Auvibeltaks symptomatisch voor ontbreken toekomstvisie

[Wie een blanco CD-ROM of DVD koopt, betaalt al enkele jaren een Auvibel-taks: een vergoeding voor de "thuiskopie", bestemd voor de artiesten. Vanaf 1 februari wordt deze taks uitgebreid naar onder meer USB-sticks. Uit protest hiertegen schreef ik samen met 6 andere ondernemers mee aan een opiniestuk dat vandaag in De Tijd verscheen.]

Het debat over de uitbreiding van de Auvibeltaks, de extra kopieerheffing op USB-sticks, harde schijven en geheugenkaarten, noopt ons onze bezorgdheid uit te drukken voor de toekomst. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een van onze speerpuntsectoren, en heeft een grotere impact op onze leefomgeving dan sommigen in de politiek en daarbuiten lijken te denken.

Vandaag wordt enkel overleg gepleegd met groepen en sectoren die belangrijk waren in het verleden. De besluitvorming blijft daardoor gericht op het handhaven van belangen uit dat verleden, in plaats van op de uitdagingen van de toekomst. De standpunten van die belangengroepen zouden steeds afgetoetst en afgewogen moeten worden tegen de groeikansen van de informatiemaatschappij en de ondernemingen die haar vorm geven. De belangen uit het verleden moeten dringend geconfronteerd worden met de visie van de huidige gangmakers, en dat zijn niet enkel de industrieën uit het verleden.

Het internet kent geen grenzen. Hoe harder de tang wordt dichtgeknepen met oude begrippen als staten en regio's, hoe sneller die concepten zichzelf uitsluiten uit de informatiemaatschappij. Het begrip 'staat' groeide aan belang tijdens de industriële revolutie, toen de belangrijkste productiemiddelen geografisch gebonden waren. Vandaag zijn die hulpbronnen virtueel, mobiel, 'in the cloud'. En dus zullen cashflow en toegevoegde waarde daar ontstaan waar de omgeving, de infrastructuur en het juridisch-fiscaal kader dat optimaal mogelijk maken. Hoe meer regels, taksen en onzekerheid, hoe sneller de internetondernemers België verlaten.De virtualisering brengt met zich mee dat fysieke concepten uit de oude wereld veranderen of verdwijnen. De binding tussen inhoud en drager is niet langer eenduidig, en de Auvibeltaks gaat daaraan voorbij. Omdat enkel de gevestigde industrieën bij het overleg worden betrokken, wordt hun waarheid als toekomstbeeld geëxtrapoleerd. De visie die daaruit ontstaat is niet correct. Een voorbeeld: inhoud is vandaag een veel ruimer begrip dan alleen tekst, muziek en film. Waarom kunnen groepen die nog vastzitten aan het verleden (muziekindustrie, boeken- en krantenuitgevers) wél taksen innen, maar andere groepen (weblogs, user generated content, gaming, open source software) niet? En waarom wordt er belasting geheven op content die op geheugenkaarten en harde schijven staat, maar niet voor content die als 'software as a service' als onlinedienst wordt aangeboden of 'in the cloud' draait? Waarom de een wel, de ander niet? En waar ligt het verschil?

Dat vasthangen aan het verleden reikt verder dan de Auvibeltaks. Het gaat over het kader waarin een nieuwe wereld kan worden gecreëerd door ondernemers die vooruit willen. Het gaat over rechtszekerheid voor e-commerce, beschikbare bandbreedte en kartelvorming, over taksen en regels die gemaakt worden in een niet meer bij te houden tempo. Elke barrière die de staat opwerpt, zal veel sneller leiden tot reactie, en de reactie zal veel meer impact hebben dan in de tastbare wereld: internetbedrijven verkassen naar het buitenland, nieuwe bedrijven overwegen niet eens vanuit België te starten. Servers zijn snel verplaatst, programmeurs werken van op afstand, transactiestromen worden omgeleid.

EXPERTENGROEP

Innovatie komt in de meeste gevallen niet voort uit het geleidelijk verbeteren of lineair extrapoleren van bestaande concepten en technologie, maar uit disruptieve modellen die verouderde systemen overbodig maken. De achterhoedegevechten van achterhaalde systemen hinderen innovatie. We willen het internet ruimer zien dan enkel als gemakkelijk distributiemedium waar gretig wordt op gesprongen, maar waarvoor de overheid botte wetten moet maken om inkomsten te compenseren voor oude distributiemodellen.

Laten we het internet omarmen en de consequenties van een peer-to-peerwereld aanvaarden. Daarom vragen we een duidelijke en klare langetermijnvisie die niet beperkt blijft tot de belangen van organisaties en industrieën uit het verleden, maar die maximaal gebruikmaakt van de kansen die internet biedt. Wij vragen met aandrang dat daarbij een expertgroep van ondernemers betrokken wordt, met ervaren mensen die kunnen helpen om deze visie vorm te geven. Meng 'old school' met 'new school'!

Zorg voor een duidelijke, eenvoudige en stabiele structuur wat betreft wetgeving, fiscale reglementering en ondernemingskader. Laat ons weten waar we aan toe zijn, nu en in de toekomst. En laat ons weten of we hier voor onze bedrijven überhaupt nog een toekomst mogen zien. Durf van de internetondernemers engagement te vragen op langere termijn, en geef in ruil zekerheid voor een stabiel kader op lange termijn.

