Tout va très bien à Molenbeek

Vice-Eerste minister en minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet uit haar afkeuren na een reportage op de Amerikaanse nieuwszender Fox News die werd gedraaid in Molenbeek. Deze reportage laat uitschijnen dat België, en Europa, bedreigd worden door de groeiende islamitische migrantengemeenschap.

Afgezien van de twijfelachtige journalistieke benadering – de reportage onderbouwt haar stelling door het woord vooral te verlenen aan een vertegenwoordiger van een anti-democratische partij - betreurt de minister van Gelijke Kansen dat Filip Dewinter andermaal via de media stigmatiserende uitspraken doet over de moslimgemeenschap, waardoor haar integratie wordt bemoeilijkt.

De "botsing der beschavingen" waar deze reportage het over heeft, komt niet overeen met de realiteit en verhult – en die verhulling is gevaarlijk - de multiculturele rijkdom van de hoofdstad en haar wijken.

De integratie van onderdanen van vreemde afkomst is een lang en delicaat proces. De minister van Gelijke Kansen erkent dit en pleit ervoor dat de gezamenlijke inspanningen daartoe zouden worden erkend. Ze veroordeelt de uitzending streng, omdat deze daar tegenin gaat en de waarheid camoufleert.

Joëlle Milquet vraagt de media daarom zo waakzaam mogelijk te zijn voor het discours van extreemrechts en stelt voor om het debat te voeden met wat opborrelt uit de "Rondetafels van de Interculturaliteit", die zij vanaf 15 mei organiseert.

Persbericht van minister Milquet, 8 april 2009

Reacties

#78557

Rudy

 

Maar wanneer haar eigen mensen hierin meestappen dan zwijgt ze natuurlijk. Dan mag het wel
https://www.youtube.com/watc...

#78566

Leo Norekens

 

Onnozele kip. Toegewijde dwaasheid en negationisme, op het criminele af.

Hoe het mogelijk is om in een zo kort bericht zo'n aantal hemeltergende dwaasheden en Orwelliaanse leugens te verwerken, ...het is een prestatie op zich.

Ik onthoud mij van verdere commentaar: oproepen tot geweld zouden toch maar verwijderd worden door Luc.

#78569

EricJans

 

Ik raad mevrouw de minister aan om de imam van Molenbeek gewoon eens een hand te gaan geven. Hand in hand, toch?
Een kwestie van integratie!

#78576

Cogito

 

Ze zoekt een weg om Belgen te veroordelen voor het zomaar ongestraft uiten van in het binnenland verboden meningen in het buitenland.

#78601

ron

 

In Nederland noemen we dit soort ministers: KNETTERGEK!

#78616

Leo Norekens

 

@allen:
Emotionele oproep:

Waarom was ik de afgelopen week zo aan het drammen tegen A.Rouet? http://lvb.net/item/7235 Waar heeft hij dat aan verdiend?

Wel, ik heb onze-man-in-het-centrum op 31.03 twee simpele vraagjes gesteld (#78237):
1) geloof je dat we binnen 20 jaar (kan ook 22 jaar zijn) onder een islamitische meerderheid leven?
2) word je daar vrolijk van?

Tot 5 (VIJF) keer toe heb ik gebedeld om een antwoord (op 01.04 (#78253, #78264) op 05.04 (#78435) en op 07.04 (#78490, #78495), maar afgezien van wat snauwen en sneren bleef het stil.

Uit zijn stilzwijgen leid ik af dat oprechtheid tot vervelende confessies zou leiden. Ik ben trouwens op een punt gekomen (een gevaarlijk punt, besef ik) dat ik mij niet kan voorstellen dat iemand met gezond verstand in alle eerlijkheid een andere kijk op de situatie zou kunnen hebben dan ik.
Ik ben er dus van overtuigd dat A.Rouet's eerlijke antwoord zou zijn:
1. Ja
2. Ik mag er niet aan denken. Maar "als ik niet luister, hoor ik het niet".
Ik vermoed dat dit voor hem zo ontnuchterend is dat hij er liever het zwijgen toe doet.

Zouden pro-immigratie-adepten en Westerse islamsympathisanten één zinnige reden hebben om te geloven dat de demografische evolutie (naar een islamitische meerderheid in West-Europa) zal stilvallen? Of is hun naïviteit zo groot dat zij hun eigen fabeltje over een "Europese islam" slikken? (Het enige waarin de Europese islam zich onderscheidt van de "traditionele" vorm is zijn radicaler karakter, vanwege de profilering in een "vijandig" gepercipieerde omgeving.)
Rekenen zij erop dat een islamitische meerderheid in Europa zich anders zal gedragen dan in de 56 of 57 landen waar moslims nu in de meerderheid zijn (en waar minderheden vrijwel geen rechten hebben)? Ik kan het niet geloven. Niemand kan zo dwaas zijn.

