediging van belastingen betalen op lvb.net"

Dat is wat kort door de bocht, "Flor".

Zeg eerder: een verdediging van het gelijkheidsbeginsel, of van consistentie.

Vele leden van het commentariat hier zijn voorstander van lagere belastingen, maar dan wel lagere belastingen voor iedereen, zonder onderscheids des persoon, en ook niet enkel voor activiteiten die wij waardevol achten.

#91957

Dixit

 

Als ik de uitleg van Luc goed begrijp, dan waren er voor deze actie twee statuten mogelijk. Ofwel men verkoopt de boeken BTW-vrij, maar men moet BTW afdragen aan de Staat voor de inkoop van grondstoffen en voor de arbeid verricht door de drukkers, ofwel men kan de betaalde BTW voor grondstoffen en arbeid recupereren, maar dan moet de klant alsnog BTW voor het boek betalen. Hoe het ook zij: de Staat incasseert altijd. Als het papier, het inkt en de arbeid door de drukkers wordt geschonken, het schrijftalent door de schrijvers en de prijs van het boek door de kopers, is het dan werkelijk te veel gevraagd, dat de Staat ook eens een keer *niet* langs de kassa passeert ? Ik zie niet in waarom dat populistisch is.