Onze kritiek is constructief bedoeld, maar daarom niet minder getuigend van bezorgdheid. We hebben Belgische bedrijven aan de top van de informatiemaatschappij, ontsproten in België, gehuisvest in België, groeiend in België. We stellen de vraag aan ieder van jullie: van belangenorganisatie tot politicus. Willen we samen groeien?

Lorenz Bogaert, co-founder & CEO, Netlog
Dries Buytaert, founder & projectleader van Drupal, co-founder and CTO van Acquia, co-founder van Mollom
Pieter Casneuf, gedelegeerd bestuurder, ADAM Software, adamsoftware.net
Jo Caudron, founding partner, Dear Media
Erik Evrard, CEO, Evrard Consulting
Gery Pollet, founder & entrepreneur, ZapFi
Luc Van Braekel, consultant, ondernemer, blogger, Intersight, LVB.net

Reacties

#92366

Peter Dedecker

 

Sterke tekst!

#92368

Cogito

 

Dat komt ervan als amateurs zich op de stoelen van de macht nestelen, die enkel professioneel zijn in het verwerven van macht.

#92369

traveller

 

Zeer sterke tekst, volledig en stevig onderbouwd.
Ongelukkig genoeg totaal illusorisch zolang we in de Belgische staatsstructuur zitten.
Het wordt tijd dat de ondernemers zich realiseren dat ze in de Belgische politieke warboel en uitzuigersparadijs geen enkele stem hebben en van nul en geen tel zijn maar alleen als uitpersbare materie worden gezien.
Dus ja, die tekst is voorbeeldig en neen het zal niet het minste effect hebben.
De tekst maakt de fout het axioma te stellen dat we mondiaal moeten denken maar de schrijvers vergeten dat die mondialiteit vanuit het achtervenster van een onhygiënische politieke achterkeuken wordt bekeken. Zolang we in die positie zitten kun je de mondiale vrije aanpak vergeten.

Belgisch + Europees Brussel is een dodelijke wurggreep.

#92370

David Geens

 

Daar had ik met plezier ook mijn naam ondergeschreven.

#92371

Koen Godderis

 

De kopieerheffing is een rechtongeldige heffing om het illegaal downloaden te compenseren.

De heffing is eveneens in strijd met de grondbeginselen van de rechten van de mens. Iemand is "onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt". Met de kopieerheffing gaat men er van uit dat iemand die een USB-stick koopt of harde schijf daar ook content op plaats waar Auvibel de rechtmatige eigenaar van is. Met andere woorden iedereen is "schuldig (aan het betalen van de heffing) tot de consument zelf het tegendeel bewijst".

Komende dagen vertrekt een uitgebreide klacht hieromtrent naar de Europese Commissie. Wie moeten als EU-burgers niet alles blijven pikken wat enkele incompetente politici ons door de strot duwen.

#92372

Amedee Van Gasse

 

Namens Tik vzw wil ik zeggen dat wij graag ook onze naam onder deze tekst hadden gezet.

#92373

TUc

 

Dit heeft nul komma nul met de Belgische staatsstructuur te maken. Dit gaat om staatsstructuren op zich, om fiscale reglementering in een geïnternationaliseerde markt.

Dit probleem doet zich voor in elke markt die geografisch beperkt is. Economische globalisering die voorschrijdt, maar (noodzakelijkerwijs?) nog niet gevolgd is door een politieke en juridische globalisering.

Vergelijk het met de aanpak van de klimaatopwarming. In dat debat zijn staatsstructuren even anachronistisch.

Of het nu de Belgische of de Vlaamse staatsstructuur is...

#92376

traveller

 

@ TUc

Want jij denkt dat de Vlamingen iets kunnen doen aan de Belgische staatsstructuur, buiten er uit stappen?
Wanneer gaan jullie nu eens dat minderwaardigheidsgevoelen afleggen, wanneer gaan jullie de ogen nu eens open trekken?
Lees wat Mr. De Nul in Trends schrijft, en hij weet verdomme waar hij over praat. Je kunt het lezen op lvb.net citaten. Het is of we afgesproken hadden om dit terzelfdertijd te plaatsen.
Hij spreekt over "maffieus", wat ik nog niet doe.

#92379

Steven Vermoere

 

Even een vraag:
Nog eventjes verder kijken in de toekomst: harde schijven zijn niet meer nodig omdat alles "in the cloud" gaat.
Wat dan met Auvibel ? Gaat de Belgische staat dan een faktuurtje versturen naar die firma, er van uitgaande dat alle gegevens "in the cloud" zowiezo auteursrechten moeten hebben.

#92382

Rudyard Kipling

 

De zes ondertekenaars zijn blijkbaar erg bezorgd over de toekomst van belgie. Ze hebben het voortdurend over belgie en belgische toestanden. In sommige zinnen komt belgie zelfs tot drie keer voor. Denken jullie nog in termen van een belgische toekomst ?

Afgezien daarvan, helemaal eens met de tekst en alle andere stellingnames.

#92388

Koen Godderis

 

On line opslag komt er aan. Je gegevens zetten op de harde schijven van een firma in pakweg Dubai. Daaaag kopieerheffing!