Daarom denk ik echt dat een eerlijk antwoord op die simpele vraagjes het begin kan zijn van wat wederzijds begrip in het debat over de "islamisering van Europa". Tot nu toe is dat een kreet uit de rechterhoek, terwijl heel de linkerzijde (op een paar uitzonderingen na) wegkijkt en zich beperkt tot schimpscheuten en demonisering van de rechtse boodschappers. Dat kan toch niet méér zijn dan "whistling in the dark"?

Wat houdt je tegen, dappere bestrijder van andersdenkenden? (Mocht de echte Arouet nog leven, hij veranderde meteen zijn naam..)
Een minimum aan oprechtheid zou ons meteen een eind verder brengen, en een begin van dialoog kunnen betekenen, al was het maar op dit bescheiden forum.

Dus, aan ALLE A.Rouet's en gelijkgezinden, VB-bestrijders, de vragen zijn simpel en de interesse oprecht. Ga uw gang. Steek eens uw nek uit.

En Anthonyke, als het om geld gaat, weet dan dat papa klaar staat. (Standaard slotformule voor emotionele oproepen.)

#78619

EricJans

 

Een eenzame roepende in de woestijn. Bij Allah... geef antwoord! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... RRRRRRRRooouuuuuuueeeeeettt !!!!

#78621

joe

 

omdat ik hier niet als VB-favoriet wil worden bestempeld:
1. nee, maar er zal gevochten worden
2. nee (van dat vechten)

en denken jullie dat lance armstrong die 20 minuten heeft gebruikt om een maskerend baxtertje te steken?

#78624

LVB

 

@Leo Norekens: "geloof je dat we binnen 20 jaar (kan ook 22 jaar zijn) onder een islamitische meerderheid leven?"

Eerlijk gezegd: neen. Geen numerieke meerderheid. Voor de mathematische uitwerking, zie Koen Robeys.

Maar een islamitische minderheid van 20% à 25%, politiek vertaald in 20% à 25% parlementaire zetels, zou ik ook al als een ernstige bedreiging voor de burgerrechten beschouwen.

En aan "bomber Mike": geloof je nu werkelijk dat het Belgisch leger ooit gewapende acties zou ondernemen tegen "no-go zones", als er een paar islamitische ministers in de federale regering zitten?

Ik geloof niet in een numerieke vloedgolf noch in gewelddadige uitbarstingen, maar ik vrees wel dat er een langzaam verstikkingsproces komt waarin - onder druk van de islam en het onvrijwillig afgedwongen/opgelegde 'respect' ervoor - het leven stilaan onleefbaar wordt voor wie gehecht is aan onze liberale vrijheden.

#78625

A.Rouet

 

Wat men in redneck-kringen in de VS al niet voorspelde toen dat zwarte vrouwtje (geen tijd om 'facts' op te zoeken) vooraan in de bus wou zitten, kunnen we ons nu nog nauwelijks voorstellen......o.m. 'als het zo verder gaat hebben we binnen 50 jaar een zwarte president'?. En is de VS er nu slechter aan toe dan onder die cowboy?

Dat Leo zich niet kan voorstellen dat iemand 'anders denkt' dan hijzelf, dàt vind ik een eerlijke bekentenis van de man, en dat het bijgevolg voor hem niet eenvoudig leven is binnen een democratie, dat kan ik mij goed voorstellen.
Men schat jouw gelijkdenkenden op zo'n 15 % Leo, maar of die àllen geweld willen gebruiken tegen Milquet, betwijfel ik.
Voor de rest heb ik weinig tijd (de wereld verbeteren is een full time job), maar blijf gerust vragen stellen. Een aantal van je vrienden antwoordt graag in mijn plaats, dat is vaak veelzeggender dan een antwoord 'vanuit het midden'.

#78627

joe

 

a.rouet: de vergelijking gaat niet op met wat ik voel in brussel. meer en meer wordt ik in het brussels openbaar vervoer omringd door specimen wiens gedrag blijk geeft van crapuliteit, gebrek aan enig normbesef, zelfs criminaliteit. en dan denk ik: ik wil niet dat deze albanese, ruandese of oekraiense vechtersbaasjes over x jaar hier de plak gaan zwaaien.
en als ik bijvb door Laken rij langs buurten met prachtig architectonisch erfgoed en deze volledig zie verloederen omdat de bewoners hun huis niet willen/kunnen in ere houden, maar wel druk bezig zijn in hun smerige garages en dubieuze autohandels, terwijl mensen met goede bedoelingen en middelen deze buurt in ere en vrede hadden kunnen houden, dan bekruipt me toch het gevoel van onmachtige woede. idem als ik van het metrostation naar mijn wagen stap en haast struikel over drugdealers. en sletten wiens marokkaanse pooier vervaarlijk om de hoek staat te loeren. of louche zwartwerkers die in hun gammele rokende bestelwagentjes mij haast van het zebrapad maaien. dan vraag ik me af: wat staat er met mijn land te gebeuren, wil ik hier mijn kroost laten opgroeien? En neurie dan "the message" van grandmaster flash (een zwarte notabene)
ik ben de enige niet met dit gevoel en vroeg of laat barst me dunkt de bom.

#78629

chris impens

 

@ A-stel-maar-vragen-Rouet: dat u hier iedereen irriteert komt niet doordat uw interventies pertinent of "lastig" zijn (u bent de enige die dat vindt), maar omdat zinvolle communicatie met u onmogelijk is. Wat u op een "forum" te zoeken hebt is mij een raadsel.

#78630

BC

 

A.Rouet @ http://lvb.net/item/5568#52202

"Wie hoopt er hier met mij dat in de komende decennia , en naar het voorbeeld van de kerken, de moskees tegen een even snel tempo zullen leeglopen?
Verlost van zonde, dogma, hemel- en helverzinsels, sharia en andere dwingelandij valt het misschien makkelijker mekaar een beetje te respecteren.
Het contact met de westerse wereld, via de migratie, kan dat verlichtingsproces, dat van binnenuit de islam moet komen, misschien versnellen?"

#78632

D. G. Neree

 

"Multiculturele rijkdom". Proest...

#78633

NR

 

Als ik op de vragen zou antwoorden, dan sluit ik me aan bij wat Luc en Koen Robeys stellen, tenzij er een mentaliteitswijziging komt en ik geloof dat die er wel zal komen. Er moeten toch nog wel hier en daar wat moedige politici zijn.

En ja, ik hoop ook ten zeerste met A.Rouet dat de moskee op een dag, net zoals de kerk, leegloopt, maar op dit moment zal dat wel zonder hulp van de "linkse kerk" zijn. Zoals de linkse auteur Joost Zwagerman terecht opmerkt, is de linkse kerk omwille van merkwaardige redenen de grote verdediger van de islam geworden en hebben ze hun oude strijd voor rechten voor vrouwen en homoseksuelen opgegeven voor de moslimkiezer tevreden te stellen. Denk maar aan Bert Anciaux die plots de grootste Gaza-aanhanger van ons land is. Als we morgen hier, bij wijze van spreken, in een theocratie leven met de sharia als wetboek, zal Bert Anciaux nog tieren en roepen tegen ieder die hem (tegen dan groot-moefti van Brussel) tegenspreekt. Dat laatste mag je met een korreltje zout nemen.

#78636

EricJans

 

@ NR:

<<ik hoop ook ten zeerste met A.Rouet dat de moskee op een dag, net zoals de kerk, leegloopt>>

En hoeveel islamitische instellingen als ziekenhuizen, scholen, ... gaat de vrijzinnigheid dan overnemen en/of kopiëren.

En ja... die christelijke gelovingen stonden er destijds ook allemaal voor bekend dat ze hun verantwoordelijkheden niet namen, dat ze hun huizen lieten onderkomen, hun kinderen niet naar school stuurden, enz. ...

Wallonië was overigens een stuk minder christelijk, een stuk vrijzinniger... en dat zag je! Iedereen was daar zeer verantwoordelijk, werkwillig en ook vol initiatief!
Halleluia!

En zoals gelukkig de kerken leeglopen; zo moeten de moskees ook leeglopen. Want moskee, synagoge en kerk; islam, jodendom en christendom... dat is natuurlijk één en dezelfde vieze pot nat vol criminelen, onverantwoordelijken en achterlijken.

Leve België en zijn irreguliere vrijzinnige Franse revolutie-praat! En dus leve het cordon sanitair... want dat wordt duidelijk uit hetzelfde vaatje getapt: de islam als middel tegen ieder Judeo-Christelijk beginsel.
Zo horen we onze 'vrij zinnigen' nog eens graag, zie!

Nu nog de polygamie invoeren en we zijn er!

#78641

EricJans

 

@ NR en eigenlijk alle judeo-christelijke/humanistische westerlingen:

Morgen is het 'Goede Vrijdag' (mooie katholieke naamgeving, overigens!) en ik wens u (en bijzonder Outlaw Mike!) allen een mooi 'OFFERFEEST' (voor zover iemand nog het verschil verstaat): we herdenken dat Rabbi Yeshua ofte 'Jezus' de offercultus zo'n 2000 jaar geleden opdoekte door zichzelf als offer te stellen. 't Is eens iets anders als tegen een building vliegen of kinder laten ontploffen... voor zover iemand het verschil ziet, tenminste.