En wanneer ook daar een taks op komt, daaaag België. Dat is dan bedrijf 45785 die dit apenland geheel terecht verlaat.

Europa is zijn eigen de das aan het omdoen, en dan maar zeggen dat ze een wereldeconomie willen worden, haha!

We hebben het gezien aan Wallonië. In de eerste helft van de 20ste E de 3de economie ter wereld na het VK en de US. Op een halve eeuw tijd van 3de economie naar ontwikkelingsgebied.

Zo vergaat het ons allemaal en heel Europa. De Chinezen en andere landen lachen in hun vuistje. Daar zijn de bedrijven nog welkom!

#92390

Wim Leers

 

Sterke tekst en volledig akkoord.

Een probleem dat hier aan verwant is, en wat ook is aangehaald: de hoeveelheid regeltjes. Ik heb wekenlang in mijn vrije tijd zitten opzoeken hoe ik een bedrijf kan oprichten, wat de verschillende stappen zijn, wat de voor- en nadelen zijn van iedere bedrijfsvorm. En misschien nog wel het belangrijkste: wat de verplichtingen en de kosten zijn.
Er was niet aan uit te kunnen. Onmogelijk een overzicht te krijgen op 1 dag tijd. Waarom passen niet alle regels op één bladzijde? Of in het slechtste geval, op tien bladzijdes?
Voor mij — als buitenstaander in dat wereldje — lijkt het wel een complot om werkgelegenheid te garanderen en creëren voor boekhouders, advocaten, politici, etc. Waarom komen er bijna alleen regels bij en gaan er geen weg, of worden ze niet samengevoegd tot een duidelijker geheel?
Een korte anekdote. Een boekhouder vertelde me wat de reden was van een of andere idiote belasting (welke weet ik niet meer, het was die van iets van een 250-350¤ per jaar): Dehaene wou naar een voetbalmatch gaan en wou dus voortmaken met de maatregelen om het begrotingstekort op te vullen. Snel opgelost: het tekort gedeeld door het aantal belastingplichtigen — voilà, opgelost!

Dat is wat mij betreft hét grootste probleem: het gebrek aan transparantie en bondigheid.

#92392

LVB

 

@Steven: Terechte vraag/opmerking, maar "the cloud" werkt natuurlijk ook met schijven, alleen staan die meestal in het buitenland.

Signaal naar alle ondernemers die een cloud-infrastructuur willen opzetten: kom niet naar België. En aan de politici die zeggen: jamaar, het moet van Europa - OK, kom niet naar Europa maar vestig je in een land waar geen dergelijke botte taksen, die geen rekening houden met de werkelijke doeleinden van de opslaginfrastructuur, bestaan.

#92393

Elhaz

 

@Koen Godderis: De Belgische politici zijn heel vindingrijk om hun burgers te melken. En melken zullen ze want binnenkort hebben ze bergen extra geld nodig. Schijven in Dubai kunnen ze niet belasten maar downloadvolumes zou wel kunnen natuurlijk. Ik zie eigenlijk geen enkele reden waarom een bedrijf dat niet fysiek aan dit land gebonden is hier nog zou moeten blijven. Ik heb een tijd geleden voor mezelf uitgemaakt dat het nu gewoon kwestie is van zo snel mogelijk het zinkende schip te verlaten.
Vlaanderen (en ik vrees Europa) is compleet de trein aan het missen. Vanmorgen op de radio nog een Inbev-ACV'er aan het woord gehoord. Een land waar de geesten nog in de 19de eeuw vertoeven heeft geen toekomst.

#92396

Cogito

 

Zalig gaan ze het hier vinden om achterop te geraken. Op een gegeven ogenblik worden we terug een lageloonland, vergeleken met de rest van de wereld en ... dan gaan ze hier terug autofabrieken zetten. Let op mijn woorden: je gaat de Vlaming niet gelukkiger kunnen maken.

#92401

Koen Godderis

 

@Elhaz - België (en ook Europa) gaat de kant op van Wallonië. In een mum van tijd van één van de welvarendste regio's ter wereld naar ontwikkelingsgebied. De welvaart wordt in deze regio alsmaar meer hoog gehouden door door de overheid gemaakte schulden, roofbouw op het nog overgebleven geld en mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks leven van de overheid. Je hebt gelijk dat je hier je schup afkuist, want wie niet rechtstreeks of onrechtstreeks leeft van de overheid of arm is, behoort tot de nieuwe slavernij van een verdoken communistisch en zelfs fascistisch systeem. De ondergang van Europa is nabij. Onthou goed mijn woorden. Wie hier niet weg is met zijn onderneming of kapitaal is gezien. Het duurt nog een tijdje voor het systeem instort, maar dat het instort is zeker. We gaan er recht op af.

#92406

Neverbeendead Religion

 

Het probleem in het kader van toekomstvisie gezien van de traditionele kant is toch nog steeds veel interessanter.
Want in de toekomst heeft een persoon bij wijze van spreken genoeg aan een usb stick om er voor de rest van zijn leven al zijn favorite tekst, film en muziek op te bewaren.
Dat productje kan men dan de life-stick noemen. Theoretisch zo duur dat alleen de hard-core freaks zich daar aan wagen maar in de praktijk ook een productje dat via de concurrentie zeer geschikt is voor massaproductie met een snelle verzadiging van de markt, iets als een eerste communie geschenk van een nonkel.
Om maar te zeggen dat de inhoud op dat vlak meer en meer ondergeschikt wordt aan het volume dat zal bepalen hoe de dingen verder moeten verlopen.
De strijd tegen het simpele illegale en digitale kopieren is hoe men het ook bekijkt te duur voor de praktijk en dan weet iedereen dat het niet loont om enkel met de hard-core freaks in zee te gaan.
The final auvibel tax
http://www.imdb.com/title/t...

#92428

Dixit

 

Mooi betoog. De schrijvers vragen zich af, waarom sommige informatiedragers zijn belast en andere niet. Welnu, Auvibel vroeg zich dat ook af en daarom zijn nu niet alleen de cassettebandjes belast, maar ook de USB-sticks en binnenkort de Clouds dus. Als je een Belgische staande structuur voorlegt, waarom ze geld vragen voor sommige dingen en niet voor andere dingen, heeft dat meestal niet het gewenste effect...
@ Wim: ik kreeg een soortgelijke uitleg van mijn werkgever toen ik vroeg, wat 'cot spec sec soc' op mijn loonstrookje precies betekende. Dure voetbalmatchen...

#92431

Remer Brands

 

De vraag om een duidelijke toekomstvisie rond de bescherming van inhoud (en dus auteursrechten), is zeer terecht. Maar ook in deze tekst zie ik geen aanzet naar die visie. (blijkbaar zien de meesten hier vooral een aanzet over staatshervorming in)

De auvibel-tax is, zoals ook al in De Standaard stond, een slechte maatregel, maar wie heeft er een betere? Een alternatief is een downloadtax, maar die is ook lineair unfair. In 'Free' worden er wel enkele nieuwe verdienmodellen aangereikt, maar deze zijn ontoereikend voor de meeste 'oude' en 'nieuwe' auteurs.

Het model 'zet dingen gratis online als promotie voor jezelf en verdien geld met optredens' gaat slechts op voor een zeer klein deel van de auteurs. Feit is dat veel illegaal gekopieerd, gedownload en uitgewisseld wordt en dat er een hele hoop auteurs/ontwikkelaars/... hierdoor (een deel van) hun echt niet zo grote inkomen verliezen.

#92432

Publius

 

Het perverse bestaat er in dat het een cvba is. Wel leuk als jouw firmaatje een monopolie heeft op het innen en verdelen van gelden met bescherming van de staat.

#92437

traveller

 

Dit moet gemakkellijk op te lossen zijn aan de bron.
Google bvb weet hoeveel downloads er waren en welke auteur. Het moet heel goed mogelijk zijn de auteurs vanuit de bron te betalen. Ze weten wel alle reklameboodschappen over de ganse wereld te incasseren.
Natuurlijk is het dan niet gratis meer en moet de downloader die minimum auteursrechten betalen.
Ik vind ook dat auteursrechten moeten beperkt worden in de tijd en ik zou ook liever zien dat auteurs hun eigen afspraken maken met de "Googles".

#92453

HugoM

 

Het is ook raar dat precies minister Q., die zogezegd de vechter is tegen de red tape en de vele regeltjes, er nog een archaïsche belasting aan toevoegt, die, adding insult to injury, volledig en oneigenlijk ten goede komt aan een privé organisatie die niet eens alle artiesten groepeert en vooral in het nieuws kwam door corruptie en torenhoge "beheerskosten".

#92465

Cogito

 

Waarom doet Q dit voor een privé-organisatie? I say follow the money.

#92471

LVB

 

Interessante FAQ over de Auvibeltaks, inclusief een truc om hem te omzeilen, op http://www.zdnet.be/news/11...

#92472

dendof

#92502

Remer Brands

 

Hoe je het ook draait of keert, het zou fijn zijn als nieuwe en oude auteurs op een of andere manier vergoed worden voor het gebruik van hun creaties. Of het nu om software, muziek, TV-series of blogteksten gaat.

Technologisch is het misschien haalbaar om het hele www in het oog te houden en te registreren wie er op welk moment oneigen gebruik maakt van welke creatie waar dan ook, maar of zo'n Big Brother-systeem wenselijk is?

Misschien is een downloadtax een minder oneerlijke lineaire variant van deze maatregel (die ook geen bedrijf zal benadelen of uit ons land zal jagen). Voor je TV-kanalen betaal je Telenet en Belgacom ook auteursrechten, of je die maand nu veel of weinig TV hebt gekeken.

#92504

traveller

 

@ Remer Brands

Die Big Brother bestaat al, heb geen illusies.
Daarom houd ik meer van een afhouding aan de private bron en die kunnen het met B.B. uitvechten, ze hebben de "cloud" om te vechten.

#92510

LVB

 

@Remer Brands: Een downloadtaks of bit-taks zal wel degelijk die bedrijven uit ons land wegjagen die leven van het doorsturen van grote datavolumes waar geen copyrights aan te pas komen. Een bedrijf dat online backups faciliteert, bijvoorbeeld.

Intussen wil de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) een wereldwijde bittaks. Ah ja, want 't is voor de arme kindjes, meneer! http://www.foxnews.com/stor...