Maar de offercultus (kelen van dieren doorsnijden voor 'God') vond voor onze cultuur daarmee zowat een einde.
Ook de besnijdenis werd afgevoerd en we mochten voortaan zowat alles eten, zonder aanstoot te geven: allemaal dankzij dat achterlijke christendom, dus. Akkefietjes... ik weet het.
Maar toch smakelijk... ook Zondag bij het Suikerfeest van de chocolade eieren. Om eens achterlijk te doen: Zalig Pasen en zeker ook vrolijk Pasen.

#78642

Benny Marcelo

 

"voor wie gehecht is aan onze liberale vrijheden."
Denk je dat enkel zij vinden dat de islam verstikkend werkt Luc, vraag maar eens aan de autochtonen die de probleemwijken ontvlucht zijn, en vraag het vooral aan de autochtonen die er niet weg kunnen.
Het probleem is dat de linkse kerk inderdaad collaboreert met de islam en die daarom zoveel armslag krijgt.
En nogmaals, noem eens één land waar de moslims een serieuze minderheid (15 a 20%) vormen en er geen problemen mee zijn. Met problemen bedoel ik geweld, massaal geweld.

#78643

Benny Marcelo

 

Vergeet ik nog dat je moet uitkijken welke islam je volgt, de meeste slachtoffers van de moslims vallen onder de moslims.

#78649

NR

 

Eric Jans: je moet mijn woorden beter lezen: ik hoop dat de moskee als de kerk leegloopt. Heb ik daarbij mijn voor- of afkeur tegen de leegloop van de kerk uitgedrukt? Ik dacht het niet.

#78654

BC

 

Dat het groene gedachtengoed redding kan brengen - http://lvb.net/item/7235#78239 - zei ik natuurlijk maar schertsend, maar ik zou toch wel eens willen horen hoe men hier zou reageren als zo'n maatregel "tegen de overbevolking van de planeet" zou worden voorgesteld. Stel dat er besloten wordt: maximaal (2-)3 kinderen per gezin. Er zal geen "autochtoon" minder geboren worden, "allochtonen" daarentegen...

#78680

A.Rouet

 

@ joe
Geen vrolijke schets, jouw 78627 en als ik in Brussel kom herken ik wat je er voelt. Maar ik kom ook al eens in Londen, Rotterdam, Parijs etc. en ik zie en voel daar net hetzelfde, zoniet erger (volgens Mike werden er gisteren in Frankrijk andermaal 100 wagens in brand gestoken). Zonder Snel-Belg -wet dus.
De VS kent nauwelijks moslims, de latino's zorgen er in de grootsteden, samen met achtergestelde autochtonen, voor dezelfde straatbeelden. Gelukkig kennen wij nog geen Aziaten die hier melaatsheid binnenbrengen (zie CNN-Dobbs). En wie vergelijkt de jaarlijkse moorden in de VS en België eens? Waar wacht Fox-news op?
Gaan we een muur optrekken joe om Afrika tegen te houden? Zullen we Dé Muur herstellen om die Albanese pooiers weg te houden? Fort Europa? Zelfs indien we willen, dat lukt nooit.
Wat dan wel? Dan toch maar Turtelbomen?

#78681

pepperjack

 

"als ik in Brussel kom herken ik wat je er voelt. Maar ik kom ook al eens in Londen, Rotterdam, Parijs etc. en ik zie en voel daar net hetzelfde, zoniet erger".
In India liggen de mensen te creperen op straat, so who cares als er arme Belgen af en toe eens honger lijden of hun electriciteit onderbroken wordt, of als bepaalde medische zorgen niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Probeer je weer alles weg te relativeren Rouet om de eigen fouten toe te dekken? Dat pedante betweterige was effe geleden.

A propos, informeer u eens over TBC patiënten in ons land.

#78683

joe

 

@a.rouet: vergelijk ik Brussel met bijvb Parijs, London, Washington, San Francisco, LA, NY dan vind ik deze andere steden "overall" veiliger en aangenamer, behalve in bepaalde areas (en die zijn er in elk van die steden) waar het dan een stuk erger is dan brussel.
ik heb ook geen 1-2-3 oplossing klaar om tegen te houden wat moet.

verder aan allen: frappant dat jullie bij het labeltje "a.rouet" pavloviaans een andere leesbril opzetten.

#78694

Benny Marcelo

 

In Londen, Rotterdam en Parijs hebben ze dezelfde problemen zonder de snel-belg wet. T'jonge wat is die rouette toch een intelligent ventje zeg.
Alle vooruit rouetteke, in Londen gebeuren er ook ongelukken zonder voorrang van rechts.
En in Parijs vliegen de auto's in brand zonder extreem rechts.
Hier in den belgikske is de snelbelg-wet een probleem. In Londen, Parys of Rotterdam hebben ze geen problemen met de snelbelg-wet, maar wel met hetzelfde volkse, dat geen engelsman, fransman of nederlander is.
Och, ik begrijp best dat dat al iets te moeilijk is om vanuit jou ivoren toren te kunnen zien.