#92512

Amedee Van Gasse

 

@Remer Brands: er is wél een simpele oplossing.
Voer een heffing in op de bron, dwz op de originele media. Immers, wie legaal werkt (en dat doet toch iederéén?), kan alleen maar een thuiskopie maken als hij een origineel heeft. De heffing zal dan ook volkomen evenredig verdeeld kunnen worden onder de rechthebbenden: wie meer cd's verkoopt, krijgt een groter stuk van de koek. Hoe de organisaties voor de rechthebbenden dat verder regelen, dat is hun probleem. Ik meng me niet in hun interne keuken.
Een heffing op de bron heeft ook als voordeel dat ik geen "taks" op mijn eigen vakantiefoto's moet betalen.

Het perverse effect zal wel zijn dat cd's nóg duurder worden. Tja. Dat is een probleem dat de muziekindustrie zelf maar moet oplossen. Er zijn, behalve cd's, genoeg andere distributiemodellen. Ik denk bijvoorbeeld aan iTunes en consoorten.

Ik ben in ieder geval bereid om méér te betalen voor de originelen van kwalitatieve muziek, maar voor wat hoort wat. Géén Digital Restrictions Management. Of alleen DRM op muziek waar een verminderde kopieertaks op betaald wordt. Als ik de 100% kopieertaks betaal, wil ik een vrijstelling van DRM.

#92537

Pierre Saelen

 

Deze open brief toont aan hoe dat een intellectueel eigendomsrecht, in dit geval het auteursrecht in een ver doorgedreven inningsvorm, innovatie afremt. Deze toepassing van de bescherming van een (nieuw) muziekwerk dat meestal toch maar wat voortbouwt op een of ander bestaand genre (incrementele innovatie), belemmert hier de meer fundamentele innovatie waarbij totaal nieuwe economische sectoren in het leven worden geroepen. Los daarvan verzwakt dit ook de impulsen die de audiovisuele sector zouden kunnen aanzetten om zichzelf en haar business model veel meer fundamenteel te hernieuwen.
Het auteursrecht beschermt een werk tot 70 jaar na de dood van zijn schepper wanneer men kan zien dat de auteur in dat werk zijn persoonlijkheid heeft gelegd (stempel van de auteur) door niet voor de hand liggende keuzes te doen (originaliteitscriterium). Dit beschermingssysteem dat aan het einde van de 19° eeuw voor schrijvers werd opgestart opdat die loon naar werk zouden krijgen, is ondertussen uitgedeind tot een heel breed systeem.
Bij de Auvibel heffing is de band met de concrete auteur en de wijze waarop hij zijn persoonlijkheid in een werk heeft gelegd, compleet weg. Het is de vergoeding voor het potentieel reproduceren van een audiovisueel werk in zijn meest abstracte vorm: die van een categorie. Het is pas bij het bepalen van de verdeelsleutel van de geïnde vergoedingen dat er terug een band wordt gemaakt met concrete auteurswerken.
De Auvibel heffing kadert in een breder internationaal verdragsverband waarbij gepoogd wordt een evenwicht te vinden tussen enerzijds het oude absolute verbod om zonder toestemming van de auteur zijn werk te reproduceren, en anderzijds de technische ontwikkelingen sedert de jaren 1960 waarbij men onmogelijk alle huiskamers kon gaan controleren op inbreuken. Wat in 1965 in Duitsland als innovatief compromis werd bedacht en gaandeweg uitgebreid, is nu verworden tot hoger beschreven rem. Het auteursrecht is opnieuw toe aan een minstens even innovatieve wijziging als in 1965.
De open source beweging is een mooi voorbeeld van een innovatief gebruik door auteurs van een bestaand beschermingssysteem, maar het beschermingssysteem zelf werd er niet door veranderd.
Het auteursrecht beschermt geen innovatie: het beschermt originaliteit. Nieuwheid wordt er niet vereist.
Wil men het auteursrecht en al haar toepassingen fundamenteel doen veranderen, zal men moeten kunnen aantonen dat het in haar huidige vorm niet enkel een rem op innovatie (in andere sectoren) vormt, maar ook dat het bij veel auteurs hun originaliteit afremt, want op dat moment wordt het auteursrecht gepakt op haar eigen maatschappelijke verantwoording.

#92560

Karl

 

Voortbouwend op #92537 en dit aankoppelend aan de 'wet van de jungle' waar we, hoe we het ook zouden willen, als mens steeds maar niet onderuit kunnen, zouden we de evolutie in het auteursrecht ook zo kunnen interpreteren:

Dat de digitalisering het vermenigvuldigen van informatie (geluid, beeld, tekst) voor 100% heeft gefaciliteerd, heeft van deze 'goederen' een in economische termen een 'vrij goed' gemaakt. Het is bijna als zonlicht op een zonnige dag, de schaarste benadert nul. Binnen de economische theorie is het dan zeer logisch dat de kostprijs ervoor tot (quasi) nul herleid wordt.

Is dat erg? Tja, voor wie ervan moet leven wel. Maar er zijn nog markten waar het overaanbod negatief speelt voor de producenten. Denk aan de landbouw. En bestaat er voor de nog altijd levensbelangrijkste sector van heel onze economie Sabam, Auvibel? Nee. Ik heb in het vroeger al geargumenteerd dat ook de kleinschalige Belgische boeren tien jaar geleden al hun businessmodel veel meer hadden moeten aanpassen naar bio-landbouw en coöperatieve zelf-distributie, in plaats van zich vast te ketenen in chemisch vergiftigde massaproduktie waarbinnen ze toch geen partij zijn.

Dus, en het wordt ook al 10 jaar gezegd, de creatieve sector zal een nieuw business-model moeten creëren. Laat ze maar eens tonen hoe creatief ze zijn om dat zelf uit te vinden.

Met vermomde taksen wordt de verse creativiteit juist gefnuikt omdat de (gevestigde) hardste schreeuwers met het geld weglopen. Het heeft dus (weer) met macht te maken. Macht, waar de jungle zich niks van aantrekt...

#92614

David Geens

 

@Luc: even toevoegen dat er ook al Belgische Clouds zijn, waar gelukkig de Auvibel taks niet op van toepassing is.

De truuk op ZDNet is dan ook effectief zo; om diverse redenen werk ik al jaren met losse schijven, ik doe zelfs de moeite niet meer van een losse behuizing, maar simpelweg met iets als dit http://bit.ly/7c6yjn
Veel goedkoper en makkelijker...

#92616

Krist

 

@Remer Brands
"Hoe je het ook draait of keert, het zou fijn zijn als nieuwe en oude auteurs op een of andere manier vergoed worden voor het gebruik van hun creaties. Of het nu om software, muziek, TV-series of blogteksten gaat. "

De oplossing is anders best eenvoudig. Maak het makkelijk om creaties tegen een schappelijke prijs legaal online te verwerven. Veel van wat "illegaal" gedownload word is niet op een makkelijk manier legaal te verwerven. Maak het mogelijk om op een gebruiksvriendelijke manier en tegen een schappelijk prijs content te verwerven en velen zullen dat, gewoon uit gemakszucht, ook doen. Bied gewoon iets aan met voldoende meerwaarde en hou op met je zorgen te maken over de "free riders".
Ikzelf ben zonder meer bereid om een paar euro per aflevering van mijn favoriete TV series te betalen, op voorwaarde dat ik die onmiddelijk nadat die op antenne geweest is geleverd krijg, en zonder al de beeldschermvervuiling die op TV mee uitgezonden worden. Ik ben waarschijnlijk niet de enige.
Maar waar kan ik legaal in België (of Zwitserland) de laatste episode van "The Big Bang Theory" downloaden?

#92619

Rudi Vansnick

 

@Luc: prachtig werkstuk (zoals meestal trouwens).

Nu is net alsof de burger zonder rechtspraak veroordeeld wordt een boete te betalen voor een overtreding die hij/zij zou kunnen plegen. Dit lijkt mij de rechtstaat op z'n kop.
En wat met de openbare diensten ? Die in principe geen auteursrechtelijke data opslaan, moeten die ook die heffing betalen ? Wel, dan betaald de burger dus 2 keer voor iets dat hij/zij niet bezit ... Dat we sterk waren in het maken van onnodige belastingen en heffingen wist ik maar van dergelijk niveau had ik niet durven te denken.

Toch even kort de visie van TIK vzw ivm Auvibel heffingen voor auteursrechten : - Tik vzw gaat er mee akkoord dat de auteurs en artiesten een bijdrage moeten kunnen krijgen voor thuiskopieën gemaakt door de eindgebruiker.
- Tik vzw kan er echter niet mee akkoord gaan dat dit gebeurt via een heffing op producten waar een mogelijke thuiskopie op zou kunnen terecht komen.
- Daarom stelt Tik vzw voor om een heffing te vragen op het originele aangekochte product, bijvoorbeeld een CD in de winkel of een film die je online koopt. Hierdoor moeten
onschuldige mensen die helemaal geen thuiskopie nemen niet onnodig een extra heffing betalen. Mensen die dan een audiovisueel werk kopen kunnen deze dan voor eigen gebruik
gaan kopiëren en hebben hiervoor dan ook een heffing betaald.
- Tik vzw stelt zich dan ook vragen bij de regeling die momenteel gaat intreden vanaf 1 februari 2010, die eerder gekomen lijkt te zijn om de verminderde inkomsten van Auvibel op te vangen.

#93318

Sofie Delanghe

 

ik zoek gefundeerde kritiek, voor woensdagavond 10/02 !!!

Als laatstejaarsstudent journalistiek aan de Erasmushogeschool Brussel kreeg ik de opdracht "de scherpst mogelijke en best gedocumenteerde kritiek op de Auvibel-taks te zoeken".

Om een lang verhaal kort te maken, ik ben dus op zoek naar iemand die het voortouw neemt in de strijd tegen de Auvibel-taks en die centraal zou kunnen staan in een kritisch artikel over deze taks.

Ik verlies mezelf een beetje in de tonnen kritiek die ik overal vind, en moet bij mijn docent met een of meer personen kunnen afkomen 'die iets te betekenen hebben'. Jan met de Pet die zijn gal spuit is dus niet voldoende (hoewel zeker niet onbelangrijk!).
homerecording.be (site waar meer dan 7500 artiesten verenigd zijn) schreef een open brief naar minister Van Quickenborne. Ik heb geprobeerd om de moderator van die site te strikken, maar ben daar nog niet in geslaagd.

Dus @ Luc Van Braekel, Koen Godderis (ik las je brief ad Europese Commissie), en anderen die rechtstreeks betrokken zijn via hun werk of expertise, kunnen jullie mij hierin op weg helpen?
Donderdagochtend moet ik mijn opzoekwerk voorleggen aan mijn docent (Douglas De Coninck, de Morgen), bij wijze van examen. U begrijpt dus de hoogdringendheid en de ernst van mijn vraag.

Alvast bedankt, en succes in de strijd!

#93340

Corse

 

De huidige democratie, analyse:

Democratie is voorlopig iets waarvan we denken dat het bestaat, maar wat nog steeds in z’n embryonale fase vertoeft.
Democratie is een evolutieproces in de richting van het menselijk gelijkheidsideaal.
De voltooiing van het democratiseren is het einddoel van de ideale beschaafde samenleving.
Door doorzettingsvermogen bereikt de slak de ark.

Het woord ‘democratie’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘demos’ (volk) en ‘krakos’ (macht) en betekent dus ‘het volk aan de macht’, de eerste kleine vorm van democratie werd in Athene (Griekenland) ontwikkeld.
Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal dat iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat)

Democratie in zijn totaliteit:

Men kan pas van democratie spreken als een land voldoet aan deze acht voorwaarden.

1. Democratie beperkt zich niet tot enkel politieke democratie.
2. Economische democratie is belangrijker dan politieke democratie.
3. Democratie ook bij internationale organen zoals: (EU, VN, Wereldbank, IMF enz) is belangrijk.
4. Democratie ook in: onderwijs, wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie, opvoeding.
5. Democratie ook in: sporten, reizen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen.
6. Democratie in de voorzorg voor: werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, handicap, invaliditeit, ongeval, pensioen, kindergeld, laatste vangnet OCMW en de (Federatie van Voedselbanken tegen verspilling)
7. Democratie en rechtspraak: dit kan enkel als de totale democratie aanwezig is, wat nu zeker niet het geval is.
8. Democratie en milieu: ecologische democratie zal in de toekomst een zeer grote rol gaan spelen, het zoeken naar oplossingen die leiden tot het voortbestaan van onze soort.

Het huidige gehalte aan alle vormen van democratie is maximum 2%.

Na 1.000 jaar zal het gehalte aan democratie misschien 40% zijn.
Het totaal gehalte aan democratie kan met een zogenoemde dictator aan het bewind hoger liggen dan met een andere zogezegde democratie.
De huidige westerse democratie moet dringend uitbreiden, ze beperkt zich bewust enkel tot de politieke democratie.

Minimale of gedeeltelijke democratieën:

· De huidige landelijke westerse minimale democratieën zijn nog grotendeels ondemocratisch en voldoen niet aan de acht basisvoorwaarden en zijn daardoor subtiele dictaturen.
· De huidige ondemocratische economische werelddictatuur moet vervangen worden door een democratische wereldregering ten dienste van de totale mensheid, zonder belangengroepen.

Politieke democratie:

In de westerse denktraditie wordt onderscheid gemaakt tussen de directe en de representatieve democratie.
Democratisch verkozen worden betekend niet democratisch besturen.
Politiekers camoufleren vaak hun machtshonger en geldhonger met democratische verkiezingen en met democratisch verkozen zijn..

Economische democratie:

Economische democratie is een systeem waarin economische beslissingen op een democratische manier genomen worden.
Economische democratie staat daarmee tegenover de uitgangspunten van het liberale kapitalisme, waarin beslissingen genomen worden door de particuliere eigenaars van grondstoffen en productiemiddelen (fabrieken enz.) volgens het principe one dollar, one vote:
De stemverdeling is gebaseerd op de verdeling van aandelen.
Volgens voorstanders van economische democratie is deze noodzakelijk om een ware democratie te vormen.
De politieke democratie wordt in andere systemen verstoord door de politieke macht van eigenaren, vooral multinationals en andere grote bedrijven.
Tegenstanders van economische democratie wijzen op een vermeend gebrek aan economisch inzicht bij anderen dan geschoolde economen en ondernemers; soortgelijke argumenten werden eerder op het politieke vlak gebruikt tegen het algemeen kiesrecht en het vrouwenkiesrecht.
Economische democratie is een centraal thema in moderne vormen van sociaalmarkteconomie.

Parecon en economische democratie:

Parecon is een acroniem voor Participatory Economy, een economisch ordeningsmodel ontwikkelt door de Amerikanen Hahnel en Albert als alternatief voor het kapitalisme.
Het is eind jaren tachtig van de twintigste eeuw ontwikkeld door de Amerikanen Michael Albert (politicoloog, natuurkundige) en Robin Hahnel (hoogleraar economie).
Zij zetten hun denkwijze voor het eerst systematisch uiteen in 1991[1].
In latere publicaties is het model verder ontwikkeld.
Parecon is gebaseerd op het bevorderen van economische rechtvaardigheid, economische democratie en solidariteit.
http://nl.wikipedia.org/wik...

Economische democratie & Sociaalmarkteconomie:

Sociaalmarkteconomie is een vorm van economie waarbij de allocatie van producten via een (gedeeltelijke) markteconomie plaatsvindt, terwijl de eigendom van productiemiddelen gesocialiseerd is (in handen van de gemeenschap/staat geplaatst).
Marktsocialisten nemen afstand van de traditionele socialistische planeconomie.
Het economisch systeem van het voormalige Joegoslavië was een vorm van sociaalmarkteconomie.
Een nieuwere variant is ontwikkeld door de Amerikaanse econoom David Schweickart, maar deze is tot op heden in geen enkel land ingevoerd.
Een kernbegrip in het systeem van Schweickart is economische democratie:
Economische beslissingen worden democratisch genomen door de werknemers, op bedrijfsniveau.

Vrijheid en democratie:

Relatief vrij zijn betekend zeker niet dat het systeem democratisch bestuurd wordt.
Democratische landen zijn er op onze planeet genoeg, maar niet allemaal dragen ze eerlijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen hoog in het vaandel.
Democratiseren van de rechterlijke macht, rechtspraak:

Rechters worden niet verkozen maar aangesteld, hebben een quasi-eeuwigdurend mandaat en kunnen derhalve ook nooit ter verantwoording geroepen worden, ze voelen zich dan ook als een god die almachtig is.
De theorie dat rechters niet meer doen dan de algemene wetten (die democratisch tot stand kwamen) toetsen aan individuele gevallen is niet langer geldig.
Rechtspraak is zelf ook een bron van het recht.
De rechterlijke macht heeft tot doel problemen op te lossen en geen problemen te creëren.
Denk maar eens aan de verreikende gevolgen van bijvoorbeeld het relatief onbevooroordeeld Europees Hof en wat zou een nog meer onbevooroordeeld wereldtribunaal kunnen zijn.
Rechters zouden door het volk gekozen moeten worden voor een bepaalde tijd.
Dit is helemaal geen schending van de scheiding der machten.
Zolang je maar niet tegelijk rechter en volksvertegenwoordiger bent is er helemaal niets mis.
Wie bewaakt de bewakers?

Militaire democratie:

Militaire democratie bestaat niet, ze is altijd de dictatuur van de oorlogslogica.
Militairen camoufleren vaak hun macht en vechthonger, onder het mom van democratie.
Oorlog wordt gewettigd door een opgezette regeringsorganisatie, zodat moord op grote schaal niet als misdaad maar als plicht wordt gezien.
Deze opgezette regeringsorganisatie kan ook bij “interne twist” (revolutie) ordes geven om op eigen volk te schieten, dit is uiteraard nooit te rechtvaardigen.

Referenda of burgerstemmingen:

Referenda of burgerstemmingen zijn het meest democratisch, zonder het individu te beïnvloeden uiteraard, informatie en geen manipulatie.
Dit in de veronderstelling dat het individu een beetje op de hoogte is van de gestelde problematiek.
Daarom wordt het voor de moderne en intelligente democratische samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.

#93372

Karl

 

Ik dacht zo: is er auvibel taks op een interne, losse, harde schijf? Nee, toch?
En is er auvibel taks op een leeg externe behuizing voor harde schijven? Nee, toch?

En de meeste van die behuizingen kun je assembleren zonder schroevendraaier...

Ben ik mis?

#93380

LVB

 

Correct Karl. Je kunt trouwens een docking station kopen voor losse harddisks, zoals hier te zien is: http://www.flickr.com/photo...

#94946

De Staat

 

Tax = tax (waar komt dat woord trouwens ethymologisch vandaan?)
Elk middel wordt aangewend om de beerput te vullen. Nooit zal een artiest, auteur, stripteaseuse door de staat worden gecompenseerd, nimmer, zelfs niet met een goede avokaat, see Sabam. Ik vind het ontroerend jullie argumentaties te lezen, het denken is kneedbaar.

#100649

Meester Luc

 

huidige thuiskopieheffing in strijd met EU-regelgeving!

Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag 21 Oktober geoordeeld dat een algemene, ongedifferentieerde thuiskopieheffing tegen richtlijnen van de Europese Unie ingaat. Het Hof deed deze uitspraak in een zaak over de Spaanse thuiskopieheffing.

De heffing is in zijn huidige vorm echter niet toegestaan, zo oordeelde het Europese Hof van Justitie in een zaak die door de Spaanse auteursrechtenorganisatie SGAE werd aangespannen tegen het bedrijf Padawan, dat blanco cd's en dvd's verkoopt. Padawan weigerde de thuiskopieheffing af te staan, en werd daarvoor in eerste aanleg veroordeeld tot het betalen van een boete van circa 17.000 euro. In hoger beroep werd het EU-hof gevraagd te oordelen over de zaak.

De EU-rechters vinden de heffing niet geoorloofd, omdat deze ook bedrijven en andere niet-particuliere instellingen treft. Voor hen geldt het thuiskopierecht niet, en daarom hoeven zij ook geen heffing af te staan. Om die reden is de huidige heffing, die geen onderscheid maakt tussen privépersonen aan de ene kant en bedrijven en organisaties aan de andere kant, niet toegestaan.

Meer info:
http://www.nieuwsbank.nl/in...

http://curia.europa.eu/jcms...

#100661

BartVanhauwaert

 

@MeesterLuc : bedankt voor de informatie. Heeft het al zin om onterecht ge-inde heffingen terug te vragen?